REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D0 History (General) / történelem általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö
Number of items at this level: 1263.

A

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner Lajos, Budapest.

Acsády, Ignácz (1897) Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). A magyar nemzet története (5). Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignácz (1898) Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). A magyar nemzet története (7). Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignácz (1894) Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1896) A jobbágy-adózás 1577–1597-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1899) A karloviczi béke története : 1699. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1906) A magyar adózás története 1598-1604-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1889) A magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1908) A magyar jobbágyság története. Grill, Budapest.

Acsády, Ignácz (1890) A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Alapi, Gyula (1910) Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Komárom.

Alexander, Bernát (1881) Kant. Élete, fejlődése és philosophiája 1. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Alföldy, Gábor (2023) Egy elfelejtett nemzedék? Magyarországi értelmiségiek a közép-európai tudáshálózatokban a 19. század első harmadában: külföldi egyesületek és folyóiratok mint a tudományos diskurzus médiumai. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 17-53. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Alt, Rudolf (1845) Buda-Pest : előadva 32 rajzolatban : Pesth und Ofen. Hartleben, Pest.

Ancsel, Éva (1988) The silence of history. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4907-7

Andics, Erzsébet (1951) Cerkovnaâ reakciâ vo vremiâ revolûcii 1848-1849 gg. v Vengrii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1963) Das Bündnis Habsburg-Romanow. Vorgeschichte der zaristischen Intervention in Ungarn im Jahre 1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1960) Die Habsburger und die Frage der Zarenhilfe gegen die Revolution. Vom Münchengrätzer Abkommen bis zum Mai 1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1980) Die ungarischen konservativen Helfer der österreichischen und der zaristischen Armee im Jahre 1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (152). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2565-8

Andics, Erzsébet (1954) Kossuth en lutte contre les ennemis des réformes et de la révolution. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1975) Széchenyi and Metternich. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0818-4

Andrić, Sándor (1890) A montenegroi fejedelemség története : a legrégibb időtől fogva az 1852-ik évig : szerb okmányok, segédművek és népénekek után. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (23). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskereken.

Angyal, Dávid (1907) Gróf Széchenyi István történeti eszméi. Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1898) Magyarország története II. Mátyástól III: Ferdinánd haláláig. A magyar nemzet története (6). Athenaeum, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Franklin, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve : a magyarok viselt dolgairól. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Antalóczy, Ildikó (2018) Statisztikai módszerek alkalmazása a történeti kriminológiában. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 93-106. ISBN 978-615-80623-5-0

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

Arató, Endre (1975) Political differentiation in the Hungarian population of Czechoslovakia in the post-World War 1 years. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0835-4

Arató, Endre (1960) Vengerskoe obsčestvennoe mnenie i nacional'nyj vopros v 40-h godah proslogo veka. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arató, Endre (1955) A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. A történettudomány kérdései (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arató, Frigyes (1895) Az Árpád páholy története 1870-1895. Bába Sándor Könyvnyomda, Szeged.

Asserman, Ferenc (1868) Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Osterlamm Károly, Pest.

B

Babington Macaulay, Thomas (1876) Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Baksay, Zoltán (1983) A munkaerőhelyzet alakulása és a munkanélküliség felszámolása Magyarországon, 1945-1949. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3132-1

Bal, Jeromos (1914) Szepesvára története. Reiss J.T. Könyvnyomó Intézet, Lőcse.

Balanyi, György (1933) Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Stephaneum, Budapest.

Balassa, Iván (1985) Az aratómunkások Magyarországon, 1848-1944. Agrártörténeti tanulmányok (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3566-1

Balla, Antal (1931) Az utolsó száz év története. Kincsestár (18.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balla, Gergely (1856) Nagy-Körösi krónika. Szilády, Kecskeméten.

Ballagi, Aladár (1872) A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére. Légrády, Pest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére. Franklin-Társulat, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar nyomdászat történelmi fejlődése, 1472-1877. Franklin-Társulat, Budapest.

Ballagi, Géza (1890) Az 1839/40-diki országgyűlés visszhangja az irodalomban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Géza (1897) A nemzeti államalkotás kora (1815-1847). A magyar nemzet története (9). Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István. Emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Balogh, Ferenc (1872) A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig. Szerző, Debreczen.

Balogh, István (1973) A parasztság művelődése a két világháború között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Judit (2005) A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. Erdélyi tudományos füzetek (254). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Balogh, János (1881) Egervár története. Szolcsányi Gyula, Eger.

Balogh, János (1896) Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása. Fischel Fülöp, Nagykanizsa.

Balogh, Pál (1904) Fajnépességi viszonyaink az erdélyi részek körül 1890-1900 években. Erdélyi Magyar Kárpát-Egyesület, Kolozsvár.

Balogh, Sándor (1980) Die Frage des fakultativen Religionsunterrichts und die Kirchen. Frühjahr 1947. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (177). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2590-9

Balogh, Sándor (1970) Die Geschichte Ungarns nach dem zweiten Weltkrieg in der marxistischen Geschichtsliteratur. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Sándor (1975) Fragen der Demokratie in der Organisation politischer Parteien in Ungarn nach dem zweiten Weltkrieg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0838-9

Balás, György (1894) Az 1866. évi osztrák-porosz háború. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balássy, Ferenc (1875) Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Pest.

Balássy, Ferenc (1878) Ludányi Tamás egri püspök. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balássy, Ferenc (1873) A székelyek alapszerződése, vagyis A székely krónikának a szerződést tartalmazó pontjai. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

Balázs, András (1980) Die Rolle des Geschichtsunterrichts bei der Formung des Menschen des 20. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (181). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2594-1

Balázs, Györgyné (1970) Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs, Éva H. (1975) Karl von Zinzendorf et ses relations avec la Hongrie a l'epoque de l'absolutisme eclaire. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0817-6

Barabás, Gábor (2014) Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (6). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-31-3

Barkóczi, László (1951) Brigetio. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (22). Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) A mordvaiak történelmi viszontagságai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1885) A votják nép múltja és jelene. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baross, Károly (1895) Vámpolitikánk. Pátria Irodalmi Vállalat Könyvnyomdája, Budapest.

Barta, János (2009) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” : (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén). Speculum Historiæ Debreceniense, 3 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634733454

Barta, János (2020) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” III. Adattár II. Zemplén megye 1800. évi összeírása. Speculum Historiæ Debreceniense, 32 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634902256

Barta, János (2015) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. : Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiæ Debreceniense, 20 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738350

Barta, János (1973) Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barta, János (1982) A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg- és a Hohenzollern-monarchiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2619-0

Barta, János (1978) A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Sorsdöntő történelmi napok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1575-X

Bartal, György (1860) Csallóköz történeti vázlata. Heckenast, Pest.

Bartha, Antal (1970) Barbarian and early feudal societies on the fringes of Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Antal (1975) Hungarian society in the 9th and 10th centuries. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (85). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0308-5

Bartha, Antal (1988) A magyar nép őstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4508-X

Barthos, Kálmán (1902) Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Gámán János örököse, Kolozsvár.

Baróti, Lajos (1892) A bánsági legrégebbi német település története. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Basire, Isaac (1888) II. Rákóczy György felelete az "Innocentia Transylvaniae"-ra : 1653-1659. Athenaeum, Budapest.

Baştav, Şerif (1947) Ordo Portae : description grecque de la Porte de l'armée du sultan Mehmed II. Magyar-görög tanulmányok (27). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1884) Társadalmunk és nemzeti hivatásunk. Zilahy, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1889) Új korszak és politikai programmja. Athenaeum, Budapest.

Beleházi Bartal, György (1864) Béla Király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról. Heckenast, Pest.

Bencsik, János (1990) Béres Béla gyűjteménye : katalógus. Tokaj és Hegyalja (4). Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc. ISBN 963-7221-352

Bencze, László (1987) Bosznia és Hercegovina okkupációja 1878-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4216-1

Benda, Kálmán (1975) L'absolutisme et la résistance des ordres au XVIe siècle dans les Etats de la maison d'Autriche. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0814-1

Benda, Kálmán (1960) Le projet d'alliance hungaro-suédo-prussienne de 1704. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán (1980) Ungarisch - serbische Versöhnungsversuche während des Rákóczi-Aufstandes, 1703-1711. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (144). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2557-7

Benda, Kálmán (1952) A magyar jakobinusok iratai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benedek, István (1983) Semmelweis' Krankheit. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3428-2

Benka, Gyula (1895) A békési-ág hitv. ev. egyházmegye tulajdonát képező, s az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története 1802-1895. Kner Nyomda, Gyoma.

Benkóczy, Emil (1936) Heves vármegye vitézei. Kapisztrán-Nyomda, Vác.

Benkő, Elek and Demeter, István and Székely, Attila (1997) Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi tudományos füzetek (223). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-96946-8-3

Berczik, Árpád (1892) A Berczik-család nemzedékrendje. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Berend, Miklós (1916) Dr. Berend Miklós harctéri naplója. Singer és Wolfner, Budapest.

Berend, T. Iván (1980) History as a discipline - scholarly and scholastic. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (179). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2592-5

Berend, T. Iván (1960) The Hungarian manufacturing industry, its place in Europe 1900-1938. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, T. Iván (1980) Underdevelopment in Europe in the context of East-West relations in the 19th century. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (158). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2571-2

Berend, T. Iván (1960) The development of the manufacturing industry in Hungary (1900-1944). Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, T. Iván (2006) A globalizáció és hatása a centrum–periféria kapcsolatokra | Globalisation and Its Impact on the Relations of the Centre and the Peripheries in Europe. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 7-22. ISBN 963 09 4706 4

Berend, T. Iván and Ránki, György (1970) Ekonomicseszkijroszt i izmenenija ekonomicseszkoj sztrukturü v szocialiszticseszkih sztranah….. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beretzky, Ágnes (2005) Scotus Viator és Macartney Elemér: Magyarország-kép változó előjelekkel, 1905-1945. Philosophiae Doctores (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8246-5

Berkovits, Ilona (1941) La miniatura nella corte di Mattia Corvino Ferrara ed il Rinascimento Ungherese. Biblioteca della Mattia Corvino (10.). Tipografia Franklin, Budapest.

Berlász, Jenő (1958) Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bernát, István (1904) A magyar demokrácia multja, jelene és jövője. Budapesti Hírlap, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1907) Gróf Széchenyi István. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Bethlen, Gábor (1887) Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beöthy, Leó (1878) A Társadalom keletkezéséről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bibó, István (1979) A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (8/83). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 64 X

Birányi, Ákos (1848) Pesti forradalom : Martius 15-19. Trattner, Pest.

Biás, István (1900) Marosvásárhely a szbadságharcz alatt. Evangélikus Református Collegium, Marosvásárhely.

Blázovics, Anna (2023) Nincs új a nap alatt, vagy mégis? Kihívások, eredmények és lehetőségek a fitoterápiában. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 357-367. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Bohdaneczky, Imre (1907) Magyarország pénz- és súlyviszonyai az Anjouk alatt. Globus Műintézet, Budapest.

Boissier, Gaston (1876) Cicero és barátai : tanulmány a Caesar korabeli római társadalom fölött. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bolgár, Elek (1958) Válogatott tanulmányok (Tudományos szocializmus). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bolla, Ilona (1983) A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (100). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3276-X

Bolyai, János (2003) Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai 1. : Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-8231-27-2

Bombay, László (1990) És feldübörögtek a tankok. Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5777-0

Boncz, Ferencz (1878) A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vontakozó főbb rendeletek. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Boross, Mihály (1860) A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Heckenast, Pest.

Borosy, András (1971) A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borovszky, Samu (1909) Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. 1., A vármegye általános története az őskortól a szatmári békéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1901) Egy alajbég telepítései : adatok az Alföld XVII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1908) Szendrő vára. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1883) A dákok : ethnográphiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Borsányi, György (1970) Socialističeskie dviženiâ v Vengrii v period meždu dvumâ mirovymi vojnami. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (78). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borzsák, István (1984) A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon : akadémiai székfoglaló, 1983. jan. 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3675-7

Borzsák, István (1990) A római történeti hagyomány kialakulása : akadémiai székfoglaló : 1988. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5691-X

Botka, Tivadar (1873) Trentsini Chák Máté és kortársai. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Braun, Róbert (1919) Magyarország feldbarabolása és a nemzetiségi kérdés. Korvin testvérek, Budapest.

Brodarics, István (1985) De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperetore ad Mohach historia verissima. Oratio ad Adrianum VI. pontificem maximum. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3837-7

Bryce, James (1903) A római szent birodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (54). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bráz, Béla (1907) A nagycsepcsényi és muthnai Vladár-család története és leszármazása. Magyar Nyomda, Turócszentmárton.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór és Wein, Pest.

Buday, János (1916) A hunyadi főesperesség rövid története. Élet Irodalmi és Nyomda R.-T., Budapest.

Budenz, József (1886) Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára vagyis "A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet" cz. II. értekezésére. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budik, Peter Alcantara (1840) Entstehung und Verfall der berühmten von König Mathias Corvinus gestifteten Bibliothek zu Ofen : ein Beitrag zur Literaturgeschichte. Gerold, Wien.

Bunyitay, Vince (1887) Szilágymegye középkori műemlékei. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vince (1885) A mai Nagyvárad megalapítása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bácskai, Vera (1965) Magyar mezővárosok a XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánkúti, Imre (1981) A szatmári béke. Sorsdöntő történelmi napok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2722-7

Bánáti, Miklós (1969) Huszonkét évtized az új hazában : Császártöltés község történelmi adattára. Bács-kiskun megyei Nyomda Vállalat, Kecskemét.

Békefi, Remig (1902) A Pásztói Apátság oklevéltára 1342-1812. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1896) A ciszterczi rend története Magyarországban 1142-1896. Hornyánszky Nyomda, Budpest.

Békefi, Remig (1898) A pásztói apátság története 1190-1702. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A pásztói apátság története 1702-1814. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bérczy, Károly (1856) Világkrónika : népszerű eléadása az 1856 september elejétől 1856 october végéig történt nevezetesebb eseményeknek. Heckenast Gusztáv, Pest.

Bónis, György (1962) Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1972) A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büchler, Sándor (1901) A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Franklin, Budapest.

C

Caesar, Caius Iulius (1839) Caesar C. Julius minden munkái. 1., A' gallus háborúról. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Caesar, Caius Iulius (1840) Caesar C. Julius minden munkái. 2., A' polgári, alexandriai, africai és hispaniai háborúkról. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Chalkokondylēs, Laonikos (1922) Historiarum demonstrationes. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (10). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Chernel, Kálmán (1877) Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja : 1. rész, Jelenkor; 2. rész, Multkor. Seiler, Szombathely.

Cherrier, Miklós (1856) A magyar egyház története. Heckenast, Pesten.

Chilkó, László (1877) A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története. Városi Nyomda, Debrecen.

Chyzer, Kornél (1890) A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Cicero, Marcus Tullius (1837) Beszédek, levelek és Scipio' álma. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Cicero, Marcus Tullius (1861) Cicero összes levelei időrendes sorozatban. Kisfaludy-Társaság, Pest.

Concha, Győző (1888) Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csabai, István (1939) A végvári magyarság és kultúrája. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., Budapest.

Csanda, Sándor and Keserű, Bálint (1978) Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 4 . József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged.

Csapodi, Csaba (1961) Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? | Quand la Bibliothéqe du roi Mathias Corvin a-t-elle été détruite? A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1957) A legrégibb magyar könyvtár belső rendje : a pannonhalmi könyvtár a XI. században. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapó, Mária (1989) Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5248-5

Csatári, Dániel (1974) Dans la tourmente. Les relations hungaro-roumaines de 1940 à 1945. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csillag, Gyula (1872) Az 1869/72-iki országgyűlés : történeti visszapillantások. Tettey, Pest.

Csizmadia, Andor (1980) Relations entre la Hongrie et le Saint-Siege pendant l'entre-deux-guerres. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (172). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2585-2

Csoma, József (1900) A nemzetségi czímerek tanulmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csomasz Tóth, Kálmán (1967) A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csomor, Lajos (1912) A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Csorba, Dávid (2011) A zászlós bárány nyomában : A magyar kálvinizmus 17. századi világa. Speculum Historiæ Debreceniense, 6 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Kálvin Kiadó, Debrecen-Budapest. ISBN 9789634734680 ISBN: 9789635581900

Csutak, Kálmán (1868) Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/9 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Heckenast, Pest.

Csánki, Dezső (1893) Körösmegye a XV-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1901) A Pálos-rend föloszlatása. Athenaeum, Budapest.

Császár, Ferenc (1842) A fiumei kikötő. Eggenberger, Pesten.

Cséfalvay, Pál (1993) Keresztény Múzeum, Esztergom. Corvina, Budapest. ISBN 963-13-3875-4

Csősz, Imre (1879) A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán : magyar műveltségtörténelmi rajz. Siegler Nyomda, Nyitra.

Curtius, Ernő (1875) A görögök története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czech, János (1829) Győr vármegye hajdani nemes familiáinak emlékezetek. Trattner és Károlyi, Pest.

Czobor, Béla (1872) Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke. Athenaeum, Pest.

D

Darkó, Jenő (1915) Bölcs Leo taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Demkó, Kálmán (1890) A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Demkó, Kálmán (1891) A szepesi jog (Zipser Willkühr.) : Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajoghoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Denison, György (1884) A lovasság története a legrégebbi időktól jelenkorig. Aigner Lajos, Budapest.

Desewffy, József (1831) A "Hitel" czimü munka'taglalatja. Werfer, Kassa.

Deák, Farkas (1877) Adatok a "nagy" Csáky István életéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1877) Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1886) Rövid észrevételek Kemény János önéletleírásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két kútforrásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1886) A kolozsvári ötves legények strikeja 1573-ban és 1576-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Divéky, Adorján (1932) Az Arany Bulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Divéky, Adorján (1929) A Lengyelországnak elzálogosított 16 szepesi város visszacsatolása 1770-ben. Szepesi Szövetségi Központ és Miskolci Osztály, Budapest.

Diószegi, István (1980) Andrássy und Disraeli im Sommer des Jahres 1877. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (156). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2569-0

Diószegi, István (1965) Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború, 1870-1871. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diószegi, István (1970) Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in der internationalen Politik im letzten drittel des 19. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diószegi, István (1975) The independence opposition and the Monarchy's foreign policy 1900-1914. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (116). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0829-X

Dolinay, Gyula (1991) Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka. Kassák Kiadó, Budapest. ISBN 9637765166

Dolmányos, István (1970) Herzen. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolmányos, István (1960) Mezőfi és a koalíció. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1906) Kézai Simon mester krónikája : forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1922) A szepesi városok árumegállító-joga : Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért 1358-1570. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dongó Gyárfás, Géza (1909) A zempléni nemes hadak 1809-ben. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Duby, Georges and Lardreau, Guy (1993) Párbeszéd a történelemről. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6488-2

Dudás, Gyula (1893) A bácskai nemes családok. Bittermann Nándor Könyvnyomdája, Zombor.

Dudás, Gyula (1887) A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században. Engel Adolf, Szeged.

Duka, Tivadar (1885) Life and works of Alexander Csoma de Körös. Trübner, London.

Dán, Róbert (1982) Matthias Vehe-Glirius: life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings. Studia humanitatis (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2510-0

Dávid, Géza (1982) A simontornyai szandzsák a 16. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2643-3

Dénes, Iván Zoltán (1976) A „realitás” illúziója. A historikus Szekfű Gyula pályafordulója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0722-6

E

Eckhardt, Sándor (1926) Magyar hírek egy régi francia újságban. [s.n.], [S.l.].

Eckhardt, Sándor (1925) Újabb adatok a magyar felvilágosodás történetéhez. Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1924) Bevezetés a magyar történelembe. Tudományos Gyűjtemény (6). Danubia, Pécs; Budapest.

Eckhart, Ferenc (1928) Introduction à L'Histoire Hongroise. Bibliothèque D'études Hongroises (1). Libraire Ancienne Honoré Champion, Paris.

Eckhart, Ferenc (1954) A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1941) A szentkorona-eszme története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű földleírás két földképpel, történet-és törvénytan, magyar nyelvtan és írásmód. Eggenberger és fia, Pesten.

Elekes, Lajos (1970) Connaissance historique - conscience sociale. Quelques tendances de l'historiographie et de la philosophie de l'histoire, leur influence sur la pensée contemporaine. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1954) Die Verbündeten und die Feinde des ungarischen Volkes in den Kämpfen gegen die türkischen Eroberer. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1960) Essai de centralisation de l'État hongrois dans la seconde moitié du XV. siècle. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1975) Historisme, a-historisme, antihistorisme dans la science bourgeoise de notre temps. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0802-8

Elekes, Lajos (1969) Korszerű műveltség, történelmi gondolkodás. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1980) Le probleme de l'histoire et de la méthode dans la science bourgeoise moderne. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (178). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2591-7

Elekes, Lajos (1955) A központosító politika belső erőforrásai a XV. század második felében. A történettudomány kérdései (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elemér, Oszkár (1896) Görgey Arthur 1848-49-ben : a történelmi kritika eredményeinek rövid összefoglalása. Franklin, Budapest.

Ember, Győző (1975) Apparat publikacii arhivnyh istočnikov. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0806-0

Ember, Győző (1953) Louis Kossuth à la tête du Comité de la Défense Nationale. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ember, Győző (1960) Zur Geschichte des Aussenhandels Ungarns im XVI. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ember, Győző (1970) Über die historische Statistik. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Emilij, Laszowszki (1903) Matica Plemstva. Tisak Antuna Scholza, Zagreb.

Endes, Miklós (1994) Csík-, Gyergyó-, Kászon-Székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6689-3

Erdélyi, István (1977) Les anciens Hongrois et les ethnies voisines à l'Est. Studia Archaeologica (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1002-2

Erdélyi, István (1987) Pannóniai húsvét. Sorsdöntő történelmi napok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4449-0

Erdődy, Gábor (1988) A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4784-8

Erényi, Tibor (1975) Die Frage Revolution und der Reform in der Arbeiterbewegung Österreich-Ungarns um die Jahrhundertwende. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0825-7

Erényi, Tibor (1960) Die Hauptrichtungen der Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung in Ungarn 1868-1904. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erényi, Tibor (1980) Istoriâ rabočego klassa - istoriâ rabočego dviženiâ. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (155). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2568-2

Erényi, Tibor (1974) Kunfi Zsigmond. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0441-3

Esterházy, Antal (1901) Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Evlia, Cselebi (1904) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1660-1664. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Evlia, Cselebi (1908) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1664-1666. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap ; Reform. Révai, Budapest.

F

F. Csanak, Dóra (1959) Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig : 1826-1849 | History of the Library of the Hungarian Academy of Sciences : 1826-1849. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

F. Kiss, Erzsébet (1987) Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4213 7

Fabritius, Károly (1875) Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Falk, Miksa (1868) Széchenyi István gróf és kora. Emich Gusztáv, Pest.

Falk, Miksa and Dux, Adolf (1867) Koronázási emlékkönyv. Deutsch testvérek, Pest.

Fallenbüchl, Ferenc (1943) Az Ágoston rendiek Magyarországon. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Farkas, Lajos (1896) Egy nemzeti küzdelem története. Kilián Frigyes, Budapest.

Farkas, Lajos (1913) A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farádi Vörös, Ignác (1927) Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fehér, György (1982) A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon, 1869-1914. Agrártörténeti tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2994-7

Fehér, Géza (1982) A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2872-X

Fejérpataky, László (1892) Kálmán király oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1895) Oklevelek II. István király korából. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fekete, Lajos (1960) Das Heim eines türkischen Herrn in der Provinz im XVI. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Lajos (1977) Einführung in die persische Paläographie 101 persische Dokumente. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0123-6

Fekete, Lajos (1940) Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fekete, Lajos (1942) A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1930) Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1929) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1899) Az arany bulla: közjogi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczy, Endre (1976) From the patrician state to the patricio-plebeian state. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0671-8

Flegler, Sándor and Sayous, Eduard (1877) A magyar történetírás történelme. A magyar történelem kútforrásai. Franklin-Társulat, Budapest.

Fodor, Ferenc (1934) A Jászság demográfiája a XVII. században. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fogarassy, László (1988) A magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4968-9

Forrai, Judit (2018) Bevezető. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, p. 5. ISBN 978-615-80623-5-0

Forrai, Judit (2021) A foghúzás történetéből. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 9-56.

Forrai, Judit (2020) A prostitúciós ipar hálózatok régi és új formái. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 161-179. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Forrai, Judit and Izsák, Éva (2018) Mérhető csomópontok Budapesten: településfejlődés és a szórakoztatóipar összehasonlító statisztikája (1872−1900). In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 131-144. ISBN 978-615-80623-5-0

Fraknói, Vilmos (1889) Carvajal János bíbornok magyarországi követségei : 1448–1461. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal : 1269-1274. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1896) A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). A magyar nemzet története (4). Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás törekvései a császári trónra. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Szent László levele a montecassinói apáthoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1921) A magyar királyválasztások története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) A magyar országgyűlések története. Ráth, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1905) A római történeti és művészeti intézetek ügyében : Fraknói Vilmos bizalmas előterjesztése jóakaróihoz és barátaihoz. UNSPECIFIED, Budapest.

Frank, Ignác (1848) Ősiség és elévülés : értekezés, mellyel prof. Frank Ignácz a Magyar Akademiának levelező tagjává kineveztetvén helyet foglalt 1848 september. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Frank, Tibor (1985) Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820-1892. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4136-X

Frank, Tibor (1999) Ethnicity, Propaganda, Myth-Making. Studies on Hungarian connections to Britain and America, 1848-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7659-7

Frankenburg, Adolf (1880) Bécsi élményeim. Reichard-Litfass, Sopron.

Frankl, Vilmos (1872) Henckel János, Mária királyné udvari papja. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1868) Pázmány Péter és kora. Ráth, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) Réwai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása : 1538-1555. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Eggenberger, Budapest.

Fridrik, Tamás (1878) Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszerű leírása. Endrényi Lajos és Társa Könyvnyomda, Szeged.

Frojimovics, Kinga (2006) Neológ (kongresszusi) és Status Quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig. Hungaria Judaica (19). MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest.

Fruin, Róbert (1916) Tíz év a németalföldi szabadságharcból : 1588-1598. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fránek, Dömötör (1910) A borsmonostori apátság az Árpádok korában : bölcsészdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (37). Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Frőhlich, Róbert and Kuzsinszky, Bálint and Nagy, Géza and Marczali, Henrik (1895) Magyarország a királyság megalapitásáig. A magyar nemzet története (1). Athenaeum, Budapest.

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1883) Az ókori község : tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fényes, Elek (1844) Magyarország hátramaradása ügyében felelet Dr. Wildner Ignácz úrnak. Ottónál, Lipcsében.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földvári, Sándor (2020) Kultúraközvetítő hálózatok a Litván Nagyhercegség és a Habsburg Birodalom közötti könyvmozgás folyamataiban. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 219-242. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Fölker, József (1900) Mohács története. Rosenthal Nyomda, Mohács.

Fügedi, Erik (1986) Castle and society in medieval Hungary, 1000-1437. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (187). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3802-4

Fügedi, Erik (1977) Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (82). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1152-5

Für, Lajos (1983) Kertes tanyák a futóhomokon. Tájtörténeti tanulmány. Agrártörténeti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3361-8

Füredi, János (1897) A szentgyörgyi kegyes tanítórendi ház és templom története. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

G

Gabrhelová, Gabriela and Lajčin, Daniel and Barnová, Silvia and Krásna, Slávka (2020) Dual System of Education and Training as a Pathway to the Labour Market. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-32-7 (print) ; 978-615-6060-33-4 (online pdf)

Galgóczy, Károly (1896) Nagy-Kőrös város monográphiája : régi és újkori ismertetés. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Galántai, József (1975) Oszkár Jászi's conceptions on federalism during the first World War. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (119). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0832-X

Gattáji Gorové, László (1876) Eger városának történetei. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Gebei, Sándor (2013) II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9406-6

Gegő, Elek (1838) A moldvai magyar telepekről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Gelich, Rikhárd (1882) Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben I.kötet. Aigner Lajos, Budapest.

Gelich, Rikhárd (1882) Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben II.kötet. Aigner Lajos, Budapest.

Gelich, Rikhárd (1882) Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben III.kötet. Aigner Lajos, Budapest.

Gelléri, Mór (1908) Matlekovits Sándor élete és működése. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Gergely, András (1972) Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerics, József (1961) Legkorábbi gesta-szerkesztéseinek keletkezésrendjének problémái. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerics, József (1987) A korai rendiség Európában és Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4218-8

Gindely, Antal (1890) Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Glatz, Ferenc (1980) Der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie und die ungarische Geschichtswissenschaft. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (180). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2593-3

Golden, Peter Benjamin (1980) Khazar studies. An historico-philological inquiry into the origins of the Khazars 1-2. Bibliotheca orientalis Hungarica (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1548-2

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (III. 8). Eggenberger, Budapest.

Goldziher, Ignác (1895) A történetírás az arab irodalomban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Endre (1941) A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841-1941 : a Társulat alapításának 100. évfordulójára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1908) Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Gonda, Imre (1960) Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gorove, István (1842) Nemzetiség. Heckenast, Pest.

Gracza, György (1894) Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc története. Lampel, Budapest.

Gracza, György (1893) Kossuth Lajos élete és működése. Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Grekov, Boris Dmitrievič (1956) Az orosz parasztság története a legrégibb időktől a XVII. századig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grünwald, Béla (1890) Az új Magyarország : gróf Széchenyi István. Franklin, Budapest.

Grünwald, Béla (1878) A Felvidék : politikai tanulmány. Ráth, Budapest.

Grünwald, Béla (1874) Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Ráth Mór, Budapest.

Gunst, Péter (1991) Die bäuerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (192). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5731-2

Gunst, Péter (1992) M.A. Rotschild, a bankalapító. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5954-4

Gyalókay, Jenő (1931) Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása : 1849. januárius 31-március 28. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyimesi, Sándor (1980) Incomes, public constructions and investments in the Hungarian towns in the 18th century. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (147). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2560-7

Gyulai, Rudolf (1890) Komárom vármegye és város történetéhez. Cziegler Károly, Komárom.

Gyárfás, István (1879) Dobó István Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gyárfás, István (1873) A jász-kúnok története. Szilády, Kecskemét.

Gyárfás, István (1882) A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Györffy, György (1975) Autour de l'État des semi-nomades. Le cas de la Hongrie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0808-7

Györffy, György (1960) Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte in Ungarn bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Györffy, György (1983) Wirtschaft und Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtausendwende. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (186). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3200-X

Györffy, György (1980) Zur Frage der demographischen Wertung der päpstlichen Zehntlisten. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (135). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2548-8

Győrffy, Gyula (1894) Győrffy Gyula Országgyűlési beszédei 1884-1894. Révai Leó, Budapest.

Győry, Tibor (1936) Az orvostudományi kar története : 1770-1935. Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Gál, Éva (1971) Ujházy László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gárdos, Miklós (1990) Magyar királyné a tiranai trónon. Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5635-9

Gáthy, Vera (1987) Gandhi. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4606-X

Gáthy, Vera (1970) Gandhi. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gévay, Antal (1841) A' budai pasák. Streuss, Bécsben.

Görgey, Albert (1909) A topporci és görgői Görgey nemzetség és a svábóci és tótfalvi Sváby nemzetség történetéből. Szepesi Lapok, Igló.

Görgey, István [id.] (1916) Görgey Arthur ifjusága és fejlödése a forradalomig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

H. Balázs, Éva (1955) A parasztság helyzete és mozgalmai, 1780-1787. A történettudomány kérdései (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

H. Haraszti, Éva (2002) Kossuth angliai éveiről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7960-X

Haan, Lajos (1879) Bél Mátyás. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Haan, Ĺudovít (1870) Békés vármegye hajdana. Lauffer, Pest.

Hahn, István (1975) Plebei i rodovoe obŝestvo. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0807-9

Haiczl, Kálmán (1932) Léva története a XVI. század végéig. Nyitrai és Társa Könyvnyomdája, Léva.

Hain, Gáspár (1910) Hain Gáspár lőcsei krónikája. Reiss Nyomda, Lőcse.

Hajdu, Tibor (1979) The Hungarian Soviet Republic. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (131). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1990-9

Hajdu, Tibor (1970) Károlyi Mihály. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajnal, István (1957) A Batthyány-kormány külpolitikája. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajnal, István (1929) Esterházy Miklós nádor lemondása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnal, István (1954) L'enseignement de l'écriture aux universités médiévales. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajnik, Imre (1888) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1900) Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig : középkor. Athenaeum, Budapest.

Hajnik, Imre (1872) Magyar alkotmány- és jogtörténelem : Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hajnik, Imre (1867) Magyarország az Árpád-királyoktól az ösiségnek megállapitásáig és a Hübéri Európa. Heckenast, Pest.

Hajnik, Imre (1879) A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hajnik, Imre (1899) A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1881) A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnóci R., József (1903) A szepesi bányavárosok története. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Halmesvirta, Anssi (2020) A szabadság keskeny ösvénye: Bibó István közösségi moralizmusa. Speculum Historiæ Debreceniense, 28 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a University of Jyväskylä Department of History and Ethnology, Debrecen. ISBN 9789634902133

Halmágyi, Miklós (2014) Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-12-4

Halász, Péter (1975) A termelőszövetkezeti mozgalom története Apátfalván. Agrártörténeti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0703-X

Hamary, Dániel (1869) Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt. Heckenast, Pest.

Hampel, József (1884) Adalék Pannonia történetéhez Antonius Pius korában. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1896) A Honfoglalási kor hazai emlékei. Franklin Társulat, Budapest.

Hampel, József (1907) Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1868) A báni méltóság eredetétől kezdve napjainkig. Aigner és Rautmann, Pest.

Hang, Ferenc (1897) Kalocsai Szellemi Omnibusz. Werner Ferenc Könyvnyomda, Kalocsa.

Hantos, János (1981) A Magyar Vöröskereszt 100 éve. Emberiesség háborúban és békében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2718-9

Hanák, János (1849) Az állattan története és irodalma Magyarországban. Lukács és Társa, Pest.

Hanák, Péter (1953) Ugnetennye narody Avstrijskoj imperii i vengerskaâ revolûciâ 1848-1849 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hanák, Péter (1955) A dualizmus válságának elmélyülése a XX. század első éveiben. A történettudomány kérdései (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hanák, Péter (1975) The first attempt at the Austro-Hungarian compromise 1860. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0821-4

Haraszti, H. Éva (1978) Chartism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1477-X

Harmatta, János and Komoróczy, Géza (1976) Wirtschaft und Gesellschaft im Alten Vorderasien. Internationale Tagung der Keilschriftforscher der sozialistischen Länder. Budapest, 23-25. April 1974. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1015-4

Hazai, György (1988) Magyar-török közös múlt. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 1988. nov. 29 - 1989. jan. 28. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4968-9

Heckenast, Gusztáv (1980) Die Produktionsverhältnisse des Eisenwesens im mittelalterlichen Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (142). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2555-0

Heckenast, Gusztáv (1960) Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gusztáv (1970) Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, Lajos (1872) A magyar közjog alapvonalai. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hegyesi, Márton (1898) Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Franklin-Társulat, Budapest.

Hegyesi, Márton (1885) Biharvármegye 1848-49-ben : Beöthy Ödön arcképével és életrajzával. Szerző, Nagyvárad.

Heiszler, Vilmos (1984) Az osztrák katonai vezetés és az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 1867-1882 között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3528-9

Hellei, András (1990) Szihanuk királysága. Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5551-4

Henszlmann, Imre (1878) Lőcsének régiségei. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) Kossuth és kora. Athenaeum, Budapest.

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1971) Művelődési törekvések a század második felében. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herman, Ottó (1886) Kossuth és Erdély ügye. Franklin-Társulat, Budapest.

Hermann, Egyed and Eberhardt, Béla (1942) A Veszprémi Egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 8 . [s.n.], Veszprém.

Herner, János (1988) Bornemisza Anna megbűvöltetése : Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678-1688. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest ; Szeged. ISBN 963-7302-60-3

Hettner, Alfred (1918) Anglia világuralma és a háború. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Hornyánszky, Budapest.

Hodor, Károly (1837) Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése. Barra Gábor Könyvkereskedése, Kolozsvártt.

Honti, János (1962) Válogatott tanulmányok (Történetírás, filozófia, közgazdaságtudomány). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horvát, István (1844) A' szlavinokról az az kérkedökröl, a' trojái elsö Justiniánus tsászárig. Trattner-Károlyi, Pest.

Horvát, Árpád (1885) Mabillon János, a diplomatika megalapítója. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Endre (1943) Az újgörögök. Kincsestár (21.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században I. Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1935) Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar humanizmus. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, Mihály (1838) Gróf Nádasdy Tamás' élete, némi tekintettel korára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Horváth, Mihály (1868) Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Márton (1960) Voenno-političeskie principii i cely hortistskogo fasizma do i vo vremâ vtoroj mirovoj vojny. Harakter fasistskogo nemecko-vengerskogo voennogo soûza. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hradszky, József (1884) Szepesvár és környéke. Schmidt József Könyvnyomdája, Igló.

Hrotkó, Larissza (2018) Pest város zsidó lakosságának kialakulása a 19. század közepéig tartó demográfiai változások korában : Adalékok „a türelmi adó” korszakának zsidó demográfiájához. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 107-121. ISBN 978-615-80623-5-0

Huber, Alfons (1899) Ausztria története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, János (1856) Magyarország és Erdély eredeti képekben : történelmi és helyirati szöveggel. Lange, Darmstadt.

Hunfalvy, Pál (1894) Az oláhok története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (18-19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1885) Hogyan csinálódik némely história? : pillantások a rumun történetírásra. Athenaeum, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1871) Utazás a Balt-tenger vidékein. Ráth Mór, Pest.

Hunyady, Ilona (1942) Kelták a Kárpátmedencében : Dissertationes Pannonicae 2/18. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Hunyady, Ilona (1957) Kelták a Kárpátmedencében : leletanyag. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum, Budapest.

Huszti, Dénes (1941) Olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hársfalvi, Péter (1982) Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2918-1

Hóman, Bálint (1916) Magyar pénztörténet 1000-1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Höhnel, Ludwig Ritter von (1892) A Rudolf és Stefánia tavakhoz: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Ráth Mór, Budapest.

I

Illés, József (1904) A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Inczédi, Pál and Szakál, Ferenc and Vízaknai Briccius, György (1860) Inczédi Pál naplója. Késmárki Névtelen nemes Naplója. Szakál Ferencz naplója. Vizaknai Briccius György naplója. Pfeifer, Pesten.

Ipolyi, Arnold (1886) A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ivánka, Imre (1881) Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 július végétől október végéig. Rudnyánszky A., Budapest.

Iványi, Emma (1991) Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége 1681-1713. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5716 9

Iványi, István (1907) Lugos rendezett tanácsú város története. Horváth István és Társa, Szabadka.

Izsák, Éva (2023) Városi terek hálózatának szerepe a települések átalakulásában. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 138-145. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

J

Jakab, Elek (1868) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre : egy honvéd magánjegyzetei. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

Jakab, Elek (1884) Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1875) A Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzói intézményre. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1892) A M. T. Akadémia kézirat-tárának ismertetése. Értekezések a történeti tudományok köréből . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1880) Szabadságharczunk történetéhez : visszaemlékezések 1848-1849-re. Rautmann, Budapest.

Jakab, Elek (1878) Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1881) A kalendáriumokról, történelmi és politikai tekintetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1871) A királyföldi viszonyok ismertetése. Heckenast, Pest.

Jakó, Zsigmond and Manolescu, Radu (1987) A latin írás története. Európa, Budapest. ISBN 963-07-4067-2

Jancsák, Csaba (2016) Az 1956-os forradalom indítószikrája – A szegedi MEFESZ. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-64-3 (print) ; 978-615-5372-66-7 (online PDF)

Jancsák, Csaba (2016) A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életútinterjúk tükrében. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-65-0 (print) ; 978-615-5372-67-4 (online PDF)

Jancsó, Benedek (1895) Szabadságharczunk és a dako-román törekvések. Lampel, Budapest.

Jancsó, Benedek (1896) A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Jemnitz, János (1961) Az 1926. évi angol általános sztrájk előzményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1975) Between revolution and reformism. The European working class movement in 1917. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0831-1

Jemnitz, János (1983) Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkásmozgalom, 1916-17. március. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3172-0

Jemnitz, János (1970) Jaures. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1970) Reflection on the symptoms of the separation of the „ultras” and the „majority” social-chauvinists (1914-1917). Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1970) Tom Mann. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1972) The danger of war and the Second International (1911). Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (84). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1978) A háború és a gyarmati kérdés a II. Internacionálé 1907. és 1910. évi kongresszusán. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (84). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1409-5

Jeney-Tóth, Annamária (2012) „... Urunk udvarnépe …” : Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében. Speculum Historiæ Debreceniense, 11 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789633182994

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a' magyarok' őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

Jireček, Konstantin Josef (1889) A bolgárok története. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (18). Pleitz, Nagy-Becskerek.

Jordáky, Lajos (1974) A Román Nemzeti Párt megalakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (72). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0434-0

Joó, Tibor (1935) Bevezetés a szellemtörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Juhász, Gyula (1987) Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet, 1938-1944 : akadémiai székfoglaló 1985. november 29. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4432-6

Juhász, Lajos and Vida, István (1993) Norvég követjelentések Magyarországról, 1947-1958. Új történelmi tár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-8312-03-3

Juhász, Péter (2019) Anonymus: Fikció és realitás. Az Álmos-ág honfoglalása. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-96-4 (print) ; 978-615-5372-97-1 (online PDF)

Jurkovich, Emil (1906) Besztercebánya múltjából : tárcagyűjtemény. Hungária Nyomda, Besztercebánya.

Jászai, Rezső (1896) A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban. Endrényi Imre Könyvnyomda, Szeged.

Jászay, Magda (1986) Cavour. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4179-3

Jászay, Pál (1855) A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az Arany Bulláig. Emich, Pest.

Jászay, Pál (1846) A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. Hartleben, Pest.

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

K

K. Farkas, Claudia (2015) Jogfosztástól a zsidó iskolákig : fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-29-2 (print) ; 978-615-5372-30-8 (online PDF)

K. Nagy, Sándor (1884) Bihar-ország : útirajzok. Hügel, Nagyvárad.

Kalmári Váradi, János (1830) A' régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Belnay, Pozsony.

Kandra, Kabos (1884) Szabolcs vármegye alakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karcsú, Antal Arzén (1880) Vácz város története. Serédy Könyvnyomda, Vácz.

Karácsonyi, János (1899) Az aranybulla keletkezése és első sora. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1896) Békésvármegye története. Békésvármegye közönsége, Gyula.

Karácsonyi, János (1907) Hogyan lett Szent István koronája a magyar szent korona felső részévé. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1913) Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1929) Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Karácsonyi, János (1916) Szent László meghódítja a régi Szlavóniát. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1891) Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla : diplomatikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1900) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1897) A puszta-szeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1905) A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kassay, Rudolf (1864) A lengyel nemzet története. Trattner-Károlyi Nyomda, Pest.

Katus, László (1970) Musztafa Kemál Atatürk. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kecskeméthy, Aurél (1862) Vázlatok egy év történetéből : 1860 october huszadikától 1861 octoberig. Emich, Pest.

Kecskeméti, Gábor (2023) Vis rerum immutandarum. Kép- és szövegalkotó erők az eszme- és az irodalomtörténetben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-95-9

Kelemen, Kajetán (1877) A jász-kun redemptio története és fejlődése a jelen korig, tekintettel a Jász-Kun birtokviszonyok rendezésére. Endrényi Lajos és Társa Könyvnyomda, Szeged.

Keleti, Károly (1875) Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1882) A nemzetiségi viszonyok Magyarországban, az 1880. évi népszámlálás alapján. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Győző (1860) Kazinczy-ünnep Magyarországon 1859-ben. Szeged.

Kemény, Gábor (1863) Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben : történeti vázlat. Osterlamm Károly, Pest.

Kemény, József (1837) Erdélyország történetei' tára : 1-2. k. Barra Gábor Könyvkereskedése, Kolozsvár.

Kemény, József (1861) Történelmi és irodalmi kalászatok. Emich, Budapest.

Kemény, Lajos (1893) Száz év Kassa legrégibb történetéből. Ries Lajos Könyvnyomó Intézet, Kassa.

Kerékgyártó, Árpád (1875) Hazánk évlapjai: Magyarország történetének kortani átnézete, 884-1849. Franklin, Budapest.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Király, Pál (1892) Gyulafehérvár története. A város közönsége, Gyulafehérvár.

Király, Pál (1891) Ulpia Trajana Augusta colonia dacica, Sarmizegetusa metropolis, Dácia fővárosa : várhely Hunyadmegyében. Athenaeum, Budapest.

Kiss, Bálint (1839) Magyar régiségek. Landerer, Buda.

Kiss, József (1968) Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a milleniumig, 1867-1895. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kivovics, Péter and Cseszregi, Gerda (2021) A fogeltávolítás jogi vonatkozásai. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 57-101. ISBN 978-615-6275-03-5

Kivovics, Péter and Forrai, Judit and Lászlófy, Csaba and Cseszregi, Gerda (2021) A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-6275-03-5

Kléh, István (1848) A Pesti forradalom története 1848-ban. Beimel, Pest.

Knauz, Nándor (1869) II. Endre szabadságlevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Knauz, Nándor (1876) Kortan : hazai történelmünkhöz alkalmazva. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Budapest.

Kojanitz, László (2021) A történelmi gondolkodás fejlesztése : Válogatott tanulmányok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-41-9 (print) ; 978-615-6060-42-6 (online, PDF)

Komjáthy, Miklós (1960) Quelques problèmes concernant la charte de fondation de l'abbaye de Tihany. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlóssy, Ferencz (1896) Az Esztergom Főegyházmegyei római katolikus iskolák története. Neumayer Ede Könyvnyomdája, Esztergom.

Komáromi, Ferencz (1849) Vésznapok a Székelyföldön Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Kali Simon, Marosvásárhely.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1882) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877-79. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly-Thege, Gyula (1940) A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területén. Hornyánszky, Budapest.

Konstantin, VII. (1949) Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio. Magyar-görög tanulmányok (29.). Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Kopp, Tibor (1902) Erdély művelődése I. és II. Rákóczy György korában az "Erdélyi országgyűlési emlékek" alapján. Werner Ferenc Könyvnyomda, Kalocsa.

Koroknai, Ákos (1974) Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és a tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (73). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0430-8

Kossovich, Károly and Horváth, Mihály (1842) Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig / Kossovich Károly. Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig / Horváth Mihály. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Kossuth, Lajos (1841) Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Landerer és Heckenast, Pest.

Kossuth, Lajos (1862) Kossuth Lajos levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel, 1848-1849-ben : Közli Mészáros Károly mint a nemzeti kormány által megbizott történetjegyző. Jäger Károly, Ungvárt.

Kossuth, Lajos (1989) Kossuth Lajos összes munkái 7. Kossuth Lajos iratai, 1837. május - 1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4705-8

Kosutány, Tamás (1907) Az országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás 25 éves működése : Emlékirat és beszámoló. Pallas, Budapest.

Koszó, János (1923) Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró : a racionalizmustól a romantikáig. Német philologiai dolgozatok (30). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Kosáry, Domokos (1990) Az európai kis államok fejlődési típusai : akadémiai székfoglaló : 1986 április 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5734-7

Kosáry, Domokos (1980) Les réformes scolaires de l'absolutisme éclairé en Hongrie entre 1765 et 1790. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (149). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2562-3

Kosáry, Domokos (1985) Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4095-9

Kosáry, Domokos (1979) Napoleon et la Hongrie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (130). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1899-6

Kovrig, Ilona (1937) A császárkori fibulák főformái Pannoniában. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (4). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Kovács, Endre (1960) L'insurrection polonaise de 1863 et l'émigration hongroise. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1965) Uniwersytet krakowski a kultura węgierska. Przyczynki do historii węgiersko - polskich stosunkęw kulturalnych wieków XV i XVI. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1964) A krakkói egyetem és a magyar művelődés. Adalékok a magyar-lengyel kapcsolatok XV-XVI. századi történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Lajos (1889) Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 1846-1848. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Lajos (1883) A békepárt a magyar forradalomban : Válaszul Irányi Dániel röpiratára. Révai, Budapest.

Krasznyánszky, Károly (1893) Trencsén szab. kir. város és vára vázlatos leírása. Gansel Lipót, Trencsén.

Krausz, Tamás (1991) Pártviták és történettudomány. Viták „az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól”, különös tekintettel az 1920-as évekre. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5864-5

Kristó, Gyula (1985) Az augsburgi csata. Sorsdöntő történelmi napok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3838-5

Kristó, Gyula (1980) Laslo Kan i Transil'vaniâ. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (134). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2547-X

Kristó, Gyula (1978) A rozgonyi csata. Sorsdöntő történelmi napok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1461-3

Krizskó, Pál (1880) A körmöczi régi kamara és grófjai. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Krász, Lilla (2023) Tudományos tudáshálózatok a modern kor küszöbén: orvosi írásmódok a 18. századi Magyar Királyságban. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 118-137. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Krähling, Edit (2016) Utószó. In: Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fényképei. Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 366-367.

Kuliffay, Ede and Kővári, László and Szilágyi, Sándor and Horváth, Mihály (1876) Erdély története : az ős-időktől korunkig. Franklin-Társulat, Budapest.

Kumlik, Emil (1907) Rómer Ferenc Flóris élete és műkődése. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Kumorovitz, Lajos Bernát (1960) Die erste Epoche der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter. XI-XII. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kuun, Géza (1873) Adalékok Krím történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Budapest.

Kuun, Géza (1874) Gróf Gyulay Lajos naplótöredékeiből : 1815-1834. Athenaeum, Budapest.

Káldy-Nagy, Gyula (1970) Magyarországi török adóösszeírások. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kállay, Béni (1909) A szerb felkelés története : 1807-1810. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (76-77). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Béni (1877) A szerbek története: 1780-1815. 1. köt. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Ferencz (1836) A magyar nemzetiségről. Trattner-Károlyi, Pesten.

Kállay, István (1989) A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5247 7

Kállya, István (1980) A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károli, Gáspár (1931) Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairul ... Magyar irodalmi ritkaságok (5.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Károlyi, János (1910) A trencséni vár : a vár története s nevezetességei. Sándor Ny., Trencsén.

Károlyi, Árpád (1879) A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez 1569-72. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Károlyi, Árpád (1881) Fráter György levelezése 1535-1551. Athenaeum, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) Illésházy István hűtlenségi pöre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1930) Néhány történelmi tanulmány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1932) Németújvári gróf Batthyány Lajos ... főbenjáró pöre. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kávássy, Sándor (1973) Latinca Sándor. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Képiró, Ágnes (2020) Történelmi sorsfordulók egy alkotó értelmiségi életpálya tükrében : Pomogáts Béla életútinterjú. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-11-2 (print) ; 978-615-6060-12-9 (online PDF)

Kótai, István (2018) A Magyar királyi Állatorvosi Főiskola hallgatóságának statisztikai mutatói 1899 és 1914 között. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 38-46. ISBN 978-615-80623-5-0

Könyves, Máté (1834) Játékszíni koszorú, mellyben a két magyar hon nemzeti színjátszó társaság eredete, környülállása, eddig való fenn állása. Landerer, Pest.

Könyöki, József (1905) A középkori várak : különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Köpeczi, Béla (1975) La politique des cartésiens en Hongrie et en Transylvanie au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0816-8

Köpeczi, Béla (1980) Lumieres et nation en Europe Centrale et Orientale. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (148). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2561-5

Köpeczi, Béla (1976) „Magyarország a kereszténység ellensége”. A Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0883-4

Köpeczi, Béla and Balázs, Éva (1973) Paysannerie francaise, paysannerie hongroise : XVIe-XXe siècles. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1916) A nyugati kultúra hatása a török irodalomban. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőrösy, József (1882) Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 1881-diki népszámlálás eredményei szerint. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőszeghy, Pál (1894) Bercsényi házassága : történeti ének 1695-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kővári, László (1852) Erdély régiségei. Tilcsh, Pest.

Kővári, László (1861) Erdély története 1848-49-ben. Emich, Pest.

Kővári, László (1861) Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Demjén László, Kolozsvárt.

Kővári, László (1860) A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejdelmek korából. Ráth, Pest.

Kőváry, László (1859) Erdély történelme. Ráth, Pesten.

Kőváry, László (1897) A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások. Athenaeum, Budapest.

Kőváry, László and Wertner, Mór (1900) Hunyadmegye kihalt családjairól, Hunyadmegye legrégibb tisztikara. Hirsch Adolf Könyvnyomdája, Déva.

L

Lackó, Mihály (1980) Politik, Kultur, Literatur. Beiträge zur publizistischen Tätigkeit von Georg Lukács in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (171). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2584-4

Lackó, Miklós (1958) Adalékok a budapesti munkásság összetételéhez az 1920-as évek végén. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lackó, Miklós (1969) Arrow-cross men, national socialists, 1935-1944. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lackó, Miklós (1970) K vopröszü o fasizme v jugo -vosztocsnoj evrope. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lackó, Miklós (1960) O sostave vengerskogo fabrično-zavodskogo rabočego klassa v period promyslennogo perevorota. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lamberg, Ferenc (1841) Még egy Terra Incognita : ismeretek 's tudnivalók az ausztriai birodalom nem-magyar tartományairól. Schmid Antal, Pozsony.

Lanciani, Rudolf (1894) A régi Róma, a legújabb ásatások megvilágításában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lassú, István (1829) Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai, és históriai leírása. Magyar Kir. Universitás, Buda.

Lassú, István (1836) Merkur : genealogiai-historiai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Lederer, Emma (1975) Die Geschichtsauffassung der bürgerlichen Radikalen, die historischen Schriften von Pál Szende. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0830-3

Lederer, Emma (1970) Feudalism as a structure and form of society. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lederer, Emma (1960) La structure de la société hongroise du début du moyen-âge. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lehoczky, Tivadar (1899) Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Kroó, Munkács.

Lehoczky, Tivadar (1881) Beregvármegye monográfiája. Pollacsek Miksa, Ungvár.

Lehoczky, Tivadar (1907) Munkács város új monográfiája. Grünstein Mór, Munkács.

Lehoczky, Tivadar (1904) A beregmegyei görögszertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig. Grünstein Mór, Munkács.

Lencsés, Ferenc (1982) Mezőgazdasági idénymunkások a negyvenes években. Agrártörténeti tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2925-4

Lendvai, L. Ferenc (1986) Protestantizmus, forradalom, magyarság. Történetfilozófiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4069-X

Lengyel, Márta (1969) Reformersors Metternich Ausztriájában. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lorinser, Frigyes Vilmos (1877) A legnevezetesebb ehető, gyanús és mérges gombák természethű képei 12 táblán. Kiadta Hölzel Ede, Bécs.

Lotz, János (1936) A történelmi világkép : az ember az időben. Kultúra, Pécs.

Lucanus, Marcus Annaeus (1867) Lucanus Marcus Annaeus Pharsáliája, vagyis A polgárháború : tíz könyvben. Holzhausen, Pest.

Luczenbacher, János (1843) A szerb zsupánok, királyok, és czárok pénzei. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Lukinich, Imre (1918) Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1907) I. Rákóczi György és a lengyel királyság. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar történettudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1937) A history of Hungary in biographical sketches. Marshall : Vajna, London : Budapest.

Lukinich, Imre (1939) A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, Béla (1871) Az 1848-49-ki Pénzügy. a forradalmi időszak pénzügyének, hitelműveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján. Athenaeum, Pest.

Lukács, Lajos (1962) Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukácsy, Kristóf (1870) A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei : eredeti örmény kútfők után. Róm. kath. lyceum nyomdája, Kolozsvár.

Láng, Imre (1980) Attempts to restore economic and financial relations between capitalist states, 1934-1938. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (174). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2587-9

Láng, Lajos (1888) Magyarország népmozgalma 1880-1885. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1886) A középoktatás hazánkban (1867-1886). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1881) A magyar és osztrák államháztartás 1868-1877-ig. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

László, Gyula (1961) Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlékei a szovjetföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lászlófy, Csaba (2021) Igazságügyi orvosszakértő esetek. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 102-125. ISBN 978-615-6275-03-5

Lázár, Gyula (1877) Az ozmán uralom története Európában. Franklin, Budapest.

Lázár, Gyula (1881) Fiume. A magyar korona gyöngye. Franklin-Társulat, Budapest.

Lázár, Gyula (1880) A népvándorlás története. Franklin-Társulat, Budapest.

Lázár, Gyula (1890) A török birodalom története. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (21). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Lázár, István and Weinrich, Frigyes and Moldován, Gergely and Herepey, Károly and Cserni, Béla and Szilágyi, Farkas (1899) Alsófehér vármegye monográfiája. Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed.

Lónyay, Menyhért (1875) Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. Franklin-Társulat, Budapest.

M

M. Kondor, Viktória (1959) Az 1875-ös pártfúzió. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

M. Szabó, Miklós (2014) Katonai felsővezetők a diktatúrában : a levéltári források nem hazudnak. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-740-2

Madarász, József (1883) Emlékirataim, 1831-1881. Franklin, Budapest.

Madzsar, Imre (1926) A II. Géza korabeli Névtelen. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madzsar, Imre (1932) A világtörténet korszakai. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar, Eszter (1983) A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban, 1255-1747. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3301-4

Magyar, László András (2023) A reformáció hatása az egészségszemléletre. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 241-247. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Magyari, István (1911) Az országokban való sok romlásoknak okairól : Sárvár 1602. Régi magyar könyvtár (27). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1906) Babylonia és Assyria. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1909) Ókori Egyiptom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (79). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1915) Ókori chronológiai kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mailáth, József (1928) Élményeim és tapasztalataim a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Maine, Henry Sumner (1875) A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majláth, Béla (1882) Adatok a helynevek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Majláth, Béla (1885) Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majláth, Béla (1882) A hajdúk kibékitési kisérlete Inánchon 1607-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Makkai, László (1980) Agrarian landscapes of historical Hungary in feudal times. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (140). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2553-4

Makkai, László (1960) Die Entstchung der gessellschaftlichen Basis des Absolutismus in den Ländern der österreichischen Habsburger. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1975) État des ordres et théocratie calviniste au XVIe siècle dans l'Europe centro-orientale. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0812-5

Maksay, Ferenc (1980) „Le pays de la noblesse nombreuse”. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (139). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2552-6

Maksay, Ferenc (1958) Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marczali, Heinrich (1882) Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Árpáden. Hertz Wilhelm, Berlin.

Marczali, Henrik (1907) Az 1790/1-diki országgyűlés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (70-71). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Az Árpádok és Dalmácia. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1884) Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1881) Magyarország története II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711-1815). A magyar nemzet története (8). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1896) Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). A magyar nemzet története (2). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1934) A katonai Mária Terézia-rend körül. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1880) A magyar történet kútfői az Árpádok korában. Franklin, Budapest.

Marczali, Henry (1910) Hungary in the eighteenth century. University Press, Cambridge.

Marcziányi, György (1886) Nemesség : Kézi könyv nemesi ügyekben. Franklin Társulat, Budapest.

Margalits, Ede (1900) Horvát történelmi repertórium. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Margalits, Ede (1918) Szerb történelmi repertórium : 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1935) A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1890) Báró Wüllerstorf és a szabadkereskedés meghonosítása az osztrák-magyar monarchiában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matskássy, Antónia (1912) Halmágyi István "Napló"-inak (1752-53. és 1762-69.)magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. Franklin, Budapest.

Matunák, Mihály (1901) Korpona várkapitányai. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Korpona.

Matunák, Mihály (1904) Véghles vára. Kreisler, Breznóbánya.

Matunák, Mihály (1895) A magyarbéli Bosnyák-család története. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Körmöcbánya.

Matunák, Mihály (1901) Érsekújvár a török uralom alatt : 1663-1685. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

Mauks, Ernő (1905) Ungmegye múltjából : adalékok a vármegye középkori történetéhez, feltüntetve a Nagymihályi család történetének keretében. Endrényi Lajos Könyvnyomda, Szeged.

Merényi, László (1983) Az őszirózsás forradalom. Sorsdöntő történelmi napok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3237-9

Meyer, Alfred Gotthold (1894) Szent Simon ezüstkoporsója Zárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mickun, Nina I. (1983) La mesta au XVIIIe siècle. Étude d'histoire sociale et économique de l'Espagne au XVIIIe siècle. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3008-2

Midraš Rabbah, (1874) Midraš Rabot : `al ha-Torah ve-ḥameš megillot = Midraš" rabos". Tipografiâ N. Ŝriftgiser, Varša.

Mikulik, József (1885) Magyar kisvárosi élet : 1526-1715 : történeti tanúlmány. Szerző, Rozsnyó.

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Mikó, Imre (1860) Erdély különválása Magyarországtól. Egyetemi Nyomda, Buda.

Milleker, Bódog (1909) Nagy-Zsám története : 1370-1909. Csendes, Temesvár.

Milleker, Bódog (1886) Versecz szab. kir. város története. Ráth Mór, Budapest.

Miskolczy, Ambrus (1987) A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetítő szerepe, 1780-1860. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4375-3

Mohl, Adolf (1901) Török világ Kismarton vidékén : 1683-1699. Szerző, Sopron.

Mohl, Antal (1913) Győr eleste és visszavétele : 1594-1598. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Mohl, Antal (1898) A Mária-kongregacziók története : különös tekintettel hazánkra. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Molnár, Dávid (2023) Danaé erszénye, Kirké kelyhe: a velencei kurtizánok aranykora? In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 223-240. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Molnár, E. (1959) Velikaâ Oktâbr'skaâ Socialističeskaâ Revolûciâ v Vengrii. Sbornik statej. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1960) L'influence de la philosophie de l'histoire de Hegel sur l'historiographie marxiste. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1967) La politique d'alliances du marxisme 1848-1889. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1955) Problemü etnogeneza i drevnej istorii vengerskovo naroda. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1969) Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1976) Einführung in die Byzantinologie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 3-534-05670-1

Morzsányi, Sándor (1871) 7000 igazolt, s életbenlévő 1848/49-diki honvédtiszt névjegyzéke. Minerva, Pest.

Moór, Elemér (1963) A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudománya. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mucsi, Ferenc (1975) Die Kämpfe für die organisatorische Reform der sozialdemokratischen Partei Ungarns, 1900-1918. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (114). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0827-3

Mályusz, Elemér (1971) Az V. István-kori gesta. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1959) Das Konstanzer Konzil und das königliche Patronatsrecht in Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1980) Die Entstehung der ständischen Schichten im mittelalterlichen Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2550-X

Mályusz, Elemér (1960) Die Zentralisationsbestrebungen König Sigismunds in Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1944) Thuróczy János krónikája. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mályusz, Elemér (1958) A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Máriássy, Béla (1884) A magyar törvényhozás történelme. Bartalits Nyomda, Budapest.

Márki, Sándor (1913) Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1900) A középkor főbb krónikásai : a magyarok honfoglalása koráig. Franklin-Társulat, Budapest.

Márki, Sándor and Beksics, Gusztáv (1898) A modern Magyarország (1848-1896). A magyar nemzet története (10). Athenaeum, Budapest.

Márkus, László (1980) Über die Methodologie der modernen ungarischen Pressehistoriographie unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des ungarischen Pressewesens zwischen 1919 und 1944. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (169). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2582-8

Mátyás, (1893) Mátyás király levelei : külügyi osztály. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1899) Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1896) Történeti egyezések és tévedések. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) A magyarok első hadjáratai Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mérei, Gyula (1980) Der Aussenhandel des Königreichs Ungarn, 1790-1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (150). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2563-1

Mérei, Gyula (1966) Die Idee der europäischen Integration in der westdeutschen bürgerlichen Geschichts-schreibung. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mérei, Gyula (1975) Strukturgeschichtsforschung in der bürgerlichen Geschichtsschreibung der BRD. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0803-6

Mérei, Gyula (1960) Über einige Fragen der Anfänge der kapitalistischen Gewerbeentwicklung in Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros, Lázár (1871) Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei és szereplőiről. Athenaeum, Pesten.

Mészöly, Gedeon (1932) Amerikai magyar fiú Magyarországon : olvasókönyv külföldi magyar tanulók számára. Sylvester Nyomda, Budapest.

Möller, István (1913) A vajda-hunyadi vár építési korai. Franklin, Budapest.

Münnich, Sándor (1896) Igló város története. Schmidt József Könyvnyomdája, Igló.

N

Nagy, Elek (1901) XVII. század magyar történetirodalma. Bartha Imre, Hajdúnánás.

Nagy, Ernő (1897) Az ausztriai császári czim fölvételéről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Géza (1909) A skythák. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Imre (1892) A Pécz nemzetség örökösödési pere : 1425-1433. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, István (2015) A magyar kamara és a királyi pénzügyigazgatás fejlődése Mohács után 1528-1686. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (11). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 236 7

Nagy, Iván (1876) Az utolsó Árpádházi király trónra lépte. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Nagy, Károly (1841) Daguerréotyp. Schmid Antal, Pozsony.

Nagy, Mihály (1860) Szatmár-németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei. Kovács Márton, Szatmárt.

Nagy, Péter Tibor (2018) Statisztika és egyetemtörténet : Magyar peregrinusok a középkorban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 23-37. ISBN 978-615-80623-5-0

Nagy, Péter Tibor (2018) A születési és a halálozási hely statisztikája - társadalom és humántudományi elit a 19-21. században. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 7-22. ISBN 978-615-80623-5-0

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Nagy, Zsuzsa (1975) The United States and the Danubian Basin 1919-1939. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (121). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0834-6

Nagy, Zsuzsa (1983) The liberal opposition in Hungary, 1919-1945. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (185). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2998-X

Nedeczky, Gáspár (1880) Dömös története és ujabb leírása. Mellinger R., Esztergom.

Nedeczky, Gáspár (1891) A Nedeczky család. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Nemes, Dezső (1980) Die Grosse Sozialistische Oktoberrevolution, die Entfaltung des revolutionären Kampfes in Ungarn und die Ungarische Räterepublik. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (164). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2577-1

Nemes, Dezső (1975) Die Regierungskrise im Jahre 1905-1906 und der Kampf der sozialdemokratischen Partei Ungarns um das Wahlrecht. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (115). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0828-1

Nemes, Dezső (1960) Istoričeskoe značenie Vengerskoj Sovetskoj Respubliki. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Dezső (1954) K isztorii krovavoj kontrevoljucii b Vengrii 1919-1921 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Dezső (1970) Lenin ist mit uns. Zur 100. Jahresfeier seiner Geburt. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Neupauer, Kamill (1989) Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és Ugocsa megyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5237-X-1

Niederhauser, Emil (1970) Botev. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Niederhauser, Emil (1975) Eastern Europe in recent Hungarian historiography. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0804-4

Niederhauser, Emil (1971) A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája, 1945-1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nietzsche, Friedrich (1989) A történelem hasznáról és káráról. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5299-X

Novák, Mihály (1889) Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharczban. Breisach, Zalaegerszeg.

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

Nátafalussy, Kornél (1883) A Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jászóvári Egyház prépostjai. Kovács Mihály Könyvnyomdája, Rozsnyó.

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Németh, István (1936) Les colonies françaises de Hongrie = A magyarországi francia települések. Francia tanulmányok = Études françaises, 15 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Németh, Péter (1895) Magyarország Szent László király idejében : jogtörténeti rajz. Franklin, Budapest.

Némethy, Ludovicus (1894) Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis. Buzárovits Gusztáv, Strigonii.

O

Odrobenyák, Nepomuk János (1875) Gödöllő hajdan és most. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Olajos, Terézia (1988) Les sources de Théophylacte Simocatta historien. Akadémiai Kiadó - Brill, Budapest. ISBN 963-05-4468-7

Olchváry, Ödön (1902) A magyar függetlenségi harc 1848-49-ben a Délvidéken. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Oláh, József (1975) Az akasztó-vésztői uradalmak gazdálkodása a XIX-XX. század fordulóján. Agrártörténeti tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0470-7

Oláh, Miklós (1938) Hungaria - Athila. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Orbán, Balázs (1888) A székelyek származásáról és intézményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Orient, Gyula (1926) Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva, Cluj-Kolozsvár.

Ormos, Mária (1964) Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ormos, Mária (1975) Le probleme de la securité et l'Anschluss. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0837-0

Ormos, Mária (2004) Van-e történelem? | Does History Exist? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 57-73. ISBN 963 09 4551 7

Orosz, István (2020) Tanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról. Speculum Historiæ Debreceniense, 30 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634902096

Orosz, István (2015) A főnix és a bárány városa : Tanulmányok Debrecen múltjából. Speculum Historiæ Debreceniense, 21 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738367

Orosz, István (2010) A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon. Speculum Historiæ Debreceniense, 5 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634734154

Orosz, Lajos (1948) The London Manuscript of Nikephoros "Breviarium". Magyar-görög tanulmányok (28). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1877) Kritikai adalékok Margum történetéhez. Források alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1892) Pozsony város története I. : A legrégibb időktől az árpádházi királyok kihalásáig. Pozsonyi Első Takarékpénztár, Pozsony.

Ortvay, Tivadar (1898) Pozsony város története II. : A város középkori jogszervezete, 1300-1526. Pozsonyi Első Takarékpénztár, Pozsony.

Ortvay, Tivadar (1896) Temesvármegye és Temesvárváros története a legrégibb időktől a jelenkorig. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Ortvay, Tivadar (1910) A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei : egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Otte, Johann Heinrich (1875) A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

P

P. Csorja, Ferentz (1833) Haza és közönséges história. NS. Ref. Kolégyom, Nagy Enyed.

Pach, Zsigmond Pál (1960) Das Entwicklungsniveau der feudalen Agrarverhältnisse in Ungarn in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1964) Die ungarische Agrarentwicklung im 16-17. Jahrhundert. Abbiegung vom westeuropäischen Entwicklungsgang. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1975) Istoričeskaâ nauka v Vengrii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0801-X

Pach, Zsigmond Pál (1975) Les sciences historiques en Hongrie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0800-1

Pach, Zsigmond Pál (1975) Levantine trade and Hungary in the Middle Ages. (theses, controversies, arguments). Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0810-9

Pach, Zsigmond Pál (1952) Pervonačal'noe nakoplenie kapitala v Vengrii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1980) The Transylvanian route of Levantine trade at the turn of the 15th and 16th centuries. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (138). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2551-8

Pach, Zsigmond Pál (1955) A dualizmus rendszerének első évei Magyarországon. A történettudomány kérdései (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1970) The role of East-Central Europe in international trade 16th and 17th centuries. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Paganel, Camille Pierre Alexis (1890) Szkanderbég története vagy A törökök és keresztények a tizenötödik században. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (26). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Palotás, Emil (1972) A Balkán-kérdés az osztrák-magyar és az orosz diplomáciában a XIX. század végén. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Palotás, Emil (1984) A nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-monarchia diplomáciájában, 1856-1883. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3535-1

Palugyay, Imre (1853) Magyarország történeti, földirati s állami legujabb leírása. Heckenast Gusztáv, Pest.

Palugyay, Imre (1863) A kapcsolt-részek (Slavonia - Croatia) történelmi- s jogi-viszonyai Magyar-országhoz. Sieber, Posony.

Pamlényi, Ervin (1989) Pályák és irányok. Historiográfiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5240-X

Pap, Dénes (1868) Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez : 1848-1849. Heckenast, Pest.

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Pap, Dénes (1870) A parlament Debrecenben : 1849. Köhler, Lipcse.

Pap, János (1886) A piaristák Szegeden : (1720-1886). Engel Adolf, Szeged.

Papp, Imre (2016) Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok a 18. századi Franciaországról. Speculum Historiæ Debreceniense, 24 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738879

Paravicini, Werner (1989) Merész Károly. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5366-X

Pauer, János (1847) Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében : Árpádok időszakától korunkig. Számmer Nyomda, Székesfejérvárott.

Pauler, Gyula (1876) Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése : 1664-1671. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula (1899) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Athenaeum, Budapest.

Paulinyi, Oszkár (1966) A vállalkozás kezdeti formái a feudáliskori nemesércbányászatban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Paulsen, Péter (1933) Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágításában = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte : Archaeologia Hungarica, 12. [s.n.], Budapest.

Penyigey, Dénes (1980) Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrártörténeti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2030-3

Penyigey, Dénes (1980) Tessedik Sámuel. Agrártörténeti tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2378-7

Perényi, József (1957) Iz isztorii zakarpatszkih ukraincev 1849-1914. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perényi, József (1960) Partii i političeskaâ bor'ba sredi serbov v Vengeriâ 1867-1900. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1880) Az eltűnt régi vármegyék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1876) A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1877) A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1868) A Temesi bánság elnevezésének jogosultsága. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pesty, Frigyes (1878) A helynevek és a történelem. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1882) A magyarországi várispánságok története, különösen a XIII. században. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pesty, Frigyes (1867) A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pintér, István (1979) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1707-8

Pirhalla, Márton (1899) A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől a püspökség felállításáig. Császka Gy., Lőcse.

Pirnát, Antal (1961) Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in der 1570-er Jahren. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Podhradczky, József (1833) Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi állapotjokról. Esztergami k. Beimel József, Pesten.

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó Márton, Buda.

Podhradczky, József (1836) Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Gyurián János és Bagó Márton, Buda.

Podhradczky, Jóʼsef (1837) Szlavoniáról mint Magyar Országnak alkotmányos részréről. Gyurián és Bagó, Buda.

Pogány, Mária (1966) Tőkés vállalkozók és kubikus bérmunkások a Tisza-szabályozásnál a XIX. sz. második felében. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogány, Mária (1980) Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában, 1845-1873. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2060-5

Pompéry, Aurél (1913) Kossuth Lajos 1837-39-iki hűtlenségi perének története : kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Szent István Társulat, Budapest.

Potemkin, Ödön (1867) Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással. Lauffer, Pest.

Potemkin, Ödön (1863) Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Pozder, Károly (1932) Leiningen-Westerbug Károly gróf éIetrajza 1848/49-i honvéd tábornok. saját kiadás, Balassagyarmat.

Poór, János (1988) Madame Pompadour. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4783-X

Prickler, Harald (2013) Eisenstädter bildende Künstler und Handwerker der Barockzeit : biographische Daten und Werke. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Kultur, Wissenschaft und Archiv, Eisenstadt.

Pulszky, Ferenc (1883) A rézkor Magyarországban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1888) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1889) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1891) A magyar pogány sirleletek. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1874) A magyarországi avar leletekről. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Pest.

Puskás, Julianna (1975) Emigration from Hungary to the United States before 1914. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0826-5

Pálffy, János (1903) Vöröskő. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Pálfy, József (2014) 200 milló éves történet: a föld a Tiász-Jura határon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-777-8

Péch, Antal (1884) Alsó Magyarország bányamívelésének története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péczeli, Jó'sef (1837) A magyarok' történetei: Á'siából kijövetelöktől fogva a' mai időkig. Á'siából kijövetelöktől fogva az Árpád Ház' kihalásáig. Tóth Lajos, Debreczen.

Pólay, Elemér (1980) The contracts in the triptychs found in Transylvania and their Hellenistic features. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (133). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2546-1

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos magyar király viszonya Giannio di Cuccio francia trónkövetelőhöz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1871) Szent István király : történelmi tanulmány. Szent István Társulat, Pest.

Pór, Antal and Schönherr, Gyula (1895) Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301–1439). A magyar nemzet története (3). Athenaeum, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1980) Das ungarische Regierungssystem vor dem Verfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (161). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2574-7

R

R. Kiss, István (1908) A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

R. Várkonyi, Ágnes (1970) Historical personality, crisis and progress in 17th century Hungary. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rab, Irén (2020) A 18. század közösségi hálója: a diákemlékkönyvek. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 205-218. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Raczyński, Eduard (1997) Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reiches. Bibliotheca orientalis Hungarica (45). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6999-X

Radnóti, Aladár (1938) Die römischen Bronzgefässe von Pannonien. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (6). Institut für Münzkunde und Archäologie d. P. Pázmány-Univ., Budapest.

Radvánszky, Béla (1888) Házi történelmünk emlékei : Udvartartás és számadáskönyvek : Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása. Athenaeum, Budapest.

Radvánszky, László (1905) A Radvánszky család története 1738-ig. Lévai Izsó, Rimaszombat.

Rambaud, Alfréd (1890) Oroszország története : eredetétől kezdve 1884-ig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (2-3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ranovič, Abram Borisovič (1952) A hellénizmus és történeti szerepe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reischl, Károly Vilmos (1876) Munkáskérdés és socialismus. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Relković, Davori Néda (1905) Buda város jogkönyve : Művelődéstörténeti értekezések, 12. Stephaneum, Budapest.

Rezsőházy, Rudolf (2014) Európai közös értékek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-748-8

Ribáry, Ferenc (1869) Babylonia éa Assyria őskori történelmének hitelessége. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Ribáry, Ferenc (1875) A pelasg kérdés mai állása s a jobbágyság a helleneknél és rómaiaknál. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 5). Eggenberger, Budapest.

Ripka, Ferenc (2000) Gödöllő a királyi család otthona. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő. ISBN 9630398516

Rohoska, József (1905) A reformáció vallástörténeti jelentősége. Sárospataki teológiai egylet, Sárospatak.

Romsics, Ignác (1982) A Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2769-3

Romsics, Ignác (2003) Mi a történelem? | What is History? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 57-79. ISBN 963 09 45 00 2

Romsics, Ignác (2014) A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945-1949. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-738-9

Rosivall, László (2023) Élet - Tudomány - Történelem. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 262-280. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Rozvány, György (1870) Nagy-Szalonta mezőváros történelme, monográphiája, tekintettel a derecskei uradalomhoz tartozó egykori hajdu-községek viszonyaira. Dobay János Könyvnyomda, Gyula.

Rudnay, Béla (1910) Újfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen 1543-1591 : történelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

Rudnay, Béla (1928) Őseink és rokonaink : történelmi tanulmány. Szerző, Karcag.

Rupp, Jakab (1868) Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Eggenberger, Pest.

Rácz, István (1989) A debreceni civisvagyon. Agrártörténeti tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5236-1

Rácz, István (1980) A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849-1914. Agrártörténeti tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2231-4

Rácz, Károly (1874) A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 1. füzet : 1832. December 17. - 1833. Augusztus 4. Szerző, Sárospatak.

Rácz, Károly (1899) A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 2. füzet. Traunfelner Károly ny., Lugos.

Rásonyi, László (1962) A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai | Svjazi meždu vengerskimi i russkimi vostokovedami | Russian connections of Hungarian oriental studies. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (26). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Ráth, Károly and Thaly, Kálmán (1868) II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-1711. Ráth Mór, Pest.

Ráth, Zoltán (1899) Évtizedünk egyenesadó reformjairól. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, László (1896) A romanismus illyricumban. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révai, József (1951) Marksz i Vengerszkaja Revolucija 1848-1849 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révai, József (1955) Études historiques. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1936) Debrecen lelki válsága 1561-1571. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Imre (1960) Esquisse de l'histoire de la politique religieuse hongroise entre 1705-et 1860. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1859) Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye : történelmi vizsgálat. Városi Nyomda, Debrecenben.

Révész, Imre (1957) Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (2-3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1957) Études historiques. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Mária (1933) Romulus Amaseus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. [s.n.], Szeged.

Rómer, Flóris (1869) Ráth Károly emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Rómer, Flóris (1869) Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról címzett prépostság története. Aigner és Rautmann, Pest.

Rómer, Flóris (1873) A régi Pest : történeti tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Rómer, Flóris (1879) Észak-nyugati utam. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Róna-Tas, András (2005) Nép és nyelv: a magyarság kialakulása | People and Language – The Formation of the Magyars. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 73-92. ISBN 963 09 4678 5

Róna-Tas, András (1993) A honfoglalás kori magyarság : akadémiai székfoglaló : 1991. június 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6324-2

Rónai Horváth, Jenő (1891) Rajzmellékletek Az újabbkori hadviselés történelme czímű műhöz. Pallas, Budapest.

S

Salamon, Ferenc (1869) Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Salamon, Ferenc (1866) A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica sanctio története. Ráth Mór, Pest.

Salamon, Ferencz (1865) Az első Zrinyiek. Heckenast Gusztáv, Pest. ISBN http://prol.mtak.hu/F/?func=direct&local_base=mta01&doc_number=000670971&format=999

Salamon, Konrád (1980) A márciusi front. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2366-3

Salgó, László (1975) Du rôle des facteurs economiques et politiques de la politique coloniale française dans la période d'apres 1871. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0823-0

Salgó, László (1984) Ho Si Minh. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3569-6

Sallustius Crispus, Caius (1836) Sallustius C. C. épen maradt minden munkái. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Salvatorelli, Luigi (1943) Olaszország története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sashegyi, Oszkár (1958) Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II. Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Saussure, César de (1909) De Saussure Czézárnak II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari nemesének Törökországi levelei 1730-39-ből és följegyzései 1740-ből, a fejedelem utolsó éveiről, haláláról, végrendeletéről és emlékiratairól = Lettres de Turquie (1730-39) et notices (1740) de César de Saussure gentilhomme de la cour de S.A.S. le Prince François Rákóczi II. concernant les dernières années, la mort, le testament et les mémoires de ce prince. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scheffler, János (1928) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Stephaneum, Budapest.

Schiller, Vera (2020) Az emberáldozat megítélésének változatai. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Schmauk, Michael (1889) Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis Pars II. : Diplomata Caesarum Regumque Hungariae ac Poloniae, Tum Illust. Praepositorum, Supremorumque Scepusii Comitum, Neonon Ita Dictorum Landgraffiorum Provinciae Scepusiensis Atque Ven. Capituli Privilegiales Literas, Alia Deniqve Literalia Arcis Lublo Capitaneorum Monumenta ad Notitiam Scepusii Facientia. Typis Typographiae Episcopalis, Szepesváraljae.

Scholtz, Béla (1907) Nagy-Várad várának története. Szent László Nyomda, Nagyvárad.

Schvarcz, Gyula (1889) Adalék a magyar állampolgári társadalom egységes természetének elméletéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1888) Adalék a római alkotmány-politikához és államjoghoz. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Az európai monarchiák rendszeres törvényeiről, tekintettel ezeknek alkotmány-történelmi előzményeire. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1899) Herodotos és Anytos psephismája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1886) Melyik görög állam közelitette meg a képviseleti rendszer alapgondolatát? Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Schvarcz, Gyula (1885) Sallustios állam formái és a görögök politikai irodalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1890) Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög államok demokratiája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) A király tanácsosainak felelőssége Aragóniában és Magyarországon III. András óta. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1883) A miniszteri felelősség eredete, az európai alkotmánytörténelemben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1890) A tudományos és irodalmi kitűnőségek jogczime a felsőházi tagságra az európai államok alkotmánytörténelmében különös tekintettel a spanyol alaptörvényhozásra (1808-1876). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönebaum, Herbert (1922) Die Kenntnis der byzantinischen Geschichtsschreiber von der ältesten Geschichte der Ungarn vor der Landnahme. Ungarische Bibliothek (1. 5). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Schönherr, Gyula (1898) Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula (1915) A magyar rovásirás hiteles emlékei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebetic, Raimund (1898) A magyar királyi testőrség I. névjegyzék 1760-tól 1850-ig. Sebetic Raimund, Bécs.

Sebők, László (1880) Gyöngyös és vidéke története. Herzog Ernő Ármin, Gyöngyös.

Sellye, Ibolya (1937) Császárkori emailmunkák Pannóniából. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (8). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Sennyey, Pongrácz (1998) A hálózat használata a történettudomány területén. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.7). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963-04-9824-3

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben : 3. könyv Rudolf trónörökös. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Simon, Péter (1892) Király és korona : pillantás a múltra és jelenre I. Ferenc József és Erzsébet ... megkoronáztatása negyedszázados évfordulójának alkalmából. Szerző, Budapest.

Simon, Róbert (1975) A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (75). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0501-0

Sinkovics, István (1975) Der Angriff der Osmanen in Donautal im XVI. Jahrhundert und der Ausbau der Abwehr. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (100). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0813-3

Sinkovics, István (1970) Die akademische Bildung in Ungarn im XVII. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sipos, József (2020) A Bethleni kétharmad : A Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése és az 1922-es választások. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-24-2 (print) ; 978-615-6060-25-9 (online pdf)

Sipos, Péter (1991) Die Sozialdemokratische Partei Ungarns und die Gewerkschaften 1890-1944. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (193). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5681-2

Sipos, Péter (1984) A szakszervezetek és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1890-1930. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3460-6

Sorel, Albert (1888) Európa és a franczia forradalom. 1. rész, A politikai erkölcsök és a hagyományok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Soós, Elemér (1916) Ráhó végvár története hadi- és műleírása. Fráter és Társa Nyomda, Budapest.

Spira, György (1980) Kossuth and posterity. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (153). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2566-6

Spira, György (1970) Le grand jour, le 15 mars 1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György (1975) Les journées critiques de la révolution hongroise en septembre 1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0820-6

Spira, György (1975) Petőfi napja. Sorsdöntő történelmi napok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0647-5

Stancsics, Mihál (1844) Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat. Tauchnitz, Lipcse.

Steier, Lajos (1925) Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : ismeretlen adalékok az 1848-49-ki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Görgey és Kossuth : ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Stein, Aurél (1935) Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában : előadás Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1908) Homokba temetett városok : Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. Lampel, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin, Budapest.

Stein, Peter (1987) Die NS-Gaupresse 1925-1933 : Forschungsbericht, Quellenkritik, neue Bestandsaufnahme. Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung (42). K.G. Saur, München : New York : London : Oxford : Paris. ISBN 3-598-21299-2

Stetter, József (1852) Orvosi vénytan. Müller Gyula, Budapest.

Sváby, Frigyes (1901) A Szepesség lakosságának sociológiai viszonyai a XVIII. és XIX. században. Reiss Nyomda, Lőcse.

Symonds, John Addington (1881) Renaissance Olaszországban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sz. Gyivicsán, Mária (1970) Bibliographie d'oeuvres choisies de la science historique hongroise 1964-1969, = Bibliografiâ izbrannyh proizvedenij vengerskoj istoričeskoj literatury. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (83). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sz. Jónás, Ilona (1986) Árpád-házi Szent Erzsébet. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4307-9

Szabad, György (1977) Hungarian political trends between the revolution the compromise, 1849-1867. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (128). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1221-1

Szabad, György (1960) Kossuth and the British „Balance of Power” policy 1859-1861. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabad, György (1975) Kossuth on the political system of the United States of America. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0819-2

Szabad, György (1986) Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában : akadémiai székfoglaló, 1983. március 4. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4153-X

Szabolcsi, Bence (1954) Népzene és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Bálint (1980) Le passage au socialisme et le systeme a plusieurs partis. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (175). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2588-7

Szabó, Dezső (1909) A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Hornyánszky, Budapest.

Szabó, István (1960) La répartition de la population de Hongrie entre les bourgades et les villages, dans les années 1449-1526. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, István (1947) A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, István (1975) A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. Agrártörténeti tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0584-3

Szabó, Károly (1860) Béla Király névtelen jegyzöjének könyve a magyarok tetteiről. Ráth, Pest.

Szabó, Károly (1872) Péter és Aba. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Szabó, Károly (1873) Szabó Károly kissebb történelmi munkái. Ráth Mór, Budapest.

Szabó, Károly (1869) A magyar vezérek kora: Árpádtól Szent Istvánig. Ráth Mór, Pest.

Szabó, Miklós (2000) Tumultus gallicus. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 186 3

Szabó, Péter (2023) Charles Darwin korszakalkotó növénytani munkássága. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 281-299. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Szabó, Ágnes (1980) Legal and underground labour movement in Hungary, 1919-1945. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (168). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2581-X

Szakály, Ferenc (1995) Lodovico Gritti in Hungary, 1529-1534. A historical insight into the beginnings of Turco-Habsburgian rivalry. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (197). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6815-2

Szakály, Ferenc (1969) Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakály, Ferenc (1981) A mohácsi csata. Sorsdöntő történelmi napok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2801-0

Szalai, Béla (2023) Az ősi bátorságra emlékezzetek! : A magyar történelem kortárs metszeteken 1660-1665. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-91-1

Szalai, Béla (2023) Két császár is ront már minket : A magyar történelem kortárs metszeteken 1666-1684. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ és az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-7451-91-1

Szalay, József (1878) Városaink a tizenharmadik században. Kocsi Sándor Ny., Budapest.

Szalay, Ladislaus (1866) Geschichte Ungarns. Verlag von Wilhelm Lauffer, Pest.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1859) Magyarország' története. Geibel Károly, Lipcse.

Szalay, László (1861) A Magyarországi Szerb telepek jogviszonya az államhoz. Heckenast, Pest.

Szalay, Ágoston (1861) Négyszáz magyar levél a XVI. századból : 1504-1560. Landerer és Heckenast, Pest.

Szamota, István (1892) Régi magyar utazók Európában 1532-1770. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (41). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Szarvas, Gábor and Simonyi, Zsigmond (1890) Magyar nyelvtörténeti szótár : a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Hornyánszky, Budapest.

Szekfű, Gyula (1922) A magyar bortermelő lelki alkata : történelmi tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Szekrényi, Lajos (1896) A bibliai régiségtudomány kézikönyve. Szerző, Budapest.

Szendrei, János (1896) Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Kereskedelmi M. Kir. Minister, Budapest.

Szendrei, Ákos (2012) Justh Gyula politikai pályája : A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19–20. század fordulóján. Speculum Historiæ Debreceniense, 8 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634735755

Szendrey, István (1968) Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentgyörgyi, Mária (1962) Jobbágyterhek a XVI-XVII. századi Erdélyben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentgyörgyi, Mária (1972) Kővár vidékének társadalma. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentkatolnai Bakk, Endre (1895) Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története. ifj. Jancsó Mózes Könyvnyomdája, Kézdivásárhely.

Szentkláray, Jenő (1900) Krassó vármegye őshajdana. Athenaeum, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1891) Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1886) A becskereki vár. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1917) Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1918) Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1916) A borsmonostori apátság árpádkori oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerdahelyi, Aladár (1897) Gentry uraimék : tizennégy történet. Révai Leó kiadása, Budapest.

Szeremlei, Samu (1909) Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakóssága eredetéről és szaporodásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Sámuel (1867) Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. Emich, Pest.

Szerémi Odeschalchi, Arthur (1912) A Majthényiak és a felvidék : történelmi és genealogiai tanulmány. Fritz Ármin Könyvnyomda, Budapest.

Szilágyi, Farkas (1891) Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben : korrajz. Wokál János Könyvnyomdája, Nagy-Enyed.

Szilágyi, Ferenc (1867) Egy lap Erdély legujabb történelméből : emlékbeszéd N. Tunyogi Cs. József fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1873) Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1870) Zilah történelméből. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Idősb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Ifjabb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1834) Klio : historiai 'sebkönyv. Szilágyi Ferencz, Kolosvártt.

Szilágyi, Ferencz (1876) A germanizálás történelméből a két magyar hazában II. József alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1964) Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919-1945 között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1946) A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek = Die Besatzungen des Verteidigungssystems von Dazien und ihre Ziegelstempel. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (21). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Szilágyi, János (1933) A pannoniai bélyeges téglák = Inscriptiones tegularum pannonicarum. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (1). Sárkány Nyomda, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1873) Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 8). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Sándor (1882) Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia : a stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1859) Bánffi Dénes kora és megöletése : Történeti rajz. Emich, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Báthory Gábor fejedelem története. Ráth, Pest.

Szilágyi, Sándor (1877) Carrillo Alfonz diplomáciai működése : (1594-1598). Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1890) Erdély és az északkeleti háború : levelek és okiratok | Transylvania et bellum boreo-orientale. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1848) Forradalmi mozgalmak. Bécs,Pest,Kolosvárt (1848-ban). Tilts János, Kolozsvár.

Szilágyi, Sándor (1850) Görgei és fegyverletétele. Egy Honvédtiszt naplójából. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1883) I. Rákóczi György első összeköttetései a svédekkel. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1878) I. Rákóczy György és a diplomáczia. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1880) Jelentés a gyulafehérvári káptalan levéltárában tett kutatásokról. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben : 1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1881) Nápolyi Péter : egy diplomata a XVII-ik század elejéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1868) A Rákóczyak kora Erdélyben, 1. köt. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a szent korona : (1619-1622). Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1867) Vértanuk a magyar történetből : történeti tanulmányok. Heckenast, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom története 1848- és 49-ben. Heckenast, Budapest.

Szinnyei, József (1887) Komárom 1848-49-ben : napló jegyzetek. Aigner Lajos, Budapest.

Szmrskovszky, György (1875) Egy honvéd-köztüzér élete 1848/9-ben. Franklin-Társulat, Budapest.

Szokolay Hártó, János (1846) Szabadalmas Kecskemét városának történetirati ismertetése, azaz régibb kori és jelen állapotjának lehető hiv előadása. Szilády, Kecskeméten.

Szokolszky, Bertalan (1904) A százéves kassai püspökség : 1804-1904. Vitéz Nyomda, Kassa.

Szongott, Kristóf and Vajna, Károly and Hodorán, János (1898) A szamosújvári vár. Todorán Nyomda, Szamosújvár.

Szádeczky, Lajos (1893) Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Szádeczky, Lajos (1892) Fogaras vára és uradalma. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Szádeczky, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral (1307-1848) : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Országos Iparegyesület, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1903) Konstantinápoly magyar emlékei. Magyar Királyi Államvasutak Központi Menetjegyirodája, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1882) Mihály havasalföldi vajda Erdélyben : 1599-1601. Athenaeum, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1911) Még egyszer a csíki székely krónikáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi emlékirata kiadásának hiányai : a bécsi codex alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1905) A csíki székely krónika. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szántó, György Tibor (1984) Csengery Antal. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3523-8

Szántó, György Tibor (1983) Fejezetek az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (11/86). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-34-8

Szávay, Gyula (1896) Győr : Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével. Győr Város Törvényhatósága, Győr.

Széchenyi, István (1841) A' kelet népe. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Széchenyi, István (1846) Balatoni gözhajózás. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1859) Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einen vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien, erschien. [s.n.], London.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1921) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1848) Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Belnay, Pozsony.

Széchenyi, István (1841) A Kelet népe. Trattner-Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1864) Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig : gróf Széchenyi István hagyományaiból. Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politikai programm töredékek. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politische Programm-Fragmente 1847 : Aus dem Ungarischen mit Anmerkungen eines Oppositionellen. Jurany, Leipzig.

Széchenyi, István (1833) Stádium. Wigand Otto, Lipcse.

Széchenyi, István (1860) Töredék gróf Széchenyi István kiadatlan irataiból. Werfer, Pest.

Széchenyi, István (1830) Ueber den Credit. Druck Maret, Leipzig.

Széchenyi, István (1831) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazgazítására. Füskúti Landerer Nyomda, Pest.

Székely, György (1980) Antal Budai Nagy et la guerre paysanne de Transylvanie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (136). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2549-6

Székely, György (1960) Landwirtschaft und Gewerbe in der ungarischen ländlichen Gesellschaft um 1500. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székely, György (1975) Le passage a l'economie bassée sur la corvée en Europe centrale et orientale et l'année 1514. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0811-7

Székely, György (1984) VII. Gergely. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3634-X

Szőcs, Sebestyén (1972) A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szűcs, Jenő (1975) Theoretical elements in Master Simon of Kéza's Gesta Hungarorum 1282-1285 A. D. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0809-5

Sándor, József (1865) Okmánytár Erdély legujabb jogtörténelméhez, 1848-1865. Stein János, Kolozsvár.

Sándor, Pál (1977) Deák und die Frage der Hörigen auf dem Reichstag der Jahre 1832-1836. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (127). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1212-2

Sándor, Pál (1973) A birtokrendezési periratok. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Vilmos (1960) Die Hauptmerkmale der industriellen Entwicklung in Ungarn zur Zeit des Absolutismus 1849-1867. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sánta, Béla (1878) Az 1848-49-iki szabadságharc rövid története. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Sárközi, Zoltán (1974) Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (74). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0487-1

sine, nomine (1845) A' szabad Jász-Kún kerületek' váltságának első százados Öröm-ünnepe. Landerer és Heckenast, Pesten.

sine, nomine (1897) Tatárjárás Magyarországon 1896-ban. Alkotmány, Budapest.

sine, nomine (1866) Ujabban megjelent történeti és régészeti könyvek lajstroma : Találhatók Eggenberger Ferdinánd akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

sine, nomine (1896) A magyar országgyűlési képviselők arczkép-albuma 1896. Divald Károly Fia, Eperjes.

T

T. Horváth, Ágnes (2016) Augustus Foruma Rómában. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-9573-63-5 (print) ; 978-615-5372-48-3 (online pdf)

Taine, Hippolyte Adolphe (1881) A jelenkori Francziaország alakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1885) Komárom IV. Béla alatt. Cziegler Károly, Komárom.

Takáts, Sándor (1929) Magyar küzdelmek. Genius, Budapest.

Takáts, Sándor (1922) Régi magyar kapitányok és generálisok. Stádium Nyomda, Budapest.

Takáts, Sándor (1927) Szegény magyarok. Genius Nyomda, Budapest.

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor and Eckhart, Ferenc and Szekfű, Gyula (1915) A budai basák magyar nyelvű levelezése : 1553-1589. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tanárky, Gedeon (1866) Magyarország helyzete az európai államrendszerben : történeti és politikai tanulmány. Pfeifer, Pest.

Tardy, Lajos (1954) Balugyánszky Mihály. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarnói, László (1970) Joseph Görres zwischen Revolution und Romantik. Budapester Beiträge zur Germanistik (1.). ELTE, Budapest.

Tasner, Géza (1876) Széchenyi István szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat. Légrády, Budapest.

Teke, Zsuzsa (1979) Velencei-magyar kereskedelmi kapcsolatok a XIII-XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (86). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1706-X

Teleki, Sándor (1879) Emlékeim. Petőfi Társaság, Budapest.

Teleszky, István (1876) Örökösödési jogunk törvényhozási szabályzásához. Franklin, Budapest.

Teleszky, János (1927) A magyar állam pénzügyei a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Thallóczy, Lajos (1915) Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. Hornyánszky, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1905) Mantovai követjárás Budán : 1395. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1884) Oroszország és hazánk. Athenaeum, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1905) Tanulmányok a bosnyák bánság kezdeteiről főtekintettel a körmendi levéltár okleveleire. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1883) Az 1683-iki táborozás történetéhez : Hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és levelezése nyomán. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1898) Az ezredévi országos hét emlékoszlop története. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1865) Bottyán János II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylő tábornoka. Ráth Mór, Pest.

Thaly, Kálmán (1867) Dunántúli levéltárak ismertetése különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Thaly, Kálmán (1881) II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága : 1676-1701 : történeti tanulmány. Stampfel, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Thewrewk, Emil (1889) Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome. Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Thierry, Amadé (1885) Elbeszélések a római történetből az V-ik században : Alarik : a birodalom haldoklása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1887) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : Aranyszájú Szent János és Eudoxia Császárné : a keresztyén társadalom keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1888) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : Szent Jeromos : a keresztyén társadalom nyugaton. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1884) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : a nyugoti birodalom végső napjai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1881) A római birodalom képe : Róma alapításától kezdve a nyugati császárság végéig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amédée Simon Dominique (1865) Attila : Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig. Ráth, Budapest.

Thim, József (1887) Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben : 1. köt., Bács-Bodroghmegyei és szerém-végvidéki események. Aigner Lajos, Budapest.

Thim, József (1892) A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (24). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Thirring, Gusztáv (1938) Magyarország népessége II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1903) Népesedésünk kútforrásai a múlt század első felében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1904) A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Kilián Frigyes utóda, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Thébusz, János (1882) Protestantizmus és panszlávizmus. Ráth Mór, Budapest.

Tibád, Antal (1894) A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika. Grill, Budapest.

Tilkovszky, Loránt (1975) Nationalitätenpolitische Richtungen in Ungarn in der gegenrevolutionären Epoche 1919-1945. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0836-2

Tilkovszky, Loránt (1974) Pál Teleki 1879-1941. A biographical sketch. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (86). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0371-9

Tirts, Rezső (1903) 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Sauter Nyomda, Késmárk.

Tisza, István (1912) Sadowától Sedanig. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tocqueville, Elek (1841) A' democratia Amerikában. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Tokody, Gyula (1980) Aussenpolitische Beziehungen zwischen der Ungarischen Räterepublik und Deutschland. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (166). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2579-8

Tokody, Gyula (1970) Der Weg der grossdeutschen Geschichtsschreibung zum Faschismus. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1975) Der preussischdeutsche Konservativismus und die Frage der bürgerlichen Republik im Jahre 1918-1919. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (120). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0833-8

Tokody, Gyula (1982) Deutschland und die Ungarische Räterepublik. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (183). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2854-1

Toldy, Ferenc (1850) A magyar történeti költészet Zrínyi előtt : 1. közl. Cs. K. Állodalmi Nyomda, Bécsben.

Tompa, Ferenc (1937) A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tormásy, Gábor (1883) A szabadkai római kath. főplébánia története. Pertits Simon Könyvnyomda, Szabadka.

Trencsényi Waldapfel, Imre (1981) Vallástörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2613-1

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1966) Untersuchungen zur Religionsgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Zsolt (1980) Dignitäradel und Beamtenintelligenz der Regierungsbehörden im Siebenbürgen des 16.-17. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (143). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2556-9

Trócsányi, Zsolt (1980) Erdély központi kormányzata 1540-1690. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2327 2

Trócsányi, Zsolt (1988) Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690-1740. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4767 8

Téglás, Gábor (1899) Herodotos Daciára vonatkozó földrajzi adalékainak kritikai méltatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1906) Limes-tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1901) Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről : a rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1889) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1891) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról : az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Daciában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1894) Újabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya Dacia történetéhez egészen Traianus felléptéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Ferenc (2000) Ascension sociale et identité nationale : Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle, 1692-1815. Officina Hungarica (9). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 12 1

Tóth, Lőrinc (1874) Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 8). Eggenberger, Pest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye összes nemesi családjai. Franklin-Társulat, Budapest.

Tóth, Sándor László (2015) A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-39-1 (print) ; 978-615-5372-40-7 (online PDF)

Tóth, Tibor (1978) A mernyei uradalom a feudális rend utolsó szakaszában. Agrártörténeti tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Zoltán (1930) "Attila's Schwert" : Studie über die Herkunft des sogenannten Säbels Karls des Grossen. Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest.

Tóth, Zoltán (1954) Kosut i nacionalʹnyj vopros v 1848-1849 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Zoltán (1966) Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1903) Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1917) A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Hornyánszky, Budapest.

Török, Aurél (1893) Adatok az Árpádok testereklyéinek embertani búvárlatához : 2. közlemény. Értekezések a természettudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1893) Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről. Értekezések a természettudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Kálmán (1900) A magyarországi katolikus egyházi vagyon tulajdonjoga. Deutsch Zsigmond és Társa, Budapest.

Török, Pál (1930) I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai : 1527-1547. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tőkei, Ferenc (1966) Sur la mode de production asiatique. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

U

Unghváry, Ede (1912) Sztropkó és várának története. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Huszt.

V

Vajda, Gyula (1891) Erdély viszonya a portához és a római császárhoz mint magyar királyhoz a nemzeti fejedelemség korszakában. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Varga, J. János (1981) Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2696-4

Varga, János (1965) Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes in Ungarn 1767-1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, János (1967) A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-1849. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Gyula (1892) Óda az 1867. évi koronázás emlékére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vass, Henrik (1975) Die Arbeiterbewegung in der ungarischen Geschichtsforschung. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0805-2

Vass, Henrik (1980) The international influence of the Hungarian Republic of Councils. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (165). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2578-X

Vass, József (1862) Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Eggenberger, Pest.

Veress, Endre (1899) Erdély fejedelmi interregnuma : (Izabella királyné diplomáciai működése) : 1551-56. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1896) Lengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély XVI–XVIII. századi történetéhez : Lengyel levéltári kutatások alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1941) Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vigh, Károly (1979) Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikai nézeteinek alakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (85). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1687-X

Vigh, Károly (1979) Ugrás a sötétbe 1944. október 15. Sorsdöntő történelmi napok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1987-9

Villányi, Szaniszló (1882) Győr-Vár és Város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Gross Gusztáv és Társa.

Vince, Edit S. (1960) Predistoriâ obrazovaniâ Vengerskoj Socialdemokratičeskoj partii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vincze, Edit (1980) Kampf für die Legalisierung der Sozialdemokratischen Partei in Ungarn in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (154). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2567-4

Vincze, Edit (1975) Pläne und Versuche zur Gründung einer socialdemokratischen Partei in Österreich und Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0822-2

Visegrádi, János (1909) A podolini piarista rendház története 1642-1702. Művelődéstörténeti értekezések (32). Stephaneum, Budapest.

Volf, György (1896) Első keresztény térítőink, nyelvünk, írásunk és történelmünk tanubizonysága szerint. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, Péter (1960) La transformation de la technique et de l'organisation de l'industrie textile en Flandre aux XIe-XIIIe siècles. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vágner, József (1896) Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

Vámbéry, Ármin (1882) A magyarok eredete : ethnologiai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Várady, László (1984) Epochenwechsel um 476. Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen: Anhang "Pannonica". Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3290-5

Várady, László (2005) Studies in Historico-Political Culture of Antiquity and Humanism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8262-7

Várkonyi, Endre (1989) Akié a föld... Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5283-3

Várkonyi, Ágnes (1980) „Ad pacem universalem”. The international antecedents of the peace of Szatmár. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (145). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2558-5

Várkonyi, Ágnes (1975) La coalition internationale contre les Turcs et la politique etrangere hongroise en 1663-1664. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0815-X

Vásárhelyi, Gergely (1935) A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben. Nyelvművelő füzetek (3.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Víg, Albert (1932) Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben : különösen 1867 óta. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Wellmann, Imre (1979) A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Agrártörténeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1910-0

Wells, Herbert George (1922) A nagy katasztrófa : 1914-1920. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány czikkének alkalmazásához és magyarázásához. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Adalék az erdélyi szászok történetéhez, az Andreanum előtti időkből. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal : 1494-1548. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1882) A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Fanda és Frohna, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Magyarország mezőgazdaságának története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1877) Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Nevezetes per lőcsei polgárok között : 1421-1429 : adalék Magyarország jogtörténetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei : tanulmány hazánk közlekedési viszonyainak történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Rosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla magyar királynak veje. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1874) Stibor vajda : életrajzi tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1879) Tata fénykora : 1412-1542. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1875) Visszapillantás az előbbi magyar királyi curiának 1724-1769-iki működésére. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A XV. századi tárnoki jog - Tanulmány a hazai jogtörténet köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertheimer, Ede (1883) Francziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királylyal történt találkozásaival szemben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertheimer, Ede (1876) Házasság-tervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly osztrák főherczeg között : 1550–1561. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wertheimer, Ede (1880) A tervezett négyes szövetség Ausztria-, Orosz-, Franczia- és Spanyolország közt : 1787–1790 : (Adalék Ausztria keleti politikájához). Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wertner, Mór (1900) A Hunyadiak. Hirsch Adolf Könyvnyomdája, Déva.

Wittman, Tibor (1970) Andean nations in the making. Ecnomic conditions and independencia. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wittman, Tibor (1979) Estudios económicos de hispanoamérica colonial. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1602-0

Wittman, Tibor (1969) Les Gueux dans les „bonnes villes” de Flandre, 1577-1584. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wittman, Tibor (1960) Quelques problèmes relatifs à la dictature révolutionnaire des grandes villes de Flandre 1577-1579. Contribution à l'histoire de la terreur de Hembyze. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zichy, Ágost (1881) A Boro-Budur Jáva szigetén. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zimányi, Vera (1987) Economy and society in sixteenth and seventeenth century Hungary, 1526-1650. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (188). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4404-0

Zinner, Tibor (1989) Az ébredők fénykora, 1919-1923. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5241-8

Zsigmond, László (1984) Auguste Comte. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3092-9

Zsigmond, László (1960) Die Zerschlagung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und die internationalen Kräfteverhältnisse. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1975) La place de la Commune de Paris dans l'histoire des idées politiques françaises. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0824-9

Zsigmond, László (1964) Zur deutschen Frage 1918-1923. Die wirtschaftlichen und internationalen Faktoren der Wiederbelebung des deutschen Imperialismus und Militarismus. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1970) A propos de la discussion sur la notion et l'interprétation de la démocratie chrétienne. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1882) Az 1609-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1885) Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Az 1646-ki tokaji tanácskozmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1883) Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1888) Az 1708-ki országgyülés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1908) Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Luthertársaság , Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1887) Az eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644-45-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1879) Nagy férfiak szerepe a történelemben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Zsilinszky, Mihály (1895) Taine Hippolyt Adolf mint történetiró. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Törös János szerepe a linczi békekötésben : 1645. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1890) A linczi békekötés és az 1647-iki vallásügyi törvénycikkek története. Hornyánszky, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Ábel, Jenő (1881) Egyetemeink a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Péter (1908) A sztrájk büntetése. Sebő Imre, Nagyvárad.

Áldor, Imre (1868) Kossuth és Perczel. Heckenast, Pest.

Áldásy, Antal (1916) Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áldásy, Antal (1909) Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja idejében. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áldásy, Antal (1927) Zsigmond király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áldásy, Antal (1932) A német zsidóság megadóztatása III. Frigyes koronázása alkalmából. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

É

Éble, Gábor (1897) A károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája : eredeti kútfők nyomán. Hornyánszky, Budapest.

Éble, Gábor (1915) A szamosújvári Verzár család. Franklin-Társulat, Budapest.

Érdy, János (1848) Magyarországi Crouy nemzetségnek története, nemzékrende és oklevéltára. Magyar Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Ó

Óváry, Lipót (1888) Bethlen Gábor diplomaciai összeköttetéseiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óváry, Lipót (1874) Nápolyi történelmi kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Pest.

Ö

Örsi, Julianna (1990) Karcag társadalomszervezete a 18-20. században. Agrártörténeti tanulmányok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5658-8

Östör, József (1927) Tisza István saját szavaiban. Franklin-Társulat, Budapest.

This list was generated on Sun May 19 08:26:22 2024 CEST.