REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa > DN1 Hungary / Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book | Book Section
Number of items at this level: 961.

Book

Bicskei, Éva and Ugry, Bálint, eds. (2018) 150 éves az Akadémia székháza : Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634160953

Magyar, Miklós, ed. (1990) Actes du colloque sur les relations culturelles franco-hongroises des annees 1920 a nos jours : organise a l'occasion du 60e anniversaire de l'institut Hongrois de Paris du 2 au 4 février 1989. Cahiers d'études hongroises (2). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Berzeviczy, Albert, ed. (1929) Alessandro Monti e la legione Italiana d'Ungheria, 1849 : coferenze e discorsi pronunciati a Budapest il 18 maggio 1929. Biblioteca della Mattia Corvino (7). Franklin, Budapest.

Ipolyi, Arnold, ed. (1887) Alsó sztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Budapest.

Kazinczy, Gábor, ed. (1863) Altorjai b. Apor Péter munkái. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 11 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

H. Kérdő, Katalin and Schweitzer, Ferenc, eds. (2010) Aquincum : ókori táj, ókori város. Elmélet, módszer, gyakorlat (66). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-32-8

Németh, Gyula, ed. (1940) Attila és hunjai. A Magyar Szemle Könyvei (16). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kovács, Ferencz, ed. (1893) Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Lahdelma, Tuomo and Di Francesco, Amadeo and Pasztercsák, Ágnes, eds. (2004) Balassi Bálint és a hatalom. Hungarologische Beiträge (15). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-1865-3

Toldy, Ferencz, ed. (1866) Baronyai Decsi János magyar historiája, 1592-1598. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 17 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Szádeczky, Lajos, ed. (1903) Br. Apor Péter verses művei és levelei, 1676-1752. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 36-37 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Toldy, Ferencz and Nagy, Iván, eds. (1876) Brutus János Mihály Magyar Históriája, 1490-1552. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 12-14 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest - Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1900) A Budai Krónika : A legrégibb hazai nyomtatványnak a M. N. Múzeum Könyvtárában levő példánya után készült lenyomata. Ranschburg Gusztáv Nyomdája, Budapest.

B. Eötvös, József, ed. (1839) Budapesti árvízkönyv. Heckenast, Pesten.

Dudás, Gyula, ed. (1896) Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. Bács-Bodrogh vármegye közönsége, Zombor.

Magyar, Miklós, ed. (1989) Cahiers d'études hongroises. Cahiers d'études hongroises (1). Centre Interuniversitaire d'Etudes Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Magyar, Miklós, ed. (1991) Cahiers d'études hongroises. Cahiers d'études hongroises (3). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Mátyás, Flórián, ed. (1885) Chronica minora : 1. Chronicon Posoniense : 2. Magistri Rogerii Carmen miserabile : 3. Adnotationes historicae : 4. Ducum ac regum Hungaricae geneologia triplex : 5. Petri Ransani epitome rerum hungaricarum. Historiae Hungaricae fontes domestici, Scriptores (4). [Akadémia], Budapestini.

Podhradczky, József, ed. (1838) Chronicon Budense : Post elapsos ab editione prima et rarissima 365 annos, secundam adornavit textum recogn., notis illustr. lenaiata ac indices adi., et prae.est: Iosephum Podhradczky. Gyurian et Bagó, Buda.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1860) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár I, 1001-1235. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 6 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1861) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár II, 1234-1260. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 7 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1862) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár III, 1261-1272. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 8 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1862) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár IV, 1272-1290. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 9 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1871) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár IX, 1272-1290. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 17 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1864) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár V, 1290-1801. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 10 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1867) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár VI, 890-1235. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 11 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1869) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár VII, 1235-1260. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 12 . Eggenberger, Pest. ISBN http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01&doc_number=000543242

Wenzel, Gusztáv, ed. (1870) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár VIII, 1261-1272. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 13 . Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1873) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár X, 1209-1301. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 18 . Eggenberger, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1873) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár XI. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 20 . Eggenberger, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1874) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár XII. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 22 . Eggenberger, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1897) Codex Diplomaticus Comitum de Blagay. A Blagay család oklevéltára. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 28 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczi, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1910) Codex Diplomaticus Comitum de Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára, 1133-1453. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 35 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczi, Lajos and Horváth, Sándor, eds. (1912) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak Oklevéltára, 3. : Alsó Szlavóniai Okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana Vármegyék) 1244-1710. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 36 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Hodinka, Antal, eds. (1903) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 1. : A horvát véghelyek oklevéltára, 1490-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 31 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Áldásy, Antal, eds. (1907) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 2. : A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára, 1198-1526. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 33 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Horváth, Sándor, eds. (1915) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 4. : Jajcza (Bánság, Vár és Város) története, 1450-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 40 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Frankl, Vilmos, ed. (1873) Codex Epistolaeis Petri Pázmány Card. Pázmány Péter levelezése I, 1605-1625. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 19 . Eggenberger, Budapest.

Barabás, Samu, ed. (1898) Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio. Zrínyi Miklós a Szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok I. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barabás, Samu, ed. (1899) Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio. Zrínyi Miklós a Szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok II. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczi, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1913) Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus : A Frangepán család oklevéltára, 1454-1527, Hamis oklevelek: 1209-1481. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 38 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2008) Comenius előtt és után. Bibliotheca Comeniana (13). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2004) Comenius példája. Bibliotheca Comeniana (11). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Ködöböcz, József, ed. (2003) Comenius élő pedagógiai öröksége : szemelvénygyűjtemény. Bibliotheca Comeniana (10). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2012) Comenius és Európa. Bibliotheca Comeniana (16). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2009) Comenius és Kazinczy szellemében. Bibliotheca Comeniana (14). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2014) Comenius és a jövő. Bibliotheca Comeniana (17). Magyar Comenius Társaság : Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2011) Comenius és a múzsák. Bibliotheca Comeniana (15). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2006) Comenius és az utókor. Bibliotheca Comeniana (12). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2015) Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana (18). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Frankl, Vilmos and Ráth, Károly, eds. (1867) Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomatikai iratai [1618-1626]. [s.n.], Esztergom.

Kocsis, Elemér, ed. (1988) A Debreceni Református Kollégium története. Református Zsinati Iroda, Budapest. ISBN 963-300-301-6

Zelizy, Dániel, ed. (1882) Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása. Debreczen Városi Nyomda, Debreczen.

Szilágyi, Sándor, ed. (1870) Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter Okmánytára I, 1685-1686 Augustus 27-dikeig. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 14 . Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1870) Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter Okmánytára II, 1686. Augustus 27-dikeig-1688. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 15 . Eggenberger, Pest.

Gergely, Samu and Pettkó, Béla, eds. (1887) Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter Okmánytára III, 1685-1689. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 27 . Athenaeum, Pest.

Ádám, László and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1981) A Dunántúli-dombság : Dél-Dunántúl. Magyarország tájföldrajza (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, László and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1988) A Dunántúli-középhegység. B, Regionális tájföldrajz. Magyarország tájföldrajza (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1909) Epistolae et Acta Generalis Georgii Basta. Basta György hadvezér levelezése és iratai I. : 1597-1607. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 34 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1913) Epistolae et Acta Generalis Georgii Basta. Basta György hadvezér levelezése és iratai II. : 1597-1607. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 37 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1948) Epistolarium Transylvanicum Stephani Báthory Regis Poloniae. Báthory István király levélváltása az Erdélyi Kormánnyal (1581-1585). Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 42 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kruppa, Tamás, ed. (2004) Erdély és a Szentszék a Báthory korszakban : kiadatlan iratok, 1574-1599. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (37). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-482-689-X

Kruppa, Tamás, ed. (2009) Erdély és a Szentszék a Báthoryak korában : okmánytár II., 1595-1613 = Transilvania and the Papacy in the age of the Báthorys : documents II., 1595-1613. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (38). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport ; Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszéke , Budapest ; Róma ; Szeged. ISBN 978-963-9206-66-3

Szilágyi, Sándor, ed. (1875) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1540-1556. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1876) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1556-1576. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1877) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1576-1596. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1878) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1597-1601. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1879) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1601-1607. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1880) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1608-1614. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1881) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1614-1621. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1882) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1621-1629. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1883) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1629-1637. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1884) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1637-1648. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1886) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1649-1658. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1887) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1658-1661. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1888) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1661-1664. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1889) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1664-1669. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1892) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1669-1674. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1893) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1675-1679. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1894) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1679-1682. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1895) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1683-1686. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1896) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1686-1688. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1897) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1688-1691. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1898) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1692-1699. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (21). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/1., 1609-1616. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-798-X

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/2., 1617-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-807-2

Bárány, Attila and Novák, Ádám, eds. (2017) Fontes Memoriae Hungariae I. Fontes Memoriae Hungariae, 1 . MTA-DE "Magyarorszég a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-851-5

Bárány, Attila and Novák, Ádám, eds. (2018) Fontes Memoriae Hungariae II. Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427). Fontes Memoriae Hungariae, 2 . MTA-DE "Magyarorszég a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-887-4

Bárány, Attila and Novák, Ádám, eds. (2019) Fontes Memoriae Hungariae III. Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1439-1489). Fontes Memoriae Hungariae, 3 . MTA-DE "Magyarorszég a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-490-161-7

Kazinczy, Gábor, ed. (1863) Galeot Martinus könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről. Ráth, Pest.

Majer, Fidél, ed. (1866) Ghymesi Forgách Ferencz Magyar historiája, 1540-1572. : Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 16 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Kazinczy, Gábor, ed. (1863) Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603 és hidvégi Mikó Ferencz históriája 1594-1613 : Biró Sámuel folytatásával. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 7 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

Thaly, Kálmán, ed. (1901) Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ördög, Ferenc, ed. (2002) Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7890-5

Bitskey, István, ed. (2007) Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-473-125-2

Dobos, István and Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor, eds. (1998) Hungarologische Beiträge. Hungarologische Beiträge (12). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0243- 9

Lukinich, Imre, ed. (1935) II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első osztály, Had-és Belügy (11-12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán, ed. (1873) II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei: levéltárának egyoru lajstromaival : 1703-1712. Archivum Rákóczianum . Eggenberger, Pest.

Óvári, Lipót, ed. (1879) III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomácziai levelezései, 1535-1549. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 16 . Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Bónis, György, ed. (1947) Jacobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve, 1602. Minerva, Kolozsvár.

Feld, István and Somorjay, Selysette, eds. (2008) Kastélyok ​évszázadai, évszázadok kastélyai : Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Castrum Bene Egyesület ; Históriaantik Könyvesház Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-87259-7-4

Halmesvirta, Anssi, ed. (2002) Kádár's Hungary - Kekkonen's Finland. Hungarologische Beiträge (14). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-1340-6

Torma, Károly, ed. (1866) Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 18 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Nagy, Iván, ed. (1863) Késmárki Tököly Imre naplója 1693-1694 évekből. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 15 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

Thaly, Kálmán, ed. (1873) Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 23-24 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest - Budapest.

Lukinich, Imre, ed. (1931) Les éditions des sources de l'histoire Hongroise 1854-1930. Académie des Sciences, Budapest.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1875) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából I. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1877) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából II. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1877) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából III. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1878) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából IV. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1874) Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból I. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1875) Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból II. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1876) Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból III. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Zoltán, ed. (1966) Magyar akadémikusok névmutatója 1825-1965. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Tagányi, Károly, ed. (1896) Magyar erdészeti oklevéltár : Magyarország ezredéves fennállásának emlékére kiad. az Országos Erdészeti Egyesület. Pátria Nyomda, Budapest.

Pritz, Pál, ed. (2006) Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században : a VI. Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 22-26., szimpóziumának anyaga. Hungarológiai kongresszusok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest. ISBN 978-963-9223-14-1

Fraknói, Vilmos, ed. (1874) Magyar országgyűlési emlékek, 1526-1536. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (1). Ráth, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1875) Magyar országgyűlési emlékek, 1537-1545. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (2). Ráth, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1876) Magyar országgyűlési emlékek, 1546-1556. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1876) Magyar országgyűlési emlékek, 1557-1563. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1877) Magyar országgyűlési emlékek, 1564-1572. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1879) Magyar országgyűlési emlékek, 1573-1581. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1881) Magyar országgyűlési emlékek, 1582-1587. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1883) Magyar országgyűlési emlékek, 1588-1597. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Károlyi, Árpád, eds. (1885) Magyar országgyűlési emlékek, 1598-1601. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Károlyi, Árpád, eds. (1890) Magyar országgyűlési emlékek, 1602-1604. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád, ed. (1899) Magyar országgyűlési emlékek, 1605-1606. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hatvani, Mihály, ed. (1857) Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból I, 1441-1538. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 1 . Eggenberger Ferdinánd akadémiai, úgy Geibel, Hartleben, Kilian egyetemi, Lampel, Lauffer és Stolp, Osterlamm, Pfeifer, Ráth pesti, Haas bécsi könyvárusoknál, Pest.

Hatvani, Mihály, ed. (1858) Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból II, 1538-1553. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 2 . Eggenberger Ferdinánd akadémiai, úgy Geibel, Hartleben, Kilian egyetemi, Lampel, Lauffer és Stolp, Osterlamm, Pfeifer, Ráth pesti, Haas bécsi könyvárusoknál, Pest.

Hatvani, Mihály, ed. (1858) Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból III, 1553-1608. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 3 . Eggenberger Ferdinánd akadémiai, úgy Geibel, Hartleben, Kilian egyetemi, Lampel, Lauffer és Stolp, Osterlamm, Pfeifer, Ráth pesti, Haas bécsi könyvárusoknál, Pest.

Hatvani, Mihály, ed. (1859) Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból IV, 1608-1652. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 4 . Eggenberger Ferdinánd akadémiai, úgy Geibel, Hartleben, Kilian egyetemi, Lampel, Lauffer és Stolp, Osterlamm, Pfeifer, Ráth pesti, Haas bécsi könyvárusoknál, Pest.

Szabó, Károly and Szopori Nagy, Imre and Szilágyi, Sándor and Tasnádi Nagy, Gyula and Mencsik, Ferdinánd and Kluch, János and Nagy, Gyula and Szádeczky, Lajos, eds. (1906) Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Fülöp, Éva Mária and Kisné Cseh, Julianna, eds. (1999) Magyarok térben és időben : Nemzetközi Hungarológiai Konferencia : Tatabánya-Esztergom, 1996. május 28-31. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, Tata.

Bárdos, József, ed. (1939) Magyarország a XVII. és XVIII. századi francia enciklopédiákban = La Hongrie dans les encyclopédies françaises (XVIIe et XVIIIe siécles). Francia tanulmányok = Études françaises, 20 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Glatz, Ferenc and Pótó, János and Tolnai, Márton, eds. (2001) Magyarországi kutatóhelyek : Élettudományok. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-277-0

Kammerer, Ernő, ed. (1886) Magyarországi török kincstári defterek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor, ed. (1902) Mátyás király emlékkönyv : kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára. Athenaeum, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1882) Okirattár Strassburg Pál 1531-1633-iki követsége és Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1873) Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 21 . Eggenberger, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1874) Okmánytár II. Rákóczy György diplomácziai összeköttetéseihez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 23 . Eggenberger, Budapest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1863) Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Körös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból II. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1863) Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Körös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból I. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ipolyi, Arnold, ed. (1875) Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb Magy. orsz. Cancellár, Esztergom-i érsek-prímás és kir. helytartó levelezése. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 25 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hoppál, Mihály and Mázi, Béla and Tóth, Gábor, eds. (2019) Only the English Go There : Travel Accounts of 19th-Century Hungary. Library and Information Center of the Hungarian Academy of Sciences - International Association for Hungarian Studies, Budapest. ISBN 978-963-7451-53-9

Ötvös, Péter and Keveházi, Katalin and Varga, András and Vadai, István and Monok, István, eds. (1990) Pálffy Kata leveleskönyve : iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez, 1602-1606. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (30). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-14-9

Szilágyi, Sándor, ed. (1867) Rozsnyay Dávid az utolsó török deák történeti maradványai. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 8 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1880) Szamosközy István történeti maradványai. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1857) Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország romlásáról, 1484 - 1543. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 1 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

Thaly, Kálmán, ed. (1896) Thököly Imre fejedelem 1691-1692-iki leveleskönyve. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 34 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Thaly, Kálmán, ed. (1875) Történelmi naplók, 1663-1719. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 27 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Berzeviczy, Albert, ed. (1917) Ungarn : Land und Volk, Geschichte, Staatsrecht, Verwaltung und Rechtspflege, Landwirtschaft, Industrie und Handel, Schulwesen, Wissenschaftliches Leben, Literatur, Bildene Künste. Franklin, Budapest.

Szalay, László and Wenzel, Gusztáv, eds. (1875) Verancsics Antal M. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest - Budapest.

Kollányi, Ferenc, ed. (1901) Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. Athenaeum, Budapest.

Halis, István and Hoffmann, Mór, eds. (1896) Zalavármegyei évkönyv a millenniumra. Wajdits, Nagykanizsa.

Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1967) A dunai Alföld. Magyarország tájföldrajza (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1875) A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 24 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kovács, Máté, ed. (1970) A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében : 1849-től 1945-ig. Gondolat, Budapest.

Marczali, Henry, ed. (1911) The letters and journal (1848-49) of Count Charles Leiningen-Westerburg, general in the Hungarian army. Duckworth, London.

Pap, Dénes, ed. (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Jankovics, József and Kósa, László and Nyerges, Judit and Seidler, Wolfram, eds. (1991) A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében = Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest - Bécs. ISBN Össz.: 963-01-9904-1; 1. köt.: 963-01-9905-X; 2. köt.: 963-04-0902-X

Marczali, Henrik and Angyal, Dávid and Mika, Sándor, eds. (1901) A magyar történet kútfőinek kézikönyve | Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Athenaeum, Budapest.

Vezér, Erzsébet, ed. (1986) Írástudó nemzedékek : A Polányi család története dokumentumokban. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (7). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-7234-8

Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1969) A tiszai Alföld. Magyarország tájföldrajza (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner, Budapest.

Acsády, Ignác (1886) Magyarország Budavár visszafoglalása korában. Méhner, Budapest.

Acsády, Ignác (1888) Magyarország pénzügyei : I. Ferdinánd uralkodása alatt : 1526-64. az Athenaeum R. Társulat könyvnyomdája, Budapest.

Acsády, Ignác (1885) Széchy Mária : 1610-1679. Magyar történeti életrajzok (3). Méhner, Budapest.

Acsády, Ignác (1903) A magyar birodalom története. Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignác (1894) A pozsonyi és szepesi kamarák : 1565-1604. kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1897) Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). A magyar nemzet története (5). Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignácz (1898) Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). A magyar nemzet története (7). Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignácz (1894) Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1896) A jobbágy-adózás 1577–1597-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1899) A karloviczi béke története : 1699. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1906) A magyar adózás története 1598-1604-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1889) A magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1908) A magyar jobbágyság története. Grill, Budapest.

Acsády, Ignácz (1890) A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Adriányi, Gábor (1986) Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns. Studia Hungarica (30). Trofenik, München. ISBN 3-87828-163-3

Adriányi, Gábor (1974) Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte : 1895-1945. Studia Hungarica (6). Hase und Koehler, Mainz.

Alföldi, András (1934) Magyarország népei és a Római Birodalom. Kincsestár (42.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Andrássy, Gyula (1901) A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. Franklin, Budapest.

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Angyal, Dávid (1905) Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez : franczia levéltári közleményekkel. Athenaeum Nyomda, Budapest.

Angyal, Dávid (1888) Késmárki Thököly Imre 1657-1705. Magyar történeti életrajzok (12). Méhner, Budapest.

Angyal, Dávid (1898) Magyarország története II. Mátyástól III: Ferdinánd haláláig. A magyar nemzet története (6). Athenaeum, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve : a magyarok viselt dolgairól. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anty, Illés (1933) Balatonfüred. [s.n.], Veszprém.

Apponyi, Albert (1921) Hungarian foreign policy. Low, W. Dawson & Sons ; Steiger & Comp. ; F. Pfeifer, London ; New-York ; Budapest.

Apponyi, Albert (1928) Igazságot Magyarországnak : a Trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata. Magyar Külügyi Társaság, Budapest.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

Argenti, Giovanni (1983) Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 1603-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (7). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-232-5

Arányi, Erzsébet (1911) Fertőző betegségek Magyarországon 1600-1650. Művelődéstörténeti értekezések (58). Stephaneum, Budapest.

Asbóth, János (1862) Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. Heckenast, Pest.

Auner, Mihály (1912) Az erdélyi szászok a XV. század kezdetéig. Zikeli Nyomda, Besztercze.

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Bach, Vera (1935) Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831-1901) = Ch.-L. Chassin és Magyarország (1831-1901). Francia tanulmányok = Études françaises, 14 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar nyomdászat történelmi fejlődése, 1472-1877. Franklin-Társulat, Budapest.

Ballagi, Géza (1897) A nemzeti államalkotás kora (1815-1847). A magyar nemzet története (9). Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István. Emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Balog, Szidónia (1907) Magyarországi zsidók kamaraszolgasága és igazságszolgáltatása a középkorban. Művelődéstörténeti értekezések (28). Vasutas Szöv. Ny., Budapest.

Balogh, Gyula (1901) Vasvármegye nemes családjai. Bertalanffy, Szombathely.

Balogh, Jenő (1934) Az igazi Tisza István. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Balogh, Jenő (1921) Gróf Tisza István emlékezete : Emlékbeszéd a M. Tud. Akadémia 1920. május 9-én tartott közülésén. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Balogh, János (1890) Munkács-vár története. Szerző, Munkács.

Balás, Margit (1917) A váradi kapitányság története. Láng Nyomda, Nagyvárad.

Balássy, Ferenc (1875) Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Pest.

Balássy, Ferenc (1878) Ludányi Tamás egri püspök. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balázsovits, Odoricus (1869) Brevis historia conventuum ordinis S. Fancisci Seraphici reformatae provinciale S. Mariae Hungariae, ex authenticis fontibus in archivo provincia existentiba deducta. Typographia Mayer, Posonii.

Balázsy, Ferencz (1897) Heves vármegye története. Heves vármegye közönsége, Eger.

Banner, János and Bóna, István (1974) Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0175-9

Barkóczy-Klopsch, Béla (1923) Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után. A Kis Akadémia Könyvtára (43). Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T., Budapest.

Bartal, György (1860) A párthus és húnmagyar scythákról. Emich, Pest.

Bartalos, Gyula (1910) Magyarország önállásának és függetlenségének kivívása 1074 és 1075-ben a csörszárkok, mint haditényezőknek felhasználása által. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Bartucz, Lajos and Kollarov, M. István and Somogyi, Gyula (1912) Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Bauer, Hilda (1985) Emlékeim. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (5). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6164-8

Baumgartner, Alán (1915) A kerci apátság a középkorban. Stephaneum, Budapest.

Bedy, Vince (1934) A felsőörsi prépostság története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 3 . [s.n.], Veszprém.

Beksics, Gusztáv (1903) Közjogunk és nemzeti törekvésünk. az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1900) Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Athenaeum, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1905) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1892) A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. az Athenaeum R. Társulat kiadása, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1895) A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon. az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. társ. kiadása, Budapest.

Benda, Kálmán (1952) A magyar jakobinusok iratai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benisch, Arthur (1903) Marino Sanuto "Diarii"-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai : bölcsészetdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (9). Pátria Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1922) Az absolutizmus kora Magyarországon : 1849-1865. Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Az ötvenes évekből : előadás. Cobden-könyvtár (15). Magyar Cobden-Szövetség, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1908) Beatrix királyné, 1457-1508. Magyar történeti életrajzok (52). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) Der Kampf um die Wahrheit. Pester Buchdruckerei, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1932) Gli esuli ungheresi in Italia nella seconda meta del secolo XIX. [s.n.], Roma.

Berzeviczy, Albert (1920) I rapporti storici fra l'Italia e l'Ungheria. Pubblicazioni dell' "Istituto l'Europa Orientale". 2. ser., Politica, storia, economia . Istituto l'Europa Orientale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1930) La guerra italiana del 1859 e la sorte dell'Ungheria. Casa Editrice D'Arte Bestetti & Tumminelli, Roma.

Berzeviczy, Albert (1927) Per la verita circa la storia dell'Ungheria. Anonima Romana Editoriale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1927) Ungarn vor und nach dem Kriege. [Heymanns], [Berlin].

Berzeviczy, Albert (1911) Voyageurs hongrois en Italie dans la première moitié du dernier siècle. Impr. Pátria, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Apponyi, Albert and Gerevich, Tibor (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Szent Imre-év alkalmából 1930. május 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1931) Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Magyar irodalmi ritkaságok (4.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Magyarországnak törvényes állása III. Irodalmi ritkaságok, 57 . Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest. (In Press)

Bessenyei, György (1942) A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól : 1. Magyar irodalmi ritkaságok (62.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Beöthy, Leó (1876) Nemzetlét : tanulmány a társadalmi tudományok köréből : Magyarország jelen helyzetének megvilágítására és orvoslására. Athenaeum, Budapest.

Beöthy, Zsigmond (1876) A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények : történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. Tettey Nándor és Társa, Budapest.

Beöthy, Ákos (1900) A magyar államiság fejlődése, küzdelmei : politikai tanulmány. Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. kiadása, Budapest.

Bodnár, István and Gárdonyi, Albert (1918) Bezerédj István (1796-1856). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Borovszky, Samu (1909) Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. 1., A vármegye általános története az őskortól a szatmári békéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1896) Csanád vármegye története 1715-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1901) Egy alajbég telepítései : adatok az Alföld XVII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borsányi, Julián (1985) A magyar tragédia kassai nyitánya : az 1941. junius 26-i bombatámadás dokumentációja. Studia Hungarica (28). Trofenik, München.

Botka, Tivadar (1867) Kisfaludi Lipthay Imre : Bars és Hont megyék alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete. Emich Gusztáv, Pest.

Botka, Tivadar (1873) Trentsini Chák Máté és kortársai. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Bozsóky, Pál Gerő (1993) Segesdi krónika. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 15 . Agapé Kft., Szeged. ISBN 963-8112-26-3

Bubics, Zsigmond (1895) Eszterházy Pál Mars Hungaricusa. Franklin Társulat, Budapest.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór : Wein, Pest.

Bunyitay, Vince (1885) A mai Nagyvárad megalapítása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Nagyvárad a török-foglalás korában : 1660-1692. Franklin, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1883) A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. [Szerző ], Nagyvárad.

Burger, Alice Sz. (1979) Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1855-4

Busbach, Péter (1906) Egy viharos emberöltő : korrajz. Benkő Gyula, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bíró, Vencel (1912) Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690. Stief, Kolozsvár.

Bóna, István (1973) VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Böhm, Lénárt (1867) Dél-Magyarország, vagy Az úgynevezett Bánság külön történelme. Emich, Pest.

Büchler, Sándor (1901) A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Franklin, Budapest.

Cherrier, Miklós (1856) A magyar egyház története. Heckenast, Pesten.

Chobot, Ferenc (1915) A váczi egyházmegye történeti névtára. Pestvidéki Nyomda, Vác.

Concha, Győző (1908) Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. [s.n.], Budapest.

Concha, Győző (1918) Eötvös és Montalembert barátsága : adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez. Szerző, Budapest.

Csaplár, Benedek (1899) A Horányi Elek tervezte "Hazafiúi Magyar Társaság". Athenaeum Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Csapó, Kálmán (1861) Székes-Fehérvár története. Ráder Antal, Székesfehérvár.

Cseh, Lajos (1899) Magyarország oknyomozó története rövid előadásban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (16.). Stampfel Károly, Pozsony.

Csillag, Gyula (1871) A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai. kiadja az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Pest.

Csontos, József (1893) Városaink Mátyás korában. Steinfeld Béla, Sárospatak.

Csuday, Jenő (1884) Zrínyiek a magyar történelemben : 1566-1704. Seiler, Szombathely.

Csánki, Dezső (1880) Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában. Weiszmann, Budapest.

Csánki, Dezső (1884) I. Mátyás udvara. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Csánki, Dezső (1890) Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Mihály (1902) A magyar művelődés a XV. században Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades-ének alapján : bölcsészdoktori értekezés. Stephaneum, Budapest.

Csóka, János Lajos (1980) Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn. Studia Hungarica (11). Trofenik, München.

Czeizel, Gábor (1900) Nyitra multja és a Nyitravármegyei monografia. Huszár István Nyomda, Nyitra.

Darkó, Jenő (1915) Bölcs Leo taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Darnay, Kálmán (1900) Magyarország őskora. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (37/38.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Demkó, Kálmán (1897) Lőcse története. [s.n.], Lőcse.

Demkó, Kálmán (1882) Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. és XVII. században : bölcsészettudori értekezés. Reiss József, Lőcsén.

Demkó, Kálmán (1890) A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Demkó, Kálmán (1891) A szepes-szombati krónika. Reiss Nyomda, Lőcse.

Dessewffy, Emil (1847) Fizessünk! : Mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért. Landerer és Heckenast, Pest.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Dessewffy, Emil (1847) A magyar vám és kereskedési ügy és annak végeligazítási módja. Landerer és Heckenast, Pest.

Deák, Farkas (1877) Adatok a "nagy" Csáky István életéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1883) Egy magyar főúr a XVII. században : gr. Csáky István életrajza. kiadja a Ráth Mór, Budapest.

Deák, Farkas (1885) Forgách Zsuzsánna : 1582-1632. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Deák, Farkas (1877) Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1886) Rövid észrevételek Kemény János önéletleírásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két kútforrásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1887) Uzoni Béldi Pál : 1621-1679. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Deák, Farkas (1875) Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (sz. 1584-1649) életrajza és levelezése. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Dienes, István (1972) A honfoglaló magyarok. Hereditas . Corvina, Budapest.

Divéky, Adorján (1932) Az Arany Bulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Divéky, Adorján (1905) Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal főleg a XVI-XVII. században. Művelődéstörténeti értekezések (17). Stephaneum, Budapest.

Dualszky, János (1875) Nyitra vár- és város történelmi vázlata. Siegler, Nyitra.

Dudás, Gyula (1896) A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711. Bittermann, Zombor.

Dézsi, Lajos (1912) Tinódi Sebestyén : 1505?-1556. Magyar történeti életrajzok (58). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dósa, Dénes (1897) A szászvárosi ev. ref. Kún-Kollegium története. Schuller testvérek és társa nyomda, Szászváros.

Eckhardt, Sándor (1924) A francia forradalom eszméi Magyarországon. Ember és természet (7). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1924) Bevezetés a magyar történelembe. Tudományos Gyűjtemény (6). Danubia, Pécs; Budapest.

Eckhart, Ferenc (1928) Introduction à L'Histoire Hongroise. Bibliothèque D'études Hongroises (1). Libraire Ancienne Honoré Champion, Paris.

Ecsedy, István (1979) The people of the pit-grave kurgans in Eastern Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1733-7

Erdélyi, Gyula (1913) Veszprém város története a török idők alatt. Egyházmegyei Nyomda, Veszprém.

Erdélyi, János (1885) Erdélyi János bölcsészeti dolgozatai : A bölcsészet Magyarországon. Franklin-Társulat, Budapest.

Erdélyi, László (1915) Magyar művelődés történet : 1. korszak: Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. Szent Bonaventura Nyomda, Kolozsvár.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Esterházy, Miklós (1852) Esterházy Miklós munkái. Emich és Eisenfels könyvnyomdája, Pest.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap ; Reform. Révai, Budapest.

Fabritius, Károly (1875) Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Farkasfalvi, Imre (1894) Rima-Szombat szabadalmas város története. Eggenberger, Budapest.

Fayer, László (1895) Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejér, György (1851) A kazarokról. Edelmann, Pest.

Fejér, György (1850) A kunok eredete. Edelmann, Pest.

Fejérpataky, László (1892) Kálmán király oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1895) Oklevelek II. István király korából. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) A királyi kanczellária az Árpádok korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fekete, Lajos (1940) Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fekete, Lajos (1942) A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1930) Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1929) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1907) A rendi elemek a magyar alkotmányban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) Báró Eötvös József : 1813-1871. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fest, Aladár (1915) Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fischer, Holger (1978) Oszkár Jászi und Mihály Károlyi : ein Beitrag zur Nationalitätenpolitik der bürgerlich-demokratischen Opposition in Ungarn von 1900 bis 1918 und ihre Verwirklichung in der bürgerlich-demokratischen Regierung von 1918 bis 1919. Studia Hungarica (17). Trofenik, München.

Fitz, József (1959) A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Flegler, Sándor and Sayous, Eduard (1877) A magyar történetírás történelme. A magyar történelem kútforrásai. Franklin-Társulat, Budapest.

Fodor, Ferenc (1934) A Jászság demográfiája a XVII. században. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Carvajal János bíbornok magyarországi követségei : 1448–1461. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1919) Die Ungarische Regierung und die Entstehung des Weltkrieges : Auf Grund aktenmäßiger Forschung. Verlag von L. W. Seidel & Sohn, Wien.

Fraknói, Vilmos (1902) Egy Jezsuita-diplomata hazánkban. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Egy pápai követ Mátyás udvaránál : 1488-1490. Olcsó könyvtár (1218-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1916) Egyháznagyok a magyar középkorból. Élet, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1896) A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). A magyar nemzet története (4). Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1883) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511. Athenaeum R. Társ. Könyvnyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1880) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum Részvény-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király élete. Magyar történeti életrajzok . Franklin Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás törekvései a császári trónra. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Papa Innocenzo XI (Odescalchi) e la Liberazione dell' Ungheria dal Giogo Ottomano : In Base di Documenti Diplomatici dell'Archivio Vaticano. Bernardo Seeber Librajo-Editore, Firenze.

Fraknói, Vilmos (1886) Pázmány Péter 1570-1637. Magyar történeti életrajzok (5). Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Szent László levele a montecassinói apáthoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Olcsó könyvtár (1689-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (1524-1526). Verlag von Wilhelm Lauffer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Vitéz János esztergomi érsek élete. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

Fraknói, Vilmos (1899) Werbőczi István. Magyar történeti életrajzok (15). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1895) A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : történeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1921) A magyar királyválasztások története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1872) A magyar nemzet története. Szent István Társulat, Pest.

Fraknói, Vilmos (1875) A magyar országgyűlések története. Ráth, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1863) A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pfeifer, Pest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Friedrich, Vilmos (1908) A phosphor okozta megbetegedések : különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Frőhlich, Róbert and Kuzsinszky, Bálint and Nagy, Géza and Marczali, Henrik (1895) Magyarország a királyság megalapitásáig. A magyar nemzet története (1). Athenaeum, Budapest.

Fényes, Elek (1867) A Magyar Birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Fényes, Elek (1844) Magyarország hátramaradása ügyében felelet Dr. Wildner Ignácz úrnak. Ottónál, Lipcsében.

Fényes, Elek (1860) A magyar elem s ellenesei. Wodianer, Pest.

Fógel, József (1917) II. Lajos udvartartása : 1516-1526. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, Budapest.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földváry, Miklós (1830) Értekezés a magyar királynék koronázások kezdetéről és a koronázás módjában időtől időre történt változásokról. Füskuti Landerer ny., Pesten.

Fülep, Ferenc (1977) Roman cemeteries on the territory of Pécs (Sopianae). Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1079-0

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gaal, Mózes (1901) Bethlen Gábor és kora. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Gagyi, Sándor (1912) Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől Báthori Istvánig. Stúdió, Budapest.

Galgóczy, Károly (1876) Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. Weiszmann, Budapest.

Garam, Éva (1979) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1630-6

Gaál, Jenő (1898) Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gaál, Jenő (1909) Gróf Széchenyi István és a pesti Hengermalom-társaság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

Gindely, Antal (1890) Bethlen Gábor és udvara 1580-1629. Magyar történeti életrajzok . [s.n.], Budapest.

Gindely, Antal and Acsády, Ignácz (1890) Bethlen Gábor és udvara 1580-1629. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Gombos, Ferenc Albin (1925) Szent László a lovagkirály. Hangya Nyomda, Budapest.

Gosztonyi, Péter (1964) Der Kampf um Budapest 1944/45. Studia Hungarica (2). Schnell u. Steiner, München.

Gracza, György (1894) Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc története. Lampel, Budapest.

Gragger, Robert (1921) Deutsche Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Ungarische Bibliothek (1. 2). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Groszmann, Malvina (1911) Bártfa város 1418-1444-iki számadáskönyvei művelődéstörténeti szempontból. Művelődéstörténeti értekezések (46). Minerva, Budapest.

Grünwald, Béla (1890) Az új Magyarország : gróf Széchenyi István. Franklin, Budapest.

Grünwald, Béla (1874) Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Ráth Mór, Budapest.

Grünwald, Béla (1888) A régi Magyarország : 1711-1825. Franklin, Budapest.

Gyulai, Rudolf (1894) Törökvilág Komárom megyében. Stark, Komárom.

Gyárfás, István (1879) Dobó István Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1938) Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében. Magyar-görög tanulmányok (7). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Görgey, Artúr (1911) Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Franklin, Budapest.

Görgey, István [id.] (1916) Görgey Arthur ifjusága és fejlödése a forradalomig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H. Gyürky, Katalin and Matolcsi, János (1981) Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda | Mittelalterliche Tierknochen aus dem Dominikanerkloster von Buda. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2448-1

Haan, Lajos (1879) Bél Mátyás. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Haan, Ĺudovít (1870) Békés vármegye hajdana. Lauffer, Pest.

Hajdu, János (1933) Eötvös József báró első minisztersége : 1848. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1888) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1879) A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hajnik, Imre (1899) A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1881) A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halmai, Antal (1897) A győri kármelita-rendház kétszázéves története : 1697-1897. Győregyházmegyei Nyomda, Győr.

Halász, Gejza (1879) A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme különös tekintettel a cholerára. Nyom. a m. kir. tudományi-egyetemi könyvnyomdában, Budapest.

Hampel, József (1884) Adalék Pannonia történetéhez Antonius Pius korában. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1886) A bronzkor emlékei Magyarhonban. Országos Régészeti és Embertani Társulat, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti-Taylor, Eva (2005) 'dear Joe' Sir Alvary Frederick Gascoigne, G.B.E. (1893-1970) : a British Diplomat in Hungary After the Second World War : a Collection of Documents from the British Foreign Office. Astra Press. ISBN 0-946134-72-3

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Argumentum : Zrínyi, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Havass, Rezső (1893) Magyar földrajzi könyvtár : A magyar birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Franke, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes Ákos (1872) Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve. Athenaeum, Pest.

Hegedűs, Lajos (1872) A magyar közjog alapvonalai. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hegyi, József (1903) Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei : segédkönyv a magyar történelem tanulásához... Sima Ny., Gyöngyös.

Hennyey, Gusztáv (1975) Ungarns Schicksal zwischen Ost und West : Lebenserinnerungen. Studia Hungarica (10). Hase und Koehler, Mainz.

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Hildenstab, György (1910) Közgazdasági viszonyaink II. Rákóczi Ferenc korában. Művelődéstörténeti értekezések (42). Becsek, Székelyudvarhely.

Hodor, Károly (1837) Doboka vármegye' természeti és polgári esmértetése. Barra Gábor' könyvkereskedésében, Kolozsvártt.

Holl, Imre (1992) Kőszeg vára a középkorban : az 1960-1962. évi ásatások eredménye. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6329-0

Holl, Imre and Parádi, Nándor and Matolcsi, János (1982) Das mittelalterliche Dorf Sarvaly | Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15-16. Jahrhundert. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2936-X

Horel, Catherine (2004) De l'exotisme à la modernité: un siècle de voyage français en Hongrie, 1818-1910. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest. ISBN 963-463-724-8

Horner, István (1863) Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geografiai leírása : különös tekintettel vagyontalanabb hazámfiaira. Trattner Károlyi, Pest.

Hornyik, János (1860) Kecskemét város története oklevéltárral. Hornyik, Kecskemét.

Hornyik, János (1865) Pusztaszer, a honalapító magyar nemzet első törvényhozási közgyűlése színhelyének története. Szilády, Kecskemét.

Horvát, Elza (1911) A védegylet története. Művelődéstörténeti értekezések (53). Révai, Budapest.

Horváth, Jenő (1905) Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai : a nemzeti fejedelemség megalakulásáig : bölcsészet doktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (15). nyomatott Dobay János Könyvnyomdájában, Gyula.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1935) Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar humanizmus. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1935) Mozzanatok a paloznaki plébánia történetéből. A szerző kiadása, [Rákospalota].

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1953) A reformáció jegyében : a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, József (1975) Káptalantóti története. [s.n.], Vörösberény.

Horváth, József (1979) Vörösberény története. Mozirota Veszprém, Vörösberény. ISBN 963-500-059-6

Horváth, Mihály (1886) Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848. Ráth, Budapest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország történelme. Heckenast, Pest.

Hoss, József (1948) A kaposvári plébánia története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 12 . [s.n.], Veszprém.

Hradszky, József (1895) A 24. királyi plébános testvérülete és a reformáció a Szepességen. Szerző, Miskolc.

Hradszky, József (1888) Szepesvármegye a mohácsi vész előtt. Szita Nyomda, Szepes-Váralja.

Hradszky, József (1895) A szepesi "Tíz-lándsások Széke" vagy A "Kisvármegye" története. Reiss, Lőcse.

Hunfalvy, János (1856) Magyarország és Erdély eredeti képekben : történelmi és helyirati szöveggel. Lange, Darmstadt.

Hóman, Bálint (1916) Magyar pénztörténet 1000-1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hóman, Bálint (1925) A Szent László-kori Gesta Ungarorum és a XII-XIII. századi leszármazói : Forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1887) Bedegi Nyáry Krisztina : 1604-1641. Magyar történeti életrajzok (10). Méhner, Budapest.

Ipolyi, Arnold and Fraknói, Vilmos and Pauler, Gyula and Salamon, Ferencz and Szabó, Károly (1883) Jelentés a honfoglalás időpontjának meghatározása tárgyában. Magyar Tudományos Akadémia Tört. Bizottsága, Budapest.

Iványi, István (1886) Szabadka szabad királyi város története. Bittermann, Szabadka.

Jakab, Elek (1884) Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1888) Kolozsvár története. nyomatott a magyar kir. egyetemi könyvnyomdában, Budapesten.

Jakab, Elek (1870) Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. nyomatott a magy. kir. egyetemi könyvnyomdában, Budán.

Jakab, Elek (1888) Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. nyomatott a magyar királyi egyetemi könyvnyomdában, Budapesten.

Jakab, Elek (1880) Szabadságharczunk történetéhez : visszaemlékezések 1848-1849-re. Rautmann, Budapest.

Jankovich, Tihamér (1936) Somogyszob. [s.n.], Veszprém.

Jantsits, Tibor (1913) Közgazdasági viszonyaink a XVI. század első felében. Pátria, Budapest.

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

Jászay, Pál (1855) A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az Arany Bulláig. Emich, Pest.

Jászay, Pál (1846) A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. Hartleben, Pest.

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

K. Nagy, Sándor (1884) Bihar-ország : útirajzok. Hügel, Nagyvárad.

Kalmári Váradi, János (1830) A' régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Belnay, Pozsony.

Kandra, Kabos (1891) Aba Samu király. Ráth, Budapest.

Kandra, Kabos (1884) Szabolcs vármegye alakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1896) Békésvármegye története. Békésvármegye közönsége, Gyula.

Karácsonyi, János (1929) Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Karácsonyi, János (1925) Szent Gellért csanádi püspök és vértanu élete. Szent István Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1916) Szent László meghódítja a régi Szlavóniát. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1887) Szent-Gellért csanádi püspök élete és művei. Franklin Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1891) Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla : diplomatikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1925) A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig : 1 térképpel. Szent László Nyomda Részvénytársaság Műnyomdája, Oradea - Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1926) A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095. Szent-László Ny., Oradea-Mare-Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1924) A magyar nemzet őstörténete 896-ig : 3 térképpel. Szent-László Nyomda Részvénytársaság Műnyomdája, Oradea-Mare - Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1900) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1905) A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1925) Gróf Széchenyi István és a Nagy Magyar Alföld : bemutatta a M. Tudományos Akadémia 1925. október 19-én tartott összes ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1927) A magyar Alföld : gazdaságpolitikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Kele, József (1903) A Jász-Kunság megváltása. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Keleti, Károly (1875) Magyarország népesedési mozgalma 1864-73-ban és a cholera. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1875) Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1882) A nemzetiségi viszonyok Magyarországban, az 1880. évi népszámlálás alapján. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Győző (1860) Kazinczy-ünnep Magyarországon 1859-ben. Szeged.

Kemény, János (1856) Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. Magyar történelmi emlékek (1). Heckenast, Pest.

Kemény, Lajos (1915) Abauj-Tornavármegye történelmi monografiája : Abauj-Tornavármegye története, 1527-1648. Kassai Ny., Kassa.

Kemény, Lajos (1891) A reformáczió Kassán : oklevéltárral. Bernovits, Kassa.

Keresztury, József and Benczur, János and Varga, Soma (1847) A magyarországi hitbizományok átalakításáról : az Académia által 1846-ban Báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. Eggenberger, Pest.

Kerezsy, Jenő (1910) Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje. Művelődéstörténeti értekezések (39). Loydl Testv. Ny., Budapest (Erzsébetváros).

Kerpely, Antal (1877) Magyarország vaskövei és vasterményei, különös tekintettel a vas legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kerékgyártó, Béla (1880) A magyar hadügy állapota az Anjou királyok alatt : 1308-1387. Athenaeum Részvénytársaság, Budapest.

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Kisbán, Emil (1940) A magyar pálosrend története. Pálos kolostor, Budapest.

Kiss, István (1935) Zalaszentbalázs. A Veszprémi egyházmegye múltjából . [s.n.], Veszprém.

Kiss, Károly (1857) Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és Szerbországban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a török táborításától 1456. Landerer és Heckenast, Pest.

Kiss, Károly (1839) Monografiai vázlatok a barsi ref. esperesség múltja s jelenéből. Református Főtanoda betűivel, Pápa.

Kiss, Ákos (1973) Roman mosaics in Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest.

Knauz, Nándor (1859) Az országos tanács és országgyűlések története : 1445-1452. Eggenberger Ferdinánd akadémiai, úgy Geibel, Hartleben, Kilian egyetemi, Lampel, Lauffer és Stolp, Osterlamm, Pfeifer, Ráth pesti, Haas bécsi könyvárusoknál, Pest.

Knauz, Nándor (1869) II. Endre szabadságlevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Knauz, Nándor (1876) Kortan : hazai történelmünkhöz alkalmazva. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Budapest.

Koch, Sándor (1952) A magyar ásványtan története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Kohn, Sámuel (1884) A zsidók története Magyarországon. Athenaeum, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1896) A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története. Szent István Társulat, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1906) A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Athenaeum, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1901) A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Egyházmegyei Nyomda, Veszprém.

Komoróczy, György (1942) A magyar kereskedelem története. Kincsestár (61.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Komáromy, Miklós (1834) Gyula várossáról, és a hajdani Gyula várról, Német-Gyula várossa százados ünnepi alkalmára értekezett Komáromy Miklós, 1834-dik év November 1-ső napján. Tichy János' nyomtatása, Nagyvárad.

Kondor, Attila (2012) Téralkotó normák és a területi szabályozás : a szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon. Elmélet, módszer, gyakorlat (68). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-37-3

Konek, Sándor (1879) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népesedési mozgalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1882) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877-79. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1875) Ujabb adataink Magyarország bűnvádi statistikájából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly-Thege, Gyula (1940) A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területén. Hornyánszky, Budapest.

Kont, Ignác (1896) La Hongrie littéraire et scientifique. Leroux, Paris.

Kornis, Gyula (1929) Nemzeti megújhodás. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Ungarn in der Europäischen Kultur. Königl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest.

Kornis, Gyula (1943) Święty Stefan Budowniczy Państwa : Rola Węgier w Historii. Cserépfalvi, Budapest.

Korponay, János (1866) Abaújvármegye monographiája. Szerző, Kassa.

Kossovich, Károly and Horváth, Mihály (1842) Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig / Kossovich Károly. Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig / Horváth Mihály. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Kossuth, Lajos (1841) Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Landerer és Heckenast, Pest.

Kossuth, Lajos (1948) Országgyűlési tudósítások. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kovalovszki, Júlia (1980) Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon : Bronzkor, III-IV. és XI-XIII. század. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2317-5

Kovács, Lajos (1889) Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 1846-1848. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Sándor (1890) A soproni ev. lyceumi Magyar Társaság története 1790-1890. [s.n.], Sopron.

Kretschmayr, Henrik (1901) Gritti Lajos : 1480-1534. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kritobulosz, (1875) II. Mehemet élete. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 22 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Kubinyi, Miklós (1888) Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. Magyar történeti életrajzok (11). Méhner, Budapest.

Kubinyi, Miklós (1890) Árva vára : történelmi tanulmány. Franklin Társulat, Budapest.

Kugler, Alajos (1909) A soproni színészet története. "Petőfi" -Könyvnyomda, Sopron.

Kunc, Adolf (1880) Szombathely-Savaria-rend. tanácsú város monográphiája. Szombathely város, Szombathely.

Kádár, József and Tagányi, Károly and Réthy, László and Pokoly, József (1900) Szolnok-Dobokavármegye monographiája. Szolnok-Dobokavármegye közönsége, Deés [!Dés].

Kállay, Béni (1883) Magyarország a Kelet és a Nyugot határán. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Ferenc (1829) Historiai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben. Ref. Kollégyom betűivel Fiedler Gottfried, Nagy Enyed.

Károly, János (1896) Fejér vármegye története : Magyarország ezeréves fennállásának ünnepére kiadja Fejér vármegye közönsége. Csitári Nyomda, Székesfejérvár.

Károlyi, Sándor (1865) Gr. Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei ... Pulay Jánosnak a szathmári békességről írt munkája. Magyar történelmi emlékek (5). [s.n.], Pest.

Károlyi, Árpád (1930) Néhány történelmi tanulmány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Könyöki, József (1905) A középkori várak : különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Körmendy, József (1995) Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága, 1665-1720. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 16 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1880-2

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

Kövendi Veress, Sándor (1891) Torda őscsaládai. Közművelődés Irodalmi és Műnyomdai Részvénytársaság, Kolozsvár.

Kövér, György (2018) Patrónus és tanítványi gárda: a Domanovszky-iskola. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-899-7

Kürschák, József (1926) Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria, Budapest.

Kőváry, László (1842) Székelyhonról : 1841. a kir. Lyceum, Kolozsvár.

Kőváry, László (1897) A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások. Athenaeum, Budapest.

Laky, Dezső (1923) Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. Eggenberger, Budapest.

Lehmann, Hans Georg (1975) Der Reichsverweser-Stellvertreter : Horthys gescheiterte Planung einer Dynastie. Studia Hungarica (8). Hase und Koehler, Mainz.

Lehoczky, Tivadar (1899) Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Kroó, Munkács.

Lehoczky, Tivadar (1881) Beregvármegye monográfiája. Pollacsek Miksa, Ungvár.

Lipp, Vilmos (1884) A keszthely-dobogói sírmező. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Liszkay, József (1868) A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház múltja és jelene, összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival. Hennicke, Győr.

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lukinich, Imre (1937) A history of Hungary in biographical sketches. Marshall : Vajna, London : Budapest.

Lukinich, Imre (1939) A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, László (1879) Az Erdélyi nemesfém-bányászat jelene és jövője. Az Athenaeum Részvénytársaság, Budapest.

Lukács, Ödön (1886) Nyíregyháza, szabad, kiváltságolt város története. Jóba, Nyíregyháza.

Lukácsi, Kristóf (1867) Adalékok az erdélyi örmények történetéhez. Római Katholikus Lyceumi Nyomda, Kolozsvár.

Láng, Lajos (1888) Magyarország népmozgalma 1880-1885. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1886) A középoktatás hazánkban (1867-1886). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1868) A népoktatás hazánkban 1869-1884. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Lányi, Károly (1866) Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Horák, Esztergom.

Lázár, István and Weinrich, Frigyes and Moldován, Gergely and Herepey, Károly and Cserni, Béla and Szilágyi, Farkas (1899) Alsófehér vármegye monográfiája. Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed.

M. Zemplén, Jolán (1961) A magyarországi fizika története 1711-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Madarász, József (1883) Emlékirataim, 1831-1881. Franklin, Budapest.

Madzsar, Imre (1926) A II. Géza korabeli Névtelen. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar Heraldikai és Genealogiai, Társaság (1888) Magyar nemzetségi zsebkönyv. Franklin Társulat, Budapest.

Majláth, Béla (1882) Adatok a helynevek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Majláth, Béla (1889) Maylád István : 1502-1550. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Marczali, Heinrich (1911) Ungarisches Verfassungsrecht. Mohr, Tübingen.

Marczali, Heinrich (1882) Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Árpáden. Hertz, Berlin.

Marczali, Henrik (1907) Az 1790/1-diki országgyűlés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (70-71). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Az Árpádok és Dalmácia. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1884) Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1911) Magyarország története. A műveltség könyvtára (10.). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1881) Magyarország története II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711-1815). A magyar nemzet története (8). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1896) Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). A magyar nemzet története (2). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1891) Mária Terézia : 1717-1780. Magyar történeti életrajzok (18). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Marczali, Henrik (1910) Ungarische Verfassungsgeschichte. Mohr, Tübingen.

Marczali, Henrik (1880) A magyar történet kútfői az Árpádok korában. Franklin, Budapest.

Marczali, Henry (1910) Hungary in the eighteenth century. University Press, Cambridge.

Margalits, Ede (1875) Egy lap Baja szabad királyi város történetéből. Paul, Baja.

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1935) A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matunák, Mihály (1901) Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593. Joerges Nyomda, Korpona.

Mesterházi, Miklós (1987) A messianizmus történetfilozófusa : Lukács György munkássága a húszas években. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (Klsz.). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-7065-00-8

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihalovics, Ede (1900) A katholikus predikáczió története Magyarországon. Stephaneum, Budapest.

Mika, Sándor (1893) Weiss Mihály : egy szász államférfiú a XVII. századból. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Milhoffer, Sándor (1904) Magyarország közgazdasága. Franklin-Társulat, Budapest.

Milleker, Bódog (1914) A törököknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszűnése : 1393-1439. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Miskulin, Alajos (1905) Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és Matteo Villani krónikája alapján. Művelődéstörténeti értekezések (16). Stephaneum, Budapest.

Mocsáry, Antal (1826) Nemes Nógrád vármegyének históriái, geographiai és statisztikai esmértetése. Trattner, Pest.

Mocsáry, Lajos (1889) A régi magyar nemes : észrevételek Grünwald Béla "A régi Magyarország" czímű munkájára. Franklin, Budapest.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Mályusz, Elemér (1939) A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Máriássy, Béla (1884) A magyar törvényhozás történelme. Bartalits Nyomda, Budapest.

Márki, Sándor (1892) Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Márki, Sándor (1913) Dósa György. Magyar történeti életrajzok (59). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1917) Horváth Mihály : 1809-1878. Magyar történeti életrajzok (33). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1907) I. Ferenc József Magyarország királya. Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1885) Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. Magyar történeti életrajzok (1). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1913) Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1877) Sarkad története. Kókai, Budapest.

Márki, Sándor (1900) A középkor főbb krónikásai : a magyarok honfoglalása koráig. Franklin-Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1899) A longobárdok hazánkban. Ajtai Nyomda, Kolozsvár.

Márki, Sándor and Beksics, Gusztáv (1898) A modern Magyarország (1848-1896). A magyar nemzet története (10). Athenaeum, Budapest.

Mátyás, Flórián (1899) Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1896) Történeti egyezések és tévedések. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) A magyarok első hadjáratai Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészáros, Károly (1861) Ungvár története : a legrégibb időktől máig. Ráth Mór könyvkereskedésében s bizományában, Pesten.

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Nagy, Imre and Véghely, Dezső and Nagy, Gyula (1886) Zala vármegye története : oklevéltár. Franklin, Budapest.

Nagy, Iván (1876) Az utolsó Árpádházi király trónra lépte. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Nagy, Iván (1894) Balassa Gyarmat : (az 1858. évi első kiadásnak javított rövidétménye). Darvai Ármin, Balassagyarmat.

Nagy, Iván (1907) Nógrádvármegye története az 1544-ik évig. Balassagyarmati Könyvnyomda, Balassagyarmat.

Nagy, József (1864) Nyitra megye helyírása. Szigler Testvérek, Komárom.

Nagy, László (1911) Magyar fegyverek 1630-1662. Művelődéstörténeti értekezések (60). Csanádegyházmegye, Temesvár.

Nagy, Sándor (1891) A jobbágyság története Magyarországon. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (37). Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, Nagy-Becskereken.

Nováki, Gyula and Sándorfi, György and Miklós, Zsuzsa (1979) A Börzsöny hegység őskori és középkori várai. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1496-6

Nyyssönen, Heino (1997) Historia poliittisena argumenttina : Vuoden 1956 tulkinnat Unkarissa Kadarin ajasta monipuoluevaaleihin. Hungarologische Beiträge (10). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0242- 0

Németh, Gyula (1930) A honfoglaló magyarság kialakulása. Hornyászky Viktor R.-T. M. K. Udv. Könyvnyomda, Budapest.

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Odescalchi, Arthur (1891) Emlékek Bars-vármegye hajdanából. Athenaeum, Budapest.

Oltványi, Pál (1886) A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája : a piaristák Szegeden 1720-1886. (Papp János) czímű könyvnek bírálatául. Bába, Szeged.

Oláh, György (1889) Békésvármegye 1848-1849. Dobay, Gyula.

Orbán, Balázs (1888) A székelyek származásáról és intézményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1891) Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIV = e tabulis rationes collectorum pontificiorum. [s.n.], Budapest.

Ortvay, Tivadar (1882) Magyarország régi vízrajza : a XIII-ik század végéig. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1914) Mária, II. Lajos magyar király neje : 1506-1558. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1910) A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei : egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1890) A pécsi egyházmegye alapitása és első határai : történet-topografiai tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Palugyay, Imre (1863) A kapcsolt-részek (Slavonia - Croatia) történelmi- s jogi-viszonyai Magyar-országhoz. Sieber, Posony.

Pap, Dénes (1868) Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez : 1848-1849. Heckenast, Pest.

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Pap, Dénes (1870) A parlament Debrecenben : 1849. Köhler, Lipcse.

Patay, Pál (1978) Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1462-1

Pauer, János (1847) Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében : Árpádok időszakától korunkig. Számmer Nyomda, Székesfejérvárott.

Pauler, Gyula (1876) Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése : 1664-1671. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pauler, Gyula (1899) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Athenaeum, Budapest.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Tivadar (1880) A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem története. nyomatott a magyar királyi egyetemi könyvnyomdában, Budapesten.

Paulsen, Péter (1933) Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágításában = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte : Archaeologia Hungarica, 12. s. n., Budapest.

Pausz, Gabriella (1917) Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német philologiai dolgozatok (21). Pfeifer, Budapest.

Pehm, József (1934) Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 2 . [s.n.], Zalaegerszeg.

Pesty, Frigyes (1877) Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1882) Krassó vármegye története. Athenaeum, Budapest.

Pesty, Frigyes (1876) A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1877) A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Pesty, Frigyes (1868) A Temesi bánság elnevezésének jogosultsága. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pesty, Frigyes (1867) A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pesty, Frigyes (1870) A világtörténelem napjai a legrégibb időtől kezdve a jelenkorig : különös tekintettel Magyarországra. Pfeifer, Pest.

Petri, Mór (1901) Szilágy vármegye monographiája. Franklin, Budapest.

Petrák, Mihály (1949) Acsády Ádám veszprémi püspöksége, 1725-1744. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 13 . [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1941) A nagykanizsai világi plébánia szervezésének története. [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1947) A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai, 1554-1760. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 10 . [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1943) A veszprémi káptalan újkori statútumai, 1667-1780. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 9 . [s.n.], Veszprém.

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó, Buda.

Podhradczky, József (1836) Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Gyurián János és Bagó Márton, Buda.

Pollák, Miksa (1896) A zsidók története Sopronban : a legrégibb időktől a mai napig : hetvenöt kiadatlan okirati melléklettel. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Popovics, Milos (1865) A nemzetiségi kérdés Magyarországban szerb szempontból. Pittermann Károly, Szabadka.

Potemkin, Ödön (1863) Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noseda Gyula, Pest.

Pulszky, Ferenc (1897) Magyarország archaeologiája. Pallas, Budapest.

Pulszky, Ferenc (1883) A rézkor Magyarországban. Magyar Tudományos Akademia, Budapest.

Péch, Antal (1884) Alsó Magyarország bányamívelésének története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1900) Boleszló herceg, esztergomi érsek : (1321-1328). Laiszky Nyomda, Esztergom.

Pór, Antal (1873) Hunyadi János : élet- és korrajz. Szent István Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1904) Keszei Miklós. Magyar történeti életrajzok (46). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos : 1326-1382. Magyar történeti életrajzok (22). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1900) Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz : Történeti tanulmány. Szent István Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos magyar király viszonya Giannio di Cuccio francia trónkövetelőhöz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1888) Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal and Schönherr, Gyula (1895) Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301–1439). A magyar nemzet története (3). Athenaeum, Budapest.

Raffay, Ferenc (1909) A magyar magánjog kézikönyve. Benkő, Budapest.

Reizner, János (1899) Szeged története. Szeged szab. kir. város közönsége, Szeged.

Rohonyi, Gyula (1896) A honfoglalás története. Athenaeum, Budapest.

Rupp, Jakab (1868) Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Eggenberger, Pest.

Rupp, Jakab (1841) Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva: Történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva. Magyar Kir. Egyetem, Buda.

Rácz, Károly (1880) A zarándi egyházmegye története. Réthy, Arad.

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein, Győr.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Réthy, László (1880) Anonymus az erdélyi oláhokról. Knoll Károly, Budapest.

Réthy, László (1890) Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (20). Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, Nagy-Becskereken.

Révész, Imre (1936) Debrecen lelki válsága 1561-1571. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Imre (1948) Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritánizmusban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Kálmán (1894) Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért : 1550-1650. Hornyánszky, Budapest.

Réz, László (1899) A Drugethek és Homonna reformátiója. Zemplén, Sátoraljaújhely.

Réz, Mihály (1907) Széchenyi-problemák. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rómer, Flóris (1873) A régi Pest : történeti tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Rómer, Flóris (1879) Észak-nyugati utam. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Róna-Tas, András (1993) A honfoglalás kori magyarság : akadémiai székfoglaló : 1991. június 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6324-2

Rüstow, Friedrich Wilhelm (1866) Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Emich Gusztáv, Pest.

Salamon, Ferenc (1878) Buda-Pest története. Kocsi [etc.], Budapest.

Salamon, Ferenc (1867) Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. kiadja Ráth Mór, Pest.

Salamon, Ferenc (1864) Magyarország a török hódítás korában. kiadja Heckenast Gusztáv, Pest.

Salamon, Ferenc (1889) Salamon Ferencz Kisebb történelmi dolgozatai. Ráth, Budapest.

Salamon, Ferenc (1877) A magyar hadi történethez a vezérek korában : kútfőtanulmány a IX. századbeli byzanti taktikai művekről. Athenaeum, Budapest.

Scheffler, János (1928) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Stephaneum, Budapest.

Schustler, Emília (1912) Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Művelődéstörténeti értekezések (65). Pátria, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) Adalék a magyar állampolgári társadalom egységes természetének elméletéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönherr, Gyula (1894) Hunyadi Corvin János : 1473-1504. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Semmelweis, Ignác (2014) Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858-1865-ös évfolyamaiban. Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben : 3. könyv Rudolf trónörökös. Weissenberg Nyomda, Budapest.

Simonyi, Ernő (1871) Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Második osztály, Diplomatia (1-3.). Eggenberger, Budapest.

Sipos, Imre (1883) A belényesi ev. reform. egyház története. Laszky Nyomda, Nagyvárad.

Sobó, Jenő (1910) Selmeczbánya sz[abad] kir[ályi] város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. század második felében. Művelődéstörténeti értekezések (40). Fritz, Budapest.

Soltész, Gyula (1905) Az 1494. és 1495. évi királyi számadások művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (18). Barcza, Budapest.

Solymosi, László (2016) Szent László sírja, kultusza és szentté avatása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Somogyi, Gyula (1913) Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leirása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Stancsics, Mihál (1844) Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat. Tauchnitz, Lipcse.

Steier, Lajos (1925) Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : ismeretlen adalékok az 1848-49-ki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Görgey és Kossuth : ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1937) A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Sváby, Frigyes (1895) A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története. [s.n.], Lőcse.

Szabad, György (1986) Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában : akadémiai székfoglaló, 1983. március 4. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4153-X

Szabó, Benő (1867) Az erdélyi szászok. Sauervein, Győr.

Szabó, Benő (1865) Az oláhok eredetéről és polgári állásukról. Sauervein, Győr.

Szabó, Benő (1866) A szepesi szászok. Sauervein Nyomda, Győr.

Szabó, Károly (1886) Kun László : 1272-1290. Magyar történeti életrajzok (6). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szabó, László (1904) Ghymesi Forgách Ferencz : 1535-1577. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szalay, Ladislaus (1866) Geschichte Ungarns. Verlag von Wilhelm Lauffer, Pest.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) Magyarország története. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, László (1859) Magyarország' története. Geibel, Lipcse.

Szalay, László (1856) A tatárjárás Magyarországon : 1241-1242. kiadja Heckenast Gusztáv, Pest.

Szegő, Pál (1911) Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593. Művelődéstörténeti értekezések (57). Rothberger, Budapest.

Szekfű, Gyula (1914) Felelet a száműzött Rákóczi dolgában. Hornyánszky, Budapest.

Szendrei, János (1896) Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Kereskedelmi M. Kir. Minister, Budapest.

Szendrei, János (1886) Miskolcz város története és egyetemes helyirata. Forster, Miskolc.

Szentirmai, Imre (1909) Magyar csapatnevek a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentirmai, Imre (1908) Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1891) Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1879) Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből : 1779-től napjainkig : tekintettel a II. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvárott.

Szentkláray, Jenő (1917) Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1908) A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1918) Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Samu (1900) Hód-Mező-Vásárhely története. A város közönsége, Hód-Mező-Vásárhely.

Szeremlei, Samu (1909) Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakóssága eredetéről és szaporodásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Sámuel (1867) Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. Emich, Pest.

Szigeti, Lajos (1940) Translatio latina Ioannis Damasceni (de orthodoxa fide L. III. C. 1-8.) saeculo 12. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (13). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Idősb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Ifjabb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1882) Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia : a stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1859) Bánffi Dénes kora és megöletése : Történeti rajz. Emich, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Báthory Gábor fejedelem története. Ráth, Pest.

Szilágyi, Sándor (1877) Carrillo Alfonz diplomáciai működése : (1594-1598). Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1890) Erdély és az északkeleti háború : levelek és okiratok | Transylvania et bellum boreo-orientale. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1886) Felső-Vadászi Rákóczy Zsigmond : 1622-1652. Magyar történeti életrajzok (8.). Méhner, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1883) I. Rákóczi György első összeköttetései a svédekkel. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1893) I. Rákóczy György 1593-1648. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1878) I. Rákóczy György és a diplomáczia. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1891) II. Rákóczy György : 1621-1660. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben : 1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1881) Nápolyi Péter : egy diplomata a XVII-ik század elejéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a Szent Korona : (1619-1622). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1867) Vértanuk a magyar történetből : történeti tanulmányok. Heckenast, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom története 1848- és 49-ben. Heckenast, Budapest.

Szinnyei, Josef (1923) Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Ungarische Bibliothek (1. 1). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Szinnyei, József (1910) A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége. Olcsó könyvtár (1569/1). Franklin, Budapest.

Szlemenics, Pál (1836) Fenyítő törvényszéki magyar törvény. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szlemenics, Pál (1845) Magyar törvények történetirata rövid vázolatban előadva. Belnay, Pozsony.

Szmrecsányi, Géza (1932) Dobrý luft : sárosi apróságok. Athenaeum, Košice.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv tulajdona, Pest.

Szongott, Kristóf (1901) Szamosújvár szab. kir. város monográfiája, 1700-1900. Szerző, Szamosújvár.

Szádeczky, Lajos (1887) Báthory István lengyel királylyá választása : 1574-1576. kiadja a M. Tud. Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1887) Kornyáti Békés Gáspár : 1520-1579. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1911) Még egyszer a csíki székely krónikáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi emlékirata kiadásának hiányai : a bécsi codex alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1889) A céhek történetéről Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1908) A székely határőrség szervezése 1762-64-ben : okirattárral, 1761-1790. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral 1307-1848 : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Ranschburg, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1891) Kovacsóczy Farkas : 1576-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1927) A székely nemzet története és alkotmánya. "Hargitaváralja", Budapest.

Széchenyi, István (1841) A' kelet népe. Wigand, Pozsony.

Széchenyi, István (1844) Adó és két garas. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Széchenyi, István (1846) Balatoni gözhajózás. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1846) Eszmetöredékek különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Trattner, Pest.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1870) Gr. Széchenyi István "Blick"-je. Stein, Kolozsvár.

Széchenyi, István (1921) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gróf Széchenyi István naplói. Gróf Széchenyi István osszes munkái, 12-15 . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1848) Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Belnay, Pozsony.

Széchenyi, István (1841) A Kelet népe. Trattner-Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1832) Magyar jatekszinrül. Landerer, Pest.

Széchenyi, István (1864) Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig : gróf Széchenyi István hagyományaiból. Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politische Programm-Fragmente 1847 : Aus dem Ungarischen mit Anmerkungen eines Oppositionellen. Jurany, Leipzig.

Széchenyi, István (1840) Selyemrül ; Függelék Gróf Széchenyi István' értekezéséhez a' Selyemrül. Trattner és Károlyi, Pesten.

Széchenyi, István (1833) Stádium. Wigand Ottó, Lipcse.

Széchenyi, István (1860) Töredék gróf Széchenyi István kiadatlan irataiból. Werfer, Pest.

Széchenyi, István (1830) Ueber den Credit. Druck Maret, Leipzig.

Széchenyi, István (1831) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazgazítására. Füskúti Landerer, Pest.

Széchy, Károly (1896) Gróf Zrinyi Miklós 1620-1664. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szücs, István (1871) Szabad királyi Debreczen város történelme. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

Szőke, Béla Miklós and Vándor, László and Kiszely, István (1987) Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3831-8

Sági, Károly (1981) Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2216-0

Sörös, Pongrátz (1911) A tihanyi apátság története : Tihany mint fiókapátság : 1701-től napjainkig. Szent-Benedek-Rend, Budapest.

Tagányi, Károly (1899) Megyei önkormányzatunk keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takács, Lajos (1987) Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága, 1806-1875. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 14 . Veszprém Egyházmegye Törtörténelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1215-4

Takáts, Sándor (1886) Lapok egy kis város múltjából. Ziegler, Komárom.

Takáts, Sándor (1929) Magyar küzdelmek. Genius, Budapest.

Takáts, Sándor (1915) Rajzok a török világból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1895) A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Hornyánszky, Budapest.

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor and Eckhart, Ferenc and Szekfű, Gyula (1915) A budai basák magyar nyelvű levelezése : 1553-1589. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tamás, Lajos (1935) Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tanárky, Gedeon (1866) Magyarország helyzete az európai államrendszerben : történeti és politikai tanulmány. Pfeifer, Pest.

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Tasner, Géza (1876) Széchenyi István szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat. Légrády, Budapest.

Teleki, Domokos (1877) A székely határőrség története. Franklin, Budapest.

Teleki, József (1851) Hunyadi János eredete. Eisenfels és Emich könyvnyomdája, Pest.

Teleki, József (1852) Hunyadiak kora Magyarországon. Emich és Eisenfels Könyvnyomdája, Pest.

Temesváry, János (1922) Erdély középkori püspökei. Minerva, Cluj.

Thallóczy, Lajos (1885) Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Thallóczy, Lajos (1905) Mantovai követjárás Budán : 1395. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1882) Utazás a Levantéban : a keleti kereskedelem története Magyarországon. Pfeifer N. bizománya, Budapest.

Thaly, Kálmán (1883) Az 1683-iki táborozás történetéhez : Hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és levelezése nyomán. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1898) Az ezredévi országos hét emlékoszlop története. Wigand, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1883) Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla szóló más emlékezetreméltó iratok : 1685-1716. M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Thaly, Kálmán (1867) Dunántúli levéltárak ismertetése különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Thaly, Kálmán (1881) II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága : 1676-1701 : történeti tanulmány. Stampfel, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Thaly, Kálmán (1882) Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleskönyvei s más emlékezetreméltó iratai : 1705-1711. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első osztály, Had-és Belügy (8). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Thaly, Kálmán (1869) A nagy-szombati harcz : hadtörténeti epizód a kuruczvilágból : toldalékul: A győrvári harcz. Lauffer, Pest.

Thim, József (1887) Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben : 1. köt., Bács-Bodroghmegyei és szerém-végvidéki események. Aigner Lajos bizománya, Budapest.

Thim, József (1930) A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1938) Magyarország népessége II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Timon, Ákos (1908) A párbér Magyarországon : jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján. Pallas, Budapest.

Tiner, Tibor (2014) A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Elmélet, módszer, gyakorlat (70). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-45-8

Tisza, István (1930) Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Toldy, Ferenc (1857) Sárospataki magyar krónika 1523-1615. Landerer és Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei. Emich Nyomda, Pest.

Toldy, Ferenc (1869) Vissza van-e állítva negyvennyolc? : tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Ráth, Pest.

Tompa, Ferenc (1937) A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Topál, Judit (1981) The southern cemetery of Matrica : Százhalombatta-Dunafüred. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2540-2

Tormay, Tamás (1971) Der böse Deutsche : das Bild der Deutschen aus kommunistischer Sicht dargestellt am Beispiel der ungarischen Massenmedien. Studia Hungarica (5). Hase und Koehler, Mainz.

Trefort, Ágoston (1882) A felsőház reformjáról. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloge du comte Melchior Lónyay, prononcés a l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Trogmayer, Ottó and Farkas, Gyula and Lipták, Pál (1975) Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé | Anthropologische Auswertung des bronzezeitlichen Gräberfelds bei Tápé. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0401-4

Tutkó, József (1861) Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Tutkó József (Werfer Ny.), Kassa.

Tóbiás, László (1996) Magyarországi kisvasutak idegenforgalmi földrajzi adottságai. Elmélet, módszer, gyakorlat (55). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7395-76-8

Tóth, Lőrinc (1874) Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 8). Eggenberger, Pest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye monográfiája. Franklin, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1906) Szatmári György primás : 1457-1524. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1917) A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Hornyánszky, Budapest.

Török, Gyula and Bökönyi, Sándor (1973) Sopronkőhida IX. századi temetője | A temető állatcsontanyagának vizsgálata. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Pál (1930) I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai : 1527-1547. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vachott, Sándorné (1935) Rajzok a múltból : emlékiratok (szemelvények). Magyar irodalmi ritkaságok (33.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Vajay, Szabolcs (1968) Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte (862-933). Studia Hungarica (4). Hase und Koehler, Mainz.

Varga, Géza (1882) Hajdúmegye leírása : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1882.Debreczenben tartott 22-dik nagy gyülésének alkalmából... Városi Nyomda, Debreczen.

Vargha, Magda and Patkós, László (1996) St. Gellert's Hill Observatory's Chronicle. Konkoly Observatory Monographs, 2 . Konkoly Observatory, Budapest. ISBN 963 8361 468

Vass, József (1869) Erdély országgyülései a vajdák alatt : időköz: 1002-1540. Pfeifer Ferdinánd bizománya, Pesten.

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Veress, Endre (1911) Berzeviczy Márton : (1538-1596). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1898) Déva és környéke Castaldo idejében : (adalékok Hunyadmegye 1551-53 közti történetéhez). Gombos, Kolozsvár.

Veress, Endre (1899) Erdély fejedelmi interregnuma : (Izabella királyné diplomáciai működése) : 1551-56. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1901) Izabella királyné : 1519-1559. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1896) Lengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély XVI–XVIII. századi történetéhez : Lengyel levéltári kutatások alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1906) A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára, Budapest.

Viszota, Gyula (1910) Széchenyi és a pesti hengermalom : függelékben Széchenyi 51 drb kiadatlan iratával. Athenaeum, Budapest.

Viszota, Gyula (1910) Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Pátria Nyomda Részvénytársaság, Budapest.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Várady, Erzsébet (1910) Adatok Erdély művelődéséhez János Zsigmond korában : az Erdélyi Orszéggyűlési Emlékek alapján. Művelődéstörténeti értekezések (41). Bruckner Nyomda, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17.10.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Víg, Albert (1932) Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben : különösen 1867 óta. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wagner, Dániel and Török, József (1844) Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről / Wagner Dániel. Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről / Török József. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Waldapfel, József (1935) Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből : 1780-1830. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weber, Samu (1891) Podolin város története. Athenaeum, Budapest.

Weber, Samu (1905) Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Weichhart, Gabriella (1911) Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600-1630. Művelődéstörténeti értekezések (48). Stephaneum Ny., Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal : 1494-1548. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1850) Frangepán Kristóf' velenczei fogsága : 1514-19. : nagyobb részt még ismeretlen egykoru levelezések és egyéb kútfőkből. Eisenfels és Emich' könyvnyomdája, Pesten.

Wenzel, Gusztáv (1882) A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1880) Magyarország bányászatának kritikai története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Fanda és Frohna, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Magyarország mezőgazdaságának története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1877) Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei : tanulmány hazánk közlekedési viszonyainak történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1874) Stibor vajda : életrajzi tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1879) Tata fénykora : 1412-1542. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1875) Visszapillantás az előbbi magyar királyi curiának 1724-1769-iki működésére. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A XV. századi tárnoki jog - Tanulmány a hazai jogtörténet köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1866) A magyar és erdélyi bányajog rendszere. a Kir. Magy. Egyetemi Nyomdából, Budán.

Wertheimer, Ede (1910) Gróf Andrássy Gyula élete és kora : a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából kiadatlan források alapján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertner, Mór (1893) Negyedik Béla király története : okirati kútfők nyomán. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (55). nyomatott a Csanád-egyházmegyei könyvsajtón, Temesvár.

Wesselényi, Miklós (1938) "Az árvizi hajós" naplója. Magyar irodalmi ritkaságok (40.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Weszelovszky, Károly (1875) Statistikai tanulmányok hazánk közegészségi állapota felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Winkler, Michael (1987) Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts : Aufzeichnungen von Michael Winkler in den Pfarrchroniken von Szakadát, Bonyhád und Gödre. Studia Hungarica (34). Trofenik, München. ISBN 3878281757

Wosinsky, Mór (1896) Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. Franklin, Budapest.

Zach, Krista (1979) Die bosnische Franziskanermission des 17. Jahrhunderts im südöstlichen Niederungarn : Aspekte ethnisch-konfessioneller Schichtung in der Siedlungsgeschichte Niederungarns. Studia Hungarica (13). Trofenik, München.

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. kiadja Boruth E. könyvnyomdája, Budapest.

Zelovich, Kornél (1925) Széchenyi és a magyar közlekedésügy : előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, Antal (1897) Gróf Széchenyi István életrajza. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zichy, Antal (1890) Psychiatria és politika. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, István (1923) A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.5.). Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zlinszky, Imre (1877) A magyar örökösödési jog és az Európai jogfejlődés. Athenaeum, Budapest.

Zoltai, Lajos (1904) Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200-1400 közt. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

Zombory, Ida (1906) Erdély pénz- és hadügyei Barcsay Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek idejében. Művelődéstörténeti értekezések (19). Franklin, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1932) Siralmas panasz. Magyar irodalmi ritkaságok (12.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1887) Az eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1897) Csongrádvármegye története. Csongrádvármegye Közönsége, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644-45-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Törös János szerepe a linczi békekötésben : 1645. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Záborszky, Alajos (1843) Az urbéri telkek örökös megváltásának terve és hasznai. nyomtatva Schmid Antal betűivel, Pozsony.

Zádor, Anna (1943) A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (2003) Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései. Magyarország az ezredfordulón, Műhelytanulmányok . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-402-1

sine, nomine (1999) Magyarságkép és történeti változásai. Magyarország az ezredfordulón, Műhelytanulmányok . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-079-4

sine, nomine (1865) Pozsony és környéke : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1865. évben pozsonyban tartott 11. nagy gyűlésének emlékéül. Wigand, Pozsony.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

Ágoston, Péter (1913) A magyar világi nagybirtok története. Grill, Budapest.

Áldásy, Antal (1903) Alsáni Bálint bíbornok. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Áldásy, Antal (1909) Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja idejében. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áldásy, Antal (1927) Zsigmond király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Éble, Gábor (1912) Az ecsedi százéves urbéri per története : 1776-1877 : az eredeti periratok és levelezések nyomán. Franklin-társulat nyomdája, Budapest.

Éble, Gábor (1898) Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza : gazdaságtörténeti tanulmány : levéltári hitelesokiratok nyomán. Hornyánszky Viktor könynyomdája, Budapest.

Érdujhelyi, Menyhért (1899) A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Pallas Ny., Budapest.

Érdy, János (1859) Erdélyben talált viaszos lapok (tabulae ceratae) és magyar őstörténeti vizsgálatok. Boldini, Pest.

Óváry, Lipót (1874) Nápolyi történelmi kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Pest.

Őri, G. György (1876) Negyedik Béla király a Margitszigeten vagy a margitszigeti apácák : történelmi szinmű egy felvonásban, hiteles kútforrások után : pótfüzet a "Margitsziget történelme" címü műhöz. Pannonia Ny., Kassa.

Book Section

Forrai, Judit and Izsák, Éva (2018) Mérhető csomópontok Budapesten: településfejlődés és a szórakoztatóipar összehasonlító statisztikája (1872−1900). In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 131-144. ISBN 978-615-80623-5-0

Hrotkó, Larissza (2018) Pest város zsidó lakosságának kialakulása a 19. század közepéig tartó demográfiai változások korában : Adalékok „a türelmi adó” korszakának zsidó demográfiájához. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 107-121. ISBN 978-615-80623-5-0

Kandra, Kabos (1885) Az egri nagyprépostok és káptalan az Árpádok korában. In: Adatok az egri egyházmegye történelméhez. Szolcsányi Gyula bizománya, Eger, pp. 487-511.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Krähling, Edit (2016) Utószó. In: Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fényképei. Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 366-367.

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Vegytan az Akadémiai Könyvtár alapító állományában. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat (40). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 122-144. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

This list was generated on Thu Jul 9 18:43:23 2020 CEST.