REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 43.

A

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner, Budapest.

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

B

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István. Emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Barabás, Gábor (2014) Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (6). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-31-3

C

Csuday, Jenő (1884) Zrínyiek a magyar történelemben : 1566-1704. Seiler, Szombathely.

D

Dudás, Gyula (1896) A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711. Bittermann, Zombor.

Dósa, Elek (1861) Erdélyhoni jogtudomány. nyomt. Gámán János [etc.], Kolozsvár.

F

Fedeles, Tamás and Koszta, László (2011) Pécs (Fünfkirchen) Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 2 . Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

Fellner, Frigyes (1929) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fundárková, Anna (2009) Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1647-1650). Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 1 . Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

G

Gebé, Andor (1908) Bosnyákország történelme a legrégebbi időtől a magyar fennhatóság alatt : 1102-1527. Unió Nyomda, Ungvár.

Gyomlay, Gyula (1902) Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1883) Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

K

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Kniezsa, István (1932) A szlávok. Kincsestár (26.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Kuun, Géza (1885) A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

L

Lukácsi, Kristóf (1867) Adalékok az erdélyi örmények történetéhez. Római Katholikus Lyceumi Nyomda, Kolozsvár.

M

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

N

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

P

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pór, Antal (1900) Boleszló herceg, esztergomi érsek : (1321-1328). Laiszky Nyomda, Esztergom.

S

Sváby, Frigyes (1895) A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története. [s.n.], Lőcse.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szamota, István (1891) Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten : 1054-1717. Olcsó könyvtár (290.). Franklin, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1867) Egy lap Erdély legujabb történelméből : emlékbeszéd N. Tunyogi Cs. József fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1871) A Hóra-világ Erdélyben. Athenaeum, Pest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1888) Izabella és János Zsigmond Lengyelországban : 1552-1556. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Teleki, Domokos (1865) A hóra-támadás története. kiadja Ráth Mór, Pest.

Thallóczy, Lajos (1909) Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok. Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

V

Vajay, Szabolcs (1968) Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte (862-933). Studia Hungarica (4). Hase und Koehler, Mainz.

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 2., Válasz Budenz József bírálati megjegyzéseire. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Weber, Samu (1891) Podolin város története. Athenaeum, Budapest.

Z

Zlepko, Dmytro (1980) Die Entstehung der polnisch-ungarischen Grenze (Oktober 1938 bis 15. März 1939) : Vergangenheitsbewältigung oder Grossmachtpolitik in Ostmitteleuropa. Studia Hungarica (15). Trofenik, München.

This list was generated on Mon Mar 8 15:50:56 2021 CET.