REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa > DN1 Hungary / Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ő
Number of items at this level: 1086.

A

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner Lajos, Budapest.

Acsády, Ignác (1886) Magyarország Budavár visszafoglalása korában. Méhner, Budapest.

Acsády, Ignác (1888) Magyarország pénzügyei : I. Ferdinánd uralkodása alatt : 1526-64. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Acsády, Ignác (1885) Széchy Mária : 1610-1679. Magyar történeti életrajzok (3). Méhner, Budapest.

Acsády, Ignác (1903) A magyar birodalom története. Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignác (1894) A pozsonyi és szepesi kamarák : 1565-1604. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1897) Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). A magyar nemzet története (5). Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignácz (1898) Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). A magyar nemzet története (7). Athenaeum, Budapest.

Acsády, Ignácz (1894) Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1896) A jobbágy-adózás 1577–1597-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1899) A karloviczi béke története : 1699. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1906) A magyar adózás története 1598-1604-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1889) A magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1908) A magyar jobbágyság története. Grill, Budapest.

Acsády, Ignácz (1890) A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Adriányi, Gábor (1986) Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns. Studia Hungarica (30). Trofenik, München. ISBN 3-87828-163-3

Adriányi, Gábor (1974) Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte : 1895-1945. Studia Hungarica (6). Hase und Koehler, Mainz.

Alföldi, András (1934) Magyarország népei és a Római Birodalom. Kincsestár (42.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Andics, Erzsébet (1952) Kossuth harca a reakció ellen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andrássy, Gyula (1901) A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. Franklin, Budapest.

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Angyal, Dávid (1905) Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez : franczia levéltári közleményekkel. Athenaeum R.T., Budapest.

Angyal, Dávid (1888) Késmárki Thököly Imre 1657-1705. Magyar történeti életrajzok (12). Méhner, Budapest.

Angyal, Dávid (1898) Magyarország története II. Mátyástól III: Ferdinánd haláláig. A magyar nemzet története (6). Athenaeum, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve : a magyarok viselt dolgairól. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anty, Illés (1933) Balatonfüred. A Veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története (1). [s.n.], Veszprém.

Apponyi, Albert (1921) Hungarian foreign policy. Low, W. Dawson & Sons ; Steiger & Comp. ; F. Pfeifer, London ; New-York ; Budapest.

Apponyi, Albert (1909) Hungary of to-day. Eveleigh Nash, London.

Apponyi, Albert (1928) Igazságot Magyarországnak : a Trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata. Magyar Külügyi Társaság, Budapest.

Apponyi, Albert (1919) The american peace and Hungary. Hungarian Territorial Integrity League, Budapest.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

Arató, Endre (1975) A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0769-2

Arató, Endre (1983) A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2899-1

Arató, Endre (1960) A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1840 I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Argenti, Giovanni (1983) Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 1603-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (7). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-232-5

Arányi, Erzsébet (1911) Fertőző betegségek Magyarországon 1600-1650. Művelődéstörténeti értekezések (58). Stephaneum, Budapest.

Asbóth, János (1862) Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. Heckenast, Pest.

Auner, Mihály (1912) Az erdélyi szászok a XV. század kezdetéig. Zikeli Nyomda, Besztercze.

Avancini, Nikolaus von (1991) Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum : Nürnberg, 1664. Bibliotheca Hungarica antiqua (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5668-5

Averbuh, Revekka Abramovna (1970) A magyar nép szabadságküzdelme 1848-49-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Bach, Vera (1935) Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831-1901) = Ch.-L. Chassin és Magyarország (1831-1901). Francia tanulmányok = Études françaises, 14 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Aladár (1916) Az igazi Rákóczi. Rényi Károly, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar nyomdászat történelmi fejlődése, 1472-1877. Franklin-Társulat, Budapest.

Ballagi, Géza (1897) A nemzeti államalkotás kora (1815-1847). A magyar nemzet története (9). Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István : emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István. Emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Balog, Szidónia (1907) Magyarországi zsidók kamaraszolgasága és igazságszolgáltatása a középkorban. Művelődéstörténeti értekezések (28). Vasutas Szöv. Ny., Budapest.

Balogh, Artúr (1945) A jobbágyfelszabadítás egyik lelkes harcosa a reformkorban. Erdélyi tudományos füzetek (198). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Balogh, Gyula (1901) Vasvármegye nemes családjai. Bertalanffy Nyomda, Szombathely.

Balogh, Jenő (1934) Az igazi Tisza István. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Balogh, Jenő (1921) Gróf Tisza István emlékezete : Emlékbeszéd a M. Tud. Akadémia 1920. május 9-én tartott közülésén. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Balogh, Judit (2005) A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. Erdélyi tudományos füzetek (254). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Balogh, János (1890) Munkács-vár története. Szerző, Munkács.

Balogh, Sándor (1970) Die Geschichte Ungarns nach dem zweiten Weltkrieg in der marxistischen Geschichtsliteratur. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Sándor (1975) Fragen der Demokratie in der Organisation politischer Parteien in Ungarn nach dem zweiten Weltkrieg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0838-9

Balás, Margit (1917) A váradi kapitányság története. Láng Nyomda, Nagyvárad.

Balássy, Ferenc (1875) Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Pest.

Balássy, Ferenc (1878) Ludányi Tamás egri püspök. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balázs, Péter (1980) Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2200-4

Balázsovits, Odoricus (1869) Brevis historia conventuum ordinis S. Fancisci Seraphici reformatae provinciale S. Mariae Hungariae, ex authenticis fontibus in archivo provincia existentiba deducta. Typographia Mayer, Posonii.

Balázsy, Ferencz (1897) Heves vármegye története. Heves vármegye közönsége, Eger.

Banner, János and Bóna, István (1974) Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0175-9

Barkóczy-Klopsch, Béla (1923) Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után. A Kis Akadémia Könyvtára (43). Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T., Budapest.

Barta, István (1966) A fiatal Kossuth. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barta, János (2009) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” : (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén). Speculum Historiæ Debreceniense, 3 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634733454

Barta, János (2020) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” III. Adattár II. Zemplén megye 1800. évi összeírása. Speculum Historiæ Debreceniense, 32 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634902256

Barta, János (2015) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. : Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiæ Debreceniense, 20 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738350

Bartal, György (1860) A párthus és húnmagyar scythákról. Emich, Pest.

Bartalos, Gyula (1910) Magyarország önállásának és függetlenségének kivívása 1074 és 1075-ben a csörszárkok, mint haditényezőknek felhasználása által. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Bartha, Antal (1968) A IX-X. századi magyar társadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartoniek, Emma (1987) A magyar királykoronázások története. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4478-4

Bartucz, Lajos and Kollarov, M. István and Somogyi, Gyula (1912) Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Bauer, Hilda (1985) Emlékeim. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (5). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6164-8

Baumgartner, Alán (1915) A kerci apátság a középkorban. Stephaneum, Budapest.

Bedy, Vince (1934) A felsőörsi prépostság története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 3 . [s.n.], Veszprém.

Beksics, Gusztáv (1903) Közjogunk és nemzeti törekvésünk. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beksics, Gusztáv (1900) Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Athenaeum, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1905) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1892) A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beksics, Gusztáv (1895) A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bellér, Béla (1975) Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0458-8

Benczédi, László (1980) Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664-1685. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2326-4

Benda, Kálmán (1957) A magyar jakobinus mozgalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán (1952) A magyar jakobinusok iratai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benisch, Arthur (1903) Marino Sanuto "Diarii"-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai : bölcsészetdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (9). Pátria Nyomda, Budapest.

Benkő, Elek and Demeter, István and Székely, Attila (1997) Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi tudományos füzetek (223). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-96946-8-3

Berend, T. Iván (1986) Szocializmus és reform. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4386-9

Berzeviczy, Albert (1922) Az absolutizmus kora Magyarországon : 1849-1865. Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Az ötvenes évekből : előadás. Cobden-könyvtár (15). Magyar Cobden-Szövetség, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1908) Beatrix királyné, 1457-1508. Magyar történeti életrajzok (52). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) Der Kampf um die Wahrheit. Pester Buchdruckerei, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1932) Gli esuli ungheresi in Italia nella seconda meta del secolo XIX. [s.n.], Roma.

Berzeviczy, Albert (1920) I rapporti storici fra l'Italia e l'Ungheria. Pubblicazioni dell' "Istituto l'Europa Orientale". 2. ser., Politica, storia, economia . Istituto l'Europa Orientale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1930) La guerra italiana del 1859 e la sorte dell'Ungheria. Casa Editrice D'Arte Bestetti & Tumminelli, Roma.

Berzeviczy, Albert (1927) Per la verita circa la storia dell'Ungheria. Anonima Romana Editoriale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1927) Ungarn vor und nach dem Kriege. [Heymanns], [Berlin].

Berzeviczy, Albert (1911) Voyageurs hongrois en Italie dans la première moitié du dernier siècle. Pátria, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Apponyi, Albert and Gerevich, Tibor (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Szent Imre-év alkalmából 1930. május 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1931) Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Magyar irodalmi ritkaságok (4.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Magyarországnak törvényes állása III. Irodalmi ritkaságok, 57 . Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest. (In Press)

Bessenyei, György (1992) Társadalombölcseleti írások, 1771-1778. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-15-6

Bessenyei, György (1942) A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól : 1. Magyar irodalmi ritkaságok (62.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Beér, János (1954) Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beöthy, Leó (1876) Nemzetlét : tanulmány a társadalmi tudományok köréből : Magyarország jelen helyzetének megvilágítására és orvoslására. Athenaeum, Budapest.

Beöthy, Zsigmond (1876) A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények : történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. Tettey Nándor és Társa, Budapest.

Beöthy, Ákos (1900) A magyar államiság fejlődése, küzdelmei : politikai tanulmány. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bodnár, István and Gárdonyi, Albert (1918) Bezerédj István (1796-1856). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Boros, Ferenc (1970) Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borovszky, Samu (1909) Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. 1., A vármegye általános története az őskortól a szatmári békéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1896) Csanád vármegye története 1715-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1901) Egy alajbég telepítései : adatok az Alföld XVII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borsányi, Julián (1985) A magyar tragédia kassai nyitánya : az 1941. junius 26-i bombatámadás dokumentációja. Studia Hungarica (28). Trofenik, München.

Botka, Tivadar (1867) Kisfaludi Lipthay Imre : Bars és Hont megyék alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete. Emich Gusztáv, Pest.

Botka, Tivadar (1873) Trentsini Chák Máté és kortársai. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Bozsóky, Pál Gerő (1993) Segesdi krónika. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 15 . Agapé Kft., Szeged. ISBN 963-8112-26-3

Bubics, Zsigmond (1895) Eszterházy Pál Mars Hungaricusa. Franklin Társulat, Budapest.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór és Wein, Pest.

Bunyitay, Vince (1885) A mai Nagyvárad megalapítása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Nagyvárad a török-foglalás korában : 1660-1692. Franklin, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1883) A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. [Szerző], Nagyvárad.

Burger, Alice Sz. (1979) Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1855-4

Busbach, Péter (1906) Egy viharos emberöltő : korrajz. Benkő Gyula, Budapest.

Bácskai, Vera (1988) Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4697-3

Bácskai, Vera and Nagy, Lajos (1984) Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3173-9

Bárány, Ferenc (1982) A viharsarki munkásmozgalom az ellenforradalmi rendszer első évtizedében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2704-9

Békefi, Remig (1901) A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bél, Mátyás (1985) Az újabbkori Magyarország földrajzi-történelmi ismertetése : Moson vármegye. Mosonmagyaróvári helytörténeti füzetek (4). Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság, Mosonmagyaróvár. ISBN 963 00 0842 4

Bíró, Vencel (1935) Altorjai gróf Apor István és kora. Minerva, Cluj.

Bíró, Vencel (1912) Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690. Stief Jenő és Társa Könyvnyomda, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1921) Erdély követei a Portán. Minerva, Cluj-Kolozsvár.

Bóna, István (1973) VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1954) Hajnóczy József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1971) A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Böhm, Lénárt (1867) Dél-Magyarország, vagy Az úgynevezett Bánság külön történelme. Emich, Pest.

Bölöny, József (1987) Magyarország kormányai, 1848-1987. Csatolva: közös miniszterek, horvát bánok, fiumei kormányzók, 1867-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4511-X

Büchler, Sándor (1901) A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Franklin, Budapest.

C

Cherrier, Miklós (1856) A magyar egyház története. Heckenast, Pesten.

Chobot, Ferenc (1915) A váczi egyházmegye történeti névtára. Pestvidéki Nyomda, Vác.

Concha, Győző (1908) Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. [s.n.], Budapest.

Concha, Győző (1918) Eötvös és Montalembert barátsága : adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez. Szerző, Budapest.

Csaplár, Benedek (1899) A Horányi Elek tervezte "Hazafiúi Magyar Társaság". Athenaeum R.T., Budapest.

Csapodi, Csaba (1973) The Corvinian Library : History and stock. Studia humanitatis (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapó, Kálmán (1861) Székes-Fehérvár története. Ráder Antal, Székesfehérvár.

Cseh, Lajos (1899) Magyarország oknyomozó története rövid előadásban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (16.). Stampfel Károly, Pozsony.

Csillag, Gyula (1871) A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Pest.

Csizmadia, Andor (1966) A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csontos, József (1893) Városaink Mátyás korában. Steinfeld Béla, Sárospatak.

Csorba, Dávid (2011) A zászlós bárány nyomában : A magyar kálvinizmus 17. századi világa. Speculum Historiæ Debreceniense, 6 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Kálvin Kiadó, Debrecen-Budapest. ISBN 9789634734680 ISBN: 9789635581900

Csuday, Jenő (1884) Zrínyiek a magyar történelemben : 1566-1704. Seiler, Szombathely.

Csánki, Dezső (1880) Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Csánki, Dezső (1884) I. Mátyás udvara. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Csánki, Dezső (1890) Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Mihály (1902) A magyar művelődés a XV. században Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades-ének alapján : bölcsészdoktori értekezés. Stephaneum, Budapest.

Csóka, János Lajos (1980) Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn. Studia Hungarica (11). Trofenik, München.

Csőre, Pál (1980) A magyar erdőgazdálkodás története : középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1914-3

Czeferner, Dóra (2021) Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Monumenta Hungariae historica. Dissertationes = Magyar történelmi emlékek. Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-290-2

Czeizel, Gábor (1900) Nyitra multja és a Nyitravármegyei monografia. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

D

Darkó, Jenő (1915) Bölcs Leo taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Darnay, Kálmán (1900) Magyarország őskora. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (37/38.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Demkó, Kálmán (1897) Lőcse története. [s.n.], Lőcse.

Demkó, Kálmán (1882) Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. és XVII. században : bölcsészettudori értekezés. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcsén.

Demkó, Kálmán (1890) A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Demkó, Kálmán (1891) A szepes-szombati krónika. Reiss Nyomda, Lőcse.

Dercsényi, Dezső (1941) Nagy Lajos kora. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Dessewffy, Emil (1847) Fizessünk! : Mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért. Landerer és Heckenast, Pest.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Dessewffy, Emil (1847) A magyar vám és kereskedési ügy és annak végeligazítási módja. Landerer és Heckenast, Pest.

Deák, Farkas (1877) Adatok a "nagy" Csáky István életéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1883) Egy magyar főúr a XVII. században : gr. Csáky István életrajza. Ráth Mór, Budapest.

Deák, Farkas (1885) Forgách Zsuzsánna : 1582-1632. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Deák, Farkas (1877) Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1886) Rövid észrevételek Kemény János önéletleírásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két kútforrásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1887) Uzoni Béldi Pál : 1621-1679. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Deák, Farkas (1875) Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (sz. 1584-1649) életrajza és levelezése. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Deák, István (1989) Die rechtmässige Revolution. Lajos Kossuth und die Ungarn, 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4969-7

Dienes, István (1972) A honfoglaló magyarok. Hereditas . Corvina, Budapest.

Divéky, Adorján (1932) Az Arany Bulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Divéky, Adorján (1905) Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal főleg a XVI-XVII. században. Művelődéstörténeti értekezések (17). Stephaneum, Budapest.

Dolinay, Gyula (1991) Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka. Kassák Kiadó, Budapest. ISBN 9637765166

Dolmányos, István (1976) A koalíció az 1905-1906 évi kormányzati válság idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0494-4

Dolmányos, István (1963) A magyar parlamenti ellenzék történetéből, 1901-1904. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domokos, Péter (1990) Szkítiától Lappóniáig : a nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5672 3

Donáth, Ferenc (1969) Demokratikus földreform Magyarországon, 1945-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Donáth, Ferenc (1977) Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakulása 1945-1975. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1230-0

Dualszky, János (1875) Nyitra vár- és város történelmi vázlata. Siegler Nyomda, Nyitra.

Dudás, Gyula (1896) A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711. Bittermann Nándor és Fia Könyvnyomdája, Zombor.

Dányi, Dezső (1989) Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4811-9

Dénes, Iván Zoltán (1989) Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4969-7

Dézsi, Lajos (1912) Tinódi Sebestyén : 1505?-1556. Magyar történeti életrajzok (58). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dóka, Klára (1998) Egri Főegyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (5). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-29-4

Dóka, Klára (1998) Győri egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (6). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-31-6

Dóka, Klára (1998) Kalocsai Főegyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (1). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-31-6

Dóka, Klára (1999) Szombathelyi egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (8). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-43-X

Dóka, Klára (1997) Székesfehérvári Egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (3). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-22-7

Dóka, Klára (1997) Veszprémi Egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (4). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-23-5

Dóka, Klára (1979) A pest-budai céhes ipar válsága 1840-1872. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1700-0

Dósa, Dénes (1897) A szászvárosi ev. ref. Kún-Kollegium története. Schuller testvérek és társa nyomda, Szászváros.

Dósa, Rudolfné (1972) A MOVE. Egy jellegzetes magyar fasiszta szervezet 1918-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dümmerth, Dezső (1968) Pest város társadalma, 1686-1696. A török hódoltság utáni első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és személyes életviszonyai Mária Terézia koráig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Eckhardt, Sándor (1924) A francia forradalom eszméi Magyarországon. Ember és természet (7). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1924) Bevezetés a magyar történelembe. Tudományos Gyűjtemény (6). Danubia, Pécs; Budapest.

Eckhart, Ferenc (1928) Introduction à L'Histoire Hongroise. Bibliothèque D'études Hongroises (1). Libraire Ancienne Honoré Champion, Paris.

Eckhart, Ferenc (1954) A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ecsedy, István (1979) The people of the pit-grave kurgans in Eastern Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1733-7

Eiseler, Laurentius (2022) Epinicion carmen in laudem… Caroli Rueberi = A bécsi Lorenz Eiseler győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére és annak diadalára a török felett. Europica varietas Tokajensis . L’Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. ISBN 978-963-414-906-4

Elekes, Lajos (1952) Hunyadi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1962) Rendiség és központosítás a feudális államokban. Problémák a kérdés kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, különös tekintettel a XV. századi Magyarország viszonyaira. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos and Lederer, Emma and Székely, György (1961) Magyarország története 1. [köt.] : Magyarország története az őskortól 1526-ig : egyetemi tankönyv. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, Budapest.

Endrei, Walter (1969) Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Engel, Pál (1989) Kamarahaszna-összeírások 1427-ből. Új történelmi tár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4965-4

Entz, Géza (1958) A gyulafehérvári székesegyház. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eperjessy, Géza (1967) Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon, 1686-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eperjessy, Géza (1988) A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4389-3

Erdei, Ferenc (1959) Mezőgazdaság és szövetkezet. A mezőgazdasági és a szövetkezeti fejlődés kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Gyula (1913) Veszprém város története a török idők alatt. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Erdélyi, János (1885) Erdélyi János bölcsészeti dolgozatai : A bölcsészet Magyarországon. Franklin-Társulat, Budapest.

Erdélyi, László (1915) Magyar művelődés történet : 1. korszak: Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. Szent Bonaventura Nyomda, Kolozsvár.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Esterházy, Miklós (1852) Esterházy Miklós munkái. Emich és Eisenfels Könyvnyomda, Pest.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap ; Reform. Révai, Budapest.

F

Fabritius, Károly (1875) Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Farkas, Dezső (1973) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 1914 között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Gábor (1980) Politikai viszonyok Fejér megyében, 1919-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1942-9

Farkas, Márton (1969) Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban. A hadsereg szerepe az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkasfalvi, Imre (1894) Rima-Szombat szabadalmas város története. Eggenberger, Budapest.

Fayer, László (1895) Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fehér, István (1973) Gazdasági és társadalmi változások Szegeden a felszabadulás után 1945-1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, István (1972) Politikai küzdelmek a Dél-Dunántúlon 1944-1946 között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, István (1988) A magyarországi németek kitelepítése, 1945-1950. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630547252

Fejér, György (1851) A kazarokról. Edelmann, Pest.

Fejér, György (1850) A kunok eredete. Edelmann, Pest.

Fejérpataky, László (1892) Kálmán király oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1895) Oklevelek II. István király korából. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) A királyi kanczellária az Árpádok korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fekete, Lajos (1940) Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fekete, Lajos (1942) A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Felkai, László (1979) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1566-0

Fellner, Frigyes (1930) Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1929) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1907) A rendi elemek a magyar alkotmányban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) Báró Eötvös József : 1813-1871. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fest, Aladár (1915) Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fischer, Holger (1978) Oszkár Jászi und Mihály Károlyi : ein Beitrag zur Nationalitätenpolitik der bürgerlich-demokratischen Opposition in Ungarn von 1900 bis 1918 und ihre Verwirklichung in der bürgerlich-demokratischen Regierung von 1918 bis 1919. Studia Hungarica (17). Trofenik, München.

Fitz, József (1959) A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Flegler, Sándor and Sayous, Eduard (1877) A magyar történetírás történelme. A magyar történelem kútforrásai. Franklin-Társulat, Budapest.

Fodor, Ferenc (1934) A Jászság demográfiája a XVII. században. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Forrai, Judit and Izsák, Éva (2018) Mérhető csomópontok Budapesten: településfejlődés és a szórakoztatóipar összehasonlító statisztikája (1872−1900). In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 131-144. ISBN 978-615-80623-5-0

Fraknói, Vilmos (1889) Carvajal János bíbornok magyarországi követségei : 1448–1461. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1919) Die Ungarische Regierung und die Entstehung des Weltkrieges : Auf Grund aktenmäßiger Forschung. Verlag von L. W. Seidel & Sohn, Wien.

Fraknói, Vilmos (1902) Egy Jezsuita-diplomata hazánkban. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Egy pápai követ Mátyás udvaránál : 1488-1490. Olcsó könyvtár (1218-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1916) Egyháznagyok a magyar középkorból. Élet Irodalmi és Nyomda R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1896) A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). A magyar nemzet története (4). Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1883) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1880) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király élete. Magyar történeti életrajzok . Franklin-Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás törekvései a császári trónra. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Papa Innocenzo XI (Odescalchi) e la Liberazione dell' Ungheria dal Giogo Ottomano : In Base di Documenti Diplomatici dell'Archivio Vaticano. Bernardo Seeber Librajo-Editore, Firenze.

Fraknói, Vilmos (1886) Pázmány Péter 1570-1637. Magyar történeti életrajzok (5). Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Szent László levele a montecassinói apáthoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Olcsó könyvtár (1689-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (1524-1526). Verlag von Wilhelm Lauffer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Vitéz János esztergomi érsek élete. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

Fraknói, Vilmos (1899) Werbőczi István. Magyar történeti életrajzok (15). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1895) A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : történeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1921) A magyar királyválasztások története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1872) A magyar nemzet története. Szent István Társulat, Pest.

Fraknói, Vilmos (1875) A magyar országgyűlések története. Ráth, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1863) A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pfeifer, Pest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Friedrich, Vilmos (1908) A phosphor okozta megbetegedések : különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Frőhlich, Róbert and Kuzsinszky, Bálint and Nagy, Géza and Marczali, Henrik (1895) Magyarország a királyság megalapitásáig. A magyar nemzet története (1). Athenaeum, Budapest.

Fényes, Elek (1867) A Magyar Birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Fényes, Elek (1844) Magyarország hátramaradása ügyében felelet Dr. Wildner Ignácz úrnak. Ottónál, Lipcsében.

Fényes, Elek (1860) A magyar elem s ellenesei. Wodianer, Pest.

Fógel, József (1917) II. Lajos udvartartása : 1516-1526. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Éva (1964) Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földváry, Miklós (1830) Értekezés a magyar királynék koronázások kezdetéről és a koronázás módjában időtől időre történt változásokról. Füskúti Landerer Nyomda, Pesten.

Fügedi, Erik (1986) Castle and society in medieval Hungary, 1000-1437. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (187). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3802-4

Fülep, Ferenc (1977) Roman cemeteries on the territory of Pécs (Sopianae). Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1079-0

G

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gaal, Mózes (1901) Bethlen Gábor és kora. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Gabányi, János (1994) Magyar várak legendái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6694-X

Gagyi, Sándor (1912) Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől Báthori Istvánig. Stúdió, Budapest.

Galgóczy, Károly (1876) Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Galántai, József (1989) Hungary in the First World War. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 903-05-4879-X

Galántai, József (1974) Magyarország az első világháborúban 1914-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0075-2

Garam, Éva (1975) Avar finds in the Hungarian National Museum. Cemeteries of the Avar period (567-829) in Hungary (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0387-5

Garam, Éva (1979) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1630-6

Gaál, Jenő (1898) Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gaál, Jenő (1909) Gróf Széchenyi István és a pesti Hengermalom-társaság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Genthon, István (1954) Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemléki topográfiája (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerevich, László (1971) The art of Buda and Pest in the Middle Ages. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Jenő (1980) Vliânie socialʹnyh ènciklik na katoličeskie obŝestvennye dvizeniâ v Vengrii, 1919-1939. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (170). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2583-6

Gergely, Jenő (1977) A keresztényszocializmus Magyarországon, 1903-1923. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1120-7

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

Gindely, Antal (1890) Bethlen Gábor : 1580-1629. Magyar történeti életrajzok . [s.n.], Budapest.

Gindely, Antal and Acsády, Ignácz (1890) Bethlen Gábor és udvara 1580-1629. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Glatz, Ferenc (1980) Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzetről és államról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1748-5

Gneisse, Bettina (1990) István Széchenyis Kasinobewegung im ungarischen Reformzeitalter, 1825-1848 : ein Beitrag zur Erforschung der Anfänge der nationalliberalen Organisation im vormärzlichen Ungarn. Europäische Hochschulschriften, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften (433). Lang, Frankfurt am Main.

Gombos, Ferenc Albin (1925) Szent László a lovagkirály. Hangya Nyomda, Budapest.

Gosztonyi, Péter (1964) Der Kampf um Budapest 1944/45. Studia Hungarica (2). Schnell u. Steiner, München.

Gracza, György (1894) Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc története. Lampel, Budapest.

Gragger, Robert (1921) Deutsche Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Ungarische Bibliothek (1. 2). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Gratz, Gusztáv (1992) A dualizmus kora Magyarország története 1867-1918. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6273-l

Groszmann, Malvina (1911) Bártfa város 1418-1444-iki számadáskönyvei művelődéstörténeti szempontból. Művelődéstörténeti értekezések (46). Minerva, Budapest.

Grünwald, Béla (1890) Az új Magyarország : gróf Széchenyi István. Franklin, Budapest.

Grünwald, Béla (1874) Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Ráth Mór, Budapest.

Grünwald, Béla (1888) A régi Magyarország : 1711-1825. Franklin, Budapest.

Gunst, Péter (1970) A mezőgazdasági termelés története Magyarországon, 1920-1938. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gyulai, Rudolf (1894) Törökvilág Komárom megyében. Stark, Komárom.

Gyárfás, István (1879) Dobó István Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1938) Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében. Magyar-görög tanulmányok (7). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Györffy, György (1988) Anonymus. rejtély avagy történeti forrás? : válogatott tanulmányok. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4868-2

Györffy, György (1983) Wirtschaft und Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtausendwende. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (186). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3200-X

Györffy, István (1987) Magyar falu, magyar ház. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4639-6

Gál, Éva L. (1988) Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt, 1659-1766. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4768-6

Gálfi, Emőke (2015) A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői (1556-1690). Erdélyi tudományos füzetek (283). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Görgey, Artúr (1911) Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Franklin, Budapest.

Görgey, István [id.] (1916) Görgey Arthur ifjusága és fejlödése a forradalomig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görög, Ferencz (1905) Báthory Gábor és Bethlen viszonya a két oláh vajdasághoz. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

H

H. Gyürky, Katalin and Erdei, Ferenc and Dercsényi, Balázs (2000) Veszprém : Székesegyház és Szent György-kápolna. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára (639). TKM Egyesület, Budapest. ISBN 963 554 348 4

H. Gyürky, Katalin and Matolcsi, János (1981) Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda | Mittelalterliche Tierknochen aus dem Dominikanerkloster von Buda. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2448-1

H. Gyürky, Katalin and Sedlmayr, János (1999) Budapest : Budai domonkos kolostor. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára (625). TKM Egyesület, Budapest. ISBN 963 554 323 9

Haan, Lajos (1879) Bél Mátyás. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Haan, Ĺudovít (1870) Békés vármegye hajdana. Lauffer, Pest.

Hajdu, János (1933) Eötvös József báró első minisztersége : 1848. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajdu, Lajos (1982) II József igazgatási reformjai Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2715-4

Hajnik, Imre (1888) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1879) A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hajnik, Imre (1899) A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1881) A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halmai, Antal (1897) A győri kármelita-rendház kétszázéves története : 1697-1897. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Halmesvirta, Anssi (2020) A szabadság keskeny ösvénye: Bibó István közösségi moralizmusa. Speculum Historiæ Debreceniense, 28 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a University of Jyväskylä Department of History and Ethnology, Debrecen. ISBN 9789634902133

Halász, Gejza (1879) A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme különös tekintettel a cholerára. M. Kir. Tudomány-Egyetem Nyomdája, Budapest.

Hampel, József (1884) Adalék Pannonia történetéhez Antonius Pius korában. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1885) Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós. Friedrich Kilian, Budapest.

Hampel, József (1886) A bronzkor emlékei Magyarhonban. Országos Régészeti és Embertani Társulat, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hantos, János (1981) A Magyar Vöröskereszt 100 éve. Emberiesség háborúban és békében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2718-9

Hanák, Péter (1980) The start of Endre Ady' s literary career, 1903-1905. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (159). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2572-0

Haraszti-Taylor, Eva (2005) 'dear Joe' Sir Alvary Frederick Gascoigne, G.B.E. (1893-1970) : a British Diplomat in Hungary After the Second World War : a Collection of Documents from the British Foreign Office. Astra Press. ISBN 0-946134-72-3

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Argumentum : Zrínyi, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Havass, Rezső (1893) Magyar földrajzi könyvtár : A magyar birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Franke, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes Ákos (1872) Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve. Athenaeum, Pest.

Heckenast, Gusztáv and Nováki, Gyula and Vastagh, Gábor and Zoltay, Endre (1968) A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. A honfoglalástól a XIII. század közepéig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, András and Tóth, Krisztina and Zentai, László (2000) Esztergomi Főegyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (9). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Esztergom. ISBN 963-8472-55-3

Hegedűs, Lajos (1872) A magyar közjog alapvonalai. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hegyi, József (1903) Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei : segédkönyv a magyar történelem tanulásához... Sima Ny., Gyöngyös.

Heltai, Gáspár (1962) Cancionale, azaz históriás énekeskönyv ... Magyari Királyokról, és egyeb szép loet dolgokról, ... : Heltai Gáspár Colosvarot 1574. Bibliotheca Hungarica antiqua (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heltai, Gáspár (1973) Chronica az magyaroknac dolgairol ... Bibliotheca Hungarica antiqua (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hennyey, Gusztáv (1975) Ungarns Schicksal zwischen Ost und West : Lebenserinnerungen. Studia Hungarica (10). Hase und Koehler, Mainz.

Hentaller, Lajos (1889) Görgey mint politikus : történelmi tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Hentaller, Lajos (1905) Sérelmeink a Habsburgok alatt. Singer és Wolfner, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) A balavásári szünet : történeti rajz a kötélkorból. Magyar Nyomda, Budapest.

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Hildenstab, György (1910) Közgazdasági viszonyaink II. Rákóczi Ferenc korában. Művelődéstörténeti értekezések (42). Becsek D. Fia Könyvnyomda, Székelyudvarhely.

Hodor, Károly (1837) Doboka vármegye' természeti és polgári esmértetése. Barra Gábor Könyvkereskedése, Kolozsvártt.

Holl, Imre (1992) Kőszeg vára a középkorban : az 1960-1962. évi ásatások eredménye. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6329-0

Holl, Imre and Parádi, Nándor and Matolcsi, János (1982) Das mittelalterliche Dorf Sarvaly | Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15-16. Jahrhundert. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2936-X

Horel, Catherine (2004) De l'exotisme à la modernité: un siècle de voyage français en Hongrie, 1818-1910. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest. ISBN 963-463-724-8

Horner, István (1863) Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geografiai leírása : különös tekintettel vagyontalanabb hazámfiaira. Trattner-Károlyi, Pest.

Hornyik, János (1860) Kecskemét város története oklevéltárral. Hornyik, Kecskemét.

Hornyik, János (1865) Pusztaszer, a honalapító magyar nemzet első törvényhozási közgyűlése színhelyének története. Szilády, Kecskemét.

Horvát, Elza (1911) A védegylet története. Művelődéstörténeti értekezések (53). Révai, Budapest.

Horváth, István and Vukov, Konstantin (1986) Vitéz János esztergomi palotája. Tudományos Füzetek, 2-3 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata.

Horváth, Jenő (1905) Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai : a nemzeti fejedelemség megalakulásáig : bölcsészet doktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (15). Dobay János Könyvnyomda, Gyula.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1935) Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar humanizmus. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1935) Mozzanatok a paloznaki plébánia történetéből. Szerző, [Rákospalota].

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1953) A reformáció jegyében : a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, József (1975) Káptalantóti története. [s.n.], Vörösberény.

Horváth, József (1979) Vörösberény története. Mozirota Veszprém, Vörösberény. ISBN 963-500-059-6

Horváth, Mihály (1886) Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848. Ráth, Budapest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország történelme. Heckenast, Pest.

Horváth, Zoltán (1976) A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0686-6

Hoss, József (1948) A kaposvári plébánia története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 12 . [s.n.], Veszprém.

Hradszky, József (1895) A 24. királyi plébános testvérülete és a reformáció a Szepességen. Szerző, Miskolc.

Hradszky, József (1888) Szepesvármegye a mohácsi vész előtt. Szita Géza "Püspöki Könyvnyomda", Szepes-Váralja.

Hradszky, József (1895) A szepesi "Tíz-lándsások Széke" vagy A "Kisvármegye" története. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Hrotkó, Larissza (2018) Pest város zsidó lakosságának kialakulása a 19. század közepéig tartó demográfiai változások korában : Adalékok „a türelmi adó” korszakának zsidó demográfiájához. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 107-121. ISBN 978-615-80623-5-0

Hunfalvy, János (1856) Magyarország és Erdély eredeti képekben : történelmi és helyirati szöveggel. Lange, Darmstadt.

Huszár, Lajos (1958) A budai pénzverés története a középkorban. Budapest várostörténeti monográfiái (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Huszár, Tibor (1995) A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos Tanács, 1948-1949. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6867-5

Házi, Jenő (1982) Soproni polgárcsaládok, 1535-1848 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2421-X

Hóman, Bálint (1916) Magyar pénztörténet 1000-1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hóman, Bálint (1925) A Szent László-kori Gesta Ungarorum és a XII-XIII. századi leszármazói : Forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Ilk, Mihály (1927) A Nemzeti Casino százéves története : 1827-1926. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Incze, Miklós (1955) Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1887) Bedegi Nyáry Krisztina : 1604-1641. Magyar történeti életrajzok (10). Méhner, Budapest.

Ipolyi, Arnold and Fraknói, Vilmos and Pauler, Gyula and Salamon, Ferencz and Szabó, Károly (1883) Jelentés a honfoglalás időpontjának meghatározása tárgyában. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Iványi, István (1886) Szabadka szabad királyi város története. Bittermann József Könyvnyomdája, Szabadka.

Izsák, Éva (2023) Városi terek hálózatának szerepe a települések átalakulásában. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 138-145. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

J

Jakab, Elek (1884) Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1888) Kolozsvár története. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Jakab, Elek (1870) Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

Jakab, Elek (1888) Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Jakab, Elek (1880) Szabadságharczunk történetéhez : visszaemlékezések 1848-1849-re. Rautmann, Budapest.

Jankovich, Tihamér (1936) Somogyszob. A Veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története (3). [s.n.], Veszprém.

Jantsits, Tibor (1913) Közgazdasági viszonyaink a XVI. század első felében. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Jeney-Tóth, Annamária (2012) „... Urunk udvarnépe …” : Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében. Speculum Historiæ Debreceniense, 11 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789633182994

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

Juhász, Gyula (1962) Magyarország külpolitikája a 2. világháború kitörésének időszakában, 1939-1940. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Juhász, Gyula (1964) A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, Gyula (1986) A háború és Magyarország, 1938-1945. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4419-9

Jászay, Pál (1855) A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az Arany Bulláig. Emich, Pest.

Jászay, Pál (1846) A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. Hartleben, Pest.

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

K

K. Nagy, Sándor (1884) Bihar-ország : útirajzok. Hügel, Nagyvárad.

Kalmár, I. György (1976) Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon, 1900-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0937-7

Kalmári Váradi, János (1830) A' régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Belnay, Pozsony.

Kandra, Kabos (1891) Aba Samu király. Ráth, Budapest.

Kandra, Kabos (1885) Az egri nagyprépostok és káptalan az Árpádok korában. In: Adatok az egri egyházmegye történelméhez. Szolcsányi Gyula, Eger, pp. 487-511.

Kandra, Kabos (1884) Szabolcs vármegye alakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kanyar, József (1989) Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában, 1770-1868. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5249-3

Kanyar, József (1980) Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdaságig 1920-1949. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2063-X

Kardos, József (1987) A szentkorona-tan története, 1919-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4598-5

Kardos, Tibor (1955) A magyarországi humanizmus kora. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karácsonyi, János (1896) Békésvármegye története. Békésvármegye közönsége, Gyula.

Karácsonyi, János (1929) Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Karácsonyi, János (1925) Szent Gellért csanádi püspök és vértanu élete. Szent István Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1916) Szent László meghódítja a régi Szlavóniát. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1887) Szent-Gellért csanádi püspök élete és művei. Franklin Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1891) Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla : diplomatikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1925) A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig : 1 térképpel. Szent László Nyomda, Oradea - Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1926) A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095. Szent László Nyomda, Oradea-Mare-Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1924) A magyar nemzet őstörténete 896-ig : 3 térképpel. Szent László Nyomda, Oradea-Mare - Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1900) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1905) A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1925) Gróf Széchenyi István és a Nagy Magyar Alföld : bemutatta a M. Tudományos Akadémia 1925. október 19-én tartott összes ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1927) A magyar Alföld : gazdaságpolitikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Kele, József (1903) A Jász-Kunság megváltása. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Kelemen, Elemér (1985) Somogy megye népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában, 1868-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3556-4

Keleti, Károly (1875) Magyarország népesedési mozgalma 1864-73-ban és a cholera. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1875) Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1882) A nemzetiségi viszonyok Magyarországban, az 1880. évi népszámlálás alapján. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Győző (1860) Kazinczy-ünnep Magyarországon 1859-ben. Szeged.

Kemény, János (1856) Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. Magyar történelmi emlékek (1). Heckenast, Pest.

Kemény, Lajos (1915) Abauj-Tornavármegye történelmi monografiája : Abauj-Tornavármegye története, 1527-1648. Kassai Ny., Kassa.

Kemény, Lajos (1891) A reformáczió Kassán : oklevéltárral. Bernovits Nyomda, Kassa.

Kende, Zsigmond (1974) A Galilei Kör megalakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0379-4

Keresztury, József and Benczur, János and Varga, Soma (1847) A magyarországi hitbizományok átalakításáról : az Académia által 1846-ban Báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. Eggenberger, Pest.

Kerezsy, Jenő (1910) Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje. Művelődéstörténeti értekezések (39). Loydl Testv. Ny., Budapest (Erzsébetváros).

Kerpely, Antal (1877) Magyarország vaskövei és vasterményei, különös tekintettel a vas legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kerékgyártó, Béla (1880) A magyar hadügy állapota az Anjou királyok alatt : 1308-1387. Athenaeum R.T., Budapest.

Kirschner, Béla (1985) A KMP stratégiai vonalának alakulása. 1919. agusztus - 1925. agusztus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3909-8

Kirschner, Béla (1980) A Kommunisták Magyarországi Pártja stratégiai irányvonalának alakulása 1919-1921. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1908-9

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Kis, András (1978) Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról, 1945. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1517-2

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Kisbán, Emil (1940) A magyar pálosrend története. Pálos kolostor, Budapest.

Kiss, Attila (1977) Avar cemeteries in county Baranya. Cemeteries of the Avar period (567-829) in Hungary (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0386-7

Kiss, Attila (1983) Baranya megye X-XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2618-2

Kiss, István (1935) Zalaszentbalázs. A Veszprémi egyházmegye múltjából . [s.n.], Veszprém.

Kiss, István N. (1960) 16. századi dézsmajegyzékek. Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-Szolnok megyék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, József (1979) A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején 1702-1731. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1465-6

Kiss, Károly (1857) Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és Szerbországban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a török táborításától 1456. Landerer és Heckenast, Pest.

Kiss, Károly (1839) Monografiai vázlatok a barsi ref. esperesség múltja s jelenéből. Evangélikus Református Főtanoda, Pápa.

Kiss, Ákos (1973) Roman mosaics in Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1954) Zrínyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest.

Knauz, Nándor (1859) Az országos tanács és országgyűlések története : 1445-1452. Eggenberger Ferdinánd akadémiai, úgy Geibel, Hartleben, Kilian egyetemi, Lampel, Lauffer és Stolp, Osterlamm, Pfeifer, Ráth pesti, Haas bécsi könyvárusoknál, Pest.

Knauz, Nándor (1869) II. Endre szabadságlevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Knauz, Nándor (1876) Kortan : hazai történelmünkhöz alkalmazva. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Budapest.

Koch, Sándor (1952) A magyar ásványtan története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Kohn, Sámuel (1990) Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5676-6

Kohn, Sámuel (1884) A zsidók története Magyarországon. Athenaeum, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1896) A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története. Szent István Társulat, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1906) A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Athenaeum, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1901) A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Komoróczy, György (1944) Borkivitelünk észak felé : fejezet a magyar kereskedelem történetéből. Kazinczy Társaság, Kassa.

Komoróczy, György (1942) A magyar kereskedelem története. Kincsestár (61.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Komáromy, Miklós (1834) Gyula várossáról, és a hajdani Gyula várról, Német-Gyula várossa százados ünnepi alkalmára értekezett Komáromy Miklós, 1834-dik év November 1-ső napján. Tichy János' nyomtatása, Nagyvárad.

Kondor, Attila (2012) Téralkotó normák és a területi szabályozás : a szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon. Elmélet, módszer, gyakorlat (68). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-37-3

Konek, Sándor (1879) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népesedési mozgalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1882) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877-79. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1875) Ujabb adataink Magyarország bűnvádi statistikájából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly-Thege, Gyula (1940) A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területén. Hornyánszky, Budapest.

Kont, Ignác (1896) La Hongrie littéraire et scientifique. Leroux, Paris.

Kornis, Gyula (1929) Nemzeti megújhodás. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Ungarn in der Europäischen Kultur. Königl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1943) Święty Stefan Budowniczy Państwa : Rola Węgier w Historii. Cserépfalvi, Budapest.

Korom, Mihály (1981) Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya és a fegyverszünet 1944-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2275-6

Korponay, János (1866) Abaújvármegye monographiája. Szerző, Kassa.

Kossovich, Károly and Horváth, Mihály (1842) Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig / Kossovich Károly. Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig / Horváth Mihály. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Kossuth, Lajos (1841) Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Landerer és Heckenast, Pest.

Kossuth, Lajos (1948) Országgyűlési tudósítások. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kosáry, Domokos (1980) Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1717-5

Kovalovszki, Júlia (1980) Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon : Bronzkor, III-IV. és XI-XIII. század. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2317-5

Kovács, Lajos (1889) Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 1846-1848. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Sándor (1890) A soproni ev. lyceumi Magyar Társaság története 1790-1890. [s.n.], Sopron.

Kretschmayr, Henrik (1901) Gritti Lajos : 1480-1534. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kristó, Gyula (1973) Csák Máté tartományúri hatalma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kristó, Gyula (1974) A XI. századi hercegség története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0398-0

Kristó, Gyula (1979) A feudális széttagolódás Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1595-4

Kristó, Gyula (1978) A rozgonyi csata. Sorsdöntő történelmi napok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1461-3

Kritobulosz, (1875) II. Mehemet élete. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 22 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Krász, Lilla (2023) Tudományos tudáshálózatok a modern kor küszöbén: orvosi írásmódok a 18. századi Magyar Királyságban. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 118-137. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Krähling, Edit (2016) Utószó. In: Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fényképei. Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 366-367.

Kubinyi, Miklós (1888) Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. Magyar történeti életrajzok (11). Méhner, Budapest.

Kubinyi, Miklós (1890) Árva vára : történelmi tanulmány. Franklin Társulat, Budapest.

Kugler, Alajos (1909) A soproni színészet története. "Petőfi" -Könyvnyomda, Sopron.

Kunc, Adolf (1880) Szombathely-Savaria-rend. tanácsú város monográphiája. Szombathely város, Szombathely.

Kurcz, Ágnes (1988) Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4737 6

Kádár, József and Tagányi, Károly and Réthy, László and Pokoly, József (1900) Szolnok-Dobokavármegye monographiája. Szolnok-Dobokavármegye közönsége, Deés [!Dés].

Kállay, Béni (1883) Magyarország a Kelet és a Nyugot határán. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Ferenc (1829) Historiai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben. Ref. Kollégyom betűivel Fiedler Gottfried, Nagy Enyed.

Kállay, István (1980) Management of big estates in Hungary between 1711 and 1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (146). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2559-3

Kállay, István (1985) Uriszéki biráskodás a XVIII-XIX században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3531-9

Károly, János (1896) Fejér vármegye története : Magyarország ezeréves fennállásának ünnepére kiadja Fejér vármegye közönsége. Csitári K. és Társa Könyvnyomdája, Székesfejérvár.

Károlyi, Sándor (1865) Gr. Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei ... Pulay Jánosnak a szathmári békességről írt munkája. Magyar történelmi emlékek (5). [s.n.], Pest.

Károlyi, Árpád (1930) Néhány történelmi tanulmány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kókay, György (1983) Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3184-4

Kónya, István (1967) A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kónya, Sándor (1968) Gömbös kísérlete totális fasiszta diktatúra megteremtésére. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Könyöki, József (1905) A középkori várak : különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Köpeczi, Béla (2002) II. Rákóczi Ferenc külpolitikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7903-0

Köpeczi, Béla (2005) Kuruc diplomaták Európa Keletén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8210-4

Köpeczi, Béla (1983) Staatsräson und christliche Solidarität. Die ungarischen Aufstände und Europa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3354-5

Köpeczi, Béla (2004) Tanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből. Történettudomány . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8137-X

Köpeczi, Béla (1991) A bujdosó Rákóczi. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5933-1

Körmendy, József (1995) Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága, 1665-1720. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 16 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1880-2

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

Kövendi Veress, Sándor (1891) Torda őscsaládai. Közművelődés Irodalmi és Műnyomdai Részvénytársaság, Kolozsvár.

Kövér, György (2018) Patrónus és tanítványi gárda: a Domanovszky-iskola. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-899-7

Kürschák, József (1926) Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria Könyvnyomda, Budapest.

Kőváry, László (1842) Székelyhonról : 1841. kir. Lyceum betüivel, Kolozsvár.

Kőváry, László (1897) A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások. Athenaeum, Budapest.

L

Laky, Dezső (1923) Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. Eggenberger, Budapest.

Lederer, Emma (1959) A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lehmann, Hans Georg (1975) Der Reichsverweser-Stellvertreter : Horthys gescheiterte Planung einer Dynastie. Studia Hungarica (8). Hase und Koehler, Mainz.

Lehoczky, Tivadar (1899) Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Kroó, Munkács.

Lehoczky, Tivadar (1881) Beregvármegye monográfiája. Pollacsek Miksa, Ungvár.

Lipp, Vilmos (1884) A keszthely-dobogói sírmező. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Liszkay, József (1868) A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház múltja és jelene, összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival. Hennicke, Győr.

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lukinich, Imre (1937) A history of Hungary in biographical sketches. Marshall : Vajna, London : Budapest.

Lukinich, Imre (1939) A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, Lajos (1986) Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei, 1860 - 1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4127-0

Lukács, Lajos (1981) The Vatican and Hungary, 1846-1878. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2446-5

Lukács, László (1879) Az Erdélyi nemesfém-bányászat jelene és jövője. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Lukács, Ödön (1886) Nyíregyháza, szabad, kiváltságolt város története. Jóba Elek, Nyíregyháza.

Lukácsi, Kristóf (1867) Adalékok az erdélyi örmények történetéhez. Római Katholikus Lyceumi Nyomda, Kolozsvár.

Láng, Lajos (1888) Magyarország népmozgalma 1880-1885. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1886) A középoktatás hazánkban (1867-1886). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1868) A népoktatás hazánkban 1869-1884. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Lányi, Károly (1866) Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Lázár, István and Weinrich, Frigyes and Moldován, Gergely and Herepey, Károly and Cserni, Béla and Szilágyi, Farkas (1899) Alsófehér vármegye monográfiája. Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed.

Lőrincz, Ernő (1974) A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus kezdeteitől az első világháború végéig 1840-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0432-4

M

M. Zemplén, Jolán (1961) A magyarországi fizika története 1711-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Madarász, József (1883) Emlékirataim, 1831-1881. Franklin, Budapest.

Madzsar, Imre (1926) A II. Géza korabeli Névtelen. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar Heraldikai és Genealogiai, Társaság (1888) Magyar nemzetségi zsebkönyv. Franklin Társulat, Budapest.

Majláth, Béla (1882) Adatok a helynevek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Majláth, Béla (1889) Maylád István : 1502-1550. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Makkai, László (1954) I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai 1631-1648. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1956) A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Népi felkelések Felső-Magyarországon 1630-32-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1952) A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maksay, Ferenc (1971) A magyar falu középkori településrendje. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marczali, Heinrich (1911) Ungarisches Verfassungsrecht. Mohr, Tübingen.

Marczali, Heinrich (1882) Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Árpáden. Hertz Wilhelm, Berlin.

Marczali, Henrik (1907) Az 1790/1-diki országgyűlés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (70-71). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Az Árpádok és Dalmácia. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1884) Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1911) Magyarország története. A műveltség könyvtára (10.). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1881) Magyarország története II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711-1815). A magyar nemzet története (8). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1896) Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). A magyar nemzet története (2). Athenaeum, Budapest.

Marczali, Henrik (1891) Mária Terézia : 1717-1780. Magyar történeti életrajzok (18). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Marczali, Henrik (1910) Ungarische Verfassungsgeschichte. Mohr, Tübingen.

Marczali, Henrik (1880) A magyar történet kútfői az Árpádok korában. Franklin, Budapest.

Marczali, Henry (1910) Hungary in the eighteenth century. University Press, Cambridge.

Margalits, Ede (1875) Egy lap Baja szabad királyi város történetéből. Paul, Baja.

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1935) A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marosi, Ernő (1984) Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3101-1

Matunák, Mihály (1901) Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Korpona.

Matuz, József (1990) Az Oszmán Birodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5387-2

Melich, János (1925) A honfoglaláskori Magyarország. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mesterházi, Miklós (1987) A messianizmus történetfilozófusa : Lukács György munkássága a húszas években. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (Klsz.). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-7065-00-8

Mesterházy, Károly (1980) Nemzetiségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a honfoglaló magyarságnál. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2310-8

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihailich, Győző (1960) A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihalovics, Ede (1900) A katholikus predikáczió története Magyarországon. Stephaneum, Budapest.

Mika, Sándor (1893) Weiss Mihály : 1569 - 1612. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Milhoffer, Sándor (1904) Magyarország közgazdasága. Franklin-Társulat, Budapest.

Milleker, Bódog (1914) A törököknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszűnése : 1393-1439. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Miskulin, Alajos (1905) Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és Matteo Villani krónikája alapján. Művelődéstörténeti értekezések (16). Stephaneum, Budapest.

Mocsáry, Antal (1826) Nemes Nógrád vármegyének históriái, geographiai és statisztikai esmértetése. Trattner, Pest.

Mocsáry, Lajos (1889) A régi magyar nemes : észrevételek Grünwald Béla "A régi Magyarország" czímű munkájára. Franklin, Budapest.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1988) Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4967-0

Moravcsik, Gyula (1953) Bizánc és a magyarság. Tudományos ismeretterjesztő sorozat (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1970) Byzantium and the magyars. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mucsi, Ferenc (1980) „Découverte de la Hongrie”. Formation du programme politique du radicalisme bourgeois. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (160). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2573-9

Mályusz, Elemér (1971) Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1958) A magyar rendi állam Hunyadi korában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1939) A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Máriássy, Béla (1884) A magyar törvényhozás történelme. Bartalits Nyomda, Budapest.

Márki, Sándor (1892) Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Márki, Sándor (1913) Dósa György. Magyar történeti életrajzok (59). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1917) Horváth Mihály : 1809-1878. Magyar történeti életrajzok (33). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1907) I. Ferenc József Magyarország királya. Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1885) Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. Magyar történeti életrajzok (1). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1913) Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1877) Sarkad története. Kókai, Budapest.

Márki, Sándor (1900) A középkor főbb krónikásai : a magyarok honfoglalása koráig. Franklin-Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1899) A longobárdok hazánkban. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Márki, Sándor and Beksics, Gusztáv (1898) A modern Magyarország (1848-1896). A magyar nemzet története (10). Athenaeum, Budapest.

Márkus, László (1968) A Károlyi Gyula-kormány bel- és külpolitikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mátyás, Flórián (1899) Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1896) Történeti egyezések és tévedések. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) A magyarok első hadjáratai Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mérei, Gyula (1969) A magyar októberi forradalom és a polgári pártok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mérei, Gyula (1971) A magyar polgári pártok programjai 1867-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mérey, Klára (1985) Dél-Dunántúl iparának története a kapitalizmus idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3456-8

Mérey, Klára (1965) A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros, Károly (1966) Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság parasztpolitikája 1918-1919. Különös figyelemmel Somogyra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros, Károly (1861) Ungvár története : a legrégibb időktől máig. Ráth Mór, Pesten.

N

N. Szegvári, Katalin (1988) Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon a zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4717-1

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Nagy, Imre and Véghely, Dezső and Nagy, Gyula (1886) Zala vármegye története : oklevéltár. Franklin, Budapest.

Nagy, Iván (1876) Az utolsó Árpádházi király trónra lépte. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Nagy, Iván (1894) Balassa Gyarmat : (az 1858. évi első kiadásnak javított rövidétménye). Darvai Ármin, Balassagyarmat.

Nagy, Iván (1907) Nógrádvármegye története az 1544-ik évig. Balassagyarmati Könyvnyomda, Balassagyarmat.

Nagy, József (1864) Nyitra megye helyírása. Szigler Testvérek, Komárom.

Nagy, László (1969) Bethlen Gábor a független Magyarországért. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, László (1961) A Bocskai szabadságharc katonai története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, László (1983) „Kuruc életünket megállván csináljuk…”. Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc küzdelmekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3221-2

Nagy, László (1911) Magyar fegyverek 1630-1662. Művelődéstörténeti értekezések (60). Csanádegyházmegye, Temesvár.

Nagy, Sándor (1891) A jobbágyság története Magyarországon. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (37). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskereken.

Nagy, Zsuzsa (1980) Bethlen liberális ellenzéke. A liberális polgári pártok 1919-1931. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1783-3

Nagy, Zsuzsa (1986) Liberális pártmozgalmak, 1931-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3960-8

Nemeskürty, István (2004) Balassi Bálint. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8152-3

Niederhauser, Emil (1971) A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája, 1945-1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nováki, Gyula and Sándorfi, György and Miklós, Zsuzsa (1979) A Börzsöny hegység őskori és középkori várai. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1496-6

Nyyssönen, Heino (1997) Historia poliittisena argumenttina : Vuoden 1956 tulkinnat Unkarissa Kadarin ajasta monipuoluevaaleihin. Hungarologische Beiträge (10). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0242- 0

Németh, Gyula (1930) A honfoglaló magyarság kialakulása. Hornyánszky Viktor R.-T. M. K. Udv. Könyvnyomda, Budapest.

Németh, József (1982) A műszaki értelmiség a felszabadulás után 1945-1948. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2768-5

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

O

Odescalchi, Arthur (1891) Emlékek Bars-vármegye hajdanából. Athenaeum, Budapest.

Olasz, Lajos (2007) A kormányzóhelyettesi intézmény története, 1941-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8512-5

Oltványi, Pál (1886) A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája : a piaristák Szegeden 1720-1886. (Papp János) czímű könyvnek bírálatául. Bába Sándor Könyvnyomda, Szeged.

Oláh, György (1889) Békésvármegye 1848-1849. Dobay János Könyvnyomda, Gyula.

Orbán, Balázs (1888) A székelyek származásáról és intézményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Orbán, Sándor (1972) Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus és szocialista agrárátalakulás 1945-1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Orbán, Sándor (1980) Social transformation of the Hungarian peasantry after the liberation. On the historical postponement of the disintegration of the peasantry in East-Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (176). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2589-5

Orosz, István (2020) Tanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról. Speculum Historiæ Debreceniense, 30 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634902096

Orosz, István (2015) A főnix és a bárány városa : Tanulmányok Debrecen múltjából. Speculum Historiæ Debreceniense, 21 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738367

Orosz, István (2010) A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon. Speculum Historiæ Debreceniense, 5 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634734154

Ortvay, Tivadar (1891) Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIV = e tabulis rationes collectorum pontificiorum. [s.n.], Budapest.

Ortvay, Tivadar (1882) Magyarország régi vízrajza : a XIII-ik század végéig. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1914) Mária, II. Lajos magyar király neje : 1506-1558. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1910) A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei : egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1890) A pécsi egyházmegye alapitása és első határai : történet-topografiai tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Palugyay, Imre (1863) A kapcsolt-részek (Slavonia - Croatia) történelmi- s jogi-viszonyai Magyar-országhoz. Sieber, Posony.

Pap, Dénes (1868) Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez : 1848-1849. Heckenast, Pest.

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Pap, Dénes (1870) A parlament Debrecenben : 1849. Köhler, Lipcse.

Papp, József (2014) Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9510-0

Patay, Pál (1978) Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1462-1

Patkóné Kéringer, Mária (1999) Pécsi egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (7). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-42-1

Patkóné Kéringer, Mária (1997) Váci Egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (2.). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-21-9

Pauer, János (1847) Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében : Árpádok időszakától korunkig. Számmer Nyomda, Székesfejérvárott.

Pauler, Gyula (1876) Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése : 1664-1671. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pauler, Gyula (1899) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Athenaeum, Budapest.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Tivadar (1880) A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem története. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Paulinyi, Oszkár (1980) Der erste Anlauf zur Zentralisation der Berggerichtsbarkeit in Ungarn. Aus der Vorgeschichte der maximilianischen Bergordnung. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (141). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2554-2

Paulsen, Péter (1933) Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágításában = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte : Archaeologia Hungarica, 12. [s.n.], Budapest.

Pausz, Gabriella (1917) Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német philologiai dolgozatok (21). Pfeifer, Budapest.

Pehm, József (1934) Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 2 . [s.n.], Zalaegerszeg.

Pesty, Frigyes (1877) Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1882) Krassó vármegye története. Athenaeum, Budapest.

Pesty, Frigyes (1876) A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1877) A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Pesty, Frigyes (1868) A Temesi bánság elnevezésének jogosultsága. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pesty, Frigyes (1867) A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pesty, Frigyes (1870) A világtörténelem napjai a legrégibb időtől kezdve a jelenkorig : különös tekintettel Magyarországra. Pfeifer, Pest.

Petri, Mór (1901) Szilágy vármegye monographiája. Franklin, Budapest.

Petrák, Mihály (1949) Acsády Ádám veszprémi püspöksége, 1725-1744. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 13 . [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1941) A nagykanizsai világi plébánia szervezésének története. [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1947) A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai, 1554-1760. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 10 . [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1943) A veszprémi káptalan újkori statútumai, 1667-1780. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 9 . [s.n.], Veszprém.

Pintér, István (1986) Hungarian anti-fascism and resistance 1941-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4025-8

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó Márton, Buda.

Podhradczky, József (1836) Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Gyurián János és Bagó Márton, Buda.

Pollák, Miksa (1896) A zsidók története Sopronban : a legrégibb időktől a mai napig : hetvenöt kiadatlan okirati melléklettel. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Popovics, Milos (1865) A nemzetiségi kérdés Magyarországban szerb szempontból. Pittermann Károly, Szabadka.

Potemkin, Ödön (1863) Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Pritz, Pál (1982) Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, 1932-1936. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2859-2

Pulszky, Ferenc (1897) Magyarország archaeologiája. Pallas, Budapest.

Pulszky, Ferenc (1883) A rézkor Magyarországban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1884) Alsó Magyarország bányamívelésének története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pécsi Kis, Péter (1993) Exegeticon. Új történelmi tár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6650-8

Pók, Attila (1990) A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A „Huszadik század” társadalomszemlélete, 1900-1907. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5596-4

Pór, Antal (1900) Boleszló herceg, esztergomi érsek : (1321-1328). Laiszky János, Esztergom.

Pór, Antal (1873) Hunyadi János : élet- és korrajz. Szent István Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1904) Keszei Miklós. Magyar történeti életrajzok (46). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos : 1326-1382. Magyar történeti életrajzok (22). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1900) Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz : Történeti tanulmány. Szent István Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos magyar király viszonya Giannio di Cuccio francia trónkövetelőhöz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1888) Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal and Schönherr, Gyula (1895) Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301–1439). A magyar nemzet története (3). Athenaeum, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1980) Hungary after two revolutions 1919-1922. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (132). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2481-3

Pölöskei, Ferenc (1970) Kormányzati politika és parlamenti ellenzék 1910-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1963) A koalíció felbomlása és a Nemzeti Munkáspárt megalakulása. 1909-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

R. Várkonyi, Ágnes (2015) A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17-18. századi béketárgyalásokban és békekötésekben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-681-8

Radocsay, Dénes (1967) A középkori Magyarország faszobrai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Raffay, Ferenc (1909) A magyar magánjog kézikönyve. Benkő Gyula, Budapest.

Reizner, János (1899) Szeged története. Szeged szab. kir. város közönsége, Szeged.

Ripka, Ferenc (2000) Gödöllő a királyi család otthona. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő. ISBN 9630398516

Rohonyi, Gyula (1896) A honfoglalás története. Athenaeum, Budapest.

Romsics, Ignác (2014) A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945-1949. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-738-9

Rupp, Jakab (1868) Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Eggenberger, Pest.

Rupp, Jakab (1841) Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva: Történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Ruzsás, Lajos (1964) A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, István (1988) Városlakó nemesek az Alföldön 1541-1848 között. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4881-X

Rácz, Károly (1880) A zarándi egyházmegye története. Réthy, Arad.

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Réthy, László (1880) Anonymus az erdélyi oláhokról. Knoll Károly, Budapest.

Réthy, László (1890) Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (20). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskereken.

Réti, László (1977) A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története, 1881-1919. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1135-5

Révész, Imre (1936) Debrecen lelki válsága 1561-1571. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Imre (1959) Sinai Miklós és kora. Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1948) Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritánizmusban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Kálmán (1894) Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért : 1550-1650. Hornyánszky, Budapest.

Révész, T. Mihály (1986) A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon, 1867-1875. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3986-1

Réz, László (1899) A Drugethek és Homonna reformátiója. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Réz, Mihály (1907) Széchenyi-problemák. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rómer, Flóris (1873) A régi Pest : történeti tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Rómer, Flóris (1879) Észak-nyugati utam. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Róna-Tas, András (1993) A honfoglalás kori magyarság : akadémiai székfoglaló : 1991. június 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6324-2

Rüstow, Friedrich Wilhelm (1866) Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Emich Gusztáv, Pest.

S

Salamon, Ferenc (1878) Buda-Pest története. Kocsi Sándor Ny., Athanaeum R.T., Budapest.

Salamon, Ferenc (1867) Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. Ráth Mór, Pest.

Salamon, Ferenc (1864) Magyarország a török hódítás korában. Heckenast Gusztáv, Pest.

Salamon, Ferenc (1889) Salamon Ferencz Kisebb történelmi dolgozatai. Ráth, Budapest.

Salamon, Ferenc (1877) A magyar hadi történethez a vezérek korában : kútfőtanulmány a IX. századbeli byzanti taktikai művekről. Athenaeum, Budapest.

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Vegytan az Akadémiai Könyvtár alapító állományában. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 122-144. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Sarlós, Márton (1959) A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Scheffler, János (1928) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Stephaneum, Budapest.

Schesaeus, Christianus (1979) Opera quae supersunt omnia. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1740-X

Schram, Ferenc (1982) Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. 3. Magyarországi boszorkányperek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2624-7

Schulhof, Yitsḥaq (1981) Budai krónika (1686). Bibliotheca historica . Magyar Helikon, Budapest.

Schustler, Emília (1912) Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Művelődéstörténeti értekezések (65). Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) Adalék a magyar állampolgári társadalom egységes természetének elméletéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönherr, Gyula (1894) Hunyadi Corvin János : 1473-1504. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Schönwald, Pál (1969) A magyarországi 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Semmelweis, Ignác (2014) Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858-1865-ös évfolyamaiban. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (99). Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Seres, István (2006) Thököly Imre és Törökország. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8409-3

Serfőző, Lajos (1967) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a parlamentben. 1922-1926. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben : 3. könyv Rudolf trónörökös. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Simonyi, Ernő (1871) Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Második osztály, Diplomatia (1-3.). Eggenberger, Budapest.

Sipos, Imre (1883) A belényesi ev. reform. egyház története. Laszky Nyomda, Nagyvárad.

Sipos, Péter (1970) Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sobó, Jenő (1910) Selmeczbánya sz[abad] kir[ályi] város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. század második felében. Művelődéstörténeti értekezések (40). Fritz, Budapest.

Soltész, Gyula (1905) Az 1494. és 1495. évi királyi számadások művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (18). Barcza József Könyvnyomdája, Budapest.

Solymosi, László (2021) Szent László király sírja, kultusza és szentté avatása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-982-6

Solymosi, László (2016) Szent László sírja, kultusza és szentté avatása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Solymosi, László (1993) A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma. Új történelmi tár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6571-4

Somogyi, Gyula (1913) Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leirása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Soós, Katalin (1983) Wallisch Kálmán. Egy baloldali szociáldemokrata munkásvezér élete és kora 1889-1934. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3144-5

Soós, Pál (1977) A pályakezdő Szabó Ervin politikai és kulturális törekvése. Fejezetek a magyar századforduló munkásművelődésének történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1264-5

Spira, György (1964) 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György (1974) A Hungarian Count in the revolution of 1848. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0326-3

Stancsics, Mihál (1844) Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat. Tauchnitz, Lipcse.

Steier, Lajos (1925) Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : ismeretlen adalékok az 1848-49-ki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Görgey és Kossuth : ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1937) A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Sváby, Frigyes (1895) A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története. [s.n.], Lőcse.

Szabad, György (1967) Forradalom és kiegyezés válaszútján 1860-61. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabad, György (1986) Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában : akadémiai székfoglaló, 1983. március 4. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4153-X

Szabad, György (1957) A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Benő (1867) Az erdélyi szászok. Sauervein Géza, Győr.

Szabó, Benő (1865) Az oláhok eredetéről és polgári állásukról. Sauervein Géza, Győr.

Szabó, Benő (1866) A szepesi szászok. Sauervein Géza, Győr.

Szabó, István (1976) Agrárforradalom a Viharsarokban, 1945-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1110-X

Szabó, István (1976) Jobbágyok - parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0866-4

Szabó, István (1969) A középkori magyar falu. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, István (1990) A magyarság életrajza. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5743-6

Szabó, Károly (1886) Kun László : 1272-1290. Magyar történeti életrajzok (6). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szabó, László (1904) Ghymesi Forgách Ferencz : 1535-1577. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szakály, Ferenc (1980) Hungary and Eastern Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (182). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2595-X

Szakály, Ferenc (1981) Magyar adóztatás a török hódoltságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2319-1

Szalay, Ladislaus (1866) Geschichte Ungarns. Verlag von Wilhelm Lauffer, Pest.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) Magyarország története. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, László (1859) Magyarország' története. Geibel Károly, Lipcse.

Szalay, László (1856) A tatárjárás Magyarországon : 1241-1242. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szedlák, Mátyás (1897) Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar emigráczió idejéből (1848-61). Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

Szegő, Pál (1911) Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593. Művelődéstörténeti értekezések (57). Rothberger, Budapest.

Szekeres, József (1970) A magyar bányamunkásság harcai, 1934-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szekfű, Gyula (1914) Felelet a száműzött Rákóczi dolgában. Hornyánszky, Budapest.

Szendrei, János (1896) Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Kereskedelmi M. Kir. Minister, Budapest.

Szendrei, János (1886) Miskolcz város története és egyetemes helyirata. Forster, Miskolc.

Szendrei, Ákos (2012) Justh Gyula politikai pályája : A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19–20. század fordulóján. Speculum Historiæ Debreceniense, 8 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634735755

Szentirmai, Imre (1909) Magyar csapatnevek a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Szentirmai, Imre (1908) Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1891) Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1879) Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből : 1779-től napjainkig : tekintettel a II. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvárott.

Szentkláray, Jenő (1917) Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1908) A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1918) Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Samu (1900) Hód-Mező-Vásárhely története. A város közönsége, Hód-Mező-Vásárhely.

Szeremlei, Samu (1909) Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakóssága eredetéről és szaporodásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Sámuel (1867) Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. Emich, Pest.

Szigeti, Lajos (1940) Translatio latina Ioannis Damasceni (de orthodoxa fide L. III. C. 1-8.) saeculo 12. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (13). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Idősb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Ifjabb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1882) Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia : a stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1859) Bánffi Dénes kora és megöletése : Történeti rajz. Emich, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Báthory Gábor fejedelem története. Ráth, Pest.

Szilágyi, Sándor (1877) Carrillo Alfonz diplomáciai működése : (1594-1598). Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1890) Erdély és az északkeleti háború : levelek és okiratok | Transylvania et bellum boreo-orientale. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1886) Felső-Vadászi Rákóczy Zsigmond : 1622-1652. Magyar történeti életrajzok (8.). Méhner, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1883) I. Rákóczi György első összeköttetései a svédekkel. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1893) I. Rákóczy György 1593-1648. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1878) I. Rákóczy György és a diplomáczia. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1891) II. Rákóczy György : 1621-1660. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben : 1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1881) Nápolyi Péter : egy diplomata a XVII-ik század elejéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a Szent Korona : (1619-1622). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1867) Vértanuk a magyar történetből : történeti tanulmányok. Heckenast, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom története 1848- és 49-ben. Heckenast, Budapest.

Szinnyei, Josef (1923) Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Ungarische Bibliothek (1. 1). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Szinnyei, József (1910) A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége. Olcsó könyvtár (1569/1). Franklin, Budapest.

Szlemenics, Pál (1836) Fenyítő törvényszéki magyar törvény. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szlemenics, Pál (1845) Magyar törvények történetirata rövid vázolatban előadva. Belnay, Pozsony.

Szmrecsányi, Géza (1932) Dobrý luft : sárosi apróságok. Athenaeum, Košice.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv, Pest.

Szongott, Kristóf (1901) Szamosújvár szab. kir. város monográfiája, 1700-1900. Szerző, Szamosújvár.

Szádeczky, Lajos (1887) Báthory István lengyel királylyá választása : 1574-1576. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1887) Kornyáti Békés Gáspár : 1520-1579. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1911) Még egyszer a csíki székely krónikáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi emlékirata kiadásának hiányai : a bécsi codex alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1889) A céhek történetéről Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1908) A székely határőrség szervezése 1762-64-ben : okirattárral, 1761-1790. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral 1307-1848 : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Ranschburg Gusztáv, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1891) Kovacsóczy Farkas : 1576-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1927) A székely nemzet története és alkotmánya. "Hargitaváralja", Budapest.

Szántó, Imre (1985) Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon. Az 1551-52. évi várháborúk. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3451-7

Szántó, Imre (1980) A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon, 1541-1593. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2288-8

Széchenyi, István (1841) A' kelet népe. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Széchenyi, István (1844) Adó és két garas. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Széchenyi, István (1846) Balatoni gözhajózás. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1846) Eszmetöredékek különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Trattner, Pest.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1870) Gr. Széchenyi István "Blick"-je. Stein, Kolozsvár.

Széchenyi, István (1921) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gróf Széchenyi István naplói. Gróf Széchenyi István osszes munkái, 10-15 . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1848) Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Belnay, Pozsony.

Széchenyi, István (1841) A Kelet népe. Trattner-Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1832) Magyar jatekszinrül. Landerer, Pest.

Széchenyi, István (1864) Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig : gróf Széchenyi István hagyományaiból. Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politische Programm-Fragmente 1847 : Aus dem Ungarischen mit Anmerkungen eines Oppositionellen. Jurany, Leipzig.

Széchenyi, István (1840) Selyemrül ; Függelék Gróf Széchenyi István' értekezéséhez a' Selyemrül. Trattner és Károlyi, Pesten.

Széchenyi, István (1833) Stádium. Wigand Otto, Lipcse.

Széchenyi, István (1860) Töredék gróf Széchenyi István kiadatlan irataiból. Werfer, Pest.

Széchenyi, István (1830) Ueber den Credit. Druck Maret, Leipzig.

Széchenyi, István (1831) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazgazítására. Füskúti Landerer Nyomda, Pest.

Széchy, Károly (1896) Gróf Zrinyi Miklós 1620-1664. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Székely, István (1960) Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. Bibliotheca Hungarica antiqua (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szücs, István (1871) Szabad királyi Debreczen város történelme. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

Szőke, Béla Miklós and Vándor, László and Kiszely, István (1987) Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3831-8

Sági, Károly (1981) Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2216-0

Sápi, Vilmos (1967) A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. századtól 1848-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárközi, István (1980) Az ellenforradalmi rendszer népiskola-politikája Magyarországon 1919. augusztus-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2255-1

Sörös, Pongrátz (1911) A tihanyi apátság története : Tihany mint fiókapátság : 1701-től napjainkig. Szent-Benedek-Rend, Budapest.

Sőtér, István (1953) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (2003) Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései. Magyarország az ezredfordulón, Műhelytanulmányok . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-402-1

sine, nomine (1999) Magyarságkép és történeti változásai. Magyarország az ezredfordulón, Műhelytanulmányok . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-079-4

sine, nomine (1865) Pozsony és környéke : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1865. évben pozsonyban tartott 11. nagy gyűlésének emlékéül. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Tagányi, Károly (1899) Megyei önkormányzatunk keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takács, Lajos (1976) Egy irtásfalu földművelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0880-X

Takács, Lajos (1987) Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4224-2

Takács, Lajos (1987) Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága, 1806-1875. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 14 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1215-4

Takács, Marianna (1970) Magyarországi udvarházak és kastélyok XVI-XVII század. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács, Péter (1991) Deák Ferenc politikai pályája, 1849-1865. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5586-3

Takáts, Sándor (1886) Lapok egy kis város múltjából. Ziegler, Komárom.

Takáts, Sándor (1929) Magyar küzdelmek. Genius, Budapest.

Takáts, Sándor (1915) Rajzok a török világból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1895) A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Hornyánszky, Budapest.

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor and Eckhart, Ferenc and Szekfű, Gyula (1915) A budai basák magyar nyelvű levelezése : 1553-1589. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tamás, Lajos (1935) Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tanárky, Gedeon (1866) Magyarország helyzete az európai államrendszerben : történeti és politikai tanulmány. Pfeifer, Pest.

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Tasner, Géza (1876) Széchenyi István szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat. Légrády, Budapest.

Teleki, Domokos (1877) A székely határőrség története. Franklin, Budapest.

Teleki, József (1851) Hunyadi János eredete. Eisenfels és Emich Könyvnyomda, Pest.

Teleki, József (1852) Hunyadiak kora Magyarországon. Emich és Eisenfels Könyvnyomda, Pest.

Temesváry, János (1922) Erdély középkori püspökei. Minerva, Cluj.

Thallóczy, Lajos (1885) Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Thallóczy, Lajos (1905) Mantovai követjárás Budán : 1395. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1882) Utazás a Levantéban : a keleti kereskedelem története Magyarországon. Pfeifer N., Budapest.

Thaly, Kálmán (1883) Az 1683-iki táborozás történetéhez : Hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és levelezése nyomán. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1879) Az első hazai hírlap 1705-1710. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Thaly, Kálmán (1898) Az ezredévi országos hét emlékoszlop története. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1883) Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla szóló más emlékezetreméltó iratok : 1685-1716. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thaly, Kálmán (1867) Dunántúli levéltárak ismertetése különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Thaly, Kálmán (1881) II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága : 1676-1701 : történeti tanulmány. Stampfel, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Thaly, Kálmán (1882) Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleskönyvei s más emlékezetreméltó iratai : 1705-1711. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első osztály, Had-és Belügy (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thaly, Kálmán (1869) A nagy-szombati harcz : hadtörténeti epizód a kuruczvilágból : toldalékul: A győrvári harcz. Lauffer, Pest.

Thim, József (1887) Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben : 1. köt., Bács-Bodroghmegyei és szerém-végvidéki események. Aigner Lajos, Budapest.

Thim, József (1930) A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1938) Magyarország népessége II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Thuróczy, János (1988) Chronica Hungarorum. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (8-9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3625-0 összkiadás

Thuróczy, János (1985) Chronica Hungarorum. Textus. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3625-0

Tilkovszky, Loránt (1967) Revízió és nemzetiségi politika Magyarországon, 1938-1941. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Timon, Ákos (1908) A párbér Magyarországon : jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján. Pallas, Budapest.

Tiner, Tibor (2014) A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Elmélet, módszer, gyakorlat (70). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-45-8

Tinódi Lantos, Sebestyén (1959) Cronica : Tinodi Sebestien szörzese : első reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig..., mas reszebe kulomb kulomb idokbe es orszagokba lot dolgoc Istoriac vannac. Bibliotheca Hungarica antiqua (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tisza, István (1930) Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Toldy, Ferenc (1857) Sárospataki magyar krónika 1523-1615. Landerer és Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei. Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc (1869) Vissza van-e állítva negyvennyolc? : tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Ráth, Pest.

Tolnai, György (1980) A manufaktúraipar pusztulása és a függő tőkés fejlődés kezdetei Magyarországon 1850-1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0196-1

Tompa, Ferenc (1937) A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Topál, Judit (1981) The southern cemetery of Matrica : Százhalombatta-Dunafüred. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2540-2

Tormay, Tamás (1971) Der böse Deutsche : das Bild der Deutschen aus kommunistischer Sicht dargestellt am Beispiel der ungarischen Massenmedien. Studia Hungarica (5). Hase und Koehler, Mainz.

Trefort, Ágoston (1882) A felsőház reformjáról. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloge du comte Melchior Lónyay, prononcés a l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Trogmayer, Ottó and Farkas, Gyula and Lipták, Pál (1975) Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé | Anthropologische Auswertung des bronzezeitlichen Gräberfelds bei Tápé. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0401-4

Trócsányi, Zsolt (1956) Az erdélyi parasztság története. 1790-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Zsolt (1972) Teleki Mihály : Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tutkó, József (1861) Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Tutkó József (Werfer Ny.), Kassa.

Tóbiás, László (1996) Magyarországi kisvasutak idegenforgalmi földrajzi adottságai. Elmélet, módszer, gyakorlat (55). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7395-76-8

Tóth, Gábor (1982) Ellenzéki politikai mozgalmak a Tiszántúlon a harmincas években, 1929-1939. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2873-8

Tóth, Lőrinc (1874) Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 8). Eggenberger, Pest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Tóth, Pál Péter (1987) Messiások. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4455-5

Tóth, Pál Péter (1983) Metszéspontok. A Turultól a Márciusi Frontig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3177-1

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye monográfiája. Franklin, Budapest.

Tóth, Tibor (1988) A magyar mezőgazdaság struktúrája az 1930-as években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4677-9

Tóth, Zoltán (1989) Szekszárd társadalma a századfordulón. Történelmi rétegződés és társadalmi átrétegződés a polgári átalakulásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5250-7

Tóth-Szabó, Pál (1906) Szatmári György primás : 1457-1524. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1917) A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Hornyánszky, Budapest.

Török, Gyula and Bökönyi, Sándor (1973) Sopronkőhida IX. századi temetője | A temető állatcsontanyagának vizsgálata. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Pál (1930) I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai : 1527-1547. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

U

Urbán, Aladár (1980) Attempts at reform and the lessons of history. Constitutional models and the beginnings of political journalism in feudal Hungary, 1841-1842. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (151). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2564-X

Urbán, Aladár (1973) A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V

Vachott, Sándorné (1935) Rajzok a múltból : emlékiratok (szemelvények). Magyar irodalmi ritkaságok (33.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Vajay, Szabolcs (1968) Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte (862-933). Studia Hungarica (4). Hase und Koehler, Mainz.

Vanyó, Tihamér Aladár (1986) A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról, 1611-1786. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3956-X-1

Varga, Géza (1882) Hajdúmegye leírása : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1882.Debreczenben tartott 22-dik nagy gyülésének alkalmából... Városi Nyomda, Debreczen.

Varga, János (1982) Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2909-2

Varga, János (1969) Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 1556-1767. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, János (1983) Kereszttűzben a Pesti Hírlap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválása 1841-42-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3408-8

Varga, János (1971) A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Lajos (1973) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenzéke és tevékenysége 1906-1911. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Magda and Patkós, László (1996) St. Gellert's Hill Observatory's Chronicle. Konkoly Observatory Monographs, 2 . Konkoly Observatory, Budapest. ISBN 963 8361 468

Vargyai, Gyula (1983) A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3085-6

Vass, József (1869) Erdély országgyülései a vajdák alatt : időköz: 1002-1540. Pfeifer Ferdinánd, Pesten.

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Veress, Endre (1911) Berzeviczy Márton : (1538-1596). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1898) Déva és környéke Castaldo idejében : (adalékok Hunyadmegye 1551-53 közti történetéhez). Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Veress, Endre (1899) Erdély fejedelmi interregnuma : (Izabella királyné diplomáciai működése) : 1551-56. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1901) Izabella királyné : 1519-1559. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1896) Lengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély XVI–XVIII. századi történetéhez : Lengyel levéltári kutatások alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1906) A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára, Budapest.

Vida, István (1976) A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0940-7

Viszota, Gyula (1910) Széchenyi és a pesti hengermalom : függelékben Széchenyi 51 drb kiadatlan iratával. Athenaeum, Budapest.

Viszota, Gyula (1910) Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Várady, Erzsébet (1910) Adatok Erdély művelődéséhez János Zsigmond korában : az Erdélyi Orszéggyűlési Emlékek alapján. Művelődéstörténeti értekezések (41). Bruckner Nyomda, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17.10.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Víg, Albert (1932) Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben : különösen 1867 óta. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörös, Károly (1979) Budapest legnagyobb adófizetői, 1873-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1472-9

W

Wagner, Dániel and Török, József (1844) Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről / Wagner Dániel. Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről / Török József. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Waldapfel, Eszter (1962) A független magyar külpolitika 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József (1935) Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből : 1780-1830. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weber, Samu (1891) Podolin város története. Athenaeum, Budapest.

Weber, Samu (1905) Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Weichhart, Gabriella (1911) Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600-1630. Művelődéstörténeti értekezések (48). Stephaneum Nyomda, Budapest.

Wellmann, Imre (1955) A parasztság helyzete az 1767. évi úrbérrendezés előtt. A történettudomány kérdései (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal : 1494-1548. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1850) Frangepán Kristóf' velenczei fogsága : 1514-19. : nagyobb részt még ismeretlen egykoru levelezések és egyéb kútfőkből. Eisenfels és Emich Könyvnyomda, Pesten.

Wenzel, Gusztáv (1882) A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1880) Magyarország bányászatának kritikai története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Fanda és Frohna, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Magyarország mezőgazdaságának története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1877) Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei : tanulmány hazánk közlekedési viszonyainak történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1874) Stibor vajda : életrajzi tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1879) Tata fénykora : 1412-1542. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1875) Visszapillantás az előbbi magyar királyi curiának 1724-1769-iki működésére. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A XV. századi tárnoki jog - Tanulmány a hazai jogtörténet köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1866) A magyar és erdélyi bányajog rendszere. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budán.

Wertheimer, Ede (1910) Gróf Andrássy Gyula élete és kora : a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából kiadatlan források alapján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertner, Mór (1893) Negyedik Béla király története : okirati kútfők nyomán. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (55). Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Wesselényi, Miklós (1938) "Az árvizi hajós" naplója. Magyar irodalmi ritkaságok (40.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Weszelovszky, Károly (1875) Statistikai tanulmányok hazánk közegészségi állapota felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Winkler, Michael (1987) Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts : Aufzeichnungen von Michael Winkler in den Pfarrchroniken von Szakadát, Bonyhád und Gödre. Studia Hungarica (34). Trofenik, München. ISBN 3878281757

Wosinsky, Mór (1896) Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. Franklin, Budapest.

Z

Zach, Krista (1979) Die bosnische Franziskanermission des 17. Jahrhunderts im südöstlichen Niederungarn : Aspekte ethnisch-konfessioneller Schichtung in der Siedlungsgeschichte Niederungarns. Studia Hungarica (13). Trofenik, München.

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. Boruth E. Könyvnyomdája, Budapest.

Zelovich, Kornél (1925) Széchenyi és a magyar közlekedésügy : előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, Antal (1897) Gróf Széchenyi István életrajza : 1791 - 1860. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zichy, Antal (1890) Psychiatria és politika. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, István (1923) A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, Sarolta (1915) Gróf Pálffy Pálné élete. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Zimányi, Vera (1987) Economy and society in sixteenth and seventeenth century Hungary, 1526-1650. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (188). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4404-0

Zimányi, Vera (1968) A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI-XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zlinszky, Imre (1877) A magyar örökösödési jog és az Európai jogfejlődés. Athenaeum, Budapest.

Zoltai, Lajos (1904) Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200-1400 közt. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

Zombory, Ida (1906) Erdély pénz- és hadügyei Barcsay Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek idejében. Művelődéstörténeti értekezések (19). Franklin, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1932) Siralmas panasz. Magyar irodalmi ritkaságok (12.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1887) Az eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1897) Csongrádvármegye története. Csongrádvármegye Közönsége, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644-45-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Törös János szerepe a linczi békekötésben : 1645. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Záborszky, Alajos (1843) Az urbéri telkek örökös megváltásának terve és hasznai. Schmid Antal, Pozsony.

Zádor, Anna (1943) A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Á

Ágoston, Péter (1913) A magyar világi nagybirtok története. Grill, Budapest.

Áldásy, Antal (1903) Alsáni Bálint bíbornok. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Áldásy, Antal (1909) Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja idejében. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áldásy, Antal (1927) Zsigmond király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

É

Éble, Gábor (1912) Az ecsedi százéves urbéri per története : 1776-1877 : az eredeti periratok és levelezések nyomán. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Éble, Gábor (1898) Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza : gazdaságtörténeti tanulmány : levéltári hitelesokiratok nyomán. Hornyánszky Viktor Könyvnyomda, Budapest.

Érdujhelyi, Menyhért (1899) A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Pallas Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Érdy, János (1859) Erdélyben talált viaszos lapok (tabulae ceratae) és magyar őstörténeti vizsgálatok. Boldini, Pest.

Ó

Óváry, Lipót (1874) Nápolyi történelmi kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Pest.

Ö

Ördögh, Piroska (1977) A szakszervezetek antifasiszta tevékenysége a Gömbös-kormány idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1097-9

Ú

Újfalussy, József (1973) Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság zenei életéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ő

Őri, G. György (1876) Negyedik Béla király a Margitszigeten vagy a margitszigeti apácák : történelmi szinmű egy felvonásban, hiteles kútforrások után : pótfüzet a "Margitsziget történelme" címü műhöz. Pannonia, Kassa.

This list was generated on Mon May 27 14:19:05 2024 CEST.