REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 86.

A

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner Lajos, Budapest.

Andics, Erzsébet (1973) Metternich und die Frage Ungarns. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1975) Metternich és Magyarország. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0733-1

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

B

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István. Emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Barabás, Gábor (2014) Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (6). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-31-3

Barkóczi, László (1951) Brigetio. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (22). Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest.

Barta, János (2009) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” : (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén). Speculum Historiæ Debreceniense, 3 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634733454

Barta, János (2020) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” III. Adattár II. Zemplén megye 1800. évi összeírása. Speculum Historiæ Debreceniense, 32 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634902256

Barta, János (2015) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. : Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiæ Debreceniense, 20 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738350

Berend, T. Iván and Ránki, György (1977) East Central Europe in the 19th and 20th centuries. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1309-9

Boros, Ferenc (1970) Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Csatári, Dániel (1968) Forgószélben. Magyar-román viszony, 1940-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csorba, Dávid (2011) A zászlós bárány nyomában : A magyar kálvinizmus 17. századi világa. Speculum Historiæ Debreceniense, 6 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Kálvin Kiadó, Debrecen-Budapest. ISBN 9789634734680 ISBN: 9789635581900

Csuday, Jenő (1884) Zrínyiek a magyar történelemben : 1566-1704. Seiler, Szombathely.

Czeferner, Dóra (2021) Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Monumenta Hungariae historica. Dissertationes = Magyar történelmi emlékek. Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-290-2

D

Dudás, Gyula (1896) A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711. Bittermann Nándor és Fia Könyvnyomdája, Zombor.

Dósa, Elek (1861) Erdélyhoni jogtudomány. Gámán János [etc.], Kolozsvár.

E

Eckhart, Ferenc (1958) A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815. Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fedeles, Tamás and Koszta, László (2011) Pécs (Fünfkirchen) Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 2 . Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

Fellner, Frigyes (1929) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fundárková, Anna (2009) Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1647-1650). Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 1 . Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

G

Gebé, Andor (1908) Bosnyákország történelme a legrégebbi időtől a magyar fennhatóság alatt : 1102-1527. Unió Nyomda, Ungvár.

Gonda, Imre (1977) Verfall der Kaiserreiche in Mitteleuropa - Der Zweibund in den letzten Kriegsjahren. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1084-7

Gyomlay, Gyula (1902) Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gábor, Sándorné (1969) Ausztria és a magyarországi Tanácsköztársaság. Akadémiai Kiadó, Budapest.

H

Halmesvirta, Anssi (2020) A szabadság keskeny ösvénye: Bibó István közösségi moralizmusa. Speculum Historiæ Debreceniense, 28 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a University of Jyväskylä Department of History and Ethnology, Debrecen. ISBN 9789634902133

Hankó, Vilmos (1993) Székelyföld. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6626-5

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1883) Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

I

Irinyi, Károly (1973) Mitteleuropa-tervek és az osztrák-magyar politikai közgondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

J

Jeney-Tóth, Annamária (2012) „... Urunk udvarnépe …” : Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében. Speculum Historiæ Debreceniense, 11 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789633182994

K

Kerekes, Lajos (1966) Ausztria története. 1918-1955. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Kniezsa, István (1932) A szlávok. Kincsestár (26.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Kovrig, Ilona (1937) A császárkori fibulák főformái Pannoniában. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (4). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Kovács, Endre (1959) A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kuun, Géza (1885) A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Köpeczi, Béla (2005) Kuruc diplomaták Európa Keletén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8210-4

Köpeczi, Béla (1995) Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6889-6

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

Kővágó, László (1964) A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Lukácsi, Kristóf (1867) Adalékok az erdélyi örmények történetéhez. Római Katholikus Lyceumi Nyomda, Kolozsvár.

Lőrinc, Péter (1977) Harcban a földért. A magyar fasizmus jugoszláviai földbirtokpolitikája (1941-1944). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1234-3

M

Mayer, Mária (1977) Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-051215-7

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

Mihálik, András (2020) Kalotaszegi meggyőződésünk, magyar öntudatunk seregszemléje... Europrint, Cluj-Napoca.

N

Neupauer, Kamill (1989) Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és Ugocsa megyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5237-X-1

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

O

Orosz, István (2020) Tanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról. Speculum Historiæ Debreceniense, 30 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634902096

Orosz, István (2015) A főnix és a bárány városa : Tanulmányok Debrecen múltjából. Speculum Historiæ Debreceniense, 21 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738367

Orosz, István (2010) A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon. Speculum Historiæ Debreceniense, 5 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634734154

P

Palotás, Emil (1980) Ziele und geschichtliche Realität. Wirtschaftsbestrebungen Österreich-Ungarns auf dem Balkan zur Zeit des Berliner Kongresses im Jahre 1878. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (157). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2570-4

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Polányi, Imre (1987) A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón, 1895-1905. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4220-X

Pór, Antal (1900) Boleszló herceg, esztergomi érsek : (1321-1328). Laiszky János, Esztergom.

R

Radnóti, Aladár (1938) Die römischen Bronzgefässe von Pannonien. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (6). Institut für Münzkunde und Archäologie d. P. Pázmány-Univ., Budapest.

S

Sajti, Enikő (1984) Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában - 1941. Nemzetiségi füzetek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3459-2

Sellye, Ibolya (1937) Császárkori emailmunkák Pannóniából. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (8). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Soós, Katalin G. (1971) Burgenland az európai politikában 1918-1921. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sváby, Frigyes (1895) A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története. [s.n.], Lőcse.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szamota, István (1891) Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten : 1054-1717. Olcsó könyvtár (290.). Franklin, Budapest.

Szendrei, Ákos (2012) Justh Gyula politikai pályája : A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19–20. század fordulóján. Speculum Historiæ Debreceniense, 8 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634735755

Szilágyi, Ferenc (1867) Egy lap Erdély legujabb történelméből : emlékbeszéd N. Tunyogi Cs. József fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1871) A Hóra-világ Erdélyben. Athenaeum, Pest.

Szilágyi, János (1946) A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek = Die Besatzungen des Verteidigungssystems von Dazien und ihre Ziegelstempel. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (21). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Szilágyi, János (1933) A pannoniai bélyeges téglák = Inscriptiones tegularum pannonicarum. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (1). Sárkány Nyomda, Budapest.

Szádeczky Kardoss, Lajos (1993) A székely nemzet története és alkotmánya. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6627-3

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1888) Izabella és János Zsigmond Lengyelországban : 1552-1556. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Teleki, Domokos (1865) A hóra-támadás története. Ráth Mór, Pest.

Thallóczy, Lajos (1909) Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok. Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

V

Vajay, Szabolcs (1968) Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte (862-933). Studia Hungarica (4). Hase und Koehler, Mainz.

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 2., Válasz Budenz József bírálati megjegyzéseire. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Weber, Samu (1891) Podolin város története. Athenaeum, Budapest.

Z

Zlepko, Dmytro (1980) Die Entstehung der polnisch-ungarischen Grenze (Oktober 1938 bis 15. März 1939) : Vergangenheitsbewältigung oder Grossmachtpolitik in Ostmitteleuropa. Studia Hungarica (15). Trofenik, München.

Á

Ádám, Magda (1968) Magyarország és a kisantant a harmincas években. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, Magda (1989) A kisantant és Európa, 1920-1929. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4999-9

This list was generated on Sun May 19 06:43:58 2024 CEST.