REAL-EOD

Items where Subject is "A General Works / általános művek > AX Not specified / nem besorolt"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Â | Ö | Ú | Č | Š | |
Number of items at this level: 736.

A

Andics, Jenő (1977) A technikai haladás társadalmi problémái a gazdasági szervezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1051-0

Ankawa, Abraham ben Mordecai (1870) Kaufmann B 371 - Kerem ḥemer : še’elot ve-tešuvot. Oraḥ ḥayyim, Yoreh deʻah, Even ha-ʻezer ve-Ḥošen ha-mišpaṭ ... Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Eliyahu ben ’Amozeg, Livorno.

Apollonius Rhodius, (1877) Aranygyapjas vitézek vagy Apollonius Rhodius Argonauticonja. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Apponyi, György (1944) Széchenyi emlékbeszéde : a Nemzeti Casino 1944. évi jan. hó 30-i közgyűlésén. Nemzeti Casino anyagai . Apponyi György, Budapest.

Arató, Endre (1975) A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0769-2

Argenti, Döme (1863) Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására. Kozma Vazul, Pest.

Aron, Raymond (2007) Az értelmiség ópiuma. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8456-4

Ashby, William Ross (1972) Bevezetés a kibernetikába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Babko, A. K. (1953) Kolorimetriás analízis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bader, Gershom (1889) Kaufmann B 290 - Ḥelkat meḥoqeq : hu toldot ha-meḥoqeq ha-notsri ... mi-toḵ šelošah kitve yad. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gustav Bader, Krakau.

Balogh, Károly and Molnár, László and Schranz, Dénes and Huszár, György (1962) Gerostomatologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Pál (1903) A magyar faj uralma. Lampel, Budapest.

Baloghy, László (1841) Nemzetiség és alkotmányi mozgalmak honunkban. Esztergami k. Beimel József, Pesten.

Balázs, Tibor (1965) A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa története nyomán, 1830-1940. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barach, Benedek (1878) A templáriusok titkos statutumai. Aigner Lajos, Budapest.

Bartha, Tamás (1873) Szabadkőmüvesség. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Beck, Péter (1963) Útmutató a kézirat elkészítéséhez és a helyes szedéshez. Szerkesztési irányelvek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1891) Ultramontanismus és nemzeti állam. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Ben Ya`aqov, Yitsḥaq (1880) Kaufmann B 39 - ’Otsar ha-sefarim : sefer `aruḵ li-yedi`at sifrei Yisra’el Otsar ha-sefarim = Thesaurus librorum hebraicorum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jacob Benjacob, Wilna.

Benedek, Gábor (2005) Evolúciós gazdaságok szimulációja. Philosophiae Doctores (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8234-1

Benkő, László (1979) Az írói szótár. A szépirodalmi nyelv és stílus lexikográfiai feldolgozása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1790-6

Berecz, János (1979) Harc és együttműködés. A társadalmi haladásról és a nemzetközi enyhülésről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1943-7

Berecz, János (1983) Kihívások, válaszok. Magyarország a nyugtalan világban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3538-6

Berecz, János (1981) Vitáink és egységünk. Hazánk a világban, pártunk a munkásmozgalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2686-7

Berg, Lev Semenovič (1953) Éghajlat és élet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bernstein, Ignatz (1888) Kaufmann B 1057 - Yîdîše šprîḵverṭer = Jüdische Sprichwörter. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Va’rša’.

Bernáth, Jenő (1982) Növénykörnyezet és szabályozása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3016-3

Berzeviczy, Albert (1903) Emlékbeszéd Horánszky Nándor arczképének leleplezésénél. Szent László Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1924) Serlegavató beszéd Gróf Tisza István emlékére. Budapesti Hírlap, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1901) Vetsey István emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde a "Nemzeti tornaegylet" április 13-án tartott Vetsey-emlékünnepélyen. Rózsa Kálmán és neje nyomda, Budapest.

Bethlen, István (1932) Bethlen István gróf Széchenyi-emlékbeszéde. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

Bisztray-Balku, Sándor and Bozóky, László and Koblinger, László (1982) A sugárvédelem fejlődése Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2965-3

Blickle, Tibor (1963) A fluidizációs eljárás készülékei, alkalmazásai és számításai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boda, Fiore (1959) Követelmény, jutalom, büntetés. Nevelési eljárások vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bogyay, Mária (2008) Hollandia magyar szemmel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8589-7

Bokros Birman, Dezső (1974) Bokros Birman Dezső önéletrajza, levelezése, művei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0144-9

Bolgár, Elek (1958) Válogatott tanulmányok (Tudományos szocializmus). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bonč-Bruevič, Aleksej Mihajlovič (1952) Az elektroncső fizikai alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bornemisza, Péter (1955) Ördögi kísértetek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bosnyák, Zoltán (1940) Istóczy Győző élete és küzdelmei. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, Budapest.

Brechman, I. I. (1978) Az ember és a biológiailag aktív anyagok. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1729-9

Buber, Salomon (1895) Kaufmann B 87 - ʼAnše šem. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus šel Yosef Fischer, Qra’qa’.

Buchinger, Johann Georg (1835) Trauerrede und Elegie auf den Tod Weiland Seiner k. k. Apostolischen Majestät. UNSPECIFIED, Hermannstadt.

Bujtás, László (1980) A vállalati struktúrák főbb innovációs hatásterületeinek gazdasági és iparjogvédelmi értékelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2354-X

Bujtás, Zoltán (1991) A méhlegelő. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6017-8

Burgerné Gimes, Anna (2002) A mezőgazdasági földtulajdon és földbérlet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7859-X

Buzás, György Miklós (2012) A peptikus fekélybetegség története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9273-4

Bykov, Konstantin Mihajlovič (1953) Az agykéreg és a belső szervek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bábosik, István (1975) Az erkölcsi tudatosság szerepe a magatartás szabályozásában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0284-4

Bácskai, Vera (1984) Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3173-9

Bálint, Sándor (1957) Szegedi szótár 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bán, Imre (1976) Eszmék és stílusok. Irodalmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0874-5

Bánfalvy, Csaba (2003) A munkanélküliség szociálpszichológiájáról. Pszi-könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8092-6

Bóka, László (1962) Arcképvázlatok és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóna, Ervin (1970) A tudomány néhány elméleti kérdése. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Carmoly, Eliakim (1884) Kaufmann B 14 - ʼAgûdat ʼAgadôt. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. M. Lunts, Yerûšalem.

Cicero, Marcus Tullius (1857) Marcus Tullius Cicero a kötelességekről. Hartleben, Pest.

Constantinovitsné Vladár, Zsuzsanna (2005) A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai. Philosophiae Doctores (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8275-9

Csatári, Dániel (1968) Forgószélben. Magyar-román viszony, 1940-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cseljusztkin, A. B. (1954) Hengerművek önműködő vezérlése és szabályozása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csete, László (1959) A termelőszövetkezetek üzemgazdasági kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csonka, Rózsa (1974) Agrárproblémák parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpolitikája 1919-1929. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0437-5

Csorba, Tibor (1944) A humanista Báthory István. Palladis, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1908) Az árulás története. Világosság Könyvnyomda R.-T, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1902) Királyunk és tanácsosai. Légrády Testvérek Könyvnyomda, Budapest.

Cséfalvay, Zoltán (1990) Térképek a fejünkben. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5658-8

Csépányi, Dezső (1972) Az ellenforradalmi rendszer munkásellenes politikája 1935-39. A rendszer ipari szociálpolitikája és kísérlete a legális munkásmozgalom felszámolására. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csöndes, Mária (1971) Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon. Tudományszervezési füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cukor, György (1970) A fejlődő országok iparosításának néhány kérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

D

Dancs, István (1975) Idegrendszeri sajátságok és a munkastílus. Esztergályos tanulók tevékenységének elemzése változó munkafeltételek között. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0498-7

Dancs, István (1989) A pályamotivációt befolyásoló tényezők vizsgálata a szakoktatásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5359-7

Darvas, Pálné (1988) Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja, 1948-1985. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4420-2

Darvas, Szilárd (2009) Legenda az örökkévalóságról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8811-9

Deinard, ’Efrayim (1896) Kaufmann B 51 - ’Or me’ir : rešimot sifrei Yisra’el ... ha-nimtsa’im be-veit ’otsar sefarim ... Meir Sulzberger = Or Mayer : Catalogue of the old Hebrew manuscripts and printed books of the Library of Hon. M. Sulzberger of Philadelphia. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Aronson, New York.

Demény, Pál (1989) Zárkatársam, Spinoza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5524-7

Deutsch, Antal (1903) A Pesti Lloyd-Társulat : 1853-1903. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Deák, András (2005) Az orosz külpolitikai gondolkodás története, 1992-1997. Philosophiae Doctores (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8276-7

Dobrecov, Nikolaj Leont'evič (1956) Elektron- és ionemisszió. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobszay, László (1983) A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2937-8

Dolmányos, István (1976) A koalíció az 1905-1906 évi kormányzati válság idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0494-4

Dolmányos, István (1963) A magyar parlamenti ellenzék történetéből, 1901-1904. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domanskij, B. I. (1953) Bevezetés az automatika és telemechanika elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domján, Károly (1974) Oksági összefüggések megértése 6-10 éves korban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0122-8

Domé, Györgyné (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Donáth, Blanka (1980) Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1801-5

Donáth, Ferenc (1969) Demokratikus földreform Magyarországon, 1945-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Donáth, Ferenc (1977) Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakulása 1945-1975. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1230-0

Doroganevszkajaâ, E. A. (1953) A növények földrajzi elterjedésének és anyagcseréjének összefüggése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Duka, Tivadar (1901) Levelek : a boer-angol háborúról. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Dulácska, Endre (1982) Az altalaj és az építmény kölcsönhatása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2883-5

Dushman, Saul (1959) A vakuumtechnika tudományos alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dányi, Dezső (1989) Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4811-9

Dávid, Géza (1982) A simontornyai szandzsák a 16. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2643-3

Dóka, Klára (1979) A pest-budai céhes ipar válsága 1840-1872. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1700-0

de Solla Price, Derek (1979) Kis tudomány, nagy tudomány. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1752-3

E

Edelmann, Ẓevi Hirsch (1856) Kaufmann B 291 - Ḥemdah genuzah : maḥberet rišonah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gruber & Guphrat, Königsberg.

Eisen, George (1990) Árnyak játékai. Gyerekek a Holocaustban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5542-5

Eisenbud, Leonard (1969) Az atommag szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eldad ha-Dani, (1892) Kaufmann B 67 - Die Recensionen und Versionen des Eldad Had-Dânî : nach den alten Drucken von Constantinopel, Mantua und Venedig und den Handschriften von London, Oxford, Parma, Rom, St. Petersburg und Wien. Kaufmann Dávid könyvtárából . In Commission bei F. Tempsky, Buchhändler der Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien.

Elek, Tibor (1973) Marxizmus és relativitáselmélet. Megjegyzések Albert Einstein tudományos önéletrajzához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eljutin, V. P. (1953) A ferroötvözetek gyártása. Elektrometallurgia, II. rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Endes, Miklós (1994) Csík-, Gyergyó-, Kászon-Székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6689-3

Epstein, Abraham (1891) Kaufmann B 66 - ʼEldad ha-danî : Sipûrayv ve-hilḵôtayv be-mahadûrôt šônôt `al pî kîtvê yad ve-dfûsîm `atîqîm `im mavôʼ ve-he`arôt be-tserûf maʼamar `al ha-falašîm ve-minhagêhem = Eldad ha-Dani : seine Berichte über die X Stämme und deren Ritus : in verschiedenen Versionen nach Handschriften und alten Drucken mit Einleitung und Anmerkungen nebst einem Excurse über die Falascha und deren Gebräuch. Kaufmann Dávid könyvtárából . Adolf Alkalay, Pressburg.

Erdei, Ferenc (1959) Mezőgazdaság és szövetkezet. A mezőgazdasági és a szövetkezeti fejlődés kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdmann, Gyula (1977) A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv végéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1137-1

Erdélyi, Judit (1979) A fiatal kutatási asszisztencia az akadémiai kutatóhálózatban. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2033-8

Erdélyi, János (1954) Kristályszerkesztés és kristályszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, Tibor (2006) Növekedési potenciál és gazdaságpolitika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8399-2

Erdősi, Ferenc (1987) A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3885-7

Erdősy, Emil (1976) A gazdasági reform büntetőjogi kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0896-6

Eötvös, József (1902) Beszédek : Emlék- és ünnepi beszédek. Eötvös József összes munkái (8). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1886) Emlék- és ünnepi beszédek. B. Eötvös József összes munkái . Ráth, Budapest.

F

Falaquera, Šem Ṭov ben Yosef (1875) Kaufmann B 26 - ʼIggeret ha-vîkûaḥ : be-vîʼûr ha-haskamah, ʼašer bên ha-tôrah ve-ha-ḥoḵmah = Dialog : zwischen einem Orthodoxen und einem Philosophen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Brüder Winter, Vienna.

Farkas, Dezső (1973) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 1914 között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Gábor (1980) Politikai viszonyok Fejér megyében, 1919-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1942-9

Farkas, János (1981) A modern tudomány szerkezete. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2664-6

Farkas, János (1982) A tudomány társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2858-4

Fehér, István (1973) Gazdasági és társadalmi változások Szegeden a felszabadulás után 1945-1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, György (1988) A munkaerő-gazdálkodás dilemmái Magyarországon a 80-as évtizedekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4917-4

Fekete, József (1988) Trópusi talajok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4674-4

Feldman, C. C. (1952) Preciziós öntés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Felkai, László (1979) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1566-0

Feuer, Mária (2000) A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7732-1

Fogarasi, Béla (1956) Tudomány és szocializmus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Foltyn, Ferenc (1985) Inflációelméletek és az amerikai monetáris politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3905-5

Freimut, Bernardin (1896) A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Historikus, Budapest.

Frenkel, J. I. (1951) Bevezetés a fémek elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Friedberg, Bernhard (1897) Kaufmann C 1096 - Hašqafah (monografyah) : `al dor ’Avraham Broda’ ve-qorotav ve-toldotav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik, Drohobycz.

Friedberg, Bernhard (1897) Kaufmann C 1099 - Luḥot zikaron kolel haʻataqot avne ha-matsevot bi-sedeh ha-qevarot ba-ʻir Qraqo ha-nosad be-šnat 311 [1551], ʻim toldot ve-heʻarot ḥadašot u-netsurot, be-livyat maḥlaqah "peliṭat soferim" ha-kolelet he-ʻarot ve-heʼarot me-ḥoqre dorenu ha-gedolim = Lichot Sikoron : enthaltend Epitaphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofes zu Krakau nebst biographischen skizzen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik, Drohobycz.

Fuenn, Šemu’el Yosef (1887) Kaufmann B 37 - ha-’Otsar : ’otsar lešon ha-miqra’ ve-ha-mišnah = Hebräisch-aramäisch Wörterbuch zu Bibel und Mischna : mit Angabe der russiche und deutsche Uebersetzung. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Varšava.

Fábián, Pál (1965) A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fényes, István (1960) A gravitáció hatása feltétlen és feltételes reflexmechanizmusok kialakulására. Az ortotóniás reflex. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földes, János (1976) Basedow-kór. Kórélettan, klinikum. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0947-4

Földes, Éva (1964) Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Füredi, János (1979) Terápiás közösség kialakítása és szociálpszichiátriai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1778-7

Fürst, Julius (1840) Kaufmann B 753 - ’Otsar lešon ha-qodeš : Qonqordantsia `al Torah ve-Nevi’im ve-Ketubim = Librorum Sacrorum Veteris Testamenti concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae quibus ad omnia canonis sacri vocabula tum Hebraica tum Chaldaica loci in quibus reperiuntur ad unum omnes certo ordine recensentur : addito Lexico linguae sacrae Hebraicae et Chaldaicae duplici uno neohebrice alteronlatine scripto quo collatis interpretamentis translationibusque antiquissimis vocabulorum origines ac formae historica atque analytica ratione explicantur. Kaufmann Dávid könyvtárából . Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, Lipsiae.

Füzes, Endre (1984) A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3227-1

G

Galántai, József (1974) Magyarország az első világháborúban 1914-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0075-2

Garai, László (1969) Személyiségdinamika és társadalmi lét. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garay, Alajos (1860) Temetési gyászénekek a szokásos egyházi imák és sz. szertartásokkal. UNSPECIFIED, Pest.

Gebei, Sándor (2013) II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9406-6

Gebhardt, Ferencz (1908) Kis dózis tárczái. Franklin Társulat, Budapest.

Gedai, István (1986) A magyar pénzverés kezdete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4225-0

Gelfond, A. O. (1954) Differenciaszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Genkel', Pavel Aleksandrovič (1951) A növények szárazságtűrése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Jenő (1977) A keresztényszocializmus Magyarországon, 1903-1923. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1120-7

Gergő, Endre (1973) Gergő Endre válogatott pszichológiai munkái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerics, József (1987) A korai rendiség Európában és Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4218-8

Gerle, György (1974) Környezet és településhálózat. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0190-2

Gerszi, Teréz (1960) A magyar kőrajzolás története a XIX. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geréb, György (1962) Kísérletek a fáradtság lélektanának köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerő, Zsuzsa (1974) A gyermekrajzok esztétikuma. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0283-6

Gidai, Erzsébet (1990) Jövőalternatívák. A társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5766-5

Gortvay, György (1953) Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grabar, Igor Èmmanuilovič and Kemenov, Vladimir Semenovič (1953) Harc a burzsoá művészet és művészetelmélet ellen. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grajewski, Pinchas Mordechai (1895) Kaufmann B 84 - ’Emet me-’erets titsmaḥ : ba-maḥbarot yotsʼot ... li-feraḳim bilti ḳevuʻim ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Maginei-erets, Yerušalem.

Gramsci, Antonio (1979) Válaszút a pedagógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1905-4

Gribov, L. A. and Sztyepanov, В. I. and Jeljasevics, M. A. and Volkenstejn, M. V. (1979) Molekularezgések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1563-6

Grošev, Leonid Vasil'evič (1958) Atommagspektroszkópia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grynaeus, Tamás (2002) Szent Antal tüze. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7870-0

Gunst, Péter (1970) A mezőgazdasági termelés története Magyarországon, 1920-1938. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gurzău, Vasile (1968) Vasile Gurzău magyar és román nyelvű meséi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gutenmaher, L. I. (1951) Elektromos modellek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gyenes, Antal (1981) Az alá- és fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2325-6

Gyenes, Péter (1954) A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában. Össz-szövetségi kongresszus 1951. jún. 11-14. Gyorsírási jegyzőkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Győry, János (1979) A francia dráma kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1875-9

Gál, Éva L. (1988) Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt, 1659-1766. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4768-6

Gálffy, Ignác (1913) Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Klein és Ludvig Nyomda, Miskolc.

Gálffy, Mózes (1987) Székely nyelvföldrajzi szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3612-9

Gáspár, Dorottya (1982) Eskü a rómaiaknál és a sacramentum militiae. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2898-3

Gáspár, László (2003) Útgazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8091-8

Gáspár, Simon Antal (1986) Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4441-5

Gáspárdy, László (1989) A polgári per idődimenziója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4995-6

Gáspárné Zauner, Éva (1978) Mondásválasztás. Pedagógiai-pszichológiai módszer a személyiség értékrendszerének megismerésére. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1508-3

Gécseg, Zsuzsanna (2006) A francia nyelvű argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája. Philosophiae Doctores (44). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8305-4

H

H. Haraszti, Éva (2002) Kossuth angliai éveiről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7960-X

Hadasi, Yehudah (1836) Kaufmann B 96 - Sefer eškol ha-kofer. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tiriškan, Goslow.

Haft, Pinḥas (ha-Levi) (1876) Kaufmann B 681 - Pinqas patuaḥ : `al nevu’at Yeš`ayah = Pinkas Patuach : Offenes Buch. Erklärungen über mehrere schwierige Stellen im Buche Jesajah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Im Selbstverlage des Verfassers : Druck von Ad. della Torre (A. Dorfmeister), Wien.

Hagelmayer, Istvánné (1979) A kollektív szerződés alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1693-4

Hahn, Géza (1965) Fodor József élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hahnemann, Samuel (1830) Organon-a (életmüve) a' gyógymüvészségnek : vagy Hahnemann Sámuel homoeopathia-ja (hasonszenve). Wigand Otto, Pest.

Hais, Ivo M. (1961) A papírkromatográfia kézikönyve. Alapelvek és technológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haissinsky, Moisel (1963) A magkémia és alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdu, Lajos (1982) II József igazgatási reformjai Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2715-4

Hajdú, Mihály (1982) A Csepel-sziget helynevei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2906-8

Hajnóczy, József (1958) Hajnóczy József közjogi-politikai munkái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halabuk, László (1973) A magyar népgazdaság M-2. ökonometriai modellje. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halász, László (1980) Vizsgálatok az irodalmi mű megítélésének pszichológiai közvetítéséről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1832-5

Hannover, Natan Naṭa` (1851) Kaufmann B 321b- Yeven metsulaḥ : ha-marbeh le-saper gezerot veha-milḥamot še-hayu be-medin. Rusya ve-Liṭ. u-Polin ... gam yevoʼar bo kol hanhagat medinat Polin ... ve-ʻatah nitvasef bo ... seliḥot še-ḳabaʻ ha-geʼon baʻal Tosfot Yom Ṭov ... le-omram be-taʻanit ʻesrim be-Sivan ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Gedruḳṭ bay Miḥa’el F. Poremba, Lemberg.

Hargittai, Balázs and Hargittai, Magdolna and Hargittai, István (2014) Különleges elmék : Találkozás 111 híres tudóssal. Corvina, Budapest. ISBN 978-963-13-6236-7

Harmathy, Attila (1983) Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3185-2

Harmathyné Horváth, Anna (1988) Társadalmi tulajdon és büntetőpolitika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4509-8

Hartmann, Nicolai (1970) Teleológiai gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hauser, Arnold (1978) Találkozásaim Lukács Györggyel. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1764-7

Havas, Katalin (1964) Az azonosság törvénye a hagyományos és a modern formális logikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Havas, Katalin (1983) Gondolkodás, nyelv, valóság a logikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2897-5

Hegedűs, Miklós (1973) Gazdasági fejlődés és az urbanizáció. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hennyey, Zoltán (1958) Lineáris áramkörök elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herczeg, Gyula (1955) Függelék Herczeg Gyula olasz-magyar szótárához - Supplemento al vocabolario italiano-ungherese di Giulio Herczeg. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herke, Sándor (1983) Szikes talajok javítása és hasznosítása a Duna völgyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3199-2

Herrmann, Dieter B. (1988) A Sirius-rejtély. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4638-8

Herz, Simon (1882) Kaufmann B 5 - ’Avnei šoham : le-ohavei sefat `ivrit be-lašon ve-sefer... = Awneh Schoham : Gesammelte dichtungen. Kaufmann Dávid könyvtárából . David Levi, Pressburg.

Hevesi, Gyula (1966) Folyamatos munkarendek alkalmazásának gazdasági, szervezési és szociális kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heyrovský, Jaroslav (1955) Bevezetés a gyakorlati polarográfiába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hoffmann, Istvánné (2007) Sport, marketing, szponzorálás. Marketing szakkönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8501-9

Hoffmann, Tamás (1963) A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Honti, János (1962) Válogatott tanulmányok (Történetírás, filozófia, közgazdaságtudomány). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horovitz, Márkus (1901) Kaufmann B 3 - ’Avne ziḵaron : ha-ketav ve-ha-miḵtav mi-beit ha-qevarot ha yašan de-qahal qadoš Frankfurt al-nahar ha-Main = Die Inschriften : des alten Friedhofs der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Kaufmann, Frankfurt am Main.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1881) Kaufmann B 10 - Beit neḵut ha-halaḵot : Toratan šel ri’šonim = Schriften der Geonim. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Slobotzky, Frankfurt am Main.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1881) Kaufmann B 7 - ’Agudat agadot : Qovets midrašim qeţanim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Hirsch Itzkowski, Berlin.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1881) Kaufmann B 8 - Beit `eqed hagadot. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Elimeleḵ Slavaṭtsqi, Frankfurt am Main.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1882) Kaufmann B 9 - Tana’ di-vei ’Eliyahu Zuṭa’. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Elimeleḵ Slavaṭtsqi, Frankfurt am Main.

Horváth, Iván (1982) Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2636-0

Horváth, Lajos (1979) A tanulói önkormányzat fejlesztésének útjai az általános iskola mozgalmi életében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1749-3

Horváth, Mária (1978) Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1271-8

Horváth, Zoltán (1976) A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0686-6

Horwitz, A. (1847) Kaufmann B 41 - ’Imrei binah = Spruchbuch für jüdische Schulen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag von Veit und Comp., Berlin.

Hoóz, István (1970) Népesedéspolitika és népességfejlődés Magyarországon a két világháború között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hume-Rothery, William (1955) Elektronok, atomok, fémek és ötvözetek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hunyady, Györgyné (1977) Kollektivitás az iskolai osztályokban. A közösségi beállítódás strukturális meghatározói. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1169-X

Huszár, Tibor (1995) A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos Tanács, 1948-1949. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6867-5

Háber, Judit (1986) Pedagógusok és iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4257-9

Hámori, Dezső (1974) Háziállatok öröklődő alkati hibái és betegségei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0166-X

I

I. Tóth, Zoltán (1958) Bălcescu Miklós élete 1819-1852. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ibn Rušd, (1872) Kaufmann B 99 - Be’ur ’Ibn Rušd `al sefer ha-šir le-Aristoteles = Il commento medio di Averroe alla Poetica di Aristotele. Kaufmann Dávid könyvtárából . Presso l’editore et traduttore : Fratelli Nistri, Pisa.

Ibn Yaḥya, David ben Solomon (1894) Kaufmann B 56 - Sefer ’oryan telita’y = Sefer orjein tlisui. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag Marcus Chajes : Druck v. Josef Fischer, Kraków.

Ibn `Ezra’, ’Avraham (1894) Kaufmann B 6 - Qovetz ḥoḵmat Rabbi ’Avraham Ibn `Ezra’ : širav u-melitzotav ḥiddotav. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Aḥim Šuldberg, Varšava.

Ibn `Ezra’, ’Avraham (1867) Kaufmann B 62 - Sefer ha-’eḥad : `al teša` ha-misparim ha-pešutim = Sepher ha-echad : Liber de novem numeris cardinalibus. Kaufmann Dávid könyvtárából . L. Nitzsche, Odessa.

Ilk, Mihály (1927) A Nemzeti Casino százéves története : 1827-1926. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Imre, László (1983) Hőátvitel összetett szerkezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2890-8

Incze, Miklós (1955) Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inhelder, Bärbel and Piaget, Jean (1967) A gyermek logikájától az ifjú logikájáig. A formális műveleti struktúrák kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inozemcev, N. V. (1952) A motorok égésfolyamatai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Irinyi, Károly (1973) Mitteleuropa-tervek és az osztrák-magyar politikai közgondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Irányi, Jenő (1967) Az elektromos baleset és a villámcsapás klinikuma és pathológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Isaev, A. I. (1953) A felületi rétegképződés folyamata a fémek forgácsolása során. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Istvánffy, Edvin (1958) Válogatott fejezetek a ferromágnesség köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Iványi, Amália (2003) Folytonos és diszkrét szimulációk az elektrodinamikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7998-7

J

Jacimirskij, Konstantin Borisov (1966) A kémiai analízis kinetikus módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jaffe, Ẓebi Hirsch (1897) Kaufmann C 1100 - Le-qorot ha-yehudim be-’Iṭaliya. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., St. Petersburg.

Jankovics, Marcell (2015) A vizuális nevelésről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9661-9

Janky, Béla (2005) Szolidaritás és jóléti preferenciák. Philosophiae Doctores (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8236-8

Janovskaâ, S. A. (1952) Lobacsevszkij haladó eszméi. Az idealizmus elleni harc eszközei a matematikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1983) Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkásmozgalom, 1916-17. március. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3172-0

Jordánszky, Elek (1988) Magyar Országban 's az ahoz tartozó Részekben lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem' képeinek rövid leírása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4927-1

Juhász, Géza (1977) Csokonai-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1028-6

Juhász, János (1980) Háztáji gazdálkodás mezőgazdaságunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2254-3

Juhász, Lajos (2003) A közgazdasági feltételek és az agrárvállalkozások beruházási lehetőségei. Philosophiae Doctores (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7947-2

Jékel, Pál (1974) Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0095-7

Józsa, Péter (1980) Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1785-X

K

Kahana’, David (1880) Kaufmann B 45 - Sefer ’Or ḥadaš. Kaufmann Dávid könyvtárából . I. O. Alapin, Varša.

Kahana’, David (1887) Kaufmann C 1102 - Ḥesed le-Mošeh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipo-litografíâ Bermanʺ i Rabinovič, S.-Peterburg".

Kalischer, Zvi Hirsch (1843) Kaufmann B 76 - ʼEmûnah yešarah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Q. Dombrovski, Tehran.

Kalmár, I. György (1976) Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon, 1900-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0937-7

Kanyar, József (1989) Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában, 1770-1868. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5249-3

Kapás, Sándor (1978) A fajtaváltás hatékonysága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1637-3

Karai, János (1979) Épületgépészet a termesztőtelepeken. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1906-2

Karapetjanc, Mihail Hristoforovič (1951) Kémiai termodinamika. Egyetemi segédkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, József (1987) A szentkorona-tan története, 1919-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4598-5

Kardos, László (1965) Tóth Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Tibor (1967) Az Árgirus-széphistória. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karácson, Imre (1899) Szent Imre herczeg : élet-és jellemrajz : függelékül a Szent Imréről szóló hymnusok. Szent István Társulat, Budapest.

Kassai, József (1962) Kassai József magyar-diák szó-könyvének 1815 körül szerkesztett befejező része a Toldalékokkal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, Anna (1969) A valóságábrázolás problémái George Eliot regényeiben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, Péter (1978) A tükröződési elmélet és a tudat aktivitása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1418-4

Kecső, István (1980) A kutatási folyamat az ismeretlentől a hasznosításig. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2032-X

Kel'man, Veniamin Moiseevič (1965) Elektronoptika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, Elemér (1985) Somogy megye népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában, 1868-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3556-4

Kelemen, János (1990) Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5605-7

Kelemen, László (1963) A 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kende, S. Wien (1895) Katalog der reichhaltigen Sammlungen weil : Sr. Hohw. des Herrn Bischofs und Domprobstes Dr. J. Dankó zu Pressburg. I. Abtheilung. Bibliothek,... s.n., Wien.

Kende, Zsigmond (1974) A Galilei Kör megalakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0379-4

Kenesei, Zsófia (2004) A kapcsolati marketing jelentősége a kereskedelmi banki tevékenységben. Philosophiae Doctores (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8190-6

Kepes, Ágnes and Sille, István (2006) Protokoll és etikett a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8350-X

Kerekes, Benedek (2006) A dohányszárítás elmélete és gyakorlata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8441-7

Kertai, György (1972) A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keszthelyi, Tibor (1971) Az afrikai irodalom kialakulása és fejlődése napjainkig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiefer, Ferenc (1983) Az előfeltevések elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2907-6

Kirpal, G. R. (1986) Bauxit-előfordulások ipari típusai és földtani-gazdasági értékelésük. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3571-8

Kirschner, Béla (1971) Lenin a demokratikus és a szocialista forradalomról 1893-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kis, Aladár (1975) Olaszország története, 1748-1968. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0239-9

Kishont, Ferenc (1981) Számítástechnika rendszerszervezőknek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2291-8

Kiss, István N. (1960) 16. századi dézsmajegyzékek. Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-Szolnok megyék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (1982) A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2702-2

Kiss, Judit (2002) A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7900-6

Kiss, Éva (2005) Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8279-1

Kitov, Anatolij Ivanovics (1964) Elektronikus digitális számítógépek és programozása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klebersperg, Zdenkó (1894) Felvilágositó jegyzetek az ifj. Gróf Teleki Domokos ellen, a budapesti "Nemzeti Kaszinó" Méltóságos Igazgatóságához beadott Kirekesztési inditványhoz. Nemzeti Casino anyagai . Botschar, Beszterczén.

Klár, János (1967) A kutatásszervezés gazdasági kérdései. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kneipp, Sebestyén (1893) Vízkúrám, 35 évi tapasztalat alapján és az egészség megóvása végett. Gerő és Kostyál, Budapest.

Kocsondi, András (1976) Modell - módszer. A modellek helye és szerepe a tudományos megismerésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0788-9

Kohen Tsedeq, Yosef (1883) Kaufmann B 34 - Sefer ohalei Šem : divrei mišpat Ya`aqov ben Yitsḥaq mi-benei Šem = The Tents of Shem : Being an Account of the Trial of Jacob ben Isaac of the City of Madrid, in the Year 5250 A.M. Kaufmann Dávid könyvtárából . N. P. Vallentine, London.

Kohen Tsedeq, Yosef (1895) Kaufmann B 35 - Šem u-še’erit : even boḥan le-matsevet even ašer nimtseʼah be-vet moʻed le-khol ḥai be-q.q. Pemišla ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag von Eisig Gräber Jaroslau : Druch von Josef Fischer, Qra’qa’.

Kohen Tsedeq, Yosef (1890) Kaufmann B 75 - ’Elef alfin : ’iggeret ’evel azkaratah el iš eškolot ... ’Adler a.b.d. artsot Anglia-Arukah = Aleph alphin : An elegy in the memory of the late ... Nathan M. Adler ... Kaufmann Dávid könyvtárából . E. W. Rabbinowicz, London.

Kontorovič, I. E. (1952) Az acél és az öntöttvas hőkezelése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kostonjac, H. Sz. (1955) Az összehasonlító élettan alapjai. Az összehasonlító élettan alapjai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovacsics, József (1980) Bevezetés az államigazgatási informatikába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2404-X

Kovacsicsné Nagy, Katalin (1978) Bevezetés a kriminálinformatikába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1669-1

Kovalovszky, Miklós (1977) Nyelvfejlődés, nyelvhelyesség. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1089-8

Kovanov, Vladimir Vasilʹevics (1979) Egy orvos visszaemlékezései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1593-8

Kovács, István (1962) A szocialista alkotmányfejlődés új elemei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, János (1980) A munkaerő társadalmi újratermelése és tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2240-3

Kovács, József (1983) Az író és a forradalmár, Thomas Paine. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3189-5

Kovács, Kármen (2009) A divattermékek fogyasztása és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8791-4

Kovácsházy, Frigyes (1985) Támfalak és partfalak. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3477-0

Kreybig, Lajos (1956) Az agrotechnika tényezői és irányelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kudrâvcev, Ivan Vasillevic (1954) A belső feszültségek, mint a gépgyártás szilárdsági tartalékai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kudrâvcev, Pavel Stepanovič (1951) A fizika története. Az antik fizikától Mengyelejevig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kunszt, György (1975) A tudományos kutatás logikai modellezése és tematikai irányítása. Általános elmélet és építéstudományi alkalmazások. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0606-8

Kurdûmov, G. V. (1953) A metallográfia és fémfizika problémái. 1950-1951-ben végzett kutatások eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kuros, A. G. (1955) Csoportelmélet/Csoportok általánosított szabad szorzatai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kvasnickij, A. V. (1953) A sertés emésztésének élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, János (1985) Selected speeches and interviews. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3534-3

Káldy, József (1985) A fahasználat gépei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4067-3

Kállai, Gyula (1977) Helyünk a világban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1450-8

Kállay, István (1985) Uriszéki biráskodás a XVIII-XIX században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3531-9

Károly, Sándor (1970) Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kárpáti, Andrea (2005) A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8191-4

Kókay, György (1983) Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3184-4

Kónya, István (1975) Tanulmányok a kálvinizmusról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0528-2

Kónya, István (1967) A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kósa, László (1980) A burgonya Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2312-4

Köte, Sándor (1979) A szocialista munkaiskola kezdetei 1917-1920. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1750-7

Kürti, Jarmila (1988) Az iskolai eredményesség és a szocializáció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4710-4

Kürti, Jarmila (1982) Tervek, hipotézisek, stratégiák a 9-14 éves gyermekek gondolkodásában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2970-X

Kőrös, Endre (1975) Molekulakomplexek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0517-7

Kővágó, László (1964) A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Lackó, Miklós (1955) Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ladó, János (1971) Magyar utónévkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lajtha, György and Szép, Iván (1987) Fénytávközlő rendszerek és elemeik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4150-5

Lakatos, Béla (1965) Bevezetés a komplex vegyületek kristálytér- és ligandumtér-elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakatos, Mária (1976) Légzésrehabilitáció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0946-6

Laner, Antal (1988) Dissertatio de acupunctura. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4667-1

Lapis, Károly (1988) A vesebetegségek klinikopatológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4516-0

Lavrent'ev, Mihail Alekseevič (1953) Variációszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Legeza, László (2004) Mérnöki etika. Iránytű . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-8130-54-7

Lengyel, Béla (1979) Gorkij és Nietzsche. Két himnusz az emberről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1653-5

Lengyel, György (2007) A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8410-4

Lengyel, Márta S. (1985) Egy tévelygő Habsburg-alattvaló a 19. század derekán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3899-7

Lentner, Csaba (2006) Pénzpiacok szabályozása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8375-5

Lepešinskaâ, Olʹga Borisovna (1951) A sejtek képződése az élő anyagból és az élő anyag szerepe a szervezetben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Letošnev, Mihail Nikolaevič (1951) Mezőgazdasági gépek elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Levy, Naphtali‏ (1891) Kaufmann B 585 - Naḥalat Naftali = Nachalas Naphtali : yaḵil bo še’elot u-tešuvot be-`inyene halaḵot be-4 ḥelqe ha-Š. `a. ... ve-nilvah `alav Sefer Qadeš Naftali `al Šas ve-`En Ya`aqov ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Bick, Pressburg.

Levšin, Vadim Leonidovič (1956) Folyékony és szilárd anyagok fotolumineszcenciája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos (1955) A magyar tudomány tíz éve, 1945-1955. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lipcsey, Attila (1986) A pszichiátria biológiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4288-9

Liska, József (1955) Villamos áramkörök vektorábrái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Little, Ed and Marandi, Ebi (2005) Kapcsolati marketing. Marketing szakkönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8282-1

Lojcjanszkij, L. G. (1956) Folyadékok és gázok mechanikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lomov, Boris Fedorovič (1969) Ember és technika. A műszaki pszichológia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lordkipanidze, D. O. (1955) K. D. Usinszkij pedagógiai tanítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ludvig, Zsuzsa (2008) Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8614-6

Lugossy, Gyula (1980) Az endogen uveitisek és általános orvosi vonatkozásaik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2402-3

Lukács, Béla (1990) Utazások térben, időben és téridőben. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5713-4

Lukács, Lajos (1986) Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei, 1860 - 1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4127-0

Luzzato, Samuel David (1882) Kaufmann B 22 - ’Iggerot ŠaDaL : S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Zupnik et Knoller, Przemyśl.

Luzzato, Samuel David (1896) Kaufmann B 23 - ʼIgrôt Šadal : metûrgamôt me-haʼigrôn ha-ʼiṭalqi. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Žitomir?.

Luzzatto, Samuel David (1895) Kaufmann B 36 - ʼÔhev ger : Maʼamar meḥqari `al targûm ʼÔnqelôs = Philoxenus, sive de Onkelosi Chaldaica Pentateuchi versione dissertatio hermeneutico-critica. Kaufmann Dávid könyvtárából . Joseph Fischer, Kraków.

Lysenko, Trofim Denisovič (1954) A növények szakaszos fejlődése. Tanulmányok a mezőgazdasági növények szakaszos fejlődésének és jarovizációjának elmélete köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, Imre (1970) Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a 2. világháborút követő években. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lénárd, Ferenc (1982) A gondolkodás hétköznapjai. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2971-8

Lénárd, Ferenc (1978) A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1447-8

Lőrinc, Péter (1977) Harcban a földért. A magyar fasizmus jugoszláviai földbirtokpolitikája (1941-1944). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1234-3

Lőrincz, Ernő (1974) A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus kezdeteitől az első világháború végéig 1840-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0432-4

Lőrincz, L. László (1988) Démonok és varázslók Tibetben. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4893-3

Lőrincz, Lajos (1969) A tudományos kutatások állami irányítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

M

Madaras, Éva (1989) Az osztrák keresztényszociális mozgalom a pártalakulás évtizedében, 1887-1897. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5242-6

Madzsar, József (1967) Madzsar József válogatott írásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, László András (1989) Bevezetés a kisértettanba. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5383-X

Magyari Beck, István (1982) Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-29033

Magyari Beck, István (1976) Kísérlet a tudományos alkotás produktumának interdiszciplináris meghatározására. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0963-6

Maimonides, Moses (1873) Kaufmann B 29 - ʼIgeret têman = Iggeret Teman oder Sendschreiben ... an die jüdische Gemeinde Jemens. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Leopold Hahn (H. Hamber), Wien.

Makarenko, Anton Semenovič (1956) Pedagógiai hősköltemény. Makarenko művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mandics, György (1987) Rejtélyes írások. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4448-2

Mann, Miklós (1982) Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2874-6

Mannoni, Pierre (1991) A félelem. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5858-0

Marjainé Szerényi, Zsuzsanna (2005) A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon. Philosophiae Doctores (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8235-X

Markov, Konstantin Konstantinovič (1952) A geomorfológia alapvető kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markó, Imre Lehel (1981) Kiskanizsai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1834-1

Marót, Károly (1964) Az epopeia helye a hősi epikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maróti, Mihály (1976) A növényi szövettenyésztés alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0960-1

Matheika, Március (1988) A településhálózat-vizsgálat elméleti és gyakorlati vonatkozásáról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5288-4

Matók, Béla (1881) A zsidó kérdés nro. 2. történelmi, társadalmi és törvényes szempontból tárgyalva. Szerző, Budapest.

Mayer, Mária (1977) Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-051215-7

Maškin, Nikolaj Aleksandrovič (1953) Augustus principatusa. Kialakulása és társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Megyer, Szabolcs (1958) Arany János és Budapest. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mejlah, Boris Solomonovič (1954) Lenin és az orosz irodalom kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején. Tanulmányok és vázlatok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Menaḥem `Azaryah, mi-Fano (1884) Kaufmann B 74 - ʼAlfasi zûṭaʼ : Qitsur sefer ha-ʼalfasi be-tosafot pesaqim ve-ḥiduše dinim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Avraham Mošeh Lunts, Yerušalem.

Menyhárt, Lajos (1983) Az orosz társadalmi-politikai gondolkodás a századfordulón, 1895-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2985-8

Mešullam bar Mošeh bar Yehudah mi-Bedresi, (1885) Kaufmann B 217 - Sefer ha-hašlamah : le-seder neziqin ha-mašim hilḵot ha-Rif. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Paris.

Mešullam bar Mošeh bar Yehudah mi-Bedresi, (1885) Kaufmann B 218 - Sefer ha-hašlamah : le-seder neziqin. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Paris.

Mihailich, Győző (1960) A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihlin, Solomon Grigor'evič (1953) Integrálegyenletek és alkalmazásuk a mechanika, a matematikai fizika és a technika egyes problémáira. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihály, Ottó (1974) Nevelésfilozófiai és pedagógiai célelmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0063-9

Mike, Zsuzsa (1976) Légifénykép-interpretálás és a természeti erőforrások feltárása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0638-6

Mikecz, Ferenc (1984) Az MKP vezette forradalmi erők harca a népi demokratikus átalakulásért Hajdú megyében, 1944-1948. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3236-0

Milovanov, V. K. (1954) Adatok a gazdasági állatok szaporodásbiológiájához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Miskolczi, László (1973) Kéregmozgások vizsgálata szabatos szintézisekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mistéth, Endre (2001) Méretezéselmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7778-X

Misztótfalusi Kis, Miklós (2003) Szakats mesterségnek könyvetskéje : mellyben külömbkülömbféle válogatott tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és fözése, mintegy élés-kamarában, rövideden leirattatik, és kinek-kinek hasznára leábrázoltatik. Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 963-09-4493-6

Mizraḥi, Avšalom ben Mošeh (1868) Kaufmann B 82 - ʼImrê šefer : qabbalah `al meleʼḵet ha-šir. Kaufmann Dávid könyvtárából . Be-vet ha-sefarim šel Geršon Hess, Frankfurt de-Mayn.

Mičurin, Ivan Vladimirovič (1954) I. V. Micsurin válogatott művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Edit (1965) A szépirodalmi szöveg megértésének neveléslélektani vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, István (1979) Élelmiszer-termelés és szövetkezeti mozgalom a fejlődő országokban. Tanzániai kísérlet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2008-7

Molnár, István T. (1993) A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6526-9

Molnár, János (1967) Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban. A polgári magyarázatok bírálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, János (1969) A Nagybudapesti Központi Munkástanács. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, László (1976) Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1067-7

Molnár, Pál (1991) Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 636-05-5938-2

Molnár, Péter (1989) A felsőfokú továbbtanulási igény kialakulásának és megvalósulásának feltételei hátrányos társadalmi helyzetű fiataloknál. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5252-3

Molnár, Sándor (1977) A nemi chromosoma-aberrációk idegrendszeri vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1214-9

Morava, Endre and Antoni, Ferenc (1991) Az emberi táplákozás alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5903 X

Mundruczó, György (1981) Alkalmazott regressziószámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2515-1

Mádl, Antal (1979) Írók történelmi sorsfordulókon. Osztrák és német írók magyar kapcsolatok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1786-8

Mándi, Péter (1975) Oktatás és gazdasági növekedés a fejlődő országokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0393-X

Márton, Géza (1974) A hazai energiaszerkezet-változás fontosabb regionális kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0062-0

Mészáros, Rezső (1982) A falusi átalakulás alapvető térfolyamatai a Dél-Alföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3148-8

Müller, Antal (1979) Kölcsönhatás és meghatározottság. Kísérlet egy korszerű természetfilozófiai determinációelmélet kidolgozására. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1473-7

N

Nagy, Ferenc (2000) A Bolyai-üzenet és a Bolyai-díj. Better Kiadó, Püski Kiadó, Budapest. ISBN 963 86040 1 8

Nagy, Ferenc (1980) Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2250-0

Nagy, György (1979) Polycythaemia rubra vera klinikuma, pathologiája és korszerű kezelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1887-2

Nagy, József (1980) 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2258-6

Nagy, Sándor (1962) Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Sándor (1956) A didaktika alapjai. Kandidátusi értekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Zsuzsa (1986) Liberális pártmozgalmak, 1931-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3960-8

Nagy, Zsuzsa (1988) Szabadkőmüvesek. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4637-X

Nalbandân, A. B. (1953) A hidrogén oxidációjának és égésének mechanizmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nalbangyan, A. B. and Emanuel, N. M. (1954) Oxidációs láncreakciók kinetikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nalimov, Vasilij Vasil'evič (1980) Tudománymetria. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2352-3

Natan ben Yehi’el, (1884) Kaufmann B 648 - `Aruḵ ha-šalem = Plenus Aruch : Targum-Talmudico-Midrasch verbale et reale Lexicon. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Vienna.

Natanson, Isidor Pavlovič (1952) Konstruktív függvénytan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nazarenko, Aleksandr Vasil'evič (1952) Ásványok és ércek félmikro-analízise. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Naḥmanides, (1841) Kaufmann B 1036-1043 (1037) - `Alim le-terufah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Geršon ’Eliyahu b. Yitsḥaq : Gedruckt in der kön. Univ. Buchdruck, Ofen.

Nejman, Moisej Borisovič (1967) A kinetikus izotóp módszer és alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemcsics, Ákos (2001) A napelem és fejlesztési perspektívái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7821-2

Nemes, Dezső (1962) Az ellenforradalom története Magyarországon. 1919-1921. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Károly (1981) A filmelmélet változásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2408-2

Nemes Nagy, József (1987) A regionális gazdasági fejlődés összehasonlitó vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4628-0

Nemeskürty, István and Koltay, Gábor (2005) Mi végre vagyok a világon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8245-7

Nyikityin, N. I. (1955) A fa kémiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nyilas, József (1977) A nemzetközi tudományos-technikai együttműködés hatékonyságának közgazdasági problémái. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1217-3

Nábrády, Mária (2004) Az érzelmek a tranzakcióanalitikus szemszögéből. Philosophiae Doctores (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8145-0

Nádor, Judit (2007) Sámánság: a művelés művészete. Akadémiai kiskönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-85118

Nándori, Pál (1972) A Marseille-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Náray-Szabó, Gábor (2003) Fenntartható a fejlődés? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8017-9

Náray-Szabó, Gábor (2006) Fenntartható a fejlődés? Akadémiai kiskönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8403-6

Németh, Dezső (2006) A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Philosophiae Doctores (46). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8322-4

Németh, János (1975) Rendkívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0453-7

Németh, Miklós (2004) Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban. Philosophiae Doctores (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8188-4

Névai, László (1987) A szocialista polgári eljárásjog elméleti alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4463-6

O

Oding, Ivan Avgustovič (1953) A gőzerőművek szerkezeti anyagai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Orbán, Sándor (1972) Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus és szocialista agrárátalakulás 1945-1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Palotás, Emil (1972) A Balkán-kérdés az osztrák-magyar és az orosz diplomáciában a XIX. század végén. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pannonius, Janus (1972) Iani Pannonii episcopi Quinque-Eccles illius antiquis vatibus comparandi recentioribus certé anteponendi quae uspiam reperiri adhuc potuerunt omnia Opera Ioannis Sambuci Viennae 1569. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pap, János (1960) Puskás Tivadar. Egy nagy magyar feltaláló életregénye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pataki, Ferenc (1976) Utak és válaszutak a mai szociálpszichológiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1001-4

Pataki, Ferenc (1972) A csoportkohézió. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pavlov, Ivan Petrovič (1953) Előadások a nagyagyféltekék működéséről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pentkovskij, Mstislav Vâčeslavovič (1959) Nomográfia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perczel, Károly (1966) Regionális tervezés és a magyar településhálózat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perreau, Pietro (1878) Kaufmann B 665 - Intorno al comento ebreo-rabbinico del R. Immanuel ben Salomo sopra la Cantica Pi’ ʻal šir ha-širim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, Roma.

Perreau, Pietro (1884) Kaufmann B 666 - Intorno al comento inedito ebreorabbinico del Rabbi’ Immanuel ben Selomo’ sopra Giobbe Pi’ `al Iyyob : parte prima e seconda. Kaufmann Dávid könyvtárából . G. Nacamulli, Corfu.

Pertorini, Rezső (1966) Csontváry patográfiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perényi, József (1956) Tanulmányok a népi demokrátiák történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petrasovits, Géza (1992) Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6308-8

Petroszjanc, A. M. (1980) Az atomtudomány és atomtechnika időszerű problémái a Szovjetunióban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2068-0

Petrovskij, Boris Vasil'evič (1968) A szivaneurysma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petőcz, Éva (2002) A nyelvi hiány fogalmának szövegtani értelmezése. Philosophiae Doctores (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7888-3

Piaget, Jean (1973) A kísérleti pszichológia módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Piaget, Jean (1988) A viselkedés mint a fejlődés hajtóereje. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4750-3

Piontkovskij, Andrej Andreevič (1972) Hegel állam- és jogbölcselete és büntetőjogi elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pituk, Béla (1893) Hazaárulók. Bloch H., Arad.

Platonov, Grigorij Vasil'evič and Novinskij, I. I. (1954) A modern biológia filozófiai problémái. Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogány, Béla (1957) A nagyszilárdságú beton néhány problémája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Polányi, Imre (1987) A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón, 1895-1905. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4220-X

Pontrâgin, Lev Semenovič (1972) Közönséges differenciálegyenletek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Porkolábné Balogh, Katalin (1983) A gyakorlati-technikai problémamegoldás fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3093-7

Porter, Michael E. (2006) Versenystratégia. Marketing szakkönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8349-6

Prettenhoffer, Imre (1969) Hazai szikesek javítása és hasznosítása. Tiszántúli szikesek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pritz, Pál (1982) Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, 1932-1936. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2859-2

Proszt, János (1964) Polarográfia, különös tekintettel a klasszikus módszerekre. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Purgly, Emil (1941) Purgly Emil Serlegbeszéde, melyet a Nemzeti Kaszinó 1943. febr. 7-én tartott Széchenyi lakomáján mondott el. Nemzeti Casino anyagai . Pátria, Budapest.

Pál, József (1988) A neoklasszicizmus poétikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4711-2

Pálffy, Endre (1973) George Coşbuc élete és költészete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pándi, Pál (1974) Petőfi és a nacionalizmus. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0356-5

Pátrovics, Péter (2004) Az aspektus története és tipológiája. Philosophiae Doctores (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8165-5

Pénzes, István (1967) A magyar fűszerpaprika termesztésének természeti és gazdasági földrajzi alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1970) Kormányzati politika és parlamenti ellenzék 1910-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1963) A koalíció felbomlása és a Nemzeti Munkáspárt megalakulása. 1909-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Q

Qara’, Yosef (1861) Kaufmann B 661 - Peruš Hošea` = In Hoseam commentarius : e codice manuscripto qui in bibliotheca seminarii theologici Iudaici asservatur. Kaufmann Dávid könyvtárából . Barth, Breslau.

Quine, Willard van Orman (1968) A logika módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Rabbinovicz, Raphaël Nathan Nata (1888) Kaufmann B 31 - ʼOhel ʼAvraham : rešimat ha-sefarim ʼašer ʼasaf ve-kibets ha-rav ʼAvraham Mʻertsbʼaḵʻer. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus `A. Huber, Munich.

Racsmány, Mihály (2004) A munkamemória szerepe a megismerésben. Philosophiae Doctores (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8103-5

Radnót, Magda (1979) Ifj. Imre József. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1722-1

Radvánszky, Béla (1893) Házi történelmünk emlékei : szakácskönyvek : 1. köt. : régi magyar szakácskönyvek. Athenaeum, Budapest.

Ramm, V. M. (1953) Abszorbciós eljárások a vegyiparban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ranovič, Abram Borisovič (1952) A hellénizmus és történeti szerepe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ranovič, Abram Borisovič (1956) A római birodalom keleti tartományai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rapoport, Šelomoh Yehudah Leib (1886) Kaufmann B 24 - ʼIgrôt Šir : ašer herits harav Šir ʼel rašdal mi-šenat 593 `ad šenat 620 = S. L. Rappoport’s hebräische Briefe an S.D. Luzzatto (1833-1860). Kaufmann Dávid könyvtárából . Hotsi la-or Še’alti’el Ayziq Graeber, Przemyśl.

Ravasz, László (1937) Az időfeletti Széchenyi. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

Rekettye, Gábor (2007) Kisvállalati marketing. Marketing szakkönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8468-5

Ricardo, David (1969) Megjegyzések Malthus „A politikai gazdaságtan elvei” című művéhez. Malthus könyvének szövegével. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ricardo, David (1954) A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Robertis, Eduardo Diego Patricio de and Nowinski, W. W. and Saez, F. A. (1974) Sejtbiológia. Általános cytologia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0407-3

Rodkinson, Michael Levi (1884) Kaufmann B 4 - ’Avnei milu’im : bi-devar tiqun ha-dat ve-ha-da`at be-Yisra’el = Abnei Hamiluim : Fassungssteine. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Berlin.

Román, László (1977) A munkáltatói utasítás érvényessége és hatályossága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1143-6

Roskó, Gábor and Turán, Tamás (2004) Képfogyatkozás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-OS-8022-5

Rubaševskij, Andrej Artem'evič (1951) I. V. Micsurin elméleti hagyatékának filozófiai jelentősége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rudas, János (1969) Ich fahre einen Moskwitsch. Pflege-, Instandhaltungs- und Baseltips, Fahrhinweise mit speziellen Hinweisen für die Moskwitsch-Typen 407 und 403 sowie für den Wolga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rudolf, Lóránt (1972) A nemzetközi vétel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ruzsa, Imre (1984) Klasszikus, modális és intenzionális logika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3084-8

Ruzsiczky, Éva (1963) Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában. Kazinczy tájszóhasználata alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Attila (1972) Az igazságszolgáltatási szervezet egysége és differenciálódása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Attila (1990) A törvényesség és a közigazgatás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5611-1

Rácz, István (1988) Városlakó nemesek az Alföldön 1541-1848 között. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4881-X

Rácz, János (1971) Az üzemi bizottságok a magyar népi demokratikus átalakulásban 1944-1948. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réti, László (1977) A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története, 1881-1919. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1135-5

Révai, Miklós (1973) A magyar szép toll. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1959) Sinai Miklós és kora. Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, T. Mihály (1986) A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon, 1867-1875. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3986-1

Rónay, László (2005) Márai Sándor. Nemzeti klasszikusok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8220-1

Rózsa, Erzsébet (1993) Hegel gazdaság-filozófiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6518-8

Rózsa, György (1965) A társadalomtudományi kutatás és a tudományszervezés tájékoztatási problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, Zoltán (1984) Szatíra és társadalom az itáliai középkorban és a kora Reneszánszban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3407-X

S

Sa`adyah ben Yosef, Ga’on (1886) Kaufmann B 705 - Pešer davar : kolel pitron tiš`im milot bodedot le-R. Sa`adya Ga’on meqor be’uran hi’ mi-Mišnah u-gemara’. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bet ’Otsar ha-Sifrut, Przemysl.

Sa`adyah ben Yosef, Ga’on (1864) Kaufmann B 80 - Sefer ha-’emunot ve-ha-de`ot : Ḥoḵmat Yisra’el hotsa’ah kolelet meṭev sifrei ḥaḵamei Yisrael ... = Chochmath Israel : Die Jüdische Religionsphilosophie. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Leipzig.

Safir, Ya`aqov ha-Levi (1866) Kaufmann B 2 - ’Even Safir : ’Admat Ḥam (mas`a Mitsrayim) yam Suf, ḥadarei Teman, mizraḥ Hodu kulo, erets ha-ḥadašah ’Osţraliya. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rudolph Siebert, Lyck.

Salamon, Jenő (1964) Gyermekek gondolkodása a cselekvésben. Az elemi konstruáló tevékenység fejlődése 6-10 éves korban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salamon, Jenő (1973) A gyakorlati problémamegoldás fejlődése 6-14 éves korban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarbu, Aladár (1981) Henry James és a lélektani regény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2615-8

Sardá Y Salvany, Felix (1888) A liberalismus bűn. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

Sarkisov, Semen Aleksandrovič (1968) Agystruktúra és agyfunkció. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarlós, Béla (1976) Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1004-9

Sarlós, Márton (1959) A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sason Mordeḵay Mošeh, (1891) Kaufmann B 83 - Sefer ʼimre Sason : Hanoten ʼimre šefer. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Beḵor Ḥutsin, Bagdad.

Schaff, Adam (1967) Bevezetés a szemantikába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schimanek, Emil (1954) Energiaátalakulás hőerőgépekben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schönwald, Pál (1969) A magyarországi 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Scsegolev, V. N. (1951) Mezőgazdasági rovartan. A termesztett növények kártevői és az ellenük való védekezés módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sebestyén, Árpád (1965) A magyar nyelv névutórendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Selye, János (1976) Stressz distressz nélkül. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1106-1

Sembery, Péter (2002) Mezőgazdasági termények dielektromos jellemzői. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7910-3

Sennikov, A. P. (1953) A növények ökológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Seres, Imre (1968) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Serratrice, Georges (1990) A migrén. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5785-1

Sečenov, Ivan Mihajlovič (1954) Az agy reflexei. Kísérlet a pszichikai folyamatok fiziológiai magyarázatára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Silverstone, Roger (2008) Miért van szükség a média tanulmányozására? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8594-1

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Simond, Renée B. (1959) Verancsics Faustus Dictionariumának magyar szókészlete betűrendben, a latin értelmezésekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sinkovics, József (1955) A víruskutatás alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sipos, Aladár (1977) A technikai haladás hatása a fejlett tőkésországok agrárviszonyaira. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1300-5

Sipos, Péter (1970) Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sisakân, Norair Martirivič (1953) A protoplazma szerkezetének fermentműködése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sitkei, György (1981) A mezőgazdasági anyagok mechanikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2673-5

Sitkei, György (1967) A mezőgazdasági gépek talajmechanikai problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Smirnov, N. I. (1951) Szintetikus kaucsukok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sokolovskij, V. V. (1953) A képlékenység elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, Katalin (1979) A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1933-X

Somló, János (1983) Lineáris és nemlineáris szabályozási rendszerek számítógépes tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3060-0

Somogyi, Cs. Sándor (1826) Dentu mogerek, vagy a magyaroknak ös-elei. Landerer Anna, Buda.

Somogyi, Sándor (1977) Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1085-5

Somogyi, Éva (1976) A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az osztrák-német liberálisok útja a kiegyezéshez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0856-7

Soós, Katalin G. (1971) Burgenland az európai politikában 1918-1921. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Pál (1977) A pályakezdő Szabó Ervin politikai és kulturális törekvése. Fejezetek a magyar századforduló munkásművelődésének történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1264-5

Spira, György (1964) 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinschneide, Moritz (1848) Kaufmann B 42 - ’Otsarot ḥayyim : rešimat sifrei ḥoḵmah ... Ḥayyim ben Yosef Miḵa’el = Ozrot chajim: Katalog der Michael’schen Bibliothek. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. J. Halberstadt, Hamburg.

Steklács, János (2005) Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében. Philosophiae Doctores (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8214-7

Stepanov, Sergeevič Jurij (1976) Szemiotika. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0772-2

Stromfeld, Aurél (1928) Készül az új háború. Világosság Könyvnyomda R.-T, Budapest.

Sukačev, Vladimir Nikolaevič (1952) Növény és környezet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Surányi, László (1978) A Magyarországi Tanácsköztársaság bélyegkiadásainak és a Vörös Hadsereg tábori postájának története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1149-5

Surányi, Sándor (1982) Az indiai agrárkérdés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2802-9

Susánszky, János (1985) Tanulmányok a szervezésről és a vezetésről. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4132-7

Szabolcs, István (1961) A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcs, Ottó (1965) Köztisztviselők az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisában. 1920-1926. Tisztviselőkérdés Magyarországon az első világháborút követő infláció és a szanálási válság éveiben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1963) A válaszút és egyéb tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Bálint (1975) Felszabadulás és forradalom. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0548-7

Szabó, István (1976) Agrárforradalom a Viharsarokban, 1945-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1110-X

Szabó, István (1976) Jobbágyok - parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0866-4

Szabó, Kálmán (1985) Arányossági elv és érték a modern gazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2516-X

Szabó, Kálmán (1984) Kazandzákisz regényírói művészete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3277-8

Szabó, László (1989) A géppuska regénye. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5266-3

Szabó, Mária Helga (2007) A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása. Philosophiae Doctores (54). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8548-4

Szabó, Nándor (1958) Impulzustechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakasits, D. György (1965) A tudományos kutatás szerepe a gazdasági fejlődésben. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakács, Ferenc (1987) Intelligenciadeficit típusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4388-5

Szarka, József (1971) A nevelési tapasztalat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szebenyi, Péterné (1976) A morális tudatosság és értékrendszer problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0797-8

Szedlák, Mátyás (1897) Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar emigráczió idejéből (1848-61). Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

Szekeres, József (1970) A magyar bányamunkásság harcai, 1934-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szeli, István (1993) A peremkultúra élettana. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó - Forum, Budapest. ISBN 963-05-6653-2

Szemere, Miklós (1897) Széchényi pohárköszöntő mondotta Szemere Miklós de Genere Huba 1897. február 7-ikén a Nemzeti Casino díszlakomáján. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

Szende, Tamás (1976) A beszédfolyamat alaptényezői. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1066-9

Szendy, Károly (1967) Korszerű hálózatszámítási módszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szendy, L. György (1985) Ötnyelvű szabadalmi szótár, német, angol, francia, spanyol, orosz. Magyar függelékkel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2982-3

Szentpéteri, István (1965) A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szepesházy, Kálmán (1973) A Tiszántúl északnyugati részének felsőkréta és peleogén korú képződményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Sándor (1970) Az induktiv és a deduktiv következtetések kapcsolata az empiria sikján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Sándor (1981) A fogalmak dialektikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2514-3

Szilvek, Lajos (1900) Hypnotismus lélektani, orvostudományi, történeti és törvényszeki szempontból. Athenaeum, Budapest.

Szilágyi, László (1986) A tudomány árukategóriái és gazdasági hatékonysága. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3606-4

Szkanavi, Georgij Ivanovics (1953) A dielektrikumok fizikája. Gyenge terek tartománya. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szokolov, A. (1955) Klasszikus térelmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szukacsov, V. I. (1953) A botanika problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1986) Bevezetés a ciklusszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4377-X

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1989) A jelenségek univerzális kapcsolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5269-8

Szántó, Imre (1980) A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon, 1541-1593. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2288-8

Szántó, Miklós (2001) Tengerentúli magyarok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7769-0

Szántó, Miklós (1967) Életmód, művelődés, szabadidő. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1962) Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchenyi, István (1889) Gróf Széchenyi István levelei. Athenaeum, Budapest.

Széchényi, Viktor (1941) Széchényi István és a Nemzeti Casino. Nemzeti Casino anyagai . Széchényi Viktor, Budapest.

Székácsné Vida, Mária (1980) A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1904-6

Széles, Klára (1976) Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1033-2

Szénási, József (1981) A dialektika alaptörvényéről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2597-6

Sántha, Pál (1982) Az iskola és a közművelődési intézmények. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2865-7

Sápi, Vilmos (1967) A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. századtól 1848-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárfalvi, Béla (1965) A mezőgazdasági népesség csökkenése Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárkány, Oszkár (1974) Sárkány Oszkár válogatott tanulmányai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0291-7

Sárosi, Gyula (1954) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Magyar irodalmi tár . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárándi, Imre (1965) Visszaélés a joggal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Séra, László (1980) A nevetés és a humor pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2286-1

Sőtér, István (1967) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1896) Kaufmann B 12 - Agadath Shir Hashirim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bell, Cambridge.

sine, nomine (1879) Mxitharaj Anechioj Pathmothium. UNSPECIFIED, S. Peterburg.

sine, nomine (1923) A Nemzeti Casino alapszabályai és házrendje 1923. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

sine, nomine (1895) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

sine, nomine (1878) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

sine, nomine (1927) A Nemzeti Casino ecarté- és chemin de fer-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

sine, nomine (1908) A Nemzeti Casinónak a játékbizottság által jóváhagyott ecarté-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

sine, nomine (1879) Pathmothium Sebeosi Jepiskoposi .. UNSPECIFIED, S. Peterburg.

T

Takáts, Péter (1987) A szabványszerződések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4240-4

Tamás, Aladár (1977) A 100%. A KMP legális folyóirata, 1927-1930. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1329-3

Tamás, Attila (1972) A költői műalkotás fő sajátosságai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamássy, István (1964) A kertészeti növények ellenállóságra való nemesítése irányított neveléssel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tardy, Lajos (1954) Balugyánszky Mihály. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tasner, Antal (1834) A Nemzeti Casino részeseinek névsora betűrenddel; annak szabályai s egyéb tudnivalói 1834. Nemzeti Casino anyagai . Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István, Pest.

Taylor, Alan John Percivale (1988) A második világháború képes krónikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4566-7

Telegdi, Zsigmond (1953) Szovjet nyelvtudományi értekezések. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Temesváry, Ferenc (1980) A sárvári Nádasdy Ferenc Muzeum fegyvergyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2203-9

Teodorčik, K. F. (1954) Öngerjesztésű rezgőrendszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tersztyánszky, Gábor (1986) A mezőgazdaságilag művelt talajok gyakori rovarlárváinak határozója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4064-9

Tessore, Dag (2004) A háború misztikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8142-6

Thaly, Kálmán (1879) Az első hazai hírlap 1705-1710. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Tokin, Boris Petrovič (1965) Az elméleti biológia és Bauer Ervin munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1963) Ausztria-Magyarország a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben, 1890-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1983) Németország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3377-4

Topčiev, Aleksandr Vasil'evič (1952) Szénhidrogének és egyéb szerves vegyületek nitrálása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tordai, Zádor (1984) A cselekvés hálója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3537-8

Trefort, Ágoston (1888) Beszédek és levelek. Méhner Vilmos, Budapest.

Trencsényi, László (1988) Pedagógusszerepek az általános iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4699-X

Trócsányi, Zsolt (1965) Wesselényi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tumanov, Vladimir Aleksandrovič (1977) A burzsoá jogi ideológia. A jogi tanok kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1161-4

Turányi, Tamás (2010) Reakciómechanizmusok vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8850-8

Turóczi-Trostler, József (1974) Petőfi belép a világirodalomba. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0292-5

Tótfalusi Kis, Miklós (1978) Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1338-2

Tóth, Béla (1969) Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Ede (1967) Mocsáry Lajos élete és politikai pályakezdete, 1826-1874. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Mihály and Czabala, László and Tőzsér, János and Hanyec, Vince (1977) Magyarország öntöző gazdaságai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1114-2

Tóth, Pál Péter (1987) Messiások. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4455-5

Tóth, Tibor (1988) A magyar mezőgazdaság struktúrája az 1930-as években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4677-9

Török, Tamás (2002) Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. Philosophiae Doctores (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7958-8

U

Uglyai, György (2005) Személyzeti marketing. Philosophiae Doctores (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8296-1

Umanskij, J. S. (1952) A metallográfia fizikai alapjai. Az ötvözetek atomos szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V

Vadász, László (1980) A műszaki fejlődés hatása a dán mezőgazdaságra. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1890-2

Vadász, Sándor (1971) Lenin és a zimmerwaldi baloldal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajda, György Mihály (1988) A világirodalom története évszámokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4933-6

Valkó, Iván Péter (1963) Az elektroakusztika alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Attila (2009) Térszerkezet és gazdasági növekedés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8676-4

Varga, Lajos (1973) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenzéke és tevékenysége 1906-1911. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, László (1975) A műszaki fejlesztés hatékonysága a mezőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0764-1

Vas-Zoltán, Péter (1979) A kutatás és fejlesztés gazdasági hatékonysága. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2093-1

Vasoli, Cesare (1983) A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3131-3

Vassy, Zoltán (1989) A parapszichológia tudományos irányzata. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5535-2

Vastagh, Zoltán (1980) Mikrocsoportok az iskolai osztályokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1877-5

Vavilov, Sz. I. (1955) A fény mikrostruktúrája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veksler, V. (1952) Sugárzások vizsgálata ionizációs módszerekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vereczkei, Lajos (1975) A marxista tudatfelfogás a tanulási, megerősitési és motviációs elméletek tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0404-9

Verhovay, Gyula (1890) Az ország urai. Buschmann F., Budapest.

Verhovay, Gyula (1889) Az álarcz korszaka. Buschmann F., Budapest.

Vermes, Miklós (1978) The fundamental questions of criminology. Akadémiai Kiadó - Sijthoff & Noordhoff, Budapest. ISBN 963-05-1314-5

Vermes, Miklós (1971) A kriminológia alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veszprémi, László (1981) Az értékelés és osztályozás korszerűsítésének kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2353-1

Vida, István (1976) A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0940-7

Vigh, József (1980) Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1969-0

Vilar, Esther (1990) Az idomított férfi. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5829-7

Viljamsz, Vasilij Robertovič (1950) Talajtan. A földműveléstan alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Villányi, Péter (2010) Mácsai huncutságok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8824-9

Vitányi, Iván and Sági, Mária (2003) Kreativitás és zene. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8032-2

Vlaszov, V. F. (1955) Vákuumcsövek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Volgin, Vâčeslav Petrovič (1967) A társadalmi eszme fejlődése Franciaországban a XVIII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vonsovskij, Sergej Vasil'evič (1956) Korszerű mágnességtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vygotskij, Lev Semenovič (1971) Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vygotskij, Lev Semenovič (1967) Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vámos, Ferenc (1970) Lajta Béla. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Várdy Huszár, Ágnes (1984) Karl Beck élete és költői pályája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3308-1

Várkonyi, Imre (1988) Büssüi tájszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-0-54930-1

Várkonyi, Tibor (1988) Az élet veresége. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4731-7

Véghelyi, Péter (1959) A mesterséges hibernatio. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vértes, O. András (1980) A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1944-5

Vígh, József (1986) Causality, determinism and prognosis in criminology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3976-4

Vörös, Imre (1968) Fogaskerekek fogalakjai és fogalaktényezői a fogtőszilárdság méretezéséhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vörös, Imre (1991) Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5663-4

Vörös, Károly (1979) Budapest legnagyobb adófizetői, 1873-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1472-9

W

Wacha, Balázs (2001) Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (149). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7795-X

Waldapfel, Eszter (1962) A független magyar külpolitika 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Weinbrenner, Rudolf (1987) Itt a világvége? 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4492-X

Weiss, János (1995) Az esztétikum konstrukciója Adornónál. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6885-3

Whitehouse, W. J. (1955) Radioaktív izotópok. Bevezetés a radioaktív izotópok előállításába, mérésébe és alkalmazásába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wiener, Šemu’el (1897) Kaufmann B 729 - Qehilat Mošeh ’Aryeh Lev Friedland : Rešimat ha-sefarim ha-`ivriyim ha-nimtsa’im be-’osefet Friedland = Catalogus librorum impressorum hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Acedemiae Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Behrman - Rabinovitz, Peṭerburg.

Wittkower, Jochanan S. (1880) Kaufmann B 13 - ’Agudat peraḥim : qevutsat širim šonim, mašalim qetsarim u-ma’amarim qeṭanim... = Agudath Perachim "Blüthenstrauss" : Anthologie deutscher und hebraischer Gedichte. Kaufmann Dávid könyvtárából . Im Selbstverlage des Verfassers, Altona.

Y

Yehošuʻa Faliḳ Zeʼev ben Yosef Tsevi, (1880) Kaufmann B 86 - ʼOniyah be-lev yam : qînîm ve-hegeh vehî ʼal môt ha-śar Yitsḥaq karmî. Kaufmann Dávid könyvtárából . Meir Seidman, Fălticeni.

Z

Zilahi, Márton (1951) A szálasanyagok nyújtásának elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zimándy, Ignác (1898) Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció itélőszéke elött : Komikus lábrugás a nyitott ajtó ellen stb. Bagó Márton és Fia, Budapest.

Zimándy, Ignácz (1896) Kossuth Lajos a világtörténelem ítélőszéke előtt. Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

Zimányi, Vera (1968) A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI-XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zinov'ev, Aleksandr Aleksandrovič (1968) A logikai következményfogalom és a többértékű logikák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoltán, Zoltán (1979) Az infrastruktúra térbeli rendszerei és területi hatásmechanizmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5935-8

Zrínyi, Miklós (1980) Adriai tengernek Syrenaia. Akadémiai Kiadó - Magyar Helikon, Budapest. ISBN 963-05-2423-6

Zsilinszky, Éva (2003) Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Nyelvtudományi értekezések (153). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7913-8

Zsilka, Tibor (1974) Stilisztika és statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0493-6

Zsirai, Miklós (1953) A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsoldos, Jenő (1972) Szemere Samu kilencvenedik születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Â

Âkovlevič, Hinčin Aleksandr (1951) A statisztikai mechanika analitikus módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ö

Ördög, Ferenc (1973) Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ördögh, Piroska (1977) A szakszervezetek antifasiszta tevékenysége a Gömbös-kormány idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1097-9

Ú

Újfalussy, József (1973) Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság zenei életéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Č

Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1953) Csernisevszkij a magyarokról. N. G. Csernisevszkij magyar tárgyú cikkei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Čudakov, Evgenij Alekseevič (1955) A gépkocsi elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Š

Šargina, Lûdmila (1989) Az orosz szimbolizmus természetrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5536-6

Šerira, (1873) Kaufmann B 28 - ʼIgeret rav Šeriraʼ ga’on. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jehiel Bril, Mainz.

Šmidt, Otto Ûl'evič (1952) Négy előadás a föld keletkezésének elméletéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ḥayyim, bar Yosef Miḵa’el (1891) Kaufmann B 46 - ’Or ha-ḥayyim : sefer `aruḵ li-yedi`at ḥoḵmei Yisra’el ve-sifreihem = Or ha-Chajim. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Kauffmann, Frankfurt am Main.

’Aleḵsandrov, Šemu’el (1892) Kaufmann B 11 - ’Agadat paḥ ha-šemen = Agodas" pah"-gašemen" : legenda o kpužkê eleâ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Levinsqi, Varšava.

’Avraham ben David ha-Levi, (1852) Kaufmann B 77 - Sefer ha-’emuna ha-rama = Das Buch Emunah Ramah, oder der erhabene Glaube ; in’s Deutsch übersetzt und hrsg. von Simson Weil. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gedruckt in der Typographischen Anstalt, Frankfurt am Main.

’Eli`ezer ben Yo’el ha-Levi, (1882) Kaufmann B 775 - Sefer Rabiyah = Sefer Rawja. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fischer et Deutscher, Qra’qa’.

This list was generated on Thu Dec 1 23:50:28 2022 CET.