REAL-EOD

Items where Subject is "A General Works / általános művek > AX Not specified / nem besorolt"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 63.

A

Apollonius Rhodius, (1877) Aranygyapjas vitézek vagy Apollonius Rhodius Argonauticonja. "Hunyadi Mátyás" Nyomda, Budapest.

Apponyi, György (1944) Széchenyi emlékbeszéde : a Nemzeti Casino 1944. évi jan. hó 30-i közgyűlésén. Nemzeti Casino anyagai . Apponyi György, Budapest.

Argenti, Döme (1863) Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására. Kozma Vazul, Pest.

B

Balogh, Pál (1903) A magyar faj uralma. Lampel, Budapest.

Baloghy, László (1841) Nemzetiség és alkotmányi mozgalmak honunkban. Esztergami k. Beimel Józs. betűivel, Pesten.

Barach, Benedek (1878) A templáriusok titkos statutumai. Aigner Lajos Bizománya, Budapest.

Bartha, Tamás (1873) Szabadkőmüvesség. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Beksics, Gusztáv (1891) Ultramontanismus és nemzeti állam. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1903) Emlékbeszéd Horánszky Nándor arczképének leleplezésénél. Szent-László Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1924) Serlegavató beszéd Gróf Tisza István emlékére. Budapesti Hírlap, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1901) Vetsey István emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde a "Nemzeti tornaegylet" április 13-án tartott Vetsey-emlékünnepélyen. Rózsa Kálmán és neje nyomda, Budapest.

Bethlen, István (1932) Bethlen István gróf Széchenyi-emlékbeszéde. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

Bosnyák, Zoltán (1940) Istóczy Győző élete és küzdelmei. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, Budapest.

Buchinger, Johann Georg (1835) Trauerrede und Elegie auf den Tod Weiland Seiner k. k. Apostolischen Majestät. UNSPECIFIED, Hermannstadt.

C

Cicero, Marcus Tullius (1857) Marcus Tullius Cicero a kötelességekről. Hartleben, Pest.

Csávolszky, Lajos (1908) Az árulás története. Világosság Könyvnyomda R.-T, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1902) Királyunk és tanácsosai. Légrády Testvérek, Budapest.

D

Deutsch, Antal (1903) A Pesti Lloyd-Társulat : 1853-1903. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Duka, Tivadar (1901) Levelek : a boer-angol háborúról. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája, Budapest.

E

Eötvös, József (1902) Beszédek : Emlék- és ünnepi beszédek. Eötvös József összes munkái (8). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1886) Emlék- és ünnepi beszédek. B. Eötvös József összes munkái . Ráth, Budapest.

F

Freimut, Bernardin (1896) A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Historikus, Budapest.

G

Gálffy, Ignác (1913) Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Klein és Ludvig Nyomda, Miskolc.

H

Hahnemann, Samuel (1830) Organon-a (életmüve) a' gyógymüvészségnek : vagy Hahnemann Sámuel homoeopathia-ja (hasonszenve). Wigand Ottó, Pest.

Hargittai, Balázs and Hargittai, Magdolna and Hargittai, István (2014) Különleges elmék : Találkozás 111 híres tudóssal. Corvina Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-13-6236-7

Hentaller, Lajos (1889) Görgey mint politikus : történelmi tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Hentaller, Lajos (1905) Sérelmeink a Habsburgok alatt. Singer és Wolfner, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) A balavásári szünet : történeti rajz a kötélkorból. Magyar Nyomda, Budapest.

I

Ilk, Mihály (1927) A Nemzeti Casino százéves története : 1827-1926. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

K

Karácson, Imre (1899) Szent Imre herczeg : élet-és jellemrajz : függelékül a Szent Imréről szóló hymnusok. A Szent-István-Társulat kiadása, Budapest.

Klebersperg, Zdenkó (1894) Felvilágositó jegyzetek az ifj. Gróf Teleki Domokos ellen, a budapesti "Nemzeti Kaszinó" Méltóságos Igazgatóságához beadott Kirekesztési inditványhoz. Nemzeti Casino anyagai . Botschar, Beszterczén.

Kneipp, Sebestyén (1893) Vízkúrám, 35 évi tapasztalat alapján és az egészség megóvása végett. Gerő és Kostyál, Budapest.

M

Matók, Béla (1881) A zsidó kérdés nro. 2. történelmi, társadalmi és törvényes szempontból tárgyalva. Szerző, Budapest.

Misztótfalusi Kis, Miklós (2003) Szakats mesterségnek könyvetskéje : mellyben külömbkülömbféle válogatott tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és fözése, mintegy élés-kamarában, rövideden leirattatik, és kinek-kinek hasznára leábrázoltatik. Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 963-09-4493-6

N

Nagy, Ferenc (2000) A Bolyai-üzenet és a Bolyai-díj. Better Kiadó, Püski Kiadó, Budapest. ISBN 963 86040 1 8

P

Pituk, Béla (1893) Hazaárulók. Bloch H., Arad.

Ponori Thewrewk, Emil and Klösz, György (1893) Codex Festi Farnesianus : XLII tabulis expressus. Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Purgly, Emil (1941) Purgly Emil Serlegbeszéde, melyet a Nemzeti Kaszinó 1943. febr. 7-én tartott Széchenyi lakomáján mondott el. Nemzeti Casino anyagai . Pátria Ny., Budapest.

R

Radvánszky, Béla (1893) Házi történelmünk emlékei : szakácskönyvek : 1. köt. : régi magyar szakácskönyvek. Athenaeum, Budapest.

Ravasz, László (1937) Az időfeletti Széchenyi. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

S

Sardá Y Salvany, Felix (1888) A liberalismus bűn. Duzárovits Gusztáv, Esztergom.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Somogyi, Cs. Sándor (1826) Dentu mogerek, vagy a magyaroknak ös-elei. Landerer Anna, Buda.

Stromfeld, Aurél (1928) Készül az új háború. Világosság Nyomda, Budapest.

Szedlák, Mátyás (1897) Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar emigráczió idejéből (1848-61). Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

Szemere, Miklós (1897) Széchényi pohárköszöntő mondotta Szemere Miklós de Genere Huba 1897. február 7-ikén a Nemzeti Casino díszlakomáján. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

Szilvek, Lajos (1900) Hypnotismus lélektani, orvostudományi, történeti és törvényszeki szempontból. Athenaeum, Budapest.

Széchenyi, István (1889) Gróf Széchenyi István levelei. Athenaeum, Budapest.

Széchényi, Viktor (1941) Széchényi István és a Nemzeti Casino. Nemzeti Casino anyagai . Széchényi Viktor, Budapest.

sine, nomine (1879) Mxitharaj Anechioj Pathmothium. UNSPECIFIED, S. Peterburg.

sine, nomine (1923) A Nemzeti Casino alapszabályai és házrendje 1923. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

sine, nomine (1895) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

sine, nomine (1878) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

sine, nomine (1927) A Nemzeti Casino ecarté- és chemin de fer-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

sine, nomine (1908) A Nemzeti Casinónak a játékbizottság által jóváhagyott ecarté-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

sine, nomine (1879) Pathmothium Sebeosi Jepiskoposi .. UNSPECIFIED, S. Peterburg.

T

Tasner, Antal (1834) A Nemzeti Casino részeseinek névsora betűrenddel; annak szabályai s egyéb tudnivalói 1834. Nemzeti Casino anyagai . Petrózai Trattner, Károlyi, Pest.

Thaly, Kálmán (1879) Az első hazai hírlap 1705-1710. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Trefort, Ágoston (1888) Beszédek és levelek. Méhner Vilmos, Budapest.

V

Verhovay, Gyula (1890) Az ország urai. Buschmann, Budapest.

Verhovay, Gyula (1889) Az álarcz korszaka. Buschmann, Budapest.

Z

Zimándy, Ignác (1898) Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció itélőszéke elött : Komikus lábrugás a nyitott ajtó ellen stb. Bagó, Budapest.

Zimándy, Ignácz (1896) Kossuth Lajos a világtörténelem ítélőszéke előtt. Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

This list was generated on Wed Oct 20 18:00:30 2021 CEST.