REAL-EOD

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CT Biography / életrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ó
Number of items at this level: 918.

A

Ackermann, Kálmán (1918) Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek : életrajzi tanulmányok az ellenreformáció korához. Heisler és Kózol Nyomda, Budapest.

Acsády, Ignác (1885) Széchy Mária : 1610-1679. Magyar történeti életrajzok (3). Méhner, Budapest.

Aczél, György (1987) Elvtársunk, Lukács György. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4550-0

Aczél, Géza (1981) Tamkó Sirató Károly. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2604-2

Adorján, Andor (1912) Nagy katonák : Hannibál, Hunyadi János, Wallenstein Albert, Nelson Horace, Bernadotte János, Wellington herceg, Hoche Lázár, Blücher Gerhard, Szuwarov Vaszilyevics, Klapka György, Garibaldi, Moltke Helmuth, Görgey Arthur. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Akin, Károly (1868) Faraday Mihály. Értekezések a természettudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Alexander, Bernát (1881) Kant. Élete, fejlődése és philosophiája 1. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Alföldy, Jenő (1977) Kálnoky László. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1404-4

Ambrus, Zoltán (1963) Ambrus Zoltán levelezése. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Angyal, Dávid (1899) Bethlen Gábor életrajza. Lampel, Budapest.

Angyal, Dávid (1941) Gróf Andrássy Gyula (1823-1890). Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Dávid (1888) Késmárki Thököly Imre 1657-1705. Magyar történeti életrajzok (12). Méhner, Budapest.

Apponyi, Albert (1926) Emlékirataim : ötven év. Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Apponyi, Albert (1934) Gróf Apponyi Albert emlékiratai : 1899-1906. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arany, László (1876) Bérczy Károly emlékezete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Aranyossi, Magda (1974) Frankel Leó. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0440-5

Arnold-Forster, Florence and Grant-Duff, Mountstuart Elphinstone (1880) Francis Deák Hungarian statesman : a memoir. Macmillan, London.

Asbóth, János (1862) Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. Heckenast, Pest.

Auer, János Ferdinánd (1923) Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi fogságban írt naplója : 1664. Magyarország törökkori történetének forrásai, Naplók, emlékiratok, történelmi művek . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Avancini, Nikolaus von (1991) Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum : Nürnberg, 1664. Bibliotheca Hungarica antiqua (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5668-5

B

Babics, Antal (1972) Illyés Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bach, Vera (1935) Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831-1901) = Ch.-L. Chassin és Magyarország (1831-1901). Francia tanulmányok = Études françaises, 14 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Badics, Ferenc (1890) Fáy András életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Badics, Ferenc (1910) Petőfi levelei. Kunossy, Szilágyi és Társa, Budapest.

Bajza, József (1935) Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költészetben. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története, 3 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakonyi, Tibor (1989) Magyar Ede. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4981-6

Balanyi, György (1938) Szent István. Kincsestár (141.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balassa, Iván (1988) Csűry Bálint. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4960-3

Balassa, Iván (1975) Jankó János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0568-1

Balla, Ignác and Fodor, István (1912) Edison : Több forrásmunka alapján. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Ballagi, Aladár (1887) Colbert. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Mór (1879) Emlékbeszéd Székács József t. tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István : emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Balogh, Gyula (1901) Vasvármegye nemes családjai. Bertalanffy Nyomda, Szombathely.

Balogh, Kálmán (1880) Megemlékezés Bernard Claude fölött. Értekezések a természettudományok köréből (9. 24). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balogh, Mihály (2021) Varga Domokos, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 227-237. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Balázs, Éva H. (1967) Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus, 1763-1795. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartalus, István (1882) Adalékok a magyar zene történetéhez : Bakfark Bálint lantvirtuóz és zeneköltő és Eszterházy Pál egyházi zenekölteményei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1877) Emlékbeszéd Mátray Gábor l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartha, Dénes (1939) Beethoven. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartók, Béla (1946) Önéletrajz : írások a zenéről. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bartók, György (1928) Bőhm Károly. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Baróti, Dezső (1988) Sík Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4961-1

Bauer, Hilda (1985) Emlékeim. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (5). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6164-8

Bay, Zoltán and Dénes, Gábor and Nagy, Ferenc and Wisinger, István (1989) Szent-Györgyi Albert : dokumentumok, riportok. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5365-1

Beke, László (1968) Kozma Lajos. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beliczay, Jónás (1881) Marsigli élete és munkái. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Benkő, József (1988) Benkő József levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (1). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-222-152-4

Benkő, Loránd (1993) Pais Dezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6609-5

Berkovits, Ilona (1965) Mihaj Zicsi : 1827-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berkovits, Ilona (1964) Mihály Zichy : Leben und Werk : 1827-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berkovits, Ilona (1964) Zichy Mihály élete és munkássága : 1827-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berlász, Melinda (1984) Lajtha László. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3519-X

Berta, Zoltán (1990) Bálint Tibor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5680-4

Berzeviczy, Albert (1931) Beatrice d'Aragona. Corbaccio, Milano.

Berzeviczy, Albert (1908) Beatrix királyné, 1457-1508. Magyar történeti életrajzok (52). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) Beatriz de Aragon, reina de Hungría. La Espana Moderna, Madrid.

Berzeviczy, Albert (1905) Beszédek és tanulmányok. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Béatrice d'Aragon, reine de Hongrie : 1457-1508. Bibliothèque Hongroise (3-4). Champion, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1903) Horváth Boldizsár emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Nel centenario della nascita del Petőfi. Nuova Antologia, Roma.

Berzeviczy, Albert (1929) A két Eötvös. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Horváth, János (1931) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából 1931. október 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bethlen, Miklós (1858) Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Szalay László, Pest.

Birûkov, Dmitrij Andreevič (1951) Iván Petrovics Pávlov élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bitskey, István (2019) Laudáció Madas Edit rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Bokros Birman, Dezső (1974) Bokros Birman Dezső önéletrajza, levelezése, művei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0144-9

Bonta, János (1978) Ludwig Mies van der Rohe. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1618-7

Bonta, János (1982) Skidmore, Owings és Merrill. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3038-4

Borbély, Sándor (1976) Gellért Oszkár. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0964-4

Boreczky, Ágnes (2021) Az orkesztika tudományos rendszere és a pedagógia Dienes Valéria korai munkásságában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 144-157. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Boross, Mihály (1860) A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Heckenast, Pest.

Borsányi, György (1974) Kun Béla. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0443-X

Borzsák, István (2005) Laudáció Vizkelety András rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Borzsák, István (1981) Ábel Jenő. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brisits, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór és Wein, Pest.

Budenz, József (1880) Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bácskainé P., Zsuzsa (1939) Benyák Bernát és a francia irodalom = Un adepte hongrois des lettres françaises: le Pére Pieux Bernard Benyák (1745-1829). Francia tanulmányok = Études françaises, 19 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bán, Imre (1958) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Bánóczi, József (1879) Révai Miklós élete és munkái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bél, Mátyás (1993) Bél Mátyás levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (3). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-7873-43-0

Bíró, Vencel (1935) Altorjai gróf Apor István és kora. Minerva, Cluj.

Bíró, Vencel (1941) Gr. Batthyány Ignác 1741-1798 : emlékezés születésének kétszázéves évfordulóján. Erdélyi tudományos füzetek (127.). Minerva, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1942) Gróf Zichy Domonkos Erdélyben. Erdélyi tudományos füzetek (140.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Bónis, György (1954) Hajnóczy József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büky, Béla and Csengeryné Nagy, Zsuzsa (1963) Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi-életrajzhoz | Illustrationen von Bartholomäus Székely zu einer geplanten Petőfi-Biographie. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (36). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

C

Cholnoky, Jenő (1913) A sárkányok országából : életképek és útirajzok Khinából. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (15.). Lampel, Budapest.

Concha, Győző (1904) Brassai Sámuel emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Concha, Győző (1903) Pulszky Ferencz : élet és jellemrajz. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Csaplár, Ferenc (1973) Barta Lajos. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csekey, István (1937) Liszt Ferenc származása és hazafisága. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csengery, Antal (1877) Deák Ferencz emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Csiky, Kálmán (1899) Werbőczy István és Hármaskönyve. Olcsó könyvtár (1106). Franklin, Budapest.

Csányi, László (1988) Somlyó György. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4949-2

Császár, Elemér (1910) Bessenyei akadémiai törekvései. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1903) Verseghy Ferencz élete és művei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Császár, Elemér (1912) Ányos Pál : 1756-1784. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Csürös, Miklós (1979) Fodor András. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1888-0

Curtius Rufus, Quintus (1988) Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája : Debrecen, 1619. Bibliotheca Hungarica antiqua (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4909-3 (fakszimile kiadás) ; 963-05-4910-7 (melléklet)

Cybeleius Varasdiensis, Valentinus (1939) Opera : Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae : Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saec. 16. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Czech, János (1827) Győr vármegye' fő-ispányairól. Streibig Ny., Győrben.

D

D. Schedel, Ferenc (1847) Emlékbeszéd József főherczeg nádor magyar academiai pártfogó felett : az Academia' rendkivűli köz ülésében január XXV. MDCCCXLVII. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Damjanich, János (1910) Damjanich János levelei nejéhez. Budapesti Hírlap, Budapest.

Daniel, Gábor (1896) A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Franklin, Budapest.

Dankó, Imre (1998) Takács Béla (1930-1997) : Élete és munkássága (Biográfia-Bibliográfia). Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium, Debrecen. ISBN 963 85713 7 3

Dercsényi, Balázs (1967) Árkay Aladár. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Derka, Clarisse (1940) Báró Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia. A Podmanini és Aszódi Báró Podmaniczky-család Története (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dersi, Tamás (1977) Illés Endre. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1147-9

Dessewffy, Emil and Dessewffy, Aurél (1857) Koszorú gróf Desewffy Aurél emlékének. Heckenast, Pest.

Deszpot, Gabriella (2021) Kokas Klára mint abszolút pedagógus? In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 320-324. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Deák, Farkas (1877) Adatok a "nagy" Csáky István életéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1885) Forgách Zsuzsánna : 1582-1632. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Deák, Farkas (1881) Gróf Teleki Domokos emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1880) Gróf Wass Samu emlékezete. Értekezések a természettudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Deák, Farkas (1886) Rövid észrevételek Kemény János önéletleírásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két kútforrásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1879) Szalay Ágoston emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1887) Uzoni Béldi Pál : 1621-1679. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Diószegi, Vilmos (1972) Sebestyén Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Doby, Antal (1901) Podmaniczky család (podmanini és aszódi báról). Buschmann F., Budapest.

Dolmányos, István (1970) Herzen. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1925) József nádor élete és iratai. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Domokos, Péter (1991) Barna Ferdinánd. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630559609

Domokos, Péter (1990) Kállay Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5617-0

Domokos, Péter and Paládi-Kovács, Attila (1986) Hunfalvy Pál. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4282-X

Duka, Tivadar (1881) Emlékbeszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (11. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Duka, Tivadar (1885) Life and works of Alexander Csoma de Körös. Trübner, London.

Dániel, József (1990) Békésy György. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Déry, Zsuzsa (1943) Un émigré hongrois en France Daniel Irányi (1822-1892) = Irányi Dániel (1822-1892). Francia tanulmányok = Études françaises, 23 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Dézsi, Lajos (1899) Misztótfalusi Kis Miklós : 1650-1702. Magyar történeti életrajzok . Franklin, Budapest.

Dézsi, Lajos (1899) Pápai Páriz Ferencz : 1649-1716. Magyar történeti életrajzok . Franklin, Budapest.

Dézsi, Lajos (1897) Szenczi Molnár Albert : 1574-1633. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dézsi, Lajos (1912) Tinódi Sebestyén : 1505?-1556. Magyar történeti életrajzok (58). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dömötör, Tekla (1975) Honti János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0567-3

E

E. Nagy, Sándor (1973) Remenyik Zsigmond. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1944) Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Egressy, Gábor (1851) Egressy Gábor törökországi naplója : 1849-1850. Kozma Vazul, Pest.

Egressy, Ákos (1893) Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadságharcz idejéből. Bartalits Nyomda, Budapest.

Elemér, Oszkár (1896) Görgey Arthur 1848-49-ben : a történelmi kritika eredményeinek rövid összefoglalása. Franklin, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1981) Erdélyi János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2486-4

Erdélyi, Pál (1899) Balassa Bálint : 1551-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ervin, Gábor (1931) Széchenyi vallásossága. In: Jubileumi évkönyv. 1831-1931. Magyar Egyházirodalmi Iskola, Budapest, pp. 241-259.

Erényi, Iván (1990) Menyhárd István. Egy úttörő alkotó mérnök, tudós és pedagógus élete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5590-5

Erényi, Tibor (1974) Kunfi Zsigmond. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0441-3

Esterházy, Pál (1863) Galántai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Lauffer és Stolp, Pest.

Eötvös, József (1843) Emlékbeszéd Kőrösi Csoma Sándor felett. Hartleben, Pest.

Eötvös, József (1903) Levelek : Életrajzok. Eötvös József összes munkái (20). Révai, Budapest.

Eősze, László (1971) Kodály Zoltán. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fabritius, Károly (1875) Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Falk, Miksa (1868) Széchenyi István gróf és kora. Emich Gusztáv, Pest.

Farbaky, Péter (2002) Szatmári György, a mecénás : egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7948-0

Farkas, Emőd (1908) Gróf Batthyány Lajos élete. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Farkas, Márton (1976) Hindenburg. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0903-2

Fehér, Géza (1932) Kanitz Fülöp Félix "a Balkán Kolumbusa" élete és munkássága : 1829-1904. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Fekete, Sándor (1973) Petőfi Sándor életrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1958) Petőfi, a segédszerkesztő : a költő ismeretlen írásaival. Irodalomtörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1976) Vas István. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0948-2

Ferenczi, László (1979) Sőtér István. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2248-9

Ferenczi, Zoltán (1903) Báró Eötvös József : 1813-1871. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1904) Deák élete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (58-60). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1911) Rimay János : (1573-1631). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ferenczy, Jakab and Danielik, József (1856) Magyar írók : életrajz-gyűjtemény. Szent István Társulat, Pest.

Ferenczy, János (1990) Horvát István és Ferenczy János levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (2). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9637341609

Ferenczy, József (1889) Pulszky Ferencz életrajza. Stampfel, Budapest.

Ferkai, András (1988) Konsztantyin Melnyikov. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4517-9

Fest, Aladár (1915) Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fest, Vilmos (1876) Temesi Reitter Ferencz emléke. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1944) Emlékképek és élmények életem derűs napjaiból. Kisfaludy László, Sárospatak.

Finály, Henrik (1873) Emlékbeszéd Engel József l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Fitz, József (1911) Brassai Sámuel : monografia. Németh József Könyvkereskedése, Budapest.

Fiáth, Ferencz (1878) Életem és élményeim. Tettey, Budapest.

Flerkó, Béla (1998) Szentágothai János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7490-X

Ford, Henry (1926) Életem és működésem. Légrády, Budapest.

Forrai, Judit (2021) Pető András, a nagy mágus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 85-106. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Forster, Gyula (1925) Gróf Berchényi László franciaország marsallja. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fournier, August (1916) I. Napoleon életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Cesarini Julián bíbornok magyarországi pápai követ élete. A Magyar Egyháztörténelem Nagy Alakjai (1). Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1902) Gróf Széchényi Ferencz : 1754-1820. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal : 1269-1274. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1900) La vie du Prélat Hongrois Dominique Kálmáncsehi. Bibliothèque Beatty, Londres.

Fraknói, Vilmos (1921) Martinovics élete. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1906) Mária, V. István leánya, nápolyi királyné 1271-1323. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király élete. Magyar történeti életrajzok . Franklin-Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1900) Petrarca és Nagy Lajos. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Pázmány Péter 1570-1637. Magyar történeti életrajzok (5). Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1881) Tomori Pál élete és levelei. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Werbőczi István. Magyar történeti életrajzok (15). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Frankenburg, Adolf (1880) Bécsi élményeim. Reichard-Litfass, Sopron.

Frankenburg, Adolf (1868) Emlékiratok : az "Őszinte vallomások" folytatása. Emich Gusztáv, Pest.

Frankenburg, Adolf (1861) Őszinte vallomások. Heckenast, Pest.

Frankl, Vilmos (1872) Henckel János, Mária királyné udvari papja. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1868) Pázmány Péter és kora. Ráth, Pest.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Béla (1919) Ricardo, különös tekintettel a háborús közgazdaság kérdéseire. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fülöp, László (1977) Pilinszky János. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1154-1

Füstöss, László (1984) Ortvay Rudolf. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3520-3

G

Gaal, Jenő (1902) Berzeviczy Gergely élete és művei. Politzer, Budapest.

Gaal, Jenő (1918) A falu gondozása : Thessedik Sámuel élete, alkotásai és művei. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (21). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Galgóczy, Károly (1879) Emlékbeszéd Balla Károly lev. tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Galgóczy, Károly (1878) Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz, a M. Tud. Akadémia levelező tagja fölött. Értekezések a természettudományok köréből (8. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Galgóczy, Károly (1882) Emlékbeszéd Kenessey Albert levelező tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (11. 21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Galgóczy, Károly (1875) Emlékbeszéd Szigethi Warga János levelező tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galgóczy, Károly (1875) Emlékbeszéd Vállas Antal külső tag felett. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Garay, Antal (1914) Párisi és hazai forradalmi emlékeim : 1848-1849. Kner Nyomda, Gyoma.

Garda, Samu (1890) Horváth Ádám életrajza. Wokál János Könyvnyomdája, Nagyenyed.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Politzer, Budapest.

Gaál, László (1974) Rodiczky Jenő. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0178-3

Geday, Gusztáv (1980) Entz Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1975-5

Gedeon, Endre (1906) Beöthy László élete és művei. Nagy Sándor Könyvnyomda, Budapest.

Gelléri, Mór (1908) Matlekovits Sándor élete és működése. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Gindely, Antal (1890) Bethlen Gábor : 1580-1629. Magyar történeti életrajzok . [s.n.], Budapest.

Goldziher, Ignác (1908) Uri János. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Endre (1945) Diaria itinerum Pauli Kitaibelii. Leben und Briefe ungarischer Naturforscher (3-4). Ung. Naturwissensch. Museum, Budapest.

Gonda, Imre (1976) Bismarck. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0900-8

Gregorovius, Ferdinand (1897) Hadrián császár: a görög-római világ Hadrián korabeli rajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (31.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Greguss, Ágost (1871) Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága : 1821-1871. Athenaeum, Pest.

Grisar, Hartmann (1929) Luther Márton élete. Szent István könyvek (69/71). Szent István Társulat, Budapest.

Grünwald, Béla (1890) Az új Magyarország : gróf Széchenyi István. Franklin, Budapest.

Gulya, János (1978) Gyarmathi Sámuel. A múlt magyar tudósai (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1453-2

Gunda, Béla (1978) Bátky Zsigmond. A múlt magyar tudósai (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1452-4

Gunst, Péter (1973) Acsády Ignác. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gunst, Péter (1976) Barbarossa Frigyes. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0898-2

Gunst, Péter (1992) M.A. Rotschild, a bankalapító. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5954-4

Gunst, Péter (1983) Marczali Henrik. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3048-1

Gunst, Péter (1976) V. Károly. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0899-0

Gyenes, Gábor (2021) Pólya György. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 348-364. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Gyenis, Vilmos (1991) Hermányi Dienes József, 1699-1763. Irodalomtörténeti füzetek (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6045-3

Gyurkó, László (1988) János Kádár. Porträtskizze auf historischem Hintergrund. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4369-9

Gyárfás, István (1879) Dobó István Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gyöngyösi, István (1921) Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő költeménye : (Proserpina elragadtatása). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gábor, Sándorné (1974) Szamuely Tibor. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0442-1

Gábor, Éva (1986) Alexander Bernát. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4281-1

Gál, Kelemen (1936) Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora : Háromnegyedszázad az unitárius egyház életéből. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára (5). Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, R - T. Cluj.

Gáthy, Vera (1987) Gandhi. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4606-X

Gáthy, Vera (1970) Gandhi. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gönczy, Pál (1874) Emlékbeszéd Kovács Gyula levelező tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (5. 1). Eggenberger, Pest.

Görgey, Artúr (1911) Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Franklin, Budapest.

Görgey, István (1918) Görgey Arthur a száműzetésben : 1839-1867 : eredeti levelek fölhasználásával. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görgey, István [id.] (1916) Görgey Arthur ifjusága és fejlödése a forradalomig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görzsönyi Vargha, Zoltán (1933) Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története (2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görzsönyi Vargha, Zoltán (1931) Gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsánna (1838-1923) életrajza. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története (1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görömbei, András (1977) Sinka István. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1280-7

Görömbei, András (1986) Sütő András. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4287-0

H

H. Boros, Vilma (1970) Stein Aurél ifjúsága : Hirschler Ignác és Stein Ernő levezése Stein Aurélról 1866-1891. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (61). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Haan, Lajos (1879) Bél Mátyás. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Haberern, Jonathan (1876) Báró Prónay Gábor emléke. Értekezések a természettudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Haberern, Jonathan (1872) Edvi Illés Pál emléke. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Hahn, Géza (1965) Fodor József élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdu, Ráfis (1973) Sarkadi Imre. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdu, Tibor (1970) Károlyi Mihály. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajnal, István (1929) Esterházy Miklós nádor lemondása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hamvay, Ödön (1904) Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. Budapesti Hírlap, Budapest.

Haraszti, Gyula (1890) André Chénier költészete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hazai, György (1976) Vámbéry Ármin. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes (1872) Emlékezés Neilreich Ágostról. Értekezések a természettudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Hegedűs, István (1896) Guarinus és Janus Pannonius. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1905) Petrarca "Szózatja" és egyik latin költői levele. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1916) Schesaeus Ruinae Pannonicae czímű epikus költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, Nándor (1957) Ady Endre nagyváradi napjai. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegyesi, Márton (1885) Biharvármegye 1848-49-ben : Beöthy Ödön arcképével és életrajzával. Szerző, Nagyvárad.

Heinrich, Gusztáv (1882) Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hell, Judit (1995) Medveczky Frigyes. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6857-8

Helmár, Ágost (1876) Bonfiniusnak mint történetírónak jellemzése és műve, kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Henrich, Daniel (1847) Erinnerungen an Albrecht Huett, aus seinem eigenhändigen Tagebuche und aus sicheren Quellen geschöpft. Verlag d. M. Edlen v. Hochmeister'schen Buchhdlg, Hermannstadt.

Herczeg, Árpád (1929) Manardus János magyar udvari főorvos élete és művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hermann, Zsuzsanna (1976) Jakob Fugger. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0901-6

Hernádvécsei Vécsey, Tamás (1911) Jánok és az 1569:58. T.-czikk. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hervé, Lucien (1968) Építészet és fénykép. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Homonnai, Betti (1914) Veér Judit életrajza. Pesti Nyomda, Budapest.

Honti, György and Trencsényi, László (2021) Pódiumműsor négy hangra Faragó László születésének centenáriumára. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 385-408. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hoppál, Mihály (1980) Ipolyi Arnold. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1976-3

Horatius Flaccus, Quintus (1833) Horatius levelei. Magyar Tudós Társaság, Pest.

Horvát, Árpád (1885) Mabillon János, a diplomatika megalapítója. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Endre (1937) Zavirasz György élete és munkái. Magyar-görög tanulmányok (3). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Horváth, Mihály (1838) Gróf Nádasdy Tamás' élete, némi tekintettel korára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Horváth, Pál (1993) Frank Ignác. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6595-1

Horváth, Zoltán (1964) Teleki László 1810-1861. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Árpád (1974) Jedlik Ányos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0181-3

Horányi, Károly (1941) Schrőer Gyula Károly : 1825-1900. Minerva-könyvtár (149). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Hudra, Árpád (2021) Az abszolút pedagógus mint sorsparadigma. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 197-206. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Az etalon ‒ egy személyiség és életmű nyomában. Emlékezés Báthory Zoltánra. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 281-287. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Barcsay Jenő, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 215-223. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Benedek Marcell mint abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 158-166. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Egy Nobel-díjas a magyar oktatásügy élén – Szent-Györgyi Albert az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 55-58. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 45-54. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Kontra György, a szürke eminenciás. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 224-226. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 263-276. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Vajna Zoltán akadémikus visszaemlékezése Pattantyús-Ábrahám Gézáról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 73-84. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Ádám György abszolút pedagógusként az alkotók és a közvetítők felelősségéről. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 277-280. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hunfalvy, Pál (1881) Emlékbeszéd Haberern Jonathan fölött. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hunyady, Jenő (1878) Poncelet Jean Victor emléke. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszti, József (1927) Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszti, József (1942) Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Höhnel, Ludwig Ritter von (1892) A Rudolf és Stefánia tavakhoz: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Ráth Mór, Budapest.

I

I. Tóth, Zoltán (1958) Bălcescu Miklós élete 1819-1852. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Illés, József (1928) Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illéssy, János (1885) Gróf Koháry István élete és munkái : irodalomtörténeti tanulmány. Sződi S., Karczag.

Imre, László (2011) Laudáció S. Varga Pál levelző tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Imre, László (2016) Laudáció S. Varga Pál rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Imre, László (1973) Rákos Sándor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1880) Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1869) Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 7). Eggenberger, Pest.

Ipolyi, Arnold (1887) Bedegi Nyáry Krisztina : 1604-1641. Magyar történeti életrajzok (10). Méhner, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1877) Emlékbeszéd Czinár Mór m. akad. l. tag felett. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1883) Gróf Károlyi István emlékezete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Issekutz, Béla (1968) Id. Jancsó Miklós és ifj. Jancsó Miklós, a két orvostudós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Istvánffi, Gyula (1900) A Clusius-codex mykologiai méltatása, adatokkal Clusius életrajzához. Istvánffi Gyula, Budapest.

id. Frivaldszky, János (2020) FRIVALDSZKY JÁNOS ENTOMOLÓGUS (1822-1895). UNSPECIFIED. ISBN 978-615-00-7498-6

J

Jakab, Elek (1868) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre : egy honvéd magánjegyzetei. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

Jakab, Elek (1888) Dr. Duka Tivadar könyve Kőrösi Csoma Sándorról : ismertető értekezés. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1877) Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond lev. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jedlicska, Pál (1897) Adatok erdődi báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Jemnitz, János (1970) Jaures. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1970) Tom Mann. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, László (1977) Alexander Bodon. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1208-4

János, Bonta (1983) Ludwig Mies van der Rohe. Architektura-német (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3192-5

Jánosi, Béla (1916) Schedius Lajos aesthetikai elmélete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jászay, Magda (1986) Cavour. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4179-3

Jókai, Mór (1895) Jókai Mór önéletírása. Athenaeum R.T., Budapest.

József, Attila (1976) József Attila válogatott levelezése. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0767-6

K

Kabdebó, Lóránt (1986) Lakatos István. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4275-7

Kabdebó, Tamás (1990) Blackwell küldetése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (26/101). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-67-0

Kalchbrenner, Károly (1875) Dorner József emléke. Értekezések a természettudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kallós, Ede (1911) Megjegyzések és excursusok Archilochoshoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kamarás, István (2021) Sík Sándor kegyes pedagógiája. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 107-116. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kapica, Petr Leonidovič (1966) Franklin. A tudomány oltárán (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kapica, Petr Leonidovič (1966) Langevin. A tudomány oltárán (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kapica, Petr Leonidovič (1966) Lomonoszov. A tudomány oltárán (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kapica, Petr Leonidovič (1966) Rutherford. A tudomány oltárán (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kara, György (1970) Kőrösi Csoma Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karasszon, Dénes (1975) Hutyra Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0566-5

Kardos, Samu (1905) Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. Légrády, Budapest.

Karácsonyi, János (1907) Hogyan lett Szent István koronája a magyar szent korona felső részévé. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kathy, Imre (1979) Medgyaszay István. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1688-1

Katona, Lajos (1902) Temesvári Pelbárt példái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katus, László (1970) Musztafa Kemál Atatürk. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1914) Az amerikai Podocz és Kazmir keresztyén vallásra való megtérése. Régi magyar könyvtár (34). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1842) Kazinczy Ferencz levelei Kis Jánoshoz 1. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Kecskeméti, Gábor (2020) Laudáció Debreczeni Attila levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kecskés, Mihály (1983) Fehér Dániel. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3047-3

Kelecsényi, Ágnes (2007) A Selyemút rejtett kincsei : Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-14-0

Keleti, Károly (1878) Fényes Elek emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1874) Palugyay Imre emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 9). Eggenberger, Pest.

Kelényi, György (1976) Franz Anton Hillebrandt : 1719-1797. Művészettörténeti füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemény, János (1856) Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. Magyar történelmi emlékek (1). Heckenast, Pest.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) Vaszary Kolos : 1855 - 1905. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Kenesei, István (2023) Laudáció Giampaolo Salvi levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kenesei, István (2019) Laudáció Moravcsik Edit külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Keresztury, Dezső (1971) Arany János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keresztury, Dezső (1937) Arany János. Kincsestár (143.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Keresztury, Dezső (1990) Mindvégig : Arany János, 1817-1882. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Kereszty, Zsuzsa (2021) Emmi néni iskolájában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 320-324. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kertbeny, Károly (1860) Erinnerungen an graf Stefan Szécsényi. H. Georg, Genf.

Kertész, András (2023) Laudáció Németh T. Enikő levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kertész, András (2008) Laudáció Petőfi Sándor János külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiefer, Ferenc (2016) Laudáció Kenesei István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiefer, Ferenc (2010) Laudáció Kertész András rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Kis, János (1845) Kis János superintendens' emlékezései életéből. Kulcsárné, Sopronban.

Kiss, Endre (2021) Perszonalizmus és kultúrkritika Karácsony társas-lélektani pedagógiájában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 59-72. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) A gyermek kultusza és a málenkij robot között : Faragó László és az új nevelés kérdései. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 207-214. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) „A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” Kovács Máté 1945-ös koncepciója a köznevelésről. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 188-196. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) A valóságosan létező abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 27-42. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre and Trencsényi, László (2021) Kovács Máté és Kiss Árpád két abszolút pedagógus fiatalkori arcképe. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 177-179. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Ervin (1971) Geleji Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc (1979) Az érett Kosztolányi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (2010) Laudáció Tolcsvai Nagy Gábor levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiss, Jenő (2017) Laudáció Tolcsvai Nagy Gábor rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiss, Jenő (1995) Zsirai Miklós. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6980-3

Kiss, Lajos (1996) Asbóth Oszkár. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7333-4

Kiss, Lajos (1999) Hadrovics László. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (1994) Kniezsa István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (1995) Melich János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss Pálné Tagyosi Csapó, Ida (1904) Nemeskéri Kiss Pálné Tagyosi Csapó Ida naplójából. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1954) Zrínyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai Lajos Könyvnyomda, Pestszenterzsébet.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai Lajos Könyvnyomda, Pestszenterzsébet.

Knauz, Nándor (1869) II. Endre szabadságlevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Koeppel, Emil (1913) Byron. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kollár, Zsuzsanna (2019) Tekintélyépítési stratégiák a Teleki családban. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 9-42. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Kollár, Ádám Ferenc (2000) Kollár Ádám Ferenc levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (4). Universitas, Budapest. ISBN 963-9104-50-7

Komlóssy, Ferencz (1911) Széchenyi István gróf élete. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Komárik, Dénes (1993) Feszl Frigyes, 1821-1884. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6532-3

Koncz, Gábor (2021) A magatartás ‒ Koncz Sándor az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 135-143. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kondor, Gusztáv (1874) Emlékbeszed Herschel János külső tag felett. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 3.). Eggenberger, Budapest.

Kondor, Gusztáv (1877) Emlékbeszéd Nagy Károly a M. T. Akadémia rendes tagja fölött. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1880) Emlékbeszéd Weninger Vincze L. T. fölött. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kont, Ignác (1881) Lessing mint philologus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Korach, Mór and Móra, László (1974) Wartha Vince. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kornis, Gyula (1944) Herczeg Ferenc. Singer és Wolfner, Budapest.

Kornis, Gyula (1937) Le Cardinal Pázmány (1570-1637). Association Guillaume Budé, Paris.

Kossuth, Lajos (1841) Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Landerer és Heckenast, Pest.

Kossuth, Lajos (1870) Kossuth levelei Bem altábornagyhoz 1849. évi márcz. -jún.-ig. Heckenast, Pest.

Koszó, János (1923) Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró : a racionalizmustól a romantikáig. Német philologiai dolgozatok (30). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Koszó, János (1915) Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. Német philologiai dolgozatok (14.). Pfeifer, Budapest.

Kovács, József (1983) Az író és a forradalmár, Thomas Paine. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3189-5

Kovács, Lajos (1889) Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 1846-1848. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Sándor Iván (1972) Váci Mihály. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kretschmayr, Henrik (1901) Gritti Lajos : 1480-1534. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kriston Vízi, József (2021) Idő-bújócska Vargha Balázs abszolút pedagógussal. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 253-262. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Krizsán, László (1983) Magyar László. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3046-5

Králik, Lajos (1906) Görgey Arthur : a vádaskodás : szobra : reliefjei : képei. Franklin, Budapest.

Krähling, Edit (2021) Radnóti Miklós és Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában I-II. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (26). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-74-4ö; 978-963-7451-75-1 (1. kötet); 978-963-7451-76-8 (2. kötet)

Krähling, Edit (2016) Utószó. In: Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fényképei. Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 366-367.

Kubinszky, Mihály (1967) Adolf Loos. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kubinszky, Mihály (1970) Adolf Loos. Architektura-német (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kubinszky, Mihály (1977) Bohuslav Fuchs. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1344-7

Kubinszky, Mihály (1986) Bohuslav Fuchs. Architektura-német (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4015 0

Kubinszky, Mihály (1985) Bohuslav Fuchs. Architektura i architekci świata współczesnego (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5029-6

Kubinszky, Mihály (1974) Györgyi Dénes. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0406-5

Kubinszky, Mihály (1988) Ottó Wagner. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4879-8

Kubinyi, Ferenc (1866) Doctor Zipser Keresztély András : élet-rajza. Osterlamm, Pest.

Kubinyi, Miklós (1888) Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. Magyar történeti életrajzok (11). Méhner, Budapest.

Kulcsár, Kálmán (1988) Erdei Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5215-9

Kulcsár Szabó, Ernő (2020) Laudáció Bollobás Enikő levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kunszabó, Ferenc (1989) Josef von Ferenczy. Egy út Európába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5385-6

Kuné, Gyula (1913) Egy szabadságharcos emlékiratai. Kuné Gy., Chicago (Ill.).

Kuun, Géza (1874) Gróf Gyulay Lajos naplótöredékeiből : 1815-1834. Athenaeum, Budapest.

Kádas, István (1995) Romhányi György. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6938-8

Kálmán, Béla (1981) Munkácsi Bernát. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2487-2

Kármán, Tódor (1994) Örvények és repülők : Kármán Tódor élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6764-4

Károlyi, Sándor (1865) Gr. Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei ... Pulay Jánosnak a szathmári békességről írt munkája. Magyar történelmi emlékek (5). [s.n.], Pest.

Kósa, László (2020) Laudáció Borsos Balázs levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kósa, László (2010) Laudáció Paládi-Kovács Attila rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kósa, László (2005) Laudáció Péntek János külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kósa, László and Keve, András and Farkas, Gyula (1971) Herman Ottó. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kósa, Zoltán (1973) Kenzo Tange. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kósa, Zoltán (1978) Kenzo Tange. Architektura-német (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1516-4

Kósa, Zoltán (1977) Kenzo Tange. Architektura i architekci świata współczesnego (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kótai, István (2023) A tegnapok egyik ködlovagja: Liebermann Leó. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 327-343. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Ködöböcz, József (1995) Finkey Ferenc élete és munkássága 1870-1949. Felsőmagyarország Kiadó, Miskol-Sárospatak. ISBN 963 7687 41 6

Ködöböcz, József Életem. UNSPECIFIED.

Kölcsey, Ferencz (1848) Kölcsey Ferencz naplója : 1832-1833. Dobrossi, Budapest.

Körmendy, József (1995) Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága, 1665-1720. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 16 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1880-2

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőháti, Zsolt (1976) Mesterházi Lajos. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1144-4

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria Könyvnyomda, Budapest.

L

Laczkó, András (1976) Takáts Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0986-5

Lakó, György (1980) Budenz József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1977-1

Lakó, György (1973) Sajnovics János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1986) Szinnyei József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4283-8

Lampert, Vera (1976) Bartók Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1045-6

Laszlovszky, József (1997) Schulek Elemér. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7415-2

Lewes, György Henrik (1874) Göthe élete. Ráth, Budapest.

Lichtenberger, Henrik and Haraszti, Emil (1916) Wagner Richard ; Wagner Richard és Magyarország. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Litván, György (1974) Szabó Ervin. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0446-4

Lobinger, Magda (1937) Un précurseur de la littérature comparée: Nicolas Martin : Son style „biedermeier". Ses inspirations allemandes et hongroises = Nicolas Martin, az összehasonlító irodalomtörténetirás előfutára. Francia tanulmányok = Études françaises, 17 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lukinich, Imre (1928) A Bethleni gróf Bethlen család története. Athenaeum, Budapest.

Lukinich, Imre (1907) I. Rákóczi György és a lengyel királyság. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1937) A history of Hungary in biographical sketches. Marshall : Vajna, London : Budapest.

Lukács, Dezső (1984) Ifj. Entz Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3521-1

Lányi, Gusztáv (2021) Karácsony Sándor, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 371-382. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Lónyay, Menyhért (1875) Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. Franklin-Társulat, Budapest.

M

M. Zemplén, Jolán and Egyed, László (1970) Eötvös Loránd. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Madarász, József (1883) Emlékirataim, 1831-1881. Franklin, Budapest.

Maderspach, Livius (1909) Maderspach Károlyné tragédiája és adatok Ruszkabánya történetéhez. Nádosy, Zólyom.

Magyar, Imre (1970) Korányi Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mahler, Ede (1900) II. Ramses, az Exodus fáraója. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majláth, Béla (1882) Forgách Ádám és Báthory Sófia ékszereinek történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majláth, Béla (1889) Maylád István : 1502-1550. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Major, Máté (1970) Breuer Marcel. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Máté (1973) Goldfinger Ernő. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Máté (1966) Pier Luigi Nervi. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Máté (1970) Pier Luigi Nervi. Architektura-német (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Máté (1978) Pier Luigi Nervi. Architektura i architekci świata współczesnego (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2104-0

Major, Máté (1982) Vágó Péter. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3147-X

Mann, Miklós (1978) Trefort Ágoston. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1454-0

Mann, Miklós (1982) Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2874-6

Mannheim, Károly (1996) Mannheim Károly levelezése, 1911-1946. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (12). Argumentum : MTA Lukács Archívum, Budapest. ISBN 963-446-037-2

Marczali, Henrik (1884) Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1891) Mária Terézia : 1717-1780. Magyar történeti életrajzok (18). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Margitay, Gábor (1890) Aradi vésznapok : Margitfalvi Margitay Gábor 1848-49. honvédmérnökkari őrnagy emlékiratai. Légrády, Budapest.

Margó, Tivadar (1875) Emlékbeszéd Agassiz Lajos M. T. Akadémiai külső tag fölött. Értekezések a természettudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Markó, Árpád (1942) Gróf Zrinyi Miklós. Kincsestár (146.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Markó, Árpád (1935) II. Rákóczi Ferenc. Kincsestár (142.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marx, György (1997) Szilárd Leó. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7478-0

Maróth, Miklós (2005) Laudáció Clifford Edmund Bosworth tiszteleti tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Matolai, Etele (1883) Visszaemlékezéseim honvéd életemre : függelékül Lázár Vilmos aradi várfogságában írt emlékirata. Lővy, Sátoralja-Újhely.

Medveczky, Frigyes (1910) Tanulmányok Pascalról. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meller, Simon (1905) Ferenczy István élete és művei. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Mendöl, Zsuzsa (1974) Málnai Béla. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0019-1

Merényi, Lajos (1895) Herczeg Esterházy Pál nádor : 1635-1713. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Mezei, Ottó (1987) Molnár Farkas. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4327-3

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

Mihálik, András (2020) Kalotaszegi meggyőződésünk, magyar öntudatunk seregszemléje... Europrint, Cluj-Napoca.

Mika, Sándor (1893) Weiss Mihály : 1569 - 1612. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Miksch, Ferdinand Leopold (1969) Der Augustinerhistoriker Xystus Schier 1727-1772 : ein Beitrag zur österreichischen Gelehrtengeschichte am Beginn der Aufklärung. Augustinus-Verlag, Würzburg.

Miskolczy, Dezső (1973) Schaffer Károly. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Victor (1907) Dr. Wlassics Gyula : élet- és jellemrajzi vázlatok. Franklin, Budapest.

Molnár, Victor (1894) Gróf Csáky Albin élet- és jellemrajzi vázlat. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Moravánszky, Ákos (1985) Antoni Gaudi. Architektura-német (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3667-6

Moravánszky, Ákos (1980) Antoni Gaudí. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1950-X

Morley, John (1916) Tanulmányok: Carlyle, Robespierre, Macaulay, Joseph de Maistre, Anglia terjeszkedése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Morva, Péter (2021) Szabolcsi Bence (1899‒1973) és Ujfalussy József (1920‒2010) történetszemlélete és művészeszménye, mint pedagógiai gondolkodásuk alapja. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 117-127. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Morvay, Győző (1903) Galánthai gróf Fekete János : 1741-1803. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Moór, Gyula (1921) Somló Bódog. Politzer Zsigmond és Fia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1896) Budenz József emlékezete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1913) Dósa György. Magyar történeti életrajzok (59). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1899) Erzsébet Magyarország királynéja (1867-1898). Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1917) Horváth Mihály : 1809-1878. Magyar történeti életrajzok (33). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1907) II. Rákóczi Ferencz. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1885) Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. Magyar történeti életrajzok (1). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1900) A középkor főbb krónikásai : a magyarok honfoglalása koráig. Franklin-Társulat, Budapest.

Mátai, Mária (1990) Gegő Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5618-9

Mátyás, Flórián (1898) Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Máté, Pál (1970) Richard Neutra. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Máté, Pál (1978) Richard Neutra. Architektura i architekci świata współczesnego (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2108-3

Méhes, Károly (1998) Kerpel-Fronius Ödön. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7548-5

Mérei, F. Tibor (1994) Környey István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6819-5

Mészáros, Lázár (1871) Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei és szereplőiről. Athenaeum, Pesten.

Mészáros, Lázár (1867) Mészáros Lázár emlékiratai. Ráth Mór, Pest.

Mészöly, Gedeon (1939) Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Móra, László (1991) Korach Mór. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-056-037-2

Móra, László (1978) Korach Mór : A korszerű műszaki kémia úttörője : 1888-1975. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest. ISBN 963-421-007-4

Móra, László (1981) Varga József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2488-0

Móra, László (1969) Varga József, élete és munkássága, 1891-1956. Tankönyvkiadó, Budapest.

Móra, László (1967) Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapítója, 1844-1914. Tankönyvkiadó, Budapest.

Móra, László (1995) Zemplén Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6856-X

N

Nagy, Béla (1996) Krenner József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7361-X

Nagy, Béla (2008) Mauritz Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8637-5

Nagy, Béla (2006) Szádeczky-Kardoss Elemér. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8374-7

Nagy, Elemér (1974) Erik Gunnar Asplund. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0057-4

Nagy, Elemér (1969) Le Corbusier. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Imre (1892) A Pécz nemzetség örökösödési pere : 1425-1433. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván (1873) Emlékbeszéd Érdy János felett. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Nagy, Lajos (1917) Egy magyar bárd sorsa : Gyóni Géza élete és költészete. Biró Nyomda, Budapest.

Nagy, Sz. Péter (1990) Zsolt Béla. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5570-0

Nendtvich, Károly (1872) Frivaldszky Imre életrajza. Értekezések a természettudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Nendtvich, Károly (1876) Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. Értekezések a természettudományok köréből (7. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Neumann, Tibor (1940) Mose Zacuto (R.M.Z.) kora, élete, nyomtatásban megjelent és kiadatlan munkáinak gyűjteménye, ismeretlen levelei. Neumann Tibor, Budapest.

Niederhauser, Emil (1970) Botev. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Niederhauser, Emil (1976) Nagy Frigyes. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0902-4

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Novák, Dániel (1835) Hajdan-, közép-, 's újabbkori híresb képírók, szobrászok, 's rézmetszők' életrajza. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Novák, László (1908) Emlékfüzet Záhonyi Alajos ötvenéves nyomdász-jubileumára. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság Személyzete, Budapest.

Négyesy, László (1926) Beöthy Zsolt emlékezete : [emlékbeszéd]. Olcsó könyvtár (2080). Franklin, Budapest.

Négyesy, László (1931) Kazinczy pályája : Kazinczy halálának százados évfordulója alkalmából a művelt magyar közönség és a tanuló ifjúság számára ... Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Andor (1991) József Attila. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5633-2

Németh, G. Béla (1988) Péterfy Jenő. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4962 X

Németh, Gyula (1972) Gombocz Zoltán. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, Gyula (1935) Kőrösi Csoma Sándor célja. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, József and Veress, Gábor (2013) Dr. Vámos Endréné dr. Vigyázó Lillyt köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 2-4.

Némethy, Geyza (1889) Euhemeri reliquiae : collegit, prolegomenis et adnotationibus instruxit. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1902) Vergilius élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Károly and Berzeviczy, Albert and Vass, József (1928) Az Országos Közművelődési Tanácsnak Széll Kálmán és Wekerle Sándor emlékezetére 1928. október 14-én tartott XX. közgyűlése : Némethy Károly, Berzeviczy Albert, Vass József beszédei. Országos Közművelődési Tanács, Budapest.

O

Ortvay, Tivadar (1914) Mária, II. Lajos magyar király neje : 1506-1558. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

P

Paczolay, Gyula (1998) Duka Tivadar. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7500-0

Pados, János (1862) Szécsény Pál, kalocsai érsek életrajza. Lauffer és Stolp, Pest.

Palló, Gábor (1998) Hevesy György. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7354-7

Paládi-Kovács, Attila (1976) Fényes Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1041-3

Paládi-Kovács, Attila (2005) Laudáció Schubert Gabriella külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Paládi-Kovács, Attila (1991) Ortutay Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-055-961-7

Pap, János (1960) Puskás Tivadar. Egy nagy magyar feltaláló életregénye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, Viktor (1936) Liszt Ferenc élő magyar tanítványai. Dante Kiadás, Budapest.

Paravicini, Werner (1989) Merész Károly. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5366-X

Pauler, Tivadar (1875) Emlékbeszéd Csatskó Imre L.T. fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pehm, József (1934) Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 2 . [s.n.], Zalaegerszeg.

Pesty, Frigyes (1877) Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Petrák, Mihály (1949) Acsády Ádám veszprémi püspöksége, 1725-1744. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 13 . [s.n.], Veszprém.

Pinzger, Ferencz (1920) Hell Miksa emlékezete : születésének kétszázadik évfordulójára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pléh, Csaba (2023) Laudáció Alain Peyraube tiszteleti tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Pléh, Csaba (2022) Laudáció Kenesei István rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Podhradczky, József (1857) Néhai Werancsis Antal esztergami érseknek példás élete. Gyurian József, Pest.

Podhradczky, József (1836) Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Gyurián János és Bagó Márton, Buda.

Podmaniczky, Frigyes (1887) Naplótöredékek : 1824-1887. Grill, Budapest.

Polner, Ödön (1934) A Mária Terézia-rend közjogi jellege. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pomogáts, Béla (1974) Déry Tibor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0051-5

Pomogáts, Béla (1986) Jékely Zoltán. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4329-0

Popper, Leó (1993) Dialógus a művészetről : Popper Leó írásai, Popper Leó és Lukács György levelezése. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (11). MTA Lukács Archívum, Budapest. ISBN 963-7977-16-3

Poszler, György (2011) Laudáció Dávidházi Péter levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Pozder, Károly (1932) Leiningen-Westerbug Károly gróf éIetrajza 1848/49-i honvéd tábornok. saját kiadás, Balassagyarmat.

Poór, Imre (1873) Emlékbeszéd Flór Ferenc felett. Értekezések a természettudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Pest.

Poór, Imre (1871) Sauer Ignácz emléke. Értekezések a természettudományok köréből (2. 14). Eggenberger, Pest.

Poór, János (1988) Madame Pompadour. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4783-X

Preisich, Gábor (1983) Ernst May. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3193-3

Preisich, Gábor (1972) Walter Gropius. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Preisich, Gábor (1982) Walter Gropius. Architektura-német (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2793-6

Preisich, Gábor (1981) Walter Gropius. Architektura i architekci świata współczesnego (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2142-3

Prickler, Harald (2013) Eisenstädter bildende Künstler und Handwerker der Barockzeit : biographische Daten und Werke. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Kultur, Wissenschaft und Archiv, Eisenstadt.

Pruzsinszky, Sándor (1990) Ürményi József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5619-7

Pulszky, Ferenc (1884) Életem és korom. Franklin, Budapest.

Purcsi, Barna Gyula (1984) Szép Ernő. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3933-0

Pál, Balázs (1971) Kós Károly. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pál, Lajos (1976) Rónay Jácint. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1044-8

Pór, Antal (1886) Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. Stampfel, Pozsony [etc.].

Pór, Antal (1904) Keszei Miklós. Magyar történeti életrajzok (46). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos : 1326-1382. Magyar történeti életrajzok (22). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1871) Szent István király : történelmi tanulmány. Szent István Társulat, Pest.

Pór, Antal (1888) Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pósa, Zoltán (1990) Hernádi Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5662-6

R

Radnót, Magda and Kenyeres, Ágnes (1979) Ifj. Imre József. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1722-1

Radnót, Magda and Kenyeres, Ágnes (1971) Joseph Imre jr. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Raleigh, Walter (1909) Shakespeare. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (80). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rejtő, István (1992) Mikszáthiáda : cikkek, tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (29/104). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-72-7

Rentmeister, Antal (1869) Gaius. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Riedl, Frigyes (1938) Kölcsey Ferenc. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) Mikszáth Kálmán. Magyar irodalmi ritkaságok (47.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály élete és művei. Magyar irodalmi ritkaságok (37.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Emlékbeszéd Grimm Jakab külső tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 9). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Emlékbeszéd Schleiher Ágost külső l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Budapest.

Ritoók, Zsigmond (2016) Laudáció Dávidházi Péter rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Ritoók, Zsigmond (1993) Ponori Thewrewk Emil. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6538-2

Rolla, Margit (1983) Kaffka Margit II. Út a révig... A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (12/87). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 40 2

Rolla, Margit (1980) A fiatal Kaffka Margit. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (10/85). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 7301 35 6

Rozsondai, Marianne (1978) Anton Koberger működése és a Koberger-kötések problémája. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (6/81). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-30-5

Rubinyi, Mózes (1949) Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Józsefné Veres Szilárda (1922) Emlékeim : 1847-1917. Légrády, Budapest.

Rába, György (1972) Szabó Lőrinc. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Lajos (1928) Rousseau élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rácz, Lajos (1913) Rousseau és Sauttersheim. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rákóczi, Ferenc (1978) II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Archivum Rákóczianum. 3. osztály, Írók. (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1211-4

Rákóczi, Ferenc (1984) II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete. Archivum Rákóczianum. 3. osztály, Írók. (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3554-8

Rákóczi, Ferencz (1876) II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és Egy keresztény fejedelem áhításai czímű munkája. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ránki, György (1971) Molnár Erik. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révay, Mór János (1920) Írók, könyvek, kiadók : egy magyar könyvkiadó emlékiratai. Révai, Budapest.

Rómer, Flóris (1869) Ráth Károly emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Róna-Tas, András (2014) Laudáció Vásáry István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Róna-Tas, András (1990) Németh Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558300

Róna-Tas, András (2018) Történetem nézetei : család, pálya és filozófia egy magyar értelmiségi nyolc évtizede. Róna-Tas András, Budapest. ISBN 978-615-00-1060-1

Rónay, László (1983) Képes Géza. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3083-X

Rónay, László (1974) Thurzó Gábor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0435-9

Rózsay, József (1879) Emlékbeszéd néhai Dr. Kovács-Sebestyén Endre lev. tag. fölött. Értekezések a természettudományok köréből (9. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

S

Sainte-Beuve, Charles Augustin (1888) Arczképek a franczia ujabkori társadalomból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Salgó, László (1984) Ho Si Minh. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3569-6

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Sincero promovendi boni publici studio : a közjó előmozdításának vágyától indíttatva : Teleki József és az Akadémiai Könyvtár : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiállítása 2019. november 5-től 2020. február 29-ig. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-50-8

Saussure, César de (1909) De Saussure Czézárnak II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari nemesének Törökországi levelei 1730-39-ből és följegyzései 1740-ből, a fejedelem utolsó éveiről, haláláról, végrendeletéről és emlékiratairól = Lettres de Turquie (1730-39) et notices (1740) de César de Saussure gentilhomme de la cour de S.A.S. le Prince François Rákóczi II. concernant les dernières années, la mort, le testament et les mémoires de ce prince. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schleicher, Pál (1941) Oláh Miklós és Erasmus. Budapesti Királyi Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Latin Filológia Intézet, Budapest.

Schönherr, Gyula (1894) Hunyadi Corvin János : 1473-1504. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Schönherr, Gyula (1898) Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schürer, Fritz von Waldheim (1905) Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und Wirken. Urteile der Mit- und Nachwelt. Hartleben, Wien ; Leipzig.

Sebestyén, Ede (1991) Mozart és Magyarország. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5958-7

Sebestyén, Gyula (1896) Zrinyi Miklós a szigetvári hős. Franklin-Társulat, Budapest.

Sebestyén, Károly (1912) Henry Morton Stanley : A nagy afrikai kutató önéletírása. Karriérek . Singer és Wolfner, Budapest.

Selmeczi Kovács, Attila (1981) Györffy István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2489-9

Seress, László (1912) Napoleon. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Simon, Zoltán (1972) Benjámin László. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sipos, Béla (1990) Heller Farkas. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558475

Sisa, József (1989) Alois Pichl (1782-1856) építész Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4837-2

Somai, József (2014) Erdélyi magyar gazdasági gondolkodók panteonja. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár.

Somfai, László (2017) Laudáció Tallián Tibor levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Somfai, László (2022) Laudáció Tallián Tibor rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Somogyi, Zsigmond (1902) Magyarország főispánjainak története : 1000-1903. Kellner Ernő Könyvnyomda, Budapest.

Southey, Robert (1902) Nelson életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sréter, János (1842) Visszaemlékezések. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Stampay, János (1917) Molecz Tivadar komáromi egyházi karnagy életrajza. Egri Nyomda-Részvénytársaság, Eger.

Stavenov, Ritter (1882) Lose Blätter aus meinem Tagebuche. Druck von Moritz Burian, Budapest.

Steier, Lajos (1924) Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról : életrajzát eredeti levéltári okmányok alapján írta. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin, Budapest.

Stein, Aurél (1994) Old routes of Western Iran. Budapest oriental reprints. Series B. . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7302-88-3

Strassenreiter, Erzsébet and Sipos, Péter (1974) Rajk László. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0444-8

Stäckel, Pál (1914) Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Suetonius Tranquillus, Caius (1896) Császárok életrajzai. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Sz. Farkas, Márta (1976) Bartalus István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1042-1

Sz. Jónás, Ilona (1986) Árpád-házi Szent Erzsébet. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4307-9

Szabadváry, Ferenc (1973) Antoine Laurent Lavoisier. Der Forscher und seine Zeit 1743-1794. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabadváry, Ferenc (1972) Than Károly. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabadváry, Ferenc (1975) Winkler Lajos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0565-7

Szabolcsi, Miklós (1992) "Kemény a menny" : József Attila élete és pályája, 1927-1930. Irodalomtörténeti könyvtár (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6300-2

Szabolcsi, Miklós (1998) Kész a leltár : József Attila élete és pályája, 1930-1937. Irodalomtörténeti könyvtár (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7524-8

Szabó, Dezső (1934) A megyék ellenállása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel szemben. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Imre (1872) Emlékbeszéd Bitnicz Lajos felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Szabó, Imre (1973) Pikler Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, József (1980) Hunfalvy János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1978-X

Szabó, Károly (1886) Kun László : 1272-1290. Magyar történeti életrajzok (6). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szabó, Károly (1872) Péter és Aba. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Szabó, Károly (1878) Szilágyi Ferencz emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szabó, László (1904) Ghymesi Forgách Ferencz : 1535-1577. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szabó, Ágnes (1974) Landler Jenő. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0445-6

Szalay, Gábor (1913) Szalay László levelei. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szalay, József (1882) Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szalay, László (1881) Mirabeau. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szanka, Julianna (2021) Interjú Hankiss Elemérrel. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 180-183. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Szathmári, István (1995) Bárczi Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6982-5

Szegedy-Maszák, Mihály (1991) Márai Sándor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5972-2

Szekfű, Gyula (1913) A száműzött Rákóczi : 1715-35. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szelestei Nagy, László (1984) Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-65-8

Szelényi, Zoltán (2002) Donhoffer Szilárd. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7949-9

Szemere, Bertalan (1908) Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz : 1837-1856. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Szemere, Samu (1917) Giordano Bruno. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szemes, József (1936) Oláh Miklós. Szemes József, Esztergom.

Szent-Iványi, Tamás (1990) Manninger Rezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1914) Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerdahelyi, István (1988) Lukács György. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4920-4

Szilasy, János (1847) Gyászbeszéd József főherczeg nádor és királyi helytartó felett. A' Magyar Királyi Tudomány-Egyetem' templomában. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szily, Kálmán (1884) Adatok Bolyai Farkas életrajzához. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1880) Temesvári Pelbárt élete és munkái. Franklin-Társulat, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1867) Egy lap Erdély legujabb történelméből : emlékbeszéd N. Tunyogi Cs. József fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Idősb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Ifjabb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, István (1982) Aris Konstantinidis. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2951-3

Szilágyi, Sándor (1873) Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 8). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor (1884) Bethlen Gábor fehérvári síremléke és alapítványai. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1867) Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Sándor (1880) Emlékbeszéd Urházy György felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Emlékbeszéd nagy-ajtai Kovács István fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 3). Eggenberger, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1886) Felső-Vadászi Rákóczy Zsigmond : 1622-1652. Magyar történeti életrajzok (8.). Méhner, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1850) Görgei és fegyverletétele. Egy Honvédtiszt naplójából. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1893) I. Rákóczy György 1593-1648. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1878) I. Rákóczy György és a diplomáczia. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1891) II. Rákóczy György : 1621-1660. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a szent korona : (1619-1622). Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1904) Bacsányi János : 1763-1845. Magyar történeti életrajzok (45). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1924) Kármán József és az Uránia névtelenjei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1909) Arany János. Franklin, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1915) Jósika Miklós. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József [id.] (1901) Az első magyar bibliographus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinyei Merse, Pál (1989) A Majális festője közelről. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4714-7

Sztrokay, Kálmán and Balla, Ignác and Cholnoky, Jenő (1912) Híres feltalálók : Gutenberg János, Lee Vilmos, Arkwright Richárd, Heathcoat János, Jacquard, James Watt, Murdock William, Fulton Robert, Stephenson György, Ressel József, Howe Illés, König Frigyes, Irinyi János, Siemens Werner, Nobel Alfred, Bessemer Henrik, Puskás Tivadar, Marconi, Wright Wilbur. Karriérek . Singer és Wolfner, Budapest.

Szvorényi, József (1872) Emlékbeszéd Árvay Gergely Magy. Akad. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 12). Eggenberger, Pest.

Szádeczky, Lajos (1893) Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Szádeczky, Lajos (1887) Kornyáti Békés Gáspár : 1520-1579. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1883) Báthori Zsigmondné Mária Krisztierna. Athenaeum, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1891) Kovacsóczy Farkas : 1576-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szántó, György Tibor (1984) Csengery Antal. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3523-8

Szász, Károly (1877) Emlékbeszéd Jakab István l. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1876) Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1881) Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1879) Emlékbeszéd pázmándi Horvát Endre 1839-ben elhúnyt r. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Széchenyi, István (1907) Eszmék és gondolatok Széchenyi István műveiből. Buschmann F., Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gróf Széchenyi István naplói. Gróf Széchenyi István osszes munkái, 10-15 . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1860) Gróf Széchenyi István végrendeletének némely pontjai. Werfer, Pest.

Széchenyi, István (1843) Üdvlelde : gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi irománytöredékeivel. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchy, Károly (1894) Gróf Gvadányi József : 1725-1801. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchy, Károly (1896) Gróf Zrinyi Miklós 1620-1664. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchy, Károly (1892) Vajda Péter élete és művei. Eggenberger, Budapest.

Székely, György (1984) VII. Gergely. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3634-X

Székely, László (1989) Bétsi utazásomról. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (24). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-829-3

Szénássy, Barna (1975) Bolyai Farkas 1775-1856. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0701-3

Szénássy, Barna (1978) Bolyai János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1455-9

Szénássy, Barna (1983) Kőnig Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3049-X

Szénássy, Barna (1965) Kőnig Gyula 1849-1913. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szíjártó, István (1983) Sipos Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3365-0

Szöllősy, Ferenc (1870) Kossuth és a magyar emigratió török földön. [s.n.], Lipcse.

Szücsi, József (1914) Bajza József. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1978) Ilosvay Lajos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1456-7

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1983) Lengyel Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3045-7

Sághy, Sándor (1825) Verseghy Ferencz maradvánnyai és élete. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Sörös, Pongrác (1910) Franyo Remig felségárulási pere. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Süle, Sándor (1964) Kisszántói Pethe Ferenc. 1763-1832. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1967) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1953) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1967) Az Állatorvostudományi Egyetem elhunyt tanárainak és előadóinak életrajza : biographia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1932) Die Goethe-Feier der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Ungarischen Nationalen Ausschusses für Internationale Geistige Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.

sine, nomine (1935) Etienne Báthory, roi de Pologne, prince de Transylvanie. Imprimerie de l'Université des Jagellons, Cracovie.

sine, nomine (1906) Költői levelezések. Régi magyar könyvtár (22). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1927) A Magyar Tudományos Akadémia Pasteur-emlékünnepe : a Pasteur születésének századik évfordulója alkalmából 1923. november 26-án tartott ülésen elmondott megnyitó beszéd és előadások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1929) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése néhai másodelnöke id. Szász Károly születésének századik évfordulója alkalmából 1929 június 16-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Takács, Lajos (1987) Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága, 1806-1875. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 14 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1215-4

Takács, Pál (1970) A szénkémiai kutatások magyar úttörői. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács, Péter (1991) Deák Ferenc politikai pályája, 1849-1865. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5586-3

Takáts, Sándor (1890) Péteri Takáts József. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Tamás, Attila (1989) Illyés Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5314-7

Tamás, Attila (1978) Weöres Sándor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1617-9

Tanítványai, barátai, tisztelői (1908) Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfordulójára. Athenaeum, Budapest.

Tasner, Géza (1876) Széchenyi István szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat. Légrády, Budapest.

Tasnádi Kubacska, András (1974) Lóczy Lajos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0179-1

Teleki, Sándor (1882) Egyről-másról : újabb emlékeim. Révai, Budapest.

Teleki, Sándor (1879) Emlékeim. Petőfi Társaság, Budapest.

Teleki, Sándor (1883) Garibaldi alatt 1859-ben. Révai, Budapest.

Terplán, Zénó (1991) Fonó Albert. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6036 4

Terplán, Zénó (1996) Jendrassik György. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7351-2

Terplán, Zénó (1984) Pattantyús-Ábrahám Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3522-X

Thallóczy, Lajos (1885) Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1885) Csömöri Zay Ferencz 1505-1570. Magyar történeti életrajzok (2). Méhner, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Thaly, Kálmán (1865) Bottyán János II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylő tábornoka. Ráth Mór, Pest.

Thaly, Kálmán (1881) II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága : 1676-1701 : történeti tanulmány. Stampfel, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Thaly, Kálmán (1875) Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez : 1704-1712 : Archivum Rákóczianum. I. osztály, Had- és belügy. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Than, Károly (1880) Regnault H. Victor emlékezete. Értekezések a természettudományok köréből (9. 25). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thewrewk, Emil (1906) József főherczeg emlékezete. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Thurzó, György (1876) Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez, Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez. Athenaeum, Budapest.

Thököly, Imre (1882) Tököly Imre gróf levelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tihanyi, Judit (1993) Az amszterdami iskola, 1910-1930. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6441-6

Tilkovszky, Loránt (1970) Balásházy János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tirts, Rezső (1903) 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Sauter Nyomda, Késmárk.

Tolcsvai Nagy, Gábor (2023) Laudáció Csernicskó István külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Toldy, Ferenc (1854) Academiai emlékszózat széki gróf Teleki Ferenc felett. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1859) Kazinczy Ferenc és kora : Életrajzi emlék. Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Toldy, Ferenc (1832) Kisfaludy Károly élete. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Tomana, Györgyi (2021) A Budapesti Iskola : A pszichoanalízis első női képviselői ‒ kitekintés Bálint Alice, Hermann Alice munkásságára és eredményeire, hatásukra a pedagógia és a nőkérdés terén. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Tomana, Györgyi and Forrai, Judit and Villányiné, Jutka and Trencsényi, László and Hudra, Árpád (2021) Burchard-Bélaváry Erzsébet óvodapedagógusi életpályája. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 167-176. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Tompa, József (1975) Simonyi Zsigmond. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0564-9

Toncs, Gusztáv (1897) Zágoni Mikes Kelemen élete. Lampel, Budapest.

Trefort, Ágoston (1888) Emlékbeszéd Lukács Móricz felett. Egyetemes könyvtár (1). Gross, Győr.

Trefort, Ágoston (1881) Emlékbeszédek és tanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1886) Éloge de François Guizot. Gazette de Hongrie, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloge du comte Melchior Lónyay, prononcés a l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Trencsényi, László (2021) Az „abszolút pedagógusok” életpályájának néhány tanulsága. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 15-26. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László (2021) Lehettünk volna barátok is…. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 288-290. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László and Hudra, Árpád (2021) Rényi Alfréd és Rényi Kató mint tudós és pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 365-370. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Aischylos. Klasszikus arcképek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Aristophanés. Klasszikus arcképek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Cicero. Klasszikus arcképek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Homéros. Klasszikus arcképek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Horatius. Klasszikus arcképek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Hésiodos. Klasszikus arcképek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Menandros. Klasszikus arcképek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Sophoklés. Klasszikus arcképek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Terentius. Klasszikus arcképek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Vergilius. Klasszikus arcképek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Zsolt (1965) Wesselényi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1876) Aeschylos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1888) Három franczia hellenista és a volapük. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 10). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Tóth, Béla (1994) Maróthi György. Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB), Debrecen. ISBN 963-7064-14-1

Tóth, Dezső (1974) Vörösmarty Mihály. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0332-8

Tóth, Ede (1967) Mocsáry Lajos élete és politikai pályakezdete, 1826-1874. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Gyula (2021) Adalékok Kovács Máté, századot formáló, abszolút pedagógus minősítéséhez. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 184-187. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Tóth, Lőrincz (1877) Bertha Sándor emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1879) Emlékbeszéd alsóviszti Fogarasi János r. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1876) Emlékbeszéd hodosi és kizdiai báró Sina Simon M. Akad. Igazg. tag felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1881) Emlékezés Zlinszky Imre L. tagra. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1869) Zádor György magyar akadémiai rendes tag emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Tóth-Szabó, Pál (1903) Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1906) Szatmári György primás : 1457-1524. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Török, József (1876) Pólya József emléke. Értekezések a természettudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Törő, Imre (1973) Huzella Tivadar. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tüskés, Tibor (1981) Csorba Győző. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2695-6

Tüskés, Tibor (1988) Rónay György. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4891-7

V

Vadnay, Károly (1901) Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vadász, Elemér (1970) Szabó József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vaisz, Ignác (1883) Masolino olasz képíró művei : adalékok a magyar műtörténethez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vajda, Emil (1902) Kossuth Lajos élete szóban, írásban és tettben. Gross, Győr.

Vajda, Ilona (1938) Batsányi János és Baumberg Gabriella : 1799-1809. Minerva-könyvtár (127). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Varga, József (1980) Bánki Donát. A múlt magyar tudósai (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1979-9

Varga, Tamás (2021) A matematikus abszolút pedagógusról, Varga Tamásról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 238-252. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vass, Bertalan (1895) Horvát István életrajza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vasy, Géza (1975) Sánta Ferenc. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0692-0

Vay, Miklós (1899) Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből. Franklin, Budapest.

Vay, Miklósné Adelsheim Johanna (1888) Emlékek : B. Vay Miklósné, Adelsheim Johanna báróné leveleiből. Athenaeum, Budapest.

Velancsics, Béla and Borhidi, Attila (2022) „Mindent a maga idejében, és akkor százszázalékosan” – interjú Borhidi Attila akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-991-8

Velancsics, Béla and Huszár, Tibor (2020) „Mindig azt tanítottam, amit kutattam” – életútinterjú Huszár Tibor akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-926-0

Velancsics, Béla and Kiefer, Ferenc (2022) „A nyelv nem romlik, csak változik” – interjú Kiefer Ferenc akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-615-6448-07-1

Velancsics, Béla and Kroó, Norbert (2020) „Szeretek hasznos lenni” – interjú Kroó Norbert akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-912-3

Velancsics, Béla and Orosz, István (2022) „A folyamat láttatása a legfontosabb történetírói feladat” – interjú Orosz István akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-995-6

Velancsics, Béla and Palkovits, Miklós (2018) „Nehezen veszítek, győzni szeretek” – interjú Palkovits Miklós akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-872-0

Velancsics, Béla and Ritoók, Zsigmond (2018) „Ha már a külső szabadságot nem tudom megőrizni, legalább a belsőt őrizzem meg” – interjú Ritoók Zsigmond akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-867-6

Velancsics, Béla and Simai, Mihály (2017) "Kutatómunkámban a megközelítésem mindig globális" : interjú Simai Mihály akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-858-4

Velancsics, Béla and Szentes, Tamás (2019) „Belépni csak mezítláb szabad” – interjú Szentes Tamás akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-911-6

Velancsics, Béla and Vámos, Tibor (2018) „Bizonyos mértékig szemtelenek voltunk” – interjú Vámos Tibor akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-871-3

Verebélyi, Kincső (1990) Róheim Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558483

Veress, Endre (1911) Berzeviczy Márton : (1538-1596). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1899) Erdély fejedelmi interregnuma : (Izabella királyné diplomáciai működése) : 1551-56. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1901) Izabella királyné : 1519-1559. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1905) Zalánkeményi Kakas István. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Vikár, Béla (1889) Gáti István stenogrphiája, kapcsolatban a modern stenographiával. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Villányi, Györgyné Jutka (2021) A mozdulat szabadsága és a zene szeretete, mint a fejlődés ‒ fejlesztés rugója Kokas Kláránál. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 341-347. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vincze, Tamás (2021) Vajthó László élete és munkássága : (részletek az abszolút pedagógusról szóló kétrészes tanulmányból). In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 128-134. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vitályos, László (1977) Ady - Léda - Csinszka : Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzához. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (4/79). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 26 7

Vizkelety, András (2004) Laudáció Bitskey István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Vizkelety, András (2014) Laudáció Madas Edit levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Voinovich, Géza (1936) Petőfi. Kincsestár (144.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Váczy, János (1895) Berzsenyi Dániel életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (23). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, János (1913) Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1881) Lucius Ulpius Marcellus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1889) Sextus Caecilius Africanus jogtudós. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1895) Széchenyi és a magyar magánjog. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1906) Kölcsey Ferencz. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

W

Wagner, Francis Stephen (1994) Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6790-3

Wallentinyi, Dezső (1897) Kuthy Lajos életrajza. Lévai Izsó, Rimaszombat.

Wallentinyi, Samu (1898) Sárosy Gyula élete. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Walter, Gyula (1891) Simor János bibornok herczegprímás emlékezete. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal : 1494-1548. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1882) A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1884) Kritikai tudományok a Frangepán család történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Rosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla magyar királynak veje. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1874) Stibor vajda : életrajzi tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1878) Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz, négy egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó-családból : 1497–1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wertheimer, Ede (1879) Erzsébet Anglia királynője és Ausztria 1563–68 : adat a XVI. század vallási történelméhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wertheimer, Ede (1910) Gróf Andrássy Gyula élete és kora : a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából kiadatlan források alapján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weszprémi, István (1970) Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Orvostörténeti könyvek = Libri Historiae Medicae . Medicina, Budapest.

Weszprémi, István (2013) Weszprémi István levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (6). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-688-8

Windisch, Karl Gottlieb (2008) Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch. Magyarországi tudósok levelezése (5). Universitas, Budapest. ISBN 978-963-9671-21-8

Winkler, Oszkár (1982) Alvar Aalto. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2950-5

Winkler, Oszkár (1987) Alvar Aalto. Architektura-német (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4518-7

Winkler, Oszkár (1980) Bruno Taut. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2212-8

Wéber, Antal (1986) Kolozsvári Grandpierre Emil. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4269-2

Wéber, Antal (1986) Toldy Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

X

Xenophon, (1831) Sokrates' nevezetességei : Hozzá-járúl Sokrates' élete, néhány jegyzetekkel 's magyarázatokkal együtt. Ellinger, Kassa.

Xántus, János (1877) Emlékbeszéd szárhegyi gróf Lázár Kálmán l. tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Y

Ybl, Ervin (1938) Lotz Károly élete és művészete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zappe, László (1975) Cseres Tibor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0660-2

Zichy, Antal (1888) Emlékbeszéd b. Eötvös Józsefről, melyet az Eötvös Alap Orsz. Bizottsága 1888-ik február hó 2-ki ünnepélyes közgyűlésén tartott Zichy Antal. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, Antal (1897) Gróf Széchenyi István életrajza : 1791 - 1860. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zichy, Sarolta (1915) Gróf Pálffy Pálné élete. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Zlinszky, Aladár (1941) Petőfi és a zseni-elmélet : (székfoglaló értekezés). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsigmond, Ferenc (1924) Jókai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsigmond, Gábor (1974) Beöthy Leó. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0177-5

Zsilinszky, Mihály (1880) Palaczky Ferencz emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1895) Taine Hippolyt Adolf mint történetiró. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Törös János szerepe a linczi békekötésben : 1645. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1887) Az ó- és középkori Terentiusbiographiák. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Jenő (1885) Isota Nogarola. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ács, Tibor (1986) Kiss Károly. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4280-3

Ács, Tibor (1996) Mészáros Lázár. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7396-2

Áldásy, Antal (1903) Alsáni Bálint bíbornok. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Áldásy, Antal (1916) Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áldásy, Antal (1932) A német zsidóság megadóztatása III. Frigyes koronázása alkalmából. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Áment, Erzsébet (2021) Nagy László és tanítványa, Domokosné Löllbach Emma, az új iskola alapítója. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 301-319. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

É

É. Kiss, Katalin (2021) Laudáció Szabolcsi Anna tiszteleti tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Éder, Zoltán (1972) Révai Miklós. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Érkövy, Adolf (1875) Emlékbeszéd Török János levelező tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ó

Óváry, Lipót (1888) Bethlen Gábor diplomaciai összeköttetéseiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óváry, Lipót (1893) A magyar Anjouk eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Mon May 27 14:35:09 2024 CEST.