REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom > PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö | Ő
Number of items at this level: 617.

A

AczeI, Richard (1996) National character and European identity in Hungarian literature, 1772-1848. Officina Hungarica (6). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 07 5

Alszeghy, Zsolt (1935) A XVII. század magyar lírai költészete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Dávid (1925) Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Levelezések . Pesti Lloyd-társulat és a Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Apponyi, Albert (1896) Apponyi Albert gróf beszédei. Singer és Wolfner, Budapest.

Apáczai Csere, János (1867) Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai. Eggenberger, Pest.

Arany, János (1961) Arany János drámafordításai. 2. köt. Arisztophanész: 2. r. Arany János drámafordításai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1975) Arany János levelezése 1. Arany János összes művei (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1983) Arany János levelezése 2. Arany János összes művei (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (2004) Arany János levelezése 3. Arany János összes művei (17.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (2014) Arany János levelezése 4. Arany János összes művei (18.). Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest.

Arany, János (2015) Arany János levelezése 5. Arany János összes művei (19.). Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest.

Arany, János (1911) Arany János magyar irodalomtörténete. Olcsó könyvtár (1581/1). Franklin, Budapest.

Arany, János (1902) Arany János munkái. Magyar remekírók (41-46). Franklin, Budapest.

Arany, János (1923) Arany János novellái. Olcsó könyvtár (2077-2). Franklin, Budapest.

Arany, János (1952) Arany János népdalgyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1879) Arany János prózai dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arany, János (1925) Arany János összes kisebb költeményei. Franklin, Budapest.

Arany, János (1951) Az elveszett alkotmány. Toldi. Toldi estéje. Arany János összes művei (2.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1899) BÍrálatok. Ráth Mór iskolai kiadásai . Ráth Mór, Budapest.

Arany, János (1961) Drámafordítások 1. Arany János összes művei (7.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Drámafordítások 2. Arany János összes művei (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Drámafordítások 3. Arany János összes művei (9.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1952) Elbeszélő költemények. Arany János összes művei (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1966) Hivatali iratok 1. Arany János összes művei (13.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1953) Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei. Arany János összes művei (4.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1951) Kisebb költemények. Arany János összes művei (1.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1899) Naiv eposzunk ; Visszatekintés. Ráth, Budapest.

Arany, János (1962) Prózai művek 1. Arany János összes művei (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1968) Prózai művek 2. Arany János összes művei (11.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1963) Prózai művek 3. Arany János összes művei (12.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1849) Szabadság zengő hárfája : a magyar fiatalságnak : [Költemények]. Telegdy Lajos, Debreczen.

Arany, János (1860) Széchenyi emlékezete : olvastatott az akadémiai Széchenyi-ünnepélyen october XIII-án 1850. Emich, Pest.

Arany, János (1855) Toldi : Poetische Erzählung in zwölf Gesängen. Heckenast.

Arany, János (1910) Toldi szerelme : elbeszélés tizenkét énekben. Franklin, Budapest.

Arany, János (1953) Toldi szerelme. A Daliás idők első és második dolgozata. Arany János összes művei (5.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1856) Toldi's Abend : poetische Erzählung in 6 Gesängen. Heckenast, Pesth.

Arany, János (1952) Zsengék. Töredékek. Rögtönzések. Arany János összes művei (6.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János and Korodi, Lajos (1863) Gedichte. Haberl und Sindel, Kronstadt.

Arany, János and Tompa, Mihály and Garay, János (1847) Költői pályamüvek mellyeket 1847-ben koszorúzott és kitüntetett a Kisfaludy-Társaság: Arany János: Toldi - Tompa Mihály: Szuhay Mátyás - Garay János: Bosnyák Zsófia. Eggenberger, Pest.

Arany, László (1904) Arany László munkái. Magyar remekírók (52). Franklin, Budapest.

Arany, László (1876) Bérczy Károly emlékezete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Asbóth, János (1878) Álmok álmodója. Athenaeum, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1907) Szláv jövevényszavaink. I., Bev. és a kükönböző rétegek kérdése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1908) A j>gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1893) A szláv szók a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Bach, István and Farkas, Ernő and Naszódi, Mátyás (1987) A magyar nyelv elemzése számítógéppel : Tervek egy természetes nyelvű interfészhez. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (199). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-230-3

Badics, Ferenc (1912) Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Badics, Ferenc (1906) Kuruc világ és kuruc költészet. Athenaeum, Budapest.

Badics, Ferenc (1928) Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában. Irodalomtörténeti füzetek (Pallas) (27.). Pallas, Budapest.

Bajza, József (1904) Bajza József munkái. Magyar remekírók (28). Franklin, Budapest.

Bajza, József (1857) Bajza versei. Heckenast, Pest.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pesten.

Bajza, József (1906) A kuruc elbeszélő költészet ismertetése. Buschmann F., Budapest.

Bakos, Ferenc (1982) A magyar szókészlet román elemeinek története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2620-4

Ballagi, Aladár (1903) Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Mór (1882) Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1881) Nyelvünk ujabb fejlődése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1884) A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balogh, Alajos (1858) Sümeg vára : rege a magyar előidőkből. Boross Mihály, Pest.

Balogh, István (1928) Balogh István naplója. Barna J., Makó.

Barabás, Miklós (1902) Barabás Miklós emlékiratai. Olcsó könyvtár . Franklin Társulat, Budapest.

Barcsay, Ábrahám (1933) Barcsay Ábrahám költeményei. Magyar irodalmi ritkaságok (25.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1878) Néhány ősműveltségi tárgy neve a magyarban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1884) Vámbéry Ármin "A magyarok eredete" czímű műve néhány főbb állitásának birálata. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1872) A finn költészetről tekintettel a magyar ősköltészetre. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Barna, Ferdinánd (1875) A hangsúlyról a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartal, Antal (1874) A classica philologiának és összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 3). Eggenberger, Budapest.

Baróti, Dezső (1988) Sík Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4961-1

Batsányi, János (1865) Bacsányi János költeményei, válogatott prózai írásaival egyetemben. Heckenast, Pest.

Bauer, Hilda (1985) Emlékeim. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (5). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6164-8

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Benkő, L. and Deme, L. and Imre, S. and Kálmán, B. (1968) A magyar nyelvjárások atlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2425-2

Benkő, Loránd (1984) A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3669-2

Benyák, Bernát (1931) Joas : piarista iskolai dráma 1770-ből. Magyar irodalmi ritkaságok (3.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bereczky, János (2006) Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8425-5

Berkes, Béla (1944) Családi hegedű. May János nyomda, Budapest.

Bernfeld, Magdolna (1927) A németség Jókai Mór megvilágításában. Német philologiai dolgozatok (33). Pfeifer, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Nel centenario della nascita del Petőfi. Nuova Antologia, Roma.

Berzeviczy, Albert (1925) Nel centenario della nascita di Maurizio Jókai. [s.n.], Roma.

Berzeviczy, Albert (1907) Régi emlékek, 1853-1870. Révai, Bp..

Berzsenyi, Dániel (1938) Berzsenyi Dániel versei : az 1908. évi ősszöveg. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1842) Berzsenyi Dániel összes művei. UNSPECIFIED, Budán.

Bessenyei, György (1912) Az embernek próbája : 1772. és 1803. Régi magyar könyvtár (30). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Galant levelek. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1991) Idegen nyelvű munkák és fordítások, 1773-1781. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5859-9

Bessenyei, György (1991) Költemények. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5813-0

Bessenyei, György (1932) Magyarság : a magyar néző. Magyar irodalmi ritkaságok (16.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1992) Rómának viselt dolgai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-30-X

Bessenyei, György (1990) Színművek. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5294-9

Bessenyei, György (1942) A társaságnak eredete és országlása. Magyar irodalmi ritkaságok (59.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1923) Arany János. Bethlen könyvtár (3). Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1908) Kálozdy Béla : regény. Magyar regényirók képes kiadása (42-43). Franklin Társulat, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1896) A magyar irodalom kis-tükre. Athenaeum, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1880) A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Athenaeum R.T., Budapest.

Beöthy, Zsolt (1886) A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bitnicz, Lajos (1837) Magyar nyelvtudomány. Trattner, Budapest.

Bitnitz, Lajos (1827) A' magyar nyelvbeli előadás tudománya. Trattner, Pest.

Bitskey, István (2013) Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-670-2

Bitskey, István (2013) A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-669-6

Bloch, Móricz (1846) A magyar szónyomozás és az összehasonlító nyelvészet ; Iskolai értesítvény a Szarvasi Ág. Hitv. Főtanodában június 24-26 tartatandó közvizsgálatra. Trattner, Pest.

Bornemisza, Péter (1933) Tragédia magyar nyelven az Sophokles Electrájából. Magyar irodalmi ritkaságok (21.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Borzsák, István (1960) Az antikvitás XVI. századi képe. Bornemisza-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Botka, Ferenc (1991) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1945-1970 : személyi rész. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0306-9 [összkiadás]

Brandt, Juliane (1993) Historische Möglichkeiten individueller Entwicklung in ungarischen Romanen der sechziger Jahre. Officina Hungarica (1). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 00 8

Brassai, Sámuel (1888) Szórend és accentus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1870) A magyar bővített mondat. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Brisits, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brunszvik, Teréz (1938) Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok (1.). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Budenz, József (1877) Podhorszky Lajos magyar-sínai nyelvhasonlítása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bán, Imre (2003) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8070-5

Bán, Imre (1958) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánóczi, József (1882) A magyar romanticismus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bárczi, Géza (1955) A Magyar Nyelvatlasz munkarendszere - tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza (1938) A magyar nyelv francia jövevényszavai. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Báthory, István (1984) Ecsedi Báthory István meditációi. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ; József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Budapest ; Szeged. ISBN 963-7301-54-2

Bérczy, Károly (1880) A gyógyult seb : beszély. Olcsó könyvtár (104.). Franklin, Budapest.

Bérczy, Károly (1852) Élet és ábránd : novellák. Emich, Pest.

Béres, András (1967) Rozsályi népmesék. Új magyar népköltési gyűjtemény (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóka, László (1955) Ady Endre élete és művei. 1. Ady Endre pályakezdése. Bevezetés az Ady-kérdésbe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bölöni Farkas, Sándor (1835) Útazás Észak Amérikában. ifjabb Tilsch János tulajdona, Kolozsvárott.

Büky, Béla (1986) A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3857-1

Büky, László (1989) Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5355-4

C

Cs. Szabó, László (1937) Levelek a száműzetésből. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csató, Pál and Nagy, János (1834) A magyar nyelvbéli ragasztékok és szóképzők ; A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Cseri, Péter (1942) Három elbeszélés. Magyar irodalmi ritkaságok (60.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (1). Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest. ISBN 963 379 464 1

Csink, János (1853) A complete practical grammar of the Hungarian language, with exercises, selection from the best authors, and vocabularies. To which is added a historical sketch of Hungarian literature. Williams and Norgate, London.

Császár, Elemér (1910) Bessenyei akadémiai törekvései. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1912) Ányos Pál : 1756-1784. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Császár, Ferenc (1845) Tihany ostroma : komoly lantosdráma három szakaszban. Landerer és Heckenast, Pest.

Császár, Ferencz (1846) Császár Ferencz költeményei. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Csűry, Bálint (1929) Érintkezésen alapuló névátvitel. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Curtius Rufus, Quintus (1988) Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája : Debrecen, 1619. Bibliotheca Hungarica antiqua (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4909-3 (fakszimile kiadás) ; 963-05-4910-7 (melléklet)

Czetter, Ibolya (2002) Márai Sándor naplóinak nyelvi világa a retorikai alakzatok tükrében. Philosophiae Doctores (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7956-I

Czuczor, Gergely and Fogarasi, János (1874) A magyar nyelv szótára. Emich Gusztáv, Pest.

Czékus, László (1894) A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Bernovits Nyomda, Kassa.

D

Dalmady, Győző (1922) Dalmady Győző költeményei. Franklin Társulat, Budapest.

Darkó, István (1943) Magyar hegyek népe : elbeszélések. Wiko Nyomda, Kassa.

Darkó, Jenő (1910) A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deme, László and Imre, Samu (1975) A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0609-2

Deák, Anikó (1994) Les indefinis en hongrois : inventaire et fonctionnement. Officina Hungarica (4). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 04 0

Dobai Székely, Sámuel and Koller, József (2016) Dobai Székely Sámuel és Koller József levelezése. Pázmány irodalmi műhely. Források (9). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. ISBN 978-963-508-835-5

Dudith, András (1992) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5737-1

Dudith, András (2000) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-446-064-X

Dudith, András (1995) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-446-014-3

Dudith, András (2005) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-446-328-2

Dudith, András (2019) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/7). Reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-72-7

Dugonics, András (1931) Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles mondások c. gyűjteményéből. Magyar irodalmi ritkaságok (9.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Dávidházi, Péter (2013) "Harmadnap" Arany János és a Feltámadás költészete. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-683-2

Dézsi, Lajos (1916) Báró Jósika Miklós, 1794-1865. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dézsi, Lajos (1897) Szenczi Molnár Albert : 1574-1633. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dézsi, Lajos (1930) XVI. századbeli magyar költők művei. 7. köt. 1566-1577. Régi Magyar Költők Tára (8). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Dóbék, Ágnes (2021) Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri püspök könyvtára. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-71-3

Döbrentei, Gábor (1846) Régi magyar nyelvemlékek : Góry sziromirat-codex. Magyar Királyi Egyetem, Pest.

Döbrentei, Gábor (1840) Régi magyar nyelvemlékek : Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságos könyve. Vegyes tárgyu régi magyar iratok, 1342-1599. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Döbrentei, Gábor (1842) Régi magyar nyelvemlékek : Tatrosi másolat 1466-ból. Vegyes tárgyu régi magyar iratok, 1540-1600. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Döbrentei, Gábor (1838) Régi magyar nyelvemlékek : Temetési beszéd és könyörgés. O Testamentomi néhány könyv, Bécsi codex. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

E

Eckhardt, Sándor (1943) Az ismeretlen Balassi Bálint. A Magyar Szemle klasszikusai . Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1941) Balassi Bálint : 1554-1594. Magyar írók . Franklin, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1944) Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1941) A jó magyar ejtés aktái. Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Kara, Budapest.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű földleírás két földképpel, történet-és törvénytan, magyar nyelvtan és írásmód. Eggenberger és fia, Pesten.

Ekler, Péter and Zsoldos, Endre (2018) Csillagok, csillagképek. Tudomány Mátyás király udvarában. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-40-9

Endrődi, Sándor (1900) Századunk magyar irodalma képekben : Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig. Athenaeum, Budapest.

Erdei, Ferenc (1977) Futóhomok. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1366-8

Erdei, Ferenc (1974) Magyar falu. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1974) Magyar város. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1977) Mezőgazdaság és szövetkezet. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1367-6

Erdei, Ferenc (1973) Parasztok. Erdei Ferenc összegyűjtött művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1980) Tudománypolitikai, kutatásirányítási és szervezéstudományi tanulmányok. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2645-X

Erdei, Ferenc (1984) Történelem és társadalomkutatás. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3216-6

Erdei, Ferenc (1977) Város és vidéke. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1980) A magyar társadalomról. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2245-4

Erdélyi, János (1991) Irodalmi tanulmányok és pályaképek. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5841-6

Erdélyi, János (1991) Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5556-5

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, Pál (1899) Balassa Bálint : 1551-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Esterházy, Péter (2004) A szavak csodálatos életéből | From the Miraculous Life of Words. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 7-27. ISBN 963 09 4606 8

Esterházy, Sándor (1901) Tudomány és Egyetem. Vitéz Nyomda, Kassa.

Eötvös, József (1902) Elbeszélések. Eötvös József összes munkái (7). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1903) Gondolatok. Eötvös József összes munkái (19). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1903) Költemények : Színművek. Eötvös József összes munkái (18). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1901) Magyarország 1514-ben. Eötvös József összes munkái (4-5). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1941) Naplójegyzetek-gondolatok : 1864-1868. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1901) A falu jegyzője. Eötvös József összes munkái (2-3). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1901) A karthausi. Eötvös József összes munkái (1). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) A nővérek. Eötvös József összes munkái (6). Révai, Budapest.

F

Faludi, János (1927) André Dudith et les humanistes français = Dudith András és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 1 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Fancsaly, Éva and Gúti, Erika and Kontra, Miklós and Molnár Ljubić, Mónika and Oszkó, Betarix and Siklósi, Beáta and Žagar Szentesi, Orsolya (2016) A magyar nyelv Horvátországban. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (5). Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék.

Farkas, Gyula (1930) A magyar romantika : fejezetek a magyar irodalmi fejlődés történetéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fedinec, Csilla (1999) Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991. Officina Hungarica (8). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963-8425-11-3

Fejes, Áron (1905) A magyar helyesírás szabályai (szójegyzékkel) iskolai és magánhasználatra. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (173.). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Fekete, Sándor (1973) Petőfi Sándor életrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1958) Petőfi, a segédszerkesztő : a költő ismeretlen írásaival. Irodalomtörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) Báró Eötvös József : 1813-1871. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1918) Egy elfeledett regényről : Petrichevich Horváth Lázárnak "Az elbujdosott" cz. regénye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1911) Rimay János : (1573-1631). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ferenczy, Zsigmond Jakab (1854) Magyar irodalom és tudományosság története. Szent István Társulat, Pest.

Ferenczy, Zsigmond Jákó (1844) Adalék honi nyelvünk 's irodalmunk történetéhez. Bucsánszky, Posonyban.

Fest, Sándor (1917) Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finály, Henrik (1870) Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Fraknói, Vilmos (1886) Két magyarországi egyházi író a XV=15. századból : Andreas Pannonius, Nicolaus de Mirabilibus. Irodalomtörténeti emlékek (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Pázmány Péter 1570-1637. Magyar történeti életrajzok (5). Méhner, Budapest.

G

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (11.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar poétika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (22.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar rethorika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (13.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar stilisztika, szerkesztéstan és verstan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (12.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1900) A magyar helyesírás törvényei : gyakorlati példákkal és a helyesírás rövid szótárával. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (45.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) A magyar irodalom története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (4.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gabányi, Árpád (1893) Pogány magyarok : történeti színmű négy felvonásban. Magyar történeti színműtár (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gerézdi, Rabán (1968) Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1938) Gombocz Zoltán összegyűjtött művei, 1. Gombocz Zoltán összegyűjtött művei, 1 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1908) Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1940) Magyar történeti nyelvtan. Gombocz Zoltán összegyűjtött művei, 2 . [Magyar Tudományos Akadémia], Budapest.

Gombocz, Zoltán (1922) Nyelvtörténeti módszertan. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Greguss, Ágost (1854) Magyar verstan. Emich, Pesten.

Grétsy, László (1962) A szóhasadás : Egy kevéssé számba vett szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyelvünk fejlődésében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gulyás, Pál (1956) Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gunda, Béla (1996) Unkarilaisesta kansankulttuurista. Hungarologische Beiträge (8). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0830- 2

Gyenis, Vilmos (1991) Hermányi Dienes József, 1699-1763. Irodalomtörténeti füzetek (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6045-3

Gyomlay, Gyula (1940) Inverziók és choriambusok Arany János tizenkettős verssoraiban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Pál (1911) Birálatok : 1861-1903. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Pál (1927) Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye : 1850-1904. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Pál (1844) Kifakadás. [s.n.], S.l..

Gyulai, Pál (1908) Kritikai dolgozatok : 1854-1861. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (76). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyurmán, Adolf (1840) Negyedik László : szomorújáték 5 felvonásban. Eredeti játékszín (8). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Gyóni, Mátyás (1943) A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Magyar-görög tanulmányok (24). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Gyöngyösi, István (1921) Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő költeménye : (Proserpina elragadtatása). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyöngyösi, István (1914) Gyöngyösi István összes költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyöngyösi, István (1909) Márssal társalkodó Murányi Vénus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

György, Lajos (1941) A magyar regény előzményei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyürky, Antal (1861) Borászati-szótár : betürendben, kellő magyarázattal ellátva. Emich Gusztáv, Pest.

Gálos, Rezső (1927) A Dunántúl a két Kisfaludy költészetében. Irodalomtörténeti füzetek (Pallas) (18). Pallas, Budapest.

Göncz, Lajos (1999) A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (2). Osiris Kiadó - Fórum Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Újvidék. ISBN 963 379 463 3

H

Hadrovics, László (1969) A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajnal, Mátyás (1992) Szíves könyvecske : Bécs, 1629. Bibliotheca Hungarica antiqua (27). Balassi : Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963-7873-18-X

Hamvas, Béla (1988) A láthatatlan történet. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4908-5

Heinrich, Gusztáv (1879) Bánk-Bán a német költészetben : irodalomtörténeti tanulmányok. Franklin Társulat, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1921) Árgirus-mese. Olcsó könyvtár . Franklin, Budapest.

Heltai, Gáspár (1962) Cancionale, azaz históriás énekeskönyv ... Magyari Királyokról, és egyeb szép loet dolgokról, ... : Heltai Gáspár Colosvarot 1574. Bibliotheca Hungarica antiqua (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heltai, Jenő (1991) Utazás enmagam körül. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6001-1

Herman, Ottó (1914) A magyar pásztorok nyelvkincse. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Hetényi, János (1853) "A Magyar Parthenon" előcsarnokai. Emich, Pest.

Hima, Gabriella (1992) Kosztolányi és az egzisztenciális regény : Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata. Irodalomtörténeti füzetek (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6088-7

Hollaender, Rózsi (1915) Déry Julianna (1864-1899) élete és költészete. Német philologiai dolgozatok (16). Pfeifer, Budapest.

Horváth, Cyrill (1908) Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Czyrill (1834) Tirus : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (2). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Horváth, Endre (1941) Bessenyei György társasága. Magyar irodalmi ritkaságok (43.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Horváth, Iván (1982) Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2636-0

Horváth, Iván (2004) Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8116-7

Horváth, János (1935) Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar humanizmus. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1988) Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4839-9

Horváth, János (1960) Berzsenyi és íróbarátai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1951) Rendszeres magyar verstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1969) Rendszeres magyar verstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1988) A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4890-9

Horváth, János (1927) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1978) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1677-2

Horváth, János (1980) A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2313-2

Horváth, János (1948) A magyar vers. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1953) A reformáció jegyében : a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Elek (2016) Horányi Elek levelezése. Pázmány irodalmi műhely. Források (8). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. ISBN 978-963-508-816-4

Hunfalvy, Pál (1883) Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1884) A számlálás módjai és az év hónapjai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hóman, Bálint (1923) A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Illéssy, János (1885) Gróf Koháry István élete és munkái : irodalomtörténeti tanulmány. Sződi S., Karczag.

Imre, Samu (1971) A mai magyar nyelvjárások rendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1876) Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1873) A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások bírálata, tekintettel az újítás helyes módjaira. Eggenberger, Budapest.

Imre, Sándor (1879) A nevek uk és ük személyragairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Istványi, Géza (1934) A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása. A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi szemináriumának kiadványai, Oklevél és címertani tanszék (1.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

J

Jakab, István (1834) Falusi lakodalom : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (3). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Jakab, István (1836) Zsarnok apa: dráma öt felvonásban. Eredeti játékszín (5). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Jastrzebska, Jolanta (2001) Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban. Officina Hungarica (10). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 13 X

Jerney, János (1854) Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából. Szent István Társulat, Pest.

Joannovics, György (1870) Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Joannovics, György (1877) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Joannovics, György (1887) Szórendi tanulmányok I. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joannovics, György (1887) Szórendi tanulmányok II. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joannovics, György (1881) Értsük meg egymást : (a neologia és orthologia ügyében). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Juhász, Géza (1977) Csokonai-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1028-6

Juhász, László (1930) Un disciple romantisme français : Madách et la tragédie de l'homme = Madách és a francia romanticizmus. Francia tanulmányok = Études françaises, 4 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Jókai, Mór (1895) Jókai Mór önéletírása. Athenaeum R.T., Budapest.

K

Kardos, László (1965) Tóth Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, László (1955) Tóth Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, Lajos (1903) Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Lajos (1904) A Teleki-codex legendái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Lajos (1902) Temesvári Pelbárt példái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1914) Az amerikai Podocz és Kazmir keresztyén vallásra való megtérése. Régi magyar könyvtár (34). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1836) Kazinczy Ferencz eredeti munkái. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Kazinczy, Ferenc (1831) Kazinczy' útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra. Landerer, Pesten.

Kertbeny, Károly (1878) Magyarország legrégibb drámairodalma : 1550-1575 : nyílt levelek. Athenaeum R.T., Budapest.

Kiefer, Ferenc (1991) A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai : akadémiai székfoglaló : 1988. február 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5955-2

Kis, Ignácz (1883) Káldi György nyelve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kisfaludy, Károly (1859) Kisfaludy Károly minden munkái. Heckenast, Pest.

Kisfaludy, Sándor (1870) Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Heckenast, Pest.

Kiss, Ferenc (1979) Az érett Kosztolányi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (1984) Magyar madárnevek. Az európai madarak elnevezései. Nyelvészeti tanulmányok (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3398-7

Kiss, Jenő (1985) A pingvintől a kolibriig. Egzotikus madarak magyar nevei. Nyelvtudományi értekezések (120). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3898-9

Kiss, Jenő (1982) A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2702-2

Klaniczay, Tibor (1954) Zrínyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1956) A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Az Irodalomtörténeti Kongresszus vitái 1955. november 1-2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klemm, Antal (1928) Magyar történeti mondattan. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (2/6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kniezsa, István (1955) A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1954) Vajda János. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kornis, Gyula (1944) Herczeg Ferenc. Singer és Wolfner, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Nietzsche és Petőfi. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Petőfi pesszimizmusa. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Ferenc (2001) A magyar nyelvtudományi terminológia kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7760-7

Kresznerics, Ferenc (1831) Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal : 1-2. rész. Egyetemi Nyomda, Buda.

Kritobulosz, (1875) II. Mehemet élete. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 22 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Kulcsár-Szabó, Ernő and Manherz, Karl and Orosz, Magdolna (2004) „das rechte Maß getroffen" Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (43). Humboldt-Universität zu Berlin; Művelődési Minisztérium, Berlin - Budapest. ISBN 963 463 714 0

Kálmány, Lajos (1887) Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kántor, Lajos (2014) Irodalom és politika, 1968-1993 : Domokos Géza és a Kriterion. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-771-6

Károly, Sándor (1970) Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kúnos, Ignácz and Munkácsi, Bernát (1884) A belviszonyragok használata a magyarban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

L

Ladó, János (1971) Magyar utónévkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lanstyák, István (2000) A magyar nyelv Szlovákiában. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (3). Osiris Kiadó - Kalligram Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Pozsony. ISBN 963 379 827 2

Laziczius, Gyula (1936) A magyar nyelvjárások. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ligeti, Lajos (1986) A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4238-2

Ligeti, Lajos (1977) A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. Budapest oriental reprints. Series A (1-2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7301-25-91 (1.köt.); 963-7301-62-3 (2.köt.)

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lovas, Borbála (1932) Mots d'origine hongroise dans la langue et la littérature françaises = Magyarországi eredetű szavak a francia nyelvben és irodalomban. Francia tanulmányok = Études françaises, 7 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lévay, József (1925) Lévay József utolsó versei : 1909-1918. Kisfaludy-Társaság, Budapest.

M

Madách, Imre (1933) Madách Imre levelezéséből. Magyar irodalmi ritkaságok (27.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Madách, Imre (1940) Madách Imre versei: I. Magyar irodalmi ritkaságok (48.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Magyar, László (1857) Magyar László délafrikai levelei és naplókivonatai. Eggenberger Ferdinánd, Pest.

Mantila, Harri (1997) Suomen ja unkarin nominaalisten verbimuotojen kontrastiivista syntaksia ja semantiikkaa. Hungarologische Beiträge (9). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0942- 2

Markó, Imre Lehel (1981) Kiskanizsai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1834-1

Martinkó, András (1988) Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Irodalomtörténeti füzetek (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4921-2

Melich, János (1934) Latinbetűs helyesírásunk eredete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1908) Révai Miklós nyelvtudománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1905) A brassói latin-magyar szótár-töredék. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mezey, László (1979) Deákság és Európa : irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1658-6

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpádkor végén. A középkori laikus nőmozgalom, az Ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikes, Kelemen (1930) Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Magyar könyvtár (1142). Lampel, [Budapest].

Molnár, István T. (1993) A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6526-9

Morvay, Győző (1903) Galánthai gróf Fekete János : 1741-1803. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Moór, Elemér (1914) A Toldimonda és német kapcsolatai. Német philologiai dolgozatok (13). Pfeifer, Budapest.

Mándy, Péter (1858) A magyar nyelv eredete és előnyei s javalat arról: mikép lehetne a magyar írást könnyíteni s egyeszrűsíteni. Kovács Márton, Szatmáron.

Márai, Sándor (1932) Csutora : kutya-regény. Kazinczy Kiadó - Druck Gerold, Budapest - Wien.

Márki, József (1878) Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar irodalom története s könyvészetében. Lauffer, Budapest.

Márki, Sándor (1907) II. Rákóczi Ferencz. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1939) Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Müller, Max (1875) Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról. Ráth, Budapest. (In Press)

N

Nagy, Anna (1919) Heine balladaköltészete és hatása a magyar balladára. Német philologiai dolgozatok (26). Pfeifer, Budapest.

Nagy, Ignác (1840) Az életuntak : vígjáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (10). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Nagy, Ignác (1845) Tisztujitás. Eredeti játékszín, 11 . Eggenberger, Pesten.

Nagy, Ignác (1843) Tisztújítás : vígjáték négy felvonásban. Eredeti játékszín (11). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Nagy, József Béla (1968) Egy emberöltő nyelvünk védelmében. Nagy J. Béla válogatott tanulmányai és cikkei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Olga (1991) Cifra János meséi. Új magyar népköltési gyűjtemény (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5860-2

Nagy L., János (2003) A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7907-3

Nemeskürty, István (2004) Balassi Bálint. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8152-3

Nemeskürty, István (1993) A magyar irodalom története, 1000-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6567-6 össz.

Németh, Andor (1991) József Attila. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5633-2

Németh, G. Béla (1981) A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában: a kiegyezéstől a századfordulóig. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2438-4

Németh, Gyula (1934) A magyar rovásírás. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (2.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, László (1939) Berzsenyi. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Németh, Miklós (2004) Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban. Philosophiae Doctores (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8188-4

Némethy, Géza (1925) Az ész tragédiája s egyéb versek. Franklin Társulat, Budapest.

O

Obernyik, Károly (1844) Főúr és pór : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (13). Eggenberger, Pesten.

Olaszy, Gábor (2006) Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben. Nyelvtudományi értekezések (155). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8437-9

Olaszy, Gábor (1985) A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítö elemeinek szerkezete és szintézise. A számítógépes beszédelőállítás néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (121). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3682-X

Ortutay, Gyula (1985) Magyar népköltészet. Népballadák, népmesék. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3465-7

Otto, Anne-Elisabeth (1998) Die Komposita der ungarischen Verwandtschaftsterminologie : Dokumentation, Analyse und Beschreibung unter besonderer Berücksichtigung der vollmotivierten Bildungen. Officina Hungarica (7). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 10 5

Ozorai, Imre (1961) Ozorai Imre vitairata. Bibliotheca Hungarica antiqua (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Pais, Dezső (1955) Nyelvünk a reformkorban. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1975) A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0707-2

Papp, Ferenc (1935) Gyulai Pál. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Papp, Ferenc (1969) Reverse-alphabetized Dictionary of the Hungarian Language = A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, Ferenc (1975) A magyar főnév paradigmatikus rendszere. Leírás és automatikus szintézis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0570-3

Papp, Ferencz (1922) Báró Kemeny Zsigmond. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pelle, Erzsébet (1933) Un poète cosmopolite du XVIIIe siècle: Michel Csokonai et la littérature française = Csokonai Mihály és a francia irodalom. Francia tanulmányok = Études françaises, 10 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Penavin, Olga (1971) Jugoszláviai magyar népmesék. Új magyar népköltési gyűjtemény (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1888) Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága, Budapest.

Petzval, Ottó and Toldy, Ferenc (1861) Dr. Toldy Ferencnek ... a m. nyelv és irodalom egyetemi nyilv. rendes tanári székébe iktattatásakor 1861. júl. XIII. tartott beszédek. Emich, Pest.

Petőcz, Éva (2002) A nyelvi hiány fogalmának szövegtani értelmezése. Philosophiae Doctores (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7888-3

Petőfi, Sándor (1930) János vitéz. A magyar nép irodalmi könyvtára (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Petőfi, Sándor (1921) Petőfi összes költeményei. Franklin, Budapest.

Pollák, Miksa (1904) Arany János és a Biblia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Popper, Leó (1993) Dialógus a művészetről : Popper Leó írásai, Popper Leó és Lukács György levelezése. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (11). MTA Lukács Archívum, Budapest. ISBN 963-7977-16-3

Pulszky, Ferencz (1914) Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pál, Margit (1943) Batsányi Párizsban : 1810. Minerva-könyvtár (154). Danubia, Budapest.

Pálmai, Kálmán (1988) Kerecsényi Dezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4963-8

Pándi, Pál (1989) Úton Bolyai Farkas drámáihoz : az ember és a dráma : jegyzetek a 19. század elejének magyar drámáiról : akadémiai székfoglaló : 1986. május 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4809-7

Pápay, József (1922) A magyar nyelvhasonlítás története. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pázmándi Horváth, Endre (1831) Árpád. Beimel József, Pesten.

Péntek, János and Benő, Attila (2020) A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (6). Erdélyi Múzeum-Egyesület - Gondolat Kiadó, Kolozsvár - Budapest. ISBN 978-606-739-153-4, 978-963-556-026-4

Péter, László (1965) Juhász Gyula a forradalmakban. Irodalom - szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péterffy, Ida (1985) Horváth Ádám munkássága a „Hunniás” előtt. Irodalomtörténeti füzetek (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3508-4

R

Reményi, József (1928) Lesz-e reggel? : regény. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Reviczky, Gyula (1940) Reviczky Gyula prózai dolgozatai : I. Magyar irodalmi ritkaságok (49.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) A magyar dráma története. Magyar irodalmi ritkaságok (44). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Emlékbeszéd Grimm Jakab külső tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 9). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Emlékbeszéd Schleiher Ágost külső l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Budapest.

Ruzsiczky, Éva (1963) Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában. Kazinczy tájszóhasználata alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réső Ensel, Sándor (1861) A helynevek magyarázója : 1-4. füz. : [A-D betűvel kezdődő helynevek]. UNSPECIFIED, Pest.

Révai, József (1981) Ifjúkori írások, 1917-1919. Irodalom - szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2418-X

Révai, Miklós (1912) Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

S. Varga, Pál (2013) A valóság mint nyelvi konstrukció a 19. századi magyar irodalomban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-673-3

Sallustius Crispus, Caius (1979) Az Caius Crispus Salustiusnak két históriája : Szeben 1596. Bibliotheca Hungarica antiqua (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1758-2 (fakszimile) ; 963-05-1759-0 (melléklet)

Sebesi, Ernő (1929) Megrúgott emberek : novellák. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Sebestyén, Gyula (1915) A magyar rovásirás hiteles emlékei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Árpád (1965) A magyar nyelv névutórendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) Az analogia hatásairól főleg a szóképzésben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1916) Jelentéstani szempontok. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1890) Kombináló szóalkotás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) A jelentéstan alapvonalai : az alakokban kifejezett jelentések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar határozók. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1889) A magyar nyelv. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1891) A nyelvujítás és az idegenszerűségek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A nyelvújítás történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 8). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Sinkó, Ervin (1990) Az út : naplók, 1916-1939. Irodalom, szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5588-3

Soltész, Katalin (1959) Az ősi magyar igekötők (meg, el, ki, be, fel, le). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somogyi, Sándor (1977) Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1085-5

Sylvester, János (1989) Grammatica Hungarolatina : Sárvár, 1539. Bibliotheca Hungarica antiqua (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7341-57-9

Szabolcsi, Bence (1972) Vers és dallam. Tanulmányok a magyar irodalom köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Miklós (1992) "Kemény a menny" : József Attila élete és pályája, 1927-1930. Irodalomtörténeti könyvtár (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6300-2

Szabolcsi, Miklós (1998) Kész a leltár : József Attila élete és pályája, 1930-1937. Irodalomtörténeti könyvtár (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7524-8

Szabolcska, Mihály (1928) Őseim nyomán : költemények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, József (1891) Az idegen szók használás módja. Hornyánszky, Budapest.

Szabó, Károly (1860) Béla Király névtelen jegyzöjének könyve a magyarok tetteiről. Ráth, Pest.

Szamota, István (1896) A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból : a schwazi ferenczrendi kolostorban őrzött egyetlen példányból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (In Press)

Szamota, István (1894) A schlägli magyar szójegyzék : a XV. század első megyedéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szarvas, Gábor (1875) A nyelvújításról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szarvas, Gábor (1886) A régi magyar nyelv szótára. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szarvas, Gábor and Simonyi, Zsigmond (1890) Magyar nyelvtörténeti szótár : a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Hornyánszky, Budapest.

Szauder, József (1980) Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1974-7

Szegedy-Maszák, Mihály (1991) Márai Sándor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5972-2

Szegleti, István (1905) A főnévi igenév Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (23). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulóján. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 3 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Szemere, Bertalan (1869) Szemere Bertalan összegyüjtött munkái. Ráth, Pest.

Szenczi Molnár, Albert (1898) Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szigligeti, Ede (1844) Kinizsi : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (12). Eggenberger, Pesten.

Szigligeti, Edvárd (1845) Gerő : szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Eredeti játékszín (14). Eggenberger, Pesten.

Szigligeti, Edvárd (1840) Rózsa : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (9). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szigligeti, Edvárd (1845) Vándor szinészek : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (15). Eggenberger, Pesten.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szily, Kálmán (1886) Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1872) Magyar szófejtegetések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron (1877) Régi magyar költők tára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1880) XVI. századbeli magyar költők művei. 1. köt. 1527-1546. Régi Magyar Költők Tára (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1881) XVI. századbeli magyar költők művei. 2. köt. 1540-1555. : Tinódi Sebestyén összes művei. Régi Magyar Költők Tára (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1883) XVI. századbeli magyar költők művei. 3. köt. 1540-1575. Régi Magyar Költők Tára (4). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilády, Áron (1886) XVI. századbeli magyar költők művei. 4. köt. Radán Balázs, Dézsi András, Sztárai Mihály ; 154?-1560. Régi Magyar Költők Tára (5). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilády, Áron (1896) XVI. századbeli magyar költők művei. 5. köt. 1545-1559. Régi Magyar Költők Tára (6). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilády, Áron (1912) XVI. századbeli magyar költők művei. 6. köt. 1560-1566. Régi Magyar Költők Tára (7). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilágyi, István and Fábián, István (1846) A magyar szókötés szabályai / Szilágyi István. A magyar szókötés szabályai / Fábián István. Eggenberger, Pesten.

Szilágyi, Péter (1990) Ady Endre verselése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630553805

Szilágyi, Péter (1971) József Attila időmértékes verselése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1904) Bacsányi János : 1763-1845. Magyar történeti életrajzok (45). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1924) Kármán József és az Uránia névtelenjei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1929) Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1915) Jósika Miklós. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Josef (1923) Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Ungarische Bibliothek (1. 1). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Szinnyei, József (1884) Finn-magyar szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1935) A magyar nyelv. Kincsestár (2.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szmrecsányi, Géza (1940) A skvarka : Regék, mesék, való történetek sárosmegyei őslakókról, zipserekről, ruthénekről a "dobry luft" hazájából. A szerző kiadása (Wiko nyomda), Kassa.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv, Pest.

Szvorényi, József (1872) Emlékbeszéd Árvay Gergely Magy. Akad. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 12). Eggenberger, Pest.

Szász, Károly (1893) Attila halála : történeti tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1877) Emlékbeszéd Jakab István l. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1876) Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1879) Emlékbeszéd pázmándi Horvát Endre 1839-ben elhúnyt r. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1882) Id. gróf Teleki László ismeretlen versei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1893) István vezér : történeti dráma öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1860) Széchenyi emlékezete. Emich Gusztáv, Pest.

Széchenyi, István (1921) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1887) Gróf Széchenyi István beszédei. Athenaeum, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gróf Széchenyi István naplói. Gróf Széchenyi István osszes munkái, 10-15 . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1833) Stádium. Wigand Otto, Lipcse.

Széchenyi, István (1858) Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból : Hunnia : (1. kötet). Heckenast, Pest.

Széchenyi, István (1830) Ueber den Credit. Druck Maret, Leipzig.

Széchenyi, István (1831) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazgazítására. Füskúti Landerer Nyomda, Pest.

Széchenyi, István (1843) Üdvlelde : gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi irománytöredékeivel. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1875) Önismeret : döblingi kézirataiból. Athenaeum, Budapest.

Széchy, Károly (1894) Gróf Gvadányi József : 1725-1801. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchy, Károly (1896) Gróf Zrinyi Miklós 1620-1664. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Székely, István (1960) Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. Bibliotheca Hungarica antiqua (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szépfalusi, István and Vörös, Ottó and Beregszászi, Anikó and Kontra, Miklós (2012) A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (4). Gondolat Kiadó - Imre Samu Nyelvi Intézet - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Budapest - Alsóőr - Lendva.

Sághy, Sándor (1825) Verseghy Ferencz maradvánnyai és élete. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Sárosi, Gyula (1954) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Magyar Irodalmi Tár . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1966) Aspects et paraléllismes de la littérature hongroise. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1967) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1953) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1912) Apollonius históriája : Kolozsvár 1591. Régi magyar könyvtár (31). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1929) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése néhai másodelnöke id. Szász Károly születésének századik évfordulója alkalmából 1929 június 16-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1851) Magyar nyelvtan a' középtanodák II. osztálya számára. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

sine, nomine (1914) Szíveket újító bokréta : XVIII. évszázadbeli dalgyűjtemény. Régi magyar könyvtár (35). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1848) Szókötés a középtanodák III. osztálya számára. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

sine, nomine (1914) Yorkshirei tragédia : szomorújáték egy felvonásban : 1906. Ál-shakespearei drámák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1879) A magyar helyesírás elvei és szabályai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1876) A magyar helyesírás szabályai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1846) A magyar nyelv rendszere. Magyar Tudós Társaság, Buda.

T

Takács, István (1887) Nyelvünk ik-es igéi és a Révai szabálya. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Tamás, Attila (1989) Illyés Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5314-7

Tapodi, Zsuzsa (2001) Irodalom a politika szolgálatában : Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában, 1946-1954. Officina Hungarica (11). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 14 8

Tarnai, Andor (1984) A magyar nyelvet írni kezdik: irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3055-4

Taxner-Tóth, Ernő (1992) Kölcsey és a magyar világ. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6415-7

Thewrewk, József (1833) Beretválkozó tükör az új magyarok számára. Belnay, Pozsony.

Thewrewk, József (1834) Velenczei szappanpor az uj magyarok számára. Belnay, Pozsony.

Thewrewk, Árpád (1882) Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból. Franklin, Budapest.

Thienemann, Th. (1922) Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ungarische Bibliothek (1. 4). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Thury, József (1903) Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tinódi Lantos, Sebestyén (1959) Cronica : Tinodi Sebestien szörzese : első reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig..., mas reszebe kulomb kulomb idokbe es orszagokba lot dolgoc Istoriac vannac. Bibliotheca Hungarica antiqua (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Toldy, Ferenc (1869) Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1862) Az ó s középkori magyar irodalom története. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1865) Geschichte der Ungarischen Literatur im Mittelalter. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1863) Geschichte der Ungrischen Dichtung von den ältesten Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1855) Immaculata : a régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében : régi codexekből, részben nyomtatványokból, nyelvjegyzetekkel. Szent István Társulat, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtörténetére. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1859) Kazinczy Ferenc és kora : Életrajzi emlék. Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Toldy, Ferenc (1853) Magyar chrestomathia : 1-2. folyam. Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1858) Régi magyar legendák tára : régi codexekből, bévezetésekkel és szótárakkal. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Régi magyar passió rajzokkal : adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművészet ismeretéhez. Régi codexekből, nyelvjegyzetekkel. Toldy Ferenc, Pest.

Toldy, Ferenc (1942) Szemelvények Toldy Ferenc műveiből. Magyar irodalmi ritkaságok (61.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Toldy, Ferenc (1858) Szűz Sz. Margit élete : a Nemz. Muzeum régi codexéből. [s.n.], Buda.

Toldy, Ferenc (1868) Toldy Ferenc összegyűjtött munkái. Ráth, Pest.

Toldy, Ferenc (1871) Újabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1876) A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis Az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. Franklin, Budapest.

Toldy, Ferenc (1867) A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1872) A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Athenaeum, Pest.

Toldy, Ferenc (1878) A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Franklin, Budapest.

Toldy, Ferenc (1855) A magyar nyelv és irodalom kézikönyve a Mohácsi vésztől a legújabb időig, vagyis az utóbbi három század kitünőbb irói és költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1850) A magyar történeti költészet Zrínyi előtt : 1. közl. Cs. K. Állodalmi Nyomda, Bécsben.

Toldy, Ferenc (1851) A nemzeti irodalom ismeretének viszonyáról a nemzeti élethez, és buzgó esdeklés a "Nemzeti könyvtár" ügyében. Eisenfels és Emich Könyvnyomda, [Pest].

Toldy, László (1880) Szluha László emlékezete és a Zrínyi-könyvtár. Rudnyánszky A., Budapest.

Tombácz, János (1975) Tombácz János meséi. Új magyar népköltési gyűjtemény (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0402-2

Tompa, József (1972) Kleine ungarische Grammatik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, József (1968) Ungarische Grammatik. Aus den Arbeiten des Instituts für Sprachwissenschaft an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, József (1972) A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trattner, János Tamás and Károlyi, István Közhasznú és mulattató hazai vagy nemzeti kalendáriom,: mind a' két Magyar Hazában lakó katholikusok', protestánsok és óhitüek számára, Krisztus Urunk' születése után 1832dik szökő, az az 366 napból álló esztendőre. Trattner-Károlyi, Pesten.

Trefort, Ágoston (1887) Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. Franklin Társulat, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloges de Lukács et de Mignet prononcés á l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Trócsányi, Zoltán (1935) Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Táncsics, Mihály (1871) Kiáltó szó a kormányhoz és a népnevelőkhez az elnémetesedés tárgyában. Poldini nyomda, Pest.

Tárkányi, Béla (1857) Tárkányi B. J. költeményei : a költő életrajzával. Szent István Társulat, Pest.

Télfy, Iván (1891) Kisfaludy Károly "Mohácsa" görögül. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Dezső (1974) Vörösmarty Mihály. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0332-8

Tóth, László (1934) Ami erősebb nálunk ... : regény. Pallas, Budapest.

Tóth, László (1941) Arcélek az újságpapíron. Szent István Társulat, Budapest.

Tóth, László (1940) Magányos jegenye : egy századvégi gyermek története. Révai, Budapest.

Tóth, László (1922) Májusfa : verses játék egy fölolvasásban. Pallas, Budapest.

Tóth, László (1938) Pénztár 9-2-ig. Révai, Budapest.

Tóth, László (1942) Tavaszi síp meg a többi : regény. Révai, Budapest.

Tóth, László (1942) A különös kérő : békebeli történet. Szent István Társulat, Budapest.

Tóth, László (1938) A pénztáros. Magyar Katolikus Írók, Budapest.

Tóth, László (1933) A tehetségtelen. Révai, Budapest.

Tóth, László (1941) Üzenet a világba : elbeszélések. Singer és Wolfner, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1839) Az atyátlan : szomorújáték 5 felvonásban. Eredeti játékszín (7). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Tóth, Lőrincz (1837) Ekebontó Borbála : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (6). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Tóth, Lőrincz (1846) Hunyadi László : történeti dráma öt szakaszban. Eredeti játékszín (16). Eggenberger, Pesten.

Tóth, Lőrincz (1834) Átok : drámai költemény. Eredeti játékszín (4). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Tüskés, Gábor (1993) Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6513-7

V

Vadai, István (2021) Fától az erdőt : Balassi Bálint költészetének kéziratos és nyomtatott hagyománya. Humanizmus és reformáció (39). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-6255-14-3

Vadnai, Károly (1873) Az első magyar társadalmi regény : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Vadnay, Károly (1901) Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vajda, Ilona (1938) Batsányi János és Baumberg Gabriella : 1799-1809. Minerva-könyvtár (127). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Vajda, Péter (1835) Pesti levelek. Literaturai Intézet (1835) ; Werfer Ny. (1837), Kassa.

Varga, Rózsa (1972) A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom : 1920-1960. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Gyula (1897) Barsi József emlékezete : 1810-1893. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargyas, Lajos (1952) A magyar vers ritmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varjas, Béla (1982) A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2706-5

Veress, Endre (1905) Zalánkeményi Kakas István. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Verseghy, Ferenc (1935) Rikóti Mátyás. Magyar irodalmi ritkaságok (32.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Verseghy, Ferenc (1865) Verseghy Ferencz költeményei. Heckenast Gusztáv, Pest.

Veszelinovich, Magdolna (1944) A délszláv népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Vincze, József (1897) A Toldi-trilógia : széptani méltatás. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Viski, Károly (1938) Etnikai csoportok, vidékek. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1929) Arany János életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1904) B. Eötvös József : tanulmány. Révai, Budapest.

Voinovich, Géza (1914) Madách Imre és Az ember tragédiája. Franklin, Budapest.

Voinovich, Géza (1943) Írók és költők. Írástudók . Bibliotheca, Budapest.

Voinovich, Géza and Mohácsi, Jenő (1935) Madách und die Tragödie des Menschen. Vajna, Budapest.

Volf, György (1885) Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? : (a régi magyar orthographia kulcsa). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, János (1913) Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, János (1909) A nyelvújítás győzelme. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1883) A csuvasokról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1884) A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 1., Válaszom Hunfalvy Pál birálati megjegyzéseire. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 2., Válasz Budenz József bírálati megjegyzéseire. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Várkonyi, Imre (1988) Büssüi tájszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-0-54930-1

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörösmarty, Mihál (1834) Vérnász : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (1). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Vörösmarty, Mihály (1831) Csongor és Tünde : színjáték öt felvonásban. Számmer Pál, Székes-Fehérvárott.

Vörösmarty, Mihály (1930) Vörösmarty Mihály válogatott költeményei. A magyar nép irodalmi könyvtára (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörösmarty, Mihály (1825) Zalán futása : hősköltemény. Trattner, Pest.

Vörösmarty, Mihály (1937) A Zalán futásának első kidolgozása. Régi magyar könyvtár (41). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Wacha, Balázs (2001) Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (149). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7795-X

Waldapfel, József (1963) Magyar irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wathay, Ferencz (1838) Wathay Ferencz prosaművei. Ponori Thewrewk József, Pozsony.

Wesselényi, István (1990) Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (28). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-801-3

Wesselényi, Miklós (1938) "Az árvizi hajós" naplója. Magyar irodalmi ritkaságok (40.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Wéber, Antal (1986) Kolozsvári Grandpierre Emil. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4269-2

Z

Zichy, Antal (1897) Gróf Széchenyi István életrajza : 1791 - 1860. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zlinszky, Aladár (1941) Petőfi és a zseni-elmélet : (székfoglaló értekezés). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Béla (1939) Szavak sorsa, magyar gondolatformák. Minerva-könyvtár (56). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Zolnai, Gyula (1926) Mondatátszövődés. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1935) Van-e szükség nyelvművelésünk irányítására? Nyelvművelő füzetek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1920) A -si képző eredete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1852) Zrínyi Miklós G. munkái. Újabb nemzeti könyvtár (1. F.). Emich és Eisenfels Könyvnyomda, Pest.

Zsigmond, Gábor (1974) Beöthy Leó. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0177-5

Zsirai, Miklós (1933) Az obi-ugor igekötők. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsámboky, János (1982) Emblemata : Antverpiae, 1564. Bibliotheca Hungarica antiqua (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2432-5 (fakszimile kiadás) ; 963-05-2433-3 (melléklet)

Á

Ábel, Jenő (1890) Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő művei. Irodalomtörténeti emlékek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Julián (1943) A századforduló költészete. Wiko Nyomda, Kassa.

É

É. Kiss, Katalin (2014) Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-742-6

Édes, Gergely (1931) Eredeti oktató mesék. Magyar irodalmi ritkaságok (8.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ö

Ördög, Ferenc (1973) Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ő

Őri, G. György (1876) Negyedik Béla király a Margitszigeten vagy a margitszigeti apácák : történelmi szinmű egy felvonásban, hiteles kútforrások után : pótfüzet a "Margitsziget történelme" címü műhöz. Pannonia, Kassa.

This list was generated on Sat May 18 01:13:00 2024 CEST.