REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában > PN0441 Literary History / irodalomtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items at this level: 247.

A

AczeI, Richard (1996) National character and European identity in Hungarian literature, 1772-1848. Officina Hungarica (6). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 07 5

Albrecht, János (1901) A német irodalom rövid vázlata a legrégibb időktől a jelen korig. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (83.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Angyal, Dávid (1923) Tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

B

Babits, Mihály (1930) Bevezetés a "Divina Commedia" olvasásához. Kincsestár (37.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bach, Endre (1932) Un humaniste hongrois en France Jean Sambucus et ses relations littéraires (1551-1584) = Sámboky János és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 5 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bach, Vera (1935) Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831-1901) = Ch.-L. Chassin és Magyarország (1831-1901). Francia tanulmányok = Études françaises, 14 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Balakian, Anna (1982) The symbolist movement in the literature of the European languages. A comparative history of literatures in European languages (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Balogh, László (1969) Asztalos István. Irodalomtörténeti füzetek (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barla, Gyula (1970) Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. Irodalomtörténeti füzetek (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1872) A finn költészetről tekintettel a magyar ősköltészetre. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Barna, Katalin (1934) Une femme de lettres du second Empire La Comtesse Julie Apraxin Sa vie, ses oeuvres = Batthyányné Apraxin Júlia grófnő (Eiluj Nixarpa) élete és művei. Francia tanulmányok = Études françaises, 12 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Barta, János (1981) Évfordulók. Tanulmányok, megemlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2600-X

Baránszky-Jób, László (1957) Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. Irodalomtörténeti füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baróti, Dezső (1942) Biedermeier ízlés a francia irodalomban = Gout prudhommesque dans la littérature française. Francia tanulmányok = Études françaises, 21 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Bayer, József (1897) A magyar drámairodalom története : a legrégibb nyomokon 1867-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Benedek, Marcell (1936) Irodalom-esztétika. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benedek, Marcell (1920) A modern világirodalom 1800-1920. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Berzsenyi, Dániel (1938) Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1940) Az irodalomtörténet elmélete : 1. r. Magyar irodalmi ritkaságok (51.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Birnbaum, Marianna D. (1969) Elek Artur pályája. Irodalomtörténeti füzetek (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bjorn Andersen, Zsuzsanna (1994) The Voice from Outside : A Study in the Reception of Georg Brandes in Hungary. Officina Hungarica (3). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 03 2

Bleyer, Jakab (1909) Gottsched hazánkban : irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Braunecker, M. Margit (1933) Nagyszombat mint irodalmi központ : 1560-1640. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Budapest.

Brunetière, Ferdinand (1927) Brunetiere Ferdinand válogatott kritikai tanulmányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Budik, Peter Alcantara (1840) Entstehung und Verfall der berühmten von König Mathias Corvinus gestifteten Bibliothek zu Ofen : ein Beitrag zur Literaturgeschichte. Gerold, Wien.

Bácskainé P., Zsuzsa (1939) Benyák Bernát és a francia irodalom = Un adepte hongrois des lettres françaises: le Pére Pieux Bernard Benyák (1745-1829). Francia tanulmányok = Études françaises, 19 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bán, Imre (1971) Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században. Irodalomtörténeti füzetek (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bán, Imre (1976) A Karthausi Névtelen műveltsége. Irodalomtörténeti füzetek (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0698-X

Bécsy, Tamás (1980) A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben. Irodalomtörténeti füzetek (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1829-5

Bényei, Miklós (1972) Eötvös József olvasmányai. Irodalomtörténeti füzetek (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bíró, Ferenc (1976) A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Irodalomtörténeti könyvtár (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0879-6

Bókay, Antal (2006) Énszerkezet, önteremtés – József Attila üzenete | Ego-structure, Self-creation – Attila József ’s Message. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 209-231. ISBN 963-09-4889-3

Bónis, György (1981) Révay Péter. Irodalomtörténeti füzetek (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2690-5

C

Csanda, Sándor (1961) A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. Irodalomtörténeti füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csaplár, Ferenc (1967) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Irodalomtörténeti füzetek (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapláros, István (1963) Kraszewski és Magyarország. Irodalomtörténeti füzetek (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csatári, Dániel (1967) A Vásárhelyi Találkozó. Irodalomtörténeti füzetek (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csukás, István (1961) Ady Endre a szlovák irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Császár, Elemér (1922) A magyar regény története. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Csóka, J. Lajos (1967) A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században. Irodalomtörténeti könyvtár (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

D

Deme, Zoltán (1985) Verseghy könyvtára. Irodalomtörténeti füzetek (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3825-3

Dersi, Tamás (1973) A századvég katolikus sajtója. Irodalomtörténeti füzetek (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Devecseri, Gábor (1941) A művészi tudatosság Kallimachos költészetében. Magyar-görög tanulmányok (15.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Di Francesco, Amedeo (1979) A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében. Irodalomtörténeti füzetek (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1680-2

Dienes, András (1958) Petőfi a szabadságharcban. Irodalomtörténeti könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Droszt, Olga (1934) Les premiers imprimés en français de Vienne (1521-1538) = Az első bécsi francia nyomtatványok (1521-1538). Francia tanulmányok = Études françaises, 13 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

E

Eckhardt, Sándor (1972) Balassi-tanulmányok. Irodalomtörténeti könyvtár (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1938) A francia szellem. A Magyar Szemle Könyvei (14). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1957) Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Irodalomtörténeti füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1965) Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Irodalomtörténeti füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1979) Literatur und Literaturgeschichte in Österreich. Akadémiai Kiadó - Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-05-1996-8

Erdélyi, János (1981) Filozófiai és esztétikai írások. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1973-9

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Eötvös, József (1967) Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Irodalomtörténeti füzetek (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fejős, Imre (1956) Vörösmarty arca. Irodalomtörténeti füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1972) Petőfi romantikájának forrásai. Irodalomtörténeti füzetek (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1969) Petőfi, a vándorszínész. Irodalomtörténeti füzetek (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1961) Kisfaludy Sándor. Irodalomtörténeti könyvtár (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1959) Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fitz, József (1911) Brassai Sámuel : monografia. Németh József Könyvkereskedése, Budapest.

Flaccus, Cajus Valerius (1873) Argonauticon. Hősköltemény nyolc énekben. Réthy Lipót, Arad.

Forgács, László (1955) Bajza és Belinszkij. Irodalomtörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fried, István (1979) A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2012-5

Fábián, István (1941) A magyar irodalom kis tükre. Kincsestár (31.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Fónagy, Iván (1959) A költői nyelv hangtanából. Irodalomtörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fülöp, Géza (1978) A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Irodalomtörténeti könyvtár (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1480-X

G

Gaal, Mózes (1899) A magyar irodalom története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (4.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gedeon, Jolán (1933) La fortune intellectuelle de Verlaine = Verlaine a kritika tükrében. Francia tanulmányok = Études françaises, 11 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Gergely, Pál (1957) Arany János és az Akadémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1957) Arany János és az Akadémia. Irodalomtörténeti füzetek (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerézdi, Rabán (1962) A magyar világi líra kezdetei. Irodalomtörténeti könyvtár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerškovič, Aleksandr Abramovič (1980) Petőfi és a színház. Irodalomtörténeti füzetek (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2516-X

Gesmey, Borbála (1938) Les débuts des études françaises en Hongrie (1789-1830) : Essai de bibliographie = Franciaország a magyar irodalom tükrében (1789-1830). Francia tanulmányok = Études françaises, 18 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Greguss, Ágost (1934) Írói arcképek. Magyar irodalmi ritkaságok (30.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gyergyai, Albert (1937) A mai francia regény. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Győry, János (1938) A francia irodalom kis tükre. Kincsestár (32.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gáldi, László (1958) Szenczi Molnár Albert zsoltárverse. Irodalomtörténeti füzetek (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gángó, Gábor (2004) Mi a nemzet? – A népek életéről és haláláról | What is a Nation? – On the Life and Death of Peoples. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 75-94. ISBN 963 09 4551 7

Gömöri, György (1989) Angol - magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Irodalomtörténeti füzetek (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4929-8

Görömbei, András (1982) A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980. Irodalomtörténeti könyvtár (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2905-X

Görömbei, András (2006) A magyar népi irodalom | Hungarian Populist Literature. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 103-118. ISBN 963-09-4889-3

H

Halász, Emma (1942) Désiré Nisard ses idées littéraires son influence en Hongrie = Nisard magyarországi hatása. Francia tanulmányok = Études françaises, 22 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Halász, Gábor (1948) Az értelem keresése : irodalmi tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Hamvas, József (1899) Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 18-20 . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hegedűs, Nándor (1959) Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. Irodalomtörténeti füzetek (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1903) Egyetemes irodalomtörténet. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Hopp, Lajos (1973) A Rákóczi-emigráció Lengyelországban. Irodalomtörténeti füzetek (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hopp, Lajos (1983) A lengyel literatúra befogadása Magyarországon, 1780-1840. Irodalomtörténeti füzetek (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3334-0

Horvát, István (1934) Magyar irodalom története. Magyar irodalmi ritkaságok (28.). Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Horváth, Iván (2005) Balassi és a számítógépes irodalomtudomány | Bálint Balassi and Computerised Literary Research. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 233-251. ISBN 963 09 4678 5

Horváth, János (1978) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1677-2

Horváth, János (1980) A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2313-2

Horváth, János (1954) Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

I

Imre, László (1990) A magyar verses regény. Irodalomtörténeti könyvtár (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5257-4

Irmesi Homonnay, Imre (1825) P. Ovidius Naso szomorú verseinek öt könyve. Petróczai Trattner János, Pest.

J

Jastrzebska, Jolanta (2001) Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban. Officina Hungarica (10). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 13 X

Jezerniczky, Margit (1933) Les impressions en français de Hongrie (1707-1848) = Francia nyelvű nyomtatványok Magyarországon (1707—1848). Francia tanulmányok = Études françaises, 8 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Juhász, Ferencné (1971) Bródy Sándor. Irodalomtörténeti könyvtár (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, László (1930) Un disciple romantisme français : Madách et la tragédie de l'homme = Madách és a francia romanticizmus. Francia tanulmányok = Études françaises, 4 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

K

Kacziány, Géza (1917) A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Könyvtári füzetek (3.). Lantos, Budapest.

Katona, Béla (1971) Krúdy Gyula pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, Péter (1981) Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában. Irodalomtörténeti füzetek (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2633-6

Keresztury, Dezső (1937) Arany János. Kincsestár (143.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Király, Gyula (1983) Dosztojevszkij és az orosz próza. Regénypoétikai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2983-1

Kispéter, András (1964) Tömörkény István. Irodalomtörténeti könyvtár (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc (1979) Az érett Kosztolányi. Irodalomtörténeti könyvtár (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1797-3

Kiss, István (1980) Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Irodalomtörténeti könyvtár (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1937-2

Klaniczay, Tibor (1964) Zrínyi Miklós. Irodalomtörténeti könyvtár (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kollin, Ferenc (1977) A Prager Könyvkiadó története. Irodalomtörténeti füzetek (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1172-X

Komlós, Aladár (1956) Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. Irodalomtörténeti füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1965) A szimbolizmus és a magyar líra. Irodalomtörténeti füzetek (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Petőfi pesszimizmusa. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1941) Széchenyi és a magyar költészet. Franklin-Társulat, Budapest.

Kundt, Ernő (1928) Az angol regény mesterei. Kultúra és tudomány (60.). Franklin, Budapest.

Kunszery, Gyula (1965) A magyar szonett kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, Jolán (1956) A drámaíró Csokonai. Irodalomtörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kállay, Miklós (1931) A legújabb líra a világirodalomban. Kincsestár (39.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kárpáti, Aurél (1928) A kételkedő kritikus. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kégl, Sándor (1892) Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történetéből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Köpeczi, Béla (2006) Francia művelődés- és irodalomtörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8323-2

Kútfalvi, Oszkár (1991) Újságpaloták. Irodalomtörténeti füzetek (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5895-5

Kőháti, Zsolt (1971) Sárközi György. Irodalomtörténeti füzetek (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Langfelder, Erzsébet Magda (1933) Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf d'après son Journal (1764—1770) = Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai (1764-1770). Francia tanulmányok = Études françaises, 9 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lengyel, Géza (1963) Magyar újságmágnások. Irodalomtörténeti füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lichtmann, Tamás (1979) Pap Károly. Irodalomtörténeti füzetek (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1830-6

Lobinger, Magda (1937) Un précurseur de la littérature comparée: Nicolas Martin : Son style „biedermeier". Ses inspirations allemandes et hongroises = Nicolas Martin, az összehasonlító irodalomtörténetirás előfutára. Francia tanulmányok = Études françaises, 17 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lukács, György (1985) Dostojewski Notizen und Entwürde. Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3957 8

Lukács, György (1997) Heidelberger Notizen (1910-1913). Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963- 05-7336-9

M

Madách, Imre (1933) Madách Imre levelezéséből. Magyar irodalmi ritkaságok (27.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Madácsy, László (1937) Mikes törökországi leveleinek forrásaihoz = Clément Mikes et les sources françaises de ses lettres de Turquie. Francia tanulmányok = Études françaises, 16 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Markó, Árpád (1942) Gróf Zrinyi Miklós. Kincsestár (146.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Martin, Marc (1995) Villon, ce hongrois : ou l'édification du culte de François Villon en Hongrie. Officina Hungarica (5). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 06 7

May, István (1985) A magyar heroikus regény története. Irodalomtörténeti füzetek (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3827-X

Merényi, Oszkár (1966) Berzsenyi Dániel. Irodalomtörténeti könyvtár (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Merényi, Oszkár (1961) Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok. Irodalomtörténeti füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezei, Márta (1974) Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. Irodalomtörténeti könyvtár (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0232-1

Mezei, Márta (1958) Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában. Irodalomtörténeti füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikó, Imre (1862) Bod Péter élete és munkái. Emich Gusztáv, Pest.

Mádl, Antal and Győri, Judit (1977) Thomas Mann und Ungarn. Essays, Dokumente, Bibliographie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0859-1

Mályusz, Elemér (1973) Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márki, József (1878) Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar irodalom története s könyvészetében. Lauffer, Budapest.

Márton, Jenő (1900) A görög irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (62.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Márton, Jenő (1899) A római nemzeti irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (24.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Méreiné Juhász, Margit (1963) Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (31). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

N

Nagy, Péter (1964) Szabó Dezső. Irodalomtörténeti könyvtár (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Péter (1958) Szabó Dezső indulása. Irodalomtörténeti füzetek (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemeskéri, Erika (1988) Cholnoky László. Irodalomtörténeti füzetek (119). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5353-8

Nemeskürty, István (1959) Bornemisza Péter az ember és az író. Irodalomtörténeti könyvtár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nisard, Desiré (1878) A franczia irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Németh, G. Béla (1991) Péterfy Jenő. Irodalomtörténeti füzetek (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5935-8

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

O

Orosz, László (1980) A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1828-7

Országh, László (1941) Az angol regény eredete. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Országh, László (1944) Shakespeare. Kincsestár (38.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

P

Pausz, Gabriella (1917) Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német philologiai dolgozatok (21). Pfeifer, Budapest.

Pelle, Erzsébet (1933) Un poète cosmopolite du XVIIIe siècle: Michel Csokonai et la littérature française = Csokonai Mihály és a francia irodalom. Francia tanulmányok = Études françaises, 10 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Pomogáts, Béla (1968) Kuncz Aladár. Irodalomtörténeti füzetek (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Poszler, György (1973) Szerb Antal. Irodalomtörténeti könyvtár (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Poszler, György (1965) Szerb Antal pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pukánszky, Béla (1930) A német irodalom kis tükre. Kincsestár (35.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pálmai, Kálmán (1988) Kerecsényi Dezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4963-8

Pándi, Pál (1987) Gespenster gehen in Ungarn um. Die utopisch-sozialistischen und frühkommunistischen Ideen in Ungarn bis 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4142-4

Péczely, László (1965) Tartalom és versforma. Irodalomtörténeti füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péterfy, Jenő (1931) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Magyar irodalmi ritkaságok (2.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 2. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (13.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 3. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (18.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 4. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (19.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1938) Péterfy Jenő magyar irodalmi bírálatai. Magyar irodalmi ritkaságok (41.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pór, Anna (1974) Balog István és a XIX. század elejének népies színjátéka. Irodalomtörténeti füzetek (86). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0128-7

R

Radó, György (1960) Majakovszkijról. Irodalomtörténeti füzetek (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1958) Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1959) Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Irodalomtörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Reményi, József (1938) Amerikai írók. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Ribbeck, Ottó (1891) A római költészet története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Riedl, Frigyes (1938) Kölcsey Ferenc. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Madách. Magyar irodalmi ritkaságok (26.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) Mikszáth Kálmán. Magyar irodalmi ritkaságok (47.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Vajda, Revicky, Komjáthy. Magyar irodalmi ritkaságok (22.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály élete és művei. Magyar irodalmi ritkaságok (37.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Rubin, Péter (1982) Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819-1849). Irodalomtörténeti füzetek (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2764-2

Rákosi, Jenő (1926) A tragikum. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rónay, László (1967) Az Ezüstkor nemzedéke. Irodalomtörténeti füzetek (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Schweitzer, Pál (1980) Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1600-4

Schöpflin, Aladár (1925) Írók, könyvek, emlékek. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Pintér, Jenő and Kardos, Albert and Endrődi, Sándor and Ferenczi, Zoltán (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. Athenaeum, Budapest.

Sipos, Lajos (1976) Babits Mihály és a forradalmak kora. Irodalomtörténeti füzetek (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1053-7

Sivirsky, Antal (1973) Magyarország a XIX. századi holland irodalom tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (84). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, János (1939) Tanulmányok a görög tragédia hellenisztikus műelméletéhez. Magyar-görög tanulmányok (10.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Strachey, Lytton (1914) A francia irodalom főirányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szalai, Imre (1975) A Vajda János Társaság. Irodalomtörténeti füzetek (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0576-2

Szauder, József (1980) Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1974-7

Szegedy-Maszák, Mihály (2005) Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik században | National Literature and World Literature in the 21st Century. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 61-71. ISBN 963 09 4678 5

Szerb, Antal (1929) Az angol irodalom kis tükre. Kincsestár (33.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szigeti, József (1967) A Balassi-comoedia és szerzője. Irodalomtörténeti füzetek (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Iván (1911) A komikum elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sziklay, László (1965) Az ifjú Hviezdoslav. Irodalomtörténeti füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilasi, Klára (1918) Stöckel Lénárd Zsuzsanna drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. században. Német philologiai dolgozatok (22). Pfeifer, Budapest.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1981) Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2491-0

Szilágyi, János (1979) A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 között. Irodalomtörténeti füzetek (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1711-6

Szuromi, Lajos (1977) József Attila: Eszmélet. Irodalomtörténeti füzetek (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1148-7

Szász, Károly (1870) A tragikai felfogásról : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1859) Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einen vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien, erschien. [s.n.], London.

Széll, Zsuzsa (1979) Ichverlust und Scheingemeinschaft : Gesellschaftsbild in den Romanen von Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch, Elias Canetti und George Saiko. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2003-6

Sáfrán, Györgyi (1960) Arany János és Rozvány Erzsébet. Irodalomtörténeti füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárdi, Margit (1976) Petrőczy Kata Szidónia költészete. Irodalomtörténeti füzetek (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0991-1

T

Taine, Henrik (1881) Az angol irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takács, Ferenc (1978) T. S. Eliot a költői nyelvhasználatról. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1482-6

Tamás, Attila (1964) Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Irodalomtörténeti füzetek (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tapodi, Zsuzsa (2001) Irodalom a politika szolgálatában : Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában, 1946-1954. Officina Hungarica (11). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 14 8

Temesvári, Pelbárt (1931) Temesvári Pelbárt művei. Magyar irodalmi ritkaságok (6.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Thienemann, Tivadar (1931) Irodalomtörténeti alapfogalmak. Tudományos Gyűjtemény (105). Danubia Könyvkiadó, Pécs.

Tihanyi, Bánk (1941) Az istenek megjelenése Euripides drámáiban. Magyar-görög tanulmányok (17.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Toldy, Ferenc (1869) Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtörténetére. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei. Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc (1871) Újabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Tóth, Dezső (1957) Vörösmarty Mihály. Irodalomtörténeti könyvtár (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gábor (1974) Lírai igefüggvények stilisztikája. Irodalomtörténeti füzetek (85). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0105-8

V

Vajda, János (1958) Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. Irodalomtörténeti füzetek (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varannai, Aurél (1967) John Bowring és a magyar irodalom. Irodalomtörténeti füzetek (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Imre (1967) Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Irodalomtörténeti füzetek (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Kálmán (1962) Móricz Zsigmond és az irodalom. Irodalomtörténeti könyvtár (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veszelinovich, Magdolna (1944) A délszláv népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Viszota, Gyula (1935) A Széchenyi-híd története az 1836:XXVI. T.-C. megalkotásáig : az eszme megpendítésének százéves évfordulója alkalmából. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vizkelety, András (2013) Irodalmak születése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-691-7

Voinovich, Géza (1926) Az angol irodalom története. Kultúra és tudomány (53.). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Gyulai Pál emlékezete: felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1926. évi május hó 9-én tartott ünnepi ülésén Voinovich Géza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1936) Petőfi. Kincsestár (144.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Voinovich, Géza (1921) Regényírók : tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Várady, Imre (1931) Az olasz irodalom kis tükre. Kincsestár (34.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörös, Károly (1958) Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez. Irodalomtörténeti füzetek (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

W

Waldapfel, József (1958) Gorkij és Madách. Irodalomtörténeti füzetek (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Witzenetz, Júlia (1932) Le théâtre français de vienne (1752-1772) = A bécsi francia szinház. Francia tanulmányok = Études françaises, 6 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Z

Zichy, Antal (1878) Lessing : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zimándi, Pius István (1960) Péterfy Jenő és baráti köre. Irodalomtörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zuber, Marianne (1915) A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (17). Pfeifer, Budapest.

Zweig, Stefan (1926) Három mester : Balzac, Dickens, Dosztojevszkij. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

É

Édes, Gergely (1931) Eredeti oktató mesék. Magyar irodalmi ritkaságok (8.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

This list was generated on Fri Dec 2 01:39:50 2022 CET.