REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á |
Number of items at this level: 420.

A

Ady, Endre (1977) A halottak élén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1420-6

Alexander, Bernát (1907) Az olvasókönyvről. Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Alfieri, Victorius (1836) Orestes : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (11). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Alfieri, Victorius (1836) Sofonisba : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (12). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Almási, Miklós (1977) Entwicklungswege des Dramas. Geschichte einer Kunstgattung von Goethe bis O'Neill. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1117-7

Almási, Miklós (1969) A drámafejlődés útjai. Egy műfaj története Goethétől O'Neillig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Amade, Antal (1937) Báró várkonyi Amade Antal versei. Régi magyar könyvtár (40). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ambrózy, Teréz (1906) Tulipáncsokor. Szelényi és Társa Könyvnyomdája, Miskolc.

Arany, János (1961) Arany János drámafordításai. 1. köt. Arisztophanész: 1. r. Arany János drámafordításai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1879) Arany János prózai dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arany, János (1962) Kapcsos könyv. Költemények. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1978) A nagyidai cigányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1689-6

Aristophanés, (1880) Aristophanes vígjátékai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Badics, Ferenc (1910) Petőfi levelei. Kunossy, Szilágyi és Társa, Budapest.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Bajza, József (1935) Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költészetben. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története, 3 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakhulides, (1903) Bacchylides költeményei : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Bakonyi, Géza (1997) A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.6). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963-04-8770-5

Balassi, Bálint (1960) Gyarmathi Balassa Bálinthnak Thirsisinek Angelicával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekrül szép magyar comoedia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ballagi, Aladár (1872) A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére. Légrády, Pest.

Ballagi, Géza (1890) Az 1839/40-diki országgyűlés visszhangja az irodalomban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, István (1898) Ludas Matyi : bohózat három felvonásban. Régi magyar könyvtár (9). Franklin, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1878) Kapcsolat a magyar és szuomi irodalom között. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barta, János (1976) Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0945-8

Barta, János (1966) Költők és írók. Irodalmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Batsányi, János (1980) Batsányi János poétai munkái. Akadémiai Kiadó - Magyar Helikon, Budapest. ISBN 963-05-2424-4

Bayer, József (1897) A magyar drámairodalom története : a legrégibb nyomokon 1867-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bayer, József (1887) A nemzeti játékszín története. Hornyánszky, Budapest.

Beke, Ödön (1948) Szókincs és néphagyomány. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1936) Berzsenyi Dániel költői művei. Régi magyar könyvtár (39). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1979) Berzsenyi Dániel költői művei. Berzsenyi Dániel összes művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1385-4

Berzsenyi, Dániel (1941) Berzsenyi Dániel prózai munkái. UNSPECIFIED, Kaposvár.

Berzsenyi, Dániel (1976) Berzsenyi Dániel versei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0630-0

Bessenyei, György (1899) Agis tragédiája : Bécs 1772. Régi magyar könyvtár (13). Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1912) Az embernek próbája : 1772. és 1803. Régi magyar könyvtár (30). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1899) Lais, vagy Az erkölcsi makacs : vígjáték öt felvonásban. Régi magyar könyvtár (16). Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1986) Prózai munkák, 1802-1804. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3844-X

Bessenyei, György (1983) A holmi. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3129-1

Bessenyei, György (1898) A természet világa : vagy a józan okosság. Régi magyar könyvtár (7). Franklin, Budapest.

Beöthy, László (1851) Romemlékek. Lukács László, Pest.

Beöthy, Zsigmond (1839) Beöthy Zsigmond színművei. Bucsánszky, Pest.

Beöthy, Zsigmond (1880) Beöthy Zsigmond újabb költeményei. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1876) Az első magyar politikai színmű és kora. Athenaeum, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1893) Széchenyi és a magyar költészet : a Magyar Tudományos Akadémia 1893. január 15-én tartott Széchenyi ünnepére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1886) A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bizám, Lenke (1970) Kritikai allegóriák Dickensről és Kafkáról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodnár, György (2000) Irodalomtudományi Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-260-6

Bodnár, Zsigmond (1877) Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai. Grimm és Horovicz, Budapest.

Bodolay, Géza (1963) Irodalmi diáktársaságok. 1785-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boileau, Nicolas (1885) A költészetről : tanköltemény. Olcsó könyvtár (184). Franklin, Budapest.

Bojtár, Endre (1985) Slavic structuralism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3949-7

Bojtár, Endre (1978) A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1547-4

Bolyai, Farkas (1899) II. Mohamed : szomorújáték három fölvonásban. Régi magyar könyvtár (14). Franklin, Budapest.

Bori, Imre (1993) Prózatörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6643-5

Boros, Rudolf (1900) Stilisme. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (52/53.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Borzsák, István (1984) A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon : akadémiai székfoglaló, 1983. jan. 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3675-7

Boyesen, Hjalmar Hjorth and Heinrich, Gusztáv (1888) Goethe Faustja. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1872) Commentator commentatus : tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1885) A mondat dualismusa. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Braunecker, M. Margit (1933) Nagyszombat mint irodalmi központ : 1560-1640. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Budapest.

Brzoska, Gudrun (2015) Die Ungarn der Ränder. Schriftsteller und Schriftstellerinnen im ehemaligen Staatsgebiet des k.u.k. Habsburgerreiches Österreich-Ungarn. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Bán, Aladár (1898) Egyedűl. Singer és Wolfner, Budapest.

Bán, Zsófia (2005) Van-e az irodalomnak neme? | Does Literature Have Gender? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 179-193. ISBN 963 09 4678 5

Bécsy, Tamás (1987) Mi a dráma? Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4623-X

Békefi, Antal (1899) Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból Gróf Ráday korában. Gönczi I. József Könyvkereskedő, Szeged.

Büky, László (1989) Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5355-4

C

Caesar, Caius Iulius (1839) Caesar C. Julius minden munkái. 1., A' gallus háborúról. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Caesar, Caius Iulius (1840) Caesar C. Julius minden munkái. 2., A' polgári, alexandriai, africai és hispaniai háborúkról. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Carlyle, Thomas (1900) Hősökről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (43). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Catullus, Gaius Valerius (1901) Catullus versei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1837) Beszédek, levelek és Scipio' álma. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Croiset, Maurice (1897) A görög eposz története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csanda, Sándor and Keserű, Bálint (1978) Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged.

Csapláros, István (1983) Fejezetek a magyar - lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2797-9

Csapodi, Csaba and Csapodiné Gárdonyi, Klára (1995) Ariadne : a középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (34/109). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-93-X

Cserép, József (1906) C. Julius Caesar commentariusainak folytatásai és Asinius Pollio. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Ferenc (1857) Olasz költőkből. Beimel és Kozma, Pest.

Császár, Ferenc (1844) Utazás Olaszországban. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Császár, Ferencz (1846) Császár Ferencz költeményei. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Cybeleius Varasdiensis, Valentinus (1939) Opera : Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae : Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saec. 16. Egyetemi Nyomda, Budapest.

D

Dante, Alighieri (1885) Dante Alighieri Isteni színjátéka : Divina commedia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dante, Alighieri (1854) Dante Allighieri új élete. Müller Emil Könyvnyomda, Pest.

Dante, Alighieri (1899) A paradicsom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Darkó, Jenő (1910) A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dobossy, László (1961) Romain Rolland az ember és az író. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dugonics, András (1898) Az arany pereczek. Régi magyar könyvtár (8). Franklin, Budapest.

Duka, János (1995) Üti Páké Barátost. Csúfolódó székely népköltészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 973-96-7020-2

Dávidházi, Péter (2016) "Az nem lehet, hogy annyi szív” A Szózat bibliai logikája és szerepmintája. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Dégh, Linda (1952) A szabadságharc népköltészete 1-2. Tudományos ismeretterjesztő sorozat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Eckhardt, Sándor (1930) Az utolsó virágének. Minerva-könyvtár (27.). Minerva, Budapest.

Egri, Péter (1972) Avantgardism and modernity. A comparison of James Joyce's Ulysses with Thomas Mann's Der Zauberberg and Lotte in Weimar. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Egri, Péter (1986) Chekhov and O'Neill. The uses of the short story in Chekhov's and O'Neill's plays. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3651-X

Egri, Péter (1967) James Joyce és Thomas Mann. Dekadencia és modernség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Egri, Péter (1975) A költészet valósága. Líra és lirizálódás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0539-8

Eiseler, Laurentius (2022) Epinicion carmen in laudem… Caroli Rueberi = A bécsi Lorenz Eiseler győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére és annak diadalára a török felett. Europica varietas Tokajensis . L’Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. ISBN 978-963-414-906-4

Emerson, Ralph Waldo (1923) Az emberiség képviselői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Endrei, Zalán (1898) Ilona királyné : történelmi tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1979) Literatur und Literaturgeschichte in Österreich. Akadémiai Kiadó - Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-05-1996-8

Euripides, (1911) Euripides drámái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Euripides, (1926) Euripides elveszett drámáinak töredékei. Görög és latin remekírók . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Eötvös, József (1941) Naplójegyzetek-gondolatok : 1864-1868. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1902) Tanulmányok. Eötvös József összes munkái (12). Révai, Budapest.

F

Faguet, Emil (1898) A XVIII. század : irodalmi tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (37). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Faludi, Ferenc (1900) Téli éjtszakák vagy is A' téli est időnek unalmait enyhítő beszédek. Régi magyar könyvtár (19). Franklin, Budapest.

Faludi, János (1927) André Dudith et les humanistes français = Dudith András és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 1 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Farkas, Gyula (1930) A magyar romantika : fejezetek a magyar irodalmi fejlődés történetéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkas, Á. I. (2002) Will's son and Jake's peer. Anthony Burgess's Joycean Negotiations. Philosophiae Doctores (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7935-9

Fazekas, Mihály (1900) Fazekas Mihály versei. Régi magyar könyvtár (17). Franklin, Budapest.

Federici, Camillo (1840) A' hazudság : vígjáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (18). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Fedics, Mihály (1978) Fedics Mihály mesél. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1688-8

Ferenczy, Zsigmond Jakab (1854) Magyar irodalom és tudományosság története. Szent István Társulat, Pest.

Fogarasi, D. János (1834) A Magyar nyelv metaphysicája vagy a betűknek eredeti jelentései a magyar nyelvre alkalmaztatva. Ifj. Kilián György, Pest.

Fraknói, Vilmos (1900) Petrarca és Nagy Lajos. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fónagy, Iván (1974) Füst Milán : Öregség - dallamfejtés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0346-8

Földes, Imre (1907) Daczos lelkek : verses vígjáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Imre (1907) A király arája : verses vígjáték. Magyar történeti színműtár (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Imre (1907) A királyné : tragédia három felvonásban. Magyar történeti színműtár (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földi, János (1910) Földi János költeményei. Régi magyar könyvtár (25). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fülep, Lajos (1988) Egybegyűjtött írások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7381-33-3

G

Gabányi, Árpád (1893) Pogány magyarok : történeti színmű négy felvonásban. Magyar történeti színműtár (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galamb, Sándor (1937) A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gara, Nathalie and Gara, László (2018) Saint-Boniface és lakói. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5478-57-4

Gergely, Pál (1957) Arany János és az Akadémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1958) Arany János és az Akadémia könyvtára. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Ágnes (1986) Költészet és veszélytudat. Feljegyzések egy afrikai költő portéjához. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4166-1

Goethe, Johann Wolfgang (1875) Gőthe lyrai költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1893) A pogány arabok költészetének hagyománya : Székfoglaló értekezés. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Greguss, Ágost (1871) Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága : 1821-1871. Athenaeum, Pest.

Gvadányi, József (1926) A peleskei nótárius. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Gyomlay, Gyula (1901) Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyomlay, Julius (1923) Epilogomena ad Homerum sive observationes ad elocutionem et compositionem Iliadis et ad quaestionem Homericam. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottság, Budapest.

Gyárfás, István (1882) A Petrarka codex kún nyelve. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyöngyösi, István (1914) Gyöngyösi István összes költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyöngyösi, István (1898) A csalárd Cupidonak kegyetlenséget megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek géniusa. Régi magyar könyvtár (6). Franklin, Budapest.

György, Lajos (1932) Kónyi János Democritusa. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

György, Lajos (1941) A magyar regény előzményei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gáldi, László (1972) Contributions à l'histoire de la versification roumaine La prosodie de Lucian Blaga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

H

Hajnády, Zoltán (1985) Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3941-1

Haraszti, Gyula (1890) André Chénier költészete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Gyula (1886) A naturalista regényről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Révai, Budapest.

Haraszti, Gyula (1904) A renaissance franczia színköltészete és színszerűség. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1906) Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Hegedűs, István (1896) Guarinus és Janus Pannonius. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1909) Menander Redivivus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1905) Petrarca "Szózatja" és egyik latin költői levele. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1916) Schesaeus Ruinae Pannonicae czímű epikus költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1920) A bolygó zsidó mondája. Olcsó könyvtár (1947). Franklin, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1886) A német irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Bernát (1918) Az arab Antar-regény : összehasonlító irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1896) Katalog der Elischer'schen Goethe-Sammlung. UNSPECIFIED, Budapest.

Heltai, Gáspár (1897) Heltai Gáspár esopusi meséi. Régi magyar könyvtár (4). Franklin, Budapest.

Heltai, Gáspár (1915) Háló : Kolozsvár 1570. Régi magyar könyvtár (36). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1971) Művelődési törekvések a század második felében. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1965) Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herodotos, (1892) Herodotos történeti könyvei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Hohensinner, Severin (2015) Bibliografie historischer Karten und Literatur zu österreichischen Flusslandschaften. Materialien zur Umweltgeschichte Österreichs, 3 . Zentrum für Umweltgeschichte, Wien.

Homer, (1846) Homer Odysseája. Ifj. Kilián György, Pesten.

Homonnay, Imre (1845) Beszélgetés a versíró és a halál köztt : az emberek végvallomása, s a halál szavai : népjellemzetek minden idő, - s népből nagy s különös emberek emlékei - epigrammás pár-hang mértteseken : más eredeti versek, emlékezetbeli versek deákból magyarosítva, nyelvtani jegyzések stb. Gyurián és Bagó, Buda.

Horatius Flaccus, Quintus (1833) Horatius levelei. Magyar Tudós Társaság, Pest.

Horel, Catherine (2004) De l'exotisme à la modernité: un siècle de voyage français en Hongrie, 1818-1910. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest. ISBN 963-463-724-8

Hornyánszky, Gyula (1915) A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1960) Berzsenyi és íróbarátai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1881) A Magyar Tudományos Akadémia és a szómi Irodalmi Társaság. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Huszti, József (1927) Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Iffland, August Wilhelm (1834) A' játékos : dráma öt felvonásban. Külföldi játékszín (4). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Iffland, August Wilhelm (1835) A' végrendelet : dráma öt felvonásban. Külföldi játékszín (10). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Illei, János (1914) Tornyos Péter : farsangi játék : 1789. Régi magyar könyvtár (33). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Imre, László (2013) Az irodalomtudomány lehetőségeinek és feladatainak a kérdéséhez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-684-9

Imre, László (2013) Szellemtörténet és nemzeti önszemlélet. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-685-6

Imrei, Andrea (2002) Oniromancia. Análisis de símbolos en los cuentos de Julio Cortázar. Philosophiae Doctores (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7889-I

J

Jezerniczky, Margit (1933) Les impressions en français de Hongrie (1707-1848) = Francia nyelvű nyomtatványok Magyarországon (1707—1848). Francia tanulmányok = Études françaises, 8 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Justh, Zsigmond (1888) Művész szerelem. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

József, Attila (1980) Döntsd a tőkét, ne siránkozz. Versek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2434-1

K

Kallós, Ede (1911) Megjegyzések és excursusok Archilochoshoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kanyurszky, György (1881) A klasszikus arab nyelvtan kézikönyve : iskolai és magánhasználatra. Holzhausen, Bécs.

Katona, József (1983) Bánk bán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3114-3

Kazinczy, Ferenc (1914) Az amerikai Podocz és Kazmir keresztyén vallásra való megtérése. Régi magyar könyvtár (34). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1835) Kazinczy Ferentz' kül-földi játszó-színje. Ellinger, Kassa.

Kazinczy, Ferenc (1864) Magyar regék, mondák és népmesék. Heckenast, Pest.

Kazinczy, Ferenc (2015) Magyarországi utak. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978 963 318 554 4

Kazinczy, Ferenc (1902) Tövisek és virágok : Széphalom 1811 : a tövisek és virágok egykorú birálataival. Régi magyar könyvtár (20). Franklin, Budapest.

Kazinczy, Ferencz (1916) Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről : 1808. Régi magyar könyvtár (37). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kecskés, András (1984) A magyar vers hangzásszerkezete. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2972-6

Keresztury, Dezső (1990) Mindvégig : Arany János, 1817-1882. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Kertbeny, Károly (1860) Erinnerungen an graf Stefan Szécsényi. H. Georg, Genf.

Keszthelyi, Tibor (1981) Afrikanische Literatur. Versuch eines Überblicks. Akadémiai Kiadó - Aufbau Verlag, Budapest. ISBN 963-05-1892-9

Kiss, Endre (1981) Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényről. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2609-3

Klaniczay, Tibor (1964) Marxizmus és irodalomtudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1956) A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Az Irodalomtörténeti Kongresszus vitái 1955. november 1-2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Koltay-Kastner, Jenő (1970) Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Az irodalomelmélet klasszikusai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1954) Vajda János. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Koncz, Ákos (1892) Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Kont, Ignác (1896) La Hongrie littéraire et scientifique. Leroux, Paris.

Kont, Ignácz (1884) Seneca tragédiái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kossuth, Lajos (1841) Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Landerer és Heckenast, Pest.

Kosztolányi, Dezső (1922) Modern költők: Külföldi antológia: Tetemesen bővített második kiadás. Révai, Budapest.

Kozma, Andor (1922) Turán : ősrege. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kristóf, György (1947) A két Bolyai alakja szépirodalmunkban. Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár.

Kriza, Ildikó (1982) A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2610-7

Krähling, Edit (2021) Radnóti Miklós és Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában I-II. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (26). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-74-4ö; 978-963-7451-75-1 (1. kötet); 978-963-7451-76-8 (2. kötet)

Kulin, Katalin (1977) Mítosz és valóság. Gabriel García Márquez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1311-0

Kuun, Géza (1892) Ujabb adatok a kún Petrarca-codexhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmán, C. György (1990) Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5746-0

Käfer, István (1985) A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-ig, = Madʹarská bibliografia slovenskej a českej literatury od začiatkov do r. 1970. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2771-5

Kégl, Sándor (1904) Szenâji és a perzsa vallásos költészet. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kégl, Sándor (1899) A perzsa népdal. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Köpeczi, Béla (1972) Eszme, történelem, irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Köpeczi, Béla (1979) Idee, Geschichte, Literatur. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 78 00583 3

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1889) Török népmesék. Kisfaludy-Társaság, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1916) A nyugati kultúra hatása a török irodalomban. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Lessing, Gotthold Ephraim (1834) Barnhelmi Minna, vagy a katona-szerencse : vígjáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (8). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Lessing, Gotthold Ephraim (1963) Laokoón. Az irodalomelmélet klasszikusai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lessing, Gotthold Ephraim (1842) Miss Sara Sampson : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (19). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Losonczi, Lajos (1901) Mythologia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (70-72.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Lucanus, Marcus Annaeus (1867) Lucanus Marcus Annaeus Pharsáliája, vagyis A polgárháború : tíz könyvben. Holzhausen, Pest.

Lukács, György (1980) A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2426-0

Lukács, György (1980) A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. A Lukács Archívum és Könyvtár kiadványa/Lukács György hagyatékából - Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2426-0

László, Zsigmond (1985) Költészet és zeneiség. Prozódiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2409-0

László, Zsigmond (1972) A rím varázsa. MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

M

Macpherson, James (1911) Ossian költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madách, Imre (1973) Az ember tragédiája. Drámai költemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyari, István (1911) Az országokban való sok romlásoknak okairól : Sárvár 1602. Régi magyar könyvtár (27). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1901) Adalékok az egyiptomi nyelvhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majer, István (1873) Az esztergomi érseki-főmegye papságának közműveltségre ható irodalmi működése a legújabb korban. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Martialis, Marcus Valerius (1942) Martialis Marcus Valerius epigrammáinak tizennégy könyve a látványosságok könyvével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Martialis, Marcus Valerius (1942) Supplementum ad M. Valerium Martialem. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1907) A magyar szótárirodalom. Nyelvészeti füzetek (46.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Mezey, László (1979) Deákság és Európa : irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1658-6

Mikó, Imre (1862) Bod Péter élete és munkái. Emich Gusztáv, Pest.

Mikó, Pál (1896) Női magyar levélstílus a 17. században. Becsek Dániel Könyvnyomda, Székelyudvarhely.

Molière, J. B. P. (1834) A' bot-csinálta doctor : vígjáték három felvonásban. Külföldi játékszín (7). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Molière, J. B. P. (1833) Nők' iskolája : vígjáték. Külföldi játékszín (2). Trattner-Károlyi, Pest.

Munkácsi, Bernát (1892) Vogul népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mályusz, Elemér (1944) Thuróczy János krónikája. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márai, Sándor (1995) Európa elrablása. Márai Sándor művei (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6948-6

N

Nagy, Elek (1901) XVII. század magyar történetirodalma. Bartha Imre, Hajdúnánás.

Nikandros, (1891) Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca : e codice Gottingensi edita : adiecit sunt scholia recenta. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (2). Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Nilsson, Ingela (2001) Erotic pathos, rhetorical pleasure : narrative technique and mimesis in Eumathios Makrembolites' "Hysmine & Hysminias". Uppsala Universitet, Uppsala. ISBN 91-554-4970-0

Nisard, Desiré (1878) A franczia irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nota, Albert (1833) A' nőtlen philosophus : vígjáték. Külföldi játékszín (3). Trattner-Károlyi, Pest.

Nuzzo, Armando (2012) La letteratura degli ungheresi. ELTE Eötvös Collegium, Budapest. ISBN 978-963-89326-9-3

Négyesy, László (1926) A magyar irodalom és költészet fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1927) Ad Ciceronis De finibus L. I. 7, 23. et III. 12. 40. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1925) Addenda commentariis ad carmina Tibulliana. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1918) Coniecturae ad emendandum Firmicum Maternum astrologum. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1909) De Ovidio elegiae in Messalam auctore. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1908) De epodo Horatii Cataleptis Vergilii inserto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1909) De sexta Vergilii ecloga. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1889) Euhemeri reliquiae : collegit, prolegomenis et adnotationibus instruxit. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1921) P. Ovidii Nasonis Remedia amoris. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1922) Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et Epistulas ex Ponto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1924) Symbolae exegeticae ad Persii satiras. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1913) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 1., Commentarius exegeticus ad Ovidii Tristia. Franklin, Budapest.

Némethy, Géza (1915) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 2., Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistulas ex Ponto. Typis Societatis Franklinianae, Budapestini.

Némethy, Géza (1908) Ovidius és Lygdamus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1902) Vergilius élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1903) A római elégia viszonya a göröghöz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1905) A római elégia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (61). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Oravetz, Vera (1930) Les impressions françaises de Vienne (1567-1850) = A bécsi francia nyomtatványok (1567-1850). Francia tanulmányok = Études françaises, 3 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Országh, László (1941) Az angol regény eredete. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Ovidius Naso, Publius (1907) Amores. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (7). Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

P

Pannonius, Janus (1897) Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pannonius, Janus (1938) Janus Pannonius költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pavlov, Ivan Petrovič (1953) I. P. Pavlov válogatott művei. I. P. Pavlov összes művei (1/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pecz, Vilmos (1881) Euripides tropusai összehasonlitva Aeschylus és Sophokles tropusaival. Miveltségtörténeti és költészeti szempontból. Adalék a költészet összehasonlító tropikájához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pecz, Vilmos (1894) Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pecz, Vilmos (1889) A görög tragoedia. 1. köt., A görög tragoedia története. Franklin, Budapest.

Pecz, Vilmos (1886) A kisebb görög tragikusok tropusai miveltségtörténeti és költészeti szempontból : adalékok a költészet összehasonlító tropikájához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Platon, (1899) Platon Euthyphronja, Sokrates védőbeszéde, Kritonja és Phaidonja : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Platon, (1890) Platon Theaitetosa : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Platon, (1904) Platon Állama. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Plutarch, (1847) Párhuzamos életrajzok Plutarchból. Eggenberger, Pesten.

Prohászka, Lajos (1942) A platonista Cicero. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Propertius, Sextus (1897) Propertius elégiái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Pálfi, Márton (1907) Kolozsvári Glosszák. Nyelvészeti füzetek (45). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Pálóczi Horváth, Ádám (2015) Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787-1796). Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-318-556-8

Pázmándi Horváth, Endre (1831) Árpád. Beimel József, Pesten.

R

Radnóti, Sándor (1981) A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2651-4

Radó, Antal (1896) Az olasz irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (26-27). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Raleigh, Walter (1909) Shakespeare. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (80). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reguly, Antal (1944) Osztják hősénekek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rejtő, István (1992) Mikszáthiáda : cikkek, tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (29/104). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-72-7

Ribbeck, Ottó (1891) A római költészet története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Riedl, Frigyes (1898) Zichy Mihály képei Arany balladáihoz. In: Arany-Zichy Album. Arany János 24 költeménye. Zichy Mihály 40 rajzával. A Pesti Napló ajándéka az 1898. évre. Pesti Napló, Budapest, pp. 7-15.

Rimay, János (1904) Rimay János munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rimay, János (1955) Rimay János összes művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rousseau, Jean-Jacques (1925) Egy magános sétáló álmodozásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rozsnyai, Dávid (1926) Horologium Turcicum. Régi magyar könyvtár (38). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rácz, Lajos (1913) Rousseau és Sauttersheim. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

S. Nagy, Katalin (2020) Képekről... 21 esszé. Kaleidoscope könyvek (4). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-6275-00-4

Sallustius Crispus, Caius (1836) Sallustius C. C. épen maradt minden munkái. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Sallustius Crispus, Caius (1910) Sallustius Crispus Caius összes munkái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Schiller, Friedrich (1836) Messzinai hölgy : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (13). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Schiller, Friedrich (1835) Turandot : tragi-comedia. Külföldi játékszín (9). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Schmidt, József (1912) Kisérlet az idg. gutturális probléma megoldására. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schröder, Friedrich Ludwig (1838) A' zászlótartó : vígjáték három felvonásban. Külföldi játékszín (14). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Shakespeare, William (1839) Romeo és Júlia : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (17). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Sheridan, Richard Brinsley (1839) Rágalom' iskolája : vígjáték. Külföldi játékszín (16). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Simonyi, Zsigmond (1890) Kombináló szóalkotás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Soltész, Katalin (1987) Arany János verselése. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4027-4

Somló, Sándor (1898) IV. István : történeti dráma három felvonásban. Magyar történeti színműtár (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Somogyi, Gedeon (1898) Mondolat : Dicshalom 1813. Régi magyar könyvtár (10). Franklin, Budapest.

Sréter, Kálmán (1864) Sréter Kálmán versei. Vodianer Nyomda, Pest.

Steigentesch, B. (1839) A' levelezők : vígjáték két felvonásban. Külföldi játékszín (15). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szabolcsi, Bence (1972) Vers és dallam. Tanulmányok a magyar irodalom köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcska, Mihály (1928) Őseim nyomán : költemények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Dénes (1944) Guary-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Árpád (1954) Homéros. A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának ismeretterjesztő sorozata (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szegedy-Maszák, Mihály (2001) Literary Canons: National and International. Studies in modern philology (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7785-2

Szegedy-Maszák, Mihály (2003) A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8030-6

Szegedy-Maszák, Mihály (2000) A nyugat és a világirodalom. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 182 0

Szemere, Pál and Kölcsey, Ferenc (1898) Felelet a Mondolatra : Pesten 1815. Régi magyar könyvtár (11). Franklin, Budapest.

Szemere, Samu (1966) Kunst und Humanität. Eine Studie über Thomas Manns ästhetische Ansichten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentjóbi Szabó, László (1911) Szentjóbi Szabó László Költeményei. Régi magyar könyvtár (26). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szepessy, Tibor (1987) Héliodóros és a görög szerelmi regény. Fejezet az antik regény történetéből. Apollo könyvtár (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4578-0

Szigethy, Vilma (1929) H. F. Amiel traducteur : son européanisme littéraire ses relations avec la Hongrie = Amiel H. F., mint műfordító : irodalmi európaisága kapcsolata Magyarországgal. Francia tanulmányok = Études françaises, 2 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Szigetvári, Iván (1911) A komikum elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1877) Régi magyar költők tára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1939) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1925) Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1926) A regény : (a belső világ rajza a regényben). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1909) Arany János. Franklin, Budapest.

Szophoklesz, and Euripidesz, (1840) Ödipusz, a király : Szophoklesz színműve. Iphigeneia Auliszban : Euripidesz színműve. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szvorényi, József (1872) Emlékbeszéd Árvay Gergely Magy. Akad. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 12). Eggenberger, Pest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1893) Attila halála : történeti tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1881) Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1893) István vezér : történeti dráma öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1881) A világirodalom nagy époszai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1844) Adó és két garas. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Széchenyi, István (1859) Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einen vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien, erschien. [s.n.], London.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly (1892) Vajda Péter élete és művei. Eggenberger, Budapest.

Székely, István (1923) Az apokalyptika a világirodalomban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sáfrán, Györgyi (1960) Arany János és Rozvány Erzsébet | John Arany and Elisabeth Rozvány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1971) Az ember és műve. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1973) The dilemma of literary science. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1912) Apollonius históriája : Kolozsvár 1591. Régi magyar könyvtár (31). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1913) Csíksomlyói iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (32). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1897) Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Régi magyar könyvtár (3). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1932) Die Goethe-Feier der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Ungarischen Nationalen Ausschusses für Internationale Geistige Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.

sine, nomine (1900) Gesta Romanorum. Régi magyar könyvtár (18). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1870) Jegyzéke azon szépirodalmi műveknek, melyek az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés (Hofmann és Molnár) kölcsönkönyvtárában találhatók. Athenaeum, Pest.

sine, nomine (1829) A Kis Gyula könyve, vagy Fiú és Leány gyermekek számára írt elbeszélések. Wigand Otto, Pest.

sine, nomine (1906) Költői levelezések. Régi magyar könyvtár (22). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1898) Ponciánus históriája : Bécs 1573. Régi magyar könyvtár (5). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1897) Pálos iskola-drámák a XVIII. évszázból. Régi magyar könyvtár (2). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1899) Vásárhelyi daloskönyv : XVI.-XVIII. századi szerelmi és tréfás énekek. Régi magyar könyvtár (15). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1914) Yorkshirei tragédia : szomorújáték egy felvonásban : 1906. Ál-shakespearei drámák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Taxner-Tóth, Ernő (1987) A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (17/92). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-23-9

Telegdi, Miklós (1898) Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemissza Péter Fejtegetés czímű könyvére. Régi magyar könyvtár (12). Franklin, Budapest.

Thaly, Kálmán (1885) Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Ráth, Budapest.

Thewrewk, József (1833) Beretválkozó tükör az új magyarok számára. Belnay, Pozsony.

Thewrewk, József (1834) Velenczei szappanpor az uj magyarok számára. Belnay, Pozsony.

Thury, József (1904) A közép-ázsiai török irodalom. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tibullus, Albius (1845) Albius Tibullus elégiái. Eggenberger, Budán.

Tokaji Kiss, Endre (1890) Lytton. Egy komédiás fiú története. Berger Ignácz Könyvnyomdája, Kisvárda.

Toldy, Ferenc (1827) Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály' épikus munkájiról. Eggenberger és Müller, Pesten.

Toldy, Ferenc (1858) Régi magyar mesék, beszélyek és erkölcsiratok : irodalmi bevezetésekkel és szómagyarázatokkal. Magyar Prózairók a XVI. és XVII. századból / kiadja Toldy Ferenc (1.). Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc and Bajza, József (1847) Toldy Ferenc irodalmi beszédei. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Trefort, Ágoston (1882) Kisebb dolgozatok : az irodalom, közgazdaság és politika köréből. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1966) Humanizmus és nemzeti irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Turóczi-Trostler, József (1961) Magyar irodalom. Világirodalom. Tanulmányok 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1876) Aeschylos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1886) Heraclius : Rankavis Kleon Hellén drámája, nyelvészeti jegyzetekkel. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1887) Jelentés ujhellén munkákról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1895) Két új-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1883) Középkori görög verses regények. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1879) Rankavis Kleon uj görög drámája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1871) Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1883) Ujgörög irodalmi termékek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1894) Újgörög munkák ismertetése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Vadnai, Károly (1873) Az első magyar társadalmi regény : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Vargha, Gyula (1927) Hamvadó tüzek : költemények : 1922-1926. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1922) Ködben : újabb költemények : 1915-1921. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1892) Óda az 1867. évi koronázás emlékére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vergilius, P. Maro (1911) Catalepton. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vergilius Maro, Publius (1936) Publius Vergilius Maro Georgicája. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vergilius Maro, Publius (1904) Vergilius Publius Maro Eclogái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Verseghy, Ferenc (1910) Verseghy Ferencz összes költeményei. I., Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Régi magyar könyvtár (24). Franklin, Budapest.

Veszelinovich, Magdolna (1944) A délszláv népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Vikár, Béla (1889) Gáti István stenogrphiája, kapcsolatban a modern stenographiával. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vitályos, László (1990) Ady-bibliográfia, 1896-1987 : Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom Kiegészítő kötet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (28/103). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-70-0

Vitályos, László and Orosz, László (1980) Ady-bibliográfia 1896-1977. Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (9/84). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 36 4

Vizkelety, András (2013) Irodalmak születése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-691-7

Vogüé, Eugène Melchior de (1908) Az orosz regény. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (74-75). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Gyulai Pál emlékezete: felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1926. évi május hó 9-én tartott ünnepi ülésén Voinovich Géza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voltaire, Arouet de (1834) Alzir, vagy Az amérikaiak : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (5). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Voltaire, Arouet de (1834) Tancred : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (6). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Vámbéry, Ármin (1906) Nyugot kultúrája keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (67). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váradi, Antal (1898) Charitas : történeti szomorújáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váradi, Antal (1907) Szent Margit asszony : szomorújáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1927) Klasszika-filológiánk. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1908) A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya I. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1912) A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya II. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörösmarty, Mihály (1840) Vörösmarty Mihál' újabb munkái. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

W

Waldapfel, József (1961) Szocialista kultúra és irodalmi örökség. Tanulmányok, glosszák, kritikák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József (1968) A travers siècles et frontières. Études sur la littérature hongroise et la littérature comparée. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József (1935) Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből : 1780-1830. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wesselényi, István (1990) Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (28). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-801-3

Z

Zajzoni Rab, István (1857) A magyarok kürtje. Hügel, Bécs.

Zichy, Antal (1871) Q. Horatius szatírái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Zlinszky, Aladár (1931) Az eufémizmus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Klára (1932) A magyarországi olasz nyomtatványok, 1699-1918 = Bibliografia della letteratura italiana d'Ungheria, 1699-1918. Szerző, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1906) Zrínyi Miklós költői művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1939) Zrínyi Miklós prózai munkái. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zsigmond, Ferenc (1924) Jókai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsigmond, Ferenc (1945) Orosz hatások irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1887) Az ó- és középkori Terentiusbiographiák. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Jenő (1886) A homerosi Demeter-hymnusról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ányos, Pál (1907) Ányos Pál versei. Régi magyar könyvtár (23). Franklin, Budapest.

Ḫvārizmī, Ḥaydar (2020) "Maḫzan al-asrār" = The treasury of secrets. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (17). Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-7451-65-2

This list was generated on Thu Dec 1 20:55:54 2022 CET.