REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában > PN0441 Literary History / irodalomtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items at this level: 373.

A

AczeI, Richard (1996) National character and European identity in Hungarian literature, 1772-1848. Officina Hungarica (6). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 07 5

Agárdi, Péter (1972) Rendiség és esztétikum. Gyöngyösi István költői világképe. Irodalomtörténeti füzetek (78). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Albrecht, János (1901) A német irodalom rövid vázlata a legrégibb időktől a jelen korig. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (83.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Angyal, Dávid (1923) Tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Angyalosi, Gergely (1986) A lélek lehetőségei. Líra és szubjektumelmélet összefüggései a század eleji Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (114). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3823-7

B

Babits, Mihály (1930) Bevezetés a "Divina Commedia" olvasásához. Kincsestár (37.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bach, Endre (1932) Un humaniste hongrois en France Jean Sambucus et ses relations littéraires (1551-1584) = Sámboky János és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 5 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bach, Vera (1935) Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831-1901) = Ch.-L. Chassin és Magyarország (1831-1901). Francia tanulmányok = Études françaises, 14 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Balakian, Anna (1982) The symbolist movement in the literature of the European languages. A comparative history of literatures in European languages (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Balogh, László (1969) Asztalos István. Irodalomtörténeti füzetek (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baranyi, Imre (1963) A fiatal Madách gondolatvilága. Madách és az Athenaeum. Irodalomtörténeti füzetek (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barla, Gyula (1970) Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. Irodalomtörténeti füzetek (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1872) A finn költészetről tekintettel a magyar ősköltészetre. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Barna, Katalin (1934) Une femme de lettres du second Empire La Comtesse Julie Apraxin Sa vie, ses oeuvres = Batthyányné Apraxin Júlia grófnő (Eiluj Nixarpa) élete és művei. Francia tanulmányok = Études françaises, 12 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Barta, János (1985) A pálya ívei. Kemény Zsigmond két regényéről. Irodalomtörténeti füzetek (115). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4021-5

Barta, János (1981) Évfordulók. Tanulmányok, megemlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2600-X

Baránszky-Jób, László (1957) Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. Irodalomtörténeti füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baróti, Dezső (1942) Biedermeier ízlés a francia irodalomban = Gout prudhommesque dans la littérature française. Francia tanulmányok = Études françaises, 21 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Bayer, József (1897) A magyar drámairodalom története : a legrégibb nyomokon 1867-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Benedek, Marcell (1936) Irodalom-esztétika. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benedek, Marcell (1920) A modern világirodalom 1800-1920. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Berzsenyi, Dániel (1938) Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1940) Az irodalomtörténet elmélete : 1. r. Magyar irodalmi ritkaságok (51.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Birnbaum, Marianna D. (1969) Elek Artur pályája. Irodalomtörténeti füzetek (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bitskey, István (2019) Laudáció Gábor Csilla külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Bjorn Andersen, Zsuzsanna (1994) The Voice from Outside : A Study in the Reception of Georg Brandes in Hungary. Officina Hungarica (3). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 03 2

Bleyer, Jakab (1909) Gottsched hazánkban : irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bollobás, Enikő (2020) Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom – A katakrézis mint trópus és gesztus a költészetben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Bollobás, Enikő (1986) Tradition and innovation in American free verse. Whitman to Duncan. Studies in modern philology (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4139-4

Bori, Imre (2002) Szenteleky Kornél. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Botka, Ferenc (1982) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945 Személyi rész A - K. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2174-1

Botka, Ferenc (1991) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1945-1970 : személyi rész. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0306-9 [összkiadás]

Braunecker, M. Margit (1933) Nagyszombat mint irodalmi központ : 1560-1640. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Budapest.

Brunetière, Ferdinand (1927) Brunetiere Ferdinand válogatott kritikai tanulmányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Budik, Peter Alcantara (1840) Entstehung und Verfall der berühmten von König Mathias Corvinus gestifteten Bibliothek zu Ofen : ein Beitrag zur Literaturgeschichte. Gerold, Wien.

Bácskainé P., Zsuzsa (1939) Benyák Bernát és a francia irodalom = Un adepte hongrois des lettres françaises: le Pére Pieux Bernard Benyák (1745-1829). Francia tanulmányok = Études françaises, 19 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bán, Imre (1971) Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században. Irodalomtörténeti füzetek (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bán, Imre (1976) A Karthausi Névtelen műveltsége. Irodalomtörténeti füzetek (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0698-X

Bécsy, Tamás (1980) A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben. Irodalomtörténeti füzetek (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1829-5

Bényei, Miklós (1972) Eötvös József olvasmányai. Irodalomtörténeti füzetek (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bíró, Ferenc (1976) A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Irodalomtörténeti könyvtár (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0879-6

Bóka, László (1962) Arcképvázlatok és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bókay, Antal (2006) Énszerkezet, önteremtés – József Attila üzenete | Ego-structure, Self-creation – Attila József ’s Message. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 209-231. ISBN 963-09-4889-3

Bónis, György (1981) Révay Péter. Irodalomtörténeti füzetek (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2690-5

C

Csanda, Sándor (1961) A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. Irodalomtörténeti füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csaplár, Ferenc (1967) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Irodalomtörténeti füzetek (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapláros, István (1963) Kraszewski és Magyarország. Irodalomtörténeti füzetek (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapláros, István (1985) Lengyel irodalom Magyarországon. Fejezetek a lengyel irodalom magyarországi fogadtatásának történetéből. Modern filológiai füzetek (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3608-0

Csatári, Dániel (1967) A Vásárhelyi Találkozó. Irodalomtörténeti füzetek (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csukás, István (1961) Ady Endre a szlovák irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Császár, Elemér (1922) A magyar regény története. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Csóka, J. Lajos (1967) A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században. Irodalomtörténeti könyvtár (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Czigány, Lóránt (1976) A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914. Irodalomtörténeti füzetek (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0786-2

D

Debreczeni, Attila (2020) Széphalom: egy emlékezethely születése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Deme, Zoltán (1985) Verseghy könyvtára. Irodalomtörténeti füzetek (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3825-3

Dersi, Tamás (1973) A századvég katolikus sajtója. Irodalomtörténeti füzetek (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Devecseri, Gábor (1941) A művészi tudatosság Kallimachos költészetében. Magyar-görög tanulmányok (15.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Di Francesco, Amedeo (1979) A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében. Irodalomtörténeti füzetek (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1680-2

Dienes, András (1958) Petőfi a szabadságharcban. Irodalomtörténeti könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Droszt, Olga (1934) Les premiers imprimés en français de Vienne (1521-1538) = Az első bécsi francia nyomtatványok (1521-1538). Francia tanulmányok = Études françaises, 13 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

E

Eckhardt, Sándor (1972) Balassi-tanulmányok. Irodalomtörténeti könyvtár (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1938) A francia szellem. A Magyar Szemle Könyvei (14). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1957) Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Irodalomtörténeti füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Egri, Péter (1994) Érték és képzelet. Shelley, Turner, Field és Chopin. Modern filológiai füzetek (52). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6744-X

Erdélyi, Ilona (1965) Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Irodalomtörténeti füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1979) Literatur und Literaturgeschichte in Österreich. Akadémiai Kiadó - Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-05-1996-8

Erdélyi, János (1981) Filozófiai és esztétikai írások. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1973-9

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Eötvös, József (1967) Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Irodalomtörténeti füzetek (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fejős, Imre (1956) Vörösmarty arca. Irodalomtörténeti füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1972) Petőfi romantikájának forrásai. Irodalomtörténeti füzetek (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1958) Petőfi, a segédszerkesztő. Irodalomtörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1958) Petőfi, a segédszerkesztő : a költő ismeretlen írásaival. Irodalomtörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1969) Petőfi, a vándorszínész. Irodalomtörténeti füzetek (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1986) Sajtó és szabadság. Fejezetek a forradalmak történetéből. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4429-6

Fenyő, István (1955) Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza. Irodalomtörténeti füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1961) Kisfaludy Sándor. Irodalomtörténeti könyvtár (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1959) Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1990) Valóságábrázolás és eszményítés: irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése, 1832-1842. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5660-X

Fitz, József (1911) Brassai Sámuel : monografia. Németh József Könyvkereskedése, Budapest.

Flaccus, Cajus Valerius (1873) Argonauticon. Hősköltemény nyolc énekben. Réthy Lipót, Arad.

Forgács, László (1955) Bajza és Belinszkij. Irodalomtörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fried, István (1979) A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2012-5

Fábián, István (1941) A magyar irodalom kis tükre. Kincsestár (31.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Fónagy, Iván (1959) A költői nyelv hangtanából. Irodalomtörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fülöp, Géza (1978) A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Irodalomtörténeti könyvtár (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1480-X

G

Gaal, Mózes (1899) A magyar irodalom története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (4.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gedeon, Jolán (1933) La fortune intellectuelle de Verlaine = Verlaine a kritika tükrében. Francia tanulmányok = Études françaises, 11 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Gergely, Gergely (1964) Tolnai Lajos pályája : egy fejezet a magyar regény történetéből. Irodalomtörténeti könyvtár (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1957) Arany János és az Akadémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1957) Arany János és az Akadémia. Irodalomtörténeti füzetek (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geréb, László (1961) A munkásügy irodalmunkban 1832-1907. Tanulmányok. Irodalomtörténeti füzetek (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerézdi, Rabán (1962) A magyar világi líra kezdetei. Irodalomtörténeti könyvtár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerškovič, Aleksandr Abramovič (1980) Petőfi és a színház. Irodalomtörténeti füzetek (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2516-X

Gesmey, Borbála (1938) Les débuts des études françaises en Hongrie (1789-1830) : Essai de bibliographie = Franciaország a magyar irodalom tükrében (1789-1830). Francia tanulmányok = Études françaises, 18 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Greguss, Ágost (1934) Írói arcképek. Magyar irodalmi ritkaságok (30.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Grezsa, Ferenc (1964) Juhász Gyula egyetemi évei 1902-1906. Irodalomtörténeti füzetek (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gyergyai, Albert (1937) A mai francia regény. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Győry, János (1938) A francia irodalom kis tükre. Kincsestár (32.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gáldi, László (1958) Szenczi Molnár Albert zsoltárverse. Irodalomtörténeti füzetek (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gángó, Gábor (2004) Mi a nemzet? – A népek életéről és haláláról | What is a Nation? – On the Life and Death of Peoples. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 75-94. ISBN 963 09 4551 7

Gömöri, György (1989) Angol - magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Irodalomtörténeti füzetek (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4929-8

Görömbei, András (2017) Laudáció Imre László levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Görömbei, András (1982) A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980. Irodalomtörténeti könyvtár (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2905-X

Görömbei, András (2006) A magyar népi irodalom | Hungarian Populist Literature. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 103-118. ISBN 963-09-4889-3

H

Halász, Emma (1942) Désiré Nisard ses idées littéraires son influence en Hongrie = Nisard magyarországi hatása. Francia tanulmányok = Études françaises, 22 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Halász, Gábor (1948) Az értelem keresése : irodalmi tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Hamvas, József (1899) Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 18-20 . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hanák, Péter (1980) The start of Endre Ady' s literary career, 1903-1905. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (159). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2572-0

Hegedűs, Nándor (1956) Ady Endre Nagyváradon. Irodalmi forrástanulmány. Irodalomtörténeti füzetek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, Nándor (1959) Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. Irodalomtörténeti füzetek (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1903) Egyetemes irodalomtörténet. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Holl, Béla (1992) Katolikus egyházi énekek. 1660-as, 1670-es évek, jegyzetek. Régi magyar költők tára. XVII. század (15/B). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-50-4

Hopp, Lajos (1973) A Rákóczi-emigráció Lengyelországban. Irodalomtörténeti füzetek (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hopp, Lajos (1983) A lengyel literatúra befogadása Magyarországon, 1780-1840. Irodalomtörténeti füzetek (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3334-0

Horvát, István (1934) Magyar irodalom története. Magyar irodalmi ritkaságok (28.). Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Horváth, Iván (1982) Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2636-0

Horváth, Iván (2005) Balassi és a számítógépes irodalomtudomány | Bálint Balassi and Computerised Literary Research. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 233-251. ISBN 963 09 4678 5

Horváth, János (1988) Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4839-9

Horváth, János (1969) Vörösmarty drámái. Egyetemi előadás 1942/43. 2. és 1943/44. 1-2. félév. Irodalomtörténeti füzetek (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1988) A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4890-9

Horváth, János (1978) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1677-2

Horváth, János (1980) A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2313-2

Horváth, János (1954) Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Károly (1968) A klasszikából a romantikába : a két irodalmi irányzat Vörösmarty első költői korszakának tükrében. Irodalomtörténeti könyvtár (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

I

Imre, László (1990) A magyar verses regény. Irodalomtörténeti könyvtár (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5257-4

Irmesi Homonnay, Imre (1825) P. Ovidius Naso szomorú verseinek öt könyve. Petróczai Trattner János, Pest.

J

Jastrzebska, Jolanta (2001) Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban. Officina Hungarica (10). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 13 X

Jezerniczky, Margit (1933) Les impressions en français de Hongrie (1707-1848) = Francia nyelvű nyomtatványok Magyarországon (1707—1848). Francia tanulmányok = Études françaises, 8 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Juhász, Ferencné (1971) Bródy Sándor. Irodalomtörténeti könyvtár (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, Géza (1977) Csokonai-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1028-6

Juhász, László (1930) Un disciple romantisme français : Madách et la tragédie de l'homme = Madách és a francia romanticizmus. Francia tanulmányok = Études françaises, 4 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

K

Kacziány, Géza (1917) A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Könyvtári füzetek (3.). Lantos, Budapest.

Kardos, Tibor (1967) Az Árgirus-széphistória. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, Béla (1971) Krúdy Gyula pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kecskeméti, Gábor (2017) Rámizmus: a humanista műveltség felszámolása vagy megújítása? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kecskeméti, Gábor (2023) Vis rerum immutandarum. Kép- és szövegalkotó erők az eszme- és az irodalomtörténetben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-95-9

Kelemen, Péter (1981) Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában. Irodalomtörténeti füzetek (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2633-6

Kemény, Katalin (1990) Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek Hamvas Béla Karneváljához. Irodalomtörténeti füzetek (120). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5632-4

Keresztury, Dezső (1937) Arany János. Kincsestár (143.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kiefer, Ferenc (2007) Laudáció É. Kiss Katalin levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Király, Gyula (1983) Dosztojevszkij és az orosz próza. Regénypoétikai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2983-1

Kispéter, András (1964) Tömörkény István. Irodalomtörténeti könyvtár (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc (1979) Az érett Kosztolányi. Irodalomtörténeti könyvtár (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1797-3

Kiss, Ferenc (1962) A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága. Irodalomtörténeti füzetek (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, István (1980) Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Irodalomtörténeti könyvtár (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1937-2

Klaniczay, Tibor (1964) Zrínyi Miklós. Irodalomtörténeti könyvtár (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kleinmichel, Sigrid (1993) Aufbruch aus orientalischen Dichtungstraditionen. Studien zur usbekischen Dramatik und Prosa zwischen 1910 und 1934. Bibliotheca orientalis Hungarica (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6316-9

Kollin, Ferenc (1977) A Prager Könyvkiadó története. Irodalomtörténeti füzetek (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1172-X

Komlós, Aladár (1966) Gyulaitól a marxista kritikáig : a magyar irodalmi kritika hét évtizede. Irodalomtörténeti könyvtár (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1956) Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. Irodalomtörténeti füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1965) A szimbolizmus és a magyar líra. Irodalomtörténeti füzetek (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Petőfi pesszimizmusa. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1941) Széchenyi és a magyar költészet. Franklin-Társulat, Budapest.

Korompay, H. János (1988) Műfordítás és líraszemlélet. Egy félévszázad magyar Baudlaire-értelmezései. Irodalomtörténeti füzetek (116). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4540-3

Kovács, Kálmán (1963) Fejezet a magyar kritika történetéből : Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása, 1850-1860. Irodalomtörténeti könyvtár (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kulcsár Szabó, Ernő (2020) Laudáció Bollobás Enikő levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kulcsár Szabó, Ernő (2013) Laudáció Imre László rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kulcsár Szabó, Ernő (2017) Laudáció Kecskeméti Gábor levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kulcsár Szabó, Ernő (2022) Laudáció Kecskeméti Gábor rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kulcsár Szabó, Ernő (2004) A „szerelmi” líra vége. „Igazságosság” és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kulin, Ferenc (1982) Hódíthatatlan szellem. Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről. Irodalomtörténeti füzetek (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2796-0

Kundt, Ernő (1928) Az angol regény mesterei. Kultúra és tudomány (60.). Franklin, Budapest.

Kunszery, Gyula (1965) A magyar szonett kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, Jolán (1956) A drámaíró Csokonai. Irodalomtörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kállay, Miklós (1931) A legújabb líra a világirodalomban. Kincsestár (39.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kántor, Lajos (1966) Százéves harc „Az ember tragédiájá”-ért. Irodalomtörténeti füzetek (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kárpáti, Aurél (1928) A kételkedő kritikus. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kégl, Sándor (1892) Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történetéből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kókay, György (1970) A magyar hírlap-és folyóiratirodalom kezdetei, 1780-1795. Irodalomtörténeti könyvtár (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kókay, György (1954) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1772-1849. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0307-7

Köpeczi, Béla (2006) Francia művelődés- és irodalomtörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8323-2

Kútfalvi, Oszkár (1991) Újságpaloták. Irodalomtörténeti füzetek (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5895-5

Kőháti, Zsolt (1971) Sárközi György. Irodalomtörténeti füzetek (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Laczkó, András (1983) Ecset és toll. Rippl-Rónai József és az irodalom. Irodalomtörténeti füzetek (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3486-X

Langfelder, Erzsébet Magda (1933) Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf d'après son Journal (1764—1770) = Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai (1764-1770). Francia tanulmányok = Études françaises, 9 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lengyel, Béla (1979) Gorkij és Nietzsche. Két himnusz az emberről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1653-5

Lengyel, Géza (1963) Magyar újságmágnások. Irodalomtörténeti füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lichtmann, Tamás (1979) Pap Károly. Irodalomtörténeti füzetek (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1830-6

Lobinger, Magda (1937) Un précurseur de la littérature comparée: Nicolas Martin : Son style „biedermeier". Ses inspirations allemandes et hongroises = Nicolas Martin, az összehasonlító irodalomtörténetirás előfutára. Francia tanulmányok = Études françaises, 17 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lukács, Borbála (1971) Szellemtörténet és irodalomtudomány. Vázlatok a Minerva köréből. Irodalomtörténeti füzetek (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1985) Dostojewski Notizen und Entwürde. Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3957 8

Lukács, György (1997) Heidelberger Notizen (1910-1913). Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963- 05-7336-9

M

Madas, Edit (2019) Forrásközelben. Az esztergomi egyházi gyűjtemények kódexkatalógusa. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Madách, Imre (1933) Madách Imre levelezéséből. Magyar irodalmi ritkaságok (27.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Madácsy, László (1937) Mikes törökországi leveleinek forrásaihoz = Clément Mikes et les sources françaises de ses lettres de Turquie. Francia tanulmányok = Études françaises, 16 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Markovits, Györgyi (1964) Üldözött költészet. Kitiltott, elkobzott, perbefogott kötetek, versek a Horthy-korszakban. Irodalomtörténeti füzetek (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markovits, Györgyi (1985) A magyar írók harca a cenzúra ellen (1919-1944). Irodalomtörténeti füzetek (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963053536X

Markó, Árpád (1942) Gróf Zrinyi Miklós. Kincsestár (146.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Martin, Marc (1995) Villon, ce hongrois : ou l'édification du culte de François Villon en Hongrie. Officina Hungarica (5). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 06 7

Martinkó, András (1988) Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Irodalomtörténeti füzetek (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4921-2

Martinkó, András (1973) Költő, mű és környezet. Kérdőjelek a Petőfi-irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Martinkó, András (1965) A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Irodalomtörténeti könyvtár (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

May, István (1985) A magyar heroikus regény története. Irodalomtörténeti füzetek (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3827-X

Megyer, Szabolcs (1958) Arany János és Budapest. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Merényi, Oszkár (1966) Berzsenyi Dániel. Irodalomtörténeti könyvtár (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Merényi, Oszkár (1961) Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok. Irodalomtörténeti füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezei, József (1968) A szimbolista élmény kialakulása : Reviczky Gyula. Irodalomtörténeti könyvtár (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezei, Márta (1974) Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. Irodalomtörténeti könyvtár (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0232-1

Mezei, Márta (1958) Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában. Irodalomtörténeti füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezősi, Károly (1961) Petőfi családja a Kiskunságban. Kiskunfélegyházi életük. Irodalomtörténeti füzetek (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikó, Imre (1862) Bod Péter élete és munkái. Emich Gusztáv, Pest.

Mišianik, Ján (1959) Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. Irodalomtörténeti füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mádl, Antal and Győri, Judit (1977) Thomas Mann und Ungarn. Essays, Dokumente, Bibliographie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0859-1

Mályusz, Elemér (1973) Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márki, József (1878) Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar irodalom története s könyvészetében. Lauffer, Budapest.

Márton, Jenő (1900) A görög irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (62.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Márton, Jenő (1899) A római nemzeti irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (24.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Méreiné Juhász, Margit (1963) Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (31). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

N

Nagy, Géza (1980) Az egyedi egyetemes (Jean-Paul Sartre). Egy polgári filozófus-művész egyéni és társadalmi kalandja a XX. században. Modern filológiai füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2412-0

Nagy, Péter (1964) Szabó Dezső. Irodalomtörténeti könyvtár (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Péter (1958) Szabó Dezső indulása. Irodalomtörténeti füzetek (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy Sz., Péter (1981) Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor Endre pályaképe. Irodalomtörténeti füzetek (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2603-4

Nemes, István (1979) Radnóti Miklós költői nyelve. Irodalomtörténeti füzetek (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1679-9

Nemeskéri, Erika (1988) Cholnoky László. Irodalomtörténeti füzetek (119). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5353-8

Nemeskürty, István (1959) Bornemisza Péter az ember és az író. Irodalomtörténeti könyvtár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nisard, Desiré (1878) A franczia irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Németh, Andor (1991) József Attila. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5633-2

Németh, G. Béla (1991) Péterfy Jenő. Irodalomtörténeti füzetek (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5935-8

Németh, G. Béla (1971) Tragikum és történetfelfogás. A századvégi tragikum-vita. Irodalomtörténeti füzetek (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

O

Orosz, László (1980) A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1828-7

Országh, László (1941) Az angol regény eredete. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Országh, László (1944) Shakespeare. Kincsestár (38.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

P

Pausz, Gabriella (1917) Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német philologiai dolgozatok (21). Pfeifer, Budapest.

Pelle, Erzsébet (1933) Un poète cosmopolite du XVIIIe siècle: Michel Csokonai et la littérature française = Csokonai Mihály és a francia irodalom. Francia tanulmányok = Études françaises, 10 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Pogány, Péter (1959) Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán, 1770-1823. Irodalomtörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pomogáts, Béla (1968) Kuncz Aladár. Irodalomtörténeti füzetek (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pomogáts, Béla (1983) A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Irodalomtörténeti füzetek (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3387-1

Pomogáts, Béla (1981) A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között. Irodalomtörténeti könyvtár (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2465-1

Poszler, György (2011) Laudáció Dávidházi Péter levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Poszler, György (1973) Szerb Antal. Irodalomtörténeti könyvtár (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Poszler, György (1965) Szerb Antal pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pukánszky, Béla (1930) A német irodalom kis tükre. Kincsestár (35.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pál, József (1988) A neoklasszicizmus poétikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4711-2

Pálffy, Endre (1973) George Coşbuc élete és költészete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pálmai, Kálmán (1988) Kerecsényi Dezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4963-8

Pándi, Pál (1987) Gespenster gehen in Ungarn um. Die utopisch-sozialistischen und frühkommunistischen Ideen in Ungarn bis 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4142-4

Pándi, Pál (1974) Petőfi és a nacionalizmus. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0356-5

Péczely, László (1965) Tartalom és versforma. Irodalomtörténeti füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, Katalin (1973) A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A Siralmas panasz keletkezéstörténete. Irodalomtörténeti füzetek (83). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, László (1955) Espersit János, 1879-1931. Ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez. Irodalomtörténeti füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péterffy, Ida (1985) Horváth Ádám munkássága a „Hunniás” előtt. Irodalomtörténeti füzetek (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3508-4

Péterfy, Jenő (1931) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Magyar irodalmi ritkaságok (2.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 2. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (13.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 3. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (18.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 4. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (19.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1938) Péterfy Jenő magyar irodalmi bírálatai. Magyar irodalmi ritkaságok (41.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pór, Anna (1974) Balog István és a XIX. század elejének népies színjátéka. Irodalomtörténeti füzetek (86). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0128-7

Pór, Péter (1971) Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. Irodalomtörténeti füzetek (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Radó, György (1960) Majakovszkijról. Irodalomtörténeti füzetek (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1958) Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1959) Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Irodalomtörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Reményi, József (1938) Amerikai írók. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Ribbeck, Ottó (1891) A római költészet története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Riedl, Frigyes (1938) Kölcsey Ferenc. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Madách. Magyar irodalmi ritkaságok (26.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) Mikszáth Kálmán. Magyar irodalmi ritkaságok (47.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Vajda, Revicky, Komjáthy. Magyar irodalmi ritkaságok (22.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály élete és művei. Magyar irodalmi ritkaságok (37.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ritoók, Zsigmond (2016) Laudáció Dávidházi Péter rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Rubin, Péter (1982) Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819-1849). Irodalomtörténeti füzetek (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2764-2

Rába, György (1969) A szép hűtlenek : Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai. Irodalomtörténeti könyvtár (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rákosi, Jenő (1926) A tragikum. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rónay, László (1967) Az Ezüstkor nemzedéke. Irodalomtörténeti füzetek (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rónay, László (2005) Márai Sándor. Nemzeti klasszikusok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8220-1

Rózsa, Zoltán (1984) Szatíra és társadalom az itáliai középkorban és a kora Reneszánszban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3407-X

S

Santarcangeli, Paolo (1990) Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Irodalomtörténeti füzetek (121). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5381-3

Sarbu, Aladár (1981) Henry James és a lélektani regény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2615-8

Schweitzer, Pál (1969) Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívum-csoportjai. Irodalomtörténeti füzetek (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schweitzer, Pál (1980) Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1600-4

Schöpflin, Aladár (1925) Írók, könyvek, emlékek. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Pintér, Jenő and Kardos, Albert and Endrődi, Sándor and Ferenczi, Zoltán (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. Athenaeum, Budapest.

Sipos, Lajos (1976) Babits Mihály és a forradalmak kora. Irodalomtörténeti füzetek (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1053-7

Sivirsky, Antal (1973) Magyarország a XIX. századi holland irodalom tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (84). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Solt, Andor (1970) Dramaturgiai irodalmunk kezdetei, 1772-1826. Irodalomtörténeti könyvtár (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, János (1939) Tanulmányok a görög tragédia hellenisztikus műelméletéhez. Magyar-görög tanulmányok (10.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Somogyi, Sándor (1977) Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1085-5

Strachey, Lytton (1914) A francia irodalom főirányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szabics, Imre (1983) Epika és költőiség. A XII. századi francia elbeszélő költészet stíluseszközei. Modern filológiai füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2864-9

Szabolcsi, Miklós (1963) Fiatal életek indulója : József Attila pályakezdése. Irodalomtörténeti könyvtár (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Miklós (1992) "Kemény a menny" : József Attila élete és pályája, 1927-1930. Irodalomtörténeti könyvtár (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6300-2

Szabolcsi, Miklós (1998) Kész a leltár : József Attila élete és pályája, 1930-1937. Irodalomtörténeti könyvtár (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7524-8

Szabolcsi, Miklós (1977) Érik a fény : József Attila élete és pályája, 1923-1927. Irodalomtörténeti könyvtár (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1361-7

Szabolcsi, Miklós (1969) A verselemzés kérdéseihez. József Attila: Eszmélet. Irodalomtörténeti füzetek (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, János (1982) Karl Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa. Modern filológiai füzetek (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2862-2

Szabó, Kálmán (1984) Kazandzákisz regényírói művészete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3277-8

Szalai, Imre (1975) A Vajda János Társaság. Irodalomtörténeti füzetek (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0576-2

Szauder, József (1980) Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1974-7

Szegedy-Maszák, Mihály (2005) Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik században | National Literature and World Literature in the 21st Century. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 61-71. ISBN 963 09 4678 5

Szeli, István (1993) A peremkultúra élettana. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó - Forum, Budapest. ISBN 963-05-6653-2

Szerb, Antal (1929) Az angol irodalom kis tükre. Kincsestár (33.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szigeti, József (1967) A Balassi-comoedia és szerzője. Irodalomtörténeti füzetek (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Iván (1911) A komikum elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sziklay, László (1965) Az ifjú Hviezdoslav. Irodalomtörténeti füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilasi, Klára (1918) Stöckel Lénárd Zsuzsanna drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. században. Német philologiai dolgozatok (22). Pfeifer, Budapest.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1981) Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2491-0

Szilágyi, János (1979) A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 között. Irodalomtörténeti füzetek (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1711-6

Szuromi, Lajos (1977) József Attila: Eszmélet. Irodalomtörténeti füzetek (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1148-7

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1955) Miscellania. Egy 18. századi versgyűjtemény ismertetése. Irodalomtörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szász, Károly (1870) A tragikai felfogásról : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1859) Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einen vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien, erschien. [s.n.], London.

Széles, Klára (1976) Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1033-2

Széll, Zsuzsa (1979) Ichverlust und Scheingemeinschaft : Gesellschaftsbild in den Romanen von Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch, Elias Canetti und George Saiko. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2003-6

Sáfrán, Györgyi (1960) Arany János és Rozvány Erzsébet. Irodalomtörténeti füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárdi, Margit (1976) Petrőczy Kata Szidónia költészete. Irodalomtörténeti füzetek (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0991-1

Sárkány, Oszkár (1974) Sárkány Oszkár válogatott tanulmányai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0291-7

Sárközy, Péter (1988) Petrarcától Ossziánig. A költészetértelmezés megújulása a XVIII. századi olasz irodalomban. Modern filológiai füzetek (44). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4548-9

Sárosi, Gyula (1954) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Magyar Irodalmi Tár . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sükösd, Mihály (1958) Tudós Weszprémi István. Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből. Irodalomtörténeti füzetek (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1967) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1963) Nemzet és haladás : irodalmunk Világos után. Irodalomtörténeti könyvtár (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T

T. Erdélyi, Ilona (1970) Irodalom és közönség a reformkorban. Regélő Pesti Divatlap. Irodalomtörténeti füzetek (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Taine, Henrik (1881) Az angol irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takács, Ferenc (1978) T. S. Eliot a költői nyelvhasználatról. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1482-6

Tamás, Aladár (1977) A 100%. A KMP legális folyóirata, 1927-1930. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1329-3

Tamás, Anna (1970) Az Életképek 1846-1848. Irodalomtörténeti füzetek (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Attila (1964) Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Irodalomtörténeti füzetek (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tapodi, Zsuzsa (2001) Irodalom a politika szolgálatában : Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában, 1946-1954. Officina Hungarica (11). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 14 8

Tarnai, Andor (1984) A magyar nyelvet írni kezdik: irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3055-4

Taxner-Tóth, Ernő (1992) Kölcsey és a magyar világ. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6415-7

Temesvári, Pelbárt (1931) Temesvári Pelbárt művei. Magyar irodalmi ritkaságok (6.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Thienemann, Tivadar (1931) Irodalomtörténeti alapfogalmak. Tudományos Gyűjtemény (105). Danubia Könyvkiadó, Pécs.

Tihanyi, Bánk (1941) Az istenek megjelenése Euripides drámáiban. Magyar-görög tanulmányok (17.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Toldy, Ferenc (1869) Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtörténetére. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei. Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc (1871) Újabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Trócsányi, Zsolt (1957) A nagyenyedi kollégium történetéhez 1831-1841. Irodalomtörténeti füzetek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Turóczi-Trostler, József (1974) Petőfi belép a világirodalomba. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0292-5

Tóth, Dezső (1957) Vörösmarty Mihály. Irodalomtörténeti könyvtár (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gábor (1974) Lírai igefüggvények stilisztikája. Irodalomtörténeti füzetek (85). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0105-8

V

V. Busa, Margit (1958) A Thököly-kódex és kuruckori versei. Egy XVII. századi kéziratos kötet ismertetése. Irodalomtörténeti füzetek (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajda, György Mihály (1988) A világirodalom története évszámokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4933-6

Vajda, János (1958) Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. Irodalomtörténeti füzetek (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varannai, Aurél (1967) John Bowring és a magyar irodalom. Irodalomtörténeti füzetek (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Imre (1967) Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Irodalomtörténeti füzetek (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, József (1963) Ady útja az „Új versek” felé. Irodalomtörténeti füzetek (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Kálmán (1962) Móricz Zsigmond és az irodalom. Irodalomtörténeti könyvtár (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Ágnes (1991) Shakespeare-drámák magyarul. Az Ahogy tetszik, az Antonius és Kleopatra és A vihar magyar fordításainak összehasonlító elemzése. Modern filológiai füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5747-9

Veszelinovich, Magdolna (1944) A délszláv népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Viszota, Gyula (1935) A Széchenyi-híd története az 1836:XXVI. T.-C. megalkotásáig : az eszme megpendítésének százéves évfordulója alkalmából. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vizkelety, András (2013) Irodalmak születése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-691-7

Vizkelety, András (2004) Laudáció Bitskey István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Voinovich, Géza (1926) Az angol irodalom története. Kultúra és tudomány (53.). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Gyulai Pál emlékezete: felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1926. évi május hó 9-én tartott ünnepi ülésén Voinovich Géza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1936) Petőfi. Kincsestár (144.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Voinovich, Géza (1921) Regényírók : tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Várady, Imre (1931) Az olasz irodalom kis tükre. Kincsestár (34.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Várdy Huszár, Ágnes (1984) Karl Beck élete és költői pályája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3308-1

Vásáry, István (2021) Laudáció Peter B. Golden tiszteleti tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörös, Imre (1991) Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5663-4

Vörös, Károly (1958) Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez. Irodalomtörténeti füzetek (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

W

Waldapfel, József (1958) Gorkij és Madách. Irodalomtörténeti füzetek (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Witzenetz, Júlia (1932) Le théâtre français de vienne (1752-1772) = A bécsi francia szinház. Francia tanulmányok = Études françaises, 6 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Wéber, Antal (1959) A magyar regény kezdetei : fejezetek a magyar regény történetéből. Irodalomtörténeti könyvtár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zichy, Antal (1878) Lessing : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zimándi, Pius István (1972) Péterfy Jenő élete és kora, 1850-1899. Irodalomtörténeti könyvtár (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zimándi, Pius István (1960) Péterfy Jenő és baráti köre. Irodalomtörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zrinszky, László (1962) A Magyar Tanácsköztársaság emléke költészetünkben 1919-1945. Irodalomtörténeti füzetek (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsoldos, Jenő (1972) Szemere Samu kilencvenedik születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zuber, Marianne (1915) A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (17). Pfeifer, Budapest.

Zweig, Stefan (1926) Három mester : Balzac, Dickens, Dosztojevszkij. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

É

Édes, Gergely (1931) Eredeti oktató mesék. Magyar irodalmi ritkaságok (8.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 20 18:41:06 2024 CEST.