REAL-EOD

Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 405.

Book

Horányi, Mátyás, ed. (1980) Actas del Congreso internacional de la Asociacion Europea de Profesores de Espanol. Budapest, 31 de julio - 4 de agosto de 1978. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2538-0

Ferenczy, Lajos, ed. (1980) Advances in protoplast research : Proceedings of the 5th International protoplast symposium : July 9-14, 1979, Szeged. Symposia biologica Hungarica (22.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2343-4

Csáky, Edit, ed. (1980) „Akarom: tisztán lássatok”. Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2272-1

Knoll, J., ed. (1980) Aminergic and peptidergic receptors. Advances in pharmacological research and practice. Proceedings of the 3rd Congress of the Hungarian Pharmacological Society, Budapest, 1979. Advances in pharmacological research and practice (3/7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2479-1

Siklós, Tivadar, ed. (1980) Anyagtudomány és gyakorlat. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Lajos and Pléh, Csaba and Hunyady, György, eds. (1980) Attitudes, interaction and personality. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2088-5

Dezsényi, János and Tálos, Zoltán, eds. (1980) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1979. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Bosznay, Á., ed. (1980) Bracketing of eigenfrequencies of continuous structures. Euromech Colloquium, No 112. Mátrafüred 21-23 February, 1979. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2625-5

Borsa, Gedeon, ed. (1980) Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600 1-2. Akadémiai Kiadó - Koerner, Budapest. ISBN 963-05-1805-8

Enyedi, György and Mészáros, Julianna, eds. (1980) Development of settlement systems. Studies in geography in Hungary (15.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1898-8

Benda, Kálmán, ed. (1980) Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2009-5

Vasy, Géza, ed. (1980) Fiatal magyar költők, 1969-1978. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2260-8

Kulin, Ferenc, ed. (1980) Fiatal magyar prózaírók, 1965-1978. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2261-6

Csákvári, Béla, ed. (1980) Fémek korróziósebességének meghatározása a polarizációs ellenállás mérése alapján. A kémia újabb eredményei (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varentsov, M. and Grasselly, Gy., eds. (1980) General problems: mineralogy, geochemistry, methods. Geology and geochemistry of manganese (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1665-9

Honko, Lauri and Voigt, Vilmos, eds. (1980) Genre, structure and reproduction in oral literature. Bibliotheca Uralica (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2215-2

Csákvári, Béla, ed. (1980) Hidrogén-izotópeffektus kémiai reakciókban. A kémia újabb eredményei (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bolla, Kálmán, ed. (1980) Interlingvális hangtani egybevetések. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (5). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Horváth, Iván and Veres, András, eds. (1980) Ismétlődés a művészetben. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1835-X

Kakuk, Zsuzsa, ed. (1980) Kasantatarische Volkslieder : auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-33-x

Orosz, László, ed. (1980) Klasszikus és molekuláris genetika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1911-9

Juhász, János, ed. (1980) Kontrastive Studien ungarisch-deutsch. Studia comparationis linguae Hungaricae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1909-7

Bakács, Tibor and Szentgyörgyi, Rezső, eds. (1980) Környezet, jog, felelősség. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 6 (13). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. ISBN 963-7121-06-4

Köpeczi, Béla, ed. (1980) A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tudományos ülésszak. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2419-8

Bolla, Kálmán, ed. (1980) Magyar hangalbum : A magyar beszédhangok artikulációs és akusztikus sajátságai. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (6). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Varentsov, M. and Grasselly, M., eds. (1980) Manganese deposits on continents. Geology and geochemistry of manganese (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1665-9

Varentsov, M. and Grasselly, M., eds. (1980) Manganese on the bottom of recent basins. Geology and geochemistry of manganese (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1665-9

Solt, Judit and Kemény, T., eds. (1980) Measurement for progress in science and technology. Acta IMEKO 1979. Proceedings of the 8th IMEKO Congress of the International Measurement Confederation, Moscow, 1979. Acta IMEKO . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3147-X

Holló, János, ed. (1980) Mezőgazdaság és élelmezésügy 2. Élelmiszeripar. Műszaki értelmező szótár (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1953-4

Knoll, J., ed. (1980) Modulation of neurochemical transmission . Advances in pharmacological research and practice. Proceedings of the 3rd Congress of the Hungarian Pharmacological Society, Budapest, 1979. Advances in pharmacological research and practice (3/2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2476-7

Knoll, J., ed. (1980) Monoamine oxidases and their selective inhibition. Advances in pharmacological research and practice. Proceedings of the 3rd Congress of the Hungarian Pharmacological Society, Budapest, 1979. Advances in pharmacological research and practice (3/4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2490-2

Balogh, L. and Deme, László and Imre, Samu, eds. (1980) Mutató a magyar nyelvjárások atlasza I-VI. kötetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2425-2

R. Takács, Olga, ed. (1980) Mégis győztes, mégis új és magyar : tanulmányok a Nyugat megjelenésének hetvenedik évfordulójára. Irodalomtörténeti füzetek (100). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salánki, J. and Turpaev, T. M., eds. (1980) Neurotransmitters comparative aspects. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2601-8

Bartos, Attila and Karácsony, István, eds. (1980) Néhány matematikai módszer alkalmazásának lehetősége az orvosbiológiai kutatásban. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 6 (15). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. ISBN 963-7121-07-2

Kovács, Ágnes and Szemerkényi, Ágnes, eds. (1980) Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1951-8

Knoll, J., ed. (1980) Opiate receptors and the neurochemical correlates of pain. Advances in pharmacological research and practice. Proceedings of the 3rd Congress of the Hungarian Pharmacological Society, Budapest, 1979. Advances in pharmacological research and practice (3/5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2477-5

Hoffmann, Gizella, ed. (1980) Peregrinuslevelek, 1711-1750 : Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (6). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-188-4

Knoll, J., ed. (1980) Pharmacological control of heart and circulation. Advances in pharmacological research and practice. Proceedings of the 3rd Congress of the Hungarian Pharmacological Society, Budapest, 1979. Advances in pharmacological research and practice (3/1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2509-7

Kardos, Lajos and Pléh, Csaba, eds. (1980) Problems of the regulation of activity. Proceedings of the 4th Meeting of psychologists from the Danubian countries, Visegrád. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2447-3

Gedai, István and Bíró-Sey, Katalin, eds. (1980) Proceedings of the International numismatic symposium. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2055-9

Knoll, J., ed. (1980) Prostanoids. Advances in pharmacological research and practice. Proceedings of the 3rd Congress of the Hungarian Pharmacological Society, Budapest, 1979. Advances in pharmacological research and practice (3/6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2478-3

Szepesi, György, ed. (1980) Rendszerismeret, operációkutatás. Műszaki értelmező szótár (44). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1761-2

Köpeczi, Béla and Hopp, Lajos and R. Várkonyi, Ágnes, eds. (1980) Rákóczi-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1947-X

Benedek, Pál, ed. (1980) Steady-state flow-sheeting of chemical plants. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1891-0

Dezső, L. and Nemser, W, eds. (1980) Studies in English and Hungarian contrastive linguistics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1376-5

Mészáros, István, ed. (1980) Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1796-5

Enyedi, György, ed. (1980) Területi kutatások 3. Elmélet, módszer, gyakorlat (20). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Berényi, István, ed. (1980) Tokaj településfejlesztésének földrajzi alapjai. Földrajzi tanulmányok (17.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2293-4

Sugár, László and Bánóczy, Jolán and Rácz, István and Sallay, Kornélia, eds. (1980) Zabolevanija polosti rta. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1949-6

Lengyel, A. and Radan, G. T. B., eds. (1980) The archaeology of Roman Pannonia. Akadémiai Kiadó - University Press of Kentucky, Budapest. ISBN 963-05-1886-4

Szabó, László Gy., ed. (1980) A magbiológia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1924-0

Imre, Samu and Szathmári, István and Szűts, László, eds. (1980) A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek 3. nemzetközi kongresszusának előadásai. Nyelvtudományi értekezések (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2087-7

Pölöskei, Ferenc and Szabad, György, eds. (1980) A magyar tanyarendszer múltja. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1893-7

Tóth, Benedek, ed. (1980) A mezőgazdaság kemizálásának talajbiológiai kérdései. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 10 (18). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. ISBN 963-7121-64-1

Bogárdi, János and Petrasovits, Imre, eds. (1980) Öntözési és vízrendezési értelmező szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1876-7

Kaliszky, Sándor, ed. (1980) Építési mechanika. Műszaki értelmező szótár (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1957-7

Molnár, Katalin, ed. (1980) Összefoglaló az orosz és német nyelvterületen kialakult tájökológiai irányzatokról. Természetföldrajzi Dokumentáció (10). Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Dmitrijev, A. V. and Firszov, B. M. and Manszurov, N. Sz. and Szecskő, Tamás and Tamás, Pál, eds. (1980) A tömegkommunikáció a szocialista társadalom életében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2252-7

Almásy, Gedeon (1980) Mérlegegyenletek és mérési hibák : Doktori értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (108). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-105-6

Ambrózy, Denise (1980) NETSY: Network system simulator (from NETSY to NESSY - a case-study). KFKI Reports (80-25). MTA KFKI.

Ambrózy, Denise and Szabó, András and Tarnay, Katalin (1980) A program package architecture for computer network measurement. KFKI Reports (80-130). MTA KFKI.

Andics, Erzsébet (1980) Die ungarischen konservativen Helfer der österreichischen und der zaristischen Armee im Jahre 1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (152). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2565-8

Andrási, Andor and Beleznay, Éva (1980) International intercomparison of whole body counters. KFKI Reports (79-95). MTA KFKI.

Apáthy, István (1980) Complex investigation of the basic parameters of the upper atmosphere at the time of the flight of the geophysical rocket "Vertical-6". KFKI Reports (80-31). MTA KFKI.

Aszódi, G. and Szabon, János and Jánossy, István and Székely, Vladimir (1980) Uniform, high resolution thermal mapping of microcircuits using nematic liquid crystals. KFKI Reports (80-36). MTA KFKI.

Audisio, Paolo (1980) Fénybogarak = Nitidulidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 8 (140). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2444-9

Babic, E. and Marohnic, Z. and Fogarassy, Bálint and Kemény, Tamás and Lovas, Antal (1980) Resistivity minima in /Fe(x)Ni(1-x)/(75)B(25) metallic glasses. KFKI Reports (80-91). MTA KFKI.

Bagi, T. and Cziráki, Á. and Fogarassy, Bálint and Hegedűs, Z. (1980) Crystallization of Ni-Based electroless amorphous alloys. KFKI Reports (80-99). MTA KFKI.

Bajusz, Sándor (1980) Peptidszintézis. A kémia újabb eredményei (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2293-2

Bakonyi, Imre (1980) (31)P NMR parameters of amorphous Ni-P alloys prepared by different methods. KFKI Reports (80-78). MTA KFKI.

Bakonyi, Imre and Kovács, István and Lovas, Antal and Takács, László and Tompa, Kálmán and Varga, Lajos (1980) (31)P NMR measurements on rapidly quenched [Ni(1-x)Cu(x)](80)P(20) metallic glasses. KFKI Reports (80-83). MTA KFKI.

Bakos, J.S. (1980) Plasma diagnostic with lasers. KFKI Reports (80-119). MTA KFKI.

Balogh, János and Mahunka, Sándor (1980) Atkák XV = Acari XV. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 18 (139). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2290-X

Balogh, Sándor (1980) Die Frage des fakultativen Religionsunterrichts und die Kirchen. Frühjahr 1947. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (177). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2590-9

Balázs, András (1980) Die Rolle des Geschichtsunterrichts bei der Formung des Menschen des 20. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (181). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2594-1

Balázs, Péter (1980) Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2200-4

Bata, Lajos (1980) Folyadékkristályok - új anyagok a tudományos kutatás és a gyakorlati felhasználás számára. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2029-X

Batsányi, János (1980) Batsányi János poétai munkái. Akadémiai Kiadó - Magyar Helikon, Budapest. ISBN 963-05-2424-4

Bauhoff, W. and Geramb, H.V. von and Pálla, Gabriella (1980) Study of nonlocal and local equivalent microscopic optical potentials. KFKI Reports (80-123). MTA KFKI.

Bencze, György (1980) N-body methods in the theory of nuclear reactions. KFKI Reports (80-52). MTA KFKI.

Bencze, P. (1980) Comparison of ion temperature and ion density measured during geomagnetically very quiet conditions on board of the geophysical rocket "Vertical-6" with the international reference ionosphere. KFKI Reports (80-30). MTA KFKI.

Benczédi, László (1980) Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664-1685. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2326-4

Benda, Kálmán (1980) Ungarisch - serbische Versöhnungsversuche während des Rákóczi-Aufstandes, 1703-1711. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (144). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2557-7

Benedikt, Szvetlána (1980) Nem ismételhető döntéshozatal analízise kockázattal járó esetekben. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (111). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-108-0

Berecz, Endre and Balláné Achs, Márta (1980) Gázhidrátok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2024-9

Berend, T. Iván (1980) History as a discipline - scholarly and scholastic. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (179). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2592-5

Berend, T. Iván (1980) Underdevelopment in Europe in the context of East-West relations in the 19th century. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (158). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2571-2

Bergou, János and Varró, Sándor and Fedorov, M.V. (1980) e-e Scattering in the presence of an external field. KFKI Reports (80-53). MTA KFKI.

Bodné Bobrovszky, Ida (1980) A XVII. századi mezővárosok iparművészete. Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2201-2

Bogárdi, János (1980) Kutatási jelentések a vízgazdálkodásban. A kutatástervezés és -szervezés főbb kérdései. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2287-X

Boór, Ferenc (1980) A traktormotorok diagnosztikai vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2493-7

Bujtás, László (1980) A vállalati struktúrák főbb innovációs hatásterületeinek gazdasági és iparjogvédelmi értékelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2354-X

Buka, Ágnes and Bata, Lajos and Kresse, H. (1980) Reorientation of the long molecular axis in smectic phases. KFKI Reports (80-04). MTA KFKI.

Bálint, Mária (1980) Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia. Gondolatkörök a mai polgári pedagógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2349-3

Bánk, Endre (1980) Homológ művi inseminatio a meddő házasságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2000-1

Bárczi, Géza (1980) Magyar történeti szóalaktan. I. A szótövek. ELTE, Budapest.

Bárdos, Kornél (1980) Győr zenéje a 17-18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1838-4

Bécsy, Tamás (1980) A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben. Irodalomtörténeti füzetek (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1829-5

Békéssy, András and Demetrovics, János and Gyepesi, György (1980) Relációs adatbázisok logikai szintű vizsgálata funkcionális függőségek szempontjából. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (109). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-106-4

Csizmadia, Andor (1980) Relations entre la Hongrie et le Saint-Siege pendant l'entre-deux-guerres. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (172). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2585-2

Csóka, János Lajos (1980) Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn. Studia Hungarica (11). Trofenik, München.

Csőre, Pál (1980) A magyar erdőgazdálkodás története : középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1914-3

Czimber, Gy. (1980) A somkóró - Melilotus Mill. (III/4.). Magyarország kultúrflórája (46). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2072-9

Cziráki, Á. and Fogarassy, Bálint and Bakonyi, Imre and Tompa, Kálmán and Bagi, T. and Hegedűs, Z. (1980) Investigation of chemically deposited and electrodeposited amorphous Ni-P alloys. KFKI Reports (80-34). MTA KFKI.

Cziráki, Ágnes (1980) Electronmicroscopic investigations of transition metal based metallic glasses. KFKI Reports (80-111). MTA KFKI.

Demetrovics, János (1980) Relációs adatmodell logikai és strukturális vizsgálata. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (114). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-111-0

Diószegi, István (1980) Andrássy und Disraeli im Sommer des Jahres 1877. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (156). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2569-0

Doerfer, Gerhard (1980) Wörterbuch des Chaladsch. Dialekt von Charrab. Bibliotheca orientalis Hungarica (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1842-2

Donhoffer, Szilárd (1980) Homeothermia of the brain. Cerebral blood flow, metabolic rate, and brain temperature in the cold. The possible role of neuroglia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2405-8

Donáth, Blanka (1980) Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1801-5

Dézsi, István and Kajcsos, Zsolt (1980) Temperature effects in positronium quenching and inhibition in glycerol-water solutions. KFKI Reports (80-112). MTA KFKI.

Elekes, Lajos (1980) Le probleme de l'histoire et de la méthode dans la science bourgeoise moderne. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (178). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2591-7

Elődi, Pál (1980) Biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1792-2

Endrőczi, Gábor (1980) Signal identification method for diagnostic use with filter triad. KFKI Reports (80-57). MTA KFKI.

Erdei, Ferenc (1980) Tudománypolitikai, kutatásirányítási és szervezéstudományi tanulmányok. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2645-X

Erdei, Ferenc (1980) A magyar társadalomról. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2245-4

Erényi, Tibor (1980) Istoriâ rabočego klassa - istoriâ rabočego dviženiâ. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (155). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2568-2

Evva, Ferenc (1980) A fotográfiai rejtett kép. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Faigel, Gyula and De Vries, W.H. and Jansen, H.J.F. and Tegze, Miklós and Vincze, Imre (1980) Quasi-crystalline modelling of amorphous alloys. KFKI Reports (80-84). MTA KFKI.

Farkas, Gábor (1980) Politikai viszonyok Fejér megyében, 1919-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1942-9

Farkas, J. and Kiss, L. and Lovas, Antal and Kovács, P. and Géczi, E. (1980) Electrochemical corrosion of Fe(1-x)B(x) metallic glasses. KFKI Reports (80-110). MTA KFKI.

Fazekas, Patrik (1980) A manifestation of the frustration effect in S=1/2 quantum spin systems. KFKI Reports (80-03). MTA KFKI.

Fodor, Judit (1980) Die Entwicklung der Determinismus-Konzeption und ihre Beziehungen zur Quantenmechanik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1852-X

Fogarassy, Bálint and Vasvári, Béla and Szabó, Imre and Jafar, A. (1980) Electrical transport properties of /Fe(c)TM(1-c)/(x)B(1-x) type metallic glasses. KFKI Reports (80-92). MTA KFKI.

Forgács, F. and Hajdu, Ferenc and Sváb, Erzsébet and Takács, J. (1980) Structure of Ni(60)Nb(40) metallic glass studied by combined X-ray and neutron diffraction. KFKI Reports (80-85). MTA KFKI.

Forgács, Péter and Horváth, Z. and Palla, L. (1980) Exact multimonopole solutions in the Bogomolny-Prasad-Sommerfield limit. KFKI Reports (80-122). MTA KFKI.

Forgács, Péter and Horváth, Zoltán and Palla, L. (1980) Generating the BPS one monopole by a Bäcklund transformation. KFKI Reports (80-17). MTA KFKI.

Forgács, Péter and Horváth, Zoltán and Palla, László (1980) An exact fractionally charged selfdual solution. KFKI Reports (80-60). MTA KFKI.

Galántai, József (1980) Austria-Hungary and the war. The october 1913 crisis - prelude to july 1914. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (162). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2575-5

Garai, László (1980) Szabadságszükséglet és esztétikum. Tanulmánygyűjtemény. Muszeion könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2274-8

Gaál, Anna and Soltész, János and Ruda, Mihály and Ratkó, István (1980) Tanulmányok a statisztikai adatfeldolgozásról. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (110). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-107-2

Gaál, Ödön (1980) Electrophoresis in the separation of biological macromolecules. Akadémiai Kiadó - Wiley, Budapest. ISBN 963-05-1840-6

Geday, Gusztáv (1980) Entz Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1975-5

Gerencsér, László and Hangos, Katalin (1980) Diszkrét lineáris sztochasztikus rendszerek önhangoló szabályozása. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (101). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-098-X

Gerencsér, Piroska and Szép, Endre and Zilahy, Ferenc and Marton, Zsolt (1980) Robotmegfogók adaptivitása : 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (103). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-101-3

Gergely, Jenő (1980) Vliânie socialʹnyh ènciklik na katoličeskie obŝestvennye dvizeniâ v Vengrii, 1919-1939. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (170). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2583-6

Gergely, József (1980) Program package sparse matrices. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (115). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-112-9

Gerő, Győző (1980) Az oszmán-török építészet Magyarországon : Dzsámik, türbék, fürdők. Művészettörténeti füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerškovič, Aleksandr Abramovič (1980) Petőfi és a színház. Irodalomtörténeti füzetek (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2516-X

Ghimessy, László (1980) A tájpotenciál meghatározásának energetikai alapon történő megközelítése. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Glattfelder, Péter (1980) Az ágazati kapcsolati mérlegek előrebecslési módszerei. Közgazdasági értekezések (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2273-X

Glatz, Ferenc (1980) Der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie und die ungarische Geschichtswissenschaft. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (180). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2593-3

Glatz, Ferenc (1980) Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzetről és államról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1748-5

Glauber, Andor (1980) Csontdaganatok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1774-4

Golden, Peter Benjamin (1980) Khazar studies. An historico-philological inquiry into the origins of the Khazars 1-2. Bibliotheca orientalis Hungarica (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1548-2

Gombosi, Tamás and Owens, Aaron J. (1980) The interplanetary transport of solar cosmic rays. KFKI Reports (80-46). MTA KFKI.

Gránásy, László and Lovas, Antal and Kemény, Tamás (1980) The influence of thermal history on the physical properties of Fe-B metallic glasses. KFKI Reports (80-79). MTA KFKI.

Gyimesi, Sándor (1980) Incomes, public constructions and investments in the Hungarian towns in the 18th century. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (147). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2560-7

Györffy, György (1980) Zur Frage der demographischen Wertung der päpstlichen Zehntlisten. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (135). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2548-8

Góczán, László (1980) Mezőgazdasági területek agroökogeográfiai kutatása, tipizálása és értékelése. Földrajzi tanulmányok (18.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2314-0

Hajdú, József and Tátrai, György (1980) Cukorrépa-betakarító gépek veszteségeinek csökkentése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2440-6

Halász, László (1980) Vizsgálatok az irodalmi mű megítélésének pszichológiai közvetítéséről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1832-5

Hanák, Péter (1980) The start of Endre Ady' s literary career, 1903-1905. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (159). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2572-0

Haszpra, Ottó (1980) Modelling hydroelastic vibrations. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2403-1

Havas, Jenő (1980) Ion- és molekulaszelektív elektródok biológiai rendszerekben. A kémia újabb eredményei (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Havas, Péter (1980) A természettudományos fogalmak alakulása. Vizsgálatok alsó tagozatos tanulók körében. Pszichológia a gyakorlatban (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2427-9

Heckenast, Gusztáv (1980) Die Produktionsverhältnisse des Eisenwesens im mittelalterlichen Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (142). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2555-0

Hegedűs, Z. and Király, J. and Kisdiné Koszó, Éva and Sós, G. and Lovas, Antal (1980) Investigation of aging processes in iron-based metallic glasses. KFKI Reports (80-101). MTA KFKI.

Herpy, Miklós (1980) Analog integrated circuits. Operational amplifiers and analog multipliers. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-471-99604-1

Heszky, L. and Jeanplong, J. (1980) Az angolperje - (Lolium perenne L.) és rokonai (VIII/10.). Magyarország kultúrflórája (48). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2376-0

Hoppál, Mihály (1980) Ipolyi Arnold. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1976-3

Horváth, Ferenc (1980) X-ray morphology of occupational locomotor diseases. Akadémiai Kiadó - University Park Press, Budapest. ISBN 963-05-1703-5

Horváth, János (1980) A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2313-2

Hughston, L.P. (1980) The twistor particle programme. KFKI Reports (80-18). MTA KFKI.

Husti, István (1980) Vizsgálatok a gépi szárazborsóbetakarítás veszteségeinek meghatározására és csökkentésére. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2507-0

Háber, Judit and H. Sas, Judit (1980) Tankönyvszagú világ. Szociológiai tanulmányok (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2244-6

Iglói, Ferenc and Kollár, János (1980) Cluster perturbation theory for classical fluids. 2. KFKI Reports (80-121). MTA KFKI.

Ihász, Mihály (1980) Vagotomia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2052-4

Illy, Hédi (1980) Nyomottvizes reaktorok primer vízkörének analitikai és mintavételi problémái. KFKI Reports (80-69). MTA KFKI.

Illy, Hédi (1980) Recent bibliography on analytical and sampling problems of a PWR primary coolant. KFKI Reports (80-48). MTA KFKI.

Jancsó, Gábor (1980) Bibliography on vapour pressure isotope effects. Supplement I. KFKI Reports (80-20). MTA KFKI.

Jemnitz, János (1980) The international labour movement between 1914 and 1917. The efforts of socialists in the entente countries to convene the Stockholm conference. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (163). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2576-3

Juhász, János (1980) Háztáji gazdálkodás mezőgazdaságunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2254-3

Jákli, György and Illy, Hédi (1980) Vapour pressure isotope effect of the equimolar H(2)O-D(2)O mixture. KFKI Reports (80-15). MTA KFKI.

Jákli, György and Jancsó, Gábor (1980) On the ideal behaviour of the equimolar H(2)O-D(2)O mixture. KFKI Reports (80-16). MTA KFKI.

Jánossy, Mihály and Grozeva, M. and Rózsa, Károly (1980) Investigations on a hollow cathode Al ion laser. KFKI Reports (80-19). MTA KFKI.

Józsa, Péter (1980) Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1785-X

József, Attila (1980) Döntsd a tőkét, ne siránkozz. Versek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2434-1

Kajcsos, Zsolt and Brauer, G. (1980) Metallic glasses studied by positron annihilation. KFKI Reports (80-86). MTA KFKI.

Kajcsos, Zsolt and Brauer, G. (1980) Some iron-based metallic glasses studies by positron annihilation. KFKI Reports (80-74). MTA KFKI.

Kanyar, József (1980) Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdaságig 1920-1949. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2063-X

Kecső, István (1980) A kutatási folyamat az ismeretlentől a hasznosításig. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2032-X

Kelle, Péter (1980) Megbízhatósági készletmodellek és alkalmazásuk. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (107). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-104-8

Kemény, Tamás (1980) Thermal stability and crytallization of transition metal-boron metallic glasses. KFKI Reports (80-102). MTA KFKI.

Kemény, Tamás and Vincze, Imre and Davies, H.A. and Donald, I.W. and Lovas, Antal (1980) Crystallization products of Fe-B-Si based metallic glasses. KFKI Reports (80-103). MTA KFKI.

Kertész, Marianna (1980) Allgemeine und wissenschaftsgeschichtliche Fragen des Verhältnisses von Grammatik und Lexik und seine Problematik in konfrontativer Sicht. Budapester Beiträge zur Germanistik (8.). ELTE, Budapest.

Kirschner, Béla (1980) A Kommunisták Magyarországi Pártja stratégiai irányvonalának alakulása 1919-1921. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1908-9

Kiss, István (1980) Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Irodalomtörténeti könyvtár (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1937-2

Kiss, Lajos (1980) Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2277-2

Kiss, László (1980) Az elektrokémiai fémoldódás kinetikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1794-9

Klein, Sándor (1980) A komplex matematikatanítási módszer pszichológiai hatásvizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1737-X

Knuth, Előd and Radó, Péter and Tóth, Árpád (1980) Az SDLA előzetes ismertetése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (104). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-102-1

Knuth, Előd and Radó, Péter and Tóth, Árpád (1980) Preliminary description of SDLA. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (105). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-099-8

Koblinger, László (1980) REBEL-3: A code for calculating doses in the organs of a phantom standing in a dwelling room. KFKI Reports (80-07). MTA KFKI.

Kollár, János (1980) Cluster perturbation theory for classical fluids I. KFKI Reports (80-114). MTA KFKI.

Kosáry, Domokos (1980) Les réformes scolaires de l'absolutisme éclairé en Hongrie entre 1765 et 1790. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (149). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2562-3

Kosáry, Domokos (1980) Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1717-5

Kovacsics, József (1980) Bevezetés az államigazgatási informatikába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2404-X

Kovalovszki, Júlia (1980) Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon : Bronzkor, III-IV. és XI-XIII. század. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2317-5

Kovács, János (1980) A munkaerő társadalmi újratermelése és tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2240-3

Kovásznai, Viktória (1980) Reményi József éremművészete. Leíró katalógus, 1903-1977. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2041-9

Kozéki, Béla (1980) A motiválás és motiváció összefüggéseinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2064-8

Kristó, Gyula (1980) Laslo Kan i Transil'vaniâ. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (134). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2547-X

Kulcsár, Kálmán (1980) Rechtssoziologische Abhandlungen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1896-1

Kulin, Katalin (1980) Creación mítica en la obra de García Márquez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2381-7

Kurt, V.G. (1980) Energetic particle, solar wind plasma and magnetic field measurements on board Prognoz-6 during the large scale interplanetary disturbance of Jan. 3-4, 1978. KFKI Reports (80-32). MTA KFKI.

Kádár, Béla (1980) Problems of economic growth in Latin America. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1853-8

Kállay, István (1980) Management of big estates in Hungary between 1711 and 1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (146). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2559-3

Kállya, István (1980) A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kárpáti, I. and Bányai, L. (1980) A pohánka és a tatárka - Fagopyrum esculentum Moench F tataricum (L.) Gärtn (VII/10.). Magyarország kultúrflórája (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2230-6

Kézdi, Árpád (1980) Handbook of soil mechanics 2. Soil testing. Handbook of soil mechanics (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0025-6

Kósa, László (1980) A burgonya Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2312-4

Kóta, József (1980) How does the global structure of the interplanetary magnetic field affect cosmic ray modulation? KFKI Reports (80-72). MTA KFKI.

Köpeczi, Béla (1980) Lumieres et nation en Europe Centrale et Orientale. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (148). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2561-5

Lackó, Mihály (1980) Politik, Kultur, Literatur. Beiträge zur publizistischen Tätigkeit von Georg Lukács in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (171). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2584-4

Lakó, György (1980) Budenz József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1977-1

Lech, Szczucki (1980) Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Jacobus Palaeologus és Christian Francken). Humanizmus és reformáció (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lohner, Tivadar (1980) Ellipsometric and channeling studies on ion-implanted silicon. KFKI Reports (80-64). MTA KFKI.

Losonczi, Ágnes (1980) Bedarf, Funktion, Wertwechsel in der Musik. Musiksoziologische Untersuchung des Musiklebens in Ungarn nach 1945. Musicologia Hungarica. N. F. (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1897-X

Lovas, Antal and Gránásy, László and Zámbó, Lászlóné and Király, J. (1980) Influence of transition-metal additives on the thermal stability of Fe(80)TM(3)B(17) quasi-eutectic metallic glasses. KFKI Reports (80-104). MTA KFKI.

Lovas, Antal and Potocky, L. and Novák, Lajos and Kisdiné Koszó, Éva and Zámbó, Lászlóné (1980) Thermomagnetic investigations on quasi-binary Fe(80)TM(3)B(17) amorphous alloys. KFKI Reports (80-94). MTA KFKI.

Lugossy, Gyula (1980) Az endogen uveitisek és általános orvosi vonatkozásaik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2402-3

Lukács, György (1980) A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2426-0

Lukács, György (1980) A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. A Lukács Archívum és Könyvtár kiadványa/Lukács György hagyatékából - Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2426-0

Lutter, András and Ferencz, Kárpát (1980) Light scattering of dielectric mirrors. KFKI Reports (80-06). MTA KFKI.

Láng, Imre (1980) Attempts to restore economic and financial relations between capitalist states, 1934-1938. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (174). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2587-9

MTA, SZTAKI (1980) Operációs rendszerek elmélete : VI. Visegrádi téli iskola. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (113). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-110-2 OSZK: 81-00016-2*

Magyari Beck, István (1980) Alkotás a szervezetben. Az alkotó munka irányítására vonatkozó felfogások és szervezeti megoldások elméleti és empirikus vizsgálata. Szociológiai tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2059-1

Majer, Antal (1980) A Bakony tiszafása. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2294-2

Major, Sándor (1980) Foundations for hammers, reciprocating engines, and other machines, vibration isolation and damping. Dynamics in civil engineering (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2206-3

Major, Sándor (1980) Foundations for high speed machinery, steam and nuclear power plants, structural details. Dynamics in civil engineering (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2206-3

Major, Sándor (1980) Fundamentals in vibration theory and practice including machine foundations, soil dynamics, instrumentation, vibration tolerances. Dynamics in civil engineering (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2206-3

Major, Sándor (1980) Vibrations in buildings and industrial structures, dynamics in hydraulic structures and bridges. Dynamics in civil engineering (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2206-3

Makkai, László (1980) Agrarian landscapes of historical Hungary in feudal times. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (140). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2553-4

Maksay, Ferenc (1980) „Le pays de la noblesse nombreuse”. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (139). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2552-6

Maróth, Miklós (1980) A görög logika Keleten. Apollo könyvtár (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1959-3

Mazur, Slawomir and Kaszab, Zoltán (1980) Sutabogarak = Histeridae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2073-7

Mesterházy, Károly (1980) Nemzetiségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a honfoglaló magyarságnál. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2310-8

Mikszáth, Kálmán (1980) Elbeszélések 11. 1885-1886. Mikszáth Kálmán összes művei (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2061-3

Miller, G.P. (1980) A hegyvidéki és hegylábi területek tájkutatása. Szovjet földrajz (22). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Mineev, V. Yu. and Spir'kova, E.S. and Gringauz, K.I. and Verigin, M.I. and Kotova, G.A. and Somogyi, Antal (1980) Prognoz 4 observations of electrons accelerated up to energies =< 2MeV and of the cold plasma between the magnetopause and the bow shock. KFKI Reports (80-29). MTA KFKI.

Mokány, Sándor (1980) Magyar szófejtések. Nyelvtudományi értekezések (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2280-2

Moravánszky, Ákos (1980) Antoni Gaudí. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1950-X

Moser, Miklós (1980) Microstructures of ceramics. Structure and properties of grinding tools. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1576-8

Mucsi, Ferenc (1980) „Découverte de la Hongrie”. Formation du programme politique du radicalisme bourgeois. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (160). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2573-9

Mályusz, Elemér (1980) Die Entstehung der ständischen Schichten im mittelalterlichen Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2550-X

Mándy, Gy. and Szabó, L. and Ács, A. (1980) A borsó - Pisum sativum L. (III/17.). Magyarország kultúrflórája (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2377-9

Márkus, László (1980) Über die Methodologie der modernen ungarischen Pressehistoriographie unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des ungarischen Pressewesens zwischen 1919 und 1944. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (169). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2582-8

Mátyás, Antal (1980) History of modern non-Marxian economics. From marginalist revolution through the Keynesian revolution to contemporary monetarist counter-revolution. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1894-5

Mérei, Gyula (1980) Der Aussenhandel des Königreichs Ungarn, 1790-1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (150). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2563-1

Módos, Gyula (1980) A hálós modellek alkalmazási területei és lehetőségei a mezőgazdasági vállalatokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2050-8

Nagy, Ferenc (1980) Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2250-0

Nagy, Géza (1980) Az egyedi egyetemes (Jean-Paul Sartre). Egy polgári filozófus-művész egyéni és társadalmi kalandja a XX. században. Modern filológiai füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2412-0

Nagy, Imre and Tarnóczi, Tivadar and Hossó, Mária and Pavlyák, Ferenc (1980) Investigation of metallic glasses by Auger spectroscopy. KFKI Reports (80-80). MTA KFKI.

Nagy, József (1980) 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2258-6

Nagy, Zsuzsa (1980) Bethlen liberális ellenzéke. A liberális polgári pártok 1919-1931. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1783-3

Nalimov, Vasilij Vasil'evič (1980) Tudománymetria. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2352-3

Nemes, Dezső (1980) Die Grosse Sozialistische Oktoberrevolution, die Entfaltung des revolutionären Kampfes in Ungarn und die Ungarische Räterepublik. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (164). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2577-1

Neumann, János (1980) A kvantummechanika matematikai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2295-0

Nguyen, Mihn Khue (1980) Effect of weak hopping on the behaviour of the one-dimensional box model. KFKI Reports (80-41). MTA KFKI.

Novák, Lajos and Kisdiné Koszó, Éva and Potocky, L. and Lovas, Antal (1980) Correlation between technological parameters and induced anisotropy in amorphous Fe-B alloys. KFKI Reports (80-81). MTA KFKI.

Nyikos, Lajos and Vértes, Ákos and Schiller, Róbert (1980) Theoretical approach to charge transfer between molecules and their ions. KFKI Reports (80-56). MTA KFKI.

Nyíri, Júlia (1980) Space structure of hadrons and soft processes. KFKI Reports (80-118). MTA KFKI.

Orbán, Sándor (1980) Social transformation of the Hungarian peasantry after the liberation. On the historical postponement of the disintegration of the peasantry in East-Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (176). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2589-5

Ormos, Mária (1980) Faschismus und Krise. Über einige theoretische Fragen der europäischen faschistischen Erscheinungen. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (173). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2586-0

Orosz, László (1980) A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1828-7

Pach, Zsigmond Pál (1980) The Transylvanian route of Levantine trade at the turn of the 15th and 16th centuries. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (138). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2551-8

Palkovits, Miklós (1980) Útmutató és atlasz patkányagy sejtcsoportjainak izolált kivételére. Biológiai tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2208-X

Palotás, Emil (1980) Ziele und geschichtliche Realität. Wirtschaftsbestrebungen Österreich-Ungarns auf dem Balkan zur Zeit des Berliner Kongresses im Jahre 1878. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (157). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2570-4

Palotás, László (1980) Beton, habarcs, kerámia, műanyag. Mérnöki szerkezetek anyagtana (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2289-6

Paraicz, Ervin (1980) Nevrologicseszkie i nejrohirurgicseszkie iszszledovanija v grudnom i detszkom vozraszte. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2079-6

Pataki, László (1980) Basic analytical chemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1534-2

Paulinyi, Oszkár (1980) Der erste Anlauf zur Zentralisation der Berggerichtsbarkeit in Ungarn. Aus der Vorgeschichte der maximilianischen Bergordnung. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (141). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2554-2

Penyigey, Dénes (1980) Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrártörténeti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2030-3

Penyigey, Dénes (1980) Tessedik Sámuel. Agrártörténeti tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2378-7

Perjés, Zoltán (1980) Introduction to twistor particle theory. KFKI Reports (80-76). MTA KFKI.

Perjés, Zoltán and Sparling, George A.J. (1980) An ISU(3) hadron mass formula. KFKI Reports (80-126). MTA KFKI.

Peschka, Vilmos (1980) Az etika vonzásában. Jogelméleti problémák az etika aspektusából. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2530-5

Petroszjanc, A. M. (1980) Az atomtudomány és atomtechnika időszerű problémái a Szovjetunióban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2068-0

Pető, Gábor and Kanski, J. (1980) Photoemission spectra of ion-implanted amorphous Si and Fe(84)B(16) metal-glass. KFKI Reports (80-05). MTA KFKI.

Pető, Gábor and Kanski, J. and Lovas, Antal and Sasvári, J. (1980) The investigation of amorphous-crystalline transition in Fe-B metallic glasses by photoemission. KFKI Reports (80-105). MTA KFKI.

Pintér, Sándor (1980) The thickness of the interplanetary collisionless shock waves. KFKI Reports (80-27). MTA KFKI.

Pléh, Csaba (1980) A pszicholingvisztika horizontja. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2324-8

Pogány, Mária (1980) Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában, 1845-1873. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2060-5

Pogányné Balás, Edith (1980) The influence of Rome's antique monumental sculptures on the great masters of the Renaissance. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1682-9

Potocky, L. and Karel, V. and Kisdiné Koszó, Éva and Novák, Lajos and Longauer, S. (1980) Crystallization of amorphous Fe-B alloys. KFKI Reports (80-106). MTA KFKI.

Potocky, L. and Mlynek, R. and Kisdiné Koszó, Éva and Takács, János and Samuely, P. (1980) Magnetostriction on magnetic- and stress-annealed Fe-B amorphous alloys. KFKI Reports (80-95). MTA KFKI.

Prékopa, András (1980) Sztochasztikus programozási modellek és alkalmazásuk. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (106). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-103-X

Pálla, Gabriella and Bauhoff, W. and Geramb, H.V. von (1980) Microscopic optical potential for (24)Mg, (23)Mg, (23)Na. KFKI Reports (80-124). MTA KFKI.

Pándi, Pál (1980) Bánk bán-kommentárok. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pászti, Ferenc (1980) Surface impurity loss during MeV (14)N(+) ion bombardment. KFKI Reports (80-65). MTA KFKI.

Pásztor, Emil (1980) Concise neurosurgery. For general practitioners and students. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2070-2

Pásztorné Varga, Katalin (1980) Rekurzív eljárás : Boole-függvényrendszerek nemredundáns diszjunktiv normálformáit előállító, idő- és memóriaigény szempontjából optimális algoritmus. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (102). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-100-5

Pócsik, István (1980) New interpretation of light scattering measurements in nematic liquid crystals. KFKI Reports (80-47). MTA KFKI.

Pólay, Elemér (1980) The contracts in the triptychs found in Transylvania and their Hellenistic features. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (133). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2546-1

Pölöskei, Ferenc (1980) Das ungarische Regierungssystem vor dem Verfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (161). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2574-7

Pölöskei, Ferenc (1980) Hungary after two revolutions 1919-1922. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (132). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2481-3

Reményi, Károly (1980) Combustion stability. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2023-0

Rolla, Margit (1980) A fiatal Kaffka Margit. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (10/85). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 7301 35 6

Rácz, Attila (1980) Courts and tribunals. A comparative study. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1799-X

Rácz, István (1980) A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849-1914. Agrártörténeti tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2231-4

Rókusfalvy, Pál (1980) A sporttevékenység regulációs felfogása. A teljesítménymotiváció és a döntés kísérleti vizsgálata a sporttevékenységben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1784-1

Rózsa, Károly (1980) Hollow cathode discharges for gas lasers. KFKI Reports (80-08). MTA KFKI.

Sajó, András (1980) Jogkövetés és társadalmi magatartás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2337-X

Salamon, Konrád (1980) A márciusi front. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2366-3

Schweitzer, Pál (1980) Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1600-4

Sebestyén, Ákos (1980) Einstein's theory recovered. KFKI Reports (80-113). MTA KFKI.

Selivanov, V.M. and Pallagi, Dezső and Horányi, Sándor and Hargitai, Tibor and Tőzsér, Sándor and Vadász, G. (1980) Razrabotka i issledovanie termometricheskoj korreljacionnoj sistemy izmerenija raskhoda teplonositelnija dlja reaktorov tipa RBM-K. KFKI Reports (80-70). MTA KFKI.

Soó, Rezső (1980) A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 1. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2130-X

Soós, Pál and E. Majzik, Piroska (1980) Cukorrépa-hozamkísérletek értékelése kovariancia-analízissel. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2439-2

Soós, Árpád (1980) Csupaszlegyek - laposfejű legyek = Psilidae - Platystomatidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (143). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2504-6

Spira, György (1980) Kossuth and posterity. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (153). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2566-6

Stamenkovic, S. and Plakida, N.M. and Aksienov, V.L. and Siklós, Tivadar (1980) A model description of ferroelectric phase transitions. KFKI Reports (80-115). MTA KFKI.

Steinmann, Henrik (1980) Függelék, mutatók = Appendix, indices. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 9/A (141). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2468-6

Steinmann, Henrik (1980) Függelék, mutatók = Appendix, indices. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15/D (142). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2503-8

Sváb, Erzsébet and Kadomtseva, A.M. and Krinjeckij, I.B. and Lukina, M.M. and Matvejev, V.M. (1980) Spin reorientation transitions in Co(2+) substituted ErFeO(3). KFKI Reports (80-127). MTA KFKI.

Szabó, Bálint (1980) Le passage au socialisme et le systeme a plusieurs partis. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (175). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2588-7

Szabó, Imre (1980) A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1958-5

Szabó, József (1980) Hunfalvy János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1978-X

Szabó, Pál (1980) Több jelrendszerű lyukszalag periféria illesztés. KFKI Reports (80-43). MTA KFKI.

Szabó, Péter Pál and Félszerfalvi, János and Lénárt, Attila (1980) Energy dependence of CaSO(4):Dy and LiF TLDs. KFKI Reports (80-51). MTA KFKI.

Szabó, Zoltán (1980) Szerkezet és reakcióképesség. Tizenkét előadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2380-9

Szabó, Ágnes (1980) Legal and underground labour movement in Hungary, 1919-1945. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (168). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2581-X

Szakály, Ferenc (1980) Hungary and Eastern Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (182). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2595-X

Szalay, Sándor (1980) Limits on neutrino degeneracy from early nucleosynthesis. KFKI Reports (80-59). MTA KFKI.

Szauder, József (1980) Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1974-7

Szita, Éva (1980) A lemaradó ágazatok a fejlett tőkésországokban. Ipargazdasági értekezések (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2407-4

Szántó, Imre (1980) A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon, 1541-1593. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2288-8

Székely, György (1980) Antal Budai Nagy et la guerre paysanne de Transylvanie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (136). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2549-6

Székácsné Vida, Mária (1980) A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1904-6

Szép, Iván and Forgács, Gábor (1980) Töltéstárolás és töltéstovábbítás szigetelő-félvezető rétegszerkezetekben. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2466-X

Szépfalusy, Péter and Tél, Tamás (1980) Renormalization group analysis of relaxational dynamics in systems with many-component order-parameter II. KFKI Reports (80-38). MTA KFKI.

Szőke, József and Láng, Edit (1980) Adatfeldolgozás. 17. KFKI Reports (80-44). MTA KFKI.

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán and Demeter, István (1980) K X-ray production cross-sections induced by 1.6 to 4.0 MeV deuterons. KFKI Reports (80-73). MTA KFKI.

Szűcs, E. (1980) Similitude and modelling. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1741-8

Sárközi, István (1980) Az ellenforradalmi rendszer népiskola-politikája Magyarországon 1919. augusztus-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2255-1

Sárközy, Tamás (1980) Die Theorie des gesellschaftlichen Eigentumsrechts im Verlauf der sozialistischen Wirtschaftsreformen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1743-4

Séra, László (1980) A nevetés és a humor pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2286-1

Sólyom, László (1980) Környezetvédelem és polgári jog. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2341-8

Sólyom, László (1980) The decline of civil law liability. Akadémiai Kiadó - Sijthoff & Noordhoff, Budapest. ISBN 963-05-2232-2

Sütő, András (1980) Ising models without phase transactions. KFKI Reports (80-117). MTA KFKI.

Takács, Lajos (1980) Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2202-0

Takács, László and Hargitai, Csaba (1980) Characterization of the local order in amorphous model structures. KFKI Reports (80-87). MTA KFKI.

Takács, László and Tóthné Kádár, Enikő (1980) Mössbauer study of amorphous Fe-P alloys. KFKI Reports (80-96). MTA KFKI.

Tardy, Lajos (1980) A tatárországi rabszolgakereskedelem és a magyarok a XIII-XV. században. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2276-4

Tarnay, K. (1980) Measurement principles in networking monitoring. KFKI Reports (80-128). MTA KFKI.

Tarnay, K. (1980) The measurement of computer networks. KFKI Reports (80-129). MTA KFKI.

Tarnay, Katalin (1980) Priblizhenie k analizu setej EHVM so storony teorii IGR. KFKI Reports (80-116). MTA KFKI.

Tarnóczi, Tivadar and Nagy, Imre and Albert, Béla and Hossó, Mária (1980) Relaxation processes in metallic glasses investigated by magnetic measurements. KFKI Reports (80-107). MTA KFKI.

Tekin, Şinasi (1980) Buddhistische Uigurica aus der Yüan-Zeit. Bibliotheca orientalis Hungarica (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1055-3

Temesváry, Ferenc (1980) A sárvári Nádasdy Ferenc Muzeum fegyvergyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2203-9

Tilkovszky, Loránt (1980) Die Weimarer Republik und die deutschen Minderheiten in Donaubecken. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (167). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2580-1

Tokody, Gyula (1980) Aussenpolitische Beziehungen zwischen der Ungarischen Räterepublik und Deutschland. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (166). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2579-8

Tokody, Gyula (1980) Németország 1918-1919. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2006-0

Tolnai, György (1980) The growth of big industry and domestic market in the third world. Transformation of the traditional sector: present and future. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2501-1

Tolnai, György (1980) A manufaktúraipar pusztulása és a függő tőkés fejlődés kezdetei Magyarországon 1850-1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0196-1

Tompa, Kálmán and Bakonyi, Imre and Bánki, Péter (1980) Multiple spin echoes in nonmagnetic amorphous alloys. KFKI Reports (80-97). MTA KFKI.

Tompa, Kálmán and Bakonyi, Imre and Bánki, Péter and Takács, László (1980) (63)Cu and (65)Cu NMR study on an amorphous Ni-Cu-P alloy. KFKI Reports (80-88). MTA KFKI.

Trócsányi, Zsolt (1980) Dignitäradel und Beamtenintelligenz der Regierungsbehörden im Siebenbürgen des 16.-17. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (143). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2556-9

Trócsányi, Zsolt (1980) Erdély központi kormányzata 1540-1690. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2327 2

Tóth, József (1980) Measurements of activation energies for two-step crystallization. KFKI Reports (80-108). MTA KFKI.

Tóth, László and Bak, János and Szabó, Hajnal (1980) Termelőüzemi tejhűtő berendezések műszaki-ökonómiai értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2467-8

Tóth, Sándor (1980) A Bakony-hegység szitakötő-faunája (Insecta: Odonata). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 13 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Török, Turul and Messing, György (1980) System-bus load investigations. KFKI Reports (80-63). MTA KFKI.

Urbanek, János (1980) Ideális anyagszerkezetek az elektrotechnikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1895-3

Urbán, Aladár (1980) Attempts at reform and the lessons of history. Constitutional models and the beginnings of political journalism in feudal Hungary, 1841-1842. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (151). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2564-X

Vadász, László (1980) A műszaki fejlődés hatása a dán mezőgazdaságra. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1890-2

Vajda, Ferenc (1980) Computer science now and in the 1980s. KFKI Reports (80-21). MTA KFKI.

Vajsz, K. and Hargitai, Csaba and Herms, G. and Steil, H. (1980) High-angle X-ray diffraction studies on amorphous Ni-P alloys of low P content. KFKI Reports (80-09). MTA KFKI.

Vajsz, Katalin and Hajdu, Ferenc and Hargitai, Csaba and Mészáros, György (1980) On the structure of iron-boron metallic glasses. KFKI Reports (80-89). MTA KFKI.

Varga, József (1980) Bánki Donát. A múlt magyar tudósai (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1979-9

Varga, Lajos and Kisdiné Koszó, Éva and Lovas, Antal (1980) Transversal induction measurements on Fe-B amorphous ribbons. KFKI Reports (80-98). MTA KFKI.

Varga, Lajos and Lovas, Antal and Zsoldos, Éva and Hargitai, Csaba and Fogarassy, Bálint and Cziráki, Á. (1980) Crystallization and relaxation process in the amorphous Fe-B alloys studied by thermopower and diffraction methods. KFKI Reports (80-109). MTA KFKI.

Vass, Henrik (1980) The international influence of the Hungarian Republic of Councils. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (165). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2578-X

Vass, Szabolcs (1980) Connection between chemical rate coefficients and two-particle correlation functions in aggregated systems. KFKI Reports (80-120). MTA KFKI.

Vastagh, Zoltán (1980) Mikrocsoportok az iskolai osztályokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1877-5

Vasvári, Béla (1980) Electron densities of liquid and amorphous metals. KFKI Reports (80-93). MTA KFKI.

Verebély, Pál (1980) Többprocesszoros, osztott intelligenciájú grafikus rendszerek tervezési és megvalósítási kérdései : Kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (112). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-109-9

Vesztergombi, György and Kiss, Dezső (1980) Nekotorye soobrazhenija o puchkakh mechenykh nejtrino. KFKI Reports (80-71). MTA KFKI.

Vigh, József (1980) Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1969-0

Vincze, Edit (1980) Kampf für die Legalisierung der Sozialdemokratischen Partei in Ungarn in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (154). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2567-4

Vincze, Imre and Kemény, Tamás and Schaafsma, A.S. and Lovas, Antal and Woude, F. van der (1980) Chemical and topological short-range order in metallic glasses. KFKI Reports (80-90). MTA KFKI.

Vitályos, László and Orosz, László (1980) Ady-bibliográfia 1896-1977. Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (9/84). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 36 4

Vitéz, János (1980) Opera quae supersunt. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1513-X

Vojnits, András (1980) Araszolólepkék I. = Geometridae I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2054-0

Vojtaník, P. and Kisdiné Koszó, Éva and Lovas, Antal and Potocky, L. (1980) Correlation between technological parameters and magnetic after-effect in Fe-B. KFKI Reports (80-82). MTA KFKI.

Von Geramb, H.V. and Pálla, Gabriella (1980) Elastic and inelastic proton scattering from even palladium isotopes. KFKI Reports (80-22). MTA KFKI.

Várkonyi, Ágnes (1980) „Ad pacem universalem”. The international antecedents of the peace of Szatmár. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (145). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2558-5

Vértes, O. András (1980) A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1944-5

Winkler, Oszkár (1980) Bruno Taut. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2212-8

Woynarovich, Ferenc (1980) Excitations with complex wavenumbers in a Hubbard chain. I. States with one pair of complex wavenumbers. KFKI Reports (80-61). MTA KFKI.

Woynarovich, Ferenc (1980) Excitations with complex wavenumbers in a Hubbard chain. II. States with several pairs of complex wavenumbers. KFKI Reports (80-62). MTA KFKI.

Zawadowski, Alfréd (1980) Kondo like state in a simple model for metallic glasses. KFKI Reports (80-125). MTA KFKI.

Zelkó, Lajos (1980) International value, international prices. Akadémiai Kiadó - Sijthoff & Noordhoff, Budapest. ISBN 963-05-2069-9

Zentai, György (1980) Photoelectrical investigation of CdSe-Sb(2)Se(3) heterojunctions. KFKI Reports (80-01). MTA KFKI.

Zlepko, Dmytro (1980) Die Entstehung der polnisch-ungarischen Grenze (Oktober 1938 bis 15. März 1939) : Vergangenheitsbewältigung oder Grossmachtpolitik in Ostmitteleuropa. Studia Hungarica (15). Trofenik, München.

Zobor, Ervin and Bürger, Laura and Gossányi, András and Jánosy, János Sebestyén and Végh, Endre (1980) Direct digital control of the WWR-SM research reactor. KFKI Reports (80-68). MTA KFKI.

Zombori, János (1980) A traktorok optimális amortizációs időtartamának vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2492-9

Zrínyi, Miklós (1980) Adriai tengernek Syrenaia. Akadémiai Kiadó - Magyar Helikon, Budapest. ISBN 963-05-2423-6

sine, nomine (1980) Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke in Ungarn : Bibliographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (7.). ELTE, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Budapest.

sine, nomine (1980) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1979. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ádám, György (1980) Empfindung, Bewusstsein, Gedächtnis ... mit den Augen des Biologen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0578-9

Ádám, György (1980) Perception, consciousness, memory. Reflections of a biologist. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1846-5

Ördögh, Erzsébet (1980) Hipnopédia. Korlátok és lehetőségek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1751-5

This list was generated on Mon Jul 22 19:23:10 2024 CEST.