REAL-EOD

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 222.

A

Aitken, Martin Jim (1982) Fizika és régészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2923-8

B

B. Tóth, Ágnes (2006) Gepidische Siedlungen im Theissgebiet. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (4). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7061-33-2

Bakay, Kornél (1971) Scythian rattles in the Carpathian Basin and their eastern connections. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, János (1881) Egervár története. Szolcsányi Gyula, Eger.

Banner, János (1956) Die Péceler Kultur. Archaeologia Hungarica, Series nova (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Banner, János and Bóna, István (1974) Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0175-9

Banner, János and Jakabffy, Imre (1954) A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. századig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barkóczi, László (1988) Pannonische Glasfunde in Ungarn. Studia Archaeologica (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4286-2

Benkő, Elek (2002) Erdély középkori harangjai és bronz keresztelõmedencéi. Teleki László Alapítvény, Polis Könyvkiadó, Budapest, Kolozsvár. ISBN 963 00 8955 6 ; 973 9267 94 7

Benkő, Elek (2004) Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban : A Kolozsvárba olvadt Szentpéter falu emlékei. Erdélyi tudományos füzetek (248). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Benkő, Elek (1992) A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Varia archaeologica Hungarica (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7391-59-2

Benkő, Elek and Demeter, István and Székely, Attila (1997) Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi tudományos füzetek (223). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-96946-8-3

Bognárné Kutzián, Ida (1963) The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Archaeologia Hungarica, Series nova (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bognárné Kutzián, Ida (1972) The early copper age Tiszapolgár culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica, Series nova (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Burger, Alice Sz. (1979) Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1855-4

Burger, Sz. Alice (1991) Die Skulpturen des Stadtgebietes von Sopianae und des Gebietes zwischen der Drau und der Limesstrecke Lussonium-Altinum. Corpus signorum Imperii Romani. Ungarn (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5595-6

Bálint, Csanád (2010) Der Schatz von Nagyszentmiklós : archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefässkunst des Orients, Byzanz' und der Steppe. Varia archaeologica Hungarica (16b). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-843-2

Bálint, Csanád (1990) Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten. Varia archaeologica Hungarica (3.). MTA, Budapest. ISBN 9637391568

Bálint, Csanád (1991) Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (Kom. Csongrád). Varia archaeologica Hungarica (4.). Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest. ISBN 9637391592

Bálint, Csanád (2013) "Mi" az avar? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-682-5

Bálint, Csanád (1991) Südungarn im 10. Jahrhudert. Studia Archaeologica (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5588-9

Bálint, Csanád (2004) A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok. Varia archaeologica Hungarica (16a). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-506-604-X

Bánffy, Eszter (2004) The 6th millennium BC boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European neolithic transition : the Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement. Varia archaeologica Hungarica (15). Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7391-85-1

Bárdos, Edith and Garam, Éva (2009) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek. Monumenta Avarorum archaeologica, 1-3 (9-12). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-615-5209-36-9, 978-963-508-884-3, 978-963-7061-68-4

Bóna, István (1975) Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica, Series nova (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0250-X

Bóna, István (1973) VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóna, István and B. Horváth, Jolán (2009) Langobardische Gräberfelder in West Ungarn. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (6). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7061-61-1

Bónis, Éva (1969) Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest. Archaeologia Hungarica, Series nova (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bökönyi, Sándor (1984) Animal Husbandry and Hunting in Tác-Gorsium : The Vertebrate Fauna of a Roman Town in Pannonia. Studia Archaeologica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3152 6

Bökönyi, Sándor (1974) History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0251-8

Bökönyi, Sándor (1988) Környezeti és kulturális hatások késő-neolitikus kárpát-medencei és balkáni lelőhelyek csontanyagán : akadémiai székfoglaló : 1986. január 9. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4735-X

C

Cs. Sós, Ágnes (1963) Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. Archaeologia Hungarica, Series nova (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csallány, Dezső (1956) Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Schrifttum und Fundorte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csallány, Dezső (1961) Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken 454-568 u. Z. Archaeologia Hungarica, Series nova (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cserép, József (1903) Határidőszámítás a rómaiaknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czeglédy, Ilona (1988) A diósgyőri vár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4764-3

D

Dobó, Árpád (1968) Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus. Die provinziale Verwaltung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dombay, János (1960) Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony. Beiträge zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn. Archaeologia Hungarica, Series nova (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dudás, Gyula (1886) Bács-Bodrogh vármegye régészeti emlékei. Schvarcz Sándor, Zenta.

E

Ecsedy, István (1979) The people of the pit-grave kurgans in Eastern Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1733-7

Erdélyi, István (1982) Az avarság és kelet a régészeti források tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2705-7

Erdélyi, István (1977) Les anciens Hongrois et les ethnies voisines à l'Est. Studia Archaeologica (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1002-2

Erdélyi, István and Ojtozi, E. and Gening, W. (1969) Das Gräberfeld von Newolino. Ausgrabungen von A. V. Schmidt und der archäologischen Kama-Expedition. Archaeologia Hungarica, Series nova (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fehér, Géza (1962) A Közép-Duna-Medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fettich, Nándor (1965) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc. Studia Archaeologica (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fettich, Nándor (1951) Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez. Archaeologia Hungarica, Series nova (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fettich, Nándor (1953) A szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet. Archaeologia Hungarica, Series nova (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fitz, Jenő (1978) Der Geldumlauf der römischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó - Rudolf Habelt, Budapest. ISBN 963-05-0858-3

Fülep, Ferenc (1977) Roman cemeteries on the territory of Pécs (Sopianae). Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1079-0

G

Gabler, Dénes and Vaday, Andrea (1986) Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3879-2

Gallina, Zsolt and Varga, Sándor (2016) A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei. I., A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (10). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Viski Károly Múzeum,. ISBN 978-963-306-495-5

Garam, Éva (1975) Avar finds in the Hungarian National Museum. Cemeteries of the Avar period (567-829) in Hungary (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0387-5

Garam, Éva (1979) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1630-6

Garam, Éva (2001) Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Monumenta Avarorum archaeologica (5). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia. ISBN 963-9046-59-0

Gaál, István (2014) Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums : 5. Jahrhunderts v. Chr. Varia archaeologica Hungarica (30). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-59-8

Gaál, István (2010) Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens : die Funde und Befunde aus den Altgrabungen der Lengyel-Kultur. Varia archaeologica Hungarica (24). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-13-0

Gerevich, László (1971) The art of Buda and Pest in the Middle Ages. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerevich, László (1966) A budai vár feltárása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gyárfás, István Tihamér (1889) Pannónia őskeresztény emlékei. Franklin Társulat, Budapest.

Győry, Hedvig (2023) Szentjánoskenyérfa az ókori Egyiptomban. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 199-222. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Gábori, Miklós (1976) Les civilisation du paléolithique moyen entre Alpes et l'Oural. Esquisse historique. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0637-8

Gábori, Miklós (1964) A késői paleolitikum Magyarországon. Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gáll, Erwin (2013) Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (6). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-197-8

H

H. Gyürky, Katalin (1976) Az egykori budai domonkos kolostor. Pannonia, Budapest. ISBN 963 213 016 2

H. Gyürky, Katalin (1989) Az üveg. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest. ISBN 963 01 7318 2

H. Gyürky, Katalin (1991) Üvegek a középkori Magyarországon. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest. ISBN 963-7096-27-2

H. Gyürky, Katalin and Erdei, Ferenc and Dercsényi, Balázs (2000) Veszprém : Székesegyház és Szent György-kápolna. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára (639). TKM Egyesület, Budapest. ISBN 963 554 348 4

H. Gyürky, Katalin and Matolcsi, János (1981) Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda | Mittelalterliche Tierknochen aus dem Dominikanerkloster von Buda. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2448-1

H. Gyürky, Katalin and Sedlmayr, János (1999) Budapest : Budai domonkos kolostor. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára (625). TKM Egyesület, Budapest. ISBN 963 554 323 9

Hampel, József (1885) Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós. Friedrich Kilian, Budapest.

Hampel, József (1906) A Nemzeti Múzeum legrégibb pannoniai sírtáblái. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1907) Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1886) A bronzkor emlékei Magyarhonban. Országos Régészeti és Embertani Társulat, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich-Tamáska, Orsolya Mariann (2006) Die Stein- und Glasinkrustationskunst des 6. und 7. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Monumenta Avarorum archaeologica (8). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézet. ISBN 963 7061 27 4

Henszlmann, Imre (1878) Lőcsének régiségei. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Henszlmann, Imre (1874) Tanulmányok a góthok művészetéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Henszlmann, Imre (1876) A bécsi 1873. évi világ-tárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Herold, Hajnalka (2004) Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54. Varia archaeologica Hungarica (14). Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-7391-84-3

Holl, Imre (2000) Funde aus dem Zisterzienserkloster von Pilis. Varia archaeologica Hungarica (11). Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-739-175-4

Holl, Imre (2005) Fundkomplexe des 15.-17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. Varia archaeologica Hungarica (17). Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-7391-86-X

Holl, Imre (1992) Kőszeg vára a középkorban : az 1960-1962. évi ásatások eredménye. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6329-0

Holl, Imre (1966) Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Studia Archaeologica (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Holl, Imre and Parádi, Nándor and Matolcsi, János (1982) Das mittelalterliche Dorf Sarvaly | Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15-16. Jahrhundert. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2936-X

Horváth, Ciprian (2020) Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (14). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, Martin Opitz. ISBN 978-963-9987-84-5

Horváth, Ciprian (2014) Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (8). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet,. ISBN 978-963-306-308-8

Horváth, Ciprian (2019) Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. kiegészítve Galgagyörk-Meleg-völgy, Penc-Tuszkulán, Rád-Kishegy (Pestmegye) és Perse-Bércz (Prša, Sl.) temetőivel. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (11). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék , MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Martin Opitz. ISBN 978-963-306-531-0

Hradszky, József (1884) Szepesvár és környéke. Schmidt József Könyvnyomdája, Igló.

I

Ipolyi, Arnold (1886) A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Istvánovits, Eszter (2003) A Rétköz honfoglalás- és Árpád-kori emlékanyaga. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (4). Jósa András Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet. ISBN 963-7220-48-8

J

Jakabffy, Imre (1981) A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája 1967-1977. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2535-6

Jankovich, B. Dénes (2013) Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. Varia archaeologica Hungarica (28). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-43-7

Juhász, Irén (1995) Awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung Orosháza. Monumenta Avarorum archaeologica (1). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia. ISBN 963-7391-71-1

Juhász, Irén (2004) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szarvas - Grexa - Téglagyár, FO 68. Monumenta Avarorum archaeologica (7). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia. ISBN 963-7061-08-8

Járdányi-Paulovics, István (1949) A vasvári régészeti kutatások eredményei az 1948. évben. Debreceni Tudományegyetem Régészeti Intézet, Debrecen.

K

Kaba, Melinda (1976) Die römische Orgel von Aquincum 3. Jahrhundert. Musicologia Hungarica. N. F. (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2436-8

Kalicz, Nándor (1968) Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Abriss der Geschichte des XIX-XVI. Jahrhunderts v. u. Z. Archaeologia Hungarica, Series nova (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kalicz, Nándor (1963) Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien. Studia Archaeologica (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kalicz, Nándor and Makkay, János (1977) Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene. Studia Archaeologica (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kandra, Kabos (1890) Bene vára a Mátrában. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Kelecsényi, Ágnes (2007) A Selyemút rejtett kincsei : Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-14-0

Kiss, Attila (1977) Avar cemeteries in county Baranya. Cemeteries of the Avar period (567-829) in Hungary (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0386-7

Kiss, Attila (2001) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. Monumenta Avarorum archaeologica (6). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézet. ISBN 963-9046-55-8

Kiss, Bálint (1839) Magyar régiségek. Landerer, Buda.

Kiss, Viktória (2012) Middle bronze age encrusted pottery in Western Hungary. Varia archaeologica Hungarica (27). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-37-6

Kiss, Ákos (1987) Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4148-3

Kiss, Ákos (1973) Roman mosaics in Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kossuth, Lajos (1883) Tanulmányok báró Nyáry Jenő Az aggteleki barlang mint őskori temető czímű munkája felett. Franklin, Budapest.

Kovalovszki, Júlia (1980) Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon : Bronzkor, III-IV. és XI-XIII. század. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2317-5

Kovrig, Ilona (1963) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Archaeologia Hungarica, Series nova (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Gyöngyi and Kulcsár, Gabriella (2011) Ten thousand years along the Middle Danube : life and early communities from prehistory to history. Varia archaeologica Hungarica (26). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-26-0

Kovács, László (1994) Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. Varia archaeologica Hungarica (6). Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest. ISBN 963-506-002-5

Kovács, László (2019) Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (12). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Martin Opitz. ISBN 978-963-9987-46-3

Kovács, László (1989) Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit : archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5208-6

Kovács, László (2015) A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (9). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-428-3

Kovács, László (1997) A kora Árpád-kori magyar pénzverésről : érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkadása közötti időszakának (1000-1141) érméiről. Varia archaeologica Hungarica (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7391-72-X

Kubinyi, Ágoston (1857) Szekszárdi régiségek. [s.n.], Pest.

Kulcsár, Gabriella (2009) The beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin : the Makó - Kosihy - Čaka and the Somogyvár - Vinkovci cultures in Hungary. Varia archaeologica Hungarica (23). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-7391-95-8

Kőváry, László (1866) Erdély építészeti emlékei : "Erdély régiségei". Stein, Kolozsvár.

L

Lanciani, Rudolf (1894) A régi Róma, a legújabb ásatások megvilágításában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipp, Vilmos (1884) A keszthely-dobogói sírmező. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipp, Vilmos (1884) A keszthelyi sírmezők. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Nándor (1946) Egy pannóniai föliratról : az ábécés föliratok értelmezése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

László, Gyula (2015) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum archaeologica (11). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-416-020-5

László, Gyula (1961) Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlékei a szovjetföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest.

László, Gyula (1955) Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avars. Archaeologia Hungarica, Series nova (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

M

M. Nepper, Ibolya (2002) Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (3). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Déri Múzeum,. ISBN 963-9046-79-5

Madaras, László (1994) Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Jászapáti. Avar Corpus füzetek, 2 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Madaras, László (1995) The Szeged-Fehértó "A" and "B" Cemeteries. Avar Corpus füzetek, 3 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Mahler, Ede (1911) Az assuáni és elephantinei aramaeus papyrusokmányok történeti jelentősége. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1906) Babylonia és Assyria. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Makkay, János (1984) Early stamp seals in South-east Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3424-X

Makkay, János (1989) The Tiszaszőlős treasure. Studia Archaeologica (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4726-0

Makkay, János (1982) A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Az időrend és a népi azonosítás kérdései. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2939-4

Martin, Ferenc (1992) Kolonialprägungen aus Moesia Superior und Dacia. Akadémiai Kiadó - Rudolf Habelt, Budapest. ISBN 963-05-5979-X

Miklós, Zsuzsa (2007) Tolna megye várai. Varia archaeologica Hungarica (22). Históriaantik Könyvesház, Budapest. ISBN 978-963-7391-93-4

Mozsolics, Amália (1973) Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mozsolics, Amália (1985) Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3623-4

Mozsolics, Amália (1967) Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Hajdúsámson und Kosziderpadlás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Myskovszky, Viktor (1879) Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Mócsy, A. (1981) Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2375-2

Mócsy, András (1959) Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

N

Nagy, Margit (1998) Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest. Monumenta Avarorum archaeologica (2). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia. ISBN 963-9046-22-1

Nagy, Margit (2007) Állatábrázolások és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidéken: Kr. u. 3-6. század = Tierdarstellungen und der germanische Tierstil I im Gebiet der Mittleren Donau 3-6. Jahrhundert n. Chr. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (5). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7061-37-0

Nováki, Gyula and Baráz, Csaba and Dénes, József and Feld, István and Sárközy, Sebestyén (2009) Heves ​megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája, 2 . Castrum Bene Egyesület ; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest ; Eger. ISBN 978-963-88285-0-7

Nováki, Gyula and Feld, István and Guba, Szilvia and Mordovin, Maxim and Sárközy, Sebestyén (2017) Nógrád ​megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája, 4 . Castrum Bene Egyesület ; Civertan Bt., Budapest. ISBN 978-963-88285-1-4

Nováki, Gyula and Sándorfi, György and Miklós, Zsuzsa (1979) A Börzsöny hegység őskori és középkori várai. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1496-6

Nováki, Gyula and Sárközy, Sebestyén and Feld, István (2009) Borsod-Abaúj-Zemplén ​megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája, 1 . Castrum Bene Egyesület ; Herman Ottó Múzeum, Budapest ; Miskolc. ISBN 963-06-1652-1

Nyáry, Jenő (1881) Az aggteleki barlang mint őskori temető. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

O

Ortvay, Tivadar (1884) Egy állitólagos római mediterrán-út Pannoniában. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1876) Margum és Contra-Margum (Castra Augusto Flavanensia vagy Constantia) helyfekvése. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1886) A praehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Palágyi, K. Sylvia and Nagy, Levente (2003) Römerzeitliche Hügelgräber in Transdanubien (Ungarn). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7887-5

Patay, Pál (1978) Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1462-1

Patek, Erzsébet (1968) Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Archaeologia Hungarica, Series nova (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Patek, Erzsébet (1942) A pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (19). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Paulsen, Péter (1933) Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágításában = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte : Archaeologia Hungarica, 12. [s.n.], Budapest.

Prohászka, Péter (2006) Das vandalische Königsgrab von Osztrópataka (Ostrovany, SK). Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (3). Magyar Nemzeti Múzeum. ISBN 963-7061-28-2

Pulszky, Ferenc (1897) Magyarország archaeologiája. Pallas, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1888) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1889) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1891) A magyar pogány sirleletek. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pálffy, János (1903) Vöröskő. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Párducz, Mihály (1963) Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn. Studia Archaeologica (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Párducz, Mihály (1950) A szarmatakor emlékei Magyarországon. Archaeologia Hungarica, Series nova (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Radnóti, Aladár and Gerő, László (1952) A Balaton régészeti és történeti emlékei. Közoktatási Kiadó, Budapest.

Rosner, Gyula (1999) Das Awarenzeitliche Gräberfeld in Szekszárd Bogyiszlói-Strasse. Monumenta Avarorum archaeologica (3). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia. ISBN 963-9046-2909

Récsey, Viktor Alfonz (1895) Balaton-vidéki régészeti kutatásaim némi eredménye : jelentés. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Révész, László (2020) A 10‒11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (13). SZTE BTK Régészeti Tanszék, MTA BTK Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum. ISBN 978-963-9987-60-9

Révész, László (2008) Heves megye 10-11. századi temetői. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (5). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézet. ISBN 978-963-7061-55-4

Révész, László (1996) A karosi honfoglalás kori temetők : régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (1). Herman Ottó Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum. ISBN 963-7221-74-3

Rómer, Flóris (1885) Pozsony régészeti műemlékei. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Rómer, Flóris and Henszlmann, Imre (1866) Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottság, Pest.

Rónay, Jácint (1868) Az ősemberek haladása. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

S

Salamon, Ágnes and Cs. Sebestyén, Károly and Török, Gyula (1995) The Szeged-Kundomb Cemetery ; The Szeged-Makkoserdő Cemetery ; The Csengele-Feketehalom Cemetery. Avar Corpus füzetek, 4 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Salamon, Ágnes and Erdélyi, István (1971) Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. Studia Archaeologica (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schmidt, Márton (1903) Görög régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (116.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Márton (1904) Képes atlasz a görög és római régiségekhez. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 165 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Schmidt, Márton (1899) Római régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (15.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schuchhardt, Károly (1892) Schliemann ásatásai Trója, Tiryns, Mykéne, Orchomenos és Ithakában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula (1915) A magyar rovásirás hiteles emlékei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Siklósi, Gyula (1999) Die mittelalterlichen Wehranlagen Burg- und Stadtmauern von Székesfehérvár. Varia archaeologica Hungarica (12.). Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest. ISBN 963-739-168-1

Soproni, Sándor (1978) Der spätrömischer Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1307-2

Soós, Elemér (1916) Ráhó végvár története hadi- és műleírása. Fráter és Társa Nyomda, Budapest.

Stein, Aurél (1908) Homokba temetett városok : Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. Lampel, Budapest.

Szabó, Miklós (2006) Egy népvándorlás anatómiája | The Anatomy of a Migration. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 255-273. ISBN 963 09 4706 4

Szentléleky, Tihamér (1969) Ancient lamps. Monumenta antiquitatis extra fines Hungariae reperta quae in Museo Artium Hungarico aliisque museis et collectionibus Hungaricis conservantur (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1939) Aquincum. Officina, Budapest.

Szilágyi, János (1956) Aquincum. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1956) Aquincum - Magyar. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1933) A pannoniai bélyeges téglák = Inscriptiones tegularum pannonicarum. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (1). Sárkány Nyomda, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Fogaras vára és uradalma. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Szőke, Béla (1962) A honfoglaló és kora Árpádkori magyarság régészeti emlékei. Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőke, Béla Miklós and Vándor, László and Kiszely, István (1987) Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3831-8

Sági, Károly (1981) Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2216-0

Sándor, Mária (1984) Reneszánsz Baranyában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3453-3

sine, nomine (1866) Ujabban megjelent történeti és régészeti könyvek lajstroma : Találhatók Eggenberger Ferdinánd akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

T

Takács, Miklós (1986) Die arpadenzeitlichen Tonkessel in Karpatenbecken. Varia archaeologica Hungarica (1). MTA, Budapest.

Terei, György and Nováki, Gyula and Mráv, Zsolt and Feld, István and Sárközy, Sebestyén (2011) Fejér ​megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája, 3 . Castrum Bene Egyesület ; Civertan Bt., Budapest. ISBN 978-963-08-2486-6

Tettamanti, Sarolta (2000) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Vác-Kavicsbánya. Monumenta Avarorum archaeologica (4). Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia. ISBN 963-9046-52-3

Thomas, Edit (1964) Römische Villen in Pannonien. Beiträge zur pannonischen Siedlungsgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Thomas, Edit B. (1971) Helme, Schilde, Dolche. Studien über römisch-pannonische Waffenfunde. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Thomas, Edit B. (1970) King David leaping and dancing. A Jewish marble from the Roman imperial period. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Topál, Judit (1981) The southern cemetery of Matrica : Százhalombatta-Dunafüred. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2540-2

Torma, Károly (1881) Az aquincumi amphitheatrum északi fele : (jelentés az ottani ásatásokról). Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Torma, Károly (1880) A Limes Dacicus felső része. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Trogmayer, Ottó and Farkas, Gyula and Lipták, Pál (1975) Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé | Anthropologische Auswertung des bronzezeitlichen Gräberfelds bei Tápé. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0401-4

Tóth, Anikó (2014) A nyíri Mezőség a 10–11. században. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (7). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-248-7

Török, Gyula (1998) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Avar Corpus füzetek, 5 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Török, Gyula (1994) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Solymár. Avar Corpus füzetek, 1 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Török, Gyula (1962) Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Archaeologia Hungarica, Series nova (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gyula and Bökönyi, Sándor (1973) Sopronkőhida IX. századi temetője | A temető állatcsontanyagának vizsgálata. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, László (2000) Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-242-8

U

Unghváry, Ede (1912) Sztropkó és várának története. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Huszt.

V

Vaday, Andrea (2011) Archaeological investigations in county Békés 1986-1992. Varia archaeologica Hungarica (25.). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-21-5

Vida, Tivadar (1999) Die awarenzeitliche Keramik. Varia archaeologica Hungarica (8). Balassi Kiadó, Budapest.

Vigoroux, Fulcran (1894) A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában. Történeti nép- és földrajzi könyvtár, 67-70 . Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagybecskerek.

Visy, Zsolt (2003) The Ripa Pannonica in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7980-4

Vágó, Eszter (1976) Die Gräberfelder von Intercisa. Die Gräberfelder von Intercisa . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1139-8

Vértes, László (1965) A magyar régészet kézikönyve. Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zimmermann, Ágoston (1906) A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpád-ház-korabeli magyar leletekre. Pátria, Budapest.

This list was generated on Fri Jul 19 11:56:05 2024 CEST.