REAL-EOD

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CB History of civilization / művelődéstörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Z | Á | É | Ö | Ő
Number of items at this level: 393.

A

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner Lajos, Budapest.

AczeI, Richard (1996) National character and European identity in Hungarian literature, 1772-1848. Officina Hungarica (6). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 07 5

Almási Balogh, Pál (1835) Almási Balogh Pál felelete ezen kérdésre: ... Tudományos mívelődésünk története időszakonként mit terjeszt elénkbe a' philosophia állapotja iránt; ... miben s mi okra nézve vagyunk hátrább némelly nemzeteknél? Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Argenti, Giovanni (1983) Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 1603-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (7). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-232-5

B

Bachleitner, Norbert (2017) Die österreichische Zensur 1751–1848. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 373-403. ISBN 978-963-7451-31-7

Badics, László (1943) Itáliai képek. Róma Könyvkiadó, Budapest.

Bal, Jeromos (1914) Szepesvára története. Reiss J.T. Könyvnyomó Intézet, Lőcse.

Baldauf, Ingeborg (1993) Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen Russland- und Sowjettürken, 1850-1937. Ein Symptom ideengeschichtlicher und kulturpolitischer Entwicklungen. Bibliotheca orientalis Hungarica (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6531-5

Ballagi, Aladár (1878) A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére. Franklin-Társulat, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472-1877. Franklin Társulat, Budapest.

Balogh, Ferenc (1872) A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig. Szerző, Debreczen.

Balogh, János (1881) Egervár története. Szolcsányi Gyula, Eger.

Balogh, József (1921) Voces Paginarum : Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez. Franklin, Budapest.

Balázs, Ildikó (2003) Sárospatak kocsmái. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. ISBN 963 9530 04 2

Barbier, Frédéric and Pasquale, Andrea De (2013) Un'istituzione dei Lumi: la biblioteca : Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi : Convegno Internazionale Parma, 20-21 maggio 2011. Museo Bodoniano, Parma.

Barbier, Frédéric (2020) Distinction, récréation, identité: la trajectoire des « romans» en France sous d’Ancien Régime. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 248-286. ISBN 978-963-7451-57-7

Bartha, József (1901) A magyar művelődés története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (100.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bartis, Imre (2008) „Az igazság ismérve az, hogy igaz” : Etika és nemzeti identitás Sütő András „Anyám könnyű álmot ígér” című művében és annak recepciójában. Spectrum Hungarologicum (2). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs.

Baumgartner, Alajos (1913) A fizika története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (226). Stampfel, Budapest.

Benisch, Arthur (1903) Marino Sanuto "Diarii"-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai : bölcsészetdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (9). Pátria Nyomda, Budapest.

Benkő, József (1988) Benkő József levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (1). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-222-152-4

Beregszászi, Pál (1859) A tárgyaknak a látszás tudománya szerinti ismertetése és rajzolása. Városi Nyomda, Debreczen.

Bessenyei, György (1931) Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Magyar irodalmi ritkaságok (4.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1932) Magyarság : a magyar néző. Magyar irodalmi ritkaságok (16.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bevilaqua Borsody, Béla (1935) Pest-budai kávéházak : kávé és kávésmesterség : 1535-1935 : művelődéstörténeti tanulmány. Budapesti Kávésok Ipartestülete, Budapest.

Beöthy, Zsigmond (1876) A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények : történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. Tettey Nándor és Társa, Budapest.

Bjorn Andersen, Zsuzsanna (1994) The Voice from Outside : A Study in the Reception of Georg Brandes in Hungary. Officina Hungarica (3). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 03 2

Blom, Helwi (2020) Philosophie ou Commerce? : L’evolution des systemes de classement bibliographique dans les catalogues de bibliotheques privees publies en France au XVIIIe siecle. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 203-234. ISBN 978-963-7451-57-7

Bolyai, János (2003) Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai 1. : Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-8231-27-2

Boncz, Ferencz (1878) A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vontakozó főbb rendeletek. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bonkáló, Sándor (1940) A rutének (Ruszinok). Magyarságismeret (1). Franklin-Társulat, Budapest.

Bosnyák, Sándor (2001) 1100 történeti monda. Folklór archívum (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 567 024-9

Brandt, Juliane (1993) Historische Möglichkeiten individueller Entwicklung in ungarischen Romanen der sechziger Jahre. Officina Hungarica (1). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 00 8

Brunszvik, Teréz (1938) Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok (1.). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Bucsay, Mihály (2012) Szemian Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján = Michael Semians Studienaufenthalt in Halle, Jena und 7 anderen deutsehen Universitätsstädten in den Jahren, 1770 bis 1774. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-174-9

Bunyitay, Vince (1880) Az egyedi apátság története. Hügel, Nagyvárad.

Bunyitay, Vince (1893) A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar humanista. MTA, Budapest.

Burckhardt, Jacob (1895) A renaissancekori műveltség Olaszországban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (24-25). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánáti, Ágnes and Sándor, Dénes (1968) A százesztendős Athenaeum, 1868-1968. A magyar könyv . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárdi, Nándor (2013) Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Spectrum Hungarologicum (6). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs. ISBN 978-951-39-5396-6

Békefi, Antal (1899) Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból Gróf Ráday korában. Gönczi I. József Könyvkereskedő, Szeged.

Békefi, Remig (1902) A Pásztói Apátság oklevéltára 1342-1812. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1896) A ciszterczi rend története Magyarországban 1142-1896. Hornyánszky Nyomda, Budpest.

Békefi, Remig (1894) A czikádori apátság története. [Szerző], Pécs.

Békefi, Remig (1898) A pásztói apátság története 1190-1702. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A pásztói apátság története 1702-1814. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Bél, Mátyás (1993) Bél Mátyás levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (3). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-7873-43-0

Bósz, Egyed (1911) Az egresi ciszterci apátság története. Művelődéstörténeti értekezések (49). Stephaneum, Budapest.

C

Carbonnier-Burkard, Marianne (2020) Les bibliotheques des Eglises reformees franÇaises au XVIIe siecle: le cas de la bibliotheque de l’Eglise de Paris (Charenton). In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 30-56. ISBN 978-963-7451-57-7

Carlyle, Thomas (1900) Hősökről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (43). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Chilkó, László (1877) A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története. Városi Nyomda, Debrecen.

Cicaj, Viliam (1993) Bányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). Olvasmánytörténeti dolgozatok (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-974-5

Concha, Győző (1928) Hatvan év tudományos mozgalmai között : Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csabai, István (1939) A végvári magyarság és kultúrája. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., Budapest.

Csanda, Sándor and Keserű, Bálint (1978) Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 4 . József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged.

Csengery, Antal (1878) Az akadémiák, különösen a Magyar Tudományos Akadémia : elnöki beszéd. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cserei, József (1886) Néhány vonás az ógörögök szellemi életének fejlődéséből. Fischel Fülöp, Nagy-Kanizsa.

Csernus, Sándor (2017) Naissance d’un adage fiexible et aujourd’hui de retour : « La Hongrie, rempart de la Chrétienté ». In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 17-41. ISBN 978-963-7451-31-7

Csomor, Lajos (1912) A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Császár, Elemér (1901) A Pálos-rend föloszlatása. Athenaeum, Budapest.

Császár, Mihály (1902) A magyar művelődés a XV. században Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades-ének alapján : bölcsészdoktori értekezés. Stephaneum, Budapest.

Csősz, Imre (1876) A Nyitrai kegyes-tanító-rendi Gymnasium alapításának hetedik negyedszázados évfordulójára emlékül. Neugebauer E. özvegyénél, Nyitra.

Csősz, Imre (1879) A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán : magyar műveltségtörténelmi rajz. Siegler Nyomda, Nyitra.

Czifray, István (1840) Czifray István szakács mester magyar nemzeti szakácskönyve. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István, Pest.

Czobor, Béla (1872) Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke. Athenaeum, Pest.

Czékus, László (1894) A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Bernovits Nyomda, Kassa.

D

Darkó, István (1943) Magyar hegyek népe : elbeszélések. Wiko Nyomda, Kassa.

De Pasquale, Andrea (2020) La nascita delle riserve di libri antichi in Italia. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 338-358. ISBN 978-963-7451-57-7

Dedek Crescens, Lajos (1894) Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról. Szent István Társulat, Budapest.

Dedek Crescens, Lajos (1889) A karthausiak Magyarországban. Szerző, Budapest.

Demkó, Kálmán (1896) Lőcse város műtörténeti rövid leírása. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Deák, Gábor and Demeter, Gyula and Simonné Gajda, Edit (1996) Tanúim lesztek : Emlékkönyv. A Pataki Diákok Miskolci Baráti Társasága, Sárospatak.

Didier, Christophe (2020) La naissance du théâtre „des boulevards”, ou Comment la banlieue entre en bibliothèque (1780–1830). In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 314-337. ISBN 978-963-7451-57-7

Divald, Kornél (1904) Eperjes templomai. Singer és Wolfner, Budapest.

Divéky, Adorján (1914) Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai 1500-1502, 1505. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dobos, István (2010) Autobiographical Reading. Spectrum Hungarologicum (3). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs.

Doromby, Karola (1933) Schedius Lajos mint német-magyar kultúr-közvetítő. Német philologiai dolgozatok (56). Pfeifer, Budapest.

Drost-Abgarjan, Armenuhi and Kovács, Bálint and Martí, Tibor (2011) Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, 1 . Leipziger Universitätsverlag ; Eszterházy Károly College, Leipzig ; Eger. ISBN 978-963-89456-1-7 ; Össz.: 978-963-89456-0-0 ; DE 978-3-86583-591-8

Ducreux, Marie-Elizabeth (2017) Qu’est-ce qu’un propre des saints dans les « pays de l’empereur » après le Concile de Trente ? Une comparaison des livres d’offices liturgiques imprimés aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 157-234. ISBN 978-963-7451-31-7

Dukkon, Ágnes (2017) Le cheminement dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles du « Calendrier historial », un type de publication populaire. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 63-85. ISBN 978-963-7451-31-7

Dénes, Szilárd (1908) Kossuth Lajos, a szónok. Nyelvészeti füzetek (53). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dóbék, Ágnes (2021) Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri püspök könyvtára. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-71-3

E

Ekler, Péter and Zsoldos, Endre (2018) Csillagok, csillagképek. Tudomány Mátyás király udvarában. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-40-9

Emődi, András (2010) A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya : katalógus : 1701 előtti külföldi nyomtatványok, Régi Magyar Könyvtár. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (5). Szatmári Római Katolikus Püspökség : Varadinum Script, Nagyvárad. ISBN 978-606-92421-2-4

Emődi, András (2013) A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén : 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/4). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-215-9

Endrei, Walter (1993) A textilipari technikák termelékenységének története, XIII-XX. század. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6546-3

Engammare, Max (2020) De la bibliotheque de l’Academie de Calvin (1570) a la bibliotheque de l’Academie de Beze (1612) a travers leur catalogue : Continuités et ruptures jusqu’au troisième catalogue de 1620. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 57-104. ISBN 978-963-7451-57-7

Engl, Elisabeth and Rautenberg, Ursula (2020) Christoph Jacob Trew – Bibliothek und Sammeln in der Gelehrtengemeinschaft der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 175-202. ISBN 978-963-7451-57-7

Erdei, Ferenc (1942) A magyar paraszttársadalom. Magyarságismeret (5). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Erdélyi, László (1915) Magyar művelődés történet : 1. korszak: Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. Szent Bonaventura Nyomda, Kolozsvár.

Erődi, Béla (1895) Utazásom Sicilia és Malta szigetén. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Esterházy, Sándor (1901) Tudomány és Egyetem. Vitéz Nyomda, Kassa.

F

F. Csanak, Dóra (1983) Két korszak határán : Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. Irodalomtörténeti könyvtár (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2908-4

Fallenbüchl, Ferenc (1943) Az Ágoston rendiek Magyarországon. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fedinec, Csilla (1999) Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991. Officina Hungarica (8). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963-8425-11-3

Fehér, Katalin (2023) Értelmiség és nevelés a reformkorban. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (140). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-45-4

Ferenczy, János (1990) Horvát István és Ferenczy János levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (2). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9637341609

Fitz, József (1959) A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fitz, József (1959) A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fitz, József (1967) A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Font, Zsuzsanna and Herner, János and Kokas, Károly and Monok, István (1981) Könyvtártörténeti füzetek : 1., Magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-234-1

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Fridvaldszky, János (2013) Értekezés a Szkumpiáról, avagy a Cotinus Coriaria növényről Erdély nagyfejedelemségben végzett különböző kísérletekkel. Primaware, Budapest. ISBN 978-963-306-101-5

Fridvaldszky, János (2014) Értekezés a szkumpiáról, avagy a Cotinus Coriaria növényről Erdély nagyfejedelemségben végzett különböző kísérletekkel. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-101-5

Fránek, Dömötör (1910) A borsmonostori apátság az Árpádok korában : bölcsészdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (37). Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Fráter, Jánosné (1962) "Nemzeti részvét emelte" : 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az Akadémia palotáját | 100 years since the construction of the Hungarian Academy of Sciences building was begun. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (28). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1883) Az ókori község : tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fábry, Béla (1912) Igazságszolgálatás az elzálogosított XIII szepesi városban. Művelődéstörténeti értekezések (66). Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Földvári, Sándor (2020) Kultúraközvetítő hálózatok a Litván Nagyhercegség és a Habsburg Birodalom közötti könyvmozgás folyamataiban. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 219-242. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Füredi, János (1897) A szentgyörgyi kegyes tanítórendi ház és templom története. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

G

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Genthon, István (1932) Budapest múltja és művészete. Kincsestár (50.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Geréb, József (1921) A görög szellem Európa kulturájában. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Geréb, József (1917) A római kultúra legjelentősebb vonásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gneisse, Bettina (1990) István Széchenyis Kasinobewegung im ungarischen Reformzeitalter, 1825-1848 : ein Beitrag zur Erforschung der Anfänge der nationalliberalen Organisation im vormärzlichen Ungarn. Europäische Hochschulschriften, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften (433). Lang, Frankfurt am Main.

Goldziher, Ignác (1881) Az iszlám. Tanulmányok a muhammedán vallás története köréből. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Goldziher, Ignác (1877) A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gombocz, Endre (1914) A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története : egy fejezet a magyar botanika történetéből = Historia horti botanici nec non cathedrae botanicae regiae scientiarum Universitatis Hungaricae Budapestinensis 1770-1866. Fritz Ármin nyomdája, Budapest.

Granasztói, Olga (2020) Se divertir: les enseignements de la bibliothèque d’une femme aristocrate hongroise à la fin du XVIIIe siècle. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 302-313. ISBN 978-963-7451-57-7

Granasztói, Olga (2017) « Éloge du roi de Prusse » Les connotations politiques d’un succès de librairie. La Prusse et la Hongrie entre 1780 et 1790. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 267-288. ISBN 978-963-7451-31-7

Gregorovius, Ferdinand (1897) Hadrián császár: a görög-római világ Hadrián korabeli rajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (31.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Grünwald, Miksa (1937) Zsidó biedermeier. Minerva-könyvtár (112). Minerva Társaság, Budapest.

Gulyás, József (1926) Levélíró magyarok. Fischer, Sárospatak.

Gulyás, Pál (1992) Die Bibliothek Sambucus : Katalog / nach der Abschrift von Pál Gulyás. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-3-9

Gunda, Béla (1996) Unkarilaisesta kansankulttuurista. Hungarologische Beiträge (8). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0830- 2

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottság, Budapest.

Gyurátz, Ferenc (1917) A nő. Hivatása, helyzete a multban és korunkban. Főiskolai Nyomda, Pápa.

Győrffi, Endre (1896) A Keszthelyi Kath. Főgymnasium története. Farkas János Könyvnyomda, Keszthely.

Győrffy, Lajos (1886) Az Esztergomi Bazilika története és leírása a régi vár és főszékesegyházak története Esztergom egyéb nevezetességeinek leírásával. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Győri, Istvánné and Börzsönyi, József (2006) A Sárospataki Református Teológiai Akadémia évkönyve 1996-2006. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Sárospatak. ISBN 963-86841-4-3

Gáldi, László (1941) Erdély hivatása Délkeleteurópa művelődésében. Minerva-könyvtár (58). Danubia, Budapest.

Gáldi, László (1942) Magyar-román szellemi kapcsolatok. Kincsestár (136.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

H

Haan, Lajos (1845) Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról,az ottani ev. ó. templom százados ünnepe alkalmázól. Tichy Alajos, Nagy-Várad.

Haberland, Detlef (2020) Schlesische Bibliotheken : Zeichen der intellektuellen Vielfalt einer zentralen Bildungsregion in Europa. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 146-161. ISBN 978-963-7451-57-7

Hadrovics, László (1944) Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Kincsestár (140.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1939) Magyar önismeret : politikai olvasókönyv önmagukat kereső magyarok számára. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Halmesvirta, Anssi (2017) Vapauden kapea polku : István Bibón julkinen moralismi. Spectrum Hungarologicum (9). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä. ISBN 978-951-39-6947-9

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Argumentum : Zrínyi, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Heckenast, Gusztáv (1991) A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában, a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5752-5

Hegyi, Ádám (2020) Moderner Zeitgeist – veraltete Lesestoffe Bibliotheken reformierter Pfarrer um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts im königreich Ungarn. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 118-135. ISBN 978-963-7451-57-7

Hendre Bíró, Doina (2017) Le contexte politique et les conditions d’achat de l’ancienne imprimerie des jésuites par Ignace Batthyány, évêque de Transylvanie. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 309-326. ISBN 978-963-7451-31-7

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1988) A Házsongárdi temető régi sírkövei. Adatok Kolozsvár művelődéstörténetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4786-4

Herepei, János (1971) Művelődési törekvések a század második felében. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1965) Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herner, János and Keveházi, Katalin and Kokas, Károly and Bariska, István and Kovács, József László and Ötvös, Péter and Tirnitz, József (1982) Könyvtártörténeti füzetek : 2., Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-231-7

Herner, János and Monok, István (1983) Könyvtártörténeti füzetek : 3., Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-501-4

Hodinka, Antal (1909) A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hollók, Imre (1865) Kivonat az 1834-ben megjelent Rozsnyó egyházi töredékeiből. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Horváth, János (1935) Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar humanizmus. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1953) A reformáció jegyében : a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, József (1975) Káptalantóti története. [s.n.], Vörösberény.

Horányi, Mátyás (1959) Das Esterhazysche Feenreich. Beitrag zur ungarländischen Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Mátyás (1959) Eszterházi vígasságok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Mátyás (1962) The magnificence of Eszterháza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hudra, János (1890) A piaristák Zemplén vármegyében 1727-1890. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Hursán, Szabolcs (2023) Batthyány Lajos Ernő könyvtára (1743). A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-94-2

Huszka, József (1930) A magyar turáni ornamentika története. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Héjja, Julianna Erika (2003) Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Olvasmánytörténeti dolgozatok (9). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-465-5

Hörk, József (1896) Az eperjesi ev. ker. Collegium története. Bernovits Nyomda, Kassán.

I

Irmesi Homonnay, Imre (1825) P. Ovidius Naso szomorú verseinek öt könyve. Petróczai Trattner János, Pest.

Istvánffi, Gyula (1900) A Clusius-codex mykologiai méltatása, adatokkal Clusius életrajzához. Istvánffi Gyula, Budapest.

Izsák, Éva and S. Nagy, Katalin (2022) Látószögek... Kaleidoscope könyvek (7). LÉTRA Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-6275-04-2, 978-615-6275-05-9 (PDF)

J

Jakó, Klára (1991) Erdélyi könyvesházak : 1., Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója, 1579-1604. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-811-0

Jakó, Zsigmond and Manolescu, Radu (1987) A latin írás története. Európa, Budapest. ISBN 963-07-4067-2

Jankovics, József and Monok, István (1993) András Dudith's library : a partial reconstruction = Dudith András könyvtára : részleges rekonstrukció. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (12/3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-08-4

Jastrzebska, Jolanta (2001) Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban. Officina Hungarica (10). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 13 X

Jedlicska, Pál (1882) Kiskárpáti emlékek : hely és művelődéstörténeti tanulmány. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Jerney, János (1855) A' magyarországi káptalanok és konventek' mint hielmes és hiteles helyek'. Eggenberger, Pest.

Joó, Tibor (1935) Bevezetés a szellemtörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Jánosi, Béla (1899) Az aesthetika története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kandra, Kabos (1890) Bene vára a Mátrában. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Kardos, István (2017) Apám Dr. Kardos János (1894. augusztus 16. – 1959. november 12.) : Visszaemlékezés. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 17 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 978963 8299161

Karácsonyi, János (1929) Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Kenéz, Béla (1905) A városok fejlődése és jelentősége. Politzer, Budapest.

Keresztury, Tibor (2013) Petri György és a századvég magyar költészete. Spectrum Hungarologicum (5). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs. ISBN 978-951-39-5155-9

Király, István (1910) Apáczai Cseri János művelődéstörténeti jelentősége. Révész Béla Ny., Marosvásárhely.

Kis, Ernő (1896) A dunántúli ev. ref.egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895. Kis Tivadar, Pápa.

Kiss, Ferenc (1979) Az érett Kosztolányi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Kálmán (1878) A Szatmári Reform. Egyházmegye története. Szerző, Kecskemét.

Klempa, Károly (1938) A keszthelyi Festetics Könyvtár. Mérei Nyomda, Keszthely.

Klempa, Sándor (1939) Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics. Baross Nyomda, Győr.

Klimó, Pál (1891) A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtől helvét és ágostai ev. egyesült egyház történetének vázrajza. Herzog Ernő Ármin, Gyöngyös.

Koch, István (1906) Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában. Barcza József Könyvnyomdája, Budapest.

Kokas, Károly (1991) Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. Olvasmánytörténeti dolgozatok (3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-11-4

Kollár, Ádám Ferenc (2000) Kollár Ádám Ferenc levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (4). Universitas, Budapest. ISBN 963-9104-50-7

Koltai, András (2002) Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert : 1., Adam Batthyány und seine Bibliothek. Országos Széchényi Könyvtár, Scriptum, Budapest, Szeged. ISBN 3-901517-33-2

Komlóssy, Ferencz (1896) Az Esztergom Főegyházmegyei római katolikus iskolák története. Neumayer Ede Könyvnyomdája, Esztergom.

Kornis, Gyula (1930) Ungarische Kulturideale 1777-1848. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig.

Kornis, Gyula (1938) Ungarn in der Europäischen Kultur. Königl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest.

Kosáry, Domokos (1980) Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1717-5

Kovacsics, József and Ila, Bálint (1964) Veszprém megye helytörténeti lexikona 1. Magyarország helytörténeti lexikona (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovacsics, József and Ila, Bálint (1988) Veszprém megye helytörténeti lexikona 2. Magyarország helytörténeti lexikona (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4591 8

Kovács, Endre (1965) Uniwersytet krakowski a kultura węgierska. Przyczynki do historii węgiersko - polskich stosunkęw kulturalnych wieków XV i XVI. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1964) A krakkói egyetem és a magyar művelődés. Adalékok a magyar-lengyel kapcsolatok XV-XVI. századi történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, I. Gábor (1989) Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4996-4

Kritobulosz, (1875) II. Mehemet élete. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 22 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Kulcsár-Szabó, Ernő and Manherz, Karl and Orosz, Magdolna (2004) „das rechte Maß getroffen" Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (43). Humboldt-Universität zu Berlin; Művelődési Minisztérium, Berlin - Budapest. ISBN 963 463 714 0

Kálmán, Dezső (1901) A gyönki ev. ref. gymnasium története 1806-1900. Molnár Mór Könyvnyomdája, Szegzárd.

Kálmány, Lajos (1887) Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károly, János and Nyirák, Sándor (1877) Emlékkönyv a a székesfehérvári püspöki megye százados emlékére. Vörösmarty Nyomda, Székesfehérvár.

Károlyi, Árpád (1881) Fráter György levelezése 1535-1551. Athenaeum, Budapest.

Kókay, György (1983) Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3184-4

Könyves, Máté (1834) Játékszíni koszorú, mellyben a két magyar hon nemzeti színjátszó társaság eredete, környülállása, eddig való fenn állása. Landerer, Pest.

Köpeczi, Béla (1985) L'absolutisme éclairé. Études sur les Lumieres . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3665-X

Kürschák, József (1926) Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőváry, László (1897) A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások. Athenaeum, Budapest.

L

Ladányiné Boldog, Erzsébet (1986) A magyar filozófia és darwinizmus XIX. századi történetéből. 1850-1875. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3860-1

Lajos, Árpád (1940) A magyar nép játékai. Magyarságismeret (2). Franklin-Társulat, Budapest.

Lammel, Annamária and Nemes, Csaba (1988) Az istenanyák indiánjai. Egy szubtrópusi indián kultúra. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4931-X

Lanciani, Rudolf (1894) A régi Róma, a legújabb ásatások megvilágításában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Langfelder, Erzsébet Magda (1933) Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf d'après son Journal (1764—1770) = Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai (1764-1770). Francia tanulmányok = Études françaises, 9 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lehoczky, Tivadar (1904) A beregmegyei görögszertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig. Grünstein Mór, Munkács.

Lukács, György (1981) Napló — Tagebuch (1910- 11). Das Gericht (1913). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2483-X

Lukács, József (1985) A mítosz ideje : Akadémiai székfoglaló : 1983. május 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4016-9

Lábadi, Károly (1994) Istennek hajlékai a Drávaszögben. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 5 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9638299002

Lázár, Gyula (1880) A népvándorlás története. Franklin-Társulat, Budapest.

López-Vidriero Abelló, Maria Luisa Eugenia (2020) Les meubles de la connaissance: façons de devenir sage à prix fixe. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 235-247. ISBN 978-963-7451-57-7

M

M. Zemplén, Jolán (1961) A magyarországi fizika története 1711-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Madl, Claire (2017) Langue et édition scolaire en Bohême au temps de la réforme de Marie-Thérèse : Retour sur une grande question et de petits livres. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 235-265. ISBN 978-963-7451-31-7

Mahler, Ede (1909) Ókori Egyiptom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (79). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majer, István (1873) Az esztergomi érseki-főmegye papságának közműveltségre ható irodalmi működése a legújabb korban. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Martin, Marc (1995) Villon, ce hongrois : ou l'édification du culte de François Villon en Hongrie. Officina Hungarica (5). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 06 7

Maróth, Miklós (1994) Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6645-1

Matskássy, Antónia (1912) Halmágyi István "Napló"-inak (1752-53. és 1762-69.)magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. Franklin, Budapest.

Mašek, Petr (2020) Zierotin Library in Velké Losiny in Sixteenth and Seventeenth century. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 136-145. ISBN 978-963-7451-57-7

Meiszner, Alajos (1896) Hogyan lakik a nép a XIX. század végén. Meiszner Lajos, -.

Meszlényi, Antal (1928) A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Szent István Társulat, Budapest.

Mezey, László (1979) Deákság és Európa : irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1658-6

Miskulin, Alajos (1905) Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és Matteo Villani krónikája alapján. Művelődéstörténeti értekezések (16). Stephaneum, Budapest.

Mohl, Antal (1898) A Mária-kongregacziók története : különös tekintettel hazánkra. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Mommsen, Tivadar (1877) A rómaiak története. Franklin, Budapest.

Monok, István (2020) Bibliothecae mutantur – Quare, quemadmodum et quid attinet? : Transformations de la composition thématique des bibliothèques du Royaume de Hongrie aux XVe–XVIe siècles. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 11-29. ISBN 978-963-7451-57-7

Monok, István (2017) Frédéric Barbier, un historien du livre qui sait oú se trouve I’Europe centrale. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-7451-31-7

Monok, István (1993) Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720 : forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Olvasmánytörténeti dolgozatok (5). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-07-6

Monok, István (2017) L’aristocratie de Hongrie et de Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles et « le livre pour tous ». In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 115-126. ISBN 978-963-7451-31-7

Monok, István (2020) Préface. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 7-10. ISBN 978-963-7451-57-7

Monok, István (1986) A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói. A Ráday Gyűjtemény Füzetei (1). Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 963-01-7650-5

Monok, István and Ötvös, Péter and Zvara, Edina (2004) Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert : 2., Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Burgenländisches Landesarchiv, Eisenstadt. ISBN 3-901517-43-X

Monsberger, Ulrik Rezső (1931) A hazai német naptárirodalom története 1821-ig. Német philologiai dolgozatok (46). Pfeifer, Budapest.

Márai, Sándor (1932) Csutora : kutya-regény. Kazinczy Kiadó - Druck Gerold, Budapest - Wien.

Mártonfi, Ferenc (1992) Az írástól a versig. Keleti értekezések, 4 . Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963 8378 00 X

Mátai, Mária (1990) Gegő Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5618-9

Mátray, Gábor (1859) Történeti, bibliai és gúnyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból. Emich Gusztáv, Pesten.

Mârza, Eva and Mârza, Jacob (2017) Le catalogue de la Bibliothèque des théologiens roumains de Budapest 1890-1891. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 405-418. ISBN 978-963-7451-31-7

Mârza, Eva Selecká (1997) A középkori lőcsei könyvtár. Olvasmánytörténeti dolgozatok (7). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-38-6

Mészöly, Gedeon (1932) Amerikai magyar fiú Magyarországon : olvasókönyv külföldi magyar tanulók számára. Sylvester Nyomda, Budapest.

Müller, Max (1875) Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról. Ráth, Budapest. (In Press)

N

N. Pál, József (2008) Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita : egy konfliktusos eszmetörténeti pozíció természete és következményei. Spectrum Hungarologicum (1). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs. ISBN 978-951-39-3327-2

Naḥmanides, (2018) A szexualitás misztikája : a szentség levele. Lichniae : ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae = Érdekességek az MTA Könyvtárából . MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-475-086-4

Nedeczky, Gáspár (1880) Dömös története és ujabb leírása. Mellinger R., Esztergom.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nátafalussy, Kornél (1883) A Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jászóvári Egyház prépostjai. Kovács Mihály Könyvnyomdája, Rozsnyó.

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

O

Oláh, Róbert (2020) Obsolescent Reformed Libraries in the seventeenth and eighteenth Century Carpathian Basin. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 105-117. ISBN 978-963-7451-57-7

Osztern, Rózsa (1930) Zsidó ujságirók és szépirók a magyarországi németnyelvű időszaki sajtóban, a "Pester Lloyd" megalapításáig, 1854-ig. Német philologiai dolgozatok (45). Pfeifer, Budapest.

Otto, Anne-Elisabeth (1998) Die Komposita der ungarischen Verwandtschaftsterminologie : Dokumentation, Analyse und Beschreibung unter besonderer Berücksichtigung der vollmotivierten Bildungen. Officina Hungarica (7). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 10 5

P

Palcsó, István (1893) A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. Sauter Nyomda, Késmárk.

Pamlényi, Ervin (1989) Pályák és irányok. Historiográfiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5240-X

Panek, Ödön (1896) A selmecbányai kir. kath. gymnasium története. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Selmecbánya.

Pap, János (1886) A piaristák Szegeden : (1720-1886). Engel Adolf, Szeged.

Pauler, Tivadar (1878) Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Penke, Olga (2017) La traduction hongroise de La Nouvelle Héloïse. Un transfert culturel manqué. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 289-307. ISBN 978-963-7451-31-7

Pfeiffer, Antal (1896) A kegyes tanítórendek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Pintér, Jenő (1903) A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (6). Hornyánszky, Budapest.

Pongrácz, Lajos (1885) Szondi album. Drégeli emlék-lapok. A Szondi-emlék-kápolna felavatása alkalmából. Laiszky János, Esztergom.

Posewitz, Tivadar (1904) A Magas Tátra és a Szepesi Középhegység : gyakorlati utmutató a természet kedvelői részére. Maurer Adolf, Kassa.

Pukánszky, Béla (1941) Német polgárság magyar földön. Magyarságismeret (4). Franklin-Társulat, Budapest.

Pándi, Pál (1987) Gespenster gehen in Ungarn um. Die utopisch-sozialistischen und frühkommunistischen Ideen in Ungarn bis 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4142-4

R

Relković, Davori Néda (1905) Buda város jogkönyve : Művelődéstörténeti értekezések, 12. Stephaneum, Budapest.

Reményi, József (1928) Lesz-e reggel? : regény. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Richter, W. (1894) A görögök és rómaiak játékai. Bernovits Nyomda, Kassa.

Román, Ernő (1926) Az Alsóborsodi s az ősrégi Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegye története. Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Rupp, Jakab (1841) Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva: Történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Rupp, Jakab (1870) Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre : vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Eggenberger, Pest.

Ruschek, Antal (1896) Győr jubiláris püspökei. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Rácz, Lajos (1931) Comenius Sárospatakon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Sincero promovendi boni publici studio : a közjó előmozdításának vágyától indíttatva : Teleki József és az Akadémiai Könyvtár : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiállítása 2019. november 5-től 2020. február 29-ig. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-50-8

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Vegytan az Akadémiai Könyvtár alapító állományában. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 122-144. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Say, Móricz (1882) A gyufa története. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Schleicher, Pál (1941) Oláh Miklós és Erasmus. Budapesti Királyi Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Latin Filológia Intézet, Budapest.

Schmidt, Márton (1903) Görög régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (116.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schustler, Emília (1912) Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Művelődéstörténeti értekezések (65). Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Schwarcz, Katalin (1994) A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (6). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-21-1

Schönvitzky, Bertalan (1896) A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Sebesi, Ernő (1929) Megrúgott emberek : novellák. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Sebestyén, Kálmán (1993) A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) református egyházmegye népoktatásának adattára : A XV. századtól 1900-ig. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár . Ráday gyűjtemény, Budapest.

Sebetic, Raimund (1898) A magyar királyi testőrség I. névjegyzék 1760-tól 1850-ig. Sebetic Raimund, Bécs.

Segesváry, Viktor (2005) The History of a Private Library in 18th Century Hungary : The library of Pál and Gedeon Ráday. Stichting Mikes international, Hága, Hollandia. ISBN 9085010357

Segesváry, Viktor (1992) A Ráday könyvtár 18. századi története. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 4 . Ráday Könyvtár, Budapest. ISBN 9630424347

Seidler, Andrea (2017) Aufbruchstimmung: Die Gründung des preßburgischen Ungrischen Magazins (1781–1787) Versuch einer Dokumentation. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 327-372. ISBN 978-963-7451-31-7

Seidler, Andrea (2020) Die praktische Bedeutung ungarischer Sammlungen und Bibliotheken für führende Gelehrte des Königreichs Ungarn im späten 18. Jahrhundert am Beispiel des Jesuiten Georg Pray (1723–1801). In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 287-301. ISBN 978-963-7451-57-7

Seidler, Wolfram (1994) Buchmarkt und Zeitschriften in Wien, 1760-1785 : Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts. Olvasmánytörténeti dolgozatok (Klsz.1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-17-3

Simai, Ödön (1902) Márton József mint szótáríró. Nyelvészeti füzetek (2). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simon, Sándor (1938) Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. Magyar-görög tanulmányok (5.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Sinkóné Tóth, Zsuzsanna (2001) A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve, 1998-2001. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak.

Sinkóné Tóth, Zsuzsanna (2011) A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának, Általános Iskolájának és Diákotthonának évkönyve 2006-2011. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Sárospatak. ISBN 978-963-08-1606-9

Sinowatz, Fred (1957) Reformation und katolische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrchaft Eisenstadt. Burgenländische Forschungen (35). Landesarchiv und Landesmus, Eisenstadt.

Solymosi, László (2014) Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-790-7

Svatoš, Martin (2017) La Bibliotheca Bohemica et la Nova collectio scrzptorum rerum Bohemicarum de Magnoald Ziegelbauer OSB : Un regard extérieur sur l’histoire et l’historiographie du royaume de Bohême. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 127-156. ISBN 978-963-7451-31-7

Sz. Kristóf, Ildikó (2017) Anthropologie dans le calendríer: la représentation des curiosités de la narure et des peuples exotiques dans les calendriers de Nagyszombat (Trnava), 1676-1773. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 87-113. ISBN 978-963-7451-31-7

Szamosközy, István (1992) Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ; Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, 1598. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (33). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-887-0

Szamosközy, István (1992) Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ; Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, 1598. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-899-7

Szatmári, Judit (2015) A református egyház a neoabszolutizmus éveiben 1849-1860. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 12 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9789638299109

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulóján. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 3 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Szelestei Nagy, László (2018) Tanulmányok a 17‒18. századi magyarországi művelődésről. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (20). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-891-1

Szelényi, Ödön (1917) A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K.F., Pozsony.

Szemere, Samu (1917) Giordano Bruno. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szemző, Piroska (1931) Német írók és pesti kiadóik a XIX. században : (1812-1878). Német philologiai dolgozatok (47). Pfeifer, Budapest.

Szendrei, János (1905) A magyar viselet történeti fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1985) A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963 02 3036 4

Szerémi, György (1944) Epistola de perdicione regni Hungarorum. Erdélyi László, Juhász László, Budapest-Szeged.

Sziklai, László (1978) Zur Geschichte des Marxismus und der Kunst. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1433-8

Szilágyi, István and Vaszary, Kolozs and Révész, Imre (1877) Adalékok a M. T. Akadémia megalapitása történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a Szent Korona : (1619-1622). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szinnyei, Josef (1923) Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Ungarische Bibliothek (1. 1). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Szokolszky, Bertalan (1904) A százéves kassai püspökség : 1804-1904. Vitéz Nyomda, Kassa.

Szádeczky, Lajos (1892) Fogaras vára és uradalma. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Szádeczky, Lajos (1903) Konstantinápoly magyar emlékei. Magyar Királyi Államvasutak Központi Menetjegyirodája, Budapest.

Szántó, Tibor (1969) A betű : a betűtörténet és a korszerű betűművészet rövid áttekintése. A magyar könyv . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Száraz, Orsolya (2015) Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/3). MTA Könyvtár és Információs Központ - Eszterházy Károly Főiskola, Budapest - Eger. ISBN 978-963-7451-24-9

Szász, Károly (1871) Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár. Athenaeum, Budapest.

Széchenyi, István (1842) A' magyar Academia körül. Trattner-Károlyi, Pesten.

Széchényi, Dénes (1871) Adalékok a lovaglás tanításához. Heckenast Gusztáv, Pest.

Sándor, Klára (2017) A székely írás reneszánsza. Typotex, Budapest. ISBN 978 963 279 904 9

Sántha, György (1943) A harcos szentek bizánci legendái. Magyar-görög tanulmányok (22.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Sörös, Pongrác (1916) Statileo János életéhez. Stephaneum Nyomda, Pannonhalma.

sine, nomine (1926) Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század első felének történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

T

Takács, Éva (1935) Karacs Ferencné Takács Éva válogatott munkái. Magyar irodalmi ritkaságok (31.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Takáts, Sándor (1915) Rajzok a török világból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1927) Szegény magyarok. Genius Nyomda, Budapest.

Tapodi, Zsuzsa (2001) Irodalom a politika szolgálatában : Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában, 1946-1954. Officina Hungarica (11). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 14 8

Terebessy, Andor Béla (1944) Translatio latina Sancti Maximi confessoris (de caritate ad Elpidium L. I-IV.) saeculo XII. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (25.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filológiai Intézet, Budapest.

Thaly, Kálmán (1898) Az ezredévi országos hét emlékoszlop története. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1885) Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Ráth, Budapest.

Thewrewk, József (1834) Velenczei szappanpor az uj magyarok számára. Belnay, Pozsony.

Thewrewk, Árpád (1882) Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból. Franklin, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Toldy, Ferenc (1859) Kazinczy Ferenc és kora : Életrajzi emlék. Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Régi magyar passió rajzokkal : adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművészet ismeretéhez. Régi codexekből, nyelvjegyzetekkel. Toldy Ferenc, Pest.

Tormásy, Gábor (1883) A szabadkai római kath. főplébánia története. Pertits Simon Könyvnyomda, Szabadka.

Trefort, Ágoston (1887) Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. Franklin Társulat, Budapest.

Turóczi-Trostler, József (1937) Keresztény Seneca : fejezetek a kései humanizmus európai és magyarországi történetéből. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Táncsics, Mihály (1871) Kiáltó szó a kormányhoz és a népnevelőkhez az elnémetesedés tárgyában. Poldini nyomda, Pest.

Tóth, Béla (1994) Maróthi György. Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB), Debrecen. ISBN 963-7064-14-1

Tóth, Ferenc (2000) Ascension sociale et identité nationale : Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle, 1692-1815. Officina Hungarica (9). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 12 1

Tóth, Ferenc and Ángyán, János (1830) A Balaton Füredi reformáta ekklésia ujj templomja felszenteltetésének egyházi innepje. Petróczai Trattner és Károlyi István, Pest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Török, Kálmán (1900) A magyarországi katolikus egyházi vagyon tulajdonjoga. Deutsch Zsigmond és Társa, Budapest.

V

Vachott, Sándorné (1935) Rajzok a múltból : emlékiratok (szemelvények). Magyar irodalmi ritkaságok (33.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Vajda, Péter (1835) Pesti levelek. Literaturai Intézet (1835) ; Werfer Ny. (1837), Kassa.

Varga, András (1998) A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846. Olvasmánytörténeti dolgozatok (8). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-46-7

Varjas, Béla (1982) A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2706-5

Vass, József (1862) Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Eggenberger, Pest.

Veress, Endre (1906) A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára, Budapest.

Verók, Attila (2017) Der Bibliotheksbestandskatalog als historische Quelle für die Ideengeschichte? : Realität, Schwierigkeiten, Perspektiven an einem Beispiel aus Siebenbürgen. In: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 43-62. ISBN 978-963-7451-31-7

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Visegrádi, János (1909) A podolini piarista rendház története 1642-1702. Művelődéstörténeti értekezések (32). Stephaneum, Budapest.

Viskolcz, Noémi (2003) Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) bibliográfia. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (6). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Szeged. ISBN 963-200-460-4

Viskolcz, Noémi (2019) A herceg történésze : Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. Esterhazyana : A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy-közleményei . MTA Könyvtár és Információs Központ - Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 9789630999335

Viskolcz, Noémi (2013) A mecenatúra színterei a főúri udvarban : Nádasdy Ferenc könyvtára. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (8). Szegedi Tudományegyetem, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Szeged, Budapest. ISBN 978-963-482-755-9

Volf, György (1897) A honfoglaló magyarok műveltsége. Hornyánszky Viktor Könyvnyomda, Budapest.

Váczy, János (1913) Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vágó, Ferencz (1896) A gyöngyösi kath. községi nagygimnasium története 1634-től 1895-ig. Kohn L. Könyvnyomdája, Gyöngyös.

Vámbéry, Ármin (1873) Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt Vámbéry Ármin, a Magyar Tud. Akadémia tagja. Athenaeum, Pest.

Vámbéry, Ármin (1906) Nyugot kultúrája keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (67). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Várady, Erzsébet (1910) Adatok Erdély művelődéséhez János Zsigmond korában : az Erdélyi Orszéggyűlési Emlékek alapján. Művelődéstörténeti értekezések (41). Bruckner Nyomda, Budapest.

Vásáry, István (1987) Az Arany Horda kancelláriája. Keleti értekezések, 3 . Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963 01 8090 1

W

Waldapfel, József (1935) Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből : 1780-1830. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wallnig, Thomas (2020) Sebastian Tengnagel und Johann Seyfried - Österreichische Geschichtsschreibung zwischen Späthumanismus und Gegenreformation. In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux = Vernetztes Europa (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 162-174. ISBN 978-963-7451-57-7

Wenzel, Gusztáv (1871) Kassa város parketkészítése a XV. század kezdetén. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Weszprémi, István (2013) Weszprémi István levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (6). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-688-8

Windisch, Karl Gottlieb (2008) Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch. Magyarországi tudósok levelezése (5). Universitas, Budapest. ISBN 978-963-9671-21-8

X

Xenophon, (1831) Sokrates' nevezetességei : Hozzá-járúl Sokrates' élete, néhány jegyzetekkel 's magyarázatokkal együtt. Ellinger, Kassa.

Z

Zelovich, Kornél (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ziltz, Mór (1865) Öröm-szózat a Magyar Tudós Akademia ünnepélyes felavatása alkalmával. Herz János, Pest.

Zolnai, Béla (1941) A magyar biedermeier. Magyarságismeret (3). Franklin-Társulat, Budapest.

Zuber, Marianne (1915) A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (17). Pfeifer, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1880) Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Ádám, Gerzson (1896) A nagy-kőrösi Ev. Ref. Fögymnasium története. Nagykőrösi Református Egyháztanács, Nagykőrös.

Ágoston, Julián (1943) A századforduló költészete. Wiko Nyomda, Kassa.

Áldásy, Antal (1896) A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig : 1378-1389. Pfeifer, Budapest.

É

Érdujhelyi, Menyhért (1899) A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Pallas Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Érdy, János (1856) Erdélyben talált viaszos lapok. Eggenberger, Pest.

Érdy, János (1859) Erdélyben talált viaszos lapok (tabulae ceratae) és magyar őstörténeti vizsgálatok. Boldini, Pest.

Ö

Örvényi, Béla (1906) Bartha Boldizsár Rövid chrónicájának művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (24). Bichler Ny, Budapest.

Ő

Őri, G. György (1876) Negyedik Béla király a Margitszigeten vagy a margitszigeti apácák : történelmi szinmű egy felvonásban, hiteles kútforrások után : pótfüzet a "Margitsziget történelme" címü műhöz. Pannonia, Kassa.

This list was generated on Sun May 26 14:40:00 2024 CEST.