REAL-EOD

Items where Subject is "K Law / jog > K Law (General) / jogtudomány általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items at this level: 581.

A

Acsády, Ignácz (1899) A karloviczi béke története : 1699. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Sándor (1844) Magános magyar törvény kérdések és feleletekben. Kilián György, Pest.

Almási, Antal (1910) A dologi forgalom : magánjogi tanulmány. Athenaeum, Budapest.

Angyal, Pál (1910) Visszalépés a kísérlettől, eredményelháritás és jóvátétel. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1942) A joghézag problematikája a büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1931) A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1933) A közvélemény-büntetés. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1903) A tömeg bűntettei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1942) A veszélyfogalom a büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1916) A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Antalffy, György (1974) Basic problems of state and society. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0010-8

Apponyi, Albert (1917) Bilder aus der ungarischen Verfassungs-Geschichte. Magyarországi Bajtársi Szövetség, Budapest.

Apponyi, Albert (1928) Igazságot Magyarországnak : a Trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata. Magyar Külügyi Társaság, Budapest.

Apáthy, István (1885) A szerzői jogról szóló törvény. (XVI. t.cz.) Méltatása jogi és gazdasági szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asztalos, László (1966) A polgári jogi szankció. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Bakos, Gábor (1880) A magyar jogi műnyelv kérdéséhez. Jogirodalmi és nyelvészeti tanulmány, tekintettel jogi műnyelvünk jelenére, múltjára, mivoltára és gyökeres javítására. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balla, Károly (1841) Vélemény a' büntetésmód javítása iránt. Trattner-Károlyi betűjivel, Pesten.

Balogh, Arthur (1903) Alkotmánytan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (138.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Arthur (1914) Jogállam. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Arthur (1899) A törvényhozó hatalom. Politzer, Budapest.

Balogh, Elemér (1905) Az eltüntetés és a holttányilvánítás a magyar és a német jogban : különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére és a magyar polgári perrendtartás javaslatára : magánjogi és perjogi tanulmány. Grill, Budapest.

Balogh, Jenő (1909) Fiatalkoriak és büntetőjog. A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata (2,2.). Athenaeum, Budapest.

Balogh, Jenő (1917) Haladás és magyarság. Győri Hírlap Nyomdája, Győr.

Balogh, Jenő (1908) Nyomor és büntettek. Olcsó könyvtár . Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Balogh, Jenő (1905) Vélemény az uzsora és az ehhez hasonló gazdasági visszaélések tárgyában teendőkről. Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest.

Balogh, Jenő (1906) A büntető perjog tankönyve. Grill Károly-féle könyvkiadóvállalat, Budapest.

Balogh, Jenő (1887) A sértett fél jogköre a büntetőjogban : Tanulmány. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Balogh, Jenő and Edvi, Illés Károly and Vargha, Ferenc (1909) A bűnvádi perrendtartás magyarázata : Kiegészítve az esküdtbíróságról s a bűvádi perrendtartás életbelépéséről szóló törvényekkel. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Balás, Károly (1939) Rend és szabadság. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balás Piri, Elemér (1936) Az okozatosság büntetőjogi problematikája. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balás Piri, Elemér (1936) Az okozatosság büntetőjogi problematikája. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (7.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balássy, Ferenc (1893) A megye és a várispánság vagyis e két intézmény közötti különbség. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baross, János (1900) Idegenek birtokszerzése. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1903) Közjogunk és nemzeti törekvésünk. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Benczúr, János (1848) A' szabadság és társadalmi rend elméletei. Emich Gusztáv, Pest.

Bernolák, Nándor (1908) A büntető törvények és a büntető novella : A hatályban levő büntető törvények teljes gyüjteménye. Jogi Zsebkönyvek Gyűjteménye (13). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Berryer, Pierre Antoine (1887) Berryer válogatott törvényszéki beszédei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berényi, Pál (1900) Kereskedelmi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (84.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bessenyei, György (1941) Az eszterházi vigasságok Delfén : Magyarországnak törvényes állása. 1. r. Magyar irodalmi ritkaságok (55.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Magyarországnak törvényes állása. Magyar irodalmi ritkaságok (56.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1930) A törvények útja : tudós társaság. Magyar irodalmi ritkaságok (1.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Beöthy, Zsigmond (1876) A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények : történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. Tettey Nándor és Társa, Budapest.

Bihari, Ottó (1963) Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bihari, Ottó (1970) Socialist representative institutions. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bihari, Ottó (1979) The constitutional models of socialist state organization. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2077-X

Blagojevic, B. T. and Czachorski, W. and Ionasco, T. and Knapp, V. (1971) Introduction aux droits socialistes. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bluntschli, Johann Caspar (1875) Az általános államjog és a politika története : a tizenhatodik század óta a jelenkorig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bocsor, István (1861) Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre. Református Főiskola, Pápa.

Bokorné Szegő, Hanna (1976) Az ENSZ helye a nemzetközi jogalkotásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0938-5

Bokorné Szegő, Hanna (1970) New states and international law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bokorné Szegő, Hanna (1978) The role of the United Nations in international legislation. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1495-8

Bolgár, Elek (1908) Választójog és választórendszerek. Deutsch Elek és Társa Könyvkereskedése, Budapest.

Boncz, Ferenc (1894) A vallás körüli felségjogok. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Bozóky, Alajos (1899) Magyar katholikus egyházi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (10.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bozóky, Alajos (1899) Római magánjog: 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Boér, Elek (1907) Közigazgatási bíráskodás : tanulmány a közigazgatási jog köréből. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Bruhács, János (1986) Nemzetközi vízjog. A nemzetközi folyóvizek nem hajózási célú hasznosításának joga. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4020-7

Budvári, Róbert (1966) Orvostudomány a tárgyalóteremben. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bujtás, László (1980) A vállalati struktúrák főbb innovációs hatásterületeinek gazdasági és iparjogvédelmi értékelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2354-X

Buza, László (1930) A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A bolognai jogi egyetem XIV. és XV. századi statutumai. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bónis, György (1971) A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Carrara, Ferencz (1878) A büntető jogtudomány programmja. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1892) Az államhatalmak megoszlásának elvei. Franklin, Budapest.

Concha, Győző (1908) Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. [s.n.], Budapest.

Concha, Győző (1888) Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1928) Hatvan év tudományos mozgalmai között : Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1888) Ujkori alkotmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csekey, István (1916) A magyar pragmatica sanctio írott eredetijéről. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csekey, István (1917) A magyar trónöröklési jog : jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmelléklettel. Athenaeum, Budapest.

Csiky, Kálmán (1899) Werbőczy István és Hármaskönyve. Olcsó könyvtár (1106). Franklin, Budapest.

Csillag, Gyula (1871) A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Pest.

Csillag, Pál (1976) The Augustan laws on family relations. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0941-5

Csizmadia, Andor (1971) Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csizmadia, Andor (1976) A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0713-7

Csizmadia, Andor (1966) A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

D

Dedek Crescens, Lajos (1894) Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról. Szent István Társulat, Budapest.

Demkó, Kálmán (1891) A szepesi jog (Zipser Willkühr.) : Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajoghoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dicey, Albert Venn (1902) Bevezetés az angol alkotmányjogba. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (52). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Divéky, Adorján (1942) Az Arany Bulla hatása a lengyel jogra. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Diósdi, György (1981) Contract in Roman law. From the twelve tables to de glossators. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2456-2

Diósdi, György (1970) Ownership in ancient and preclassical Roman law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolenecz, József (1905) Az új anyakönyvi törvény : az állami anyakönyvekről szóló 1894: XXXIII. t.-cz. és ezt módosító 1904: XXXVI. t.-czikk magyarázata, kiegészítve az új rendeletekkel. Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és Döntvénytár kiadása, Budapest.

Doleschall, Alfréd (1891) A házasságon kívül született gyermekek jogi állása : tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából. [s.n.], Budapest.

Domé, Györgyné (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domé, Györgyné Mária (1973) Legal aspects of the associations of agricultural cooperatives. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dósa, Elek (1861) Erdélyhoni jogtudomány. Gámán János [etc.], Kolozsvár.

E

Eckhart, Ferenc (1929) A Habsburg-Lotharingiai ház családi törvénye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Edvi, Illés Károly (1903) Parlamenti szólásszabadság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű földleírás két földképpel, történet-és törvénytan, magyar nyelvtan és írásmód. Eggenberger és fia, Pesten.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Erdő, Péter (2014) Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése : adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-719-8

Erdő, Péter (2014) Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-720-4

Erdősy, Emil (1976) A gazdasági reform büntetőjogi kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0896-6

Erdősy, Emil (1988) A megengedett kockázat a büntetőjogban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4688-4

Eörsi, Gyula (1979) Comparative civil (private) law. Law types law groups the roads of legal development. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2001-X

Eörsi, Gyula (1970) Fundamental problems of socialist civil law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eörsi, Gyula (1961) A jogi felelősség alapproblémái. A polgári jogi felelősség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eörsi, Gyula (1975) Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok jogcsoportok és a jogfejlődés útjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0314-X

Eörsi, Gyula (1957) A tervszerződések. Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

F. Kiss, Erzsébet (1987) Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4213 7

Falk, Miksa (1864) A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva. Hartleben Ádolf, Pest.

Farkas, Elek and Kövy, István (1847) Legujabb házi titoknok. Heckenast, Pest.

Farkas, József (1976) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0712-9

Farkas, Lajos (1913) A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fayer, László (1896) Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fayer, László (1895) Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fayer, László (1884) Bűnvádi eljárásunk reformjához. Franklin-Társulat, Budapest.

Feith, Helga (2023) Jog(os) kérdések. Első hatályos egészségügyi jogszabályok és azok komplex vizsgálata. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 248-261. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Ferdinandy, Gejza (1899) Az arany bulla: közjogi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1902) Magyarország közjoga : [alkotmányjog]. Politzer, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1895) A királyi méltóság és hatalom Magyarországon : közjogi tanúlmány. Kilián Frigyes, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1906) A magyar alkotmány történelmi fejlődése : a Népszerű Főiskolán (University Extension) tartott előadásai nyomán. [s.n.], Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1911) A magyar alkotmányjog tankönyve. Franklin Társulat, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1907) A rendi elemek a magyar alkotmányban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczy, Árpád (1914) Az angol parlamenti szólásjog és fegyelem történeti fejlődése és jelen állapota : 1547-1913. Szerző, Budapest.

Ficzere, Lajos (1981) Grundlegende Rechtsfragen der internationalen wirtschaftenden Organisationen der RGW-Länder. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2684-0

Finkey, Ferenc (1933) Adatok a bűntettesek jellemcsoportjainak megállapításához. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Alkossunk törvényt az igazságügyi patronázs-egyletekről és a letartóztató intézetekből kibocsátottak utógondozásáról. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) Anyagi igazság és téves jelszavak a büntető eljárásban. Magyar Jogi Szemle, Budapest.

Finkey, Ferenc (1942) Az 1792. évi büntetőtörvényjavaslat 150. évfordulója. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. Osztályának Kiadványai, 8 (8). Stúdium Könyvkiadó, Debrecen.

Finkey, Ferenc (1942) Az 1843-i büntetőjogi javaslatok száz év távlatából. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1895) Az egység és többség tana a büntető jogban : Egy büntetendő cselekmény és bűnhalmazat. Steinfeld Jenő, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1913) Az északamerikai reformatoryk tanulságai. s.n., Budapest.

Finkey, Ferenc (1912) Az új egyetemek és a ref. jogakadémiák. Dani és Fischer, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1900) Az új magyar esküdtszék és az esküdtbíróság előtti bűnvádi eljárás : Népszerű ismertetés az esküdtek számára. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Finkey, Ferenc (1926) Binding Károly k. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1922) Büntetés és nevelés. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1933) Büntetéstani problémák. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1935) Büntető perorvoslati rendszerünk revisiójához. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., Kecskemét.

Finkey, Ferenc (1937) Büntetőjogunk megújhodása. Szeged Városi Nyomda, Szeged.

Finkey, Ferenc (1900) Bűnügyi Esetek : Vitatkozási tételek és feladatok. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) Die Aufgaben der kriegsfürsorger. Carl Angermayer, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1940) Dr. Finkey Ferenc M. Kir. titkos tanácsos, ny. koronaügyész ünnepi beszéde Budapesten, a szent margitszigeti Tompa Mihály emlékmű leleplezésén. Budapest Székváros Házinyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) Emlékbeszéd Degré Lajos a pozsonyi Erzsébet-Tudományegyetemnek a hazáért hősi halált halt ny. rk. tanára felett. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1930) Emlékezés Kövy Sándor halálának századik évfordulóján. Miskolci jogászélet könyvtára (61). Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc.

Finkey, Ferenc (1944) Emlékképek és élmények életem derűs napjaiból. Kisfaludy László, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1916) Felhívás a volt pataki diákokhoz. Ref. Főiskolai Könyvnyomda, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1909) Fiatalkorú bűntettesek és a modern törvényhozás. Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) Háborús büntetőjogunk és bűnügypolitikánk a háború után. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1937) Jelszavak harca a tüntetőtörvénykönyvek revíziója körül. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1928) A Kir. Ügyészség teendői az új büntető novellával kapcsolatban. Finkey Ferenc, Budapest.

Finkey, Ferenc (1910) La loi pénale dérogatoire hongroise. Imprimerie Staempfli & Cie., Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) Leibniz jogbölcsészeti és politikai eszméi. In: Leibniz halálának kétszázadik évfordulója alkalmából. Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Pataki krónika. A Pataki Diákok Országos Szövetségének Budapesti Egyesülete, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Patronázs munka és a Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága. Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai (2). Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Rottenbiller Fülöp emlékezete. A Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai (4). Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) Strafrechtsreformen in Ungarn. S. l., s. n..

Finkey, Ferenc (1940) Szemelvények Dr. Finkey Ferenc kisebb szakdolgozataiból 1890-1940. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) A Tiszáninneni Ref. Egyházkerület érvényben lévő szabályrendeletei és elvi jelentőségű határozatai. Dani és Fischer, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1925) Társadalmi védekezés és büntetőjog. Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Finkey, Ferenc (1938) Törvényt a rehabilitációról! Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1941) Vargha Ferenc emlékezete. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1928) Visszaemlékezés a Kossuth Lajos sárospataki diákságnak százados fordulóján. Miskolci jogászélet könyvtára (29). Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Finkey, Ferenc (1941) Vitéz Moór Gyula új elmélete a büntetőjog magánjogi jellegéről. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1930) Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr ő főméltóságának jubileuma alkalmából 1930. február 28.-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés. A jogtudomány új látóhatárai. Dunántúl Egyetemi Nyomdája, Pécs.

Finkey, Ferenc (1935) A XX . század büntetési rendszerének reformkérdései. Stádium, Budapest.

Finkey, Ferenc (1930) A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1904) A börtönügy jelen állapota és reformkérdései. Jogi értekezések (11). Singer és Wolfner, Budapest.

Finkey, Ferenc (1896) A büntető jog alapja. Tanári székfoglaló értekezés. Steinfeld Jenő, Sárospatak.

Finkey, Ferenc A büntetőjog haladása és a háború. s.n., S.l..

Finkey, Ferenc (1913) A büntetőjogi szakképzés reformja. Különösen a büntető és nyomozó hatóságok kiképzése a kriminlógiai követelések folytán rájuk váró új feladatok megoldására. A Nyugat Nyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1912) A bűnvádi perrendtartás perorvaslati rendszerét mily irányban kellene módosítani? s.n., Budapest.

Finkey, Ferenc (1941) A bűnösség fogalom a világi büntetőjogban. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1910) A csavargás, koldulás és iszákosság törvényhozási szabályozásához. Büntetőjogi értekezések (8). Révai és Salamon Könyvnyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A felek fogalma és köre a büntetőjogi per mai elméletében. Wessely és Horváth Könyvnyomdája, Pécs.

Finkey, Ferenc (1914) A fiatalkorúak bírósága Északamerikában és Európában. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Finkey, Ferenc (1913) A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában. Athenaeum, Budapest.

Finkey, Ferenc (1942) A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre. A Váci Kir. Országos Fegyintézet Könyvnyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1917) A hadigondozók teendői. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1905) Újabb bűnügyi esetek : Büntetőjogi praktikumok részére. Grill-féle Jogi Könyvtár (15). Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1923) A jogakadémiák megszüntetése és a jogioktatás gyökeres reformja. Magyar Jogi Szemle Könyvtára (25). Pallas, Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) A jogtanítás módszerének reformja és a gyakorlati joganyag-gyűjtemények. Rektori székfoglaló értekezés. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1938) A kriminál-biológiai személyiség kutatása és az igazságszolgáltatás. Finkey Ferenc, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) A magyar büntető perjog tankönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A magyar büntetőjog tankönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1903) A motívumok tana a büntető jogban. Magyar jogászegyleti értekezések, 27 (4). Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1940) A motívumok értékesítése a legújabb büntető törvényjavaslatokban. Pfeifer Ferdinánd, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) A politikai bűncselekmények és a büntetőtörvénykönyv. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk. A Bűnügyi Szemle törvénytára . Wessely és Horváth Könyvkiadóhivatala, Pécs.

Finkey, Ferenc (1908) A társadalom védelme a közveszélyes bűntettesek ellen. Büntetőjogi értekezések . Hornyánszky, Budapest.

Finkey, Ferenc (1908) A tételes jog alapelvei és vezéreszméi : A jogbölcsészet, mint alapvető és összefoglaló (általános) jogtudomány kézikönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1924) A törvénysértés fogalma a büntető jogegységi perorvoslatban. Pallas, Budapest.

Finkey, Ferencz (1911) Az északamerikai büntetőjog mai vezéreszméi és reformintézményei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferencz (1909) A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fodor, Ferenc (1934) A Jászság demográfiája a XVII. században. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fogarasi, János (1846) Magyar váltó- és kereskedési jogtan. Eggenberger, Pest.

Fogarasi, János (1861) A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben. Kilián György, Pest.

Fraknói, Vilmos (1899) Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. Athenaeum, Budapest.

Frank, Ignác (1848) Ősiség és elévülés : értekezés, mellyel prof. Frank Ignácz a Magyar Akademiának levelező tagjává kineveztetvén helyet foglalt 1848 september. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Friedmann, Bernát (1876) A népbírák és esküdszékek intézménye, tekintettel hazai viszonyainkra s büntető eljárásunk reformjára. Pfeiffer Nándor, Budapest.

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1883) Az ókori község : tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Béla (1895) A jegybankok nemesércz-politikája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gaius, (1887) Gaius római jogi institutioinak négy könyve. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gajzágó, László (1943) A nemzetközi jog mivoltáról : a nemzetközi jog leglényegesebb elemei e vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galgóczy, Károly (1879) Emlékbeszéd Balla Károly lev. tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Garancsy, Gabriella (1973) Labour law relation and its termination in Hungarian law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garancsy, Gabriella (1970) A munkajogviszony megszűnése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gide, Pál (1886) A nők joga : tanulmány a nő magánjogi helyzetéről a régi és új korban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gneist, Rudolf (1875) A jogi állam. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignác (1884) A muhammedán jogtudomány eredetéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gosztonyi, Miklós (1847) Ősiség. Trattner és Károlyi, Pest.

Gratz, Gusztáv (1900) Alkotmánypolitika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (56.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gratz, Gusztáv (1899) Nemzetközi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (21.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gratz, Gusztáv (1906) Nemzetközi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (180). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Gruber, Lajos (1897) A javító-intézetekről és az ifjukori bűnösökről. Franklin-Társulat, Budapest.

Gál, Gyula (1969) Space law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gál, István László (2007) Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8536-1

Gál, László (1837) Az erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokai és a' compilata constitutio után költ articulusok kivonatja (1. köt.). Tilsch és Fia, Kolosvárt.

Gáspárdy, László (1989) A polgári per idődimenziója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4995-6

H

Hagelmayer, Istvánné (1979) A kollektív szerződés alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1693-4

Hajnik, Imre (1888) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1900) Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig : középkor. Athenaeum, Budapest.

Hajnik, Imre (1872) Magyar alkotmány- és jogtörténelem : Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hajnik, Imre (1867) Magyarország az Árpád-királyoktól az ösiségnek megállapitásáig és a Hübéri Európa. Heckenast, Pest.

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1892) A király birósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1899) A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1881) A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hamza, Gábor (2014) A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-698-6

Haraszti, György (1973) Some fundamental problems of the law of treaties. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Harmathy, Attila (1997) Az állam gazdasági szerepváltozásának jogi tükröződése : akadémiai székfoglaló : 1994. április 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7321-0

Harmathy, Attila (1983) Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3185-2

Harmathyné Horváth, Anna (1988) Társadalmi tulajdon és büntetőpolitika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4509-8

Hegedűs, Lajos (1872) A magyar közjog alapvonalai. Heckenast Gusztáv, Pest.

Heltai, Ferenc (1903) A magyarság érvényesülése a hadseregben : négy törvény országgyűlési tárgyalása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Herczegh, Géza (1984) Development of international humanitarian law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3448-7

Herczegh, Géza (1969) General principles of law and the international legal order. Series in foreign languages (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herner, János (1988) Bornemisza Anna megbűvöltetése : Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678-1688. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest ; Szeged. ISBN 963-7302-60-3

Hernádvécsei Vécsey, Tamás (1911) Jánok és az 1569:58. T.-czikk. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hoffmann, Pál (1892) A birtoki jogtan kétségei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hoffmann, Pál (1864) A jog lénye : bevezetés a jogtanulmányba. Eggenberger, Pest.

Hoffmann, Pál (1890) A specificatio : Magánjogi értekezés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Holló, András (1989) A közigazgatás ügyészi felügyeletének államjogi alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5217-5

Holub, József (1936) Néhány kérdés a leánynegyed köréből. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1898) Az 1722-23 I. II. III. törvényczikkek által elfogadott pragmatica sanctio lényege a magyar közjogban : Márkus Dezső, Polner Ödön és Concha Győző felszólalásaival. Franklin Társulat, Budapest.

Horváth, Pál (1979) Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte und Methodik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1578-4

Horváth, Pál (1960) A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1879) Ukkonpohár : a régi magyar jogi szokások egy töredéke. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hörk, József (1903) Magyar protestáns egyházjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (119). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

I

Illés, József (1898) Az újkori alkotmányfejlődés elemei : XV. század második fele és XVI. század : egyetemes európai jogtörténeti tanulmány. Kilián Frigyes, Budapest.

Illés, József (1910) Bevezetés a magyar jog történetébe : a források története [függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye]. Rényi Károly, Budapest.

Illés, József (1928) Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1931) A Quadripartitum közjogi interpolatiói. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1917) A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1904) A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Irk, Albert (1939) Schopenhauer jogfilozófiája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Irk, Albert (1938) A büntetőjog racionális és irracionális elemei. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Istóczy, Győző (1904) Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai : 1872-1896. Buschmann F., Budapest.

Iványi, Béla (1926) Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

J

Jakab, Elek (1878) Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jekelfalussy, József (1883) Hazánk bűnügyi statisztikája 1873-1880 : különös tekintettel a bűntett miatt elítéltek személyi és társadalmi viszonyaira. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jeszenszky, Béla (1889) A társországok közjogi viszonya a magyar államhoz. Ráth, Budapest.

Jászi, Viktor (1903) Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

K

Kalmári Váradi, János (1830) A' régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Belnay, Pozsony.

Karvasy, Ágoston (1866) A közrendészeti tudomány. Emich, Pest.

Kasova, Péter (1865) Szózat a magyar kérdés érdemében. Hartleben, Budapest.

Katona, Mór (1894) A magyar családi hitbizomány. Franklin, Budapest.

Kautz, Gyula (1868) Jogtudomány s nemzetgazdaságtan. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Kazaly, Imre (1882) A katholikus egyházjogtan kézi könyve, különös tekintettel Magyarország jogi viszonyaira. Serédy Könyvnyomda, Vác.

Kecskés, László (2014) A civilisztika és a civilisztikai gondolkodás rétegei. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-703-7

Kelemen, Kajetán (1877) A jász-kun redemptio története és fejlődése a jelen korig, tekintettel a Jász-Kun birtokviszonyok rendezésére. Endrényi Lajos és Társa Könyvnyomda, Szeged.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Kertai-Szabó, Ildikó (2020) Kvékerek az emancipációs törekvések csomópontjában. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 147-159. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Király, János (1908) Magyar alkotmány és jogtörténet. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Király, János (1894) Pozsony város joga a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, Tibor (1979) Criminal procedure truth and probability. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1744-2

Kiss, Géza (1909) Interpretatio és szokásjog a római magánjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kivovics, Péter and Cseszregi, Gerda (2021) A fogeltávolítás jogi vonatkozásai. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 57-101. ISBN 978-615-6275-03-5

Kollányi, Ferenc (1896) A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története. Szent István Társulat, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1906) A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Athenaeum, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1908) A párbér jogi természetéhez. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Kollár, Ádám Ferenc (2000) Kollár Ádám Ferenc levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (4). Universitas, Budapest. ISBN 963-9104-50-7

Konek, Sándor (1879) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népesedési mozgalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1882) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877-79. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1875) Ujabb adataink Magyarország bűnvádi statistikájából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1879) Öt év Magyarország bűnvádi statisztikájából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kopcsányi, Károly (1897) A pécsi jogakadémia múltja s jelene. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Korbuly, Imre (1868) A báni méltóság. Korbuly, Pest.

Kovács, István (1968) New elements in the evolution of socialist constitution. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, István (1962) A szocialista alkotmányfejlődés új elemei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Gyula (1885) Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Krafft-Ebing, Richard (1885) A törvényszéki elmekórtan tankönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Králik, Lajos (1909) Hitbizományi jogunkról : Pálfy János gróf végrendelete. Franklin, Budapest.

Králik, Lajos (1906) A magyar ügyvédség : az ügyvédség múltjából. Franklin, Budapest.

Kulcsár, Kálmán (1982) People's assessors in the courts. A study on the sociology of law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2849-5

Kulcsár, Kálmán (1980) Rechtssoziologische Abhandlungen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1896-1

Kulcsár, Kálmán (1984) A jogfejlődés sajátosságai: a jog mint eszköz : akadémiai székfoglaló : 1983. június 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3864-4

Kulcsár, Kálmán (2002) Állam- és jogtudomány, politológia. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-344-0

Kun, Béla (1902) Bevezetés a jog és államtudományokba. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (102.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kuncz, Ignácz (1896) Állami önkormányzat. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuncz, Ödön (1924) Bevezetés a jogtudományba : Jogi encyklopédia. Tudományos Gyűjtemény (7). Danubia, Pécs; Budapest.

Kunz, Jenő (1904) Az igazságos jog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kunz, Jenő (1908) A jog. Athenaeum, Budapest.

Kállya, István (1980) A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károlyi, Árpád (1932) Németújvári gróf Batthyány Lajos ... főbenjáró pöre. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kérészy, Zoltán (1927) Katholikus egyházi jog : A Codex Iuris Canonici alapján. Tudományos Gyűjtemény (23-7-8). Danubia, Pécs.

Késmárky, István (1896) Az esztergomi érseknek, mint Magyarország primásának jogai és kiváltságai : egyházjogi és közjogi tanulmány. Franklin-Társulat, Budapest.

Kónya, Sándor (1994) "...Magyar akadémia állíttassék fel..." : akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek, 1827-1990. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (32/107). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-89-1

L

Lamm, Vanda (2014) A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-712-9

Lamm, Vanda (1984) The utilization of nuclear energy and international law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3892-X

Latkóczy, Mihály (1892) Korona és koronázás : ünnepi emlék 1892. június 8-ára. Divald Károly Fiai, Budapest.

Laveleye, Émile Louis Victor de (1898) A tulajdon és kezdetleges alakjai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lontai, Endre (1988) Jogegységesítés a nemzetközi iparjogvédelem területén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4592-6

Lontai, Endre (1972) A kutatási szerződések. A tudományos-műszaki eredmények létrehozását és bevezetését elősegítő polgári jogi eszközök. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lontai, Endre (1977) The research contracts. Civil-law means promoting scientific-technical progress. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 90-286-0317-4

Lukács, György (1894) A franczia közigazgatás szervezete. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Láng, Lajos (1883) Minimum és homestead. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Lőrincz, Lajos (1988) Magyar közigazgatás. Dilemmák és perspektíva. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4729-5

M

Magyary, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar jogtudomány : [1925. dec. 21-iki összes ülésében]. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1942) Magyary Géza összegyűjtött dolgozatai a polgári eljárás, a magánjog és a kereskedelmi jog köréből. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1907) Újabb irányok a nemzetközi perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1917) A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1906) A perbeli beismerés. Franklin, Budapest.

Maine, Henry Sumner (1875) A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majláth, Béla (1885) Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Makay, Dezső (1887) Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira : jogtörténelmi tanulmány : (Árpád korszak). Szerző, Nagy-Kanizsa.

Mandello, Gyula (1895) Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században : jogtörténeti tanulmány. Kilián Frigyes, Budapest.

Mattyasovszky, Miklós (1904) Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás. Eggenberger, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1881) A nemzetközi jog elmélete Kant philosophiája szerint. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meznerics, Iván (1973) Law of banking in east-west trade. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mocsáry, Lajos (1890) Az állami közigazgatás. Singer és Wolfner, Budapest.

Molnár, Lajos (1895) Az adóreform és a közigazgatás. Budapesti Hírlap Nyomda.

Moscovitz, Iván (1893) Önkormányzatunk min alkotmányos garanczia. Grill Károly Könyvkereskedése, Budapest.

Moór, Gyula (1934) Creazione e Applicazione del Diritto. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, Roma.

Moór, Gyula (1947) Tegnap és holnap között : Tanulmányok. Révai Irodalmi Intézet, Budapest.

Moór, Gyula (1911) A jog fogalma és az anarchismus problemája Stammler jogphilosophiájában. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Moór, Gyula (1945) A jogbölcselet problémái. Kincsestár (80.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1931) A jogi személyek elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moór, Gyula (1937) A jogrendszer tagozódásának problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moór, Gyula (1928) A logikum a jogban. Filozófiai értekezések (1). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1929) Örök béke és világjogrend. UNSPECIFIED, Budapest.

Moór, Gyula (1934) A természetjog problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mádl, Ferenc (1974) Az Európai Gazdasági Közösség joga a vállalatok, beruházások, a tőkepiac, a gazdasági verseny és az állam gazdasági szerepének integrációs szabályozásában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0318-2

Mádl, Ferenc (1967) Foreign trade monopoly. Private international law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mádl, Ferenc (1964) A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mádl, Ferenc (1987) The law of conflicts and foreign trade. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4274-9

Mádl, Ferenc (1982) The law of international transactions. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2932-7

Mádl, Ferenc (1978) The law of the European Economic Community. Enterprises, economic competition and the economic function of the state in the process of economic integration. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1330-7

Máriássy, Béla (1893) Magyarország közjoga. Pannonia, Győr.

Máriássy, Béla (1884) A magyar törvényhozás történelme. Bartalits Nyomda, Budapest.

Máriássy, Béla (1896) A szabadelvűség múltja, jelene és jövője. Pannonia, Győr.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Máthé, Gábor (1982) A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867-1875. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2716-2

N

Nagy, Ernő (1897) Az ausztriai császári czim fölvételéről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferenc (1894) Magyar tengerjog : akadémiai székfoglaló. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferencz (1894) Magyar tengerjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferencz (1906) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván (1873) Egy főbenjáró per a XVII. századból. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Nagy, Lajos (1966) Bibliography of Hungarian legal literature, 1945-1965. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Lajos (1988) Bibliography of Hungarian legal literature, 1945-1980. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4339-7

Nagy, Lajos (1878) A jászkun birtokviszonyok fejlődése és jogi alapja. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Karczag.

Nagy, László (1984) The socialist collective agreement. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3368-5

Nagy, László (1977) A szövetkezeti jog alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1065-0

Nagy, Zoltán (1899) Végrehajtási eljárás. Grill, Budapesten.

Nizsalovszky, Endre (1942) Az alanyi magánjog és a perjog. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nizsalovszky, Endre (1968) Order of the family. Legal analysis of basic concepts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nizsalovszky, Endre (1984) Tanulmányok a jogról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3087-2

Nizsalovszky, Endre (1963) A család jogi rendjének alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nizsalovszky, Endre (1974) A legal approach to organ transplantation and some other extraordinary medical actions. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0358-1

Nyáry, Albert (1862) Árpádok jogai. Stamperia di Compositori-Tipografi, Turin.

Nándori, Pál (1972) A Marseille-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, János (1975) Rendkívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0453-7

Németh, Péter (1895) Magyarország Szent László király idejében : jogtörténeti rajz. Franklin, Budapest.

Névai, László (1987) A szocialista polgári eljárásjog elméleti alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4463-6

O

Osváth, Pál (1905) Közbiztonságunk múltja és pandur korom emlékei. Fritz Ármin Könyvnyomda, Budapest.

Ozorai, József (1887) Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

P

Palugyay, Imre (1863) A kapcsolt-részek (Slavonia - Croatia) történelmi- s jogi-viszonyai Magyar-országhoz. Sieber, Posony.

Pauer, Imre Rudolf (1879) A jogakadémiák kérdéséhez. Nirschy Ny., Pozsony.

Pauler, Tivadar (1878) Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Tivadar (1869) Büntetőjogtan. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Pauler, Tivadar (1875) Emlékbeszéd Csatskó Imre L.T. fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauly, Károly (1827) Magyar tiszti írásmód a polgári igazgatás és törvénykezés szótárával | Polgári és pörös szótár. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Peschka, Vilmos (1980) Az etika vonzásában. Jogelméleti problémák az etika aspektusából. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2530-5

Peschka, Vilmos (1989) Die Eigenart des Rechts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4987-5

Peschka, Vilmos (1982) Die Theorie der Rechtsnormen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3019-8

Peschka, Vilmos (1984) Gondolatok a jog sajátosságáról : akadémiai székfoglaló, 1983. június 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3855-5

Peschka, Vilmos (1974) Grundprobleme der modernen Rechtsphilosophie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0266-6

Peschka, Vilmos (1965) Jogforrás és jogalkotás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Peschka, Vilmos (1975) Max Weber jogszociológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0691-2

Peschka, Vilmos (1988) A jog sajátossága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4718-X

Peschka, Vilmos (1979) A jogszabályok elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1837-6

Pikler, Gyula (1905) Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése : 1. folytatás "A jog keletkezéséről és fejlődéséről" c. könyvhöz. Politzer, Budapest.

Piontkovskij, Andrej Andreevič (1972) Hegel állam- és jogbölcselete és büntetőjogi elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Plósz, Sándor (1927) Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Polner, Ödön (1934) A Mária Terézia-rend közjogi jellege. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pompéry, Aurél (1913) Kossuth Lajos 1837-39-iki hűtlenségi perének története : kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Szent István Társulat, Budapest.

Pray, György (1863) Georgius Pray series chronologica palatinorum Ungariae e diplomatibus collecta cum praevio commentariolo de veteri palatinatus provincia. Typis Regiae Universitatis Hungaricae, Budae.

Pulszky, Ágost (1888) A jog- és állambölcsészet feladatai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pulszky, Ágoston (1869) A római jog s az ujabbkori jogfejlődés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Péteri, Zoltán (2000) Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-241-X

Pólay, Elemér (1964) Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pólay, Elemér (1986) Iniuria types in Roman law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4459-8

Pósfay, Károly (1868) A bíróságok szervezéséről különös tekintettel a bírósági választási rendszerre : egy bírósági szervezési tötvényjavaslattal kísérve. Pfeifer, Pest.

R

Radó, Sámuel (1897) Az összeférhetlenség. Franklin, Budapest.

Raffay, Ferenc (1909) A magyar magánjog kézikönyve. Benkő Gyula, Budapest.

Ranscburg, Viktor (1901) A szerzői jog nemzetközi védelmére alkotott berni egyezmény vonatkozással Magyarországra. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reiner, Zsigmond (1904) A választási jog reformja. Franklin, Budapest.

Relković, Davori Néda (1905) Buda város jogkönyve : Művelődéstörténeti értekezések, 12. Stephaneum, Budapest.

Rentmeister, Antal (1869) Gaius. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Rentmeister, Arnold (1888) Lex Falcidia és Quarta Falcidia : értekezés a Pandekta-jog köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Béla (1910) Újfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen 1543-1591 : történelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

Rudolf, Lóránt (1972) A nemzetközi vétel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Attila (1972) Az igazságszolgáltatási szervezet egysége és differenciálódása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Attila (1980) Courts and tribunals. A comparative study. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1799-X

Rácz, Attila (1990) A törvényesség és a közigazgatás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5611-1

Réczei, László (1960) Internationales Privatrecht. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réső Ensel, Sándor (1867) Az esküdtszék Magyarországon : kézikönyv. Heckenast, Pest.

S

Sajó, András (1989) Gazdaság és jog kapcsolata - jogelméleti szempontból. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5218-3

Sajó, András (1980) Jogkövetés és társadalmi magatartás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2337-X

Sajó, András (1988) Társadalmi-jogi változás. A társadalmi változás jogszociológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4722-8

Sajó, András (2004) Ésszerűség és büntetés | Reason and Punishment. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 143-154. ISBN 963 09 4606 8

Salamon, Ferenc (1869) Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Salamon, Ferenc (1866) A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica sanctio története. Ráth Mór, Pest.

Sarlós, Béla (1976) Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1004-9

Sarlós, Márton (1959) A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schiller, Bódog (1900) Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. Kilián Frigyes utóda, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) Adalék a magyar állampolgári társadalom egységes természetének elméletéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1888) Adalék a római alkotmány-politikához és államjoghoz. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1891) Az athenei alkotmánytörténelem korszakai azon csak imént fölfedezett görög munkában, melyet némelyek Aristotelesnek tulajdonítanak. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Az európai monarchiák rendszeres törvényeiről, tekintettel ezeknek alkotmány-történelmi előzményeire. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1899) Herodotos és Anytos psephismája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Lucius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1885) Montesquieu elmélete. A monarchiai államformáról a »l’esprit des lois« első tíz könyvében és az európai alkotmányfejlődés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1885) Sallustios állam formái és a görögök politikai irodalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1890) Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög államok demokratiája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1891) További tanulmány a legújabban fölfedezett AΘHNAI ΩN IIOΛITEIA fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1883) A miniszteri felelősség eredete, az európai alkotmánytörténelemben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1890) A tudományos és irodalmi kitűnőségek jogczime a felsőházi tagságra az európai államok alkotmánytörténelmében különös tekintettel a spanyol alaptörvényhozásra (1808-1876). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönwald, Pál (1969) A magyarországi 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Seres, Imre (1968) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Solymosi, László (2014) Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-790-7

Somló, Bódog (1901) Jogbölcselet. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (75.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Sorel, Albert (1888) Európa és a franczia forradalom. 1. rész, A politikai erkölcsök és a hagyományok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Suhayda, János (1861) Magyarország közjoga. Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. Emich Gusztáv, Pest.

Suhayda, János (1867) A honosításról és a külföldiekről magyar és külföldi jogi kútfők szerint, tájékozásúl a törvényhozás terén. Hartleben, Pest.

Szabad, György (1986) Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában : akadémiai székfoglaló, 1983. március 4. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4153-X

Szabó, András (2000) Alkotmány és büntetőjog. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 221 5

Szabó, András (2013) A büntetőjogi hagyomány időszerűsége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-780-8

Szabó, Imre (1968) Az emberi jogok. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1622-5

Szabó, Imre (1978) Az emberi jogok. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1622-5

Szabó, Imre (1974) Cultural rights. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0316-6

Szabó, Imre (1987) Ember és jog. Jogelméleti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4241-2

Szabó, Imre (1973) Les fondements de la theorie du droit. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1964) Társadalom és jog. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1955) A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1980) A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1958-5

Szabó, Imre (1971) A jogelmélet alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1975) A jogösszehasonlítás szocialista elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0585-1

Szabó, Károly (1890) A régi székelység : székely történelmi és jogi tanulmányok. Stein János Egyetemi könyvkeresk., Kolozsvár.

Szabó, Teréz (1978) The unification and differentiation in socialist criminal justice. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1685-3

Szalay, László (1847) Publicistai dolgozatok. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szalay, László (1839) Themis : értekezések a jog és közgazdaság körében. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szalay, László (1841) A büntető eljárásról különös tekintettel az esküttszékekre. Landerer és Heckenast, Pest.

Szamel, Lajos (1973) Legal problems of socialist public administrative management. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szekfű, Gyula (1912) Serviensek és familiarisok : vázlat a középkori magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szemere, Bertalan (1841) A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szentiványi, Iván (1987) Finanzrechtliche Verantwortung in der Wirtschaft. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4456-3

Szentiványi, Iván (1977) A pénzintézetek jogállása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1158-4

Szerencs, János (1893) A főrendiház szervezete. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Szilágyi, Arthur Károly (1909) A fiatalkorúak bűnügyi védelmének kátéja. Löbl Dávid és Fia Könyvnyomdája, Budapest.

Szivák, Imre (1901) Országgyűlési képviselőválasztás és curiai bíráskodás codexe: kiegészítve az összeférhetetlenségi és mentelmi jog, a parlamenti reform kérdéseivel, az uj házszabályokkal, az összes törvényhatóságok választási fuvardij-szabályrendeleteivel, a választókerületek és választók statisztikájával. Athenaeum, Budapest.

Szladits, Károly (1899) A házasságkötés szabályai. Grill, Budapest.

Szlemenics, Pál (1836) Fenyítő törvényszéki magyar törvény. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szlemenics, Pál (1845) Magyar törvények történetirata rövid vázolatban előadva. Belnay, Pozsony.

Szász, Béla (1925) Orvosi jogtudomány = Iurisprudentia Medica. Tudományos Gyűjtemény (13). Danubia, Pécs.

Szász, Iván (1976) A uniform law on international sales of goods. The CMEA general conditions. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0787-0

Szászy, István (1962) Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1974) Conflict of laws in the western, socialist and developing countries. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1967) International civil procedure. A comparative study. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1968) International labour law. A comparative survey of the conflict rules affecting labour legislation and regulations. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1938) Nemzetközi magánjog. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (9). Sylvester Nyomda, Budapest.

Szászy, István (1964) Private international law in the European people's democracies. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchenyi, István (1864) Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig : gróf Széchenyi István hagyományaiból. Eggenberger, Pest.

Sándor, József (1865) Okmánytár Erdély legujabb jogtörténelméhez, 1848-1865. Stein János, Kolozsvár.

Sárközy, Tamás (1980) Die Theorie des gesellschaftlichen Eigentumsrechts im Verlauf der sozialistischen Wirtschaftsreformen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1743-4

Sárközy, Tamás (1973) Indirekt gazdaságirányitás, vállalati árutermelés és tulajdonjog. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1743-4

Sárközy, Tamás (1997) Rendszerváltozás és a privatizáció joga : A tulajdonváltozás joga a volt szocialista országokban. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-048-4

Sárközy, Tamás (1987) Zu den rechtswissenschaftlichen Grundlagen der sozialistischen Unternehmensrechtstheorie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4469-5

Sárközy, Tamás (1993) A privatizáció joga Magyarországon, 1989-1993. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6649-4

Sárváry, Jakab (1844) Törvénytudományi pályamunkák 2. : A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről : másodrangú pályamunka. Eggenberger, Pest.

Sárándi, Imre (1965) Visszaélés a joggal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sólyom, László (2006) Az alkotmány őrei | Guardians of the Constitution. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 319-335. ISBN 963-09-4889-3

Sólyom, László (1984) Die Persönlichkeitsrechte. Eine vergleichend-historische Studie über ihre Grundlagen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3269-7

Sólyom, László (2014) Normahierarchia az Alkotmányban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-699-3

Sólyom, László (1980) The decline of civil law liability. Akadémiai Kiadó - Sijthoff & Noordhoff, Budapest. ISBN 963-05-2232-2

Sólyom, László (1977) A polgári jogi felelősség hanyatlása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1118-5

Sörös, Pongrác (1910) Franyo Remig felségárulási pere. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1870) Jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek jegyzéke találhatók az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedésben. Rudnyánszky Béla, Pest.

sine, nomine (1842) A Nemzeti Színház bővített törvény-könyve 1842-től. Esztergami k. Beimel József, Pesten.

sine, nomine (1864) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Eggenberger, Pest.

sine, nomine (1866) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

T

Tagányi, Karl (1922) Lebende Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung in Ungarn. Ungarische Bibliothek (1. 3). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Tagányi, Károly (1899) Megyei önkormányzatunk keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tajti, Tibor (2002) Comparative Secured Transactions Law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7854-9

Takáts, Péter (1987) A szabványszerződések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4240-4

Taray, Andor (1870) Magyarország európai hivatása és Deák Ferencz. Rosenberg, Pest.

Teleki, Pál (1903) Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez : államtudori értekezés. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Teleszky, István (1876) Örökösödési jogunk törvényhozási szabályzásához. Franklin, Budapest.

Timon, Ákos (1903) Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Hornyánszky Viktor Nyomda, Budapest.

Timon, Ákos (1908) A párbér Magyarországon : jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján. Pallas, Budapest.

Timon, Ákos (1920) A szent korona elmélete és a koronázás. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Timon, Ákos (1907) A szent korona és a koronázás közjogi jelentősége. Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest.

Todd, Alpheus (1876) A parliamenti kormányrendszer Angliában, s annak eredete, kifejlődése, és gyakorlati alkalmazása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tomcsányi, Móric (1944) Közjog - magánjog. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tomcsányi, Móric (1929) Rendészet, közigazgatás, bírói jogvédelem. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1883) B. Eötvös József "A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra” czimü munkájáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trenka, Magdolna (2020) Férfi hálók, női akadályok. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 181-192. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Trenka, Magdolna (2018) A számok nem hazudnak: avagy cherchez la femme a társadalom felső-vezetői pozícióiban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 145-166. ISBN 978-615-80623-5-0

Trócsányi, László (1986) Fundamental problems of labour relations in the law of the European socialist countries. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3652-8

Trócsányi, László (1974) Le droit de procédure en matière de conflits du travail dans les pays socialistes européens. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0153-8

Trócsányi, Zsolt (1980) Erdély központi kormányzata 1540-1690. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2327 2

Tumanov, Vladimir Aleksandrovič (1977) A burzsoá jogi ideológia. A jogi tanok kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1161-4

Tury, Sándor Kornél (1940) Biztosítási jog és bizonyítási módszer. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (11). [s.n.], Budapest.

Télfy, Iván (1868) Adalékok az attikai törvénykönyvhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 2). Eggenberger, Pest.

Tóth, Gáspár (1887) A polgári bíróságok szervezéséről. Magyar jogászegyleti értekezések (34). Franklin Társulat, Budapest.

Tóth, Lajos (1933) Abszulút és relatív magánjogi jogviszonyok. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lajos (1938) Magyar magánjog : kötelmi jog. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1877) Bertha Sándor emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1881) Emlékezés Zlinszky Imre L. tagra. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1872) Szemle a magyar jogászgyülések munkássága s eredményei felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Tóth, Lőrincz (1876) A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rendszere a polgári törvénykezésben, magyar szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Varga, Csaba (1995) Theory of the judicial process. The establishment of facts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6869-1

Varga, Csaba (1992) A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6302-9

Varga, Csaba (2003) A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7974-X

Varga, Csaba (2001) A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7826-3

Varga, Csaba (2002) A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7886-7

Varga, Csaba (1979) A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1746-9

Verbőczy, István (1894) Werbőczy István Hármaskönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vida, Sándor (1985) A védjegy pszichológiai és jogi megközelítésben. Pszichológia a gyakorlatban (44). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3552-1

Vigyázó, Ferenc (1896) Az európai közjog egy alkotmányos garantiája : (alkotmányjogi értekezés). Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Vigyázó, Ferenc (1894) A pragmatica sanctio : (közjogi értekezés). Európa Nyomda, Budapest.

Világhy, Miklós (1978) Gazdaságpolitika és polgári jog. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1504-0

Vinkler, János (1929) Az igazság a polgári perben. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Viski, László (1982) Road traffic offenders and crime policy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2841-X

Visky, Károly (1977) Geistige Arbeit und die „artes liberales” in den quellen des römischen Rechts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1119-3

Visky, Károly (1983) Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in der römischen Rechtsquellen. Akadémiai Kiadó - Dr. Rudolf Habelt GmbH, Budapest. ISBN 963-05-3035-X

Vásárhelyi, István (1964) Restitution in international law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vécsey, Tamás (1890) Justinianus „Omnem Reipublicae” kezdetű rendelete a jogi oktatás tárgyában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1889) Sextus Caecilius Africanus jogtudós. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1895) Széchenyi és a magyar magánjog. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Végh, Arthur (1886) Lachaud védbeszédei. Magyar jogászegyleti értekezések (28). Franklin Társulat, Budapest.

Vékás, Lajos (1986) Landmarks in the development of the contractual system. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 964-05-3666-8

Vékás, Lajos (2004) Mennyiben szuverén egy EU-tagállam jogalkotása? | How Sovereign is the Legislation of an EU Member State? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 7-18. ISBN 963 09 4551 7

Vékás, Lajos (1977) A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1224-6

Vörös, Imre (2020) A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-935-2

W

Weltner, Andor (1970) Fundamental traits of socialist labour law, with special regard to Hungarian legislation. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Weltner, Andor (1987) Weltner Andor emlékkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3680-3

Weltner, Andor (1978) A magyar munkajog. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1497-4

Weltner, Andor (1962) A szocialista munkajogviszony és az üzemi demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány czikkének alkalmazásához és magyarázásához. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az Országos jog és a particularis jogok közti viszony. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1881) Az európai vasuti ügy fejleményei és eredményei a magyar magánjog szempontjából. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Fanda és Frohna, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1877) Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Nevezetes per lőcsei polgárok között : 1421-1429 : adalék Magyarország jogtörténetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A „Servitus fumi immittendi” hazai jogunk rendszerében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A XV. századi tárnoki jog - Tanulmány a hazai jogtörténet köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1866) A magyar és erdélyi bányajog rendszere. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budán.

Wenzel, Gusztáv (1883) A vasúti ügy s a pósta- és távirdai ügy közti összeköttetes Magyarországban, a közlekedési és névszerint a vasúti jog szempontjából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Werbőczy, István (1844) Verbőczi István Hármaskönyve. Eggenberger, Pest.

Werbőczy, István (1864) Verbőczi István hármaskönyve. Eggenberger, Pest.

Z

Zay, Albert (1890) Főispán vagy megyei főnök? : adalék a közigazgatási reformhoz. Légrády, Budapest.

Zlinszky, Imre (1879) Két legújabb törvényhozási mű a Polgári Perjog köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zlinszky, Imre (1877) A magyar örökösödési jog és az Európai jogfejlődés. Athenaeum, Budapest.

Zlinszky, Imre (1877) A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdon jog szerzésére és érvényesitésére. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zlinszky, János (2001) Állam és jog az ősi Rómában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7837-9

Zoltán, Ödön (1985) Kártérítési felelösség a környezet védelmében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3965-9

Zoltán, Ödön (1989) A Legfelsőbb Bíróság a nemzetközi összehasonlítás tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5382-1

Zsilinszky, Mihály (1882) Az 1609-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1883) Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1888) Az 1708-ki országgyülés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1908) Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Luthertársaság , Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Törös János szerepe a linczi békekötésben : 1645. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

É

Éble, Gábor (1912) Az ecsedi százéves urbéri per története : 1776-1877 : az eredeti periratok és levelezések nyomán. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Égető, Melinda (1985) Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból : szöveggyüjtemény. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 03 4

This list was generated on Sat May 18 09:13:51 2024 CEST.