REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P1 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items at this level: 726.

A

Abaffy, Erzsébet (1965) Sopron megye nyelve a XVI. században. Nyelvészeti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abaffy, Erzsébet (1969) A XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyesírásáról. Nyelvtudományi értekezések (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abondolo, Daniel Mario (1988) Hungarian inflectional morphology. Bibliotheca Uralica (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4630-2

Abádi Nagy, Zoltán (1973) Swift, a szatírikus és a tervező. Modern filológiai füzetek (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alberti, Gábor (1999) GASG: the grammar of total lexicalism. Working Papers in Linguistics, 6 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Angelusz, Róbert and Balázs, Géza and Bánréti, Zoltán (1999) A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-161-8

Antal, László (1961) A magyar esetrendszer. Nyelvtudományi értekezések (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1891) A hangsúly a szláv nyelvekben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Babos, Ferenc (1944) Adalékok Kinnamos szövegtörténetéhez. Magyar-görög tanulmányok (26). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Bacsó, Gyula (1906) Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel a mondattani sajátságokra. Nyelvészeti füzetek (37). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bakonyi, Géza (1997) A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.6). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963-04-8770-5

Bakos, Ferenc (1982) A magyar szókészlet román elemeinek története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2620-4

Bakos, Gábor (1880) A magyar jogi műnyelv kérdéséhez. Jogirodalmi és nyelvészeti tanulmány, tekintettel jogi műnyelvünk jelenére, múltjára, mivoltára és gyökeres javítására. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakró Nagy, Marianne (1979) Die Sprache des Bärenkultes im Obugrischen. Bibliotheca Uralica (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1844-9

Balassa, József (1891) A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balassa, József (1886) A phonetika elemei különös tekintettel a magyar nyelvre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Mór (1875) Brassai és a nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1841) Nyelvészeti nyomozások. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Ballagi, Mór (1881) Nyelvünk ujabb fejlődése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balogh, Lajos (1976) Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0933-4

Balázs, Géza (1993) Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6512-9

Balázs, Géza (2001) Magyar nyelvstratégia. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-321-1

Balázs, Judit (1982) A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében. Nyelvtudományi értekezések (114). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3040-6

Balázs, János (1973) Funktionswerte der Pronominalität. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) A hangsúlyról a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1874) A határozott és határozatlan mondatról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1876) A mutató névmás hibás használata. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ignácz (1876) A rómaiak satírájáról és a satíra íróikról : (székfoglaló). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartal, Antal (1901) A magyarországi latinság szótára. Franklin, Budapest.

Bartal, Antal and Malmosi, Károly (1880) Latin mondattan. Eggenberger, Budapest.

Bartha, József and Melich, János and Szilasi, Móric and Simonyi, Zsigmond (1905) A nyelvtörténeti szótárról I. Nyelvészeti füzetek (15). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bartha, Katalin (1964) Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Batta, Béla (1908) A melléknévi mondatok népies használata. Nyelvészeti füzetek (51). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bańczerowski, Janusz (1979) A nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1712-4

Beke, Ödön (1911) Cseremisz nyelvtan. Ugor füzetek (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Ödön (1906) Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti füzetek (33). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1948) Szókincs és néphagyomány. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Ödön (1905) A pápavidéki nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (17). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Benkő, Loránd (1955) Helyesírásunk időszerű kérdései. Nyelvtudományi értekezések (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd (1982) Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Nyelvtudományi értekezések (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3110-0

Benkő, Loránd (1960) A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd (1953) A magyar ly hang története. Nyelvtudományi értekezések (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, László (1979) Az írói szótár. A szépirodalmi nyelv és stílus lexikográfiai feldolgozása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1790-6

Benkő, László (1990) Zolnai Béla élete és munkássága, 1890-1869. Nyelvtudományi értekezések (129). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5711-8-

Berrár, Jolán (1957) Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből. Nyelvtudományi értekezések (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berrár, Jolán (1960) A magyar hasonlító mondatok a XVI. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bertha, Csilla (1988) A drámaíró Yeats. Modern filológiai füzetek (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4547-0

Berze Nagy, János (1905) A hevesmegyei nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (16). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bitnicz, Lajos (1837) Magyar nyelvtudomány. Trattner, Budapest.

Bitnitz, Lajos (1827) A' magyar nyelvbeli előadás tudománya. Trattner, Pest.

Bojtár, Endre (1977) A kelet-európai avantgarde irodalom. Modern filológiai füzetek (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1359-5

Bolla, Kálmán (1981) A conspectus of Russian speech sounds. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1502-4

Bonyhai, Gábor (1974) Az értékek rendszere Thomas Mann „A kiválasztott” című regényében. Modern filológiai füzetek (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0455-3

Borzsák, István (1955) Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brancsits, Blagoje and Derra, György (1889) Magyar-szerb szótár. Pajevits, Újvidék.

Brassai, Sámuel (1872) Commentator commentatus : tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1873) Paraleipomena kai diorthoumena : amit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneis II. könyvére. Különös tekintettel a Magyarokra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Budapest.

Brassai, Sámuel (1870) A magyar bővített mondat. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1885) A mondat dualismusa. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1875) A neo- és paleológia ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Brenndörfer, János (1902) Román, oláh elemek az erdélyi szász nyelvben. Szerző, Budapest.

Brody, Michael (1994) Phrase structure and dependence. Working Papers in Linguistics, 1 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Brody, Michael (1995) Towards Perfect Syntax. Working Papers in Linguistics, 2 (4). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Brody, Michael (1997) The minimalist program and a perfect syntax (Review of The Minimalist Program). Working Papers in Linguistics, 4 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Budenz, József (1883) Felelet : nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin A magyarok eredete cz. munkájára. Ugor füzetek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budenz, József (1873) Magyar-ugor összehasonlító szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bálint, Gábor (1874) Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól : melléklet öt khálymik dano hangjegye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Budapest.

Bálint, Gábor (1875) Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánhidi, Zoltán (1971) A magyar sportnyelv története és jelene sportnyelvtörténeti szótárral. Nyelvészeti tanulmányok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánhidi, Zoltán (1957) A magyar összetett igealakok jelentéstörténete. Nyelvtudományi értekezések (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánréti, Zoltán (1994) Modularity in Sentence Parsing : Grammaticality Judgments by Broca’s Aphasics. Working Papers in Linguistics, 1 (4). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Bánréti, Zoltán (1990) Nyelvtan - kommunikáció - irodalom tizenéveseknek. Alternatív képességfejlesztő program az általános iskolák felső tagozata számára. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (6). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Bánréti, Zoltán (1995) Sentence Parsing in Aphasia. Working Papers in Linguistics, 2 (7). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Bánréti, Zoltán (1983) A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Nyelvtudományi értekezések (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3303-0

Bárczi, Géza (1982) A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Nyelvészeti tanulmányok (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2904-1

Bárczi, Géza (1943) Jegyzetek a budapesti népnyelvről. A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének kiadványai (23.). [s.n.], Debrecen.

Bárczi, Géza (1955) A Magyar Nyelvatlasz munkarendszere - tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza (1980) Magyar történeti szóalaktan. I. A szótövek. ELTE, Budapest.

Bárczi, Géza (1947) Régi magyar nyelvjárások. Néptudományi Intézet, Budapest.

Bárczi, Géza (1933) Ó-francia hang és alaktan. Tudományos Gyűjtemény (34). Danubia, Pécs; Budapest.

Bárczi, Géza (1990) A magyar igeragozás története. Nyelvtudományi értekezések (130). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5599-9

Bárczi, Géza (1942) A nyelvtörténet felhasználása az élő nyelvek tanításában. Stephaneum, Budapest.

Bárczi, Géza (1951) A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza and Benkő, Loránd (1956) Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Nyelvészeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bécsy, Tamás (1985) Az irodalomesztétikai tudásról. Modern filológiai füzetek (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3681-1

Békési, Imre (1982) Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Magyar újsághíranyag alapján. Nyelvészeti tanulmányok (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2626-3

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi értekezések (167). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Böszörményi, Géza (1906) A jánosfalvi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (29). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Búzás, Győző (1907) A németes összetételek története. Nyelvészeti füzetek (41). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Büky, Béla (1960) A fővárosi keresztnévadás hatóerői. Nyelvtudományi értekezések (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Calepino, Ambrogio (1912) Calepinus Latin-magyar szótára 1585-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Clark, Raymond C. (1991) The ESL miscellany. A treasury of cultural and linguistic information. Akadémiai Kiadó - Pro Lingua Associates, Budapest. ISBN 963-05-6576-5

Constantinovitsné Vladár, Zsuzsanna (2005) A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai. Philosophiae Doctores (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8275-9

Csató, Pál and Nagy, János (1834) A magyar nyelvbéli ragasztékok és szóképzők ; A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Cser, András (2003) The Typology and Modelling of Obstruent Lenition and Fortition Processes. Phonology . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8036-5

Csink, János (1853) A complete practical grammar of the Hungarian language, with exercises, selection from the best authors, and vocabularies. To which is added a historical sketch of Hungarian literature. Williams and Norgate, London.

Csáki, Richárd (1912) Honterus János német iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Német philologiai dolgozatok (2). Pfeifer, Budapest.

Császár, Francesco (1833) Gramatica ungherese. Academia Ungarica, Pestino.

Csépe, Valéria (2014) A nyelv fejlődése, a fejlődés nyelve. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-729-7

Csúcs, Sándor (2005) Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Bibliotheca Uralica (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8184-1

Csúcs, Sándor and Honti, László and Salánki, Zsuzsa and Varga, Judit (1991) Statistik der Uralischen Lautentsprechungen. Linguistica, Series B. Documenta (1). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Csűri, Bálint (1910) Az ige. Nyelvészeti füzetek (63). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Csűri, Bálint (1909) Teleki József gróf mint nyelvész. Nyelvészeti füzetek (55). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Csűry, István (2005) Kis könyv a konnektorokról. Officina Textologica, 13 . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9634721710 | ISSN 1417–4057

D

D. Petőcz, Mihál (1840) Régi magyar szavak. Wigand Károly, Pozsony. (Unpublished)

Damian, István (1912) Adatok a magyar-román kölcsönhatáshoz. Nyelvészeti füzetek (67). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dankovszky, Gergely (1826) A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben. Belnay, Pozsony.

Dely, Zsuzsa (1969) A fiatal Jókai nyelve és stílusa. Nyelvtudományi értekezések (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1956) Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1959) A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Nyelvtudományi értekezések (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1966) A magyar helyesírás rendszere. Nyelvtudományi értekezések (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1953) A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dezső, László (1982) Studies in syntactic typology and contrastive grammar. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2819-3

Dezső, László (1989) A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. Nyelvtudományi értekezések (128). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4957-3

Deák, Margit (1918) Baksai Sándor nyelve. Nyelvészeti füzetek (78). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Dienes, Dóra (1978) A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. Nyelvtudományi értekezések (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1362-5

Dienes, Péter and Dudás, Kálmán and Kálmán, László and Lukács, Ágnes and Novák, Attila and Rádai, Gábor and Trón, Viktor and Varasdi, Károly (1998) Lexicon matters. Working Papers in Linguistics, 5 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Dobi, Edit (2021) A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában. Nyelvtudományi értekezések (170). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Doerfer, Gerhard (1980) Wörterbuch des Chaladsch. Dialekt von Charrab. Bibliotheca orientalis Hungarica (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1842-2

Domokos, Péter (1990) Szkítiától Lappóniáig : a nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5672 3

Domokos, Péter (1972) A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dressler, Wolfgang and Stark, Jacqueline and Pons, Christiane and Kiefer, Ferenc and Kiss, Katalin and Mészáros, Éva (1996) Cross Language Analysis of German- and Hungarian-Speaking Broca’s Aphasics’ Processing of Selected Morphonological and Morphological Features : A Pilot Study. Working Papers in Linguistics, 3 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Dressler, Wolfgang U. (1990) Spoken language a major challenge to linguistic theory and methodology. Linguistica, Series C. Relationes (2). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Dudich, Endre (1958) A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dálnoki Fésűs, András (1988) A nyelvoktatás - nyelvtanulás dilemmái és útválasztásai. Egy alapmódszer vázlata. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4894-1

Dániel, Ágnes (1990) Szö-szöveg-szer-szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (132). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5674-X

Dénes, Szilárd (1908) Kossuth Lajos, a szónok. Nyelvészeti füzetek (53). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

E

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű Magyar Nyelvtan és irásmód, idegen szók' lajstromával, egy szépírási példánnyal és két kalauzoló beszéddel a' birálókhoz és iskolatanítókhoz. Eggenberger és fia, Pest.

Egri, Péter (1970) Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében. Déry modernsége. Modern filológiai füzetek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekfi, László (1997) Tagmondatok szubjektív igazságértéke kételemű tételkapcsolatokban. Kísérleti mondatjelentéstani tanulmány 1976.-1984.-1990. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (20). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Elekfi, László (1962) Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz. Nyelvtudományi értekezések (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekfi, László (1992) A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai. A kiejtési kézikönyv munkálatai. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (10). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Erdélyi, István (1969) Selkupisches Wörterverzeichnis. Tas-Dialekt. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, Lajos and Horger, Antal and Szemkő, Aladár (1904) Nyelvjárási tanulmányok II. Nyelvészeti füzetek (13). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

F

Farkas, Vilmos (1966) Fonémastatisztikai problémák a nyelvjárástípus-történetben. Nyelvtudományi értekezések (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Vilmos (1982) Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Nyelvészeti tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2634-4

Farkas, Vilmos (1971) Helyesírásunk hangjelölésrendszerének története. Nyelvtudományi értekezések (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Vilmos (1982) A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése. Nyelvtudományi értekezések (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3004-X

Fehértói, Katalin (1969) A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek. Nyelvtudományi értekezések (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehértói, Katalin (1983) Árpád-kori kis személynévtár. Nyelvészeti tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3128-3

Fejes, Katalin (1993) A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben. Nyelvtudományi értekezések (136). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6494-7

Felszeghy, Ediltrud (1938) A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon = Die K. u. K. Heeressprache in Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (2). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Ferenczy, János (1990) Horvát István és Ferenczy János levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (2). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9637341609

Fest, Sándor (1907) Hangátvetés a magyar nyelvben. Nyelvészeti füzetek (42.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Finály, Henrik (1870) Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Finály, Henrik (1888) Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finály, Henrik (1892) A beszterczei szószedet : latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fludorovits, Jolán (1937) A magyar nyelv latin jövevényszavai. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fodor, István (1983) Introduction to the history of Umbundu. L. Magyar's records (1859) and the later sources. Akadémiai Kiadó - Buske Verlag, Budapest. ISBN 963-05-3096-1

Fogarasi, D. János (1834) A Magyar nyelv metaphysicája vagy a betűknek eredeti jelentései a magyar nyelvre alkalmaztatva. Ifj. Kilián György, Pest.

Fogarasi, János (1875) Az új szókról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fogarasi, János (1843) A magyar nyelv szelleme : Müvelt magyar nyelvtan elemi része. Heckenast, Pest.

Fogarasi, Miklós (1965) Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildunggsuffixe des Russischen. Von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos-Fuchs, Dávid Rafael (1959) Syrjänisches Wörterbuch 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos-Fuchs, Dávid Rafael (1951) Volksdichtung der Komi Syrjänen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Folláth, Ferenc (1941) Szóképzés a budakörnyéki német nyelvjárásban = Wortbildung der Deutschen Mundart im Ofner Bergland. Német Nyelvészeti Dolgozatok (6). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Frank, Katalin (1977) Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD, 1945-1970. Budapester Beiträge zur Germanistik (2.). University, Budapest.

Fábián, Pál (1965) A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1990) Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. Linguistica, Series C. Relationes (3). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Fónagy, Iván (1998) Rögződés és változás a nyelvben. Linguistica, Series C. Relationes (10). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Fónagy, Iván (1958) A hangsúlyról. Nyelvtudományi értekezések (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván and Magdics, Klára (1967) A magyar beszéd dallama. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földi, János (1912) Főldi János magyar grammatikája. Régi magyar könyvtár (28). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Förster, Aurél (1940) A filológia fogalma. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fülei-Szántó, Endre (1994) A verbális érintés. Linguistica, Series C. Relationes (7). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

G

Galambos, Dezső (1907) Tanulmányok a magyar relatívum mondattanáról. Nyelvészeti füzetek (43). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gaál, Edit (1978) A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1358-7

Gegő, Elek (1838) A moldvai magyar telepekről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Geleji Katona, István (1906) Magyar Gramatikatska : a'vagy az igaz magyar irasban, és szollásban kévántato néhány szükséges Observatiok... Nyelvészeti füzetek (30). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gergely, Piroska (1981) A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2631-X

Gesztesi, Gyula (1910) Csokonai és a nyelvújítás. Nyelvészeti füzetek (62). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Golden, Peter Benjamin (1980) Khazar studies. An historico-philological inquiry into the origins of the Khazars 1-2. Bibliotheca orientalis Hungarica (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1548-2

Gombocz, Zoltán (1960) Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. Nyelvtudományi értekezések (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1908) Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1997) Jelentéstan és nyelvtörténet : válogatott tanulmányok. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7429-2

Gombocz, Zoltán (1903) Nyelvtörténet és lélektan. Nyelvészeti füzetek (7). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gombocz, Zoltán (1922) Nyelvtörténeti módszertan. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1926) A magyar történeti nyelvtan vázlata 4. Tudományos Gyűjtemény (16). Danubia, Pécs.

Goriupp, Alisz (1916) Döbrentei Gábor nyelvújítása. Nyelvészeti füzetek (76). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Gregor, Ferenc (1985) Die alte ungarische und slowakische Bergbauterminologie mit ihren deutschen Bezügen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3100-3

Gregor, Ferenc (1973) Magyar népi gombanevek. Nyelvtudományi értekezések (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gréb, Gyula (1906) A Szepesi Felföld német nyelvjárása. Magyarországi német nyelvjárások (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Grétsy, László (1962) A szóhasadás : Egy kevéssé számba vett szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyelvünk fejlődésében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gspann, Veronika (1992) Edward Albee drámái. Modern filológiai füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6276-6

Guskova, Antonina (1981) A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2605-0

Gyárfás, István (1882) A Petrarka codex kún nyelve. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyárfás, István (1882) A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1943) A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Magyar-görög tanulmányok (24). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Győrffy, Gyula (1854) Romvirágok : ballada-, románc és regefüzér. Müller Emil Könyvnyomda, Pesten.

Győri, Judit (1968) Thomas Mann Magyarországon. Felolvasóestjeinek története és sajtóvisszhangja. Modern filológiai füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gácser, József (1905) Telegdi Miklós nyelve különös tekintettel a mondattanra. Nyelvészeti füzetek (18). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gáldi, László (1943) Az erdélyi román nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gáldi, László (1939) Les mots d'origine néo-grecque en roumain à l'époque des Phanariotes. Magyar-görög tanulmányok (9.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Gálffy, Mózes (1987) Székely nyelvföldrajzi szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3612-9

Gáspári, László (1983) A századvégi novella lirizálódásáról. Nyelvtudományi értekezések (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3433-9

Gósy, Mária (1989) Beszédészlelés. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (2). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Gósy, Mária (1984) Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Nyelvtudományi értekezések (119). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3457-6

Gósy, Mária and Jarovinskij, Alexandr and Kassai, Ilona and Pléh, Csaba and Réger, Zita (1990) Hungarian Child Language Research : 1970-1990. [s.n.], Budapest.

H

Habsburg, József Károly (1888) Czigány nyelvtan : románo csibákero sziklaribe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hadobás, Sándor (2008) Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya. ISBN 978-963-87929-0-7

Hadrovics, László (1965) Jövevényszó-vizsgálatok. Nyelvtudományi értekezések (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hadrovics, László (1975) Szavak és szólások. Nyelvtudományi értekezések (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0732-3

Hadrovics, László (1969) A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdú, Mihály (1975) Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0551-7

Hajdú, Mihály (1982) A Csepel-sziget helynevei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2906-8

Hajdú, Péter (1987) Die uralischen Sprachen und Literaturen. Bibliotheca Uralica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4141-6

Hajdú, Péter (1953) A magyarság kialakulásának előzményei. Nyelvtudományi értekezések (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4703-1

Hajek, Egon (1913) Az erdélyi-szász regényirodalom a XIX. század közepén. Német philologiai dolgozatok (3.). Pfeifer, Budapest.

Hajnal, Márton (1906) Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Elődné (1982) A 20. századi családtörténeti regény. Modern filológiai füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2861-4

Halász, Ignác (1896) Svéd-lapp nyelv VI. : Pite Lappmarki szótár és nyelvtan : rövid Karcsmandói lapp szójegyzékkel. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignác (1881) Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Ugor füzetek (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Katalin (1988) A párviadal. Elbeszélés és szerkezet Chrétien de Troyes regényeiben. Modern filológiai füzetek (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-054549-7

Halász, László (1980) Vizsgálatok az irodalmi mű megítélésének pszichológiai közvetítéséről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1832-5

Hankiss, Elemér (1970) Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Modern filológiai füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haraszti, Zsuzsa (1977) A megalázás problematikája Mario Vargas Llosa regényeiben. Modern filológiai füzetek (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1116-9

Harmatta, János (1951) Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia. [Magyar Tudományos Akadémia], Budapest.

Hatala, Péter (1877) Arab nyelvtan : olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. Magyar Királyi Egyetem, Budapesten.

Hatvani, János (1914) A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel való egyezései kapcsán. Nyelvészeti füzetek (72). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Havas, Ferenc (1974) A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Nyelvtudományi értekezések (85). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hazai, György (1984) Fejlődési korszaktípusok és területi variánsok viszonya a török nyelv történetében : akadémiai székfoglaló : 1983. május 23. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3866-0

Hefty, Gyula Andor (1911) Térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyelvészeti füzetek (66). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Hegedűs, József (1966) A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelvtudomány tükrében. Nyelvtudományi értekezések (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heltainé Nagy, Erzsébet (1986) Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban. Nyelvtudományi értekezések (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4137-8

Heltainé Nagy, Erzsébet (2000) Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében Ady Endrétől Illyés Gyuláig. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (23). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Herman, József (1985) Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának vizsgálatában : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4096-7

Hexendorf, Edit (1958) Szótanulmányok a szellemi élet középkori magyar kifejezésanyagának köréből. Nyelvtudományi értekezések (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heé, Veronika (1976) Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában. Modern filológiai füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0905-9

Hirschberg, Jenő and Szépe, György and Vassné Kovács, Emőke (1972) Papers in interdisciplinary speech research. Proceedings of the Speech Symposium Szeged August 26-29 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Homonnay, Imre (1845) Beszélgetés a versíró és a halál köztt : az emberek végvallomása, s a halál szavai : népjellemzetek minden idő, - s népből nagy s különös emberek emlékei - epigrammás pár-hang mértteseken : más eredeti versek, emlékezetbeli versek deákból magyarosítva, nyelvtani jegyzések stb. Gyurián és Bagó, Buda.

Honti, László (1993) Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen. Bibliotheca Uralica (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6458-0

Honti, László (1982) Geschichte des oburgischen Vokalismus der ersten Silbe. Bibliotheca Uralica (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2539-9

Honti, László (1975) System der paradigmatischen Suffixmorpheme des wogulischen Dialektes an der Tawda. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0237-2

Hopp, Lajos (1972) A lengyel-magyar hagyományok újjászületése. Modern filológiai füzetek (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horger, Antal (1911) Egy ismeretlen magyar hangtörvény. Nyelvészeti füzetek (65.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Horváth, Endre (1906) A bakonyalji nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (34). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Horváth, Iván (2015) Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-646-8

Horváth, János (1955) Vitás verstani kérdések. Nyelvtudományi értekezések (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Katalin (1983) Transzformációs csoportok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (115). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3041-4

Horváth, László (1991) Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből. Nyelvtudományi értekezések (133). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5936-6

Horváth, Mária (1978) Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1271-8

Horváth, Péter (2020) A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. Nyelvtudományi értekezések (168). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1890) Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1875) Az éjszaki osztják nyelv : Vologodszki fordításainak és orosz-osztják szótárának alapján, tekintettel mind Castrén déli osztják grammatikájára, mind a Reguly hozta szójegyzékre, s eredeti osztják énekekre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1884) Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Hornyánszky, Budapest.

Hunfalvy, Pál and Budenz, József (1875) Jelentések : I. Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről : II. A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Huss, Richard (1913) Az erdélyi német nyelvjárás-tanulmányozás mai állása. Német philologiai dolgozatok (5). Pfeifer, Budapest.

Huszár, Ágnes (1979) A predikatív viszony szintaktikai kategóriái. Nyelvtudományi értekezések (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1945-3

I

Ilson, Robert (1991) Assembling, analysing and using a corpus of authentic language. Linguistica, Series C. Relationes (4). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Imre, László (1973) Brjuszov és az orosz szimbolista regény. Modern filológiai füzetek (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1987) Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján : akadémiai székfoglaló, 1986. április 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4446-6

Imre, Samu (1958) A Szabács viadala. Nyelvészeti tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1971) A felsőőri nyelvjárás. Nyelvtudományi értekezések (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1964) A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1971) A mai magyar nyelvjárások rendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1880) Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1869) Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 7). Eggenberger, Pest.

Imre, Sándor (1876) Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1873) A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások birálata, tekintettel az újítás helyes módjaira. Eggenberger, Budapest.

Imre, Sándor (1879) A nevek uk és ük személyragairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Inczefi, Géza (1960) Szeged környékének földrajzi nevei. Nyelvtudományi értekezések (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

J

Jakab, István (1982) A magyar igekötő szófajtani útja. Nyelvtudományi értekezések (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3005-8

Jakab, István (1976) A magyar igekötők állományi vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0965-2

Jancsovics, István (1848) Új magyar-szláv és szláv-magyar szótár. Réthy Lipót, Szarvas.

Joannovics, György (1870) Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Joannovics, György (1877) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Juhász, Dezső (1988) A magyar tájnévadás. Nyelvtudományi értekezések (126). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4703-1

Juhász, János (1985) Die sprachliche Norm. Budapester Beiträge zur Germanistik (14). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

Juhász, János (1918) Kölcsönhatások a magyar és tót közmondásokban és szólásokban. Nyelvészeti füzetek (79). Tevan Adolf könyvnyomdája, Békéscsaba.

Juhász, János (1970) Probleme der Interferenz. Akadémiai Kiadó - Max Hueber, Budapest.

Jékel, Pál (1974) Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0095-7

K

K. Szoboszlay, Ágnes (1972) A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. Nyelvtudományi értekezések (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kabán, Annamária (1993) A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig. Szemiotikái, szövegnyelvészeti megközelítés. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (12). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kakuk, Zsuzsa (1996) A török kor emléke a magyar szókincsben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kanyó, Zoltán (1981) Sprichwörter - Analyse einer einfachen Form. Ein Beitrag zur generativen Poetik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2401-5

Karácsony, Sándor Zsigmond (1961) Személyneveink 1500-tól 1800-ig. Nyelvtudományi értekezések (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kassai, József (1962) Kassai József magyar-diák szó-könyvének 1815 körül szerkesztett befejező része a Toldalékokkal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1860) Kazinczy Ferencz levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. Emich Gusztáv, Pest.

Kecskeméti, Gábor (2020) Laudáció Debreczeni Attila levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kelemen, Jolán (1988) De la langue au style. éléments de linguistique contrastive français - hongrois. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4687-6

Kelemen, József (1970) A mondatszók a magyar nyelvben. Nyelvészeti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemény, Gábor (1974) Krúdy képalkotása. Nyelvtudományi értekezések (86). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemény, Gábor (1991) Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (7). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kemény, József (1861) Történelmi és irodalmi kalászatok. Emich, Budapest.

Kenesei, István (2022) Van képünk hozzá? Nyelv – jelentés – vizualitás. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kenesei, István (2016) A mondattól a szóig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kertész, András (2001) Nyelvészet és tudományelmélet. Nyelvtudományi értekezések (150). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7824-7

Kertész, Manó (1905) Analógia a mondatszerkesztésben. Nyelvészeti füzetek (21). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kertész, Marianna (1980) Allgemeine und wissenschaftsgeschichtliche Fragen des Verhältnisses von Grammatik und Lexik und seine Problematik in konfrontativer Sicht. Budapester Beiträge zur Germanistik (8.). ELTE, Budapest.

Keszler, Borbála (1995) A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (141). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6984-1

Keszler, Borbála (1969) A szókezdő mássalhangzótorlódások feloldása korai jövevényszavainkban. Nyelvtudományi értekezések (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keve, András (1984) Magyarország madarainak névjegyzéke. Biológiai tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3653-6

Kiefer, Ferenc (1983) Az előfeltevések elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2907-6

Kiefer, Ferenc (2011) Laudáció Honti László rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiefer, Ferenc (2016) Laudáció Kenesei István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiefer, Ferenc (1990) Modalitás. Linguistica, Series C. Relationes (1). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kiefer, Ferenc (2001) Nyelvtudomány. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-328-9

Kiefer, Ferenc (1991) A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai : akadémiai székfoglaló : 1988. február 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5955-2

Kilár, István (1916) A magyar kódexeknek nyelvi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (74). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Kiss, Edit (1941) Stille Nacht, Heilige Nacht... : Egy karácsonyi ének magyar változatai = Die Ungarischen Varianten des Weihnachtsliedes. Német Nyelvészeti Dolgozatok (5). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Kiss, Géza (1952) Ormánysági szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (2020) Laudáció Hoffmann István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kiss, Jenő (1989) Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban. Nyelvtudományi értekezések (127). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5209-4

Kiss, Jenő (2013) A nyelvi változás, kutatói dilemmák. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-675-7

Kiss, Jenő (1970) A rábaközi Mihályi igeképzői. Nyelvtudományi értekezések (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Katalin (1975) Shakespeare szonettjei Magyarországon. Modern filológiai füzetek (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0709-9

Kiss, Katalin (1983) A magyar mondatszerkezet generatív leírása. Nyelvtudományi értekezések (116). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3125-9

Kiss, Katalin É. (1996) The focus operator and information focus. Working Papers in Linguistics, 3 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kiss, Lajos (2000) Az új európai víznévkutatás. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 180 4

Kiss, Lajos (1995) Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. Nyelvtudományi értekezések (139). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6853-5

Kiss, Lajos (1980) Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2277-2

Kiss, Lajos (1970) Hatvanhét szómagyarázat. Nyelvtudományi értekezések (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (2000) Nyelvtudományi Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-257-6

Kiss, Lajos (2001) A Nyelvtudományi Intézet fél évszázada, 1949-1999. Linguistica, Series C. Relationes (12). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kiss, Lajos (1976) Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0988-1

Kiss, É. Katalin (1994) Generic and Existential Bare Plurals and the Classification of Predicates. Working Papers in Linguistics, 1 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kiss-Gulyás, Judit (2004) The acquisition of English restrictive relative clauses by Hungarian learners of English. Philosophiae Doctores (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8174-4

Klaudy, Kinga (1987) Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4380-X

Klemm, Antal (1928) A mondattan elmélete : (székfoglaló). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klemm I., Antal (1908) Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. Nyelvészeti füzetek (50). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kniezsa, István (1952) Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Nyelvészeti tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kniezsa, István (1956) Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. A 3. Országos Magyar Nyelvészkongresszus előadásai, Budapest, 1954. november 11-13. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kocsis, Lénárd (1902) A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. Nyelvészeti füzetek (3). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Konsza, Samu (1916) Nagybacon nyelvjárása. Nyelvészeti füzetek (75). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Kontra, Miklós (1997) The Budapest Sociolinguistic Interview : version 3. Working papers in Hungarian sociolinguistics (2). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-08-X

Kontra, Miklós (1990) Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (5). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kontra, Miklós (1981) A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre. Nyelvtudományi értekezések (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2663-8

Korenchy, Éva (1972) Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kornai, András (1994) On hungarian morphology. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (14). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Korompay, Klára (1978) Középkori neveink és a Roland-ének. Nyelvtudományi értekezések (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1357-9

Koszó, János (1923) Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró : a racionalizmustól a romantikáig. Német philologiai dolgozatok (30). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Kovalovszky, Miklós (1977) Nyelvfejlődés, nyelvhelyesség. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1089-8

Kovács, Ferenc (1971) Linguistic structures and linguistic laws. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (1970) Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (1964) A magyar jogi terminológia kialakulása. Nyelvészeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (2001) A magyar nyelvtudományi terminológia kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7760-7

Kováts, Frigyes (1866) A magyar böltsészet, vagy e mindenség alkotásának titka, az űr világossági tüneményén, a tsukódó (polarisatio) rendszer szerént feltárva. Emich, Budapest.

Krammer, Jenő (1971) Ödön von Horváth. Modern filológiai füzetek (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kräuter, Ferenc (1907) A mássalhangzók hasonulása a magyarban. Nyelvészeti füzetek (44). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kulcsár, Gyula (1909) A magyaros írásművészet főkérdései. Nyelvészeti füzetek (54). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kuun, Géza (1873) Adalékok Krím történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Budapest.

Kuun, Géza (1885) A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Ferencz (1844) Finn-magyar nyelv. Landerer és Heckenast, Pest.

Kálmán, Béla (1984) Szövegtan és tipológia : akadémiai székfoglaló, 1983. február 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3694-3

Kálmán, Béla (1978) The world of names. A study in Hungarian onomatology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1399-4

Kálmán, László (1994) Conditionals, Quantification and Bipartite Meanings. Working Papers in Linguistics, 1 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kálmán, László (1995) Strong Compositionality. Working Papers in Linguistics, 2 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kálmán, László and Rádai, Gábor (1995) Dynamic Update Predicate Logic. Working Papers in Linguistics, 2 (6). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Károly, Sándor (1958) Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1965) A Bécsi kódex nyelvtana szótárszerű feldolgozásban. Morfológiai rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1956) Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában. Nyelvtudományi értekezések (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1970) Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kázmér, Miklós (1961) A magyar affrikátaszemlélet. Nyelvtudományi értekezések (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kövesi, Magda A. (1965) A permi nyelvek ősi képzői. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1896) Kisázsia török dialektusairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1905) Oszmán-török nyelvkönyv : nyelvtan, szótár, olvasmányok. Keleti Kereskedelmi Akadémia, Budapest.

L

Laczkó, Géza (1907) Játszi szóképzés. Nyelvészeti füzetek (49). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Lakits, Pál (1967) A kaland változásai. Az ófrancia udvari novella történetéhez. Modern filológiai füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1968) Proto Finno-Ugric sources of the Hungarian phonetic stock. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1986) Szinnyei József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4283-8

Lakó, György (1965) A magyar hangállomány finnugor előzményei. Nyelvtudományi értekezések (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1956) Északi-manysi nyelvtanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Laziczius, Gyula (1942) Általános nyelvészet : alapelvek és módszerek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Laziczius, Gyula (1936) A magyar nyelvjárások. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lengyel, Zsolt (1981) Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből. Nyelvtudományi értekezések (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2632-8

Ligeti, Lajos (1986) A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4238-2

Lindenschmidt, Mihály (1905) A verbászi német nyelvjárás alaktana. Magyarországi német nyelvjárások (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lizanec, Péter (1976) Vengerskie zaimstvovaniâ v ukrainskih govorah Zakarpat'â. Vengersko-ukrainskie mežâzykovye svâzi. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0983-0

Losonczi, Zoltán (1918) Hangtörténeti alapkérdések. Nyelvészeti füzetek (81). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Lovas, Borbála (1932) Mots d'origine hongroise dans la langue et la littérature françaises = Magyarországi eredetű szavak a francia nyelvben és irodalomban. Francia tanulmányok = Études françaises, 7 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lőrincze, Lajos (1968) Nyelvőrségen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőrincze, Lajos (1972) Édes anyanyelvünk. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőrinczy, Éva (1953) A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőrinczy, Éva B. (1979) A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségei. Nyelvészeti tanulmányok (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1782-5

M

Maar, Gizella (1943) A soproni szöllőművelés és szókincse = Der Ödenburger Weinbau in Wort und Bild. Német Nyelvészeti Dolgozatok (9). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Maday, Gyula (1909) A hajdúk beszéde. Nyelvészeti füzetek (56). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Magay, Tamás (1967) Angol-magyar és magyar-angol szótárak hazánkban 1945 előtt. Nyelvtudományi értekezések (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Miklós (1971) Regény vagy „új regény”?. Regénytechnika és írói magatartás a francia „új regényben”. Modern filológiai füzetek (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Manherz, Károly (1977) Sprachgeographie und Sprachsoziologie der Deutschen Mundarten in Westungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1050-2

Margalits, Ede (1895) Florilegium proverbiorum universae latinitatis : proverbia, proverbiales sententiae gnomaeque classicae, mediae et infimae latinitatis. Kókai, Budapest.

Markó, Alexandra (2015) A spontán beszéd prozódiai szerkezete - Időzítés és beszéddallam. Nyelvtudományi értekezések (166). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maróth, Miklós (2004) Egy görög levélregény és az arab prózairodalom kezdete. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Mayr, Aurél (1879) Az ugy nevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Mayr, Aurél (1876) A lágy aspiráták kiejtéséről a zendben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Melich, János (1900) Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1908) Révai Miklós nyelvtudománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1905) A brassói latin-magyar szótár-töredék. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1925) A honfoglaláskori Magyarország. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1907) A magyar szótárirodalom. Nyelvészeti füzetek (46.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Melich, János (1914) A magyar tárgyas igeragozás : alaktani fejtegetés. Hornyánszky, Budapest.

Mervel, Ferenc (1992) Rendszeres svéd nyelvtan. Szerkezeti útmutatóval és példatárral. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6472-6

Mesterházi, Márton (1993) Sean O'Casey Magyarországon. Modern filológiai füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6484-X

Meszerics, István (1974) Dosztojevszkij szellemi drámája. Modern filológiai füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0196-1

Mező, András (1982) A magyar hivatalos helységnévadás. Nyelvészeti tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2608-5

Mikesy, Sándor (1978) Ungarisches Lehrbuch. Akadémiai Kiadó - Verl. Enzyklopädie, Budapest. ISBN 963-05-1192-4

Mikola, Tibor (1975) Die alten Postpositionen des Nenzischen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0223-2

Mohay, Béla (1971) Ford Madox Ford írói világképe. Modern filológiai füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mokány, Sándor (1980) Magyar szófejtések. Nyelvtudományi értekezések (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2280-2

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Molecz, Béla (1915) Szórendi tanulmányok. Nyelvészeti füzetek (70). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Mollay, Károly (1982) Német - magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Nyelvészeti tanulmányok (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2863-0

Molnár, Ilona (1968) Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Ilona (1977) A tartalmatlan hogy kötőszós összetett mondatok típusai szemantikai szempontból. Nyelvtudományi értekezések (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1243-2

Molnár, József (1963) A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között. Nyelvészeti tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravcsik, Edit (2019) Ellentmondások feloldása a nyelvleírásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Moravcsik, Gyula (1935) A magyar Szent Korona görög feliratai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moór, Elemér (1963) A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudománya. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mráz, Gusztáv (1909) A dobsinai német nyelvjárás. Magyarországi német nyelvjárások (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1968) Wogulisches Wörterbuch. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1901) Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben, 1. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1894) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor füzetek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1896) A votják nyelv szótára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mándy, Péter (1858) A magyar nyelv eredete és előnyei s javalat arról: mikép lehetne a magyar írást könnyíteni s egyeszrűsíteni. Kovács Márton, Szatmáron.

Márton, Gyula (1962) A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealakjai. Nyelvtudományi értekezések (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márton, Gyula (1969) A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Nyelvtudományi értekezések (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márton, József (1830) Értekezés a' magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimívelhetése, fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról. Nemes Haykul Antal, Béts.

Mártonffy, Mária (1944) Német jövevényszavak a magyar konyhaművészetben = Deutsche Lehnwörter der Ungarischen Kochkunst. Német Nyelvészeti Dolgozatok (10). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mátyás, Flórián (1871) Magyar nyelvtudomány : Nyelvtörténeti értekezések. Taizs, Pécsett.

Mátyás, Flórián (1857) Magyar árja nyelvhasonlatok. Lyceum Nyomda, Pécs, Pécsett.

Mátyás, Flórián (1860) A magyar birtokviszony : nyelvszabályozási munkálat Mátyás Flórián által. Magyar nyelvtudomány (1. füz). Lyceum Nyomda, Pécs, Pécs.

Mátyás, Flórián (1857) A magyar nyelv finnítési törekvések ellenében. Lyceum Nyomda, Pécs, Pécsett.

Mátyás, Flórián (1858) Észrevételek finnező véleményre a magyar ősvallásról, nyelvészeti viták, és ujabb magyar-árja nyelvhasonlatok. Lyceum Nyomda, Pécs, Pécsett.

Mészáros, István (1976) Iskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról. Nyelvtudományi értekezések (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0888-5

Mészöly, Gedeon (1931) A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mócsy, András (1985) A római név mint társadalomtörténeti forrás : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4087-8

Móra, Imre (1984) Húsznyelvű kiadói szótár 2. Húsznyelvű kiadói szótár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3151-8

Müller, Max (1876) Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

N

Nagy, Ferenc (1980) Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2250-0

Nagy, Gábor (1977) A magyar frazeológiai kutatások története. Nyelvtudományi értekezések (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1340-4

Nagy, Gábor O. (1973) Abriss einer funktionellen Semantik. Akadémiai Kiadó - Mouton, Budapest.

Nagy, Lajos (1918) Nogáll János nyelve. Nyelvészeti füzetek (80). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Nagy, Sándor (1903) A váci nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (10.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Nemes, István (1965) A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében. Nyelvtudományi értekezések (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ney, Ferencz (1848) A népnevelés hatása magyarhon népeinek erkölcsiségére. Beimel József, Pesten.

Nyomárkay, István (2014) Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya : magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-714-3

Nyomárkay, István (2014) Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében : a magyar-horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-713-6

Nádasdy, Ádám (2004) Miért változik a nyelv? | Why Does Language Change? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 243-257. ISBN 963 09 4606 8

Németh, Gyula (1972) Gombocz Zoltán. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, Gyula (1934) A magyar rovásírás. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (2.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Olaszy, Gábor (2006) Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben. Nyelvtudományi értekezések (155). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8437-9

Oláh, Gábor (1906) A debreceni nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (26). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Országh, László (1977) Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Nyelvtudományi értekezések (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1141-X

P

Paczolay, Gyula (1987) Magyar - észt - német - angol - finn - latin közmondások és szólások, cseremisz és zürjén függelékkel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-71-2192-7

Pais, Dezső (1955) Nyelvünk a reformkorban. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1955) A magyar ly hang kérdéséhez. Nyelvtudományi értekezések (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1975) A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0707-2

Pajzs, Júlia (1990) Számítógép és lexikográfia. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (4). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Papp, Ferenc (1989) Alkalmazott nyelvtudomány : akadémiai székfoglaló, 1986. május 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4808-9

Papp, Ferenc (2000) A Debreceni Thészaurusz. Linguistica, Series C. Relationes (11). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Papp, Ferenc (1969) Reverse-alphabetized Dictionary of the Hungarian Language = A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, Ferenc (1975) A magyar főnév paradigmatikus rendszere. Leírás és automatikus szintézis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0570-3

Papp, Ferenc and Szépe, György (1976) Papers in computational linguistics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0274-7

Papp, László (1961) Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. Nyelvtudományi értekezések (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1963) Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1959) XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. Nyelvtudományi értekezések (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Patkanov, Serafim Keropovič (1902) Irtisi-osztják szójegyzék. Ugor füzetek (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Penavin, Olga (1972) A szerémségi magyar szigetek nyelve. Nyelvtudományi értekezések (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perrot, Jean (1966) Adalékok a meg igekötő funkciójának vizsgálatához a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1878) A helynevek és a történelem. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pethő, József (2004) A halmozás alakzata. Nyelvtudományi értekezések (154). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8151 5

Petz, Gedeon (1888) Grimm törvénye : nyelvtudományi tanulmány. Franklin, Budapest.

Petőfi, S. János (1996) Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában. A szemiotikai-textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa. Linguistica, Series C. Relationes (8). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Petőfi, Sándor János (2014) A szemiotikai textológia elnevezésű szövegtani diszciplína megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról : szemléltető példa: egy multimediális szöveg szemiotikai-textológiai megközelítése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Piringer, Mihály (1833) A magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati : P németül írt munkáját magyarázván. Strausz Özvegye, Béts.

Pléh, Csaba (2003) Nyelvében gondolkodik-e az ember? | Is Language the Medium of Thought? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 27-41. ISBN 963 09 45 00 2

Pléh, Csaba (2000) A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 188 X

Pléh, Csaba (2014) A tér és a nyelv világa. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Polgárdi, Krisztina and Rebrus, Péter (1996) There is no labial harmony in Hungarian : a government phonology approach. Working Papers in Linguistics, 3 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Ponori Thewrewk, Emil (1873) A helyes magyarság elvei. Eggenberger, Budapest.

Ponori Thewrewk, József (1844) Werbőczy István Diák műszavai régi magyaritásokkal. Schmid Antal, Pozsony.

Pozder, Károly (1883) Idegen szók a görögben és latinban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pozder, Károly (1880) Ujperzsa nyelvjárások. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Prohászka, János (1909) Petőfi költői nyelvének fősajátságai. Nyelvészeti füzetek (58). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Putnoky, Miklós (1887) Etymologicum Magnum Romaniae és az összehasonlító nyelvészet jelene Romániában. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pálffy, István (1978) Az új angol dráma, mint a „valóság drámája”. Modern filológiai füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

Pálffy, István (1987) George Bernard Shaw Magyarországon, 1904-1956. Modern filológiai füzetek (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4577-2

Pálfi, Márton (1907) Kolozsvári Glosszák. Nyelvészeti füzetek (45). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Pápay, József (1922) A magyar nyelvhasonlítás története. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pápay, József (1910) Északi-osztják nyelvtanulmányok I. Ugor füzetek (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pátrovics, Péter (2004) Az aspektus története és tipológiája. Philosophiae Doctores (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8165-5

Pável, Ágost (1909) A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1891) Magyar és német Bányászati Szótár = Bergmännisches Wörterbuch in ungarischer und deutscher Sprache. Joerges, Selmecz.

Péntek, János (2014) Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-694-8

Péter, Mihály (1970) Tvardovszkij poémáinak költői nyelve. Modern filológiai füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Póth, István (1981) A magyar népszínmű a szerb színpadon. Modern filológiai füzetek (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2791-X

R

R. Hutás, Magdolna (1972) Az ikes ragozás állapota Révai Miklós korában. Nyelvtudományi értekezések (78). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radau, Gábor and Kálmán, László (1995) Compositional Interpretation of Computer Command Languages. Working Papers in Linguistics, 2 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Radácsy, László (1997) Héber-magyar nagyszótár. Akadémiai Kiadó - Makkabi, Budapest. ISBN 963-7475-22-2

Radácsy, László and Kiss, Lajos (1976) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radó, György (1976) A Szovjetunió uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon. Modern filológiai füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0875-3

Reményi, Andrea Ágnes (1999) Hierarchy and language use: a sociolinguistic study of address at workplace hierarchies (dyadic analysis). Working Papers in Linguistics, 6 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1859) A magyar nyelvrendszer alapvonalai : magyar hangtan. Kober & Markgraf, Prága ; Lipcse.

Rot, Sándor (1973) Vengersko-vostočnoslavânskie âzykovye kontakty. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Roth, Alfréd (1913) Tanulmányok Roth Dánielről : 1. Roth Dániel élete ; 2. Roth Dániel regényeinek és novelláinak forrásai. Német philologiai dolgozatok (4). Pfeifer, Budapest.

Rubinyi, Mózes (1903) Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből. Nyelvészeti füzetek (6). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Rubinyi, Mózes (1949) Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rubinyi, Mózes (1907) Általános nyelvtudomány. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (192). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Rácz, Endre (1992) Mondatgrammatika és szöveggramatika. Linguistica, Series C. Relationes (6). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Rácz, Endre (1992) A belehallás jelenségéről. Nyelvtudományi értekezések (134). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6317-7

Rácz, Endre (1963) A magyar nyelv következményes mondatai. Nyelvtudományi értekezések (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rákos, Péter (2000) A külföldi felsőfokú magyaroktatás mint a kutatás ösztönzője s egyszersmind tárgya. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Rédei, Károly (1962) Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, Károly (1970) Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, Károly (1968) Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833 auf Grund der Aufzeichnungen F. A. Wolegows. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, Károly (1978) Zyrian folklore texts. Bibliotheca Uralica (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1506-7

Rédei, Károly (1993) Óegyházi szláv szemantikai és szintaktikai hatás az ózürjén nyelvben : akadémiai székfoglaló : 1992. január 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6655-9

Rédei, Károly (1961) Északi-osztják nyelvtan. Nyelvtudományi értekezések (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réger, Béla (1905) A határozott névmutató. Nyelvészeti füzetek (24). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Csúzy Zsigmond szavai. Nyelvészeti füzetek (59). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Sándor István nyelvtudománya. Nyelvészeti füzetek (60). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Révai, Miklós (1908) Elaboratior grammatica Hungarica : ad genuinam patrii sermonis indolem fideliter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius illustrata. Societatis Frankliniae, Budapestini.

Révai, Miklós (1973) A magyar szép toll. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Róka, Jolán (1986) Az újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Nyelvészeti tanulmányok (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3691-6

Róna-Tas, András (2005) Nép és nyelv: a magyarság kialakulása | People and Language – The Formation of the Magyars. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 73-92. ISBN 963 09 4678 5

Rózsa, Olga (1977) T. S. Eliot fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

S. Meggyes, Klára (1971) Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere. Nyelvtudományi értekezések (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salvi,Giampaolo, (1996) From Latin weak pronouns to Romance clitics. Linguistica, Series C. Relationes (9). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Salyámosy, Miklós (1973) Magyar irodalom Németországban 1913-1933. Modern filológiai füzetek (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarbu, Aladár (1967) Szocialista realista törekvések a modern angol regényben. Modern filológiai füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schilling, Rogér (1942) A német nyelvatlasz Magyarországon = Der Deutsche Sprachatlas und Seine Beziehungen zu Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (8). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Schilling, Rogér János (1933) Dunakömlőd és Németkér telepítés-, népiség- és nyelvtörténete. Német philologiai dolgozatok (52). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Schmidt, József (1907) Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schmidt, Márton (1899) Görög nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (5.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schwartz, Elemér (1923) Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. Magyarországi német nyelvjárások (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schwartz, Elemér (1932) A nyugatmagyarországi német helységnevek. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Sebestyén, Árpád (1965) A magyar nyelv névutórendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simai, Ödön (1904) Dugonics András mint nyelvújító. Nyelvészeti füzetek (14). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simai, Ödön (1902) Márton József mint szótáríró. Nyelvészeti füzetek (2). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simond, Renée B. (1959) Verancsics Faustus Dictionariumának magyar szókészlete betűrendben, a latin értelmezésekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simonfi, János (1913) Az irodalom szó története. Nyelvészeti füzetek (68). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1906) Az ikes ragozás története. Nyelvészeti füzetek (28). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Az új helyesírás : a VKM 1903. március 14-én...kelt rendeletével kiadott magyar iskolai helyesírás szövege és magyarázata bővített szójegyzékkel. Nyelvészeti füzetek (5). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1904) Elvonás. Elemző szóalkotás. Nyelvészeti füzetek (11). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Helyes magyarság. Nyelvészeti füzetek (8). Athenaeum, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1907) Igenévi szerkezetek. Nyelvészeti füzetek (47). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1913) A jelzők mondattana : nyelvtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1889) A magyar nyelv. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) A magyar szórend. Nyelvészeti füzetek (1). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar szótők : általános rész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 7). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Balassa, József (1895) Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon I. Magyar hangtan és alaktan. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sinor, Dénes (1982) Tanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2795-2

Siptár, Péter (1995) A magyar mássalhangzók fonológiája. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (18). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Soltész, Katalin (1965) Babits Mihály költői nyelve. Nyelvészeti tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, Katalin (1979) A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1933-X

Solymosi, László (2014) Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-790-7

Somogyi, Béla (1990) A magyar kártyanyelv szókincse. Nyelvtudományi értekezések (131). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5630-8

Steklács, János (2005) Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében. Philosophiae Doctores (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8214-7

Steuermann, Mihály (1910) A székely nyelvjárás szórendi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (64). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Surányi, László Balázs (1998) Management of capacity reduction in Broca. Working Papers in Linguistics, 5 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Sykutrês, Iôannês (1938) Philologie et vie. Magyar-görög tanulmányok (6.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szabolcsi, Anna (1995) Strategies for Scope Taking. Working Papers in Linguistics, 2 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Szabó, Dénes (1944) Guary-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, József (1891) Az idegen szók használás módja. Hornyánszky, Budapest.

Szabó, József (1983) A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi nyelvjárásban. Nyelvészeti tanulmányok (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3218-2

Szabó, Lajos (1907) A nagykanizsai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (48). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Mária Helga (2007) A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása. Philosophiae Doctores (54). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8548-4

Szabó, Sándor (1907) A szigetközi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (38). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Zoltán (1965) A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere. Nyelvtudományi értekezések (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szalai, Lajos (1979) Die Sprache der Ödenburger Kanzlei in den Jahren 1460-1470 : eine graphematische Untersuchung. Budapester Beiträge zur Germanistik (6.). ELTE, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Budapest.

Szarvas, Gábor (1872) A magyar igeidők. Eggenberger, Pest.

Szarvas, Gábor (1875) A nyelvújításról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szarvas, Gábor and Simonyi, Zsigmond (1890) Magyar nyelvtörténeti szótár : a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Hornyánszky, Budapest.

Szathmári, István (1995) Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Nyelvtudományi értekezések (140). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6861-6

Szathmári, István (1968) Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Nyelvészeti tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szegleti, István (1905) A főnévi igenév Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (23). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szende, Tamás (1997) Alapalak és lazítási folyamatok. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (22). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Szende, Tamás (1973) Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói. Nyelvtudományi értekezések (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szende, Tamás (1995) A beszéd hangszerelése. Idő, hangmagasság, hangerő és határjelzés a közlésben. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (13). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Szende, Tamás (1976) A beszédfolyamat alaptényezői. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1066-9

Szendy, L. György (1985) Ötnyelvű szabadalmi szótár, német, angol, francia, spanyol, orosz. Magyar függelékkel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2982-3

Szeremley Császár, Loránd (1906) Jelentés-tanulmányok a komplikációs jelentésváltozásról. Nyelvészeti füzetek (36). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szidarovszky, János (1932) A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szigethy, Vilma (1929) H. F. Amiel traducteur : son européanisme littéraire ses relations avec la Hongrie = Amiel H. F., mint műfordító : irodalmi európaisága kapcsolata Magyarországgal. Francia tanulmányok = Études françaises, 2 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szily, Kálmán (1902) A magyar nyelvujítás szótára : A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Hornyánszky, Budapest.

Szily, Kálmán (1905) A mágnás-czím a magyarban : Történeti és népnyelvi tanulmány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Szilády, Áron (1872) Magyar szófejtegetések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron (1910) Sermones Dominicales : két XV. századból származó magyar glosszás latin codex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi N., Sándor (2006) A jelentésvilág szerkezete | The Structure of the World of Meaning. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 213-237. ISBN 963 09 4706 4

Szinnyei, József (1884) Finn-magyar szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1935) Jó magyarság. Nyelvművelő füzetek (1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1925) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József [ifj.] (1901) Magyar tájszótár. Hornyánszky, Budapest.

Szolár, Ferenc (1906) Jelentés-tanulmányok az asszimilációs jelentésváltozásokról. Nyelvészeti füzetek (35). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szász, Károly (1877) Emlékbeszéd Jakab István l. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1876) Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Székely, István (1923) Az apokalyptika a világirodalomban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Székely, Ábrahám (1904) Alanytalan mondataink alanyáról. Nyelvészeti füzetek (12.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Széll, Zsuzsa (1970) Válság és regény. Kísérlet Rilke, Kafka, Musil és Broch epikájának értelmezéséhez. Modern filológiai füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szénássy, Sándor (1872) A latin nyelv és dialektusai : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

Szűcs, István and Gencsy, István (1905) Nyelvjárási tanulmányok III. Nyelvészeti füzetek (20). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Sándor, Klára (2017) A székely írás reneszánsza. Typotex, Budapest. ISBN 978 963 279 904 9

Sólyom, Réka (2014) A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi értekezések (165). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Süpek, Ottó (1966) Villon Kis Testamentumának keletkezése. Modern filológiai füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1991) Begegnungen mit Musil. Budapester Beiträge zur Germanistik (22). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-649-1

sine, nomine (1986) Beiträge zur historischen Lexikographie : Vorträge und Aufsätze zur mhd. und frnhd : Lexikographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (15.). ELTE, Budapest.

sine, nomine (1884) Budenz-album : Budenz József XXV éves nyelvészeti működése emlékére. Akadémiai Könyvkereskedés (Knoll K. és Társa), Budapest.

sine, nomine (1983) Das Germanistische Institut stellt sich vor. Budapester Beiträge zur Germanistik (23 [!]). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1998) Docsymp 2: Graduate students’ second linguistics symposium June 6, 1997, Budapest (Selected papers). Working Papers in Linguistics, 5 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (1997) Docsymp: Graduate students’ first linguistics symposium 7. June 1996, Budapest (Proceedings). Working Papers in Linguistics, 4 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (1999) Doximp 3: Graduate students’ third linguistics symposium. June 5, 1998, Budapest (Selected papers). Working Papers in Linguistics, 6 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (2000) Doximp 4: Graduate students’ fourth linguistics symposium. June 24, 1999, Budapest (Selected papers). Working Papers in Linguistics, 7 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (1851) Elemi magyar nyelvtan a' középiskolák' I. osztálya' számára. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

sine, nomine (2003) Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay am 24. November 2000. Budapester Beiträge zur Germanistik (38.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-608-X

sine, nomine (1984) Germanistik und Deutschunterricht in Ungarn : Bibliographie der Buchveröffentlichungen. Budapester Beiträge zur Germanistik (13.). Lorand Eötvös University, Budapest.

sine, nomine (1980) Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke in Ungarn : Bibliographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (7.). ELTE, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Budapest.

sine, nomine (1999) Im Dienste der Auslandsgermanistik : Festschrift für Professor Dr. Dr. h. c. Antal Mádl zum 70. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (34.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-211-4

sine, nomine (1993) Im Zeichen der ungeteilten Philologie : Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (24). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1835) Magyar és német zsebszótár. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

sine, nomine (1983) Nikolaus Lenau : deutschsprachige Personalbibliographie, 1850-1981. Budapester Beiträge zur Germanistik (12.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (1979) Nikolaus Lenau in Ungarn : Bibliographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (5.). Loránd-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (1826) Relatio Deputationis Regnicolaris mixtae, pro discutiendo Plano erigendae Nationalis Societatis Eruditae Hungaricae, sub Sessione 59-na modernorum Regni Comitiorum exmissae = Plánuma a' felállíttandó Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak. [A Pozsonyban ülésező országgyűlés kiadása].

sine, nomine (1987) Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn, 1800-1850. Budapester Beiträge zur Germanistik (17-18). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1848) Szókötés a' középtanodák' III. osztálya' számára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

sine, nomine (1994) Textverstehen - Textarbeit - Textkompetenz : Beiträge zum Workshop am 9.-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Univers ität. Budapester Beiträge zur Germanistik (27). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-953-9

sine, nomine (1983) Welt und Roman : visegrader Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Budapester Beiträge zur Germanistik (10.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (2002) "das gueth von alten Lern" : Jugend-Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (40.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-555-5

sine, nomine (1876) A magyar helyesírás szabályai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1856) A magyar helyesírás ügyében : a M. Acad. Nyelvtudományi Bizottmány előterjesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Eggenberger, Pest.

sine, nomine (1846) A magyar nyelv rendszere. Magyar Tudós Társaság, Buda.

sine, nomine (2001) "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" : Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (37.). Katholische Péter-Pázmány-Universität, Piliscsaba. ISBN 963-92-9641-4

sine, nomine (2002) "und Thut ein Gnügen Seinem Ambt" : Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (39.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-554-7

T

T. Somogyi, Magda (1987) A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4542-X

Takács, József (1981) Benedetto Croce művészetleméleti nézetei. Modern filológiai füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2630-1

Tamás, Lajos (1966) Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Unter Berücksichtigung der Mundartwörter. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarján, Jenő (1939) A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán = Wortschatz der Bergmannssprache des Eisenerzbergbaues in Rudabánya. Német Nyelvészeti Dolgozatok (3.). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Tarnai, Andor (1969) Extra Hungariam non est vita .... Egy szállóige történetéhez. Modern filológiai füzetek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarnóczy, Tamás (1992) Az emberi üzenetváltásról. Linguistica, Series C. Relationes (5). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Tarnói, László (1983) Verbotene Lieder und ihre Varianten auf fliegenden Blättern um 1800. Budapester Beiträge zur Germanistik (11.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

Telegdi, Zsigmond (1975) Modern linguistics and language teaching. International Conference Budapest 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0265-8

Telegdi, Zsigmond (1953) Szovjet nyelvtudományi értekezések. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Teleky, István (1906) A tárgyeset Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (31). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Thienemann, Tivadar (1912) Német és magyar nyelvújító törekvések. Német philologiai dolgozatok (1). Pfeifer, Budapest.

Thury, József (1903) A "Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1885) A Kasztamuni-i török nyelvjárás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thúry, József (1906) A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tietze, Andreas (1995) Ottoman melodies, Hebrew hymns. A 16th century cross-cultural adventure. Bibliotheca orientalis Hungarica (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6864-0

Tolcsvai Nagy, Gábor (2014) Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-721-1

Tolcsvai Nagy, Gábor (2023) Laudáció Csernicskó István külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Tolcsvai Nagy, Gábor (1998) A nyelvi norma. Nyelvtudományi értekezések (144). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7532-9

Toldy, Ferenc (1840) A' nagy magyar szótár' belső elrendelésének, 's miképeni dolgoztatásának terve : utasításul a' Magyar Tudós Társaság' tagjainak. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Toldy, Ferenc (1875) Az új magyar orthológia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Tolnai, Gábor (1968) Federico Garcia Lorca. Modern filológiai füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tolnai, Klára (1942) A német megszólítás és címzés = Deutsche Anredeformen. Német Nyelvészeti Dolgozatok (7). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Tolnai, Vilmos (1929) A nyelvújítás : a nyelvújítás elmélete és története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tompa, József (1972) Kleine ungarische Grammatik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, József (1968) Ungarische Grammatik. Aus den Arbeiten des Instituts für Sprachwissenschaft an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, József (1957) A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe. Nyelvtudományi értekezések (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1966) Humanizmus és nemzeti irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Dezső (1914) Humboldt Vilmos nyelvbölcselete. Német philologiai dolgozatok (11). Pfeifer, Budapest.

Trócsányi, Miklós (1977) William Golding regényeinek képi valósága. Modern filológiai füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1140-1

Táncsics, Mihály (1874) Nyílt levél Müller Miksa tanárhoz, "Legrégibb nyelv a magyar" czímű munkám bevezetéseül. Kocsi Sándor Ny., Budapest.

Télfy, Iván (1877) Eranos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1886) Heraclius : Rankavis Kleon Hellén drámája, nyelvészeti jegyzetekkel. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1888) Három franczia hellenista és a volapük. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 10). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Télfy, Iván (1895) Két új-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1885) Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1871) Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1890) Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Ilona (1939) Német eredetű magyar divatszók = Deutsche Lehnwörter im Ungarischen Modegewerbe. Német Nyelvészeti Dolgozatok (4). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1879) Emlékbeszéd alsóviszti Fogarasi János r. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Ágoston (2008) Perspectives on the Lexicon. Philosophiae Doctores (62). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8583-5

Törkenczy, Miklós and Siptár, Péter (1997) Hungarian syllable structure. Working Papers in Linguistics, 4 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Török, Gábor (1964) A Börzsöny-vidék nyelvjárástörténetének települési háttere. Nyelvtudományi értekezések (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Tamás (2002) Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. Philosophiae Doctores (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7958-8

U

Uzonyi, Pál (1994) Einführung in die Computerlinguistik. Budapester Beiträge zur Germanistik (25.). Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. ISBN 963-462-844-3

V

Vadon, Lehel (1986) Upton Sinclair fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3980-2

Valló, Albert and Ágner, Lajos and Szenttamási, János and Stan, Vazul (1905) Kölcsönös hatások a hazai nyelvek közt. Nyelvészeti füzetek (19). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Varga, Györgyi (1968) Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Nyelvészeti tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Ignác and Szabó, Dezső and Kertész, Manó (1903) Nyelvjárási tanulmányok I. Nyelvészeti füzetek (9). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Varga, László (1993) Magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai. Nyelvtudományi értekezések (135). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6275-8

Vass, Béla (1909) A nagykőrösi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (57). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vass, János (1908) Fejezetek a népnyelv mondattanából. Nyelvészeti füzetek (52). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Velcsov, Mártonné (1974) Antropometrikus mértéknevek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (84). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vikár, Béla (1907) A regös ének. Nyelvészeti füzetek (39). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Viski, Károly (1938) Etnikai csoportok, vidékek. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Viski, Károly (1913) A szalontai nép nyelvéből. Magyar Nyelvőr, Budapest.

Viski, Károly (1906) A tordai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (32). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vámbéry, Ármin (1881) A hunnok és avarok nemzetisége. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1879) A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Váradi, Tamás (1998) From cards to computer files : processing the data of the Budapest Sociolinguistic Interview. Working papers in Hungarian sociolinguistics (3). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-09-8

Váradi, Tamás (1998) Manual of the Budapest Sociolinguistic Interview data. Working papers in Hungarian sociolinguistics (4). Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-10-1

Vásárhelyi, Gergely (1935) A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben. Nyelvművelő füzetek (3.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vásáry, István (2014) Többnyelvűség és kulturális kölcsönhatások az Arany Hordában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-743-3

Végh, József (1959) Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vértes, Edit (1977) Morphonematische Untersuchung der ostjakischen Vokalharmonie. Bibliotheca Uralica (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1155-X

Vértes, József (1905) A gyermeknyelv hangtana. Nyelvészeti füzetek (22). Athenaeum, Budapest.

Vértes, O. András (1987) Bevezetés a magyar hangstilisztikába. Nyelvtudományi értekezések (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4571-3

Vértes, O. András (1980) A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1944-5

Vörös, Imre (1987) Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Modern filológiai füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4541-1

W

Weekely, Ernest (1921) An Etymological Dictionary of Modern English. John Murray, London.

Wertner, Mór (1916) Névmagyarázatok I. Férfi és helységnevek. Nyelvészeti füzetek (73). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Wertner, Mór (1917) Névmagyarázatok II. Régi magyar női nevek. Nyelvészeti füzetek (77). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Wodarz-Magdics, Klára (1965) A magyar beszédhangok akusztikai szerkezete. Nyelvtudományi értekezések (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zemplényi, Ferenc (1975) A korai szürrealista regény. Modern filológiai füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0425-1

Zichy, Ágost (1881) A Boro-Budur Jáva szigetén. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zolnai, Gyula (1937) Idegen szavaink és a nyelvújítás. Nyelvművelő füzetek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1894) Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1935) Van-e szükség nyelvművelésünk irányítására? Nyelvművelő füzetek (2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Éva (2003) Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Nyelvtudományi értekezések (153). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7913-8

Zsilka, János (1982) De constructione. Történet és állapot egysége a nyelvben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2876-2

Zsilka, János (1981) Dialectics of the motion forms in language. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2452-X

Zsilka, János (1978) Jelentés-integráció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4547-0

Zsilka, János (1971) Nyelvi rendszer és valóság. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsilka, János (1993) Nyelvi rendszer- palintonia. Anthropologia linguistica. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (11). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Zsilka, János (1987) Tautologikus egységek a nyelvben. Nomen abstractum - a szerves rendszer bomlása: N(abstr.)-S. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4181-5

Zsilka, János (1975) A jelentés szerkezete. A jelentés-mozgás egysége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0640-8

Zsilka, János (1973) A nyelvi mozgásformák dialektikája. A nyelvi rendszer szerves hipotetikus és homoszintaktikai síkja. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsilka, Tibor (1974) Stilisztika és statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0493-6

Zsirai, Miklós (1953) A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsámboki, András (1995) Contrastive co-ordinations with focussed clauses. Working Papers in Linguistics, 2 (5). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Zágonyi, Ervin (1990) Kosztolányi és az orosz irodalom. Modern filológiai füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5613-8

É

É. Kiss, Katalin (1987) Configurationality in Hungarian. Studies in natural language and linguistic theory . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 90-277-1907-1

É. Kiss, Katalin (2014) Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-742-6

É. Kiss, Katalin (2007) Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Éder, Zoltán (1978) Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1383-8

Édes, Jenő (1907) A balatonfelvidéki népnyelv. Nyelvészeti füzetek (40). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

This list was generated on Sun May 19 03:16:41 2024 CEST.