REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items at this level: 379.

A

Alberti, Gábor (1999) GASG: the grammar of total lexicalism. Working Papers in Linguistics, 6 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Angelusz, Róbert and Balázs, Géza and Bánréti, Zoltán (1999) A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-161-8

Asbóth, Oszkár (1891) A hangsúly a szláv nyelvekben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Babos, Ferenc (1944) Adalékok Kinnamos szövegtörténetéhez. Magyar-görög tanulmányok (26). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Bacsó, Gyula (1906) Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel a mondattani sajátságokra. Nyelvészeti füzetek (37). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bakos, Gábor (1880) A magyar jogi műnyelv kérdéséhez. Jogirodalmi és nyelvészeti tanulmány, tekintettel jogi műnyelvünk jelenére, múltjára, mivoltára és gyökeres javítására. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balassa, József (1891) A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balassa, József (1886) A phonetika elemei különös tekintettel a magyar nyelvre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Mór (1875) Brassai és a nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1841) Nyelvészeti nyomozások. A magyar Királyi Egyetem betűivel, Budán.

Ballagi, Mór (1881) Nyelvünk ujabb fejlődése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balázs, Géza (2001) Magyar nyelvstratégia. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-321-1

Barna, Ferdinánd (1875) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) A hangsúlyról a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1874) A határozott és határozatlan mondatról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1876) A mutató névmás hibás használata. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ignácz (1876) A rómaiak satírájáról és a satíra íróikról : (székfoglaló). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartal, Antal (1901) A magyarországi latinság szótára. Franklin, Budapest.

Bartal, Antal and Malmosi, Károly (1880) Latin mondattan. Eggenberger, Budapest.

Bartha, József and Melich, János and Szilasi, Móric and Simonyi, Zsigmond (1905) A nyelvtörténeti szótárról I. Nyelvészeti füzetek (15). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Batta, Béla (1908) A melléknévi mondatok népies használata. Nyelvészeti füzetek (51). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

Beke, Ödön (1911) Cseremisz nyelvtan. Ugor füzetek (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Ödön (1906) Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti füzetek (33). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1948) Szókincs és néphagyomány. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Ödön (1905) A pápavidéki nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (17). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Berze Nagy, János (1905) A hevesmegyei nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (16). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bitnicz, Lajos (1837) Magyar nyelvtudomány. Trattner, Budapest.

Bitnitz, Lajos (1827) A' magyar nyelvbeli előadás tudománya. Trattner, Pest.

Brancsits, Blagoje and Derra, György (1889) Magyar-szerb szótár. Pajevits, Újvidék.

Brassai, Sámuel (1872) Commentator commentatus : tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1873) Paraleipomena kai diorthoumena : amit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneis II. könyvére. Különös tekintettel a Magyarokra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Budapest.

Brassai, Sámuel (1870) A magyar bővített mondat. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1885) A mondat dualismusa. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1875) A neo- és paleológia ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Brenndörfer, János (1902) Román, oláh elemek az erdélyi szász nyelvben. Szerző, Budapest.

Brody, Michael (1994) Phrase structure and dependence. Working Papers in Linguistics, 1 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Brody, Michael (1995) Towards Perfect Syntax. Working Papers in Linguistics, 2 (4). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Brody, Michael (1997) The minimalist program and a perfect syntax (Review of The Minimalist Program). Working Papers in Linguistics, 4 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Budenz, József (1883) Felelet : nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin A magyarok eredete cz. munkájára. Ugor füzetek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budenz, József (1873) Magyar-ugor összehasonlító szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bálint, Gábor (1874) Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól : melléklet öt khálymik dano hangjegye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Budapest.

Bálint, Gábor (1875) Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánréti, Zoltán (1994) Modularity in Sentence Parsing : Grammaticality Judgments by Broca’s Aphasics. Working Papers in Linguistics, 1 (4). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Bánréti, Zoltán (1995) Sentence Parsing in Aphasia. Working Papers in Linguistics, 2 (7). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Bárczi, Géza (1943) Jegyzetek a budapesti népnyelvről. A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének kiadványai (23.). [s.n.], Debrecen.

Bárczi, Géza (1980) Magyar történeti szóalaktan. I. A szótövek. ELTE Sokszorosítóüzem, Budapest.

Bárczi, Géza (1947) Régi magyar nyelvjárások. Néptudományi Intézet, Budapest.

Bárczi, Géza (1933) Ó-francia hang és alaktan. Tudományos Gyűjtemény (34). Danubia, Pécs; Budapest.

Bárczi, Géza (1942) A nyelvtörténet felhasználása az élő nyelvek tanításában. Stephaneum, Budapest.

Böszörményi, Géza (1906) A jánosfalvi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (29). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Búzás, Győző (1907) A németes összetételek története. Nyelvészeti füzetek (41). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

C

Calepino, Ambrogio (1912) Calepinus Latin-magyar szótára 1585-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csató, Pál and Nagy, János (1834) A magyar nyelvbéli ragasztékok és szóképzők ; A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Csink, János (1853) A complete practical grammar of the Hungarian language, with exercises, selection from the best authors, and vocabularies. To which is added a historical sketch of Hungarian literature. Williams and Norgate, London.

Csáki, Richárd (1912) Honterus János német iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Német philologiai dolgozatok (2). Pfeifer, Budapest.

Császár, Francesco (1833) Gramatica ungherese. Academia Ungarica, Pestino.

Csépe, Valéria (2014) A nyelv fejlődése, a fejlődés nyelve. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-729-7

Csűri, Bálint (1910) Az ige. Nyelvészeti füzetek (63). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Csűri, Bálint (1909) Teleki József gróf mint nyelvész. Nyelvészeti füzetek (55). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

D

D. Petőcz, Mihál (1840) Régi magyar szavak. Wigand, Pozsony.

Damian, István (1912) Adatok a magyar-román kölcsönhatáshoz. Nyelvészeti füzetek (67). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dankovszky, Gergely (1826) A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben. Belnay, Pozsony.

Deák, Margit (1918) Baksai Sándor nyelve. Nyelvészeti füzetek (78). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Dienes, Péter and Dudás, Kálmán and Kálmán, László and Lukács, Ágnes and Novák, Attila and Rádai, Gábor and Trón, Viktor and Varasdi, Károly (1998) Lexicon matters. Working Papers in Linguistics, 5 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Dressler, Wolfgang and Stark, Jacqueline and Pons, Christiane and Kiefer, Ferenc and Kiss, Katalin and Mészáros, Éva (1996) Cross Language Analysis of German- and Hungarian-Speaking Broca’s Aphasics’ Processing of Selected Morphonological and Morphological Features : A Pilot Study. Working Papers in Linguistics, 3 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Dénes, Szilárd (1908) Kossuth Lajos, a szónok. Nyelvészeti füzetek (53). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

E

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű Magyar Nyelvtan és irásmód, idegen szók' lajstromával, egy szépírási példánnyal és két kalauzoló beszéddel a' birálókhoz és iskolatanítókhoz. Eggenberger és fia, Pest.

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, Lajos and Horger, Antal and Szemkő, Aladár (1904) Nyelvjárási tanulmányok II. Nyelvészeti füzetek (13). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

F

Felszeghy, Ediltrud (1938) A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon = Die K. u. K. Heeressprache in Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (2). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Ferenczy, János (1990) Horvát István és Ferenczy János levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (2). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9637341609

Fest, Sándor (1907) Hangátvetés a magyar nyelvben. Nyelvészeti füzetek (42.). Athenaeum Nyomda, Budapest.

Finály, Henrik (1870) Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Finály, Henrik (1888) Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finály, Henrik (1892) A beszterczei szószedet : latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fludorovits, Jolán (1937) A magyar nyelv latin jövevényszavai. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fogarasi, D. János (1834) A Magyar nyelv metaphysicája vagy a betűknek eredeti jelentései a magyar nyelvre alkalmaztatva. ifj. Kilian György, Pest.

Fogarasi, János (1875) Az új szókról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fogarasi, János (1843) A magyar nyelv szelleme : Müvelt magyar nyelvtan elemi része. Heckenast, Pest.

Folláth, Ferenc (1941) Szóképzés a budakörnyéki német nyelvjárásban = Wortbildung der Deutschen Mundart im Ofner Bergland. Német Nyelvészeti Dolgozatok (6). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Frank, Katalin (1977) Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD, 1945-1970. Budapester Beiträge zur Germanistik (2.). University, Budapest.

Földi, János (1912) Főldi János magyar grammatikája. Régi magyar könyvtár (28). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Förster, Aurél (1940) A filológia fogalma. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Galambos, Dezső (1907) Tanulmányok a magyar relatívum mondattanáról. Nyelvészeti füzetek (43). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társaság, Budapest.

Gegő, Elek (1838) A moldvai magyar telepekről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Geleji Katona, István (1906) Magyar Gramatikatska : a'vagy az igaz magyar irasban, és szollásban kévántato néhány szükséges Observatiok... Nyelvészeti füzetek (30). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társaság, Budapest.

Gesztesi, Gyula (1910) Csokonai és a nyelvújítás. Nyelvészeti füzetek (62). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gombocz, Zoltán (1908) Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1903) Nyelvtörténet és lélektan. Nyelvészeti füzetek (7). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gombocz, Zoltán (1922) Nyelvtörténeti módszertan. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1926) A magyar történeti nyelvtan vázlata 4. Tudományos Gyűjtemény (16). Danubia, Pécs.

Goriupp, Alisz (1916) Döbrentei Gábor nyelvújítása. Nyelvészeti füzetek (76). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Gréb, Gyula (1906) A Szepesi Felföld német nyelvjárása. Magyarországi német nyelvjárások (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyárfás, István (1882) A Petrarka codex kún nyelve. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyárfás, István (1882) A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1943) A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Magyar-görög tanulmányok (24). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Győrffy, Gyula (1854) Romvirágok : ballada-, románc és regefüzér. Müller Ny., Pesten.

Gácser, József (1905) Telegdi Miklós nyelve különös tekintettel a mondattanra. Nyelvészeti füzetek (18). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gáldi, László (1943) Az erdélyi román nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gáldi, László (1939) Les mots d'origine néo-grecque en roumain à l'époque des Phanariotes. Magyar-görög tanulmányok (9.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Gósy, Mária and Jarovinskij, Alexandr and Kassai, Ilona and Pléh, Csaba and Réger, Zita (1990) Hungarian Child Language Research : 1970-1990. [s. n.], Budapest.

H

Habsburg, József Károly (1888) Czigány nyelvtan : románo csibákero sziklaribe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hadobás, Sándor (2008) Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya. ISBN 978-963-87929-0-7

Hajek, Egon (1913) Az erdélyi-szász regényirodalom a XIX. század közepén. Német philologiai dolgozatok (3.). Pfeifer, Budapest.

Hajnal, Márton (1906) Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignác (1896) Svéd-lapp nyelv VI. : Pite Lappmarki szótár és nyelvtan : rövid Karcsmandói lapp szójegyzékkel. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignác (1881) Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Ugor füzetek (3). Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Budapest.

Harmatta, János (1951) Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia. [Magyar Tudományos Akadémia], Budapest.

Hatala, Péter (1877) Arab nyelvtan : olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. Magyar Királyi Egyetem, Budapesten.

Hatvani, János (1914) A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel való egyezései kapcsán. Nyelvészeti füzetek (72). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Hazai, György (1984) Fejlődési korszaktípusok és területi variánsok viszonya a török nyelv történetében : akadémiai székfoglaló : 1983. május 23. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3866-0

Hefty, Gyula Andor (1911) Térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyelvészeti füzetek (66). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Herman, József (1985) Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának vizsgálatában : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4096-7

Horger, Antal (1911) Egy ismeretlen magyar hangtörvény. Nyelvészeti füzetek (65.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Horváth, Endre (1906) A bakonyalji nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (34). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társaság, Budapest.

Horváth, Iván (2015) Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak. Országos Széchényi Könyvtár , Budapest. ISBN 978-963-200-646-8

Hunfalvy, Pál (1890) Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1875) Az éjszaki osztják nyelv : Vologodszki fordításainak és orosz-osztják szótárának alapján, tekintettel mind Castrén déli osztják grammatikájára, mind a Reguly hozta szójegyzékre, s eredeti osztják énekekre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1884) Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Hornyánszky, Budapest.

Hunfalvy, Pál and Budenz, József (1875) Jelentések : I. Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről : II. A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Huss, Richard (1913) Az erdélyi német nyelvjárás-tanulmányozás mai állása. Német philologiai dolgozatok (5). Pfeifer, Budapest.

I

Imre, Samu (1987) Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján : akadémiai székfoglaló, 1986. április 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4446-6

Imre, Sándor (1880) Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1869) Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 7). Eggenberger, Pest.

Imre, Sándor (1876) Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Imre, Sándor (1873) A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások birálata, tekintettel az újítás helyes módjaira. Eggenberger, Budapest.

Imre, Sándor (1879) A nevek uk és ük személyragairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

J

Jancsovics, István (1848) Új magyar-szláv és szláv-magyar szótár. Réthy Lipót Nyomda, Szarvas.

Joannovics, György (1870) Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Joannovics, György (1877) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Juhász, János (1985) Die sprachliche Norm. Budapester Beiträge zur Germanistik (14). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

Juhász, János (1918) Kölcsönhatások a magyar és tót közmondásokban és szólásokban. Nyelvészeti füzetek (79). Tevan Adolf könyvnyomdája, Békéscsaba.

K

Kazinczy, Ferenc (1860) Kazinczy Ferencz levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. Emich Gusztáv, Pest.

Kemény, József (1861) Történelmi és irodalmi kalászatok. Emich, Budapest.

Kertész, Manó (1905) Analógia a mondatszerkesztésben. Nyelvészeti füzetek (21). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. nyomása, Budapest.

Kertész, Marianna (1980) Allgemeine und wissenschaftsgeschichtliche Fragen des Verhältnisses von Grammatik und Lexik und seine Problematik in konfrontativer Sicht. Budapester Beiträge zur Germanistik (8.). ELTE Sokszorosító, Budapest.

Kiefer, Ferenc (2001) Nyelvtudomány. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-328-9

Kiefer, Ferenc (1991) A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai : akadémiai székfoglaló : 1988. február 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5955-2

Kilár, István (1916) A magyar kódexeknek nyelvi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (74). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Kiss, Edit (1941) Stille Nacht, Heilige Nacht... : Egy karácsonyi ének magyar változatai = Die Ungarischen Varianten des Weihnachtsliedes. Német Nyelvészeti Dolgozatok (5). Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Kiss, Jenő (2013) A nyelvi változás, kutatói dilemmák. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-675-7

Kiss, Katalin É. (1996) The focus operator and information focus. Working Papers in Linguistics, 3 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kiss, Lajos (2000) Nyelvtudományi Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-257-6

Kiss, É. Katalin (1994) Generic and Existential Bare Plurals and the Classification of Predicates. Working Papers in Linguistics, 1 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Klemm, Antal (1928) A mondattan elmélete : (székfoglaló). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klemm I., Antal (1908) Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. Nyelvészeti füzetek (50). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kocsis, Lénárd (1902) A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. Nyelvészeti füzetek (3). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Konsza, Samu (1916) Nagybacon nyelvjárása. Nyelvészeti füzetek (75). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Kontra, Miklós (1997) The Budapest Sociolinguistic Interview : version 3. Working papers in Hungarian sociolinguistics (2). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-08-X

Koszó, János (1923) Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró : a racionalizmustól a romantikáig. Német philologiai dolgozatok (30). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Kováts, Frigyes (1866) A magyar böltsészet, vagy e mindenség alkotásának titka, az űr világossági tüneményén, a tsukódó (polarisatio) rendszer szerént feltárva. Emich, Budapest.

Kräuter, Ferenc (1907) A mássalhangzók hasonulása a magyarban. Nyelvészeti füzetek (44). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kulcsár, Gyula (1909) A magyaros írásművészet főkérdései. Nyelvészeti füzetek (54). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kuun, Géza (1873) Adalékok Krím történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Budapest.

Kuun, Géza (1885) A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Ferencz (1844) Finn-magyar nyelv. Landerer és Heckenast, Pest.

Kálmán, Béla (1984) Szövegtan és tipológia : akadémiai székfoglaló, 1983. február 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3694-3

Kálmán, László (1994) Conditionals, Quantification and Bipartite Meanings. Working Papers in Linguistics, 1 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kálmán, László (1995) Strong Compositionality. Working Papers in Linguistics, 2 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kálmán, László and Rádai, Gábor (1995) Dynamic Update Predicate Logic. Working Papers in Linguistics, 2 (6). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1896) Kisázsia török dialektusairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1905) Oszmán-török nyelvkönyv : nyelvtan, szótár, olvasmányok. Keleti Kereskedelmi Akadémia, Budapest.

L

Laczkó, Géza (1907) Játszi szóképzés. Nyelvészeti füzetek (49). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Lakó, György (1986) Szinnyei József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4283-8

Laziczius, Gyula (1942) Általános nyelvészet : alapelvek és módszerek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Laziczius, Gyula (1936) A magyar nyelvjárások. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lindenschmidt, Mihály (1905) A verbászi német nyelvjárás alaktana. Magyarországi német nyelvjárások (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Losonczi, Zoltán (1918) Hangtörténeti alapkérdések. Nyelvészeti füzetek (81). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Lovas, Borbála (1932) Mots d'origine hongroise dans la langue et la littérature françaises = Magyarországi eredetű szavak a francia nyelvben és irodalomban. Francia tanulmányok = Études françaises, 7 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

M

Maar, Gizella (1943) A soproni szöllőművelés és szókincse = Der Ödenburger Weinbau in Wort und Bild. Német Nyelvészeti Dolgozatok (9). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Maday, Gyula (1909) A hajdúk beszéde. Nyelvészeti füzetek (56). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Margalits, Ede (1895) Florilegium proverbiorum universae latinitatis : proverbia, proverbiales sententiae gnomaeque classicae, mediae et infimae latinitatis. Kókai, Budapest.

Mayr, Aurél (1879) Az ugy nevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Mayr, Aurél (1876) A lágy aspiráták kiejtéséről a zendben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Melich, János (1900) Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1908) Révai Miklós nyelvtudománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1905) A brassói latin-magyar szótár-töredék. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1925) A honfoglaláskori Magyarország. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1907) A magyar szótárirodalom. Nyelvészeti füzetek (46.). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat kiadása, Budapest.

Melich, János (1914) A magyar tárgyas igeragozás : alaktani fejtegetés. Hornyánszky, Budapest.

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Molecz, Béla (1915) Szórendi tanulmányok. Nyelvészeti füzetek (70). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Moravcsik, Gyula (1935) A magyar Szent Korona görög feliratai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mráz, Gusztáv (1909) A dobsinai német nyelvjárás. Magyarországi német nyelvjárások (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1901) Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben, 1. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1894) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor füzetek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1896) A votják nyelv szótára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mándy, Péter (1858) A magyar nyelv eredete és előnyei s javalat arról: mikép lehetne a magyar írást könnyíteni s egyeszrűsíteni. Kovács Mártonnál, Szatmáron.

Márton, József (1830) Értekezés a' magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimívelhetése, fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról. Nemes Haykul Antal, Béts.

Mártonffy, Mária (1944) Német jövevényszavak a magyar konyhaművészetben = Deutsche Lehnwörter der Ungarischen Kochkunst. Német Nyelvészeti Dolgozatok (10). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mátyás, Flórián (1871) Magyar nyelvtudomány : Nyelvtörténeti értekezések. Taizs, Pécsett.

Mátyás, Flórián (1857) Magyar árja nyelvhasonlatok. Lyceumi Nyomda, Pécsett.

Mátyás, Flórián (1860) A magyar birtokviszony : nyelvszabályozási munkálat Mátyás Flórián által. Magyar nyelvtudomány (1. füz). Lyceum nyomda, Pécs.

Mátyás, Flórián (1857) A magyar nyelv finnítési törekvések ellenében. Lyceum, Pécsett.

Mátyás, Flórián (1858) Észrevételek finnező véleményre a magyar ősvallásról, nyelvészeti viták, és ujabb magyar-árja nyelvhasonlatok. A Lyceumi nyomdában, Pécsett.

Mészöly, Gedeon (1931) A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mócsy, András (1985) A római név mint társadalomtörténeti forrás : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4087-8

Müller, Max (1876) Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

N

Nagy, Lajos (1918) Nogáll János nyelve. Nyelvészeti füzetek (80). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Nagy, Sándor (1903) A váci nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (10.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Ney, Ferencz (1848) A népnevelés hatása magyarhon népeinek erkölcsiségére. nyomatott Beimel Józsefnél, Pesten.

Nyomárkay, István (2014) Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya : magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-714-3

Nyomárkay, István (2014) Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében : a magyar-horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-713-6

Nádasdy, Ádám (2004) Miért változik a nyelv? | Why Does Language Change? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 243-257. ISBN 963 09 4606 8

Németh, Gyula (1972) Gombocz Zoltán. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, Gyula (1934) A magyar rovásírás. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (2.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Oláh, Gábor (1906) A debreceni nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (26). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

P

Papp, Ferenc (1989) Alkalmazott nyelvtudomány : akadémiai székfoglaló, 1986. május 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4808-9

Patkanov, Serafim Keropovič (1902) Irtisi-osztják szójegyzék. Ugor füzetek (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1878) A helynevek és a történelem. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Petz, Gedeon (1888) Grimm törvénye : nyelvtudományi tanulmány. Franklin, Budapest.

Petőfi, Sándor János (2014) A szemiotikai textológia elnevezésű szövegtani diszciplína megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról : szemléltető példa: egy multimediális szöveg szemiotikai-textológiai megközelítése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Piringer, Mihály (1833) A magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati : P németül írt munkáját magyarázván. Strausz Özvegye, Béts.

Pléh, Csaba (2003) Nyelvében gondolkodik-e az ember? | Is Language the Medium of Thought? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 27-41. ISBN 963 09 45 00 2

Pléh, Csaba (2014) A tér és a nyelv világa. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Polgárdi, Krisztina and Rebrus, Péter (1996) There is no labial harmony in Hungarian : a government phonology approach. Working Papers in Linguistics, 3 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Ponori Thewrewk, Emil (1873) A helyes magyarság elvei. Eggenberger, Budapest.

Ponori Thewrewk, József (1844) Werbőczy István Diák műszavai régi magyaritásokkal. Schmid Antal, Pozsony.

Pozder, Károly (1883) Idegen szók a görögben és latinban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pozder, Károly (1880) Ujperzsa nyelvjárások. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Prohászka, János (1909) Petőfi költői nyelvének fősajátságai. Nyelvészeti füzetek (58). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Putnoky, Miklós (1887) Etymologicum Magnum Romaniae és az összehasonlító nyelvészet jelene Romániában. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pálfi, Márton (1907) Kolozsvári Glosszák. Nyelvészeti füzetek (45). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Pápay, József (1922) A magyar nyelvhasonlítás története. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pápay, József (1910) Északi-osztják nyelvtanulmányok I. Ugor füzetek (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pável, Ágost (1909) A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1891) Magyar és német Bányászati Szótár = Bergmännisches Wörterbuch in ungarischer und deutscher Sprache. Joerges, Selmecz.

Péntek, János (2014) Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-694-8

R

Radau, Gábor and Kálmán, László (1995) Compositional Interpretation of Computer Command Languages. Working Papers in Linguistics, 2 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Reményi, Andrea Ágnes (1999) Hierarchy and language use: a sociolinguistic study of address at workplace hierarchies (dyadic analysis). Working Papers in Linguistics, 6 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1859) A magyar nyelvrendszer alapvonalai : magyar hangtan. Kober & Markgraf, Prága ; Lipcse.

Roth, Alfréd (1913) Tanulmányok Roth Dánielről : 1. Roth Dániel élete ; 2. Roth Dániel regényeinek és novelláinak forrásai. Német philologiai dolgozatok (4). Pfeifer, Budapest.

Rubinyi, Mózes (1903) Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből. Nyelvészeti füzetek (6). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Rubinyi, Mózes (1949) Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rubinyi, Mózes (1907) Általános nyelvtudomány. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (192). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Rédei, Károly (1993) Óegyházi szláv szemantikai és szintaktikai hatás az ózürjén nyelvben : akadémiai székfoglaló : 1992. január 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6655-9

Réger, Béla (1905) A határozott névmutató. Nyelvészeti füzetek (24). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Csúzy Zsigmond szavai. Nyelvészeti füzetek (59). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Sándor István nyelvtudománya. Nyelvészeti füzetek (60). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Révai, Miklós (1908) Elaboratior grammatica Hungarica : ad genuinam patrii sermonis indolem fideliter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius illustrata. Typis Societatis Frankliniae, Budapestini.

Róna-Tas, András (2005) Nép és nyelv: a magyarság kialakulása | People and Language – The Formation of the Magyars. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 73-92. ISBN 963 09 4678 5

S

Schilling, Rogér (1942) A német nyelvatlasz Magyarországon = Der Deutsche Sprachatlas und Seine Beziehungen zu Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (8). Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Schilling, Rogér János (1933) Dunakömlőd és Németkér telepítés-, népiség- és nyelvtörténete. Német philologiai dolgozatok (52). Dunántúl Nyomda, Budapest.

Schmidt, József (1907) Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schmidt, Márton (1899) Görög nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (5.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schwartz, Elemér (1923) Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. Magyarországi német nyelvjárások (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schwartz, Elemér (1932) A nyugatmagyarországi német helységnevek. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, Budapest.

Simai, Ödön (1904) Dugonics András mint nyelvújító. Nyelvészeti füzetek (14). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simai, Ödön (1902) Márton József mint szótáríró. Nyelvészeti füzetek (2). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonfi, János (1913) Az irodalom szó története. Nyelvészeti füzetek (68). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1906) Az ikes ragozás története. Nyelvészeti füzetek (28). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Az új helyesírás : a VKM 1903. március 14-én...kelt rendeletével kiadott magyar iskolai helyesírás szövege és magyarázata bővített szójegyzékkel. Nyelvészeti füzetek (5). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1904) Elvonás. Elemző szóalkotás. Nyelvészeti füzetek (11). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Helyes magyarság. Nyelvészeti füzetek (8). Athenaeum, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1907) Igenévi szerkezetek. Nyelvészeti füzetek (47). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1913) A jelzők mondattana : nyelvtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1889) A magyar nyelv. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) A magyar szórend. Nyelvészeti füzetek (1). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar szótők : általános rész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 7). Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Balassa, József (1895) Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon I. Magyar hangtan és alaktan. a M. Tud. Akadémia kiadása, Budapest.

Solymosi, László (2014) Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-790-7

Steuermann, Mihály (1910) A székely nyelvjárás szórendi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (64). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Surányi, László Balázs (1998) Management of capacity reduction in Broca. Working Papers in Linguistics, 5 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Sykutrês, Iôannês (1938) Philologie et vie. Magyar-görög tanulmányok (6.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szabolcsi, Anna (1995) Strategies for Scope Taking. Working Papers in Linguistics, 2 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Szabó, Dénes (1944) Guary-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, József (1891) Az idegen szók használás módja. Hornyánszky, Budapest.

Szabó, Lajos (1907) A nagykanizsai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (48). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Sándor (1907) A szigetközi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (38). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szalai, Lajos (1979) Die Sprache der Ödenburger Kanzlei in den Jahren 1460-1470 : eine graphematische Untersuchung. Budapester Beiträge zur Germanistik (6.). ELTE, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Budapest.

Szarvas, Gábor (1872) A magyar igeidők. Eggenberger, Pest.

Szarvas, Gábor (1875) A nyelvújításról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szarvas, Gábor and Simonyi, Zsigmond (1890) Magyar nyelvtörténeti szótár : a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Hornyánszky, Budapest.

Szegleti, István (1905) A főnévi igenév Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (23). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szeremley Császár, Loránd (1906) Jelentés-tanulmányok a komplikációs jelentésváltozásról. Nyelvészeti füzetek (36). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szidarovszky, János (1932) A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szigethy, Vilma (1929) H. F. Amiel traducteur : son européanisme littéraire ses relations avec la Hongrie = Amiel H. F., mint műfordító : irodalmi európaisága kapcsolata Magyarországgal. Francia tanulmányok = Études françaises, 2 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szily, Kálmán (1902) A magyar nyelvujítás szótára : A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Hornyánszky, Budapest.

Szily, Kálmán (1905) A mágnás-czím a magyarban : Történeti és népnyelvi tanulmány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Szilády, Áron (1872) Magyar szófejtegetések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron (1910) Sermones Dominicales : két XV. századból származó magyar glosszás latin codex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi N., Sándor (2006) A jelentésvilág szerkezete | The Structure of the World of Meaning. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 213-237. ISBN 963 09 4706 4

Szinnyei, József (1884) Finn-magyar szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1935) Jó magyarság. Nyelvművelő füzetek (1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1925) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József [ifj.] (1901) Magyar tájszótár. Hornyánszky, Budapest.

Szolár, Ferenc (1906) Jelentés-tanulmányok az asszimilációs jelentésváltozásokról. Nyelvészeti füzetek (35). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szász, Károly (1877) Emlékbeszéd Jakab István l. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1876) Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Székely, István (1923) Az apokalyptika a világirodalomban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Székely, Ábrahám (1904) Alanytalan mondataink alanyáról. Nyelvészeti füzetek (12.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szénássy, Sándor (1872) A latin nyelv és dialektusai : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

Szűcs, István and Gencsy, István (1905) Nyelvjárási tanulmányok III. Nyelvészeti füzetek (20). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Sándor, Klára (2017) A székely írás reneszánsza. Typotex, Budapest. ISBN 978 963 279 904 9

sine, nomine (1991) Begegnungen mit Musil. Budapester Beiträge zur Germanistik (22). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-649-1

sine, nomine (1986) Beiträge zur historischen Lexikographie : Vorträge und Aufsätze zur mhd. und frnhd : Lexikographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (15.). ELTE, Budapest.

sine, nomine (1884) Budenz-album : Budenz József XXV éves nyelvészeti működése emlékére. Akadémiai Könyvkereskedés (Knoll K. és Társa), Budapest.

sine, nomine (1983) Das Germanistische Institut stellt sich vor. Budapester Beiträge zur Germanistik (23 [!]). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1998) Docsymp 2: Graduate students’ second linguistics symposium June 6, 1997, Budapest (Selected papers). Working Papers in Linguistics, 5 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (1997) Docsymp: Graduate students’ first linguistics symposium 7. June 1996, Budapest (Proceedings). Working Papers in Linguistics, 4 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (1999) Doximp 3: Graduate students’ third linguistics symposium. June 5, 1998, Budapest (Selected papers). Working Papers in Linguistics, 6 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (2000) Doximp 4: Graduate students’ fourth linguistics symposium. June 24, 1999, Budapest (Selected papers). Working Papers in Linguistics, 7 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

sine, nomine (1851) Elemi magyar nyelvtan a' középiskolák' I. osztálya' számára. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

sine, nomine (2003) Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay am 24. November 2000. Budapester Beiträge zur Germanistik (38.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-608-X

sine, nomine (1984) Germanistik und Deutschunterricht in Ungarn : Bibliographie der Buchveröffentlichungen. Budapester Beiträge zur Germanistik (13.). Lorand Eötvös University, Budapest.

sine, nomine (1980) Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke in Ungarn : Bibliographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (7.). ELTE, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Budapest.

sine, nomine (1999) Im Dienste der Auslandsgermanistik : Festschrift für Professor Dr. Dr. h. c. Antal Mádl zum 70. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (34.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-211-4

sine, nomine (1993) Im Zeichen der ungeteilten Philologie : Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (24). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1835) Magyar és német zsebszótár. a 'Magyar királyi Egyetem' betűivel, Budán.

sine, nomine (1983) Nikolaus Lenau : deutschsprachige Personalbibliographie, 1850-1981. Budapester Beiträge zur Germanistik (12.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (1979) Nikolaus Lenau in Ungarn : Bibliographie. Budapester Beiträge zur Germanistik (5.). Loránd-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (1826) Relatio Deputationis Regnicolaris mixtae, pro discutiendo Plano erigendae Nationalis Societatis Eruditae Hungaricae, sub Sessione 59-na modernorum Regni Comitiorum exmissae = Plánuma a' felállíttandó Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak. [A Pozsonyban ülésező országgyűlés kiadása].

sine, nomine (1987) Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn, 1800-1850. Budapester Beiträge zur Germanistik (17-18). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1848) Szókötés a' középtanodák' III. osztálya' számára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

sine, nomine (1994) Textverstehen - Textarbeit - Textkompetenz : Beiträge zum Workshop am 9.-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Univers ität. Budapester Beiträge zur Germanistik (27). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-953-9

sine, nomine (1983) Welt und Roman : visegrader Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Budapester Beiträge zur Germanistik (10.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (2002) "das gueth von alten Lern" : Jugend-Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (40.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-555-5

sine, nomine (1876) A magyar helyesírás szabályai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1856) A magyar helyesírás ügyében : a M. Acad. Nyelvtudományi Bizottmány előterjesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Eggenberger, Pest.

sine, nomine (1846) A magyar nyelv rendszere. Magyar Tudós Társaság, Buda.

sine, nomine (2001) "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" : Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (37.). Katholische Péter-Pázmány-Universität, Piliscsaba. ISBN 963-92-9641-4

sine, nomine (2002) "und Thut ein Gnügen Seinem Ambt" : Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (39.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-554-7

T

Tarján, Jenő (1939) A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán = Wortschatz der Bergmannssprache des Eisenerzbergbaues in Rudabánya. Német Nyelvészeti Dolgozatok (3.). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Tarnói, László (1983) Verbotene Lieder und ihre Varianten auf fliegenden Blättern um 1800. Budapester Beiträge zur Germanistik (11.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

Teleky, István (1906) A tárgyeset Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (31). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Thienemann, Tivadar (1912) Német és magyar nyelvújító törekvések. Német philologiai dolgozatok (1). Pfeifer, Budapest.

Thury, József (1903) A "Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1885) A Kasztamuni-i török nyelvjárás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thúry, József (1906) A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tolcsvai Nagy, Gábor (2014) Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-721-1

Toldy, Ferenc (1840) A' nagy magyar szótár' belső elrendelésének, 's miképeni dolgoztatásának terve : utasításul a' Magyar Tudós Társaság' tagjainak. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Toldy, Ferenc (1875) Az új magyar orthológia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Tolnai, Klára (1942) A német megszólítás és címzés = Deutsche Anredeformen. Német Nyelvészeti Dolgozatok (7). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Tolnai, Vilmos (1929) A nyelvújítás : a nyelvújítás elmélete és története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trócsányi, Dezső (1914) Humboldt Vilmos nyelvbölcselete. Német philologiai dolgozatok (11). Pfeifer, Budapest.

Táncsics, Mihály (1874) Nyílt levél Müller Miksa tanárhoz, "Legrégibb nyelv a magyar" czímű munkám bevezetéseül. Kocsi, Budapest.

Télfy, Iván (1877) Eranos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1886) Heraclius : Rankavis Kleon Hellén drámája, nyelvészeti jegyzetekkel. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1888) Három franczia hellenista és a volapük. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 10). Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Télfy, Iván (1895) Két új-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1885) Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1871) Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1890) Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Ilona (1939) Német eredetű magyar divatszók = Deutsche Lehnwörter im Ungarischen Modegewerbe. Német Nyelvészeti Dolgozatok (4). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Tóth, Lőrincz (1879) Emlékbeszéd alsóviszti Fogarasi János r. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Törkenczy, Miklós and Siptár, Péter (1997) Hungarian syllable structure. Working Papers in Linguistics, 4 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

U

Uzonyi, Pál (1994) Einführung in die Computerlinguistik. Budapester Beiträge zur Germanistik (25.). Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. ISBN 963-462-844-3

V

Valló, Albert and Ágner, Lajos and Szenttamási, János and Stan, Vazul (1905) Kölcsönös hatások a hazai nyelvek közt. Nyelvészeti füzetek (19). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Varga, Ignác and Szabó, Dezső and Kertész, Manó (1903) Nyelvjárási tanulmányok I. Nyelvészeti füzetek (9). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Vass, Béla (1909) A nagykőrösi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (57). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vass, János (1908) Fejezetek a népnyelv mondattanából. Nyelvészeti füzetek (52). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társ., Budapest.

Vikár, Béla (1907) A regös ének. Nyelvészeti füzetek (39). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Viski, Károly (1938) Etnikai csoportok, vidékek. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Viski, Károly (1913) A szalontai nép nyelvéből. Magyar Nyelvőr, Budapest.

Viski, Károly (1906) A tordai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (32). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társaság, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1881) A hunnok és avarok nemzetisége. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1879) A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Váradi, Tamás (1998) From cards to computer files : processing the data of the Budapest Sociolinguistic Interview. Working papers in Hungarian sociolinguistics (3). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-09-8

Váradi, Tamás (1998) Manual of the Budapest Sociolinguistic Interview data. Working papers in Hungarian sociolinguistics (4). Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-10-1

Vásárhelyi, Gergely (1935) A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben. Nyelvművelő füzetek (3.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vásáry, István (2014) Többnyelvűség és kulturális kölcsönhatások az Arany Hordában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-743-3

Vértes, József (1905) A gyermeknyelv hangtana. Nyelvészeti füzetek (22). Athenaeum, Budapest.

W

Wertner, Mór (1916) Névmagyarázatok I. Férfi és helységnevek. Nyelvészeti füzetek (73). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Wertner, Mór (1917) Névmagyarázatok II. Régi magyar női nevek. Nyelvészeti füzetek (77). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Z

Zichy, Ágost (1881) A Boro-Budur Jáva szigetén. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zolnai, Gyula (1937) Idegen szavaink és a nyelvújítás. Nyelvművelő füzetek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1894) Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1935) Van-e szükség nyelvművelésünk irányítására? Nyelvművelő füzetek (2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsámboki, András (1995) Contrastive co-ordinations with focussed clauses. Working Papers in Linguistics, 2 (5). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

É

É. Kiss, Katalin (2014) Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-742-6

Édes, Jenő (1907) A balatonfelvidéki népnyelv. Nyelvészeti füzetek (40). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

This list was generated on Wed Oct 20 07:10:14 2021 CEST.