REAL-EOD

Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 239.

Verebély, Tibor, ed. (1983) Actual problems in paediatric surgery. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3392-8

Zhidkov, E.P. and Németh, Géza, eds. (1983) Algoritmy i programmy dlja reshenija nekotorykh zadach fiziki. 4. vyp. KFKI Reports (83-21). MTA KFKI.

Humhreys, Patrick and Svenson, Ola and Vári, Anna, eds. (1983) Analysing and aiding decision processes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3289-1

Priszter, Szaniszló, ed. (1983) Arbores fruticesque Europae. Vocabularium octo linguis redactum. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2946-7

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1983) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1982. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Szappanos, András, ed. (1983) Csertölgygazdálkodás és hasznosítás : Veszprém, 1982. november 17. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának kiadványa . MTA VEAB, Sportpropaganda Vállalat, Veszprém. ISBN 963 7121 39 0

Joó, István and Detrekői, Ákos, eds. (1983) Deformation measurements. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3497-5

Bolla, Kálmán, ed. (1983) Dialektológiai tanulmányok : nyelvjárási és regionális köznyelvi fonetikai elemzések. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (12). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 18 7

Cain, Maureen and Kulcsár, Kálmán, eds. (1983) Disputes and the law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3379-0

Rédl, Endre, ed. (1983) Elektronika, híradástechnika, vákuumtechnika I-II. Műszaki értelmező szótár (50-53). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2674-3

Mezey, László, ed. (1983) Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2957-2

Aumüller, Stephen A. and Jeanplong, József, eds. (1983) Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex Clusii. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3186-0

Bóna, Ervin and Gábor, Éva and Sárkány, Pál, eds. (1983) Future research in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3475-4

Sikos, T. Tamás and Simon, Imre, eds. (1983) Földrajz a szocialista országokban : Válogatott tanulmányok a szocialista országok földrajzi szakirodalmából. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-17-5

Hadrovics, L. and Hollós, A., eds. (1983) Hungaro-Slavica, 1983. IX. Internationaler Slavistenkongress, Kiev, 1983. Slavistische Forschungen (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3287-5

M. Róna, Judit, ed. (1983) Hungarológiai oktatás régen és ma. Hungarológiai kongresszusok . Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 17 6925 9

Illés, István and Kovács, István, eds. (1983) Idegenforgalom, környezetvédelem, Balaton. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Veszprém.

Földiák, Gábor and Stenger, Vilmos, eds. (1983) Kísérleti és ipari gamma-besugárzóberendezések és alkalmazásuk. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3098-8

Szalay, László and Damjanovich, Sándor, eds. (1983) Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3022-8

Fabiny, Tibor and Papp, Ivánné and Péter, Márta, eds. (1983) Luther Márton emlékezete : a lutheri reformáció emlékei Magyarországon a XVI-XVII. századból : kiállítás a reformátor születésének 500. évfordulójára. Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Fekete, Gézáné, ed. (1983) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1982. évi beszámoló jelentése és 1983. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Szemere, Gyula, ed. (1983) A Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója. Folyóirat mutatók (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3078-3

Benda, Kálmán, ed. (1983) Magyarország történeti kronológiája 1. A kezdetektől 1526-ig. Magyarország történeti kronológiája (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3183-6

Benda, Kálmán and Péter, Katalin, eds. (1983) Magyarország történeti kronológiája 2. 1526-1848. Magyarország történeti kronológiája (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3315-4

Benda, Kálmán, ed. (1983) Magyarország történeti kronológiája 3. 1848-1944. Magyarország történeti kronológiája (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3183-6

Benda, Kálmán, ed. (1983) Magyarország történeti kronológiája 4. 1944-1970. Magyarország történeti kronológiája (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3183-6

Endrőczi, Elemér and Angelucci, L. and Scapagnini, Umberto and DeWied, D., eds. (1983) Neuropeptides and psychosomatic processes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3446-0

Endrőczi, Elemér and Angelucci, L. and Scapagnini, Umberto and DeWied, D., eds. (1983) Neuropeptides, neurotransmitters and regulation of endocrine processes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3444-4

Tőkei, Ferenc, ed. (1983) Nomád társadalmak és államalakulatok. Tanulmányok. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3187-9

Lukács, József and Tőkei, Ferenc, eds. (1983) Philosophy and culture. Studies from Hungary: published on the occasion of the 17th World Congress of Philosophy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3449-5

Kisbocskói, L. and Szabó, Á., eds. (1983) Proceedings of the Seventh Conference on Fluid Machinery I-II. Proceedings of Conference on Fluid Machinery (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3462-2

Dobó, János and Hedvig, Péter and Schiller, Róbert, eds. (1983) Proceedings of the fifth Tihany symposium on radiation chemistry. I-II. ... Siófok, 19-24 September 1982. Proceedings of the Tihany Symposium Radiation Chemistry (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3429-0

Denev, J. and Uhrin, Béla, eds. (1983) Proceedings of the joint Bulgarian-Hungarian workshop on "Mathematical cybernetics and data processing" : Scientific station of Sofia University, Giulechica, May 3-8, 1982. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (147). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-161-7

Pázsit, Imre, ed. (1983) Progress report. KFKI Reports (83-40). MTA KFKI.

Petróczy, Judit, ed. (1983) Publikációk = Publications : 1981. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (144). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-158-7

Petróczy, Judit, ed. (1983) Publikációk = publications : 1982. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (154). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-171-4

Hollán, Zsuzsa and Bernát, Iván and Füst, György and Gárdos, György and Sarkadi, Balázs, eds. (1983) Recent advances in haematology immunology and blood transfusion. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3281-6

Rajki, Sándor and Bruce, Ake, eds. (1983) Round table conference on food production, nutrition, health. January 19-23, 1981, Uppsala. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3211-5

Erdős, Pál, ed. (1983) Studies in pure mathematics. To the memory of Paul Turán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2714-6

Knuth, Előd, ed. (1983) "System description methodologies" : IFIP TC. 2 working conference : May 22-27. 1983 Kecskemét. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (150). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-164-1

Bona, Gábor, ed. (1983) Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3232-8

Schuler, Dezső and Görgényi, Ákos, eds. (1983) Thromboemboliák és haemorrhagiás diathesisek. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2031-1

Benczédi, László, ed. (1983) A Thököly-felkelés és kora. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3309-X

Röhlich, P. and Bácsy, E., eds. (1983) Tissue culture and reticuloendothelial system. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3656-0

Király, Péter, ed. (1983) Typographia Universitatis Hungaricae Budae, 1777-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2960-2

Ruttkay, Kálmán, ed. (1983) Vörösmarty Mihály: Drámafordítások. Vörösmarty Mihály összes művei (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2700-6

Csákvári, Béla, ed. (1983) A konduktometriás és oszcillometriás elemzések. A kémia újabb eredményei (56). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3202-6

Herner, János and Monok, István, eds. (1983) A magyar könyvkultúra múltjából : Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (11). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-236-8

B. Csáky, Edit, ed. (1983) A mindenséggel mérd magad. Tanulmányok József Attiláról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3175-5

Horváth, Pál and Révész T., Mihály, eds. (1983) Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3507-6

Mózsik, Gyulas and Jávor, Tibor and Szakály, Sándor, eds. (1983) A táplálkozástudomány helyzete és feladatai Magyarországon, 1981. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3441-X

Filyó, Mihály and Gazda, István and Mayer, Rezső and Palló, Gábor and Sipka, László and Zika, Klára, eds. (1983) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1984. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Alexits, György (1983) Approximation theory. Selected papers. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3204-2

Andrásfai, Béla (1983) Gráfelmélet. Folyamok, mátrixok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3146-1

Arany, János (1983) Arany János levelezése 2. Arany János összes művei (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arató, Endre (1983) A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2899-1

Argenti, Giovanni (1983) Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 1603-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (7). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-232-5

Baksay, Zoltán (1983) A munkaerőhelyzet alakulása és a munkanélküliség felszámolása Magyarországon, 1945-1949. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3132-1

Balogh, János and Mahunka, S. (1983) Primitive Oribatids of the Palaearctic Region. The soil mites of the world (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2978-5

Becsei, József (1983) Békéscsaba, Békés, Gyula és tanyavilágának településmorfológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3167-4

Beluszky, Pál (1983) Tipologiâ selʹskih naselennyh punktov Vengrii : processy formirovaniâ naselennyh punktov v selʹskih mestnostâh strany. Elmélet, módszer, gyakorlat (28). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Benedek, István (1983) Semmelweis' Krankheit. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3428-2

Berecz, Endre (1983) Gas hydrates. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3171-2

Berecz, János (1983) Kihívások, válaszok. Magyarország a nyugtalan világban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3538-6

Bernát, Iván (1983) Iron metabolism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3095-3

Berényi, István (1983) Területi kutatások, 6. Elmélet, módszer, gyakorlat (26). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bessenyei, György (1983) A holmi. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3129-1

Biró, Péter (1983) Time variation of height and gravity. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3231-X

Bolla, Ilona (1983) A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (100). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3276-X

Brencsán, János (1983) Új orvosi szótár. Orvosi kifejezések magyarázata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3188-7

Burger, Kálmán (1983) Solvation, ionic and complex formation reactions in non-aqueous solvents. Experimental methods for their investigation. Studies in analytical chemistry (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3097-X

Báldi, Tamás (1983) Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3149-6

Bánréti, Zoltán (1983) A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Nyelvtudományi értekezések (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3303-0

Bélyácz, Iván (1983) Az állóeszköz-állomány korszerűsítési folyamata. Ipargazdasági értekezések (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3145-3

Bükyné Horváth, Mária (1983) A periodikumok használatának átalakulása az Akadémiai Könyvtárban (1966, 1973, 1980). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (13/88). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-52-6

Cs. Dobrovits, Dorottya (1983) Építkezés a 18. századi Magyarországon : az uradalmak építészete. Művészettörténeti füzetek (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3000-7

Csapláros, István (1983) Fejezetek a magyar - lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2797-9

Cser, József (1983) Program dokumentáció az Almásfüzitői Timföldgyár mérő adatgyűjtő, folyamatirányító rendszeréhez. KFKI Reports (83-35). MTA KFKI.

Csom, Vérbulcsu and Maróti, László and Szabados, László and Windberg, Péter (1983) A PMK-NVH berendezés beruházásának helyzete. KFKI Reports (83-20). MTA KFKI.

Csáki, F. and Ganszky, K. and Ipsits, I. and Marti, S. (1983) Power electronics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3530-0

Czibók, Tamás and Izsák, Éva and Pór, Gábor and Valkó, János (1983) Kutatási jelentés a Paksi Atomerőmű I. sz. blokkjának indítása alatt elvégzett zajdiagnosztikai mérésekről. KFKI Reports (83-113). MTA KFKI.

Diderot, Denis (1983) Válogatott filozófiai művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3108-9

Diósi, Lajos and Forgács, Gábor and Lukács, Béla and Frisch, H.L. (1983) Metricization of thermodynamic state space and the renormalization group. KFKI Reports (83-53). MTA KFKI.

Diósi, Lajos and Keszthelyi, Bettina and Lukács, Béla and Paál, G. (1983) Viscosity and the monopole density of the Universe. KFKI Reports (83-77). MTA KFKI.

Diószegi, Vilmos (1983) A pogány magyarok hitvilága. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3559-9

Dobszay, László (1983) A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2937-8

Drobni, Sándor (1983) Hirurgiâ kisecnika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3062-7

Dus, Magdolna and Perneczky, László and Szabados, László (1983) Az SSYST-2 programrendszer honosítási eredményei. KFKI Reports (83-17). MTA KFKI.

Egely, György (1983) Bubble growth in variable pressure fields. KFKI Reports (83-72). MTA KFKI.

Ellis, Thomas Miles Ratcliffe (1983) The automatic generation of user-adaptable application-oriented language processors based on quasi-parallel modules. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (153). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-170-6

Erdei, László (1983) Der Schluss. Die Dialektik des Schlusses. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3191-7

Evva, Ferenc (1983) Elektrofotográfia. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3201-8

F. Csanak, Dóra (1983) Két korszak határán : Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. Irodalomtörténeti könyvtár (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2908-4

Farkas, János (1983) A technikai fejlődés társadalmi környezete. Empirikus kutatásszociológiai vizsgálatok tanulságai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3088-0

Fehér, István (1983) A bonyhádi hűségmozgalom történetéhez. Nemzetiségi füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3220-4

Fehér, Márta (1983) A tudományfejlődés kérdőjelei. A tudományos elméletek inkommenzurábilitásának problémája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2940-8

Fehértói, Katalin (1983) Árpád-kori kis személynévtár. Nyelvészeti tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3128-3

Fitz, Jenő (1983) Honorific titles of Roman military units in the 3rd century. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2838-X

Fodor, István (1983) Introduction to the history of Umbundu. L. Magyar's records (1859) and the later sources. Akadémiai Kiadó - Buske Verlag, Budapest. ISBN 963-05-3096-1

Fried, Ervin (1983) Abstrakte Algebra. Eine elementare Einführung. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3037-6

Für, Lajos (1983) Kertes tanyák a futóhomokon. Tájtörténeti tanulmány. Agrártörténeti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3361-8

Gadó, János and Maróti, László (1983) A BIPR program termohidraulikai részének bővítése. KFKI Reports (83-14). MTA KFKI.

Gadó, János and Maróti, László and Perneczky, László and Zágoni, Miklós (1983) Biztonsági tényezők meghatározása a BIPR-5TH programmal. KFKI Reports (83-125). MTA KFKI.

Galeev, A.A. and Cravens, T.E. and Gombosi, Tamás (1983) Solar wind stagnation near comets. KFKI Reports (83-28). MTA KFKI.

Gervers-Molnár, Vera (1983) Sárospataki síremlékek. Művészettörténeti füzetek (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2999-8

Gunst, Péter (1983) Marczali Henrik. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3048-1

Györffy, György (1983) Wirtschaft und Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtausendwende. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (186). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3200-X

Gáspári, László (1983) A századvégi novella lirizálódásáról. Nyelvtudományi értekezések (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3433-9

Gáts, Tibor and Lehoczky, Miklós (1983) A korszerű kukoricabetakarítási, tartósítási és tárolási eljárások gazdaságossági értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (53). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3271-9

Görög, Sándor (1983) Quantitative analysis of steroids. Studies in analytical chemistry (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2962-9

Hajdú, József (1983) Nagybálázógépek műszaki és technológiai értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (52). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3286-7

Hajdú, József and Kővári, László (1983) Szársértős rendrevágó gépek értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (55). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3478-9

Harangozó, József and Ecsedi-Tóth, Péter and Tőke, Pál (1983) New results on computer communication. 2. KFKI Reports (83-98). MTA KFKI.

Haraszti, Éva (1983) The invaders. Hitler occupies the Rhineland. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2869-X

Harmathy, Attila (1983) Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3185-2

Havas, Katalin (1983) Gondolkodás, nyelv, valóság a logikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2897-5

Hegyháti, Magdolna M. (1983) Acetylcholine as a possible digital element in the nervous system activity. KFKI Reports (83-29). MTA KFKI.

Herke, Sándor (1983) Szikes talajok javítása és hasznosítása a Duna völgyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3199-2

Herner, János and Monok, István (1983) Könyvtártörténeti füzetek : 3., Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-501-4

Hopp, Lajos (1983) A lengyel literatúra befogadása Magyarországon, 1780-1840. Irodalomtörténeti füzetek (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3334-0

Horváth, Katalin (1983) Transzformációs csoportok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (115). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3041-4

Huszár, Gál and Kálmáncsehi, Márton (1983) A keresztyéni gyuelekezetben valo isteni dicheretec. Reggeli éneklések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3112-7

Hámori, Dezső (1983) Constitutional disorders and hereditary diseases in domestic animals. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest. ISBN 963-05-2926-2

Hársing, László (1983) Tudományos kutatás és erkölcs. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3217-4

Illy, Hédi (1983) Recent bibliography on analytical and sampling problems of a PWR primary coolant. Suppl.II. KFKI Reports (83-81). MTA KFKI.

Imre, László (1983) Hőátvitel összetett szerkezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2890-8

Izsák, Éva and Pór, Gábor and Valkó, János (1983) A felmelegítés hatásának vizsgálata a nyomásfluktuációk spektrumaiban. KFKI Reports (83-119). MTA KFKI.

Jellinek, Harry (1983) Transmural plasma flow in atherogenesis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3205-0

Jemnitz, János (1983) Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkásmozgalom, 1916-17. március. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3172-0

Joó, Rudolf (1983) A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai. Nemzetiségi füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3219-0

János, Bonta (1983) Ludwig Mies van der Rohe. Architektura-német (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3192-5

Kapolyi, László (1983) A dikalcium-ortoszilikátok polimorfizmusa és alkalmazása a komplex ásványvagyon-gazdálkodásban. A kémia újabb eredményei (55). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3015-5

Katona, József (1983) Bánk bán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3114-3

Kecskés, Mihály (1983) Fehér Dániel. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3047-3

Kerpel-Fronius, Ödön (1983) The pathophysiology of infantile malnutrition. Protein-energy malnutrition and failure to thrive. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3222-0

Keviczky, László and Hethéssy, Jenő (1983) A general approach for deterministic adaptive regulators based on explicit identification. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (149). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-163-3

Kiefer, Ferenc (1983) Az előfeltevések elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2907-6

Király, Gyula (1983) Dosztojevszkij és az orosz próza. Regénypoétikai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2983-1

Kiss, Attila (1983) Baranya megye X-XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2618-2

Kiss, Katalin (1983) A magyar mondatszerkezet generatív leírása. Nyelvtudományi értekezések (116). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3125-9

Korompay, Bertalan (1983) Csapdafélék : a vadászat összehasonlító néprajzához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Korompay, Bertalan (1983) Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6765-2

Kovács, József (1983) Az író és a forradalmár, Thomas Paine. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3189-5

Krizsán, László (1983) Magyar László. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3046-5

Krompecher, István (1983) Carbohydrate metabolism of tissues. Experimental and comparative studies. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3229-8

Kókay, György (1983) Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3184-4

Köpeczi, Béla (1983) Staatsräson und christliche Solidarität. Die ungarischen Aufstände und Europa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3354-5

Köves, Pál (1983) Index theory and economic reality. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3426-6

Laczkó, András (1983) Ecset és toll. Rippl-Rónai József és az irodalom. Irodalomtörténeti füzetek (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3486-X

Lipták, Pál (1983) Avars and ancient Hungarians. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2956-4

Lukács, Béla and Csernai, László Péter (1983) Probing phase transitions via energetic nuclear collisions. KFKI Reports (83-76). MTA KFKI.

MTA, SZTAKI (1983) Operációs rendszerek elmélete : 7. Visegrádi Téli Iskola : Visegrád, 1982 = 7th conference on operating systems, Visegrád. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (139). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-148-X

Magyar, Eszter (1983) A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban, 1255-1747. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3301-4

Major, Máté (1983) Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2699-9

Maróth, Miklós (1983) Aristoteléstől Avicennáig. Apollo könyvtár (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3215-8

Menyhárt, Lajos (1983) Az orosz társadalmi-politikai gondolkodás a századfordulón, 1895-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2985-8

Merényi, László (1983) Az őszirózsás forradalom. Sorsdöntő történelmi napok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3237-9

Mickun, Nina I. (1983) La mesta au XVIIIe siècle. Étude d'histoire sociale et économique de l'Espagne au XVIIIe siècle. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3008-2

Miriszlai, Ernő (1983) Hearing impairment and the labyrinthine perilymphatic system. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3153-4

Márkusz, Zsuzsanna (1983) Modellelméleti és univerzális algebrai eszközök a természetes és formális nyelvek szemantikaelméletében. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (143). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-152-8

Márkusz, Zsuzsanna (1983) On first order many-sorted logic. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (151). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-167-6

Mázor, László (1983) Methods of organic analysis. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest. ISBN 963-05-2817-7

Méhes, Károly (1983) Minor malformations in the neonate. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3010-4

Nagy, Lajos Ferenc and Gáts, Tibor (1983) Kukoricaszár-betakarítási kísérletek. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (54). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3393-6

Nagy, László (1983) „Kuruc életünket megállván csináljuk…”. Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc küzdelmekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3221-2

Nagy, Zsuzsa (1983) The liberal opposition in Hungary, 1919-1945. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (185). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2998-X

Nagy, Ágnes G. (1983) Substituent effect in ketoferrocenes. KFKI Reports (83-69). MTA KFKI.

Ngo The, Khanh (1983) Prefix-mentes nyelvek és egyszerű determinisztikus gépek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (141). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-150-1

O'Reilly, Francis Dominic (1983) Thailand's agriculture. Geography of world agriculture (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3360-X

Ondvári, Árpád (1983) Kiinduló helyzetkép természeti erőforrásainkról. Elmélet, módszer, gyakorlat (27/a.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Orbán, Sándor (1983) Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2889-4

Osváth, Pál (1983) Allergičeskie i immunologičeskie bolezni detskogo vozrasta. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3251-4

Padányi, Zoltán and Stéger, Zoltán (1983) DISCON: szoftver eszköz irányítástechnikai rendszerek képernyőorientált felügyeletére. KFKI Reports (83-89). MTA KFKI.

Panissod, P. and Bakonyi, Imre and Hasegawa, R. (1983) Local boron environment in Ni(100-x)B(x) metallic glasses: A NMR study. KFKI Reports (83-57). MTA KFKI.

Perneczky, László and Tóth, Iván and Szabados, László and Bandurski, Thomas (1983) A RELAP4 különböző változatainak alkalmazása a Paksi Atomerőműre. KFKI Reports (83-19). MTA KFKI.

Pikler, Gyula (1983) Dialógussal vezérelt interaktív gépészeti CAD rendszerek elméleti és gyakorlati megfogalmazása. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (142). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-151-X

Pomogáts, Béla (1983) A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Irodalomtörténeti füzetek (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3387-1

Porkolábné Balogh, Katalin (1983) A gyakorlati-technikai problémamegoldás fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3093-7

Preisich, Gábor (1983) Ernst May. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3193-3

Prékopa, András and Kéri, Gerzson (1983) Operations research software descriptions : vol. 2. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (152). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-169-2 Össz.: 963-311-177-3

Prékopa, András and Kéri, Gerzson (1983) Operations research software descriptions, vol. 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (140). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-149-8 Össz.: 963-311-177-3

Péter, Attila and Geréb, János and Lafranco, Gábor and Pallagi, Dezső and Pellionisz, Péter (1983) Instrumentális bázis kiépítése sokcsatornás akusztikus emissziós vizsgálatok előkészítésére. KFKI Reports (83-04). MTA KFKI.

Pór, Gábor and Izsák, Éva and Valkó, János (1983) A Paksi Atomerőmű I. blokkja energetikai indítása idején, a különböző teljesítményszinteken mért zóna zajdiagnosztikai jelek összehasonlítása. KFKI Reports (83-114). MTA KFKI.

Rathmann, János (1983) Herder eszméi - a historizmus útján. Rathmann János. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3176-3

Rolla, Margit (1983) Kaffka Margit II. Út a révig... A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (12/87). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 40 2

Rottler, Ferenc (1983) A Magyar Tudományos Akadémia tevékenysége a nyolcvanas években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3372-3

Rétháti, László (1983) Groundwater in civil engineering. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2935-1

Rétvári, László (1983) Kiinduló helyzetkép természeti erőforrásainkról és azok hasznosításáról : hivatalos használatra. Elmélet, módszer, gyakorlat (27). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Rónay, László (1983) Képes Géza. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3083-X

Rücker, Wolfgang H. (1983) Különböző csápú bogarak VI. : bunkóscsápú bogarak VII. = Diversicornia VI. : Clavicornia VII. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 8 (158). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3397-9

Sajó, András (1983) Kritikai értekezés a jogtudományról. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3090-2

Scheiber, Sándor (1983) Jewish inscriptions in Hungary. From the 3rd century to 1686. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3304-9

Schiller, Róbert (1983) A derivation of entropy of mixing. KFKI Reports (83-10). MTA KFKI.

Schubert, András and Glanzel, Wolfgang and Braun, Tibor (1983) Tudománymetriai mutatószámok 32 ország természettudományos alapkutatásának összehasonlító elemzéséhez. 1976-1980. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 3 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-730-151-8

Sebeok, Thomas Albert (1983) A művészet előzményei. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3367-7

Sebestyén, Béla (1983) Fejezetek a részecskefizika elektronikus kísérleteinek adatgyűjtő, -feldolgozó rendszerei köréből. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (148). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-162-5

Somló, János (1983) Lineáris és nemlineáris szabályozási rendszerek számítógépes tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3060-0

Somogyi, Éva (1983) Vom Zentralismus zum Dualismus. Der Weg der deutsch-österreichischen Liberalen zum Ausgeleich von 1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2977-7

Soós, Katalin (1983) Wallisch Kálmán. Egy baloldali szociáldemokrata munkásvezér élete és kora 1889-1934. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3144-5

Steinmann, Henrik (1983) Függelék, mutatók = Appendix, indices. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15/A (154). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3212 3

Szabados, László (1983) A PMK-NVH berendezés létesítéséhez kapcsolódó kutatások. KFKI Reports (83-15). MTA KFKI.

Szabados, László and Trosztel, István and Perneczky, László and Vértes, Péter (1983) A CONTEMPT programcsalád alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a Paksi Atomerőműben. KFKI Reports (83-13). MTA KFKI.

Szabics, Imre (1983) Epika és költőiség. A XII. századi francia elbeszélő költészet stíluseszközei. Modern filológiai füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2864-9

Szabó, Jenő and Delyné Draskovits, Ágnes (1983) Lepkeszúnyogok - redős szúnyogok = Psychodidae - Ptychopteridae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 14 (156). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3294-8

Szabó, József (1983) A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi nyelvjárásban. Nyelvészeti tanulmányok (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3218-2

Szabó, L. and Jáky, M. (1983) A ricinus - Ricinus communis L .(IV/20.). Magyarország kultúrflórája (53). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3291-3

Szatmáry, Zoltán (1983) Az RFIT-ED program és az atomerőművi üzemviteli adatkönyvtár továbbfejlesztése. KFKI Reports (83-18). MTA KFKI.

Szántó, György Tibor (1983) Fejezetek az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (11/86). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-34-8

Szénássy, Barna (1983) Kőnig Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3049-X

Szép, Jenő (1983) Einführung in die Spieltheorie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2885-1

Szíjártó, István (1983) Sipos Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3365-0

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1983) Lengyel Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3045-7

Sárközy, Tamás (1983) Jogi felelősség a népgazdaságban. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3094-5

Takács, Béla (1983) Református templomaink úrasztali terítői. Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya, Budapest. ISBN 963 300 095 5

Takács, Marianna (1983) Spanish genre painting in the seventeenth century. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2818-5

Tallár, Ferenc (1983) Lukács-recepció Nyugat-Európában, 1956-1963. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (3). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-4744-0

Tamás, György (1983) Studien zur Logik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3001-5

Tarnói, László (1983) Verbotene Lieder und ihre Varianten auf fliegenden Blättern um 1800. Budapester Beiträge zur Germanistik (11.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

Telcs, András (1983) Belső állapotú bolyongások. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (145). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-159-5

Tokody, Gyula (1983) Németország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3377-4

Tóth, László (1983) Holyvák V. = Staphylinidae V. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (155). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3292-1

Tóth, Pál Péter (1983) Metszéspontok. A Turultól a Márciusi Frontig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3177-1

Tóth, Tibor (1983) A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. Kísérlet néhány matematikai-statisztikai eljárás alkalmazására. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3402-9

Tóth, Árpád (1983) A lakosság természetes sugárterhelése. A sugárvédelem újabb eredményei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3161-5

Valkó, János and Glowacz, Miklós (1983) A zaj analizáló rendszer továbbfejlesztése: a figura programrendszer. KFKI Reports (83-122). MTA KFKI.

Varga, Gyula (1983) Numerical methods for computation of the generalized inverse of rectangular matrices. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (146). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-160-9

Varga, János (1983) Kereszttűzben a Pesti Hírlap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválása 1841-42-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3408-8

Vargyai, Gyula (1983) A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3085-6

Vargyas, Lajos (1983) Hungarian ballads and the European ballad tradition 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2990-4

Vasoli, Cesare (1983) A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3131-3

Vigassy, József (1983) A xenon folyamatok vizsgálata a reaktorbiztonság szempontjából. KFKI Reports (83-16). MTA KFKI.

Visky, Károly (1983) Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in der römischen Rechtsquellen. Akadémiai Kiadó - Rudolf Habelt, Budapest. ISBN 963-05-3035-X

Vásárhelyi, Tamás (1983) Poloskák III. = Heteroptera III. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 17 (157). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3293-X

Végh, János and Vidovszky, István (1983) Szerkezeti anyagok sugárkárosodási vizsgálataihoz kapcsolódó neutrondozimetria. KFKI Reports (83-101). MTA KFKI.

Wolfram, Ervin (1983) Nedvesedés és folyadékadhézió : új válaszok régi kérdésekre : akadémiai székfoglaló, 1982. szeptember 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3513-0

sine, nomine (1983) Das Germanistische Institut stellt sich vor. Budapester Beiträge zur Germanistik (23 [!]). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

sine, nomine (1983) Gyorsítóberendezések népgazdasági alkalmazásai. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3066-X

sine, nomine (1983) Nikolaus Lenau : deutschsprachige Personalbibliographie, 1850-1981. Budapester Beiträge zur Germanistik (12.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

sine, nomine (1983) Welt und Roman : visegrader Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Budapester Beiträge zur Germanistik (10.). Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 15:15:22 2024 CEST.