REAL-EOD

Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 76.

Zhidkov, E.P. and Németh, Géza, eds. (1983) Algoritmy i programmy dlja reshenija nekotorykh zadach fiziki. 4. vyp. KFKI Reports (83-21). MTA KFKI.

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1983) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1982. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Szappanos, András, ed. (1983) Csertölgygazdálkodás és hasznosítás : Veszprém, 1982. november 17. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának kiadványa . MTA VEAB, Sportpropaganda Vállalat, Veszprém. ISBN 963 7121 39 0

Bolla, Kálmán, ed. (1983) Dialektológiai tanulmányok : nyelvjárási és regionális köznyelvi fonetikai elemzések. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (12). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 18 7

Sikos, T. Tamás and Simon, Imre, eds. (1983) Földrajz a szocialista országokban : Válogatott tanulmányok a szocialista országok földrajzi szakirodalmából. Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-17-5

M. Róna, Judit, ed. (1983) Hungarológiai oktatás régen és ma. Hungarológiai kongresszusok . Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 17 6925 9

Illés, István and Kovács, István, eds. (1983) Idegenforgalom, környezetvédelem, Balaton. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Veszprém.

Földiák, Gábor and Stenger, Vilmos, eds. (1983) Kísérleti és ipari gamma-besugárzóberendezések és alkalmazásuk. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3098-8

Fabiny, Tibor and Papp, Ivánné and Péter, Márta, eds. (1983) Luther Márton emlékezete : a lutheri reformáció emlékei Magyarországon a XVI-XVII. századból : kiállítás a reformátor születésének 500. évfordulójára. Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Fekete, Gézáné, ed. (1983) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1982. évi beszámoló jelentése és 1983. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Denev, J. and Uhrin, Béla, eds. (1983) Proceedings of the joint Bulgarian-Hungarian workshop on "Mathematical cybernetics and data processing" : Scientific station of Sofia University, Giulechica, May 3-8, 1982. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (147). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-161-7

Pázsit, Imre, ed. (1983) Progress report. KFKI Reports (83-40). MTA KFKI.

Petróczy, Judit, ed. (1983) Publikációk = Publications : 1981. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (144). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-158-7

Petróczy, Judit, ed. (1983) Publikációk = publications : 1982. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (154). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-171-4

Knuth, Előd, ed. (1983) "System description methodologies" : IFIP TC. 2 working conference : May 22-27. 1983 Kecskemét. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (150). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-164-1

Herner, János and Monok, István, eds. (1983) A magyar könyvkultúra múltjából : Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (11). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-236-8

Filyó, Mihály and Gazda, István and Mayer, Rezső and Palló, Gábor and Sipka, László and Zika, Klára, eds. (1983) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1984. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Arany, János (1983) Arany János levelezése 2. Arany János összes művei (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Argenti, Giovanni (1983) Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 1603-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (7). József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Szeged. ISBN 963-481-232-5

Beluszky, Pál (1983) Tipologiâ selʹskih naselennyh punktov Vengrii : processy formirovaniâ naselennyh punktov v selʹskih mestnostâh strany. Elmélet, módszer, gyakorlat (28). Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Berényi, István (1983) Területi kutatások, 6. Elmélet, módszer, gyakorlat (26). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bükyné Horváth, Mária (1983) A periodikumok használatának átalakulása az Akadémiai Könyvtárban (1966, 1973, 1980). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (13/88). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-52-6

Cser, József (1983) Program dokumentáció az Almásfüzitői Timföldgyár mérő adatgyűjtő, folyamatirányító rendszeréhez. KFKI Reports (83-35). MTA KFKI.

Csom, Vérbulcsu and Maróti, László and Szabados, László and Windberg, Péter (1983) A PMK-NVH berendezés beruházásának helyzete. KFKI Reports (83-20). MTA KFKI.

Czibók, Tamás and Izsák, Éva and Pór, Gábor and Valkó, János (1983) Kutatási jelentés a Paksi Atomerőmű I. sz. blokkjának indítása alatt elvégzett zajdiagnosztikai mérésekről. KFKI Reports (83-113). MTA KFKI.

Diósi, Lajos and Forgács, Gábor and Lukács, Béla and Frisch, H.L. (1983) Metricization of thermodynamic state space and the renormalization group. KFKI Reports (83-53). MTA KFKI.

Diósi, Lajos and Keszthelyi, Bettina and Lukács, Béla and Paál, G. (1983) Viscosity and the monopole density of the Universe. KFKI Reports (83-77). MTA KFKI.

Dus, Magdolna and Perneczky, László and Szabados, László (1983) Az SSYST-2 programrendszer honosítási eredményei. KFKI Reports (83-17). MTA KFKI.

Egely, György (1983) Bubble growth in variable pressure fields. KFKI Reports (83-72). MTA KFKI.

Ellis, Thomas Miles Ratcliffe (1983) The automatic generation of user-adaptable application-oriented language processors based on quasi-parallel modules. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (153). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-170-6

Gadó, János and Maróti, László (1983) A BIPR program termohidraulikai részének bővítése. KFKI Reports (83-14). MTA KFKI.

Gadó, János and Maróti, László and Perneczky, László and Zágoni, Miklós (1983) Biztonsági tényezők meghatározása a BIPR-5TH programmal. KFKI Reports (83-125). MTA KFKI.

Galeev, A.A. and Cravens, T.E. and Gombosi, Tamás (1983) Solar wind stagnation near comets. KFKI Reports (83-28). MTA KFKI.

Gunst, Péter (1983) Marczali Henrik. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3048-1

Harangozó, József and Ecsedi-Tóth, Péter and Tőke, Pál (1983) New results on computer communication. 2. KFKI Reports (83-98). MTA KFKI.

Hegyháti, Magdolna M. (1983) Acetylcholine as a possible digital element in the nervous system activity. KFKI Reports (83-29). MTA KFKI.

Herner, János and Monok, István (1983) Könyvtártörténeti füzetek : 3., Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-501-4

Illy, Hédi (1983) Recent bibliography on analytical and sampling problems of a PWR primary coolant. Suppl.II. KFKI Reports (83-81). MTA KFKI.

Izsák, Éva and Pór, Gábor and Valkó, János (1983) A felmelegítés hatásának vizsgálata a nyomásfluktuációk spektrumaiban. KFKI Reports (83-119). MTA KFKI.

Kecskés, Mihály (1983) Fehér Dániel. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3047-3

Keviczky, László and Hethéssy, Jenő (1983) A general approach for deterministic adaptive regulators based on explicit identification. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (149). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-163-3

Krizsán, László (1983) Magyar László. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3046-5

Lukács, Béla and Csernai, László Péter (1983) Probing phase transitions via energetic nuclear collisions. KFKI Reports (83-76). MTA KFKI.

MTA, SZTAKI (1983) Operációs rendszerek elmélete : 7. Visegrádi Téli Iskola : Visegrád, 1982 = 7th conference on operating systems, Visegrád. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (139). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-148-X

Márkusz, Zsuzsanna (1983) Modellelméleti és univerzális algebrai eszközök a természetes és formális nyelvek szemantikaelméletében. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (143). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-152-8

Márkusz, Zsuzsanna (1983) On first order many-sorted logic. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (151). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-167-6

Nagy, Ágnes G. (1983) Substituent effect in ketoferrocenes. KFKI Reports (83-69). MTA KFKI.

Ngo The, Khanh (1983) Prefix-mentes nyelvek és egyszerű determinisztikus gépek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (141). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-150-1

Ondvári, Árpád (1983) Kiinduló helyzetkép természeti erőforrásainkról. Elmélet, módszer, gyakorlat (27/a.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Padányi, Zoltán and Stéger, Zoltán (1983) DISCON: szoftver eszköz irányítástechnikai rendszerek képernyőorientált felügyeletére. KFKI Reports (83-89). MTA KFKI.

Panissod, P. and Bakonyi, Imre and Hasegawa, R. (1983) Local boron environment in Ni(100-x)B(x) metallic glasses: A NMR study. KFKI Reports (83-57). MTA KFKI.

Perneczky, László and Tóth, Iván and Szabados, László and Bandurski, Thomas (1983) A RELAP4 különböző változatainak alkalmazása a Paksi Atomerőműre. KFKI Reports (83-19). MTA KFKI.

Pikler, Gyula (1983) Dialógussal vezérelt interaktív gépészeti CAD rendszerek elméleti és gyakorlati megfogalmazása. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (142). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-151-X

Prékopa, András and Kéri, Gerzson (1983) Operations research software descriptions : vol. 2. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (152). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-169-2 Össz.: 963-311-177-3

Prékopa, András and Kéri, Gerzson (1983) Operations research software descriptions, vol. 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (140). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-149-8 Össz.: 963-311-177-3

Péter, Attila and Geréb, János and Lafranco, Gábor and Pallagi, Dezső and Pellionisz, Péter (1983) Instrumentális bázis kiépítése sokcsatornás akusztikus emissziós vizsgálatok előkészítésére. KFKI Reports (83-04). MTA KFKI.

Pór, Gábor and Izsák, Éva and Valkó, János (1983) A Paksi Atomerőmű I. blokkja energetikai indítása idején, a különböző teljesítményszinteken mért zóna zajdiagnosztikai jelek összehasonlítása. KFKI Reports (83-114). MTA KFKI.

Rolla, Margit (1983) Kaffka Margit II. Út a révig... A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (12/87). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 40 2

Rétvári, László (1983) Kiinduló helyzetkép természeti erőforrásainkról és azok hasznosításáról : hivatalos használatra. Elmélet, módszer, gyakorlat (27). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Schiller, Róbert (1983) A derivation of entropy of mixing. KFKI Reports (83-10). MTA KFKI.

Schubert, András and Glanzel, Wolfgang and Braun, Tibor (1983) Tudománymetriai mutatószámok 32 ország természettudományos alapkutatásának összehasonlító elemzéséhez. 1976-1980. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 3 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-730-151-8

Sebestyén, Béla (1983) Fejezetek a részecskefizika elektronikus kísérleteinek adatgyűjtő, -feldolgozó rendszerei köréből. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (148). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-162-5

Szabados, László (1983) A PMK-NVH berendezés létesítéséhez kapcsolódó kutatások. KFKI Reports (83-15). MTA KFKI.

Szabados, László and Trosztel, István and Perneczky, László and Vértes, Péter (1983) A CONTEMPT programcsalád alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a Paksi Atomerőműben. KFKI Reports (83-13). MTA KFKI.

Szatmáry, Zoltán (1983) Az RFIT-ED program és az atomerőművi üzemviteli adatkönyvtár továbbfejlesztése. KFKI Reports (83-18). MTA KFKI.

Szántó, György Tibor (1983) Fejezetek az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (11/86). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-34-8

Szénássy, Barna (1983) Kőnig Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3049-X

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1983) Lengyel Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3045-7

Tallár, Ferenc (1983) Lukács-recepció Nyugat-Európában, 1956-1963. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (3). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-4744-0

Telcs, András (1983) Belső állapotú bolyongások. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (145). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-159-5

Valkó, János and Glowacz, Miklós (1983) A zaj analizáló rendszer továbbfejlesztése: a figura programrendszer. KFKI Reports (83-122). MTA KFKI.

Varga, Gyula (1983) Numerical methods for computation of the generalized inverse of rectangular matrices. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (146). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-160-9

Vigassy, József (1983) A xenon folyamatok vizsgálata a reaktorbiztonság szempontjából. KFKI Reports (83-16). MTA KFKI.

Végh, János and Vidovszky, István (1983) Szerkezeti anyagok sugárkárosodási vizsgálataihoz kapcsolódó neutrondozimetria. KFKI Reports (83-101). MTA KFKI.

Wolfram, Ervin (1983) Nedvesedés és folyadékadhézió : új válaszok régi kérdésekre : akadémiai székfoglaló, 1982. szeptember 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3513-0

sine, nomine (1983) Gyorsítóberendezések népgazdasági alkalmazásai. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3066-X

This list was generated on Fri Mar 5 09:20:11 2021 CET.