REAL-EOD

Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 73.

Bükyné Horváth, Mária, ed. (1973) Kurrens külföldi periodikus kiadványok jegyzéke : A-Z + Szakmutató. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Katona, Sándor, ed. (1973) La région: problèmes théoriques et méthodologiques: actes du V.e colloque franco-hongrois de géographie. Institut de Recherches Géographiques de l'Academie des Sciences de Hongrie, Budapest.

Andréka, Hajnal and Gergely, Tamás and Németi, István (1973) Purely algebrical construction of first order logics. KFKI Reports (73-71). MTA KFKI.

Andréka, Hajnal and Gergely, Tamás and Németi, István (1973) Toward a general theory of logics. Pt.1. KFKI Reports (73-67). MTA KFKI.

Andréka, Hajnal and Gergely, Tamás and Németi, István (1973) Vizsgálatok az algebrai logika területén. KFKI Reports (73-24). MTA KFKI.

Bagyinszki, János (1973) Az m-értékű logika függvényrendszereinek funkcionális teljessége. KFKI Reports (73-55). MTA KFKI.

Bakó, András (1973) MTA kutató intézeteinek bérszámfejtése számítógéppel. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (14). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Bata, Lajos and Buka, Ágnes and Jánossy, István (1973) Electric field induced instabilities in nematic liquid crystals. KFKI Reports (73-32). MTA KFKI.

Bata, Lajos and Buka, Ágnes and Jánossy, István (1973) On the theory of electrically controlled birefringence. KFKI Reports (73-70). MTA KFKI.

Bata, Lajos and Vizi, Imre (1973) The rotational diffusion of para-azoxy-anisole molecules in liquid crystal and isotropic liquid state. KFKI Reports (73-60). MTA KFKI.

Bányász, Csilla (1973) Identification in the presence of drift. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (4). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Bóna, István (1973) VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1973) A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K 31 - K 114). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Csillag, László and Jánossy, Mihály and Rózsa, Károly (1973) On the determination of gas pressure and mixture ratio in sealed off He-Ne laser tubes. KFKI Reports (73-44). MTA KFKI.

Dibuz, Ágoston and Gáspár, János and Várszegi, Sándor (1973) MANU-WRAP hátlaphuzalozó, MSI-TESTER integrált áramköröket mérő, TESZTOMAT-C logikai hálózatokat vizsgáló berendezések ismertetése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (10). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Dolinszky, Tamás (1973) Numerical solution of the problem of scattering on a class of singular potentials. KFKI Reports (73-69). MTA KFKI.

Dyachenko, P.P. and Piksajkin, V.M. and Lajtai, Albert (1973) Search for retarded neutrons from spontaneous fission of 252Cf. KFKI Reports (73-45). MTA KFKI.

Dékány, István and Maróti, László and Szabados, László and Szeghő, L. and Szentgyörgyi, István and Török, Antal (1973) One-and-a-half circuit loop arrangement. KFKI Reports (73-08). MTA KFKI.

F. Csanak, Dóra (1973) Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka (Ms 6450 - Ms 7405). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Farkas, Győző (1973) Multiphoton photoemission from solid state, with special regard to metals. KFKI Reports (73-58). MTA KFKI.

Garay, A.S. and Keszthelyi, Lajos and Demeter, István and Hraskó, Péter (1973) Differences in the annihilation of positrons in optical isomers. KFKI Reports (73-29). MTA KFKI.

Gazsó, János (1973) Electrical behaviour of thin layer Au-Polyethylene-Al sandwiches. KFKI Reports (73-54). MTA KFKI.

Gellai, Borbála and Jancsó, Gábor (1973) Computer program for the calculation of force constants using the generalized inverse matrix. KFKI Reports (73-25). MTA KFKI.

Gunst, Péter (1973) Acsády Ignác. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajtó, János and Kósa Somogyi, István (1973) Effect of pulsed laser radiation on amorphous semiconductor films. KFKI Reports (73-14). MTA KFKI.

Hegedűs, Csaba (1973) Laurent expansion of the inverse of a function matrix. KFKI Reports (73-06). MTA KFKI.

Hegedűs, Csaba (1973) Mágneses buboréktárolók vizsgálata a logikai műveletvégzés szempontjából. KFKI Reports (73-21). MTA KFKI.

Jedlovszky, Pál (1973) Új módszer bonyolult rektifikáló oszlopok vegyészmérnöki számítására : kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (13). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Jéki, László (1973) On the recommended values of (n,2n) cross sections. KFKI Reports (73-68). MTA KFKI.

Kecskeméti, József and Czibók, Tamás (1973) A kinematically complete measurement on the D(n,np) reaction at Vn=0. KFKI Reports (73-59). MTA KFKI.

Kisdiné Koszó, Éva and Neuprandt, Gábor and Zimmer, György J (1973) A rotating sample magnetometer. KFKI Reports (73-65). MTA KFKI.

Kiss, Ákos (1973) Roman mosaics in Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klafszky, Emil (1973) Geometriai programozás és néhány alkalmazása : kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (8). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Koblinger, László (1973) Monte Carlo calculations on chest X-ray examinations. KFKI Reports (73-19). MTA KFKI.

Kovács, László M. and Szabados, László (1973) Turmix - computer program to determine single-phase interchannel mixing in reactor fuel rod bundles. KFKI Reports (73-16). MTA KFKI.

Kötél, Gyula and Andrási, Andor (1973) Programsorozat szcintillációs detektor hatásfokának számítására. KFKI Reports (73-13). MTA KFKI.

Lackó, László (1973) Gondolatok a gazdaságföldrajz és a területi tervezés kapcsolatáról. Elmélet, módszer, gyakorlat (9). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Lakó, György (1973) Sajnovics János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Legendi, Tamás (1973) A CHANGE nyelv/multiprocesszor. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (7). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Legendi, Tamás (1973) Makroprocesszorok, programozási nyelvek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (12). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Lovas, Istvánné (1973) Symbolang. KFKI Reports (73-50). MTA KFKI.

Lukács, Béla (1973) All vacuum metrics with space-like symmetry and shearing geodesic timelike eigenrays. KFKI Reports (73-38). MTA KFKI.

Lukács, Béla (1973) The application of the spin coefficient method for the space-like symmetric electrovac problem. KFKI Reports (73-26). MTA KFKI.

Lux, Iván and Koblinger, László (1973) An ICL version of the 05R program system. KFKI Reports (73-02). MTA KFKI.

Maróti, László (1973) Pool boiling crisis. KFKI Reports (73-12). MTA KFKI.

Maróti, László and Szentgyörgyi, István (1973) Vapour pressure curves of the diphenyl benzene mixtures. KFKI Reports (73-09). MTA KFKI.

Matolcsi, Tamás (1973) Az optimum-számítás egy új módszeréről. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (11). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Menyhárd, Nóra and Sólyom, Jenő (1973) Application of the renormalization group technique to the problem of phase transition in one-dimensional metallic systems. KFKI Reports (73-03). MTA KFKI.

Miskolczy, Dezső (1973) Schaffer Károly. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Narasimhan, R. (1973) Picture processing using PAX. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (9). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Pálfalvi, József (1973) Spectrans-2. KFKI Reports (73-57). MTA KFKI.

Pálmai, Imre and Szigeti, Béla (1973) Kodovyj preobrazovatel' GRAY-BCD k nejtronnomu difraktometru "HELENA". KFKI Reports (73-66). MTA KFKI.

Pásztorné Varga, Katalin (1973) Módszerek boole-függvények minimális vagy nem redundáns, {^,\nu ,¬} {N0R} vagy {nand} bázisbeli, zárójeles vagy zárójel nélküli formuláinak előállítása : Tézisek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (1). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Ritvay-Emandity, Katalin and Pintér, Katalin (1973) Folyadékkristályok kémiája I. KFKI Reports (73-61). MTA KFKI.

Rózsa, Károly and Csillag, László and Jánossy, Mihály and Salamon, Tamás (1973) Investigations on a hollow cathode He-Cd ion laser. KFKI Reports (73-39). MTA KFKI.

Solt, György and Kollár, János (1973) On the volume dependence of the total energy and the equation of state for copper. KFKI Reports (73-34). MTA KFKI.

Szabados, László and Téchy, Zsolt (1973) VOID-1, számítógépi program gőztartalom meghatározására reaktorcsatornákban. KFKI Reports (73-28). MTA KFKI.

Szabó, Imre (1973) Pikler Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szelke, Erzsébet and Tóth, Károly (1973) Felhasználói kézikönyv (user manual) a folytonos rendszerek szimulációjára készült ANDISIM programnyelvhez. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (6). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Szentgyörgyi, Mária (1973) Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián : 1831-1945. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (69). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Szlávik, Ferenc and Kosály, György and Kozmann, György and Pallagi, Dezső and Pellionisz, Péter (1973) Development of correlation instruments and measurement techniques with special regard to the application of correlation methods in neutron physics and reactor techniques. KFKI Reports (73-23). MTA KFKI.

Sólyom, Jenő (1973) Application of the renormalization group technique to the problem of phase transition in one-dimensional metallic systems II. KFKI Reports (73-05). MTA KFKI.

Sólyom, Jenő (1973) Renormalization and scaling in the X-ray absorption and Kondo problems. KFKI Reports (73-64). MTA KFKI.

Sólyom, Jenő and Zawadowski, Alfréd (1973) Are the scaling laws for the Kondo problem exact? KFKI Reports (73-63). MTA KFKI.

Tompa, Kálmán (1973) Effective J values in dilute Cu-Mn and Cu-Fe alloys, as determined in terms of NMR data. KFKI Reports (73-31). MTA KFKI.

Tompa, Kálmán (1973) Local magnetic field near Mn atoms in Cu-Mn dilute alloys. KFKI Reports (73-72). MTA KFKI.

Török, Gyula and Bökönyi, Sándor (1973) Sopronkőhida IX. századi temetője | A temető állatcsontanyagának vizsgálata. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Törő, Imre (1973) Huzella Tivadar. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vaskövi, István (1973) Rasčlenenie mnogosvâznyh promyšlennyh processov s pomoŝʹû vyčislitelʹnoj mašiny. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (2). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Vizkelety, András (1973) Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken : Bd. 2., Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Szombathely. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1973) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1972. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ádám, György (1973) Kelet-nyugati kapcsolatok a számítógépiparban. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (15). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Ádám, György (1973) A számítógépipar helyzete 1972 második felében. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (3). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 28 22:47:49 2021 CET.