REAL-EOD

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BR Christianity / kereszténység"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book | Book Section
Number of items at this level: 232.

Book

Szelestei N., László, ed. (2016) Barokk kori prédikációk és népénekek Szent Márton püspökről. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 5 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-834-8

Báthory, Orsolya and Kónya, Franciska, eds. (2016) Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (12). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-815-7

UNSPECIFIED, ed. (1883) Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Az zenth Paal leveley magyar nyelven. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/1., 1609-1616. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-798-X

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/2., 1617-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-807-2

Izmireants', Y., ed. (1901) Girkʻ tγtʻocʻ : Matenagrutʻiwn naxneacʻ. Sahak Mesropean Matenadaran (5). Tparan T. Ṙōtineancʻ ew M. Šaracē, Tʻiflis.

Monok, István and Nyerges, Judit and Sipos, Gábor, eds. (2012) Gondolatok a hungarológiáról : előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson : Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Hungarológiai kongresszusok . Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87595-9-7

Varjas, Béla, ed. (1966) Hoffgreff-énekeskönyv : Kolozsvár, 1554-1555. Bibliotheca Hungarica antiqua (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Buzogány, Dezső and Ősz, Sándor Előd, eds. (2007) A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései : 1686-1718, 1810-1815. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (4). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-32-6

Balázs, Mihály and Kruppa, Tamás and Lázár, István Dávid and Lukács, László, eds. (1995) Jezsuita okmánytár 1/1 : Erdélyt és Magyarországot érintő iratok, 1601-1606. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (34/1). József Attila Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, Szeged. ISBN 963-482-089-1

Balázs, Mihály and Kruppa, Tamás and Lázár, István Dávid and Lukács, László, eds. (1995) Jezsuita okmánytár 1/2 : Erdélyt és Magyarországot érintő iratok, 1601-1606. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (34/2). József Attila Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, Szeged. ISBN 963-482-089-1

Herner, János, ed. (1989) Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (22). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-828-5

Stampay, János, ed. (1923) Kath. egyházi énekek, imák és temetési szokások. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Zvara, Edina and Monok, István, eds. (2008) Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon : ferences könyvtárak, 1681-1750. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/3). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-557-7

Monok, István, ed. (2023) Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon V., 1647–1750. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/5). MTA Könyvtár és Információs Központ , Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest - Sárospatak. ISBN 978-963-7451-89-8

Zvara, Edina and Monok, István, eds. (2001) Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon, 1526-1726 : jegyzékszerű források. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-9411-12-4

Buzogány, Dezső and Sípos, Gábor, eds. (2008) A Küküllői Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései, I. (1638-1720). Erdélyi református egyháztörténeti adatok (6/1). Kolozsvári Református Teológiai Intézet Protestáns Egyháztörténeti Tanszék ; Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyüjtőlevéltár, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-48-7

Nagy, Antal, ed. (1889) Lelki mindennapi kenyér, melyet imádságok, lelki olvasmányok és szent énekek alakjában a kath. hívek lelki táplálására gyűjt Nagy Antal. Ziegler, Komárom.

Berecz, Ágnes, ed. (2019) Lelkészek, nemesek, polgárok : Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai (18). Ráday Könyvtár, Budapest. ISBN 9789638299178

Monok, István and Ötvös, Péter and Barbier, Frédéric, eds. (2001) Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus : Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse : Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Olvasmánytörténeti dolgozatok (Klsz.3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-9411-14-0

Farkas, Gábor Farkas and Monok, István, eds. (1997) Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig : 2., Nagyszombat, 1632-1690. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-43-2

Farkas, Gábor and Monok, István and Pozsár, Annamária and Varga, András, eds. (1990) Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig : 1., Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-15-7

Monok, István, ed. (2024) Magyarországi magánkönyvtárak : 6. 1617-1751. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (13/6). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-97-3

Medvigy, Endre, ed. (1990) Marosvásárhely és vártemploma. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 3 . Ráday Könyvtár, Budapest.

Oláh, Róbert and Monok, István and Székely, Júlia, eds. (2009) Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530-1750 : jegyzékszerű források. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/2). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-565-2

Brisits, Frigyes, ed. (1933) Pázmány világa. Magyar irodalmi ritkaságok (20 .). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bogár, Judit, ed. (2012) Régi magyar imakönyvek és imádságok. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-075-7

Kolumbán, Vilmos József, ed. (2005) A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, 1728-1790 : Aldoboly - Zalán. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (3). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 973-7971-10-8

Szelestei N., László, ed. (2015) Szent Anna tisztelete Magyarországon a barokk korban. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 4 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-811-9

Tordai, Ányos, ed. (1931) Szent Erzsébet legendája ; Szent Elek legendája ; Halál himnusza. Magyar irodalmi ritkaságok (11.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Dézsi, Lajos, ed. (1900) Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) Gergelytől : (1537). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukcsics, Pál, ed. (1931) XV. századi pápák oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1878) Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök politikai beszédei és Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz intézett levelei 1453-1457. UNSPECIFIED, Budapest.

Buzogány, Dezső and Ősz, Sándor Előd, eds. (2007) A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere : 3., 1686-1807 : Marosnémeti-Zejkfalva. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (2/3). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-27-2

Buzogány, Dezső and Ősz, Sándor Előd, eds. (2003) A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere : 1., 1686-1807 : Algyógy - Haró. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (2/1). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 973-7971-10-8

Buzogány, Dezső and Ősz, Sándor Előd, eds. (2005) A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere : 2., 1686-1807 : Hátszeg - Marosillye. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (2/2). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 973-7971-01-9

Varjas, Béla, ed. (1975) A keresztyeni gyülekezetben valo isteni diczeretek egyben szedögettek , és mostan nyomtattatak uyonnan eregbitetek, es emendaltattatak L. F. altal. Bibliotheca Hungarica antiqua (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0864-8

Jankovics, József and Monok, István and Sárközy, Péter and Nyerges, Judit, eds. (1998) A magyar művelődés és a kereszténység : a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : Róma - Nápoly, 1996. szeptember 9-14 = La civiltá ungherese e il cristianesimo : atti del IVo Congresso Internazionale di Studi Ungheresi : Roma - Napoli 9-14 settembre 1996. Hungarológiai kongresszusok, 1-3 . Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Rt., Budapest - Szeged. ISBN Össz.: 963-8335-53-X; 1. köt.: 963-8335-54-8; 2. köt.: 963-8335-55-6; 3. köt.: 963-8335-56-4

Buzogány, Dezső and Sípos, Gábor, eds. (2007) A nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere, 1745-1814. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (5). Kolozsvári Református Teológiai Intézet Protestáns Egyháztörténeti Tanszék ; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-38-8

Karcsu, Antal Arzén, ed. (1869) A római pápák történelme Sz. Pétertől korunkig. Bába Imre Könyvnyomda, Szeged.

K. Fogarasi, Zsuzsa, ed. (1986) Ötszáz éves a kolozsvári Farkas utcai templom. A Ráday Gyűjtemény Füzetei (2). Ráday gyűjtemény, Budapest.

Buzogány, Dezső and Sipos, Gábor, eds. (2008) A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere : Fontes rerum ecclesiasticarum in Transylvania 1. Koinonia, Kolozsvár. ISBN Össz.: 978-973-7605-97-9 ; 1. köt.: 978-973-7605-75-7 ; 2. köt.: 978-973-7605-76-4

Ackermann, Kálmán (1918) Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek : életrajzi tanulmányok az ellenreformáció korához. Heisler és Kózol Nyomda, Budapest.

Adriányi, Gábor (1986) Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns. Studia Hungarica (30). Trofenik, München. ISBN 3-87828-163-3

Adriányi, Gábor (1974) Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte : 1895-1945. Studia Hungarica (6). Hase und Koehler, Mainz.

Anty, Illés (1933) Balatonfüred. A Veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története (1). [s.n.], Veszprém.

Balanyi, György (1933) Szerzetesrendek. Kincsestár (72.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balanyi, György (1940) A ferences mozgalom begyökerezése magyar földön. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Géza (1903) Az 1848 XX. törvényczikk a történelem világánál. Politzer Zsigmond és Fia, Budapest.

Ballagi, Mór (1867) A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Osterlamm Károly, Pest.

Balogh, Ferenc (1872) A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig. Szerző, Debreczen.

Balássy, Ferenc (1878) Ludányi Tamás egri püspök. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balássy, Ferenc (1881) A zámi és ohati apátságok. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balázs, Mihály and Monok, István (1990) Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai : adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. Peregrinatio Hungarorum (7). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-857-9

Bedy, Vince (1934) A felsőörsi prépostság története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 3 . [s.n.], Veszprém.

Bogisich, Mihály (1882) Cantionale et passionale hungaricum Societatis Jesu, residentia Turocensis : XVII-ik századbeli kath. énekgyűjtemény. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bogisich, Mihály (1881) Magyar egyházi népénekek a XVIII-ik századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Boncz, Ferencz (1878) A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vontakozó főbb rendeletek. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Boskovits, Miklós (1964) Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bozsóky, Pál Gerő (1993) Segesdi krónika. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 15 . Agapé Kft., Szeged. ISBN 963-8112-26-3

Bunyitay, Vince (1880) Az egyedi apátság története. Hügel, Nagyvárad.

Bunyitay, Vince (1892) Biharvármegye oláhjai s a vallás-unió. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bán, Imre (1958) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Békefi, Remig (1894) A czikádori apátság története. [Szerző], Pécs.

Békefi, Remig (1896) A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1900) A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1891) A pilisi apátság története. Taizs, Pécs.

Békefi, Remig (1898) A pásztói apátság története 1190-1702. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A pásztói apátság története 1702-1814. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bíró, Vencel (1931) A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és Rákóczy fejedelmek idejében. Erdélyi tudományos füzetek (35.). Minerva, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1945) A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. Erdélyi tudományos füzetek (192.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1941) A kolozsvári róm. kath. gimnázium a román uralom éveiben. Minerva Nyomda, Kolozsvár.

Cherrier, Miklós (1856) A magyar egyház története. Heckenast, Pesten.

Chilkó, László (1877) A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története. Városi Nyomda, Debrecen.

Csomor, Lajos (1912) A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Cséfalvay, Pál (1993) Keresztény Múzeum, Esztergom. Corvina, Budapest. ISBN 963-13-3875-4

Csóka, János Lajos (1980) Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn. Studia Hungarica (11). Trofenik, München.

Csősz, Imre (1879) A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán : magyar műveltségtörténelmi rajz. Siegler Nyomda, Nyitra.

Czékus, László (1894) A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Bernovits Nyomda, Kassa.

Dedek Crescens, Lajos (1889) A karthausiak Magyarországban. Szerző, Budapest.

Dóka, Klára (1998) Egri Főegyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (5). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-29-4

Dóka, Klára (1998) Győri egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (6). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-31-6

Dóka, Klára (1998) Kalocsai Főegyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (1). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-31-6

Dóka, Klára (1999) Szombathelyi egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (8). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-43-X

Dóka, Klára (1997) Székesfehérvári Egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (3). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-22-7

Dóka, Klára (1997) Veszprémi Egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (4). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-23-5

Döbrentei, Gábor (1842) Régi magyar nyelvemlékek : Tatrosi másolat 1466-ból. Vegyes tárgyu régi magyar iratok, 1540-1600. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Dömötör, Ákos (1992) A magyar protestáns exemplumok katalógusa. Folklór archívum (19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7762 77 9

Emődi, András (2005) A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya : 1., Ősnyomtatványok, XVI. századi nyomtatványok, Régi Magyar Könyvtár : katalógus. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (1). Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár - Egyházmegyei Könyvtár, Budapest, Nagyvárad. ISBN 963-200-489-2

Emődi, András (2008) A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya : 2., XVII. századi nyomtatványok : katalógus. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (2). Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár - Egyházmegyei Könyvtár, Budapest, Nagyvárad. ISBN 978-963-200-552-2

Emődi, András (2002) A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (5). Országos Széchényi Könyvtár, Scriptum, Budapest, Szeged. ISBN 963-200-447-7

Emődi, András (2013) A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén : 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/4). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-215-9

Esterházy, Pál (1995) Az Boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok. Bibliotheca Hungarica antiqua (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-506-058-0

Fabritius, Károly (1875) Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fazekas, István and Kádár, Zsófia and Kökényesi, Zsolt (2020) A győri jezsuita gimnázium diáksága : Anyakönyvi adattár (1630–1773). Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon, 1 . Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, Budapest. ISBN 978-615-5881-10-7

Fraknói, Vilmos (1889) Carvajal János bíbornok magyarországi követségei : 1448–1461. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Cesarini Julián bíbornok magyarországi pápai követ élete. A Magyar Egyháztörténelem Nagy Alakjai (1). Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1902) Egy Jezsuita-diplomata hazánkban. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Horváth Mihály emlékezete. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1904) II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1900) La vie du Prélat Hongrois Dominique Kálmáncsehi. Bibliothèque Beatty, Londres.

Fraknói, Vilmos (1874) Melanchtons Beziehungen zu Ungarn. Franklin-Verein Ungarische Literarische Ausfalt und Buchdruckerei, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál (1488-1490). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) A szekszárdi apátság története. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Frankl, Vilmos (1863) A magyar főpapok a trienti zsinaton : A zsinat befejezésének háromszázados emlékére. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Fránek, Dömötör (1910) A borsmonostori apátság az Árpádok korában : bölcsészdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (37). Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Füredi, János (1897) A szentgyörgyi kegyes tanítórendi ház és templom története. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Gegő, Elek (1838) A moldvai magyar telepekről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Gerő, László (1944) A római Santo Stefano Rotondo a magyarok nemzeti temploma = Santo Stefano Rotondo la chiesa nazionale degli Ungheresi a Roma. Magyar Tudományos Akadémia Római Történeti Bizottsága, Budapest.

Gyöngyösi, Gergely (1988) Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4873-9

Gál, Kelemen (1936) Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora : Háromnegyedszázad az unitárius egyház életéből. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára (5). Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, R - T. Cluj.

Hajnal, Mátyás (1932) Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformáltatott és azokról való elmélkedésekkel és imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske. Magyar irodalmi ritkaságok (17.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Hajnal, Mátyás (1992) Szíves könyvecske : Bécs, 1629. Bibliotheca Hungarica antiqua (27). Balassi : Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963-7873-18-X

Halmai, Antal (1897) A győri kármelita-rendház kétszázéves története : 1697-1897. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Hegedűs, András and Tóth, Krisztina and Zentai, László (2000) Esztergomi Főegyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (9). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Esztergom. ISBN 963-8472-55-3

Hermann, Egyed and Eberhardt, Béla (1942) A Veszprémi Egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 8 . [s.n.], Veszprém.

Horváth, János (1935) Mozzanatok a paloznaki plébánia történetéből. Szerző, [Rákospalota].

Hoss, József (1948) A kaposvári plébánia története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 12 . [s.n.], Veszprém.

Huszár, Gál (1986) A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek és imádságok (Komjáti 1547). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 20 4

Huszár, Gál and Kálmáncsehi, Márton (1983) A keresztyéni gyuelekezetben valo isteni dicheretec. Reggeli éneklések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3112-7

Jankovich, Tihamér (1936) Somogyszob. A Veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története (3). [s.n.], Veszprém.

Karácsonyi, János (1925) Szent Gellért csanádi püspök és vértanu élete. Szent István Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1887) Szent-Gellért csanádi püspök élete és művei. Franklin Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1926) A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095. Szent László Nyomda, Oradea-Mare-Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1897) A puszta-szeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1891) A reformáczió Kassán : oklevéltárral. Bernovits Nyomda, Kassa.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Kisdi, Benedek (1935) Cantus catholici : 1651. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kisdi, Benedek (1938) Cantus catholici : 1651 : II. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kiss, István (1935) Zalaszentbalázs. A Veszprémi egyházmegye múltjából . [s.n.], Veszprém.

Kiss, Kálmán (1878) A Szatmári Reform. Egyházmegye története. Szerző, Kecskemét.

Kiss, Károly (1839) Monografiai vázlatok a barsi ref. esperesség múltja s jelenéből. Evangélikus Református Főtanoda, Pápa.

Kollányi, Ferenc (1900) Esztergomi kanonokok 1100-1900. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Kollányi, Ferenc (1896) A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története. Szent István Társulat, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1908) A párbér jogi természetéhez. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Kollányi, Ferenc (1901) A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Kornis, Gyula (1935) Pázmány személyisége. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Béla (1896) A szepsii evangelikus református egyház története. Steinfeld Jenő, Sárospatak.

Kováts, Sándor (1908) A csanádi papnevelde története 1806-1906. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Kájoni, János (1991) Fekete könyv : az erdélyi ferences kusztódia története : Kájoni János kézirata, 1684. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (31). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-809-9

Károli, Gáspár (1940) Két könyv. Magyar irodalmi ritkaságok (50.). Budapesti Evangélikus Leánygimnázium Ifjúsági Gyámintézete, Budapest.

Kénosi Tőzsér, János (1991) De typographiis et typographis unitariorum in Transylvania ; Bibliotheca scriptorum Transylvano - Unitariorum. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (32). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-880-3

Kérészy, Zoltán (1927) Katholikus egyházi jog : A Codex Iuris Canonici alapján. Tudományos Gyűjtemény (23-7-8). Danubia, Pécs.

Körmendy, József (1995) Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága, 1665-1720. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 16 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1880-2

Lehoczky, Tivadar (1904) A beregmegyei görögszertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig. Grünstein Mór, Munkács.

Liszkay, József (1868) A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház múltja és jelene, összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival. Hennicke, Győr.

Loyolai, Ignác, Szent (2013) Loyolai Szent Ignác, lelkigyakorlatok (Magyar fordítás 1663-ból). Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 2 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Magyar, Árpád and Zvara, Edina (2009) A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Kaplau : katalog = Fondul de carte veche al Mănăstiri Franciscani din Căpleni : catalog. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (4). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-568-3

Majer, István (1873) Az esztergomi érseki-főmegye papságának közműveltségre ható irodalmi működése a legújabb korban. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Majláth, Béla (1883) Telegdi Miklós mester magyar katechismusa 1562-ik évből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Martinovics, Ignácz (1907) Franczia Catechesis. Sonnenfeld A. Könyv és Műnyomdája, Nagyvárad.

Martí, Tibor (2012) A füleki ferences rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters und Burgmuseums in Fülek : Katalog = Fond starých kníh Františkánskeho kláštora vo Fiľakove : katalóg. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (7). Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978-615-5221-56-9

Medgyesi, Pál (1910) Lelki ábécé. Magyar irodalmi ritkaságok (46.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Meszlényi, Antal (1928) A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Szent István Társulat, Budapest.

Mihelics, Vid (1933) Keresztényszocializmus. Kincsestár (123.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mohl, Antal (1898) A Mária-kongregacziók története : különös tekintettel hazánkra. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Monok, István (1986) A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói. A Ráday Gyűjtemény Füzetei (1). Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 963-01-7650-5

Mályusz, Elemér (1940) Iratok a türelmi rendelet történetéhez. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Mályusz, Elemér (1939) A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Németh, Pál (1997) Jeruzsálem - Tanulmányok a Biblia Múzeum időszaki kiállításához (1997. október 30-tól 1998. május 31-ig). Biblia Múzeum, Budapest.

Oltványi, Pál (1886) A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája : a piaristák Szegeden 1720-1886. (Papp János) czímű könyvnek bírálatául. Bába Sándor Könyvnyomda, Szeged.

Ortvay, Tivadar (1890) A pécsi egyházmegye alapitása és első határai : történet-topografiai tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Paganel, Camille Pierre Alexis (1890) Szkanderbég története vagy A törökök és keresztények a tizenötödik században. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (26). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Pap, János (1886) A piaristák Szegeden : (1720-1886). Engel Adolf, Szeged.

Patkóné Kéringer, Mária (1999) Pécsi egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (7). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-42-1

Patkóné Kéringer, Mária (1997) Váci Egyházmegye. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa (2.). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 963-8472-21-9

Pauer, János (1847) Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében : Árpádok időszakától korunkig. Számmer Nyomda, Székesfejérvárott.

Pehm, József (1934) Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 2 . [s.n.], Zalaegerszeg.

Petrák, Mihály (1949) Acsády Ádám veszprémi püspöksége, 1725-1744. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 13 . [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1941) A nagykanizsai világi plébánia szervezésének története. [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1947) A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai, 1554-1760. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 10 . [s.n.], Veszprém.

Pfeiffer, János (1943) A veszprémi káptalan újkori statútumai, 1667-1780. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 9 . [s.n.], Veszprém.

Prohászka, Ottokár (1907) Modern katholicizmus. Szent István Társulat, Budapest.

Pósta, Béla (1918) A gyulafehérvári székesegyház sírleletei = Les trouvailles de la cathédrale de Gyulafehérvár. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

Ranke, Lipót (1886) A római pápák : az utolsó négy században. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reviczky, Bertalan (1897) A Boldogságos Szűzről címzett vág-újhelyi prépostság története. Skarnitzl, Trencsén.

Román, Ernő (1926) Az Alsóborsodi s az ősrégi Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegye története. Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Rott, Nándor (2000) Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései, 1921-1938. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 17 . Veszprémi Egyházmegye Érseki Levéltár, Veszprém. ISBN 963-00-3547-2

Rupp, Jakab (1870) Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre : vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Eggenberger, Pest.

Rácz, Emese (2009) Az egykori nagyenyedi Minorita Rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des ehemaligen Minoritenklosters in Strassburg am Mieresch : Katalog = Fondul de carte veche al fostei Mănăstiri Minorite din Aiud : catalog. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (3). Országos Széchényi Könyvtár, Biblioteca Centrală Univ. "Lucian Blaga", Budapest, Cluj Napoca. ISBN 978-963-200-563-8

Rácz, Károly (1880) A zarándi egyházmegye története. Réthy, Arad.

Révész, Imre (1936) Debrecen lelki válsága 1561-1571. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Imre (1932) A reformáció. Kincsestár (74.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Révész, Kálmán (1894) Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért : 1550-1650. Hornyánszky, Budapest.

Schwarcz, Katalin (1994) A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (6). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-21-1

Sebestyén, Kálmán (1993) A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) református egyházmegye népoktatásának adattára : A XV. századtól 1900-ig. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár . Ráday gyűjtemény, Budapest.

Simon, Sándor (1938) Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. Magyar-görög tanulmányok (5.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Sinowatz, Fred (1957) Reformation und katolische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrchaft Eisenstadt. Burgenländische Forschungen (35). Landesarchiv und Landesmus, Eisenstadt.

Sipos, Imre (1883) A belényesi ev. reform. egyház története. Laszky Nyomda, Nagyvárad.

Staud, Géza (1984) A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561-1773. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 15 8össz.

Sylvester, János (1960) Sylvester János Új testamentum : Újsziget 1541. Bibliotheca Hungarica antiqua . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sylvester, János (1960) Uy Testamentum mag(y)ar n(y)elwen(n) mell(y)et az Görög és Diak n(y)elvböl uyonnan fordijtank, az Mag(y)ar nipnek Kereszt(y)en hütben valo ippülisire. Bibliotheca Hungarica antiqua (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Vendel (1929) Katholicizmus. Kincsestár (71.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, Vendel (1931) A pápaság. Kincsestár (75.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szelepcsényi, György (1938) Cantus catholici : 1675 és 1703 : III. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulóján. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 3 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Szentkláray, Jenő (1898) A csanád-egyházmegyei plebániák története. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Szentkláray, Jenő (1908) A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1918) Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1873) Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor (1877) Carrillo Alfonz diplomáciai működése : (1594-1598). Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Sörös, Pongrátz (1911) A tihanyi apátság története : Tihany mint fiókapátság : 1701-től napjainkig. Szent-Benedek-Rend, Budapest.

Takács, Lajos (1987) Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága, 1806-1875. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 14 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1215-4

Takáts, Sándor (1895) A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Hornyánszky, Budapest.

Temesvári, Pelbárt (1931) Temesvári Pelbárt művei. Magyar irodalmi ritkaságok (6.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Toldy, Ferenc (1855) Immaculata : a régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében : régi codexekből, részben nyomtatványokból, nyelvjegyzetekkel. Szent István Társulat, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Régi magyar passió rajzokkal : adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművészet ismeretéhez. Régi codexekből, nyelvjegyzetekkel. Toldy Ferenc, Pest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Varga, András (1998) A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846. Olvasmánytörténeti dolgozatok (8). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-46-7

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Visegrádi, János (1909) A podolini piarista rendház története 1642-1702. Művelődéstörténeti értekezések (32). Stephaneum, Budapest.

Viski, Károly and Borbély, István (1910) Régi szentírásfordítások. Komjáti Szent Pálja. - A Heltai-féle Biblia. Nyelvészeti füzetek (61). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Volf, György (1896) Első keresztény térítőink, nyelvünk, írásunk és történelmünk tanubizonysága szerint. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vágner, József (1896) Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

Wenzel, Gusztáv (1878) Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz, négy egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó-családból : 1497–1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wertheimer, Ede (1879) Erzsébet Anglia királynője és Ausztria 1563–68 : adat a XVI. század vallási történelméhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Winkler, Michael (1987) Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts : Aufzeichnungen von Michael Winkler in den Pfarrchroniken von Szakadát, Bonyhád und Gödre. Studia Hungarica (34). Trofenik, München. ISBN 3878281757

Zach, Krista (1979) Die bosnische Franziskanermission des 17. Jahrhunderts im südöstlichen Niederungarn : Aspekte ethnisch-konfessioneller Schichtung in der Siedlungsgeschichte Niederungarns. Studia Hungarica (13). Trofenik, München.

Zsilinszky, Mihály (1885) Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1887) Az eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644-45-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zvara, Edina (2013) Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (9). Szegedi Tudományegyetem, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Szeged, Budapest. ISBN 978-963-306-238-8

Áldásy, Antal (1896) A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig : 1378-1389. Pfeifer, Budapest.

Book Section

Erdő, Péter (2004) Húsvét: a Feltámadás ünnepe | Easter: the Festival of Resurrection. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 153-162. ISBN 963 09 4551 7

Gáncs, Péter (2004) A karácsonyi evangélium háromféle "kameraállásból" | The Gospel of Christmas from three camera stands. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 334-348. ISBN 963 09 4606 8

Szabó, István (2004) A teremtéstől adventig | From Genesis to Advent. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 349-359. ISBN 963 09 4606 8

This list was generated on Tue Jul 23 05:36:53 2024 CEST.