REAL-EOD

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > B1 Philosophy (General) / filozófia általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Z | Á | Č
Number of items at this level: 281.

A

Alexander, Bernát (1881) Kant. Élete, fejlődése és philosophiája 1. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Alexander, Bernát (1877) A philosophia történetének eszméje, tekintettel a történetre általában. Eggenberger, Budapest.

Alexander, Bernát and Szemere, Samu (1928) Alexander Bernát ifjúkori levelei Horváth Cyrillhez. [Neuwald Ny.], Budapest.

Almási, Miklós (1977) Entwicklungswege des Dramas. Geschichte einer Kunstgattung von Goethe bis O'Neill. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1117-7

Almási, Miklós (1977) Phänomenologie des Scheins. Die Seinsweise der gesellschaftlichen Scheinformen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1023-5

Almási Balogh, Pál (1835) Almási Balogh Pál felelete ezen kérdésre: ... Tudományos mívelődésünk története időszakonként mit terjeszt elénkbe a' philosophia állapotja iránt; ... miben s mi okra nézve vagyunk hátrább némelly nemzeteknél? Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Ancsel, Éva (1993) Az ember mértékhiánya : akadémiai székfoglaló : 1991. február 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6533-1

Ancsel, Éva (1984) Geschichte und Alternativen. Scheidewege des Handelns. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3447-9

Ancsel, Éva (1978) The dilemmas of freedom. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1694-2

Ancsel, Éva (1996) Éthos, knowing, history. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6936-1

Ancsel, Éva (1986) A tudás éthoszáról : a tudás etikai feltételei : akadémiai székfoglaló, 1985. december 5. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4358-3

Apponyi, Albert (1941) Világnézet és politika : Kornis Gyula előszavával. Filozófiai értekezések (11). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Apáczai Csere, János (1867) Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai. Eggenberger, Pest.

Aristoteles, (1873) Aristoteles Nikomachoshoz czímzett ethikája. Eggenberger, Budapest.

Aristoteles, (1936) Metafizika. Az Akadémia filozófiai könyvtára (9). [s.n.], Budapest.

Aristoteles, (1979) Organon. Filozófiai írók tára, Új folyam (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Austin, John L. (1990) Tetten ért szavak. A Harvard Egyetemen 1955-ben tartott William James előadások. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5637-5

B

Bachelard, Gaston (1997) A nem filozófiája : az új tudományos gondolkodás filozófiájának vázlata. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7421-7

Barthélemy-Saint Hilaire, Jules (1890) A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1930) Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. Az Akadémia filozófiai könyvtára (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1936) A lét bölcseleti problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1935) A metafizika célja s útjai. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1934) A "szellem" filozófiai vizsgálata. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bauer, Hilda (1985) Emlékeim. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (5). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6164-8

Bayer, József (1989) Az érték antinómiái. Az újkantiátus értékelmélet és hatása a szociológia módszertanára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5265-5

Beke, Kristóf and Wargha, István (1845) A lélektudomány viszonya a neveléshez / Beke Kristóf. A lélektudomány hatása a nevelésre / Wargha István. Eggenberger, Pesten.

Bence, György (2006) A politikum sajátossága | The Specificity of the Political. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 337-348. ISBN 963-09-4889-3

Bencsik, Béla and Kornis, Gyula and Moór, Gyula and Prohászka, Lajos and Magyariné Techert, Margit and Brandenstein, Béla and Halasy-Nagy, József and Kerényi, Károly and Mátrai, László and Noszlopi, László and Prahács, Margit and Harkai Schiller, Pál and Schütz, Antal and Somogyi, József and Varga, Sándor and Tóth, Dénes (1934) Pauler Ákos emlékkönyv. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (6.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bergson, Henri (1930) Teremtő fejlődés. Az Akadémia filozófiai könyvtára (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bergson, Henri (1987) Teremtő fejlődés. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4507-1

Bessenyei, György (1992) Társadalombölcseleti írások, 1771-1778. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-15-6

Bourdeau, János (1907) A jelenkori gondolkozás mesterei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (72). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Boutroux, Émile (1914) Tudomány és vallás a jelenkori philosophiában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . [s.n.], Budapest.

Brandenstein, Béla (1936) Az ember a mindenségben. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brandenstein, Béla (1930) Művészetfilozófia. Az Akadémia filozófiai könyvtára (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brandenstein, Béla (1929) A cselekvés elméletéről. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1895) Az igazi positiv philosophia. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1869) Módszer és némi alkalmazásai. II. értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Brassai, Sámuel (1869) Módszer és némi alkalmazásai. III. értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Brassai, Sámuel (1867) A módszerről. I. rész. Mit tanítsunk? Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Buday, Júlia (1929) A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája : 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (1.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bán, Imre (1958) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Böhm, Károly (1900) Az értékelmélet feladata s alapproblemája. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Böhm, Károly (1881) A lényeg formaisága. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Böhm, Károly (1910) A megértés, mint a megismerés középponti mozzanata : Ismeretelméleti töredék. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Cserei, József (1886) Néhány vonás az ógörögök szellemi életének fejlődéséből. Fischel Fülöp, Nagy-Kanizsa.

D

Descartes, René (1961) Válogatott filozófiai művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diderot, Denis (1983) Válogatott filozófiai művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3108-9

Domanovszki, Endre (1888) Dante, mint politikai iró. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Duby, Georges and Lardreau, Guy (1993) Párbeszéd a történelemről. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6488-2

Dékány, István (1933) A társadalomfilozófia alapfogalmai. Az Akadémia filozófiai könyvtára (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

E

Elek, Tibor (1973) Marxizmus és relativitáselmélet. Megjegyzések Albert Einstein tudományos önéletrajzához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1894) Az emberi szellem képviselői. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1923) Az emberiség képviselői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1921) Természet, ember, társadalom : válogatott tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Erdei, László (1971) Az ítélet dialektikus logikai elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, László (1981) Das Urteil. Die dialektisch-logische theorie des urteils. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2454-6

Erdei, László (1964) Der Anfang der Erkenntnis Kritische Analyse des ersten Kapitels der hegelschen Logik. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, László (1983) Der Schluss. Die Dialektik des Schlusses. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3191-7

Erdei, László (1972) Gegensatz und Widerspruch in der Logik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, László (1957) A megismerés kezdete. A hegeli logika első fejezetének kritikai elemzése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, János (1888) Aesthetikai előtanulmányok. Franklin-Társulat, Budapest.

Erdélyi, János (1885) Erdélyi János bölcsészeti dolgozatai : A bölcsészet Magyarországon. Franklin-Társulat, Budapest.

Eucken, Rudolf (1915) Az élet értelme és értéke. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

F

Faguet, Émile (1944) A kontárság kultusza és a felelősségtől való rettegés. Kultúra és tudomány . Franklin, [Budapest].

Faguet, Émile (1919) A kontárság kultusza. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Faguet, Émile (1922) "... és a felelősségtől való rettegés" "... et l'horreur des responsabilités" : "a kontárság kultuszának" folytatása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Farkas, László (1986) Agyelmélet és filozófia. A magasabb rendű idegműködés fogalmának filozófiai elemzése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3958-6

Fehér, Márta (1983) A tudományfejlődés kérdőjelei. A tudományos elméletek inkommenzurábilitásának problémája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2940-8

Fejér, György (1835) Az ember kiformáltatása esmérő erejére nézve vagy is A közhasznú metaphysika. Eggenberger, Budán.

Fejér, György (1838) Aʹ szép mesterségek alapvonatokban philosophiai tekéntetből. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Fejér, György (1836) Bévezetés a' philosophiára vagy is A' propaedeutica. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Fekete, László and Kokas, Károly and Laczkó, Sándor (2001) A hálózat használata a filozófia területén. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.11). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963 00 5890 1

Feuerbach, Ludwig (1951) Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai művei. Filozófiai írók tára, Új folyam (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feuerbach, Ludwig (1961) A kereszténység lényege. Filozófiai írók tára, Új folyam (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fodor, Judit (1980) Die Entwicklung der Determinismus-Konzeption und ihre Beziehungen zur Quantenmechanik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1852-X

Fodor, Judit (1972) A determinizmus-koncepció fejlődése és kapcsolatai a kvantummechanikával. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogarasi, Béla (1952) Filozófiai előadások és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogarasi, Béla (1958) Logika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogarasi, Béla (1988) Parallele und Divergenz : Ausgewählte Schriften. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (8). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-7627-0

Fromm, Erich (1993) Menekülés a szabadság elől. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6573-0

Földesi, Tamás (1977) Grundlagen der Beweistheorie der marxistischen Philosophie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1250-5

Földesi, Tamás (1966) The problem of free will. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földényi, F. László (1992) Melankólia. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6098-4

Förster, Aurél (1932) Az aristotelesi úgynevezett Parva Naturalia szerkezete és keletkezése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gaál, Botond (2023) A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 186-198. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Gángó, Gábor (2004) Mi a nemzet? – A népek életéről és haláláról | What is a Nation? – On the Life and Death of Peoples. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 75-94. ISBN 963 09 4551 7

Gánóczy, Sándor (2014) Állati ember, emberi állat. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-768-6

H

Haberern, Jonathan (1867) Aristoteles és befolyása az uj bölcsészetre és az életre. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Halasy-Nagy, József (1924) Gondolkodók. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1925) Két filozófus : Platon és Kant. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1934) A filozófiai műveltség Európában : Az antik filozófia. Danubia, Budapest.

Hamvas, Béla (1988) A láthatatlan történet. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4908-5

Havas, Katalin (1964) Az azonosság törvénye a hagyományos és a modern formális logikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Havas, Katalin (1983) Gondolkodás, nyelv, valóság a logikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2897-5

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1966) Előadások a világtörténet filozófiájáról. Filozófiai írók tára, Új folyam (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1971) A jogfilozófia alapvonalai vagy A természetjog és államtudomány vázlata. Filozófiai írók tára, Új folyam (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1961) A szellem fenomenológiája. Filozófiai írók tára, Új folyam (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heller, Ágnes (2005) Mi a modernitás? | What Is Modernity? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 7-21. ISBN 963 09 4678 5

Heller, Ágnes (1970) A mindennapi élet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heller, Ágnes (1971) A reneszánsz ember. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hermann, István (1978) Die Gedankenwelt von Georg Lukács. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1492-3

Hermann, István (1968) Kant teleológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hermann, István (1972) Kants teleologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hermann, István (1985) Probleme der heutigen Kultur. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2690-5

Hetényi, János (1853) "A Magyar Parthenon" előcsarnokai. Emich, Pest.

Hetényi, János (1844) A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Honti, János (1962) Válogatott tanulmányok (Történetírás, filozófia, közgazdaságtudomány). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hornyánszky, Gyula (1910) A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Cyrill (1868) A philosophiai módszerek akadályairól. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Horváth, Cyrill (1868) A philosophiai módszerek akadályairól. II. közlemény. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Horváth, Cyrill (1867) A philosophiai módszerek jelen állapotjáról. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből, 1 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Pál (2000) Filozófiai Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-239-8

Hunfalvy, Pál (1881) Emlékbeszéd Haberern Jonathan fölött. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hársing, László (1982) Scientific reasoning and epistemic attitudes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3003-1

Hársing, László (1983) Tudományos kutatás és erkölcs. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3217-4

Hársing, László (1971) A tudományos megismerés és a plauzibilis következtetések logikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hársing, László (1985) A tudományos vita és érvelés. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3640-4

Hársing, László (1981) A tudományos érvelés logikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2311-6

Hörcher, Ferenc (2002) Prudentia iuris. Towards a pragmatic theory of natural law. Philosophiae iuris . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7933-2

I

Imre, János (1830) Az ifjú magyar bölcselkedő. Trattner és Károlyi, Pest.

Irk, Albert (1939) Schopenhauer jogfilozófiája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

J

Jerusalem, Wilhelm (1916) Bevezetés a filozófiába. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Jung, Carl Gustav (1992) Válasz Jób könyvére. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6215-4

Jóri, János (1970) A vallás kialakulásának kezdetei. Filozófiai tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Józsa, Péter (1980) Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1785-X

K

Kalocsai, Dezső (1964) Descartes etikája. Filozófiai tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kalocsai, Dezső (1973) Le problème des règles de la morale „provisoire” de Descartes. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kant, Immanuel (1966) Az ítélőerő kritikája. Filozófiai írók tára, Új folyam (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kant, Immanuel (1912) Kant-breviárium : Kant világnézete és életfelfogása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Katona, Péter (1978) A tükröződési elmélet és a tudat aktivitása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1418-4

Kelemen, János (2014) Nyelv és történelem: Dante, Vico, Hegel. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-731-0

Kelemen, János (1990) Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5605-7

Kibédi Péterfi, Károly (1833) Filozofusok és filozofia históriája : 1. rész : régi filozofusok és filozofia historiája: kezdődik Krisztus születése előtt mintegy 1250 esztendőkkel Orpheuson, végződik Kr. sz. után 550 eszt. Simpliciuson, és foglal magában 1800 esztendőket. Felső Visti Kali Jósef és Simeon, Marosvásárhely.

Kibédi Varga, Sándor (1931) Rickert Henrik filozófiája : a modern értékfilozófia alapvetése. Az Akadémia filozófiai könyvtára (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kinnamos, Iōannes (1943) Kinnamos Ethopoiiája : [diss.]. Magyar-görög tanulmányok (23). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kiss, Arthur (1982) Marxism and democracy. A contribution to the problems of the Marxist interpretation of democracy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2958-0

Kiss, Endre (2020) A hálózat, mint közvetítés és mint üzenet. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 51-66. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Kiss, Endre (1982) A világnézet kora. Nietzsche abszolútumokat relativizáló hatása a századelőn. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2703-0

Kollár, József and Kollárné Déri, Krisztina and Mák, Kornél (2019) Derűterápia, avagy a hajótörés művészete. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-17-4

Kornis, Gyula (1907) Az ismerés a priori elemei Platonnál. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Kornis, Gyula (1910) Filozófia a középiskolában. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Kölcsey Ferenc világnézete. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Magyar filozófusok : tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Nietzsche és Petőfi. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1926) A magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula and Prohászka, Lajos (1936) Gedenkschrift für Ákos von Pauler. Walter de Gruyter & Co., Berlin; Leipzig.

Köteles, Sámuel (1839) Philosophiai anthropologia. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

L

La Mettrie, Julien Offray de (1968) Filozófiai művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ladányiné Boldog, Erzsébet (1986) A magyar filozófia és darwinizmus XIX. századi történetéből. 1850-1875. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3860-1

Langfelder, Erzsébet Magda (1933) Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf d'après son Journal (1764—1770) = Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai (1764-1770). Francia tanulmányok = Études françaises, 9 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lendvai, L. Ferenc (1993) Egy magyar filozófus, Karácsony Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6542-0

Lewes, George Henry (1876) A philisophia története : Thalestől Comteig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lhotzky, Heinrich (1912) Az emberiség jövője. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Lotz, János (1936) A történelmi világkép : az ember az időben. Kultúra, Pécs.

Ludwig, Wittgenstein (1989) Tractatus logico-philosophicus. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5546-8

Lukács, György (1953) Adalékok az esztétika történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1965) Az esztétikum sajátossága 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1956) Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1965) Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1996) Chvostismus und Dialektik. Áron Verlag, Budapest. ISBN 963-85504-2-2

Lukács, György (1997) Heidelberger Notizen (1910-1913). Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963- 05-7336-9

Lukács, György (1985) A társadalmi lét ontológiájáról : 1. Történeti fejezetek. 2. Szisztematikus fejezetek. 3. Prolegomena. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4073-8

Lázár, Imre (2023) A hálózatelvű orvoslás és a pszichoimmunológia. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 163-185. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Lóránd, Jenő (1913) Az új világszemlélet. Galilei füzetek (4.). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

M

Madarászné Zsigmond, Anna (1965) A tiszta logika alapkérdései : Pauler Ákos logikája. Filozófiai tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makai, Mária (1972) The dialectics of moral consciousness. A contribution to the theory of marxist general ethics. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1910) Tanulmányok Pascalról. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1881) A nemzetközi jog elmélete Kant philosophiája szerint. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1913) A római stoicismus társadalmi elméletei : adatok a társadalmi és jogbölcseleti eszmék történetéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mesterházi, Miklós (1987) A messianizmus történetfilozófusa : Lukács György munkássága a húszas években. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (Klsz.). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-7065-00-8

Mihályi, Károly (1867) Kisérlet felelni, lélektani alapon, az ismerettan fő kérdésére. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Molnár, Aladár (1868) A tudomány jelen álláspontján jogosult-e a philosophiának, mint külön tudománynak a mívelése? Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Molnár, Erik (1965) Les antécédents idéologiques du matérialisme historique. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Tamás (1996) Az értelmiség alkonya. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7312-1

Moór, Gyula (1911) A jog fogalma és az anarchismus problemája Stammler jogphilosophiájában. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Moór, Gyula (1945) A jogbölcselet problémái. Kincsestár (80.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Márkus, György (1994) A "rendszer" után : a filozófia a tudományok korában : akadémiai székfoglaló : 1992. május 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6684-2

Mátrai, László (1938) Modern gondolkodás. Kincsestár (77.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mészáros, András (2021) Megírható-e a magyar filozófia története? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-979-6

Müller, Antal (1991) Interaction and determination. Attempt at elaborating an up-to-date theory of determinacy in natural philosophy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5552-2

Müller, Antal (1967) Kvantummechanika és fizikai világkép. Filozófiai tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

N

Nagy, József (1927) A filozófia története. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Nagy, Péter Tibor (2020) Hálózatosság a társadalom és humán-tudományokban. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 77-100. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Nietzsche, Friedrich (1989) A történelem hasznáról és káráról. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5299-X

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nyiri, János Kristóf (1988) Am Rande Europas. Studien zur österreichisch - ungarischen Philosophiegeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4368-0

Nyíri, Kristóf (2004) Enciklopédikus tudás a 21. században | Encyclopaedic Knowledge in the 21st Century. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 317-332. ISBN 963 09 4606 8

Nádor, György (1951) Feuerbach filozófiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nádor, György (1957) A természettörvény fogalmának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Némethy, Geyza (1927) Ad Ciceronis De finibus L. I. 7, 23. et III. 12. 40. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ortega y Gasset, José (1991) A szerelemről : három tanulmány. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5995-1

P

Palló, Gábor (2004) A magyar tudós-zsenik | The Hungarian Scientist-Geniuses. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 29-41. ISBN 963 09 4606 8

Palágyi, Menyhért (1904) Az ismerettan alapvetése. Athenaeum, Budapest.

Pauler, Ákos (1926) Anaxagoras Istenbizonyítéka. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Ákos (1904) Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Ákos (1920) Bevezetés a filozófiába. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Pauler, Ákos (1940) Bevezetés a filozófiába. Minerva-könyvtár (100). Danubia, [Pécs].

Pauler, Ákos (1938) Tanulmányok az ideológia köréből : a szerző kézirati hagyatékából sajtó alá rendezték tanítványai. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (7). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Peschka, Vilmos (1974) Grundprobleme der modernen Rechtsphilosophie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0266-6

Peter, Winch (1988) A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4918-2

Piontkovskij, Andrej Andreevič (1972) Hegel állam- és jogbölcselete és büntetőjogi elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Platon, and Simon, József Sándor (1908) Platon Sophistája : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Platonov, Grigorij Vasil'evič and Novinskij, I. I. (1954) A modern biológia filozófiai problémái. Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Popper, Karl R. (1989) A historicizmus nyomorúsága. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5397-X

Prigogine, Ilya and Stengers, Isabelle (1995) Az új szövetség : a tudomány metamorfózisa. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6921-3

Prohászka, Ottokár (1910) Az intellectualismus túlhajtásai. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Q

Quine, Willard van Orman (1968) A logika módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Radnóti, Sándor (2004) Jó ízlés, rossz ízlés | Bad Tastes, Good Tastes. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 163-174. ISBN 963 09 4551 7

Rathmann, János (1983) Herder eszméi - a historizmus útján. Rathmann János. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3176-3

Rathmann, János (1978) Zur Geschichtsphilosophie Johann Gottfried Herders. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1584-9

Ribot, Théodule (1896) A lelki átöröklés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (28.). [s.n.], Budapest.

Rousseau, Jean-Jacques (1925) Egy magános sétáló álmodozásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rozsnyai, Ervin and Kalocsai, Dezső and Tordai, Zádor (1964) Etudes sur Descartes. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ruzsa, Imre (1976) Die Begriffswelt der Mathematik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0636-X

Ruzsa, Imre (1984) Klasszikus, modális és intenzionális logika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3084-8

Ruzsa, Imre (1988) Logikai szintaxis és szemantika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4719-8

Ruzsa, Imre (1981) Modal logic with descriptions. Akadémiai Kiadó - Nijhoff, Budapest. ISBN 963-05-2233-0

Ruzsicska, Kálmán (1881) Schopenhauer aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Rózsa, Erzsébet (1993) Hegel gazdaság-filozófiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6518-8

S

Schaff, Adam (1967) Bevezetés a szemantikába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schopenhauer, Arthur (1925) Életbölcsesség : aforizmák. Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Serédi, Lajos (1904) A filozófia története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (156). Stampfel Károly, Pozsony-Budapest.

Simonovits, Istvánné (1968) Dialektisches Denken in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simonovits Istvánné Beke, Anna (1965) A dialektika Leibniz filozófiájában. Filozófiai tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somló, Bódog (1901) Jogbölcselet. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (75.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Spinoza, Baruch de (1952) Etika. Filozófiai írók tára, Új folyam (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spinoza, Baruch de (1956) Ifjúkori művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spinoza, Baruch de (1957) Politikai tanulmány és levelezés. Filozófiai írók tára, Új folyam (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spinoza, Baruch de (1953) Teológiai-politikai tanulmány. Filozófiai írók tára, Új folyam (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, András György (1965) Man and law. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, András György (1987) Marxizmus és etika. Történeti-kritikai tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4384-2

Szalai, Judit (2023) A kényszerbetegség történeti megközelítései. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 300-304. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Szemere, Samu (1917) Giordano Bruno. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szemere, Samu (1966) Kunst und Humanität. Eine Studie über Thomas Manns ästhetische Ansichten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József (1962) Denis Diderot Une grande figure du matérialisme militant du XVIIIe siècle. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József (1957) Hegel-emlékkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József (1991) Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája : akadémiai székfoglaló : 1988. április 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5956-0

Szigeti, József (1966) Ästhetische Aufsätze. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József and Mátrai, László (1965) Selected studies. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Sándor (1970) Az induktiv és a deduktiv következtetések kapcsolata az empiria sikján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Sándor (1981) A fogalmak dialektikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2514-3

Sziklai, László (1978) Zur Geschichte des Marxismus und der Kunst. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1433-8

Szilasi, Vilmos (1919) A tudati rendszerezés elméletéről : bevezetés. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (2). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Szénási, József (1981) A dialektika alaptörvényéről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2597-6

Sándor, Pál (1971) Nicolaus Cusanus. Akadémiai Kiadó - Akademie-Verlag, Budapest, Berlin.

Sándor, Pál (1961) O logike Aristotelâ. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1965) A filozófia története. 1. A Marx előtti filozófia története. A filozófia története (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1965) A filozófia története. 2. Marxtól Leninig. A filozófia története (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1965) A filozófia története. 3. Lenintől napjainkig. A filozófia története (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T

Tallár, Ferenc (1983) Lukács-recepció Nyugat-Európában, 1956-1963. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (3). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-4744-0

Tamás, György (1964) Die wissenschaftliche Definition. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, György (1961) A tudományos meghatározás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tordai, Zádor (1967) Egzisztencia és valóság. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tordai, Zádor (1967) Existence et réalité. Polémique avec cartaines thèses fondamentales de "L'étre et le néant" de Sartre. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tordai, Zádor (1984) A cselekvés hálója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3537-8

Tőkei, Ferenc (1977) Antike und Feudalismus. Zur marxistischen Geschichtstheorie (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1103-7

Tőkei, Ferenc (1979) Essays on the Asiatic mode of production. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1701-9

Tőkei, Ferenc (1990) Karl Marx - unser Zeitgenosse? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5358-9

Tőkei, Ferenc (1966) Sur la mode de production asiatique. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőkei, Ferenc (1977) Zur Dialektik des Sozialismus. Zur marxistischen Geschichtstheorie (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1104-5

Tőkei, Ferenc (1977) Zur Theorie der Gesellschaftsformen. Zur marxistischen Geschichtstheorie (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1102-9

V

Vajda, Mihály (2002) Filozófia. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-346-7

Vajda, Mihály (1968) Zárójelbe tett tudomány. A husserli fenomenológia tudományfelfogásának bírálatához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajda, Mihály (2014) A szellem és a szellemek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-739-6

Varga, Béla (1928) A subsistentia fajai : (adatok a hyparchologiához). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Varjas, Sándor (1971) Válogatott filozófiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varró, Rózsa (1979) Dialektik in der lebenden Natur. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1800-7

Vas, Ida (1977) Munka és logika. A hegeli abszolút eszme kritikai elemzéséhez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1160-6

Voltaire, (1991) Voltaire válogatott filozófiai írásai. Filozófiai írók tára, Új folyam (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5730-4

W

Weiss, János (1995) Az esztétikum konstrukciója Adornónál. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6885-3

Wittgenstein, Ludwig (1963) Logikai-filozófiai értekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

X

Xenophon, (1831) Sokrates' nevezetességei : Hozzá-járúl Sokrates' élete, néhány jegyzetekkel 's magyarázatokkal együtt. Ellinger, Kassa.

Z

Zalai, Béla (1982) Allgemeine Theorie der Systeme. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-4102-7

Zentai, Judit Éva (2020) A bennünk rejlő hálózatokról, avagy egy 17-18. századi japán neokonfuciánus tudós gondolatai a lélekről és a testünkben keringő életerőről. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 67-76. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Zoltai, Dénes (1970) Ethos und Affekt. Geschichte der philosophischen Musikästhetik von den Anfängen bis zu Hegel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1977) Claude-Henri de Saint-Simon. A XIX. század gondolkodásának történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0953-9

Á

Ágh, Attila (1975) A marxi történetfilozófia kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0282-8

Ágh, Attila (1976) "A német ideológia" történetfelfogása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0958-X

Č

Černiševskij, Nikolaj Gavrilovič (1952) N. G. Csernisevszkij válogatott filozófiai művei. Filozófiai írók tára, Új folyam (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 01:47:05 2024 CEST.