REAL-EOD

Items where Year is 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 277.

Farkas, Gábor, ed. (1976) A Dunántúl településtörténete I. A Dunántúl településtörténete, 1 . MTA VEAB.

UNSPECIFIED, ed. (1976) The 150th anniversary of the Library of the Hungarian Academy of Sciences : Addresses of the foreign guests. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Schneider, H. G. and Ruth, V., eds. (1976) Advances in epitaxy and endotaxy. Selected chemical problems. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0482-0

Erdei, Ferenc, ed. (1976) Agrárgazdasági tanulmányok. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajka, E. and Korossy, S., eds. (1976) Allergic diseases of the skin. Immunological aspects of allergy and allergic diseases (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0467-7

Rajka, E. and Korossy, S., eds. (1976) Allergic responses to infectious agents. Immunological aspects of allergy and allergic diseases (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0467-7

Rajka, E. and Korossy, S., eds. (1976) Antigen-antibody reactions in different organs. Immunological aspects of allergy and allergic diseases (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0467-7

Szemző, D. Piroska and Mezey, László, eds. (1976) Armarium. Studia ex historia scripturae, librorum et ephemeridum. Studien aus der Geschichte der Schrift, der Bücher und der Periodica. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1016-2

Liptay, György, ed. (1976) Atlas of thermoanalytical curves. TG-, DTG-, DTA-curves measured simultaneously 5. Atlas of thermoanalytical curves (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1976) Az aktivációs analízis alkalmazása a kozmokémiában. Meteoritok és holdminták analízise. A kémia újabb eredményei (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1105-3

UNSPECIFIED, ed. (1976) Az etimológia elmélete és módszere : az 1974. augusztus 22. és 24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Nyelvtudományi értekezések (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0847-8

Komlovszki, Tibor and Stoll, Béla, eds. (1976) Bethlen Gábor korának költészete. Régi magyar költők tára. XVII. század (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0796-X

Rózsa, György and Fekete, Gézáné and F. Csanak, Dóra and Szejdovitz, Éva and Székely, Dániel and Tőkés, László, eds. (1976) Biblioteka Vengerskoj Akademii Nauk : 1826-1976. Biblioteka Vengerskoj Akademii Nauk, Budapest. ISBN 963-7301-14-3

Dudits, D. and Farkas, G. L. and Maliga, P., eds. (1976) Cell genetics in higher plants. Proceedings of an International training course. 5-17 July, 1976, Szeged. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1170-3

Endrőczi, Elemér, ed. (1976) Cellular and molecular bases of neuroendocrine processes Symposium of the International Society of Psychoneuroendocrinology. Visegrád, 17-20. December 1975. Symposium of the International Society of Psychoneuroendocrinology (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1073-1

Littmann, Imre, ed. (1976) Chirurgische Operationslehre in einem Band. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0926-1

Rajka, E. and Korossy, S., eds. (1976) Clinical aspects of allergic diseases. Immunological aspects of allergy and allergic diseases (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0467-7

Szabó, Z. G. and Kalló, D., eds. (1976) Contact catalysis. Contributions by the members of the Catalysis Club of te Hungarian Academy of Sciences. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0521-5

Döry, Franciscus and Bónis, Georgius and Bácskai, Vera, eds. (1976) Decreta regni Hungariae Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 0524 X

Barkóczy, László and Mócsy, András, eds. (1976) Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 2. Lief., Salla, Mogentiana, Mursella, Brigetio. Die römischen Inschriften Ungarns (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7428-24-0

Stíer, Miklós, ed. (1976) Emlékezés Károlyi Mihályra. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0992-X

Rejtő, István (sorozatszerk.), ed. (1976) Fejezetek a 150 éves Akadémiai Könyvtár történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (2/77). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 18 6

Ádám, A., ed. (1976) Geoelectric and geothermal studies. East-central Europe, Soviet Asia. KAPG Geophysical monograph. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0887-7

Csákvári, Béla, ed. (1976) Gőznyomás izotópeffektus és intermolekuláris kölcsönhatások. A kémia újabb eredményei (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0918-0

Kézdi, Árpád, ed. (1976) Handbuch der Bodenmechanik 4. Anwendung der Bodenmechanik in der Praxis. Handbuch der Bodenmechanik (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0695-5

Bognár, Géza, ed. (1976) Hevesi Gyula: Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0783-8

Csákvári, Béla, ed. (1976) Indukciós reakciók a kémiai analízisben. A kémia újabb eredményei (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0758-7

Nyilas, József, ed. (1976) Integration in the world economy East-West and inter-state relations. East-West and inter-state relations. Korunk világgazdasága (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0573-8

Pungor, Ernő, ed. (1976) Ion-selective electrodes. Second Symposium held at Mátrafüred, 18-21. October, 1976. Ion-selective electrodes (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1313-7

Schmidt, Ádám and Fodor, Judit and Haraszthy, Ágnes, eds. (1976) Jövőkutatási fogalomtár. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0975-X

Herbert, Jean and Karcsay, Sándor, eds. (1976) Konferenciaszótár. Küldöttek és tolmácsok kézikönyve angol, francia, spanyol, orosz, olasz, német, magyar függelékkel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-444-41354-5

Terjék, József, ed. (1976) Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-05-4

Rózsa, György and Fekete, Gézáné and F. Csanak, Dóra and Szeidovitz, Éva and Székely, Dániel and Tőkés, László, eds. (1976) The Library of the Hungarian Academy of Sciences : 1826-1976. Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7301-13-5

Rózsa, György and Fekete, Gézáné and F. Csanak, Dóra and Apor, Éva and Székely, Dániel and Tőkés, László, eds. (1976) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : 1826-1976. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-12-7

Fekete, Gézáné, ed. (1976) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi munkássága 1950-1975 (Bibliográfia). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (1/76). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 15 1

Erdei, Ferenc, ed. (1976) Magyar tanyák. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0908-3

Grétsy, László, ed. (1976) Mai magyar nyelvünk. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1121-5

Lukács, Ernőné and Tarján, Rezsőné, eds. (1976) Malaâ matematičeskaâ ènciklopediâ. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0844-3

Keleti, Tamás, ed. (1976) Mathematical models of metabolic regulation. Symposia biologica Hungarica (18.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0919-9

Varga, Tamás, ed. (1976) Mathematik 1. Flussdiagramme, Lochkarten, Wahrscheinlichkeit. Mathematik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0634-3

Fitch, Walter S., ed. (1976) Multiple periodic variable stars. Proceedings of the International Astronomical Union Colloquium No. 29. Held at Budapest 1-5 September 1975. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 76-00114-8

Sohár, Pál, ed. (1976) Mágneses magrezonancia-spektroszkópia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0710-2

Kővágó, László, ed. (1976) Nemzetiségeink jelene. Nemzetiségi füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salánki, János, ed. (1976) Neurobiology of invertebrates. Gastropoda brain. Neurobiology of invertebrates . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1080-4

Braun, T. and Bujdosó, E., eds. (1976) Nuclear methods in physical chemistry. Proceedings of the 8th Radiochemical conference. Mariánské Lázně, April 27-May 2 1975. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0542-8

Hahn, I. and Kákossy, L. and Maróti, E. and Sarkady, J., eds. (1976) Oikumene I. Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0760-9

Steinitz, Wolfgang, ed. (1976) Ostjakologische Arbeiten. 2. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten, Kommentare. Ostjakologische Arbeiten (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wolfram, Ervin and Szekrényesy, Tibor, eds. (1976) Proceedings of the International conference on colloid and surface science. 15-20 September, 1975, Budapest. 2. Discussions and Free Communications. Proceedings of the International conference on colloid and surface science (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0877-X

Lyon, W. S. and Braun, T. and Bujdosó, E., eds. (1976) Proceedings of the International nuclear and atomic activation analysis conference and 19th annual meeting on analytical chemistry in nuclear technology. Gatlinburg, October 14-16, 1975. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1014-6

Kézdi, Árpád and Lazányi, I., eds. (1976) Proceedings of the fifth Budapest conference on soil mechanics and foundation engineering. Budapest, October 12-15, 1976. Proceedings of the Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1138-X

Mózsik, Gy. and Jávor, T., eds. (1976) Progress in peptic ulcer. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1210-6

Tichy, Milon, ed. (1976) Quantitative structure-activity relationships. Proceedings on the Conference on chemical structure-biological activity relationships. Quantitative approaches. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0549-5

Compton, Paul A. and Pécsi, Márton, eds. (1976) Regional development and planning : British and Hungarian case studies. Studies in geography in Hungary (12.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0890-7

Bonfini, Antonio, ed. (1976) Rerum Ungaricarum decades. Tomus 4. pars 2. Appendix, fontes, index. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lissák, Kálmán, ed. (1976) Results in neurochemistry, neuroendocrinology, neurophysiology and behaviour, neuropharmacology, neuropathology, cybernetics. Recent development of neurobiology in Hungary (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0595-9

Enyedi, György, ed. (1976) Rural transformation in Hungary. Studies in geography in Hungary (13.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1025-1

Rényi, Alfréd and Turán, Pál, eds. (1976) Selected papers of Alfréd Rényi 1. 1948-1956. Selected papers of Alfréd Rényi (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0913-X

Rényi, Alfréd and Turán, Pál, eds. (1976) Selected papers of Alfréd Rényi 2. 1956-1961. Selected papers of Alfréd Rényi (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0913-X

Rényi, Alfréd and Turán, Pál, eds. (1976) Selected papers of Alfréd Rényi 3. 1962-1970. Selected papers of Alfréd Rényi (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0913-X

Pál, L. and Szépfalusy, P., eds. (1976) Statistical physics. Proceedings of the international conference. Budapest 25-29 August 1975. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0956-3

Knoll, József, ed. (1976) Symposium on analgesics. Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0920-2

Knoll, József, ed. (1976) Symposium on pharmacology of catecholaminergic and serotonergic mechanism. Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0923-7

Knoll, József, ed. (1976) Symposium on pharmacology of the heart. Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0976-8

Knoll, József, ed. (1976) Symposium on pharmacology of vinca alkaloids. Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0925-3

Knoll, József, ed. (1976) Symposium on prostaglandins. Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0922-9

Knoll, József, ed. (1976) Symposium on recent trends in the development of drug metabolism. Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0924-5

Biró, Endre, ed. (1976) Symposium on the muscle. Symposia biologica Hungarica (17.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1006-5

Hunyady, György and Pataki, Ferenc and Váriné Szilágyi, Ibolya, eds. (1976) Szociálpszichológiai kutatások Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0855-9

Braun, T. and Bujdosó, E., eds. (1976) Tagung Nukleare Analysenverfahren. Entwicklung neuer Methoden. Dresden vom 12 bis 16 Mai, 1975. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor, ed. (1976) Természettudományi lexikon 7., Kiegészítő köt. A-Z. Természettudományi lexikon (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nyilas, József, ed. (1976) Theoretical problems, current structural changes in the world economy. Korunk világgazdasága (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0572-X

Vass, Henrik, ed. (1976) Történelem és tömegkommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0998-9

Szomjas-Schiffert, György, ed. (1976) A finnugor zene vitája 1-2. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1145-2

Csákvári, Béla, ed. (1976) A hidrogénkötés. A kémia újabb eredményei (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0889-3

Jermy, Tibor, ed. (1976) The host-plant in relation to insect behaviour and reproduction : [proceedings of the Symposium held at the Biological Research Institute]. Symposia biologica Hungarica (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0740-4

Beluszky, Pál, ed. (1976) A hátrányos helyzetű területek vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Elmélet, módszer, gyakorlat (14). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7321-07-1

Gunst, Péter and Hoffmann, Tamás, eds. (1976) A magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században, 1849-1949. Agrártörténeti tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1036-7

Enyedi, György, ed. (1976) A magyar népgazdaság fejlődésének területi problémái. Emlékkötet Markos György 70 születénapja alkalmából. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0748-X

Spira, György and Szűcs, Jenő, eds. (1976) A negyvennyolcas forradalom kérdései. Tudományos ülésszak, 1973. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (77). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0932-6

Sebestyén, Gyula, ed. (1976) Építőipar 1. Hatások és tulajdonságok. Műszaki értelmező szótár (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kulcsár, Viktor, ed. (1976) A regionális elemzések módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0910-5

Szabó, Kálmán, ed. (1976) A vállalati alapok optimális kihasználása. A szocialista vállalat (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abaffy, József (1976) A feltétel nélküli függvényminimalizálás kvadratikus befejezésű módszerei. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (47). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-017-3

Andrássy, István (1976) Evolution as a basis for the systematization of nematodes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-273-00968-0

Asszonyi, Csaba and Kapolyi, László (1976) Kőzetek mechanikai jellemzőinek meghatározása. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 2 (4). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém.

Bajkó, Mátyás (1976) Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1020-0

Bakos, István (1976) A szőlőbetakarítás gépesítése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0917-2

Bakó, András (1976) Timer időredukciós programcsomag. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (51). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-023-8

Balogh, Lajos (1976) Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0933-4

Barta, Imre (1976) Selezenka. Anatomija, fiziologija, patologija i klinika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1071-5

Barta, János (1976) Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0945-8

Becker, C. and Zsoldos, Éva and Weber, A. (1976) Dislocation configurations at inclusions in GGG /Gd(3)Ga(5)O(12)/. KFKI Reports (76-06). MTA KFKI.

Bencze, György and Hámori, András (1976) A method for optimizing Fourier holograms. KFKI Reports (76-53). MTA KFKI.

Bendefy, László (1976) Mikoviny Sámuel megyei térképei : Különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (71-72). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-19-4

Benson, Katalin and Gálfi, Béla and Schenker, László (1976) Pszichofarmakonok klinikai hatásának objektív pszichológiai vizsgáló módszerei. Pszichológia a gyakorlatban (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0794-3

Bertényi, Iván (1976) Az országbírói intézmény története a XIV. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0734-X

Berzsenyi, Dániel (1976) Berzsenyi Dániel versei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0630-0

Birulev, V.K. (1976) K°(L)-K°(S) transmission regeneration on hydrogen. KFKI Reports (76-19). MTA KFKI.

Biró, Katalin (1976) Erkölcsi tudatossági szintvizsgálatok és a kísérleti etikaoktatás eredményei az általános iskola negyedik osztályában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0719-6

Bizám, György and Herczeg, János (1976) Logik macht Spass. 85 Aufgaben mit Lösungen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 3-12-168370-5

Bokorné Szegő, Hanna (1976) Az ENSZ helye a nemzetközi jogalkotásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0938-5

Borbándi, Gyula (1976) Der ungarische Populismus. Studia Hungarica (7). Aurora Bücher, München.

Borbély, Sándor (1976) Gellért Oszkár. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0964-4

Bán, Ilona (1976) Iterációs módszerek lineáris rendszerekre. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (56). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-030-0

Bán, Imre (1976) Eszmék és stílusok. Irodalmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0874-5

Bán, Imre (1976) A Karthausi Névtelen műveltsége. Irodalomtörténeti füzetek (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0698-X

Bárdos, Kornél (1976) Pécs zenéje a 18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0985-7

Bárdos, Lajos (1976) Liszt Ferenc, a jövő zenésze. Példagyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bíró, Ferenc (1976) A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Irodalomtörténeti könyvtár (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0879-6

Csath, András and Dajka, Miklós and Nyulas, István (1976) A nagyüzemi tehenészeti telepek információrendszerének számítógépes szervezési koncepciója. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1198-3

Csepeli, György (1976) Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0878-8

Csepinszky, Andor and Hajdu, György and Rácz, Jenő (1976) Input-output techniques. Proceedings of the second Hungarian Conference on Input-Output Techniques. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0891-5

Csillag, Pál (1976) The Augustan laws on family relations. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0941-5

Csizmadia, Andor (1976) A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0713-7

Csáki, Csaba and Varga, Gyula (1976) Vállalatfejlesztési tervek lineáris dinamikus modellje. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0979-2

Csákvári, Béla (1976) Szervetlen vegyületek molekulageometriája. a vegyértékelektronpár taszítási elmélet alapján. A kémia újabb eredményei (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0860-5

Czigány, Lóránt (1976) A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914. Irodalomtörténeti füzetek (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0786-2

Damjanovich, Sándor (1976) Molekulaóriások biofizikája. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1027-8

Degrell, István (1976) Atlas of the diseases of the mammary gland. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0596-7

Diósi, Lajos (1976) An extension of the generator function technique. KFKI Reports (76-39). MTA KFKI.

Diósi, Lajos (1976) A simple method for measuring the moments of multiplicity distribution. KFKI Reports (76-43). MTA KFKI.

Dolmányos, István (1976) A koalíció az 1905-1906 évi kormányzati válság idején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0494-4

Drobni, Sándor (1976) Surgery of the intestines. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0632-7

Dénes, Iván Zoltán (1976) A „realitás” illúziója. A historikus Szekfű Gyula pályafordulója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0722-6

Eckmann, János (1976) Middle Turkic glosses of the Rylands interlinear Koran translation. Bibliotheca orientalis Hungarica (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0984-9

Erdősy, Emil (1976) A gazdasági reform büntetőjogi kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0896-6

Ernst, Jenő (1976) Biology without mysticism. A biophysicist's reflections. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1010-3

Farkas, Ernő (1976) MP 0.2 makroprocesszor általános ismertetése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (53). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-024-6

Farkas, Győző and Horváth, Zoltán György and Lompré, L.-A. and Petite, G. (1976) Anomalous behaviour of surface multiphoton photoeffect induced by single selected ultrashort laser pulses. KFKI Reports (76-45). MTA KFKI.

Farkas, József (1976) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0712-9

Farkas, Márton (1976) Hindenburg. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0903-2

Fekete, Ferenc (1976) Economics of cooperative farming. Objectives and optima in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 90-286-0586-X

Felipe, Edgardo (1976) The design of color, raster-scan graphical displays for process control applications. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (55). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-027-0

Fenyő, István (1976) Az irodalom respublikájáért : irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-1830. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0882-6

Fenyő, István (1976) Vas István. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0948-2

Ferenczy, Endre (1976) From the patrician state to the patricio-plebeian state. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0671-8

Ferge, Zsuzsa (1976) Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0718-8

Fodor, László (1976) A termelőerők területi koncentrációja, agglomerációk, Budapest. Közgazdasági értekezések (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1052-9

Forrai, Jenő (1976) Radiology of haemophilic arthropathies. Haematologia (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1012-X

Földes, János (1976) Basedow-kór. Kórélettan, klinikum. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0947-4

Gadó, Ottó (1976) The economic mechanism in Hungary, how it works in 1976. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1190-8

Galántai, Aurél (1976) Egylépéses módszerek lokális hibabecslései : Doktori értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (46). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-019-X

Gazsó, János and Hajtó, János and Zentai, G. (1976) Kinetics of optical memory switching in chalcogenide thin films. KFKI Reports (76-04). MTA KFKI.

Gegesi Kiss, Pál (1976) Erfahrungen über kinderklinische Psychopathologie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1090-1

Gerencsér, László (1976) Nemlineáris programozási feladatok megoldása szekvenciális módszerekkel : Kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (49). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-020-3

Gonda, Imre (1976) Bismarck. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0900-8

Grabner, György and Vági, Zita (1976) Állattartó épületek klímavizsgálati módszere. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1194-0

Grüner, György (1976) Localized 3d moments in simple metals. KFKI Reports (76-66). MTA KFKI.

Gunst, Péter (1976) Barbarossa Frigyes. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0898-2

Gunst, Péter (1976) V. Károly. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0899-0

Gábori, Miklós (1976) Les civilisation du paléolithique moyen entre Alpes et l'Oural. Esquisse historique. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0637-8

Géczy, Barnabás (1976) Les ammonitines du carixien de la montagne du Bakony. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0670-X

Góczán, László (1976) Metodologičeskij èksperiment èkologičeskoj ocenki zemel'nyh resursov vengrii. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

H. Gyürky, Katalin (1976) Az egykori budai domonkos kolostor. Pannonia, Budapest. ISBN 963 213 016 2

H. Sas, Judit (1976) Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban : Békés megyei életmód-vizsgálat alapján. Szociológiai tanulmányok (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0697-1

Hajdú, József and Sófalvy, Loránd (1976) Az élőmunka- és az anyagráfordítás csökkentése a cukorrépa-termelésben. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1196-7

Harmatta, János and Komoróczy, Géza (1976) Wirtschaft und Gesellschaft im Alten Vorderasien. Internationale Tagung der Keilschriftforscher der sozialistischen Länder. Budapest, 23-25. April 1974. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1015-4

Hazai, György (1976) Vámbéry Ármin. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hermann, Zsuzsanna (1976) Jakob Fugger. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0901-6

Herpy, Miklós (1976) Analoge integrierte Schaltungen Ein Lehrbuch, Schaltungen mit Operationsverstärkern und Analogen Multiplizierern zu entwerfen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0867-2

Herskovits, Mária (1976) Az igényszintvizsgálat felhasználása a pályaválasztási tanácsadásban. Pszichológia a gyakorlatban (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1094-4

Heé, Veronika (1976) Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában. Modern filológiai füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0905-9

Honti, György D. (1976) The nitrogen industry. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0228-3

Horváth, Zoltán (1976) A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0686-6

Hraskó, Péter (1976) Quasiclassical quantization of the magnetic charge. KFKI Reports (76-32). MTA KFKI.

Huszár, Miklós (1976) Impact parameter expansion of fields. KFKI Reports (76-30). MTA KFKI.

Ila, Bálint (1976) Gömör megye. 1. A megye története 1773-ig. Gömör megye . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczédy, János (1976) Analytical applications of complex equilibria. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0513-4

Islamov, Tofik Muslim (1976) Politikai küzdelmek Magyarországon az első világháború előtt 1906-1914. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (81). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1038-3

Jakab, István (1976) A magyar igekötők állományi vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0965-2

Jellinek, Harry (1976) Functional pathology of the endometrium and cervical biopsy specimens. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0687-4

Jánossy, Andor and Lupton, F. G. H. (1976) Heterosis in plant breeding. Proceedings of the seventh congress of EUCARPIA. Budapest, 24-29 June 1974. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0678-5

Jókai, Mór (1976) Egy ember, aki mindent tud. Jókai Mór összes művei. Kisregények (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0770-6

Jókai, Mór (1976) Öreg ember nem vén ember : képzelt regény négy részben. Jókai Mór összes művei. Regények (64). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-02008-9

József, Attila (1976) József Attila válogatott levelezése. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0767-6

Kaba, Melinda (1976) Die römische Orgel von Aquincum 3. Jahrhundert. Musicologia Hungarica. N. F. (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2436-8

Kalmár, I. György (1976) Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon, 1900-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0937-7

Kardos, Lajos (1976) A neuropszichikus információ eredete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0849-4

Kecskeméty, Károly (1976) First and second diurnal harmonics of the Budapest underground cosmic ray telescope data from 1958 to 1963. KFKI Reports (76-81). MTA KFKI.

Kelényi, György (1976) Franz Anton Hillebrandt : 1719-1797. Művészettörténeti füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (1976) Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0988-1

Kocsis, Miklós (1976) High-speed silicon planar-epitaxial switching diodes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0495-2

Kocsondi, András (1976) Modell - módszer. A modellek helye és szerepe a tudományos megismerésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0788-9

Komka, Gyula (1976) Egyszintes terménytárolók és szerkezeti megoldásaik. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1193-2

Kovács, Endre (1976) Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0906-7

Kovács, Mihály (1976) Egységes kisszámítógépes gépgyártástechnológiai tervezőrendszer vázlatos rendszerterve különös tekintettel a monitor rendszerre. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (57). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-031-9

Kretzoi, Miklósné (1976) Az amerikai irodalom kezdetei 1607-1750. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0708-0

Kálmán, Béla (1976) Wogulische Texte mit einem Glossar. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0654-8

Kárteszi, Ferenc (1976) Introduction to finite geometries. Disquisitiones mathematicae Hungaricae (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0229-1

Kézdi, Árpád (1976) Fragen der Bodenphysik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0655-6

Köpeczi, Béla (1976) „Magyarország a kereszténység ellensége”. A Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0883-4

Körmendy, Kinga (1976) A Széchenyi-gyűjtemény (K 163 - K 311). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7304 09 7

Kőháti, Zsolt (1976) Mesterházi Lajos. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1144-4

Laczkó, András (1976) Takáts Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0986-5

Laczó, Ferenc (1976) Mezőgazdasági árpolitika a fejlett tőkésországokban. Közgazdasági értekezések (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0895-8

Lakatos, Mária and Levendel, László (1976) Légzésrehabilitáció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0946-6

Lampert, Vera (1976) Bartók Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1045-6

Lelley, János (1976) Wheat breeding. Theory and practice. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1091-X

Lizanec, Péter (1976) Vengerskie zaimstvovaniâ v ukrainskih govorah Zakarpat'â. Vengersko-ukrainskie mežâzykovye svâzi. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0983-0

Magyari Beck, István (1976) Kísérlet a tudományos alkotás produktumának interdiszciplináris meghatározására. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0963-6

Marton, Ádám (1976) Az osztrák és a magyar fogyasztói árpolitika és áralakulás, 1945-1972. Közgazdasági értekezések (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0799-4

Maróti, Mihály (1976) A növényi szövettenyésztés alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0960-1

Mihály, László and Sólyom, Jenő (1976) Renormalization group treatment of three-dimensional ordering in a system of weakly coupled linear chains. KFKI Reports (76-02). MTA KFKI.

Mike, Zsuzsa (1976) Légifénykép-interpretálás és a természeti erőforrások feltárása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0638-6

Mink, János and Kemény, G. and Mink, L.M. (1976) Computer programs for vibrational spectroscopy in ALGOL. KFKI Reports (76-47). MTA KFKI.

Molnár, László (1976) Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1067-7

Moravcsik, Gyula (1976) Einführung in die Byzantinologie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 3-534-05670-1

Mészáros, István (1976) Iskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról. Nyelvtudományi értekezések (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0888-5

Nagy, Ferenc (1976) A tanárok kérdéskultúrája. Oktatáslélektani kísérlet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0865-06

Nagy, T. and Mezey, G. and Kótai, Endre and Gyulai, József and Révész, Péter (1976) Lattice location and electrical behaviour of group III and V elements implanted into silicon. KFKI Reports (76-24). MTA KFKI.

Niederhauser, Emil (1976) Nagy Frigyes. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0902-4

Náray, Zsolt (1976) Laser und ihre Anwendungen. Eine Einführung. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0344-1

Paládi-Kovács, Attila (1976) Fényes Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1041-3

Papp, Ferenc and Szépe, György (1976) Papers in computational linguistics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0274-7

Papp, Sándor (1976) Helyzetkép a szovjet tájkutatások jelenlegi állásáról. Természetföldrajzi Dokumentáció (9). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Pataki, Ferenc (1976) Utak és válaszutak a mai szociálpszichológiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1001-4

Pintér, Zoltán (1976) Művészet és realizmus. Megjegyzések egy vita kapcsán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0909-1

Pottas, Warren A. (1976) Computer aided design : A proposal for a synergistic graphic drafting system based on an evaluation of the Hungarian DIALOGUS system. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (52). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-026-2

Puri, N. N. (1976) Multi element fault isolation in electronic circuits. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (54). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-025-4

Pál, Lajos (1976) Rónay Jácint. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1044-8

Pál, Lénárd (1976) Újabb irányzatok a szilárdtestkutatásban : gondolatok a hazai szilárdtestkutatásról. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1075-8

Pálhegyi, Ferenc (1976) Gyermekek frusztrációs próbája. Pszichológia a gyakorlatban (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0931-8

Péter, Rózsa (1976) Rekursive funktionen in der Komputer-Theorie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0509-6

Radácsy, László and Kiss, Lajos (1976) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radó, György (1976) A Szovjetunió uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon. Modern filológiai füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0875-3

Ruzsa, Imre (1976) Die Begriffswelt der Mathematik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0636-X

Sarlós, Béla (1976) Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1004-9

Saygun, Adnan A. (1976) Béla Bartók's folk music research in Turkey. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0377-8

Saygun, Adnan A. (1976) Béla Bartók’s folk music research in Turkey. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Selye, János (1976) Stressz distressz nélkül. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1106-1

Seshadri, T. R. (1976) Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds VII. Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simonyi, János (1976) Noninvasive evaluation of human circulation. Clinical clinicopharmacological and data processing aspects. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0782-X

Sipos, Lajos (1976) Babits Mihály és a forradalmak kora. Irodalomtörténeti füzetek (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1053-7

Somogyi, Éva (1976) A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az osztrák-német liberálisok útja a kiegyezéshez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0856-7

Stepanov, Sergeevič Jurij (1976) Szemiotika. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0772-2

Strehó, Mária (1976) Stiff típusú közönséges differenciálegyenletek megoldásáról. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (48). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-018-1

Sz. Borsos, Olga (1976) A szarvas kerep = Lotus corniculatus L. Kultúrflóra (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1070-7

Sz. Farkas, Márta (1976) Bartalus István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1042-1

Szabó, Dániel (1976) A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében 1915-1918. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (79). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0907-5

Szabó, István (1976) Agrárforradalom a Viharsarokban, 1945-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1110-X

Szabó, István (1976) Jobbágyok - parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0866-4

Szebenyi, Péterné (1976) A morális tudatosság és értékrendszer problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0797-8

Szejtli, József (1976) Säurehydrolyse glykosidischer Bindungen. Einfluss von Struktur und Reaktionsbedingungen auf die Säurespaltung von Glykosiden, Disacchariden, Oligo- und Polysacchariden. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0520-7

Szende, Tamás (1976) A beszédfolyamat alaptényezői. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1066-9

Szendrő, Péter (1976) A járvaszecskázó gépekben lejátszódó silókukorica-aprítási folyamat elemzése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1054-5

Szontágh, Ferenc (1976) Wirkungsmechanismus oraler Progestagene. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0497-9

Szujkó-Lacza, Júlia (1976) Az ánizs = Pimpinella anisum L. Kultúrflóra (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1093-6

Szádeczky-Kardoss, Gyula (1976) Proceedings of the seventh International symposium on earth tides. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0644-0

Szántay, Csaba and Novák, Lajos (1976) Prosztaglandinok szintézise. A kémia újabb eredményei (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1092-8

Szász, Iván (1976) A uniform law on international sales of goods. The CMEA general conditions. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0787-0

Széles, Klára (1976) Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1033-2

Szénay, László (1976) A vertikális kapcsolatok érdekeltségi problémái az élelmiszertermelésben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0795-1

Szücs, Ervin (1976) Dialoge über technische Prozesse. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sántha, Pál (1976) Az iskola és a művelődési otthon együttműködése. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1005-7

Sárdi, Margit (1976) Petrőczy Kata Szidónia költészete. Irodalomtörténeti füzetek (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0991-1

Sós, József and Gáti, Tibor and Csalay, L. and Dési, I. (1976) Patogenez boleznej civilizacii. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0978-4

Takács, Lajos (1976) Egy irtásfalu földművelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0880-X

Takács, László (1976) Mössbauer investigation of the magnetic anisotropy and electronic structure of a metallic glass. KFKI Reports (76-36). MTA KFKI.

Tarnay, Katalin (1976) Computer networks. KFKI Reports (76-51). MTA KFKI.

Terjék, József (1976) Collection of Tibetan MSS and xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-17-8

Treer, Robert (1976) A syntax macro definition language. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (50). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-022-X

Trócsányi, Zsolt (1976) Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései. Adalékok az erdélyi rendiség történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (76). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0843-5

Tóth, Kálmán (1976) Hadronic currents in the infinite momentum frame. KFKI Reports (76-40). MTA KFKI.

Tóth, Lajos (1976) Orosz-magyar katonai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1021-9

Tóth, László and Patkós, István (1976) Tehenészeti telepek műszaki-ökonómiai értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1195-9

Urbanek, János (1976) Az anyagszerkezet elméleti kérdései az elektrotechnikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0724-2

Varga, Gyula (1976) Mátrixok általánosított inverze. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (58). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-032-7

Varga, László (1976) The VDL graph. KFKI Reports (76-28). MTA KFKI.

Varga, László (1976) The abstractions of machine dependent program forms. KFKI Reports (76-11). MTA KFKI.

Veress, Zoltán (1976) Jókai természettudománya. Kriterion, Budapest.

Vida, István (1976) A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0940-7

Vágó, Eszter (1976) Die Gräberfelder von Intercisa. Die Gräberfelder von Intercisa . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1139-8

Zimányi, Vera (1976) Magyarország az európai gazdaságban 1600-1650. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (80). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1037-5

Zágoni, György and Kardos, János (1976) Vontatott takarmánykeverő kiosztók. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1201-7

sine, nomine (1976) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1975. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ágh, Attila (1976) "A német ideológia" történetfelfogása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0958-X

Ágoston, György (1976) A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0798-6

This list was generated on Fri Mar 1 18:13:09 2024 CET.