REAL-EOD

Items where Year is 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 60.

Farkas, Gábor, ed. (1976) A Dunántúl településtörténete I. A Dunántúl településtörténete, 1 . MTA VEAB.

UNSPECIFIED, ed. (1976) The 150th anniversary of the Library of the Hungarian Academy of Sciences : Addresses of the foreign guests. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Rózsa, György and Fekete, Gézáné and F. Csanak, Dóra and Szejdovitz, Éva and Székely, Dániel and Tőkés, László, eds. (1976) Biblioteka Vengerskoj Akademii Nauk : 1826-1976. Biblioteka Vengerskoj Akademii Nauk, Budapest. ISBN 963-7301-14-3

Rejtő, István (sorozatszerk.), ed. (1976) Fejezetek a 150 éves Akadémiai Könyvtár történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (2/77). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 18 6

Terjék, József, ed. (1976) Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-05-4

Rózsa, György and Fekete, Gézáné and F. Csanak, Dóra and Szeidovitz, Éva and Székely, Dániel and Tőkés, László, eds. (1976) The Library of the Hungarian Academy of Sciences : 1826-1976. Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7301-13-5

Rózsa, György and Fekete, Gézáné and F. Csanak, Dóra and Apor, Éva and Székely, Dániel and Tőkés, László, eds. (1976) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : 1826-1976. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-12-7

Fekete, Gézáné, ed. (1976) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi munkássága 1950-1975 (Bibliográfia). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (1/76). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 15 1

Keleti, Tamás, ed. (1976) Mathematical models of metabolic regulation. Symposia biologica Hungarica (18.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0919-9

Compton, Paul A. and Pécsi, Márton, eds. (1976) Regional development and planning : British and Hungarian case studies. Studies in geography in Hungary (12.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0890-7

Enyedi, György, ed. (1976) Rural transformation in Hungary. Studies in geography in Hungary (13.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1025-1

Biró, Endre, ed. (1976) Symposium on the muscle. Symposia biologica Hungarica (17.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1006-5

Jermy, Tibor, ed. (1976) The host-plant in relation to insect behaviour and reproduction : [proceedings of the Symposium held at the Biological Research Institute]. Symposia biologica Hungarica (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0740-4

Beluszky, Pál, ed. (1976) A hátrányos helyzetű területek vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Elmélet, módszer, gyakorlat (14). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7321-07-1

Abaffy, József (1976) A feltétel nélküli függvényminimalizálás kvadratikus befejezésű módszerei. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (47). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-017-3

Asszonyi, Csaba and Kapolyi, László (1976) Kőzetek mechanikai jellemzőinek meghatározása. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 2 (4). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém.

Bakó, András (1976) Timer időredukciós programcsomag. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (51). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-023-8

Becker, C. and Zsoldos, Éva and Weber, A. (1976) Dislocation configurations at inclusions in GGG /Gd(3)Ga(5)O(12)/. KFKI Reports (76-06). MTA KFKI.

Bencze, György and Hámori, András (1976) A method for optimizing Fourier holograms. KFKI Reports (76-53). MTA KFKI.

Bendefy, László (1976) Mikoviny Sámuel megyei térképei : Különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (71-72). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-19-4

Birulev, V.K. (1976) K°(L)-K°(S) transmission regeneration on hydrogen. KFKI Reports (76-19). MTA KFKI.

Borbándi, Gyula (1976) Der ungarische Populismus. Studia Hungarica (7). Aurora Bücher, München.

Bán, Ilona (1976) Iterációs módszerek lineáris rendszerekre. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (56). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-030-0

Diósi, Lajos (1976) An extension of the generator function technique. KFKI Reports (76-39). MTA KFKI.

Diósi, Lajos (1976) A simple method for measuring the moments of multiplicity distribution. KFKI Reports (76-43). MTA KFKI.

Farkas, Ernő (1976) MP 0.2 makroprocesszor általános ismertetése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (53). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-024-6

Farkas, Győző and Horváth, Zoltán György and Lompré, L.-A. and Petite, G. (1976) Anomalous behaviour of surface multiphoton photoeffect induced by single selected ultrashort laser pulses. KFKI Reports (76-45). MTA KFKI.

Felipe, Edgardo (1976) The design of color, raster-scan graphical displays for process control applications. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (55). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-027-0

Galántai, Aurél (1976) Egylépéses módszerek lokális hibabecslései : Doktori értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (46). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-019-X

Gazsó, János and Hajtó, János and Zentai, G. (1976) Kinetics of optical memory switching in chalcogenide thin films. KFKI Reports (76-04). MTA KFKI.

Gerencsér, László (1976) Nemlineáris programozási feladatok megoldása szekvenciális módszerekkel : Kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (49). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-020-3

Grüner, György (1976) Localized 3d moments in simple metals. KFKI Reports (76-66). MTA KFKI.

Góczán, László (1976) Metodologičeskij èksperiment èkologičeskoj ocenki zemel'nyh resursov vengrii. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

H. Gyürky, Katalin (1976) Az egykori budai domonkos kolostor. Pannonia, Budapest. ISBN 963 213 016 2

Hazai, György (1976) Vámbéry Ármin. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hraskó, Péter (1976) Quasiclassical quantization of the magnetic charge. KFKI Reports (76-32). MTA KFKI.

Huszár, Miklós (1976) Impact parameter expansion of fields. KFKI Reports (76-30). MTA KFKI.

Kecskeméty, Károly (1976) First and second diurnal harmonics of the Budapest underground cosmic ray telescope data from 1958 to 1963. KFKI Reports (76-81). MTA KFKI.

Kovács, Mihály (1976) Egységes kisszámítógépes gépgyártástechnológiai tervezőrendszer vázlatos rendszerterve különös tekintettel a monitor rendszerre. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (57). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-031-9

Körmendy, Kinga (1976) A Széchenyi-gyűjtemény (K 163 - K 311). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7304 09 7

Lampert, Vera (1976) Bartók Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1045-6

Mihály, László and Sólyom, Jenő (1976) Renormalization group treatment of three-dimensional ordering in a system of weakly coupled linear chains. KFKI Reports (76-02). MTA KFKI.

Mink, János and Kemény, G. and Mink, L.M. (1976) Computer programs for vibrational spectroscopy in ALGOL. KFKI Reports (76-47). MTA KFKI.

Nagy, T. and Mezey, G. and Kótai, Endre and Gyulai, József and Révész, Péter (1976) Lattice location and electrical behaviour of group III and V elements implanted into silicon. KFKI Reports (76-24). MTA KFKI.

Paládi-Kovács, Attila (1976) Fényes Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1041-3

Papp, Sándor (1976) Helyzetkép a szovjet tájkutatások jelenlegi állásáról. Természetföldrajzi Dokumentáció (9). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Pottas, Warren A. (1976) Computer aided design : A proposal for a synergistic graphic drafting system based on an evaluation of the Hungarian DIALOGUS system. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (52). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-026-2

Puri, N. N. (1976) Multi element fault isolation in electronic circuits. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (54). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-025-4

Pál, Lajos (1976) Rónay Jácint. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1044-8

Strehó, Mária (1976) Stiff típusú közönséges differenciálegyenletek megoldásáról. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (48). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-018-1

Sz. Farkas, Márta (1976) Bartalus István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1042-1

Takács, László (1976) Mössbauer investigation of the magnetic anisotropy and electronic structure of a metallic glass. KFKI Reports (76-36). MTA KFKI.

Tarnay, Katalin (1976) Computer networks. KFKI Reports (76-51). MTA KFKI.

Terjék, József (1976) Collection of Tibetan MSS and xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-17-8

Treer, Robert (1976) A syntax macro definition language. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (50). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-022-X

Tóth, Kálmán (1976) Hadronic currents in the infinite momentum frame. KFKI Reports (76-40). MTA KFKI.

Varga, Gyula (1976) Mátrixok általánosított inverze. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (58). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-032-7

Varga, László (1976) The VDL graph. KFKI Reports (76-28). MTA KFKI.

Varga, László (1976) The abstractions of machine dependent program forms. KFKI Reports (76-11). MTA KFKI.

sine, nomine (1976) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1975. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 17 09:27:43 2021 CEST.