REAL-EOD

Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 135.

Book

Nemes, István, ed. (1991) A Dunántúl településtörténete VIII. A Dunántúl településtörténete, 8 . MTA VEAB, MTA PAB.

Tonk, Sándor, ed. (1991) Albizálás erdélyi városokban és falvakban : Kiss Sámuel enyedi diák gyűjtőútja, 1797. Peregrinatio Hungarorum (9). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-858-7

Bencsik, János and Szakál, Jenőné, eds. (1991) Az 1990. szeptember 21-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Tokaj és Hegyalja (5). Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc. ISBN 963-7221-352

Lovas, István, ed. (1991) Az atommagok kollektiv gerjesztései. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963055822X

Csákvári, Béla, ed. (1991) Biokatalízis a szintetikus kémiában. A kémia újabb eredményei (73). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5865-3

Magyar, Miklós, ed. (1991) Cahiers d'études hongroises. Cahiers d'études hongroises (3). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

UNSPECIFIED, ed. (1991) ELLA : Elektronikus Levelező rendszer : 4.2 verzió. IIF Dokumentumok . Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest.

Monok, István and Németh, Noémi and Tonk, Sándor and Jakó, Zsigmond, eds. (1991) Erdélyi könyvesházak : 2., Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-23-8

Czeizel, Endre and Benkmann, H.-G. and Goedde, H. W., eds. (1991) Genetics of the Hungarian population. Ethnic aspects, genetic markers, ecogenetics and disease spectrum. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5767 3

Szentesi, Árpád and Jermy, Tibor, eds. (1991) Insects-Plants '89 : [proceedings of the 7th International Symposium on Insect-Plant Relationships ... Budapest, ... July 3-8, 1989]. Symposia biologica Hungarica (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5957-9

Mezei, György Iván and Bayer, József and Jung, Werner and Meyer, Gert, eds. (1991) Ist der Sozialismus zu retten? : Briefwechsel zwischen Georg Lukács und Werner Hofmann. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (10). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-04-1646-8

Borsa, Iván, ed. (1991) A Justh család levéltára, 1274-1525. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5833 5

Thurnher, Eugen, ed. (1991) „Kakanien”. Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 370-01-1857-0

Domonkos, Ottó, ed. (1991) Kézművesség. Magyar néprajz (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6013-5

Marosi, Sándor, ed. (1991) Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, 1951-1991. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 963-7395-25-3

Gregorovicz, Anikó, ed. (1991) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1990. évi beszámoló jelentése és 1991. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ortutay, Gáborné and Szabó, Márta, eds. (1991) A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának szervezeti felépítése : a szak- és munkabizottságok tisztségviselőinek, tagjainak név és címjegyzéke, 1991-1993. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

V. Ecsedy, Judit, ed. (1991) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 8. köt. : Függelék : Hazai, 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája : Nomda- és kiadástörténeti mutató : az 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz (a VI. kötet kiegészítése). Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-285-7

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor, eds. (1991) Meteor csillagászati évkönyv 1992. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Görög, Veronika, ed. (1991) Miklós Fils-de-jument. Contes d'un tzigane Hongrois. János Berki raconte…. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5790-8

Kemény, Gábor, ed. (1991) Normatudat — nyelvi norma. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (8). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Pécsi, Márton and Schweitzer, Ferenc, eds. (1991) Quaternary environment in Hungary : contribution of the Hungarian National Committee to the XIIIth INQUA Congress Beijing, China, August 1991. Studies in geography in Hungary (26.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6080-1

Szende, Tamás, ed. (1991) Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (23). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 50 0

Fialovszky, Lajos, ed. (1991) Surveying instruments and their operational principles. Developments in geotechnical engineering (62). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6107-7

Jankovics, József, ed. (1991) Teleki Sámuel albuma. Peregrinatio Hungarorum (8). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-859-5

Rétvári, László, ed. (1991) Természeti erőforrások : kutatási eredmények összefoglalása. Elmélet, módszer, gyakorlat (50). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-10-5

Kiss, Endre József, ed. (1991) A Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek évkönyve 1989/1990. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak.

Cséfalvay, Zoltán, ed. (1991) Visszaszámlálás Rudabányán. Elmélet, módszer, gyakorlat (52). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-11-3

Bartha, Magdolna and Brdar Szabó, Rita, eds. (1991) Von der Schulgrammatik zur allgemeinen Sprachwissenschaft : Beiträge zur Gedenktagung für Professor János Juhász. Budapester Beiträge zur Germanistik (23.). ELTE, Budapest.

Gábor, László and Szalai, Júlia, eds. (1991) A drágaságról : adalékok az infláció politikai szociológiájához és gazdaságtanához. Szociálpolitikai Értesítő (1991). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Tompa, Károly, ed. (1991) A fa alaku fűzek. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának erdészeti kismonográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6210-3

Benkő, Loránd, ed. (1991) A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5977-3

Jankovics, József and Kósa, László and Nyerges, Judit and Seidler, Wolfram, eds. (1991) A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében = Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest - Bécs. ISBN Össz.: 963-01-9904-1; 1. köt.: 963-01-9905-X; 2. köt.: 963-04-0902-X

Kósa, László, ed. (1991) A magyarságtudomány kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5769-X

Kollár, Lajos, ed. (1991) A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5679 0

Jankovics, József, ed. (1991) Énekek és versek, 1686-1700. Régi magyar költők tára. XVII. század (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5874-2

Sz. Bakró-Nagy, Marianne and Kontra, Miklós, eds. (1991) A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-8461-51-9

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1991) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1992. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Ali Paşa, Kadizâde (1991) The Hungarian letters of Ali Pasha of Buda, 1604-1616. Bibliotheca orientalis Hungarica (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5908-5

Avancini, Nikolaus von (1991) Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum : Nürnberg, 1664. Bibliotheca Hungarica antiqua (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5668-5

Bazin, Louis (1991) Les systemes chronologiques dans le monde turc ancien. Bibliotheca orientalis Hungarica (34). Akadémiai Kiadó - Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Budapest - Paris. ISBN 963-05-5614-6

Benedek, Pál (1991) A modul elv : akadémiai székfoglaló : 1988. február 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5930-7

Bessenyei, György (1991) Idegen nyelvű munkák és fordítások, 1773-1781. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5859-9

Bessenyei, György (1991) Költemények. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5813-0

Bogdán, István (1991) Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5838 6

Botka, Ferenc (1991) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1945-1970 : személyi rész. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0306-9 [összkiadás]

Buday-Sántha, Attila (1991) A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása és a környezetvédelem. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5569-7

Bujtás, Zoltán (1991) A méhlegelő. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6017-8

Burger, Sz. Alice (1991) Die Skulpturen des Stadtgebietes von Sopianae und des Gebietes zwischen der Drau und der Limesstrecke Lussonium-Altinum. Corpus signorum Imperii Romani. Ungarn (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5595-6

Bálint, Csanád (1991) Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (Kom. Csongrád). Varia archaeologica Hungarica (4.). Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest. ISBN 9637391592

Bálint, Csanád (1991) Südungarn im 10. Jahrhudert. Studia Archaeologica (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5588-9

Bérczi, Szaniszló (1991) Kristályoktól bolygótestekig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5842 4

Clark, Raymond C. (1991) The ESL miscellany. A treasury of cultural and linguistic information. Akadémiai Kiadó - Pro Lingua Associates, Budapest. ISBN 963-05-6576-5

Csáki, Csaba (1991) Az agrárfejlődés dilemmái a rendszerelemzés tükrében : akadémiai székfoglaló : 1988. január 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5973-0

Csúcs, Sándor and Honti, László and Salánki, Zsuzsa and Varga, Judit (1991) Statistik der Uralischen Lautentsprechungen. Linguistica, Series B. Documenta (1). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Dolinay, Gyula (1991) Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka. Kassák Kiadó, Budapest. ISBN 9637765166

Domokos, Péter (1991) Barna Ferdinánd. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630559609

Erdélyi, János (1991) Irodalmi tanulmányok és pályaképek. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5841-6

Erdélyi, János (1991) Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5556-5

Fazekas, Patrik (1991) Erősen korrelált elektronállapotok nehéz fermionos rendszerekben és szemcsés szupravezetőkben. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray, R. Katalin and Hegedűs, T. András (1991) Két tanulmány a cigány gyermekekről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6092-5

Földiák, Gábor (1991) Szénhidrogének impulzusradiolizise. A kémia újabb eredményei (72). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5739-8

Gazda, Anikó (1991) Zsinagógák és zsidó közösségek Magyarországon. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest.

Gunst, Péter (1991) Die bäuerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (192). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5731-2

Gyenis, Vilmos (1991) Hermányi Dienes József, 1699-1763. Irodalomtörténeti füzetek (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6045-3

Györffy, Katalin (1991) Kultúra és életforma a 18. századi Magyarországon : idegen utazók megfigyelései. Művészettörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558440

H. Gyürky, Katalin (1991) Üvegek a középkori Magyarországon. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest. ISBN 963-7096-27-2

Hapák, József and Takács, Béla (1991) "Uram, hajlékodat, szeretem házadat..." : Református művészet Magyarországon. Officina Nova, Budapest. ISBN 963 7836 24 1

Hargittai, István (1991) Molekulageometria a kémiai változásokban : akadémiai székfoglaló : 1987. október 20. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630559323

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Argumentum : Zrínyi, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Heckenast, Gusztáv (1991) A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában, a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5752-5

Heltai, Jenő (1991) Utazás enmagam körül. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6001-1

Hisrich, Robert D. (1991) Vállalkozás: új vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése. Menedzsersorozat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6049-4

Horváth, László (1991) Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből. Nyelvtudományi értekezések (133). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5936-6

Igmándy, Zoltán (1991) A magyar erdők taplógombái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6048-8

Ilson, Robert (1991) Assembling, analysing and using a corpus of authentic language. Linguistica, Series C. Relationes (4). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Iványi, Emma (1991) Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége 1681-1713. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5716 9

Jakó, Klára (1991) Erdélyi könyvesházak : 1., Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója, 1579-1604. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-811-0

Johanson, Lars (1991) Linguistische Beiträge zur Gesamtturkologie. Bibliotheca orientalis Hungarica (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6044-5

Jürgensen, H. and Migliorini, F. and Szép, J. (1991) Semigroups. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6046-1

Kemény, Gábor (1991) Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (7). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kerényi, Attila (1991) Talajerózió. Térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5795 9

Kiefer, Ferenc (1991) A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai : akadémiai székfoglaló : 1988. február 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5955-2

Kokas, Károly (1991) Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. Olvasmánytörténeti dolgozatok (3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-11-4

Kovács, György (1991) Állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslése. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5812-2

Krausz, Tamás (1991) Pártviták és történettudomány. Viták „az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól”, különös tekintettel az 1920-as évekre. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5864-5

Kulcsár, Zsuzsanna (1991) Pszichopátia. Pszichológiai műhely (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5934-X

Kájoni, János (1991) Fekete könyv : az erdélyi ferences kusztódia története : Kájoni János kézirata, 1684. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (31). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-809-9

Kénosi Tőzsér, János (1991) De typographiis et typographis unitariorum in Transylvania ; Bibliotheca scriptorum Transylvano - Unitariorum. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (32). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-880-3

Ködöböcz, József (1991) Sárospatak a magyar művelődés történetében. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala, Sárospatak. ISBN 963 03 3334 1

Köpeczi, Béla (1991) A bujdosó Rákóczi. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5933-1

Kútfalvi, Oszkár (1991) Újságpaloták. Irodalomtörténeti füzetek (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5895-5

Lengyel, Balázs (1991) Újhold-Évkönyv 1991. Újhold-Évkönyv, 1-2. . Magvető, Budapest.

Lányiné Engelmayer, Ágnes and Marton, Klára (1991) Értelmi fogyatékosok szociális teljesítményeinek vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5661-8

Mannoni, Pierre (1991) A félelem. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5858-0

Molnár, Pál (1991) Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 636-05-5938-2

Morava, Endre and Antoni, Ferenc (1991) Az emberi táplákozás alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5903 X

Móra, László (1991) Korach Mór. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-056-037-2

Müller, Antal (1991) Interaction and determination. Attempt at elaborating an up-to-date theory of determinacy in natural philosophy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5552-2

N. Abaffy, Csilla (1991) Veres Péter kéziratos hagyatéka (Ms 5470 - Ms 5517). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (20). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 73023 71 9

N. Szabó, József (1991) A koaliciós pártok felsőoktatási és tudománypolitikája, 1944 ősze - 1946 ősze. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5989-7

Nagy, Olga (1991) Cifra János meséi. Új magyar népköltési gyűjtemény (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5860-2

Nemetz, Tibor (1991) Algoritmusos adatvédelem. Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6093-3

Nyerges, László (1991) Goldoni velencei komédiaszínháza. Egy XVIII. századi színházi reform története. Modern filológiai füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5902-1

Németh, Andor (1991) József Attila. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5633-2

Németh, G. Béla (1991) Péterfy Jenő. Irodalomtörténeti füzetek (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5935-8

Németh, Gábor and Horváth, László (1991) Számítógéparchitekturák. Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6277-4

Ortega y Gasset, José (1991) A szerelemről : három tanulmány. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5995-1

Paládi-Kovács, Attila (1991) Ortutay Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-055-961-7

Papp, Jenő (1991) Fürkészdarázs-alkatúak XI/A. = Ichneumonoidea XI/A. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 11 (167). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5832-7

Patkós, István and Földi, Péter and Munkácsi, László and Szabó, Tibor and Velez, Dezső (1991) Nagyüzemi állattartó telepek rekonstrukciói. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (81). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5994-3

Priszter, Sz. (1991) Mutatók a IV/A. kötethez (IV/F/1.) 4/A/F1. Szőlőfélék - Ernyősvirágaztúak - Érdeslevelűek - Somfélék. Magyarország kultúrflórája (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Puskás, Ildikó (1991) India bibliográfia. Bibliotheca orientalis Hungarica (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5591-3

Pécsi, Márton (1991) Geomorfológia és domborzatminősítés. Elmélet, módszer, gyakorlat (53). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-26-1

Rédei, Károly (1991) Uralisches etymologisches Wörterbuch. Register. Uralisches etymologisches Wörterbuch (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3067-8

Sebestyén, Ede (1991) Mozart és Magyarország. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5958-7

Sipos, Gábor (1991) A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-09-2

Sipos, Péter (1991) Die Sozialdemokratische Partei Ungarns und die Gewerkschaften 1890-1944. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (193). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5681-2

Solymossy, Sándor (1991) A "vasorrú bába" és mitikus rokonai : válogatott tanulmányok. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5831-9

Szabó, Károly and Hellebrant, Árpád (1991) Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 2. füzet. Régi magyar könyvtár (RMK) . Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963 05 5431 3

Szegedy-Maszák, Mihály (1991) Márai Sándor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5972-2

Szigeti, József (1991) Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája : akadémiai székfoglaló : 1988. április 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5956-0

Széles, Gyula (1991) A tenyészállatimport gazdasági értékelése és hatása szarvasmarhatenyésztésünk fejlődésére. Az agrárgazdaság aktuális kérdései (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6097-6

Takács, Péter (1991) Deák Ferenc politikai pályája, 1849-1865. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5586-3

Tarnay, Katalin (1991) Protocol specification and testing. Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5861-0

Teplán, István (1991) A gonadoliberinek szerepe, hatásmechanizmusa és alkalmazása a szaporodási folyamatokban : akadémiai székfoglaló : 1987. december 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5931-5

Terplán, Zénó (1991) Fonó Albert. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6036 4

Varga, András (1991) A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-10-6

Varga, József (1991) Angewandte Optimierung. Akadémiai Kiadó - BI-Wissenschaftsverlag - Brockhaus, Budapest ; Mannheim. ISBN 963-05-5717-7

Vargha, Ágnes (1991) Shakespeare-drámák magyarul. Az Ahogy tetszik, az Antonius és Kleopatra és A vihar magyar fordításainak összehasonlító elemzése. Modern filológiai füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5747-9

Vojnits, András and Uherkovich, Ákos and Ronkay, László and Peregovits, László (1991) Medvelepkék, szenderek és szövőlepkék = Arctiidae, Sphinges et Bombyces. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 (166). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4836-4

Voltaire, (1991) Voltaire válogatott filozófiai írásai. Filozófiai írók tára, Új folyam (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5730-4

Vörös, Imre (1991) Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5663-4

Zieme, Peter (1991) Die Stabreimtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang. Studien zur alttürkischen Dichtung. Bibliotheca orientalis Hungarica (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5301-5

sine, nomine (1991) Begegnungen mit Musil. Budapester Beiträge zur Germanistik (22). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-649-1

This list was generated on Tue Apr 16 13:17:53 2024 CEST.