REAL-EOD

Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 45.

Nemes, István, ed. (1991) A Dunántúl településtörténete VIII. A Dunántúl településtörténete, 8 . MTA VEAB, MTA PAB.

Tonk, Sándor, ed. (1991) Albizálás erdélyi városokban és falvakban : Kiss Sámuel enyedi diák gyűjtőútja, 1797. Peregrinatio Hungarorum (9). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-858-7

Lovas, István, ed. (1991) Az atommagok kollektiv gerjesztései. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963055822X

Magyar, Miklós, ed. (1991) Cahiers d'études hongroises. Cahiers d'études hongroises (3). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Monok, István and Németh, Noémi and Tonk, Sándor and Jakó, Zsigmond, eds. (1991) Erdélyi könyvesházak : 2., Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-23-8

Szentesi, Árpád and Jermy, Tibor, eds. (1991) Insects-Plants '89 : [proceedings of the 7th International Symposium on Insect-Plant Relationships ... Budapest, ... July 3-8, 1989]. Symposia biologica Hungarica (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5957-9

Mezei, György Iván and Bayer, József and Jung, Werner and Meyer, Gert, eds. (1991) Ist der Sozialismus zu retten? : Briefwechsel zwischen Georg Lukács und Werner Hofmann. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (10). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-04-1646-8

Marosi, Sándor, ed. (1991) Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, 1951-1991. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 963-7395-25-3

Gregorovicz, Anikó, ed. (1991) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1990. évi beszámoló jelentése és 1991. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ortutay, Gáborné and Szabó, Márta, eds. (1991) A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának szervezeti felépítése : a szak- és munkabizottságok tisztségviselőinek, tagjainak név és címjegyzéke, 1991-1993. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

V. Ecsedy, Judit, ed. (1991) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 8. köt. : Függelék : Hazai, 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája : Nomda- és kiadástörténeti mutató : az 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz (a VI. kötet kiegészítése). Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-285-7

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor, eds. (1991) Meteor csillagászati évkönyv 1992. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Pécsi, Márton and Schweitzer, Ferenc, eds. (1991) Quaternary environment in Hungary : contribution of the Hungarian National Committee to the XIIIth INQUA Congress Beijing, China, August 1991. Studies in geography in Hungary (26.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6080-1

Szende, Tamás, ed. (1991) Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (23). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 50 0

Jankovics, József, ed. (1991) Teleki Sámuel albuma. Peregrinatio Hungarorum (8). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-859-5

Rétvári, László, ed. (1991) Természeti erőforrások : kutatási eredmények összefoglalása. Elmélet, módszer, gyakorlat (50). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-10-5

Cséfalvay, Zoltán, ed. (1991) Visszaszámlálás Rudabányán. Elmélet, módszer, gyakorlat (52). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-11-3

Bartha, Magdolna and Brdar Szabó, Rita, eds. (1991) Von der Schulgrammatik zur allgemeinen Sprachwissenschaft : Beiträge zur Gedenktagung für Professor János Juhász. Budapester Beiträge zur Germanistik (23.). ELTE, Budapest.

Gábor, László and Szalai, Júlia, eds. (1991) A drágaságról : adalékok az infláció politikai szociológiájához és gazdaságtanához. Szociálpolitikai Értesítő (1991). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Benkő, Loránd, ed. (1991) A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5977-3

Jankovics, József and Kósa, László and Nyerges, Judit and Seidler, Wolfram, eds. (1991) A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében = Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest - Bécs. ISBN Össz.: 963-01-9904-1; 1. köt.: 963-01-9905-X; 2. köt.: 963-04-0902-X

Sz. Bakró-Nagy, Marianne and Kontra, Miklós, eds. (1991) A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-8461-51-9

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1991) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1992. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Benedek, Pál (1991) A modul elv : akadémiai székfoglaló : 1988. február 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5930-7

Bálint, Csanád (1991) Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (Kom. Csongrád). Varia archaeologica Hungarica (4.). Academia Scientiarum Hungaricae, Budapest. ISBN 9637391592

Bálint, Csanád (1991) Südungarn im 10. Jahrhudert. Studia Archaeologica (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5588-9

Csáki, Csaba (1991) Az agrárfejlődés dilemmái a rendszerelemzés tükrében : akadémiai székfoglaló : 1988. január 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5973-0

Domokos, Péter (1991) Barna Ferdinánd. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630559609

H. Gyürky, Katalin (1991) Üvegek a középkori Magyarországon. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest. ISBN 963-7096-27-2

Hargittai, István (1991) Molekulageometria a kémiai változásokban : akadémiai székfoglaló : 1987. október 20. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630559323

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Argumentum : Zrínyi, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Jakó, Klára (1991) Erdélyi könyvesházak : 1., Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója, 1579-1604. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-811-0

Kiefer, Ferenc (1991) A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai : akadémiai székfoglaló : 1988. február 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5955-2

Kokas, Károly (1991) Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. Olvasmánytörténeti dolgozatok (3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-11-4

Kájoni, János (1991) Fekete könyv : az erdélyi ferences kusztódia története : Kájoni János kézirata, 1684. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (31). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-13-0

Kénosi Tőzsér, János (1991) De typographiis et typographis unitariorum in Transylvania ; Bibliotheca scriptorum Transylvano - Unitariorum. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (32). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-880-3

Móra, László (1991) Korach Mór. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-056-037-2

N. Abaffy, Csilla (1991) Veres Péter kéziratos hagyatéka (Ms 5470 - Ms 5517). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (20). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 73023 71 9

Paládi-Kovács, Attila (1991) Ortutay Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-055-961-7

Pécsi, Márton (1991) Geomorfológia és domborzatminősítés. Elmélet, módszer, gyakorlat (53). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-26-1

Sipos, Gábor (1991) A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-09-2

Szigeti, József (1991) Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája : akadémiai székfoglaló : 1988. április 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5956-0

Teplán, István (1991) A gonadoliberinek szerepe, hatásmechanizmusa és alkalmazása a szaporodási folyamatokban : akadémiai székfoglaló : 1987. december 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5931-5

Terplán, Zénó (1991) Fonó Albert. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6036 4

Varga, András (1991) A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-10-6

This list was generated on Tue Mar 2 23:58:48 2021 CET.