REAL-EOD

Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 163.

Somfai, Balázs, ed. (1989) A Dunántúl településtörténete VII. A Dunántúl településtörténete, 7 . MTA VEAB, MTA PAB.

Kovács, István, ed. (1989) Alkotmány és alkotmányosság. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5665-0

F. Kiss, Erzsébet, ed. (1989) Az 1848-1849. évi Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5362 7

Mizsér, Emese and Horváth, Nándor, eds. (1989) Az IIF hálózat szolgáltatásai : Felhasználói leírás. IIF Dokumentumok (D-10). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Budapest.

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1989) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1988. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Biacs, Péter and Gruiz, Katalin and Kremmer, Tibor, eds. (1989) Biological role of plant lipids. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5375-9

Huba, Zoltán and Jakab, Zsuzsanna, eds. (1989) CDS/ISIS Szöveges adatbázis lekérdező rendszer : Felhasználói útmutató. IIF Dokumentumok (D-9). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Budapest.

Magyar, Miklós, ed. (1989) Cahiers d'études hongroises. Cahiers d'études hongroises (1). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Herodek, Sándor and Salánki, János, eds. (1989) Conservation and management of lakes : [proceedings of the third International Conference on the Conservation and Management of Lakes "Balaton '88", held in Keszthely, Hungary, 11-17 september, 1988]. Symposia biologica Hungarica (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5583-2-1

Popper, Péter, ed. (1989) Családterápiák. Pszichológiai műhely (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5258-2

Marik, Miklós, ed. (1989) Csillagászat. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4657-4

Döry, Franciscus and Bónis, Georgius and Érszegi, Geisa and Teke, Susanna, eds. (1989) Decreta regni Hungariae Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4856 9

Köpeczi, Béla, ed. (1989) Erdély rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5543-3

Buck, von August and Klaniczay, Tibor and Németh, S. Katalin, eds. (1989) Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance : [Arbeitsgesptäch in Eger, 6. bis 10. April 1987]. Studia humanitatis (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5431 3

Springer, Ferenc, ed. (1989) IIF Adatbázisok : Referencia lapok gyűjteménye. IIF Dokumentumok (D-7). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, MTA SZTAKI, Budapest.

Pungor, Ernő, ed. (1989) Ion-selective electrodes 5. Proceedings of the fifth symposium held at Mátrafüred, Hungary, 9-13 October, 1988. Ion-selective electrodes (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5623-5

Herner, János, ed. (1989) Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (22). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-828-5

Győrffy, Miklós, ed. (1989) Jókai Mór: Elbeszélések, 1850. Egy bujdosó naplója. Forradalmi és csataképek. Jókai Mór összes művei Elbeszélések Kritikai jegyzetekkel (2/1-2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0208-9

Kakuk, Zsuzsa and Baski, Imre, eds. (1989) Kasantatarische Volksmärchen : auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-65-42

Gunst, Péter, ed. (1989) Kelet-Európa agrárfejlődése a századfordulón, 1880-1914. Agrártörténeti tanulmányok (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5315-5

Jáki, László, ed. (1989) Korszerűsítési törekvések a századforduló iskolaépítésében. A magyar neveléstörténet forrásai, 2 . Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum, Budapest. ISBN 9637516352

Medveczky, László, ed. (1989) Kronológia: 1954-1989 / Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen). Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen.

Lázár, István Dávid, ed. (1989) Kérészi István omniáriuma. Peregrinatio Hungarorum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-827-7

Gregorovicz, Anikó, ed. (1989) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1988. évi beszámoló jelentése és 1989. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Pavercsik, Ilona, ed. (1989) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 7. köt. : Pótlások : Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez : 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-269-5

Ember, Győző and Heckenast, Gusztáv, eds. (1989) Magyarország története : tíz kötetben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0929-6

Radvánszky, Béla and Hoffmann, Gizella, eds. (1989) Medicusi és borbélyi mesterség : Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (9). Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-7341-56-0

Kilián, István, ed. (1989) Minorita iskoladrámák. Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4834-8

Bökönyi, Sándor and Raczky, Pál, eds. (1989) Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern connections : [International conference 1987, Szolnok - Szeged]. Varia archaeologica Hungarica (2.). Institute of Archaeology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7391-57-6

Szende, Tamás, ed. (1989) Proceedings of the Speech Research ’89 International Conference, June 1-3, 1989, Budapest. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (21). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Chikán, Attila, ed. (1989) Progress in inventory research. Proceedings of the Fourth International Symposium on Inventories. Budapest, August 25-29, 1986. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4900-X

Varga, Imre, ed. (1989) Protestáns iskoladrámák I-II. Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4934-4

Csató, Éva and Szentgyörgyi, Zsuzsa, eds. (1989) Sorskérdéseink. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5393-7

Csákvári, Béla, ed. (1989) Szilatránok szerkezete és tulajdonságai. A kémia újabb eredményei (69). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4935-2

Font, Zsuzsa, ed. (1989) Teleki Pál külföldi tanulmányútja : levelek, számadások, iratok, 1695-1700. Fontes rerum scholasticarum (3). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-667-3

Compton, Paul A. and Pécsi, Márton, eds. (1989) Theory and practice in British and Hungarian geography : proceedings of the 4th British - Hungarian Geographical Seminar, Nyíregyháza, 18-19 August, 1987. Studies in geography in Hungary (24.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dományházi, Edit and Font, Zsuzsa and Keserű, Gizella and Latzkovits, Miklós, eds. (1989) A Thurzó család és a Wittenbergi Egyetem : Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai, 1602-1624. Fontes rerum scholasticarum (1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-832-3

Herner, János and Machan, Eszter and Szűcs, József, eds. (1989) Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577-1797. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (23). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-830-7

Géczi, Lajos, ed. (1989) Ungi népmesék és mondák. Új magyar népköltési gyűjtemény (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4812-7

Szilasi, László, ed. (1989) "Vitéz-e avagy ájtatos? : I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s "némely fontos kicsiség". Peregrinatio Hungarorum (3). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-856-0

Kretzoi, Miklós and Dobosi, T. Viola, eds. (1989) Vértesszőlős. Site, man and culture. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4713-9

Fehér, Géza and Staud, Géza and Taxner-Tóth, Ernő, eds. (1989) Vörösmarty Mihály: Drámák IV. Csongor és Tünde. Kincskeresők. Vérnász. Vörösmarty Mihály összes művei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4924-7

Somogyi, János, ed. (1989) A biomembránok szerkezete és működése 1. Felépítés és vizsgálati módszerek. 2. Membránfunkciók. 3. Klinikai vonatkozások. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4715-5

Siklós, Tivadar, ed. (1989) Új félvezetők/GaAs és rokon anyagai. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dimény, Imre, ed. (1989) A kertgazdaság ökonómiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5670-7

Bolla, Kálmán, ed. (1989) A phonetic conspectus of English : The articulatory and acoustic features of British English speech sounds. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (20). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 34 9

Sauvageot, Aurélien and Perrot, Jean, eds. (1989) Études finno-ougriennes XXI. 1988. Études finno-ougriennes (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 2-252-02541-7

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Sipka, László, eds. (1989) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1990. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Bakonyi, Tibor (1989) Magyar Ede. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4981-6

Balogh, Tibor (1989) A pszichikum egyensúlyának szociálantropológiai és esztétikai kérdései. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5518-2

Bay, Zoltán and Dénes, Gábor and Nagy, Ferenc and Wisinger, István (1989) Szent-Györgyi Albert : dokumentumok, riportok. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5365-1

Bayer, József (1989) Az érték antinómiái. Az újkantiátus értékelmélet és hatása a szociológia módszertanára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5265-5

Boros, Andor (1989) Measurement evaluation. Fundamental studies in engineering (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5233-7

Bán, István (1989) Növényi gyakorlati biofizika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5293-0

Bíróné Vasvári, Lilian and Braun, Tibor and Schubert, András (1989) A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai. 1981-1987. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 5 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 492

Büky, László (1989) Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5355-4

Csapó, Mária (1989) Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5248-5

Dancs, István (1989) A pályamotivációt befolyásoló tényezők vizsgálata a szakoktatásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5359-7

Demény, Pál (1989) Zárkatársam, Spinoza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5524-7

Dezső, László (1989) A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. Nyelvtudományi értekezések (128). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4957-3

Deák, István (1989) Die rechtmässige Revolution. Lajos Kossuth und die Ungarn, 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4969-7

Dányi, Dezső (1989) Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4811-9

Dénes, Iván Zoltán (1989) Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4969-7

Elődi, Pál (1989) Biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4405-9

Engel, Pál (1989) Kamarahaszna-összeírások 1427-ből. Új történelmi tár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4965-4

Erdélyi, István (1989) Sumér rokonság? Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5389-9

Erdélyi, Mihály and Szőts, István and ifj. Erdélyi, Mihály (1989) A gátor betegségeinek radiológiai diagnosztikája és gyógyítása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4408-3

Falus, Iván and Golnhofer, Erzsébet and Kotschy, Beáta and M. Nádasi, Mária (1989) A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5270-1

Farkas, Gábor and Gácsi, Hedvig and Katona, Tünde and Keveházi, Katalin and Latzkovits, Miklós and Monok, István and Németh, Noémi (1989) Könyvtártörténeti füzetek : 5., Magángyűjtemények Magyarországon, 1564-1716 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-668-1

Farkas, Gábor and Monok, István and Németh, Noémi (1989) Könyvtártörténeti füzetek : 6., Intézményi gyűjtemények Magyarországon, 1535-1720 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-797-1

Fekete, Gézáné (1989) Telekiek alapítványa : az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig. 1826-1988. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (24/99). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-64-6

Frank, J. and Szabó, L. (1989) A napraforgó - Helianthus annuus L. (VI/15.). Magyarország kultúrflórája (61). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4966-2

Fónagy, Iván (1989) A költői nyelv hangtanából. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4769-4

Fülöp, József (1989) Bevezetés Magyarország geológiájába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4975-1

Galántai, József (1989) Hungary in the First World War. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 903-05-4879-X

Gereben, Ágnes (1989) Iszaak Babel ismeretlen naplója. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4948-4

Guevara, Antonio de (1989) Horologii principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve : Graz, 1610. Bibliotheca Hungarica antiqua (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5529-8

Gáspárdy, László (1989) A polgári per idődimenziója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4995-6

Gósy, Mária (1989) Beszédészlelés. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (2). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Gömöri, Endre (1989) "A ""vezércsel"". Franco és Hitler: a hintapolitika iskolája". Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5317-1

Gömöri, György (1989) Angol - magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Irodalomtörténeti füzetek (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4929-8

H. Gyürky, Katalin (1989) Az üveg. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest. ISBN 963 01 7318 2

Hably, Lilla (1989) The catalogue of leaf-fossil types preserved in Hungary. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4904-2

Hargitai, Károly (1989) A broiler társadalom : néhány lépés egy új természet- és társadalomszemlélet felé. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Holló, András (1989) A közigazgatás ügyészi felügyeletének államjogi alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5217-5

Horváth, Ágnes (1989) Senkiföldjén. A politikai instruktorok tevékenységéről az állampártban. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5628-6

Jávor, Pál (1989) Egy színész elmondja…. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5369-4

Kanyar, József (1989) Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában, 1770-1868. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5249-3

Király, Erzsébet (1989) Tasso és Zrínyi : A "Szigeti veszedelem" olasz epikai modelljei. Humanizmus és reformáció (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (1989) Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban. Nyelvtudományi értekezések (127). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5209-4

Kivalo, Pekka (1989) Standardization within analytical chemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5604-9

Kossuth, Lajos (1989) Kossuth Lajos összes munkái 7. Kossuth Lajos iratai, 1837. május - 1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4705-8

Kovács, I. Gábor (1989) Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4996-4

Kovács, László (1989) Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit : archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5208-6

Krausz, Tamás (1989) Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez, 1917-1922. Nemzetiségi füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5373-2

Kroó, Norbert (1989) Fotonok, neutronok, szilárd testek : az anyagszerkezettől a lézerekig : akadémiai székfoglaló : 1985. november 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4820-3

Krémer, Balázs (1989) Munkanélküliség. Szociálpolitikai Értesítő (1989/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Kunszabó, Ferenc (1989) Josef von Ferenczy. Egy út Európába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5385-6

Kállay, István (1989) A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5247 7

Kátai, Imre (1989) Szabályos viselkedésű aritmetikai függvények : akadémiai székfoglaló : 1985. október 30. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4982-4

Lengyel, Balázs (1989) Újhold-Évkönyv 1989. Újhold-Évkönyv, 1-2. . Magvető, Budapest.

Ludwig, Wittgenstein (1989) Tractatus logico-philosophicus. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5546-8

Lukács, László (1989) A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus, 1649-1773. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (25). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-796-3

Lénárd, Ferenc (1989) A lélektan útjai. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5239-6

M. Kondor, Viktória (1989) A Hornyánszky Nyomda és az Akadémia könyvkiadása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (22/97). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-48-4-1

Madaras, Éva (1989) Az osztrák keresztényszociális mozgalom a pártalakulás évtizedében, 1887-1897. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5242-6

Magyar, János (1989) Erdőgazdálkodásunk közérdekű továbbfejlesztésének elvi-eszmei feltételei : akadémiai székfoglaló : 1986. március 27. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4810-0

Magyar, László András (1989) Bevezetés a kisértettanba. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5383-X

Magyari Beck, István (1989) Száműzött értékeink. Beszélgetések az alkotó munkáról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4770-8

Makkay, János (1989) The Tiszaszőlős treasure. Studia Archaeologica (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4726-0

Molnár, Péter (1989) A felsőfokú továbbtanulási igény kialakulásának és megvalósulásának feltételei hátrányos társadalmi helyzetű fiataloknál. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5252-3

Máté, László (1989) Hilbert space methods in science and engineering. Akadémiai Kiadó - Adam Hilger, Budapest. ISBN 963-05-4925-5

Mérei, Ferenc (1989) Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4698-1

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Nagy, László (1989) La naissance et le développement du mouvement de libériaton nationale en Algérie, 1919-1947. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (190). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4993-X

Neupauer, Kamill (1989) Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és Ugocsa megyében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5237-X-1

Nietzsche, Friedrich (1989) A történelem hasznáról és káráról. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5299-X

Noszlopi, László (1989) Sorselemzés és kísérleti ösztöndiagnosztika. Noszlopi László egyetemi magántanár szemináriumi előadásai, 1947: a Szondi-féle ösztönlélektan teljes ismertetése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5214-0

Pamlényi, Ervin (1989) Pályák és irányok. Historiográfiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5240-X

Papp, Ferenc (1989) Alkalmazott nyelvtudomány : akadémiai székfoglaló, 1986. május 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4808-9

Paravicini, Werner (1989) Merész Károly. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5366-X

Peschka, Vilmos (1989) Die Eigenart des Rechts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4987-5

Popper, Karl R. (1989) A historicizmus nyomorúsága. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5397-X

Pándi, Pál (1989) Úton Bolyai Farkas drámáihoz : az ember és a dráma : jegyzetek a 19. század elejének magyar drámáiról : akadémiai székfoglaló : 1986. május 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4809-7

Pócs, Éva (1989) Tündérek, démonok, boszorkányok. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5367-8

Quittner, Pál and Kotsis, Domokos (1989) Számítástechnika rendszerszervezőknek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4748-1

Regős, János (1989) Zelenyj ad-isčezaûŝij raj. Reportaž iz tropičeskogo doždevogo lesa. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5255-8

Rácz, István (1989) Drug formulation. Akadémiai Kiadó - Wiley, Budapest. ISBN 963-05-4676-0

Rácz, István (1989) A debreceni civisvagyon. Agrártörténeti tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5236-1

Rétvári, László (1989) A természeti erőforrások földrajzi értelmezése és értékelése. Földrajzi tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5361-9

Sajó, András (1989) Gazdaság és jog kapcsolata - jogelméleti szempontból. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5218-3

Simon, Róbert (1989) Meccan trade and Islam : problems of origin and structure. Bibliotheca orientalis Hungarica (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5292-2

Sinkovics, Alfréd (1989) Állam, szocializmus, szakszervezet. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5548-4

Sisa, József (1989) Alois Pichl (1782-1856) építész Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4837-2

Sommer, Lumir (1989) Analytical absorption spectrophotometry in the visible and ultraviolet. The principles. Studies in analytical chemistry (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4752-X

Sors, László (1989) Design of plastic moulds and dies. Studies in polymer science (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4690-6

Steinmann, Henrik (1989) World catalogue of Dermaptera. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4819-4

Sylvester, János (1989) Grammatica Hungarolatina : Sárvár, 1539. Bibliotheca Hungarica antiqua (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7341-57-9

Szabó, László (1989) A géppuska regénye. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5266-3

Szatmári, János (1989) Un chant épique de la prairie. Autobiographie versifiée de János Szatmári, poete populaire hongrois-canadien. Texte et études. Bibliotheque finno-ougrienne (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4912-3

Szinyei Merse, Pál (1989) A Majális festője közelről. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4714-7

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1989) A jelenségek univerzális kapcsolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5269-8

Székely, László (1989) Bétsi utazásomról. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (24). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-829-3

Tamás, Attila (1989) Illyés Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5314-7

Tímár, P. L. (1989) Noise and vibration electrical machines. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4672-8

Tóth, László (1989) Holyvák VI. = Staphylinidae VI. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (163). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5210-8

Tóth, László (1989) Újabb kísérleti eredmények a fejés hatékonyságának növeléséhez. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (75). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5322-8

Tóth, László and Honti, Vince (1989) A szélenergia mérése és műszerei. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (76). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5323-6

Tóth, Zoltán (1989) Szekszárd társadalma a századfordulón. Történelmi rétegződés és társadalmi átrétegződés a polgári átalakulásban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5250-7

Varga, Endre and Veres, Miklós (1989) Bírósági levéltárak 1526-1869. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Imre (1989) A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-45-X

Vassy, Zoltán (1989) A parapszichológia tudományos irányzata. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5535-2

Vida, Gábor (1989) A speciáció genetikája : akadémiai székfoglaló : 1985. december 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4807-0

Vikár, László (1989) Votyak folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4979-4

Várkonyi, Endre (1989) Akié a föld... Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5283-3

Wéber, Mihály (1989) Szúnyoglábú legyek = Dolichopodidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 14 (164). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4835-6

Zielbauer, György (1989) Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, 1945-1949. Nemzetiségi füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5264-7

Zimmer, Károly and Heltai, György and Flórián, Károly and Veress, Gábor (1989) Színképfelvételek kiértékelése. A kémia újabb eredményei (70). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5346-5

Zinner, Tibor (1989) Az ébredők fénykora, 1919-1923. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5241-8

Zoltán, Ödön (1989) A Legfelsőbb Bíróság a nemzetközi összehasonlítás tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5382-1

Ádám, Magda (1989) A kisantant és Európa, 1920-1929. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4999-9

Álló, Géza and Hegedűs, Gy. Csaba and Kelemen, Dezső and Szabó, József (1989) A digitális képfeldogozás alapproblémái. Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4897-6

Šargina, Lûdmila (1989) Az orosz szimbolizmus természetrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5536-6

This list was generated on Wed Jun 12 13:41:10 2024 CEST.