REAL-EOD

Items where Year is 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 292.

Bata, Lajos, ed. (1981) Advances in liquid crystal research and applications. Proceedings of the third Liquid Crystal Conference of the Socialist Countries, Budapest, 27-31 august 1979 I-II. Akadémiai Kiadó - Pergamon Press, Budapest. ISBN 963-05-2655-7

Varga, Imre, ed. (1981) Az 1660-as évek költészete, 1661-1671. Régi magyar költők tára. XVII. század (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2007-9

Postáné Vellai, Györgyi, ed. (1981) Az I.P. SHARP Nemzetközi Számítógépes Hálózat és szolgáltatásának ismertetése. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Rendszerelemzési Iroda, Budapest.

Siklós, Tivadar, ed. (1981) Az alumínium félgyártmánygyártás várható fejlődése és kutatási-műszaki fejlesztési irányai. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2724-3

Bolla, Kálmán, ed. (1981) Az amerikai angol beszédhangok atlasza : A beszédhangok artikulációs és akusztikus sajátságai. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (9). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 14 4

Dezsényi, János and Tálos, Zoltán, eds. (1981) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1980. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Kézdi, Árpád, ed. (1981) Bodenmechanik in der Sowjetunion. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2086-9

Kovách, A. G. B. and Hamar, J. and Szabó, L., eds. (1981) Cardiovascular physiology: microcirculation and capillary exchange. Advances in physiological sciences (7). Akadémiai Kiadó - Pergamon Press, Budapest. ISBN 963-05-2691-3

Kuun, G., ed. (1981) Codex Cumanicus. Budapest oriental reprints. Series B. . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7301-47-X

Szilágyi, János György, ed. (1981) Corpus vasorum antiquorum. Hongrie, Fascicule 1., Budapest, Musée des Beaux-Arts. Fascicule 1. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2239 x

Postáné Vellai, Györgyi, ed. (1981) A DRI Nemzetközi Számítógépes Hálózat és szolgáltatásainak ismertetése. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Rendszerelemzési Iroda, Budapest.

Hargittai, István and Orville-Thomas, W. J., eds. (1981) Diffraction studies on non-crystalline substances. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest. ISBN 963-05-2522-4

Ádám, László and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1981) A Dunántúli-dombság : Dél-Dunántúl. Magyarország tájföldrajza (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sanijan, Avedis K. and Tietze, Andreas, eds. (1981) Eremya Chelebi Kömürjian's Armeno-Turkish poem „The Jewish bride”. Akadémiai Kiadó - Harrassowitz, Budapest. ISBN 963-05-1763-9

Popper, Péter, ed. (1981) Exploráció és terápia. Pszichológiai műhely (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2725-1

Tölg, István, ed. (1981) Fortschritte in der Teichwirtschaft. Spezielle Methoden. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2315-9

Péteri, Zoltán and Lamm, Vanda, eds. (1981) General reports to the 10th International Congress of Comparative Law. International Congress of Comparative Law (10/2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2369-8

Hollán, Zsuzsa and Gárdos, György and Sarkadi, Balázs, eds. (1981) Genetics, structure and function of blood cells. Advances in physiological sciences (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2732-4

UNSPECIFIED (1981) Güssing : Bibliothek der PP. Franziskaner Franziskanerkloster Güssing A-7540 Güssing. In: Yates, Donald, (ed.) Descriptive inventories of manuscripts microfilmed for the Hill Monastic Manuscript Library / 1. Geras, Güssing, Haus, Innsbruck Wilten, Salzburg E.b. Konsistorialarchiv, Salzburg E.b. Priesterseminar, Salzburg Museum Carolino-Augusteum, Schlierbach, Sch. HMML, Collegeville, Minn., pp. 11-40.

Csákvári, Béla, ed. (1981) Hidrogénhidas anionkomplexek. A kémia újabb eredményei (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kakuk, Zsuzsa, ed. (1981) Hungarian turcology 1945-1974 : bibliography. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-37-2

Németh, Gy. and Kuttig, H., eds. (1981) Isodose atlas for use in radiotherapy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2298-5

Varga, Csaba, ed. (1981) Jog és filozófia. Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2259-4

Belia, György, ed. (1981) Juhász Gyula: Levelezés I. 1900-1922. Juhász Gyula összes művei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2010-9

D. Zöldhelyi, Zsuzsa, ed. (1981) Jókai Mór: A jövő század regénye 1-2. (1872-1874). Jókai Mór összes művei Regények Kritikai jegyzetekkel (18-19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2034-6

P. Balázs, János, ed. (1981) Jókai-kódex, XIV-XV. század. A nyelvemlék betühű olvasata és latin megfelelője. Codices Hungarici (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2460-0

Ligeti, Lajos and Terjék, József, eds. (1981) Keleti nevek magyar helyesírása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2080-X

Takács, L., ed. (1981) Kidney and body fluids. Advances in physiological sciences (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2691-3

Gráfik, Imre and Voigt, Vilmos, eds. (1981) Kultúra és szemiotika. Tanulmánygyűjtemény. Muszeion könyvtár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2081-8

Trócsányi, László, ed. (1981) Környezetvédelem és a jog. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2457-0

Aradi, Nóra, ed. (1981) Magyar művészet, 1890-1919. 1-2. A magyarországi művészet története (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2542-9

Arató, Mátyás and Varga, László, eds. (1981) Mathematical models in computer systems: Proceedings of the Third Hungarian Computer Science Conference: Budapest, January 1981. Proceedings of Hungarian computer science conference (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2945-9

Köpeczi, Béla and H. Balázs, Éva, eds. (1981) Noblesse française, noblesse hongroise. XVIe-XIXe siècles. Akadémiai Kiadó - Editions du CNRS, Budapest. ISBN 963-05-1900-3

Kornai, János and Martos, Béla, eds. (1981) Non-price control. Akadémiai Kiadó - North-Holland, Budapest. ISBN 963-05-2442-2

Gáti, T. and Szollár, L. G. and Ungváry, Gy., eds. (1981) Nutrition, digestion, metabolism. Advances in physiological sciences (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2877-0

Dávid, Gábor, ed. (1981) Programozási rendszerek ’81 : Konferencia előadásai I-II. kötet. Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Budapest.

Földiák, Gábor, ed. (1981) Radiation chemistry of hydrocarbons. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2249-7

Mészáros, István, ed. (1981) Ratio educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2621-2

Katona, Sándor and Kerekes, Sándor, eds. (1981) Recherches de l'environnement - cartographie de l'environnement, urbanisation et développement de l'environnement : VIIe Colloque franco - hongorois de géographie. Elmélet, módszer, gyakorlat (23). Institut de Recherches Géographiques de l'Académie des Sciences de Hongrie, Budapest.

Hutás, I. and Debreczeni, L. A., eds. (1981) Respiration. Advances in physiological sciences (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2691-3

Pécsi, Márton, ed. (1981) Studies on Loess. International Comission on Loess of INQUA and the International Geological Correlation Program, Project 128 Late Cenozonic magnetostratigraphy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2871-1

Kornai, János and Martos, Béla, eds. (1981) Szabályozás árjelzések nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2227-6

Dobrev, Csavdar and Juhász, Péter and Mijatev, Petar, eds. (1981) Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2455-4

Bognár, József, ed. (1981) Tanulmányok az új világgazdasági rendről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2430-9

Barta, Györgyi, ed. (1981) Területi kutatások 4. Elmélet, módszer, gyakorlat (21). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Vadas, Ferenc, ed. (1981) Tolna megye földrajzi nevei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2251-9

Dán, Róbert and Németh, S. Katalin, eds. (1981) Válaszúti György: Pécsi disputa. Régi magyar prózai emlékek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2342-6

Bolla, Kálmán, ed. (1981) A beszédhang minősége. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (7). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 09 8

Chikán, Attila, ed. (1981) The economics and management of inventories. I-II. Papers presented at the First International Symposium on Inventories, Budapest, 1980. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest.

Ringelhann, Gabriella, ed. (1981) A környezeti hatásokat értékelő felmérés. Földrajzi dokumentáció (5). Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Almár, Iván and Horváth, András, eds. (1981) Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2348-5

Lapis, Károly and Jeney, András, eds. (1981) A sejtosztódás szabályozása és befolyásolása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2784-7

Bolla, Kálmán, ed. (1981) A szegmentális hangszerkezet vizsgálata. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (8). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 13 6

Földy, Ferenc and Csuhaj Varjú, Imre and Kováts, Dániel, eds. (1981) A sárospataki Comenius Tanitóképző Főiskola évkönyve: 1965-1981 : Megjelent a Sárospataki Kollégium fennállásának 450. évfordulója alkalmából. Borsod M. Ny, Sárospatak.

Dobay, Béla, ed. (1981) A sárospataki Rákóczi Gimnázium jubileumi évkönyve. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Aczél, Géza (1981) Tamkó Sirató Károly. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2604-2

Al Ani, Khalid and Dézsi, István and Kajcsos, Zsolt and Balogh, A. and Molnár, Béla and Brauer, G. (1981) Positron annihilation study of Fe(1-x)-B(x) crystalline binary system. KFKI Reports (81-03). MTA KFKI.

Alvarez, L. and Pálla, Gabriella (1981) Elastic scattering of (3)He by (12)C at 40,9 MeV energy. KFKI Reports (81-25). MTA KFKI.

Andó, Györgyi and Lipcsey, Zsolt (1981) Sztochasztikus Ljapunov módszerek és alkalmazásaik. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (122). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-119-6

Anisovich, V.V. and Nyíri, Júlia (1981) Particle production in high energy collisions and the non-relativistic quark model. KFKI Reports (81-56). MTA KFKI.

Banai, Miklós (1981) On a quantization of space-time and the corresponding quantum mechanics. Pt.1. KFKI Reports (81-48). MTA KFKI.

Banai, Miklós (1981) On the quantization of spacetime. KFKI Reports (81-01). MTA KFKI.

Barta, János (1981) Évfordulók. Tanulmányok, megemlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2600-X

Bartha, Lajos (1981) Pszichológiai értelmező szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1986-0

Barz, H.W. and Lukács, Béla and Zimányi, József and Fái, G. and Jakobsson, B. (1981) On the role of the delta resonances in high energy heavy ion reactions. KFKI Reports (81-12). MTA KFKI.

Bazsó, E. and Varju, Sz. and Szegő, P. and Rózsa, Károly and Apai, Pál (1981) Inkoherens széles sávú polarizált fény alkalmazása sebgyógyulás elősegítésére. KFKI Reports (81-73). MTA KFKI.

Beke, Béla (1981) The process of fine grinding. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2071-0

Berecz, János (1981) Vitáink és egységünk. Hazánk a világban, pártunk a munkásmozgalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2686-7

Berei, Klára and Vasáros, László (1981) Organic chemistry of astatine. KFKI Reports (81-10). MTA KFKI.

Berlász, Jenő (1981) Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802-1867. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-013-7

Bernát, Iván (1981) Eisenstoffwechsel. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Therapie. Akadémiai Kiadó - Fischer, Budapest. ISBN 963-05-2269-1

Bernáth, József and Horváth, Márton and Mihály, Ottó and Páldi, János (1981) Az önálló tanulás feltételei és lehetőségei. Vizsgálat egy kísérletező gimnáziumban. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2521-6

Bialynicki-Birula, I. (1981) A note on helicity. KFKI Reports (81-16). MTA KFKI.

Biró, Tamás and Zimányi, József (1981) Quarkochemistry in relativistic heavy ion collisions. KFKI Reports (81-69). MTA KFKI.

Bolla, Kálmán (1981) A conspectus of Russian speech sounds. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1502-4

Borsa, Béla (1981) Az extrém értékek vizsgálata a mezőgazdasági gépészet néhány véletlen folyamatában. A MÉM Műszaki Intézet kutatásai alapján készült tanulmány. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (44). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2794-4

Borzsák, István (1981) Ábel Jenő. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brauer, G. and Kajcsos, Zsolt and Kemény, Tamás (1981) Positron annihilation in metallic glasses - a general survey. KFKI Reports (81-64). MTA KFKI.

Braun, Tibor and Bujdosó, Ernő and Ruff, Imre (1981) A tudomány mint a mérés tárgya. Tudománymetriai kutatás Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 1 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-39-9

Bánkúti, Imre (1981) A szatmári béke. Sorsdöntő történelmi napok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2722-7

Bánlaky, Pál and Kérész, Gyuláné and Solymosi, Zsuzsa (1981) Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2701-4

Bónis, György (1981) Révay Péter. Irodalomtörténeti füzetek (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2690-5

Böszörményi, László (1981) Multi-task rendszerek fejlesztése magasszintű nyelven. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (128). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-125-0

Csapodi, Csaba (1981) A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Humanizmus és reformáció (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2611-5

Csillag, László and Jánossy, István and Kitaeva, V.F. and Sobolev, N.N. and Kroó, Norbert (1981) The influence of the finite size of the light spot on the laser induced reorientation of liquid crystals. KFKI Reports (81-71). MTA KFKI.

Csiszár, Imre (1981) Information theory. Coding theorems for discrete memoryless systems (1981). Disquisitiones mathematicae Hungaricae (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2537-2

Csonka, Pál (1981) Héjszerkezetek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2482-1

Császár, Gyula and Juhász, Erzsébet (1981) A gastrointestinalis rendszer két megbetegedésének (ulcus, colitis) pszichológiai vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2606-9

Csörgő, Miklós (1981) Strong approximations in probability and statistics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2441-4

Czegle, Imre (1981) A Sárospataki Nagykönyvtár történeti áttekintése (1531-1945). UNSPECIFIED.

Delyné Draskovits, Ágnes (1981) Töviseslegyek = Scathophagidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (145). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2506-2

Demetrovics, János and Gyepesi, György (1981) Általános függések és lekérdezéssel kapcsolatos algoritmusok relációs adatmodellekben. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (118). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-115-3

Dimény, Imre (1981) Gépesítésfejlesztés a kertészeti ágazatokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2406-6

Diósdi, György (1981) Contract in Roman law. From the twelve tables to de glossators. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2456-2

Domanovszky, György (1981) A magyar nép díszítőművészete I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2328-0

Dombrády, Lóránd (1981) A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2279-9

Dubla, László and Kulcsár, Katalin (1981) MORTRAN és RATFOR. KFKI Reports (81-84). MTA KFKI.

Dulin, Jenő (1981) A képesség- és személyiségtényezők szerepe a beválásban egy különleges munkahelyen. Pszichológia a gyakorlatban (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2728-6

Endrőczi, Gábor and Péter, István (1981) Vibration-diagnostic experiments on tennis-rackets. KFKI Reports (81-35). MTA KFKI.

Erdei, László (1981) Das Urteil. Die dialektisch-logische theorie des urteils. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2454-6

Erdélyi, Ilona (1981) Erdélyi János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2486-4

Erdélyi, János (1981) Filozófiai és esztétikai írások. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1973-9

Fabók, Julianna (1981) Software implementációs nyelvek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (125). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-122-6

Farkas, János (1981) A modern tudomány szerkezete. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2664-6

Farkas, János (1981) A tudomány erőforrásai. Tanulmányok a regionális kutatásszervezés és a gazdasági tervezés összefüggéseiről. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2428-7

Fejes, Judit (1981) Magyar - német kapcsolatok, 1928-1932. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2602-6

Fenyvesi, László and Göblös, Gábor and Kulcsár, Péter and Papp, Zoltán (1981) A vízszintesen ütő-rázó szüretelőgépek üzemeltetésének fejlesztési lehetőségei. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (45). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2914-9

Feuer-Tóth, Rózsa (1981) Renaissance architecture in Hungary. Corvina : Magyar Helikon, Budapest. ISBN 963-13-1095-7, 963-207-592-7

Feyér, Piroska (1981) A szőlő- és bortermelés Magyarországon 1848-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2789-8

Ficzere, Lajos (1981) Grundlegende Rechtsfragen der internationalen wirtschaftenden Organisationen der RGW-Länder. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2684-0

Fodor, István (1981) A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2669-7

Font, Zsuzsanna and Herner, János and Kokas, Károly and Monok, István (1981) Könyvtártörténeti füzetek : 1., Magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-234-1

Forgács, Péter and Horváth, Zalán and Palla, László (1981) One can have noninteger topological charge. KFKI Reports (81-83). MTA KFKI.

Forgács, Péter and Horváth, Zalán and Palla, László (1981) Soliton theoretic framework for generating multimonopoles. KFKI Reports (81-21). MTA KFKI.

Forgács, Péter and Horváth, Zoltán and Palla, L. (1981) Towards complete integrability of the self-duality equations. KFKI Reports (81-06). MTA KFKI.

Forrai, Jenő (1981) Rentgenologija gemofilicseszkoj artropatii. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2652-2

Gazsó, János (1981) Determination of the density of the localized states from the field effect in wide GAP semiconductors. KFKI Reports (81-44). MTA KFKI.

Gergely, Piroska (1981) A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2631-X

Gribov, Vladimir Naumovich (1981) Anomalies, as a manifestation of the high momentum collective motion in the vacuum. KFKI Reports (81-66). MTA KFKI.

Guskova, Antonina (1981) A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2605-0

Gyenes, Antal and Rozgonyi, Tamás (1981) Az alá- és fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2325-6

Györkös, István (1981) A nagyüzemi borjúnevelés berendezéseinek vizsgálati tapasztalatai. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2688-3

Gábor, László (1981) Energiagazdálkodás az építészetben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2536-4

H. Gyürky, Katalin and Matolcsi, János (1981) Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda | Mittelalterliche Tierknochen aus dem Dominikanerkloster von Buda. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2448-1

Hantos, János (1981) A Magyar Vöröskereszt 100 éve. Emberiesség háborúban és békében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2718-9

Hargittai, István (1981) Illékony kénvegyületek szerkezete. A kémia újabb eredményei (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2654-9

Hasenfratz, Anna and Hasenfratz, Péter (1981) The scales of Euclidian and Hamiltonian lattice QCD. KFKI Reports (81-15). MTA KFKI.

Hegyi, Dolores (1981) Az iónok Kisázsiában. Apollo könyvtár (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2098-2

Hodány, László (1981) Theories and measurements on non-isothermal reaction kinetics. KFKI Reports (81-24). MTA KFKI.

Hollós-Nagy, Katalin and Lakos, István and Orosz, Antal (1981) Separation of synaptic junctional complexes from rabbit cerebral cortex. KFKI Reports (81-80). MTA KFKI.

Horváth, Tibor (1981) A büntetési elméletek fejlődésének vázlata. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2512-7

Horváth, Zoltán György and Varró, Sándor (1981) Fresnel reflexion halo lasers. KFKI Reports (81-62). MTA KFKI.

Hraskó, Péter (1981) Space-time description of the two-photon decay. KFKI Reports (81-63). MTA KFKI.

Hung, Phan Tran and Erő, Jánosné and Szántó, J. (1981) Electric and magnetic properties of n-alkyl-isoquinolinium-TCNQ complex salts. KFKI Reports (81-59). MTA KFKI.

Hársing, László (1981) A tudományos érvelés logikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2311-6

Iglói, Ferenc and Kollár, János (1981) Generalized cluster expansion for real fluids. KFKI Reports (81-40). MTA KFKI.

Jakabffy, Imre (1981) A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája 1967-1977. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2535-6

Jónás, Anna (1981) Új módszerek a mezőgazdaság tervezésében. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2612-3

Kalesný, František (1981) Habani na Slovensku. Tatran, Bratislava.

Kanyó, Zoltán (1981) Sprichwörter - Analyse einer einfachen Form. Ein Beitrag zur generativen Poetik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2401-5

Kapolyi, László (1981) Ásványi eredetű természeti erőforrások rendszer- és függvényszemlélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2502-X

Kassay, László (1981) A mezőgazdasági gépek használati értéke Kassay László. A Cη módszer. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (46). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2915-7

Katona, Tamás (1981) Statistical analysis of subcooled boiling acoustic noise. KFKI Reports (81-14). MTA KFKI.

Kelemen, Péter (1981) Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában. Irodalomtörténeti füzetek (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2633-6

Keszthelyi, Tibor (1981) Afrikanische Literatur. Versuch eines Überblicks. Akadémiai Kiadó - Aufbau Verlag, Budapest. ISBN 963-05-1892-9

Kishont, Ferenc (1981) Számítástechnika rendszerszervezőknek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2291-8

Kiss, Endre (1981) Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényről. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2609-3

Knuth, Előd and Radó, Péter (1981) Principles of computer aided system description. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (117). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-114-5

Koblinger, László (1981) Poker-Camp: A program for calculating detector responses and phantom organ doses in enviromental gamma fields. KFKI Reports (81-79). MTA KFKI.

Kontra, Miklós (1981) A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre. Nyelvtudományi értekezések (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2663-8

Korom, Mihály (1981) Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya és a fegyverszünet 1944-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2275-6

Kovács, Ferenc (1981) High-frequency application of semiconductor devices. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest. ISBN 963-05-2241-1

Kovács, György (1981) Seepage hydraulics. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest. ISBN 963-05-2020-6

Kroó, Norbert and Szentirmay, Zsolt and Félszerfalvi, János (1981) Surface plasmon dispersion relation of gold determined by MOM tunnel structures. KFKI Reports (81-85). MTA KFKI.

Kálmán, Béla (1981) Munkácsi Bernát. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2487-2

Kósáné Ormai, Vera (1981) A pedagógus és a nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyermek. Pszichológia a gyakorlatban (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2513-5

Köves, Pál (1981) Indexelmélet és közgazdasági valóság. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2727-8

Lantratova, S.S. and Pesti, G. and Kósa Somogyi, István (1981) Density of plasma-deposited A-Si: H films. KFKI Reports (81-77). MTA KFKI.

Lengyel, Zsolt (1981) Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből. Nyelvtudományi értekezések (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2632-8

Lipcsey, Zsolt (1981) N-személyes minőségi differenciáljátékok késleltetéssel és késleltetés nélkül. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (127). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-137-4

Littmann, Imre (1981) Operativnaja hirurgija. Pod obscs. red. I. Littmanna. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2864-9

Lovas, István and Zimányi, József and Csernai, László Péter and Greiner, Walter (1981) An anisotropic three-fluid model for heavy ion reactions. KFKI Reports (81-39). MTA KFKI.

Lukács, Béla and Newman, E.T. and Perjés, Zoltán and Porter, J. and Sebestyén, Ákos (1981) Structure of three-twistor particles. KFKI Reports (81-89). MTA KFKI.

Lukács, György (1981) Napló — Tagebuch (1910- 11). Das Gericht (1913). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2483-X

Lukács, Lajos (1981) The Vatican and Hungary, 1846-1878. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2446-5

Lukács, Lajos (1981) A Vatikán és Magyarország, 1846-1878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és levelezése Magyarországról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2526-7

Lux, Iván (1981) Calculation of foil-activation-correction by Monte Carlo method perturbations in fuel-cells with white boundary conditions. KFKI Reports (81-38). MTA KFKI.

Lux, Iván and Pázsit, Imre (1981) Collision density approach of radiation damage in multi-species medium. KFKI Reports (81-37). MTA KFKI.

László, Ferenc A. (1981) Renal cortical necrosis. Experimental induction by hormones. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2242-X

Makai, Mihály (1981) Calculation of large symmetric cores. KFKI Reports (81-61). MTA KFKI.

Margaritisz, Tamás and Szegő, Károly (1981) The nucleon form factors in the geometrodynamical model. KFKI Reports (81-76). MTA KFKI.

Markó, Imre Lehel (1981) Kiskanizsai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1834-1

Maróti, Egon (1981) Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. A pun háborúk kora. Apollo könyvtár (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2607-7

Mihályi, Gábor (1981) Az életkudarcok írója. Roger Martin du Gard élete és művei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2528-3

Mitro, Alexander (1981) Morphology of the rat brain ventricles, ependyma, and periventricular structures. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 3-8055-2546-X

Molnár, László (1981) A munka szerepe a nők életútjában. Szociológiai tanulmányok (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2698-0

Morf, Werner E. (1981) The principles of ion-selective electrodes and of membrane transport. Studies in analytical chemistry (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2511-9

Morvay, Judit (1981) Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2708-1

Mundruczó, György (1981) Alkalmazott regressziószámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2515-1

Mándi, Péter (1981) Education and economic growth in the developing countries. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2781-2

Márkusz, Zsuzsanna (1981) Intelligens interaktív rendszerek elvi problémái. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (123). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-120-X

Márkusz, Zsuzsanna (1981) Logikai alapú programozási módszerek és alkalmazásaik számítógéppel segített építészeti tervezési feladatok megoldásához. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (124). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-121-8

Máthé, I. and Priszter, Sz. (1981) „Magyarország Kultúrflórája”, 1-50. füzet (Ismertetés és mutatók) - „The Cultivated Plants of Hungary”, booklets 1-50 (Review and indices of the series) (X/F/1.). Magyarország kultúrflórája (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2938-6

Mészáros, Ernő (1981) Atmospheric chemistry. Fundamental aspects. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2373-6

Mészáros, István (1981) Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2411-2

Mészáros, István (1981) XVI. századi városi iskoláink és a »studia humanitatis«. Humanizmus és reformáció (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mócsy, A. (1981) Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2375-2

Móra, László (1981) Varga József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2488-0

N. Abaffy, Csilla and Tőzsér, Ágnes (1981) Kandidátusi és doktori disszertációk (1975. február 1. - 1979. december 31.). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-38-7

Nagy, László (1981) A búzatermesztés területi elhelyezése Magyarországon természeti tényezők alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2717-0

Nagy Sz., Péter (1981) Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor Endre pályaképe. Irodalomtörténeti füzetek (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2603-4

Nemecz, Ernő (1981) Clay minerals. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1989-5

Nemes, Károly (1981) A filmelmélet változásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2408-2

Nemes, László (1981) A molekulageometria meghatározása forgási spektroszkópiával. A kémia újabb eredményei (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2816-9

Náday, István and Kajcsos, Zsolt and Kozma, Gyula and Kanyó, Miklós (1981) Fast-slow coincidence systems with very high time resolution. KFKI Reports (81-11). MTA KFKI.

Németh, G. Béla (1981) A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában: a kiegyezéstől a századfordulóig. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2438-4

Németh, Géza (1981) Geometric convergence of some two-point Padé approximations. KFKI Reports (81-19). MTA KFKI.

Nógrádi, Mihály (1981) Stereochemistry. Basic concepts and applications. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2022-2

Opauszky, István and Nyáry, I. (1981) Relative sensitivity coefficients in spark source mass spectrometry (SSMS) of metals. KFKI Reports (81-09). MTA KFKI.

Pajkossy, Tamás (1981) Competition kinetics of photoelectrochemical processes on semiconducting iron oxide electrodes. KFKI Reports (81-60). MTA KFKI.

Papp, Jenő (1981) Fürkészdarázs-alkatúak IX/A. = Ichneumonoidea IX/A. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 11 (144). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2505-4

Papp, László and Soós, Árpád (1981) Tüskésszárnyú legyek - szikilegyek = Heleomyzidae - Tethinidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (149). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2834-7

Pekker, Sándor and Jánossy, András (1981) Three dimensionally oriented polyacetylene. KFKI Reports (81-49). MTA KFKI.

Perjés, Zoltán (1981) Tori of colored cubes. KFKI Reports (81-57). MTA KFKI.

Perneczky, László and Trosztel, István (1981) PERF - 6 számítógépes program atomreaktorok hatszöges kazetta rácsának termohidraulikai analizísére. KFKI Reports (81-20). MTA KFKI.

Perényi, Imre (1981) Gorod, cselovek, okruzsajuscsaja szreda. Problemü rekreacii v gradostroitel'sztve. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2710-3

Pomogáts, Béla (1981) A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között. Irodalomtörténeti könyvtár (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2465-1

Preisich, Gábor (1981) Walter Gropius. Architektura i architekci świata współczesnego (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2142-3

Pálvölgyi, Lajos (1981) A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2697-2

Pászti, Ferenc (1981) Blistering and exfoliation investigations on gold by 3,52 MeV helium particles. KFKI Reports (81-22). MTA KFKI.

Pászti, Ferenc (1981) Preliminary results of the investigation of plasma contamination in MT-1 tokamak on probes by RBS and channeling. KFKI Reports (81-27). MTA KFKI.

Pásztor, Endre and Királyhidi, László and Riedl, Péter (1981) Ion-implanter for bubble memories. KFKI Reports (81-53). MTA KFKI.

Péter, Rózsa (1981) Recursive functions in computer theory. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2257-8

Póth, István (1981) A magyar népszínmű a szerb színpadon. Modern filológiai füzetek (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2791-X

Radnóti, Sándor (1981) A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2651-4

Ruprecht, Jaroslav and Balázs, Béla and White, R.E. (1981) Catalogue of star clusters and associations Supplement 1. A, B1 and B2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2473-2

Ruzsa, Imre (1981) Modal logic with descriptions. Akadémiai Kiadó - Nijhoff, Budapest. ISBN 963-05-2233-0

Révai, József (1981) Ifjúkori írások, 1917-1919. Irodalom - szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2418-X

Sarbu, Aladár (1981) Henry James és a lélektani regény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2615-8

Schiller, Róbert and Vértes, Ákos and Nyikos, Lajos (1981) Quasi-percolation charge transport in fluctuating systems. KFKI Reports (81-51). MTA KFKI.

Schulhof, Yitsḥaq (1981) Budai krónika (1686). Bibliotheca historica . Magyar Helikon, Budapest.

Scott, Peter (1981) Australian agriculture. Resource development and spatial organization. Geography of world agriculture (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2445-7

Selmeczi Kovács, Attila (1981) Györffy István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2489-9

Siegler, András (1981) Egy 6 szabadságfokú antropomorf manipulátor kinematikája és számítógépes vezérlése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (116). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-113-7

Siklós, Tivadar (1981) Model descriptions of ferroelectric phase transitions. KFKI Reports (81-54). MTA KFKI.

Siklós, Tivadar (1981) The thermodynamic Green's function method in the self-consistent phonon theory of anharmonic crystals. KFKI Reports (81-43). MTA KFKI.

Simai, Mihály (1981) Interdependence and conflits in the world economy. Akadémiai Kiadó - Sijthoff & Noordhoff, Budapest. ISBN 963-05-2470-8

Sitkei, György (1981) A mezőgazdasági anyagok mechanikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2673-5

Somos, András (1981) A paprika. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2658-1

Sonin, Anatolij Stepanovič (1981) Beszélgetések a kristályfizikáról. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2711-1

Sors, László and Bardócz, László and Radnóti, István (1981) Plastic molds and dies. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2053-2

Steinmann, Henrik (1981) Függelék, mutatók = Appendix, indices. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10/B (148). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2833-9

Steinmann, Henrik (1981) An atlas of insect morphology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2213-6

Steinmann, Henrik and Zombori, Lajos (1981) Rovaralaktani kifejezések = Terminologia insectorum morphologica. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 17/D (146). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2650-6

Stohl, Gábor (1981) Emlős háziállatok. Mammalia domestica. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (147). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2824-X

Szabó, Zoltán (1981) Probabilistic risk assessment of a pressurized, partial-water-height critical assembly. KFKI Reports (81-28). MTA KFKI.

Szabóné Medgyesi, Éva (1981) A termelőerők és a vállalatok fejlődése a mezőgazdaságban, 1961-1977. A szocialista vállalat (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2721-9

Szakály, Ferenc (1981) Magyar adóztatás a török hódoltságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2319-1

Szakály, Ferenc (1981) A mohácsi csata. Sorsdöntő történelmi napok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2801-0

Szalai, Erzsébet (1981) Kiemelt vállalat, beruházás, érdek. A szocialista vállalat (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2527-5

Szentgyörgyi, Zsuzsa (1981) A számítástechnika műszaki fejlődése és társadalmi hatásai. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (120). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-117-X

Szigetvári, Sándor (1981) A fogalmak dialektikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2514-3

Szili, József (1981) A művészi visszatükrözés szerkezete. A művészet ismeretelméleti kérdései Christopher Caudwell és Lukács György esztétikájában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2707-3

Szilágyi, Ferenc (1981) Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2491-0

Sztanó, Tamás (1981) Real-time programrendszerek eseményvezérelt szervezése : Esettanulmány a Péti Nitrogénművek adatgyűjtő rendszeréről. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (119). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-116-1

Szuhár, Mihály (1981) Computation of ideal C-V curves for nonuniformly doped MOS structures. KFKI Reports (81-82). MTA KFKI.

Szuhár, Mihály (1981) Two-dimensional MOS transistor simulation. KFKI Reports (81-13). MTA KFKI.

Szász, Ferenc A. (1981) Radicals of rings. Disquisitiones mathematicae Hungaricae (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2226-8

Szénási, József (1981) A dialektika alaptörvényéről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2597-6

Szépfalusy, Péter and Tél, Tamás (1981) Critical dynamics near a hard mode instability. KFKI Reports (81-32). MTA KFKI.

Szépfalusy, Péter and Tél, Tamás (1981) Dynamic renormalization group treatment of a Bose gas model. KFKI Reports (81-67). MTA KFKI.

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán and Demeter, István and Varga, László and Hollós-Nagy, Katalin and Keszthelyi, Lajos (1981) Elemental analysis of samples of biological origin relative to their protein content by means of charged particle bombardment. KFKI Reports (81-26). MTA KFKI.

Sági, Károly (1981) Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2216-0

Sági, Mária (1981) Esztétikum és személyiség. Vizsgálatok a művészetpszichológia köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2429-5

Sólyom, Jenő (1981) Duality of the block transformation and decimation for quantum spin systems. KFKI Reports (81-05). MTA KFKI.

Sólyom, Jenő and Pfeuty, P. (1981) Renormalization group study of the one-dimensional quantum potts model. KFKI Reports (81-04). MTA KFKI.

Sütő, András (1981) Magnetization in some frustration models. KFKI Reports (81-07). MTA KFKI.

Sütő, András (1981) Models of superfrustration. KFKI Reports (81-72). MTA KFKI.

Takács, József (1981) Benedetto Croce művészetleméleti nézetei. Modern filológiai füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2630-1

Tarján, Gusztáv (1981) Fundamentals, comminution, sizing and classification. Mineral processing (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2243-8

Tilkovszky, Loránt (1981) Ungarn und die deutsche „Volksgruppenpolitik”, 1938-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2262-4

Topál, Judit (1981) The southern cemetery of Matrica : Százhalombatta-Dunafüred. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2540-2

Trencsényi Waldapfel, Imre (1981) Vallástörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2613-1

Tóth, János (1981) A formális reakciókinetika globális determinisztikus és sztochasztikus modelljéről és néhány alkalmazásáról. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (129). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-126-9

Tóth, László and Czinkóczky, Attila (1981) Az egyedi abrakadagolás automatizálása kötetlen tartású tehenészeti telepeken. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2687-5

Tüskés, Tibor (1981) Csorba Győző. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2695-6

V. Ember, Mária (1981) Úrihímzés. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2365-5

Vajda, Ferenc (1981) Man/computer communications in the 80's. KFKI Reports (81-31). MTA KFKI.

Vajda, György (1981) Energetika 1. Általános kérdések, primer energiahordozók. 2. Szekunder energiahordozók, energiahasznosítás. Energetika (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2371-X

Valki, László (1981) A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete. Szociológiai tanulmányok (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2867-3

Vancsó, G. and Pekker, Sándor and Egyed, O. and Jánossy, András (1981) CIS-TRANS isomerization of polyacetylene induced by mechanical rolling. KFKI Reports (81-50). MTA KFKI.

Varga, J. János (1981) Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2696-4

Varga, Lajos and Tompa, Kálmán and Schmidt, T. (1981) Thermopower method for chemical composition and inhomogeneity measurements in amorphous Ni-P samples. KFKI Reports (81-42). MTA KFKI.

Varga, László (1981) Programok analízise és szintézise. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2682-4

Vargha, Gyula (1981) Pharmacoangiography in the diagnosis of tumours. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2912-2

Vass, Szabolcs and Kajcsos, Zsolt and Molnár, Béla and Marczis, László and Stergiopoulos, Christophoros (1981) Micellar effects on positronium lifetime in aqueous SDS solutions. KFKI Reports (81-74). MTA KFKI.

Veress, Márton (1981) A Csesznek környéki barlangok genetikájának vizsgálata = Die Untersuchung der Genetik der Höhlen in der Umgebung von Csesznek. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 14 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Versztovsek, Radmila (1981) A fogyasztás társadalmi osztályok-rétegek szerinti differenciálódása Magyarországon. Közgazdasági értekezések (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2709-X

Veszprémi, László (1981) Az értékelés és osztályozás korszerűsítésének kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2353-1

Vicsek Tamásné Strehó, Mária (1981) Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (121). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-118-8

Vincze, Imre (1981) Fourier evaluation of broad Mössbauer spectra. KFKI Reports (81-78). MTA KFKI.

Vinokurova, L.I. and Vlasov, A.V. and Kulikov, N.I. and Pardavi-Horváth, Márta (1981) Pressure-induced antiferromagnetism in ferromagnetic Fe(51.5)Rh(48.5) alloys. KFKI Reports (81-58). MTA KFKI.

Vladár, Károly and Zawadowski, Alfréd (1981) Theory of resonant electron scattering in amorphous metals. KFKI Reports (81-33). MTA KFKI.

Váriné Szilágyi, Ibolya (1981) Fiatal értelmiségiek a pályán. Tudósítás egy longitudinális szociálpszichológiai értelmiségi rétegvizsgálat tapasztalatairól. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2309-4

Várszegi, Sándor (1981) Multimikroszámítógép-rendszerek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (126). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-124-2

Vértes, Péter (1981) FEDGROUP-3 - a program system for processing evaluated nuclear data in ENDF/B, KEDAK or UKNDL format to constants to be used in reactor physics calculation. KFKI Reports (81-34). MTA KFKI.

Woynarovich, Ferenc (1981) On the S(z)=0 excited states of an anisotropic Heisenberg chain. KFKI Reports (81-70). MTA KFKI.

Zachar, József (1981) Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és politikai hatalom 1861 -1881. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2614-X

Zawadowski, Alfréd (1981) Interaction between electrons and 2-level systems in amorphous metals. KFKI Reports (81-86). MTA KFKI.

Zsilka, János (1981) Dialectics of the motion forms in language. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2452-X

sine, nomine (1981) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1980. évi beszámoló jelentése és 1981. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ág, Árpád and Páris, Gyula and Németh, Géza (1981) Time-dependent spheromak model in hall-current approximation. KFKI Reports (81-65). MTA KFKI.

This list was generated on Wed Jun 12 04:37:49 2024 CEST.