REAL-EOD

Items where Subject is "U Military Science / hadtudomány > U1 Military Science (General) / hadtudomány általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 105.

A

Appianos, (1967) A római polgárháborúk : görögül és magyarul. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Asbóth, Lajos (1863) A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Heckenast Gusztáv, Pest.

B

Balogh, János (1896) Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása. Fischel Fülöp, Nagykanizsa.

Balás, György (1894) Az 1866. évi osztrák-porosz háború. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balássy, Ferenc (1875) Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Pest.

Barthos, Kálmán (1902) Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Gámán János örököse, Kolozsvár.

Beniczky, Lajos (1924) Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Benkóczy, Emil (1936) Heves vármegye vitézei. Kapisztrán-Nyomda, Vác.

Berend, Miklós (1916) Dr. Berend Miklós harctéri naplója. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Epilog a háborús előadásokhoz : a háború eddigi mérlege. Hadi beszédek (29). Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Bánlaky, József (1897) Magyarország 1848/49 évi függetlenségi harczának katonai története. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Bánlaky, József (1925) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Hadtörténelmi Levéltár, [Budapest].

Bárczay, Oszkár (1895) A hadügy fejlődésének története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (21-22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Chappon, Lajos (1848) A párbaj szabályai. Bagó Márton, Budán.

Czékus, Zoltán (1925) Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Szerző, Budapest.

D

Demkó, Kálmán (1884) Lőcsének erődítése védelmi rendszere. Kiss József T. Könyvnyomdája, Lőcse.

Denison, György (1884) A lovasság története a legrégebbi időktól jelenkorig. Aigner Lajos, Budapest.

Dombrády, Lóránd (1981) A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2279-9

Dongó Gyárfás, Géza (1909) A zempléni nemes hadak 1809-ben. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

F

Farkas, Ádám (2016) Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrejöttének szervezet- és személyzet-története Szakály Sándor tollából. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Farkas, Ádám (2018) Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához. Vélemények a katonai jog világából, 3 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Farkas, Ádám (2018) Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Farkas, Ádám (2018) A totalitás kora? : A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete. Bibliotheca Juris Militaris, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-00-2826-2 (nyomtatott) | 978-615-00-2827-9 (elektronikus)

Felszeghy, Ediltrud (1938) A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon = Die K. u. K. Heeressprache in Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (2). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Fruin, Róbert (1916) Tíz év a németalföldi szabadságharcból : 1588-1598. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Galántai, József (1989) Hungary in the First World War. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 903-05-4879-X

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottság, Budapest.

Gál, Sándor (1848) A pest-városi nemzeti őrsereg ideiglenes oktatás, gyakorlat- és szolgálati szabályzata. Müller Gyula, Pest.

Görgey, István (1867) A moóri csata : történet-kritikai tanulmány. Osterlamm Károly, Pest.

H

Habsburg, József (1934) A világháború amilyennek én láttam. A világháború amilyennek én láttam, 1-7 . UNSPECIFIED, Budapest.

Hantos, Elemér (1914) A monarchia pénzügyi harckészültsége, mozgósítása és hadviselése. Magyar Közgazdasági Könyvtár (17). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Heltai, Ferenc (1903) A magyarság érvényesülése a hadseregben : négy törvény országgyűlési tárgyalása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Hoffmann, Arnold (1906) Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Vitéz Nyomda, Kassa.

Horváth, Jenő (1895) Magyar hadi krónika : a magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. Magyar Hadtörténelmi Könyvtár . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

J

Jakab, Elek (1868) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre : egy honvéd magánjegyzetei. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

Jakab, Elek (1884) Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Julier, Ferenc (1931) A hadvezetés művészete. Kincsestár (102.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

K

Kalmári Váradi, János (1830) A' régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Belnay, Pozsony.

Kassai, László (2018) A katonai szolgálati fegyelmi jog főbb vonásai. Vélemények a katonai jog világából, 4 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kassai, László (2017) A katonai szolgálatról általában. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2020) A biztonsági környezet átalakulása a hosszú 19. században. Vélemények a katonai jog világából, 3 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. – Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján. Vélemények a katonai jog világából, 3 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2018) A polgári korszak honvédelmi jogi szakirodalmának áttekintése. Bibliotheca Juris Militaris, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-00-3054-8 (nyomtatott) | 978-615-00-3055-5 (elektronikus)

Kende, István (1979) Napjaink százhúsz háborúja, 1945-1976. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1889-9

Kennedy, Paul (1992) A nagyhatalmak tündöklése és bukása : gazdasági változások és katonai konfliktusok, 1500-2000. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6076-3

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Kis, András (1978) Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról, 1945. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1517-2

Klaniczay, Tibor (1954) Zrínyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromi, Ferencz (1849) Vésznapok a Székelyföldön Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Kali Simon, Marosvásárhely.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornemann, Ernst (1934) Die unsichtbaren Grenzen des Römischen Kaiserreiches. Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.

Kovács, István (2018) A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kápolnai Pauer, István (1881) A hadtudomány viszonya a többi tudományokhoz. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

M. Szabó, Miklós (2014) Katonai felsővezetők a diktatúrában : a levéltári források nem hazudnak. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-740-2

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1935) A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Medveczky, Mihály (2015) A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

N

Nagy, László (1961) A Bocskai szabadságharc katonai története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, László (1911) Magyar fegyverek 1630-1662. Művelődéstörténeti értekezések (60). Csanádegyházmegye, Temesvár.

Nagy, László (1972) Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

O

Ortvay, Tivadar (1910) A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei : egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Pap, Júlia (2015) Társszervekkel való együttműködés jogi aspektusai a válságkezelés során, különös tekintettel a rendőrségre. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Pechnyó, Péter (2020) A járvány selyemútja – a COVID-19 terjedésének elemzése. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Pechnyó, Péter and Petruska, Ferenc (2020) A török határnyitással növekvő migrációs nyomásra adható határválaszok. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

R

Rácz, Lajos and Gulyás, József and Buza, László and Elekes, Imre (1916) Háborus előadások : az 1916 január-március hónapokban tartott előadási cikluson. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Ráth, Károly and Thaly, Kálmán (1868) II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-1711. Ráth Mór, Pest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Az ujabbkori hadviselés történelme : a magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Pallas Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Rajzmellékletek Az újabbkori hadviselés történelme czímű műhöz. Pallas, Budapest.

S

Schneider, Árpád Roland (1912) Önműködő kézilőfegyverek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (222). Stampfel, Budapest.

Soós, Elemér (1916) Ráhó végvár története hadi- és műleírása. Fráter és Társa Nyomda, Budapest.

Spitzer, Jenő (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben. Vélemények a katonai jog világából, 4 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin, Budapest.

Szederkényi, Nándor (1896) A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágitásban. Athenaeum, Budapest.

Szendrei, János (1896) Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Kereskedelmi M. Kir. Minister, Budapest.

Szentirmai, Imre (1909) Magyar csapatnevek a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Szentirmai, Imre (1908) Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1885) A dunai hajóhadak története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv, Pest.

Szurmay, Sándor (1898) A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig : 1868-1898. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Szécsi, Mór (1893) Az osztrák-olasz háború 1866-ban : tizenkét vázlattal. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Takáts, Sándor (1922) Régi magyar kapitányok és generálisok. Stádium Nyomda, Budapest.

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Taylor, Alan John Percivale (1988) Az első világháború képes krónikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4566-7

Teleki, Domokos (1877) A székely határőrség története. Franklin, Budapest.

Temesváry, Ferenc (1988) Feuerwaffen des Ungarischen Nationalmuseums. 1. Pistolen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4843-7

Temesváry, Ferenc (1988) A Magyar Nemzeti Muzeum tüzifegyver-gyűjteménye. 1. Pisztolyok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3882-2

Temesváry, Ferenc (1980) A sárvári Nádasdy Ferenc Muzeum fegyvergyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2203-9

Thaly, Kálmán (1883) Az 1683-iki táborozás történetéhez : Hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és levelezése nyomán. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Téglás, Gábor (1904) Az alföldi sáncok maros-dunaközi csoportjának helyrajza és technikai szerkezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1901) Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről : a rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lajos (1977) Magyar-orosz katonai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1022-7

Tóth, Lajos (1976) Orosz-magyar katonai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1021-9

V

Vaszary, Kolos (1864) A várnai csata. Szent István Társulat, Pest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17.10.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zrínyi, Miklós (1891) Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sat Jun 22 15:28:02 2024 CEST.