REAL-EOD

Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 40.

Somfai, Balázs, ed. (1989) A Dunántúl településtörténete VII. A Dunántúl településtörténete, 7 . MTA VEAB, MTA PAB.

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1989) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1988. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Magyar, Miklós, ed. (1989) Cahiers d'études hongroises. Cahiers d'études hongroises (1). Centre Interuniversitaire d'Etudes Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Herodek, Sándor and Salánki, János, eds. (1989) Conservation and management of lakes : [proceedings of the third International Conference on the Conservation and Management of Lakes "Balaton '88", held in Keszthely, Hungary, 11-17 september, 1988]. Symposia biologica Hungarica (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5583-2-1

Herner, János, ed. (1989) Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (22). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-828-5

Kakuk, Zsuzsa and Baski, Imre, eds. (1989) Kasantatarische Volksmärchen : auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-65-42

Medveczky, László, ed. (1989) Kronológia: 1954-1989 / Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen). Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen.

Lázár, István Dávid, ed. (1989) Kérészi István omniáriuma. Peregrinatio Hungarorum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-827-7

Gregorovicz, Anikó, ed. (1989) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1988. évi beszámoló jelentése és 1989. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Pavercsik, Ilona, ed. (1989) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 7. köt. : Pótlások : Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez : 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-269-5

Radvánszky, Béla and Hoffmann, Gizella, eds. (1989) Medicusi és borbélyi mesterség : Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (9). Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-7341-56-0

Bökönyi, Sándor and Raczky, Pál, eds. (1989) Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern connections : [International conference 1987, Szolnok - Szeged]. Varia archaeologica Hungarica (2.). Institute of Archaeology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7391-57-6

Szende, Tamás, ed. (1989) Proceedings of the Speech Research ’89 International Conference, June 1-3, 1989, Budapest. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (21). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Font, Zsuzsa, ed. (1989) Teleki Pál külföldi tanulmányútja : levelek, számadások, iratok, 1695-1700. Fontes rerum scholasticarum (3). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-667-3

Compton, Paul A. and Pécsi, Márton, eds. (1989) Theory and practice in British and Hungarian geography : proceedings of the 4th British - Hungarian Geographical Seminar, Nyíregyháza, 18-19 August, 1987. Studies in geography in Hungary (24.). Akadémia Kiadó, Budapest.

Dományházi, Edit and Font, Zsuzsa and Keserű, Gizella and Latzkovits, Miklós, eds. (1989) A Thurzó család és a Wittenbergi Egyetem : Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai, 1602-1624. Fontes rerum scholasticarum (1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-832-3

Herner, János and Machan, Eszter and Szűcs, József, eds. (1989) Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577-1797. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (23). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-830-7

Szilasi, László, ed. (1989) "Vitéz-e avagy ájtatos? : I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s "némely fontos kicsiség". Peregrinatio Hungarorum (3). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-856-0

Bolla, Kálmán, ed. (1989) A phonetic conspectus of English : The articulatory and acoustic features of British English speech sounds. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (20). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 34 9

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Sipka, László, eds. (1989) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1990. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Bíróné Vasvári, Lilian and Braun, Tibor and Schubert, András (1989) A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai. 1981-1987. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 5 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 492

Farkas, Gábor and Gácsi, Hedvig and Katona, Tünde and Keveházi, Katalin and Latzkovits, Miklós and Monok, István and Németh, Noémi (1989) Könyvtártörténeti füzetek : 5., Magángyűjtemények Magyarországon, 1564-1716 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-668-1

Farkas, Gábor and Monok, István and Németh, Noémi (1989) Könyvtártörténeti füzetek : 6., Intézményi gyűjtemények Magyarországon, 1535-1720 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-797-1

Fekete, Gézáné (1989) Telekiek alapítványa : az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig. 1826-1988. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (24/99). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-64-6

H. Gyürky, Katalin (1989) Az üveg. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest. ISBN 963 01 7318 2

Kovács, László (1989) Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit : archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5208-6

Kroó, Norbert (1989) Fotonok, neutronok, szilárd testek : az anyagszerkezettől a lézerekig : akadémiai székfoglaló : 1985. november 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630548203[!ISBN9630548208]

Krémer, Balázs (1989) Munkanélküliség. Szociálpolitikai Értesítő (1989/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Kátai, Imre (1989) Szabályos viselkedésű aritmetikai függvények : akadémiai székfoglaló : 1985. október 30. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4982-4

Lukács, László (1989) A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus, 1649-1773. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (25). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-796-3

M. Kondor, Viktória (1989) A Hornyánszky Nyomda és az Akadémia könyvkiadása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (22/97). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-48-4-1

Magyar, János (1989) Erdőgazdálkodásunk közérdekű továbbfejlesztésének elvi-eszmei feltételei : akadémiai székfoglaló : 1986. március 27. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4810-0

Makkay, János (1989) The Tiszaszőlős treasure. Studia Archaeologica (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4726-0

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Papp, Ferenc (1989) Alkalmazott nyelvtudomány : akadémiai székfoglaló, 1986. május 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4808-9

Pándi, Pál (1989) Úton Bolyai Farkas drámáihoz : az ember és a dráma : jegyzetek a 19. század elejének magyar drámáiról : akadémiai székfoglaló : 1986. május 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4809-7

Rétvári, László (1989) A természeti erőforrások földrajzi értelmezése és értékelése. Földrajzi tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5361-9

Székely, László (1989) Bétsi utazásomról. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (24). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-829-3

Varga, Imre (1989) A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-45-X

Vida, Gábor (1989) A speciáció genetikája : akadémiai székfoglaló : 1985. december 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4807-0

This list was generated on Thu Feb 25 00:26:37 2021 CET.