REAL-EOD

Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 58.

Somfai, Balázs, ed. (1986) A Dunántúl településtörténete VI. A Dunántúl településtörténete, 6 . MTA VEAB, MTA PAB.

Bereczky, Magdolna, Cs., ed. (1986) Advances in protozoological research : proceedings of the 1st International Conference of Hungary on Protozoology and Memorial Session for József Gelei (1885-1952), Budapest, Hungary, Sept.3-6, 1985. Symposia biologica Hungarica (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4437 7

F. Csanak, Dóra (sorozatszerk.), ed. (1986) Az 1954-55-ben feldolgozott könyvek katalógusa (Ms 1 - Ms 300). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (18). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9637302220

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1986) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1985. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Szabó, Gábor and Bíró, Sándor and Goodfellow, Michael, eds. (1986) Biological, biochemical and biomedical aspects of actinomycetes : proceedings of the Sixth International Symposium on Actinomycetes Biology, Debrecen, Hungary, 26-30 August, 1985. Symposia biologica Hungarica (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963.05 4395 8

Kalász, Huba and Ettre, Leslie, S., eds. (1986) Chromatography '84 : proceedings of the Advances in Liquid Chromatography Conference, Sept. 10-14, 1984, Szeged, Hungary. Symposia biologica Hungarica (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4341 9

Ettre, Leslie, S. and Kalász, Huba, eds. (1986) Chromatography '85 : proceedings of the Budapest Chromatography Conference, June 11-14, 1985, Budapest, Hungary. Symposia biologica Hungarica (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4494-6

Damjanovich, Sándor and Keleti, Tamás and Trón, Lajos, eds. (1986) Dynamics of biochemical systems : lectures presented at the FEBS Advanced Course and Round Table Discussion of the IUB Interest Group on Kinetics and Mechanisms of Enzymes and Metabolic Networks, Debrecen, Hungary, 18-24 Aug. 1985. Symposia biologica Hungarica (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4356 7

V. Windisch, Éva, ed. (1986) Hungarológiai alapkönyvtár : könyvjegyzék. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest. ISBN 963-412-227-2; 963-01-7471-5

French, Hugh, M. and Pécsi, Márton, eds. (1986) Loess and periglacial phenomena : symposium of the INQUA Commission on Loess - lithology, genesis and geotechnic definitions - and IGU Commission for Periglacial Studies - field and laboratory experimentation - Normandy , Jersey, Britanny, Caen, Aug. 1986. Studies in geography in Hungary (20.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4640-X

Gregorovicz, Anikó, ed. (1986) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1985. évi beszámoló jelentése és 1986. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Varga, András, ed. (1986) Magyarországi magánkönyvtárak : 1., 1533-1657. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7302-34-4

Beszteri, Béla, ed. (1986) Négy évtized, 1945-1985 : tudományos emlékülés 1985. május 22-én Veszprémben. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Veszprém.

Bolla, Kálmán and Valaczkai, László, eds. (1986) Német beszédhangok atlasza : A beszédhangok képzési és hangzási sajátságai. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (16). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 24 1

Pécsi, Márton, ed. (1986) Physical geography and geomorphology in Hungary. Elmélet, módszer, gyakorlat (38). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-51-5

Rétvári, László, ed. (1986) A Pilis-Visegrádi-hegység környezetminősítése. Elmélet, módszer, gyakorlat (34). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-39-6

Demetrovics, János and Kelemen, Jozef, eds. (1986) Proceedings of the 4th International Meeting of Young Computer Scientists : IMYCS '86 : Smolenice Castle, Czechoslovakia, October 13-17, 1986. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (185). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-236-2

Knuth, Előd and Márkus, András, eds. (1986) Proceedings of the Winter School on Conceptual Modelling : Visegrád, 27-30 January, 1986. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (187). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-216-8

Denev, J. and Uhrin, Béla, eds. (1986) Proceedings of the joint Bulgarian - Hungarian workshop on "Mathematical cybernetics and data processing" : Scientific Station of Sofia University Giulečica, (Bulgaria) May 6-10, 1985. : vol. 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (182). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-211-7 ; Öszz.: 963-311-240-0

Denev, J. and Uhrin, Béla, eds. (1986) Proceedings of the joint Bulgarian - Hungarian workshop on "Mathematical cybernetics and data processing" : Scientific Station of Sofia University Giulečica, (Bulgaria) May 6-10, 1985. : vol. 2. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (183). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-212-5 ; Össz.: 963-311-240-0

Petróczy, Judit, ed. (1986) Publikációk = Publications : 1985. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (186). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-215-X

Südi, András, ed. (1986) A SPOT újgenerációs távérzékelési rendszer. Földrajzi dokumentáció (9). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-49-3

Ratkó, István, ed. (1986) Statʹi konferencii KNVVT po avtomatizacii informacionnyh processov na personalʹnyh ÈVM : Budapešt, 5-9 maâ 1986 g., tom. 1. = KNVVT Conference on Automation of Information Processing on Personal Computers : Budapest, May 5-9, 1986., vol. 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (193). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-222-2 ; Össz.: 963-311-238-9

Ratkó, István, ed. (1986) Statʹi konferencii KNVVT po avtomatizacii informacionnyh processov na personalʹnyh ÈVM : Budapešt, 5-9 maâ 1986 g., tom. 2. = KNVVT Conference on Automation of Information Processing on Personal Computers : Budapest, May 5-9, 1986., vol. 2. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (194). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-223-0 ; Össz.: 963-311-238-9

Pomázi, István, ed. (1986) Válogatott tanulmányok a szociálgeográfiából : Szovjetunió. Földrajzi dokumentáció (10). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-52-3

Kiss, Dezső and Nagy, Árpád and Neményi, Márta, eds. (1986) A neutronok szerepe a tudományban és a gyakorlatban. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3924-1

Vezér, Erzsébet, ed. (1986) Írástudó nemzedékek : A Polányi család története dokumentumokban. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (7). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-7234-8

Endrei, Walter and Gazda, István and Jakab, Ágnes and Palló, Gábor and Sipka, László, eds. (1986) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1987. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Adriányi, Gábor (1986) Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns. Studia Hungarica (30). Trofenik, München. ISBN 3-87828-163-3

Ancsel, Éva (1986) A tudás éthoszáról : a tudás etikai feltételei : akadémiai székfoglaló, 1985. december 5. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4358-3

Bernus, Péter (1986) Gyártórendszerek funkcionális analizise és szintézise. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (189). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-218-4

Bujdosó, Ernő (1986) Bibliometria és tudománymetria. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-201-263-1

Comenii, Ioann Amos (1986) Orbis pictus : In Hungaricum et Germanicum translatus = A' világ le-festve = Die Welt in Bildern : in die ungarische und deutsche Sprache übersetzt und hin und wieder verbessert. Bibliotheca Comeniana (1). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-01-7204-6

Domokos, Péter and Paládi-Kovács, Attila (1986) Hunfalvy Pál. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4282-X

Falusné Szikra, Katalin (1986) Az első és második gazdaság közötti bér-, illetve jövedelemdiszparitás : akadémiai székfoglaló, 1985. november 27. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4343-5

Gabler, Dénes and Vaday, Andrea H. (1986) Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3879-2

Gábor, Éva (1986) Alexander Bernát. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4281-1

Hernádi, Ágnes (1986) A típus fogalma és szerepe a modellezésben : Absztrakt adattípusok alkalmazásának új elveiről. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (190). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-219-2

Ho, Thuan (1986) Contribution to the theory of relational databases. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (184). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-213-3

Huszár, Gál (1986) A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek és imádságok (Komjáti 1547). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 20 4

Lakó, György (1986) Szinnyei József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4283-8

Lengyel, Tamás (1986) A cluster analízis néhány kombinatorikai és valószínűségszámítási problémája. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (188). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-217-6

Láng, István (1986) A biomassza hasznosításának távlatai : akadémiai székfoglaló, 1985. december 4. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4357-5

Marosi, Sándor (1986) Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai eredmények különböző nagyságú és adottságú hazai típusterületeken ... Elmélet, módszer, gyakorlat (35). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Marth, Hildegard (1986) Dutka Ákos kéziratos hagyatéka (Ms 4183 - Ms 4200). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (17). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 12 3

Márkusz, Zsuzsanna (1986) Papers on many-sorted logic as a tool for modelling. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (192). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-221-4

Renner, Gábor (1986) Kör approximációja a számítógépes geometriai tervezésben. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (181). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-210-9

Rózsa, György (1986) Dvorec Vengerskoj Akademii Nauk. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 10 7

Rózsa, György (1986) "Tudományok és művészségek szeretete..." : írások az MTA könyvtáráról. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (16/91). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 21 2

Simai, Mihály (1986) Az emberi tényező szerepe a világgazdaságban az 1980-as években : akadémiai székfoglaló, 1986. január 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4342-7

Szabad, György (1986) Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában : akadémiai székfoglaló, 1983. március 4. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4153-X

Takács, Miklós (1986) Die arpadenzeitlichen Tonkessel in Karpatenbecken. Varia archaeologica Hungarica (1). MTA, Budapest.

Terlaky, Tamás (1986) Egy véges criss-cross módszer és alkalmazásai. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (179). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-208-7

Toldy, Ferenc (1986) Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-25-5

Vu Duc, Thi (1986) Funkcionális függőséggel kapcsolatos néhány kombinatorikai jellegű vizsgálat a relációs adatmodellben. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (191). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-220-6

Wéber, Antal (1986) Toldy Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1986) Szociális munkás pálya és képzés. Szociálpolitikai Értesítő (1986/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Ács, Tibor (1986) Kiss Károly. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4280-3

This list was generated on Fri Mar 5 10:25:45 2021 CET.