REAL-EOD

Items where Subject is "L Education / oktatás > L1 Education (General) / oktatás általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book | Book Section
Number of items at this level: 140.

Book

Tonk, Sándor, ed. (1991) Albizálás erdélyi városokban és falvakban : Kiss Sámuel enyedi diák gyűjtőútja, 1797. Peregrinatio Hungarorum (9). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-858-7

Friml, Aladár, ed. (1913) Az 1777-iki Ratio educationis : Pedagógiai könyvtár 1. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Földy, Ferenc and Csorba, Csaba, eds. (1988) Bibliotheca Comeniana. Bibliotheca Comeniana (2). Magyar Comenius Társaság, Miskolc.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2008) Comenius előtt és után. Bibliotheca Comeniana (13). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2004) Comenius példája. Bibliotheca Comeniana (11). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Ködöböcz, József, ed. (2003) Comenius élő pedagógiai öröksége : szemelvénygyűjtemény. Bibliotheca Comeniana (10). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2012) Comenius és Európa. Bibliotheca Comeniana (16). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2009) Comenius és Kazinczy szellemében. Bibliotheca Comeniana (14). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1990) Comenius és Magyarország. Bibliotheca Comeniana (3). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Ködöböcz, József, ed. (2002) Comenius és a hazai művelődés : tanulmányok, előadások. Bibliotheca Comeniana (9). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2014) Comenius és a jövő. Bibliotheca Comeniana (17). Magyar Comenius Társaság : Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, Sárospatak.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1999) Comenius és a magyar iskola. Bibliotheca Comeniana (7). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-04-7

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1994) Comenius és a magyar művelődés. Bibliotheca Comeniana (5). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-02-0

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2011) Comenius és a múzsák. Bibliotheca Comeniana (15). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1997) Comenius és a sárospataki iskola. Bibliotheca Comeniana (6). Magyar Comenius Társaság : Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak. ISBN 963-7535-03-9

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2006) Comenius és az utókor. Bibliotheca Comeniana (12). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2015) Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana (18). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Dományházi, Edit and Latzkovits, Miklós, eds. (1997) Fasciculus rerum scholasticarum Collegii Claudiopolitani Unitariorum, 1626-1696 : 1. Journals of the years 1626-1648. Fontes rerum scholasticarum (7/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-482-180-4

Keresztes, László and Leskinen, Juha and Maticsák, Sándor, eds. (1995) Finnisch-Ugrische kontrastive untersuchungen. Hungarologische Beiträge (3). Universität Jyväskylä, Jyväskylä.

Keresztes, László and Maticsák, Sándor, eds. (1996) Finnisch-Ungrische kontrastive untersuchungen II. Hungarologische Beiträge (6). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0680- 6

UNSPECIFIED, ed. (1938) Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete : A gr. Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932-1938. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kötél, Emőke and Szoták, Szilvia, eds. (2013) Hagyomány és jövőkép : Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés. Határhelyzetek, 4 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-963-87423-7-7

Lahdelma, Tuomo and Jankovics, József and Nyerges, Judit and Laihonen, Petteri, eds. (2002) Hatalom és kultúra : plenáris előadások & kerekasztal vitaindítók = Power and culture : plenary sessions & round-table introductions. Univ. of Jyväskylä, Fac. of Humanities, Jyväskylä. ISBN 951-39-1277-9

Fináczy, Ernő and Nagy, J. Béla, eds. (1932) Herbart : pedagógiai előadások vázlata. Kisdednevelés, Budapest.

Gácsi, Hedvig, ed. (1990) Horváti Békés János diáknaplója. Peregrinatio Hungarorum (6). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-845-5

Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor, eds. (1995) Hungarologische Beiträge. Hungarologische Beiträge (5). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0679- 2

Dobos, István and Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor, eds. (1998) Hungarologische Beiträge. Hungarologische Beiträge (12). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0243- 9

Bakró-Nagy, Marianne and Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor, eds. (1999) Hungarologische Beiträge. Hungarologische Beiträge (12). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0477-6

Lahdelma, Tuomo and Szabó, Ágnes, eds. (2001) Hungarologische Beiträge. Hungarologische Beiträge (13). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-1151- 9

Lázár, István Dávid, ed. (1989) Kérészi István omniáriuma. Peregrinatio Hungarorum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-827-7

Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya, eds. (2018) Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (18). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-890-4

Katona, Tünde and Latzkovits, Miklós, eds. (1990) Lőcsei stipendiánsok és literátusok : Külföldi tanulmányutak dokumentumai, 1550-1699. Fontes rerum scholasticarum (2). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-844-7

Schrauf, Károly, ed. (1892) Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Font, Zsuzsa, ed. (1994) A Marosvásárhelyi Református Kollégium diáksága, 1658-1848. Fontes rerum scholasticarum (6). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-978-8

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1999) Művelődésünk múltjából : Comenius, I. Rákóczi György és más tanulmányok. Bibliotheca Comeniana (8). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-03-9719-6

Fináczy, Ernő and Kornis, Gyula and Kemény, Ferenc, eds. (1936) Pedagógiai Lexikon I-II. Révai Testvérek Irodalmi Intézet, Budapest.

Keresztes, László and Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor and Perry, Christoph, eds. (1994) Probleme des spracherwerbs. Hungarologische Beiträge (2). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0426-9

Schrauf, Károly, ed. (1893) Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis | A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493-1558. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békési, Imre and Jankovics, József and Kósa, László and Nyerges, Judit, eds. (1993) Régi és új peregrináció : Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Kft., Budapest - Szeged. ISBN Össz.: 963-8335-00-9; 1. köt.: 963-8335-01-7; 2. köt.: 963-8335-02-5; 3. köt.: 963-8335-03-3

Dományházi, Edit and Font, Zsuzsa and Latzkovits, Miklós and Pintér, Gábor, eds. (1994) Szatmári diákok, 1610-1852. Fontes rerum scholasticarum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-979-6

Máté, Ágnes, ed. (2005) Székelyudvarhely református és katolikus diáksága, 1670-1871. Fontes rerum scholasticarum (8). Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszéke, Szeged. ISBN 963-482-713-6

Font, Zsuzsa, ed. (1989) Teleki Pál külföldi tanulmányútja : levelek, számadások, iratok, 1695-1700. Fontes rerum scholasticarum (3). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-667-3

Jankovics, József, ed. (1991) Teleki Sámuel albuma. Peregrinatio Hungarorum (8). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-859-5

Dományházi, Edit and Font, Zsuzsa and Keserű, Gizella and Latzkovits, Miklós, eds. (1989) A Thurzó család és a Wittenbergi Egyetem : Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai, 1602-1624. Fontes rerum scholasticarum (1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-832-3

Schrauf, Károly, ed. (1902) A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beszteri, Béla, ed. (1992) A közoktatás problémái Magyarországon : tudományos konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

Giay, Béla and Nádor, Orsolya, eds. (1998) A magyar mint idegen nyelv: hungarológia : tankönyv és szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest. ISBN 963-379-575-3

Rébay, Magdolna, ed. (2017) "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban..." : arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-74-2 (print) ; 978-615-5372-77-3 (online pdf)

Fenyvesi, Kristóf, ed. (2012) Átmenet és különbözőség : magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban : a VII. Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Szimpóziuma : Kolozsvár, 2011 = Transition a difference : Hungarian studies in East-Central-European context : Symposium for PhD Students, 7th International Congress of Hungarian Studies : Cluj-Napoca, 2011. Hungarológiai kongresszusok . Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5309-00-7

Bacskai, Katinka (2015) Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-37-7 (print) ; 978-615-5372-38-4 (online PDF)

Bain, Alexander (1912) Neveléstudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balázs, Mihály and Monok, István (1990) Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai : adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-857-9

Barabás, Endre and Berkes, József and Csuppay, Lajos and Jancsó, Benedek and Kornis, Gyula and Pechány, Adolf (1927) Az elszakított magyarság közoktatásügye. Magyar Paedagógia Társaság, Budapest.

Benka, Gyula (1895) A békési-ág hitv. ev. egyházmegye tulajdonát képező, s az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története 1802-1895. Kner Ny., Gyoma.

Berzeviczy, Albert (1894) Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Singer és Wolfner kiadása, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) La question de l'éducation physique. [s.n.], [Paris].

Bloch, Móricz (1846) A magyar szónyomozás és az összehasonlító nyelvészet ; Iskolai értesítvény a Szarvasi Ág. Hitv. Főtanodában június 24-26 tartatandó közvizsgálatra. Trattner, Pest.

Bocsi, Veronika (2013) Az idő a campusokon. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-03-2

Bucsay, Mihály (2012) Szemian Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján = Michael Semians Studienaufenthalt in Halle, Jena und 7 anderen deutsehen Universitätsstädten in den Jahren, 1770 bis 1774. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-174-9

Buda, András (2017) IKT és oktatás : Együtt vagy egymás mellett? Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-68-1 (print) ; 978-615-5372-69-8 (online, PDF)

Békefi, Remig (1896) A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1900) A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Comenii, Ioann Amos (1986) Orbis pictus : In Hungaricum et Germanicum translatus = A' világ le-festve = Die Welt in Bildern : in die ungarische und deutsche Sprache übersetzt und hin und wieder verbessert. Bibliotheca Comeniana (1). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-01-7204-6

Csengery, Antal (1880) A magyar közoktatás és közmívelődés némely főbb kérdéseiről. Olcsó könyvtár (101.). Franklin, Budapest.

Csősz, Imre (1879) A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán : magyar műveltségtörténelmi rajz. Siegler Nyomda, Nyitra.

Edvi Illés, Pál (1838) Első oktatásra szolgáló kézikönyv, néptanítók s tanulók' számára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Edvi Illés, Pál (1841) Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tunok összesége : vallási különbség nélkül minden néptanítók 's tanulók' számára készült s a Magyar Tudós Társaság által első rendű Marczibányi Lajos-jutalommal koszorúzott pályamunka. a Magyar Királyi Egyetem betűivel, Budán.

Esterházy, Sándor (1901) Tudomány és Egyetem. Vitéz Ny., Kassa.

Eötvös, Károly Lajos (1887) Népoktatásügyi emlékeztető : közigazgatási bizottságok, kir. tanfelügyelőségek, iskolaigazgatók, szolgabíróságok, városi hatóságok, községi előljáróságok ... számára. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Fedinec, Csilla (1999) Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991. Officina Hungarica (8). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963-8425-11-3

Fináczy, Ernő (1934) Neveléselméletek a XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1896) A magyarországi középiskolák múltja és jelene. Hornyánszky, Budapest.

Fleischer, Gyula (1935) Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Forgács, Lajos (2020) Orvostechnikai ismeretek oktatása a 20. században : Hazai és nemzetközi példákkal. Kaleidoscope könyvek (3). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-00-8532-6

Fraknói, Vilmos (1874) Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) Réwai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása : 1538-1555. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Eggenberger, Budapest.

Gagyi, Jenő (1909) A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése. Uránia Könyvnyomda, Budapest.

Galgóczy, Károly (1875) Emlékbeszéd Szigethi Warga János levelező tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gazsó, Ferenc (2019) Iskola, társadalom, rendszerváltás. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-07-5 (print) ; 978-615-6060-08-2 (online pdf)

Győrffi, Endre (1896) A Keszthelyi Kath. Főgymnasium története. Farkas János Könyvnyomdája, Keszthely.

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1971) Művelődési törekvések a század második felében. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Hörk, József (1896) Az eperjesi ev. ker. Collegium története. Bernovits, Kassán.

Imre, Sándor (1912) Nemzetnevelés : Jegyzetek a magyar művelődési politikához. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Könyvtára (2). Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Budapest.

Kalocsa, Róza (1884) Az illem könyve .. Révai, Budapest.

Kelemen, Lajos (2012) Személyiség és szakmai képességfejlesztés. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-86387-4-8

Kis, Ernő (1896) A dunántúli ev. ref.egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895. Kis Tivadar, Pápa.

Komenský, Jan Amos (1992) Pampaedia : a "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum" IV. része. Bibliotheca Comeniana (4). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-01-2

Kornis, Gyula (1932) Education in Hungary. Studies of the International Institute of Teachesrs College, Columbia University, New York (13.). Bureau of Publications Teachers College, Columbia University, New York.

Kornis, Gyula (1932) Neveléstörténet és szellemtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kováts, Sándor (1908) A csanádi papnevelde története 1806-1906. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Kósa, Géza (2016) Észak-amerikai tanséta. MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. ISBN 978-963-89460-9-6

Lubrich, Ágost (1871) A középtanodai tanárok paedagogiai kiképzéséről : paedagogiai értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 1). Atheneum, Pest.

Láng, Lajos (1886) A középoktatás hazánkban (1867-1886). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1868) A népoktatás hazánkban 1869-1884. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Majer, István (1848) A magyar képezdék reformja. Beimel, Esztergom.

Mantila, Harri (1997) Suomen ja unkarin nominaalisten verbimuotojen kontrastiivista syntaksia ja semantiikkaa. Hungarologische Beiträge (9). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0942- 2

Matuska, József (1843) Oktatás a' szederfa és selyembogár tenyésztéséről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Mendelová, Eleonóra and Fenyvesiová, Lívia (2017) Child in the family and school environment. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-72-8 (print) ; 978-615-5372-73-5 (online, pdf)

Mihalovits, János and Tárczy-Hornoch, Antal (1938) Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon ; Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Mokos, Gyula (1890) Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Aladár (1881) A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században : I. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moór, Gyula (1946) Az élő és a halott multról s a jogi oktatás reformjáról. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Nagy, Károly (1838) A' kis geometra. Rohrmann, Bécs.

Nagy, Károly (1837) A' kis számító. Rohrmann - Schweigerd, Bécs.

P. Szathmáry, Károly (1868) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. Szerző, Nagy-Enyed.

Panek, Ödön (1896) A selmecbányai kir. kath. gymnasium története. Joerges Ágost Özv. és fia Könyvnyomója, Selmecbánya.

Pfeiffer, Antal (1896) A kegyes tanítórendek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története. A csanád egyházmegyei nyomda, Temesvár.

Proszt, János (1938) A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Puskás, Andrea (2017) Assessing Young Learners in the English Language Classroom. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-82-7 (print) ; 978-615-5372-83-4 (online PDF)

Rákó, Erzsébet (2012) Gyermekvédelmi ismeretek – módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale. ISBN 978-963-9573-75-8

Schönvitzky, Bertalan (1896) A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. Eder Nyomda, Pozsony.

Sipos, Gábor (1991) A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-09-2

Sluis, Jacob van and Postma, Ferenc (1990) Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-846-3

Szabó, Andrea (2015) Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-33-9 (print) ; 978-615-5372-34-6 (online PDF)

Szabó, Károly (1872) Apáczai Csere János Barcsai Ákos Fejedelemhez benyújtott terve a magyar házban felállítandó első tudományos egyetem ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Szabó, Miklós and Tonk, Sándor (1992) Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 1521-1700. Fontes rerum scholasticarum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-912-5

Szelényi, Ödön (1917) A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K.F., Pozsony.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1876) Rajzok a forradalom utáni idokből : az első magyar katonai tanintézet. Athenaeum, Budapest.

Szterényi, József (1897) Az iparoktatás Magyarországon. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Széll, Krisztián (2018) Az iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-88-9 (print) ; 978-615-5372-89-6 (online PDF)

Szőköl, István (2016) Educational Evaluation in Conterporary Schools. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-60-5 (print) ; 978-615-5372-61-2 (online pdf)

Takács, Tamara (2017) Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-70-4 (print) ; 978-615-5372-71-1 (online PDF)

Toldy, Ferenc (1863) Visszapillantás tudományos állapotainkra kapcsolatban a régi s az új tanrendszerrel : beszéd, melyet az 1863/4. évi tanszaknak a m. kir. egyetemnél october 5. tartott ünnepélyes megnyitásakor azon egyetem nagy dísztermében mondott Toldy Dr. Ferencz. A Magyar Királyi Egyetem Nyomdájában, Buda.

Táncsics, Mihály (1871) Kiáltó szó a kormányhoz és a népnevelőkhez az elnémetesedés tárgyában. Poldini nyomda, Pest.

Vass, József (1862) Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Eggenberger, Pest.

Vécsey, Tamás (1890) Justinianus „Omnem Reipublicae” kezdetű rendelete a jogi oktatás tárgyában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Warga, János (1837) Vezérkönyv az elemi nevelés- és tanításra. Magyar Tudós Társaság, Budán.

Zimmermann, Jakab (1847) Barmászat, a tanító intézetek használatára. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

sine, nomine (1851) Elemi magyar nyelvtan a' középiskolák' I. osztálya' számára. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

sine, nomine (1846) Tanügyi névtár 1846-dik évre. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Ádám, Gerzson (1896) A nagy-kőrösi Ev. Ref. Fögymnasium története. Nagykőrösi Református Egyháztanács, Nagykőrös.

Book Section

Horváth, Balázs Zsigmond (2020) A hálózat alapú nyelvtanításban rejlő lehetőségek. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 297-305. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Kántor Sándorné Varga, Tünde (2020) Kooperatív tanulás ‒ egy link a matematika tanulásában. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 283-295. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

This list was generated on Sun Feb 28 20:53:24 2021 CET.