REAL-EOD

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 200.

Nagy, László, ed. (1987) 1st European Regional Congress of Labour Law and Social Security 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4756-2

Kőszeghy, Péter, ed. (1987) Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő dolgairól és haláláról való história. Bibliotheca Hungarica antiqua (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7341-48-X

Szentpétery, Imre, ed. (1987) Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4199 8

Ránki, György, ed. (1987) Bartók and Kodály revisited. Indiana University studies on Hungary (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4510-1

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1987) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1986. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Pungor, Ernő, ed. (1987) Bioelectroanalysis. 1st Symposium held at Mátrafüred, Hungary, 6-8 Oct. 1986. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4641-8

Straub, F. Brunó, ed. (1987) Biológiai lexikon. Kiegészítő az 1-4. kötethez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4781-3

Alliquander, Ödön and Szabó, György, eds. (1987) Bányászat 2. Fluidumbányászat. Műszaki értelmező szótár (66). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4695-7

Hubert, Ildikó, ed. (1987) Bűbájosok, ördöngősök, boszorkányok Heves és Külső Szolnok vármegyékben. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-16-6

Földy, Ferenc and Göncy, Ákos and Kováts, Dániel, eds. (1987) A Comenius Tanítóképző Főiskola évkönyve, 1981-1987. A Sárospataki Tanítóképző Intézet évkönyve . Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak.

Erdődy, Gábor, ed. (1987) Das Parteienwesen Österreich-Ungarns. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4467-9

Pécsi, Márton and Ádám, László and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1987) A Dunántúli-középhegység: Természeti adottságok és erőforrások. Magyarország tájföldrajza (5A). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5320-1

Tolnai, Gábor, ed. (1987) Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában (Teleki József utazásai 1759-1761). Régi magyar prózai emlékek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4371-0

Gere, Ilona and Gazsó L., Ferenc, eds. (1987) Egészségkárosodás, rokkantság, rehabilitáció. Szociálpolitikai Értesítő (1987/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Kriger, N.I. and Pécsi, M., eds. (1987) Engineering Geological Research of Loess and Loess-like Sediments in the USSR. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963 7322 53 1

Berényi, Dénes, ed. (1987) Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmében. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4297-8

Glatz, Ferenc and Melvile, Ralph, eds. (1987) Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie, 1830-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4376-1

Pécsi, Márton and Kordos, László, eds. (1987) Holocene environment in Hungary : contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress, Ottawa, Canada, 1987. Elmélet, módszer, gyakorlat (41). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-64-7

UNSPECIFIED, ed. (1987) The Hungarian Academy of Sciences. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, János, ed. (1987) Icterus. Diagnózis és differenciáldiagnózis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4140-8

Lóczy, Dénes, ed. (1987) International Symposium on Hillslope Experiments and on Geomorphological Problems of Big Rivers : IGU Commission on Measurement, Theory and Application in Geomorphology and INQUA Commission on Loess : 30 August - 6 September, 1987, Hungary : guide. Elmélet, módszer, gyakorlat (43.). Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 9637322663

Varjas, Béla, ed. (1987) Irodalom és ideológia a 16-17. században. Memoria saeculorum Hungariae (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3609-9

Vári, Anna, ed. (1987) Kockázat és társadalom. Rendszerkutatási tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4450-4

Lapis, K. and Eckhardt, S., eds. (1987) Lectures and symposia of the 14th International Cancer Congress: Budapest, Aug. 21-27 1986. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4522-5

Gregorovicz, Anikó, ed. (1987) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1986. évi beszámoló jelentése és 1987. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Aradi, Nóra, ed. (1987) Magyarországi művészet, 1300-1470 körül. 1-2. A magyarországi művészet története (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2542-9

Kroó, András and Rejtő, István, eds. (1987) Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok 29. 1890. Mikszáth Kálmán összes művei Cikkek és karcolatok (79). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4215-3

Rejtő, István and Suhai, Pál, eds. (1987) Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok 30. 1891. Mikszáth Kálmán összes művei Cikkek és karcolatok (80). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4484-9

Kovács, István and Szőke, József, eds. (1987) Molekulaspektroszkópia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3884-9

Beke, László and Marosi, Ernő and Wehli, Tünde, eds. (1987) Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437 : [Budapesti Történeti Múzeum, 1987. május 29-november]. MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest. ISBN 9637381279

Holló, J. and Kaffka, K. J. and Gönczy, J. L., eds. (1987) Near infrared diffuse reflectance/transmittance spectroscopy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4625-6

Környei, István, ed. (1987) Neuropathologia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4006-1

Kékes, E. and Matos, L. and Mihóczy, L., eds. (1987) Non-invasive cardiology, 1985. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4501-2

Veličko, Andrej A. and Pécsi, Márton, eds. (1987) Paleogeography and loess : Pleistocene climatic and environmental reconstructions : contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress, Ottawa, Canada, l987. Studies in geography in Hungary (21.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4650 7

Pécsi, Márton, ed. (1987) Pleistocene environment in Hungary : contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress, Ottawa, Canada, 1987. Elmélet, módszer, gyakorlat (42). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7322-65-5

Hocquenghem, Anne Marie and Tamási, Péter and Gandossi, Christiane Villain, eds. (1987) Pre-Columbian collections in European museums. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4730-9

Marandzhâna, G. B. and Uhrin, Béla, eds. (1987) Problems of computer science : Proceedings of the Joint workshop of Computer and Automation Institute of HAS and Computing Centre of Armenian Academy of Sciences : held in Budapest, September, 1987. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (202). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-242-7

Kisbocskói, L. and Szabó, Á., eds. (1987) Proceedings of the Eight Conference on Fluid Machinery I-II. Proceedings of Conference on Fluid Machinery (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4647-7

Pócs, Tamás, ed. (1987) Proceedings of the IAB Conference of Bryoecology : Budapest - Vácrátót, Hungary 5-10 Aug. 1985. Symposia biologica Hungarica (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4635-3

Hedvig, Péter and Nyikos, Lajos and Schiller, Róbert, eds. (1987) Proceedings of the sixth Tihany Symposium on Radiation Chemistry.I-II. ... held at Balatonszéplak, Hungary, 21-26 September 1986. Proceedings of the Tihany Symposium Radiation Chemistry (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4644-2

Kardos, Lajos and Pléh, Csaba and Popper, Péter, eds. (1987) Studies in clinical psychodiagnostics and psychotherapy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4068-1

Kardos, Lajos and Pléh, Csaba and Barkóczi, Ilona, eds. (1987) Studies in creativity. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4382-6

Bolla, Kálmán, ed. (1987) Studies in phonetics : Papers by Hungarian phoneticians submitted for the 11th International Congress of Phonetic Sciences. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (17). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 363 8461 85 X

UNSPECIFIED, ed. (1987) Szerbek és magyarok a Duna mentén. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből. 2. 1848-1867. Az 1981. máj. 18-19-én Belgrádban tartott szerb - magyar történész konferencia előadásai és hozzászólások. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4391-5

Szarka, László, ed. (1987) Szomszédok hármas tükörben. A Magyar - Csehszlovák Történész Vegyesbizottság negyedszázada, 1959-1984. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4570-5

Preisich, Péter and Wottman, István, eds. (1987) Terápiás endoszkópia. Epeutak, vérzés, vérzéscsillapítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4409-1

Kovács, T. and Petres, É. and Szabó, M., eds. (1987) Transdanubia. Corpus of Celtic finds in Hungary (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3806-7

Kriza, János, ed. (1987) Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4543-8

Nagy, Zoltán, ed. (1987) Vaskohászat. Műszaki értelmező szótár (61-62). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4694-9

Csákvári, Béla, ed. (1987) Vegyipar és kemizálás hazánkban az 1980-as években. A kémia újabb eredményei (67). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4576-4

Gábor, László and Gáti, Tibor, eds. (1987) Válogatás a szociálpolitikai műhelyben készült tanulmányokból. Szociálpolitikai Értesítő (1987/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Nagy, Györgyné, ed. (1987) A biotechnológia jelentősége és szerepe a mezőgazdaságban : tudományos ankét, Veszprém 1986. Veszprémi Akadémiai Bizottság, [Veszprém]. ISBN 963 7121 99 4

Biskup, Manfred and Filias, Vassilis and Vitányi, Iván, eds. (1987) The family and its culture. An investigation in seven East and West European countries. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4646-9

Csákvári, Béla, ed. (1987) A fotográfiai emulziók spektrális érzékenyítése. A kémia újabb eredményei (65). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4289-7

Nagy, Géza, ed. (1987) A király virágoskertje. Karcsai népmesék. Mesék mondák történetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4626-4

Bondor, Andor, ed. (1987) A kocsánytalan tölgy. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának erdészeti kismonográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4512-8

Bolla, Kálmán and Földi, Éva, eds. (1987) A phonetic conspectus of polish : The articulatory and acoustic features of Polish speech sounds. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (18). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 26 8

Hajdú, Miklós, ed. (1987) A szántóföldi növénytermesztés átalakulása Magyarországon, 1950-1980. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4255-2

UNSPECIFIED, ed. (1987) A századok repertóriuma 1867-1975. Folyóirat mutatók (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3233-6

Sauvageot, Aurélien and Perrot, Jean, eds. (1987) Études finno-ougriennes XIX. 1985. Études finno-ougriennes (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 2-252-02541-7

Ferge, Zsuzsa and Lévai, Katalin and Pik, Katalin, eds. (1987) A társadalombiztosítás elmélete és gyakorlata : Nemzetközi válogatás. Szociálpolitikai Értesítő (1987/3). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Csíky, Gábor and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Sipka, László, eds. (1987) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1988. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Aczél, György (1987) Elvtársunk, Lukács György. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4550-0

Bach, István and Farkas, Ernő and Naszódi, Mátyás (1987) A magyar nyelv elemzése számítógéppel : Tervek egy természetes nyelvű interfészhez. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (199). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-230-3

Bartoniek, Emma (1987) A magyar királykoronázások története. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4478-4

Bekény, György (1987) Klinik der Muskelkrankheiten. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4173-4

Bencze, László (1987) Bosznia és Hercegovina okkupációja 1878-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4216-1

Berceli, Tibor (1987) Nonlinear active microwave circuits. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4303-6

Bergson, Henri (1987) Teremtő fejlődés. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4507-1

Berényi, Dénes (1987) Megint atomfizika? : akadémiai székfoglaló 1986. március 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4475-X

Bolyai, János (1987) Appendix. The theory of space. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4401-6

Budincsevics, Andor (1987) Ipari oxidkerámiák. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bán, István (1987) Vezetői döntések előkészítése halmazok leképzésével a mező- és erdőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4622-1

Bárdos, Kornél (1987) Eger zenéje, 1687-1887. Eger töröktől való szabadulásának 300., a székesegyház felszentelésének 150., Zsasskovszky Ferenc zeneszerző és karnagy halálának 100. évfordulójára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4465-2

Bécsy, Tamás (1987) Mi a dráma? Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4623-X

Béki, Ernő (1987) A szociáldemokrácia az első világháború után. A berni nemzetközi munkás- és szocialista konferencia, 1919. február 3-10. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4128-9

Bócsa, I. and Szabó, L. (1987) A lucerna - Medicago sativa L. és rokonai (III/3.). Magyarország kultúrflórája (57). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4302-8

Bölöny, József (1987) Magyarország kormányai, 1848-1987. Csatolva: közös miniszterek, horvát bánok, fiumei kormányzók, 1867-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4511-X

Cornificius, (1987) A C. Herenniusnak ajánlott rétorika. Görög és latin írók (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4513-6

Csepely-Knorr, András (1987) A termelésfejlesztés szabályozása a mezőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3409-6

Csikai, Gyula (1987) A gyors-neutron-adatok és a fuziós reaktorok : akadémiai székfoglaló, 1986. január 29. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4499-7

Csonka, Pál (1987) Theory and practice of membrane shells. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4111-4

Darnton, Robert (1987) Lúdanyó meséi. Két epizód a francia kultúrhistória köréből. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4680-9

Daróczy, Judit (1987) Diagnostic electron microscopy in practical dermatology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4152-1

Deigentesch, N. (1987) Der Fuss in der Orthopädie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3932-2

Dán, Róbert (1987) Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Humanizmus és reformáció (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4003-7

Ecsedy, Ildikó (1987) A kínai állam kezdetei. Keleti könyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3668-4

Enszki, József and Hévizi, László and Kas, Iván and Laufer, Judit and Palotási, András and Szőnyi, Tamás and Vörös, Károly (1987) Tanulmányok a számítástechnika nyomdaipari alkalmazásáról. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (201). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-241-9

Erdélyi, István (1987) Pannóniai húsvét. Sorsdöntő történelmi napok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4449-0

Erdősi, Ferenc (1987) A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3885-7

Eszterhás, István (1987) A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 18 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

F. Csanak, Dóra (1987) Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában : Csanak József úti levelei 1862-ből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (19/94). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-38-7

F. Kiss, Erzsébet (1987) Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4213 7

Ferenczi, Ödön (1987) Power supplies. A pt. Linear power supplies, DC-DC conventers. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4174-2

Fonfria Atan, Miguel (1987) A Data Base Management System developed for the Cuban minicomputer CID 300/10 : Candidate dissertation. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (198). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-228-1

Frang, Dezső (1987) Limfográfia urogenitalis betegségekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4617-5

Fráter, Jánosné (1987) A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai : 1831 - 1949. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (18/93). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-25-5

Futaky, István (1987) Die Ungarn betreffenden Beiträge in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1739-1839 | A Göttingische Gelehrte Anzeigen Magyarországra vonatkozó közleményei, 1739-1839. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-24-7

Fésüs, András and Jován, Dániel and Kelemen, Zsolt (1987) Szecskázógépek összehasonlító vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (72). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4410-5

Garas, Klára (1987) Művész és megrendelő, közönség és kritika : változások a 18. század második felének művészeti életében : akadémiai székfoglaló 1986. január 23. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4462-8

Gaál, József (1987) Elektronikus áramkörök statisztikus analizise és szintézise Monte-Carlo módszerrel. Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4209-9

Gerics, József (1987) A korai rendiség Európában és Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4218-8

Gonda, Zsuzsa (1987) Férfi? Nő?. Szórakoztató önismereti tesztek férfiaknak és nőknek. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4473-3

Györffy, István (1987) Magyar falu, magyar ház. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4639-6

Gálffy, Mózes (1987) Székely nyelvföldrajzi szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3612-9

Gáthy, Vera (1987) Gandhi. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4606-X

Gönczöl, Katalin (1987) Bűnözés és társadalompolitika. Szociológiai tanulmányok (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4503-9

Hajdú, Péter (1987) Die uralischen Sprachen und Literaturen. Bibliotheca Uralica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4141-6

Halász, Ottó (1987) Tartószerkezetek méretezése : modell és valóság : akadémiai székfoglaló 1983. február 23. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4500-4

Harangozó, László and Kertész, János (1987) A búza szórva vetése röpítőtárcsás műtrágyaszóróval. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (70). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4359-1

Herczegh, Géza (1987) A nemzetközi jogalkotás mai lehetőségei és korlátai : akadémiai székfoglaló : 1986. január 8. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4433-4

Hernádi, Ágnes and Bodó, Zoltán and Knuth, Előd (1987) A tudásábrázolás technikai és gépi eszközei : Felmérő tanulmány. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (197). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-227-3

Imre, Samu (1987) Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján : akadémiai székfoglaló, 1986. április 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4446-6

Jakó, Zsigmond and Manolescu, Radu (1987) A latin írás története. Európa, Budapest. ISBN 963-07-4067-2

Jermy, Tibor (1987) Gondolatok a koevolucióról : akadémiai székfoglaló 1986. március 11. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4445-8

Juhász, Gyula (1987) Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet, 1938-1944 : akadémiai székfoglaló 1985. november 29. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4432-6

Juhász, József (1987) Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4381-8

Kardos, József (1987) A szentkorona-tan története, 1919-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4598-5

Karsai, Károly and Kerényi, D. and Kiss, L. (1987) Large power transformers. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4112-2

Kertész, Andor (1987) Lectures on artinian rings. Disquisitiones mathematicae Hungaricae (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4309-5

Kiefer, Márta (1987) Értékesítési csatornák és vállalati kapcsolatok a feldolgozó iparban. Ipargazdasági értekezések (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4447-4

Kiss, Ákos (1987) Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4148-3

Klaudy, Kinga (1987) Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4380-X

Klein, Sándor (1987) The effects of modern mathematics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4023-1

Kliburszkyné Vogl, Mária (1987) A geokémia időszerű problémái : akadémiai székfoglaló 1986. március 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4431-8

Kocztur, Gizella (1987) Regény és személyiség. Az angol regény születése - Defoe, Richardson, Fielding. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4390-7

Kozma, Tamás (1987) Iskola és település: regionális oktatásügyi kutatások. Közoktatási kutatások . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-054-854-2

Kurnik, E. and Szabó, L. (1987) A szója - Glycine max (L.) Merrill (III/18.). Magyarország kultúrflórája (58). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4539-X

Lajtha, György and Szép, Iván (1987) Fénytávközlő rendszerek és elemeik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4150-5

Lambert, Miklós (1987) Integrierte Schaltungen für Leistungsschalter und - regler. Grundlagen und Anwendungsbeispiele. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4164-5

Lengyel, Balázs (1987) Újhold-Évkönyv 1987. Újhold-Évkönyv, 1-2. . Magvető, Budapest.

Levendel, László (1987) Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4477-6

Ligetvári, Ferenc (1987) A cseppenkénti öntözés hatása a szőlőre. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (71). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4360-5

Majer, József (1987) Bögölyök = Tabanidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 14 (162). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4403-2

Mandics, György (1987) Rejtélyes írások. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4448-2

Medvegy, Mihály (1987) A Bakony cincérei = Longicornes of Bakony mountains. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 19 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Mesterházi, Miklós (1987) A messianizmus történetfilozófusa : Lukács György munkássága a húszas években. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (Klsz.). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-7065-00-8

Mezei, Ottó (1987) Molnár Farkas. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4327-3

Mihályi, Gábor (1987) A klasszikus görög dráma múlt és jelen ütközésében. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4504-7

Miskolczy, Ambrus (1987) A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetítő szerepe, 1780-1860. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4375-3

Mizsei, János and Harsányi, József (1987) Félvezetős kémiai érzékelők. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mádl, Ferenc (1987) The law of conflicts and foreign trade. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4274-9

Mátrai, Zoltán (1987) Számítógépes vállalati irányítási rendszer a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4502-0

Mérei, Ferenc and Ajkay, Klára and Dobos, Emőke and Erdélyi, Ildikó (1987) A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4385-0

Mészáros, Ernő (1987) A légkör összetétele és az elemek biogeokémiai körforgalma : akadémiai székfoglaló : 1985. december 9. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4344-3

Nagy, József (1987) A rendszerezési képesség kialakulása. Közoktatási kutatások . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4852-6

Nemes Nagy, József (1987) A regionális gazdasági fejlődés összehasonlitó vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4628-0

Náray-Szabó, Gábor (1987) Applied quantum chemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4201-3

Névai, László (1987) A szocialista polgári eljárásjog elméleti alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4463-6

Oláh, János and Tóth, László (1987) Biológiai nitrogénkötés sekély tavakban. Biológiai tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4506-3

Paczolay, Gyula (1987) Magyar - észt - német - angol - finn - latin közmondások és szólások, cseremisz és zürjén függelékkel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-71-2192-7

Papp, J. Gy. (1987) Cardiovascular pharmacology '87. Results, concepts and perspectives. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4651-5

Pataki, Ferenc (1987) Identitás, személyiség, társadalom : az identitáselmélet vitatott kérdései : akadémiai székfoglaló : 1986. február 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4443-1

Petróczy, Judit (1987) Publikációk = Publications : 1986. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (200). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Petánovics, Katalin (1987) Vállus. Egy summásfalu néprajza. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4007-X

Pfeiffer, János (1987) Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai. Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae (8). Görres Ges., München.

Polányi, Imre (1987) A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón, 1895-1905. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4220-X

Pálffy, István (1987) George Bernard Shaw Magyarországon, 1904-1956. Modern filológiai füzetek (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4577-2

Pándi, Pál (1987) Gespenster gehen in Ungarn um. Die utopisch-sozialistischen und frühkommunistischen Ideen in Ungarn bis 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4142-4

Regős, János (1987) Die grüne Hölle - ein bedrohtes Paradies. Bericht aus dem Regenwald. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4253-6

Reményi, Károly (1987) Industrial firing. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4165-3

Retter, Gyula (1987) Matrix and space-phasor theory of electrical machines. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4232-3

Reuchlin, Maurice (1987) A pszichológia története. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4607-8

Ripka, Gábor (1987) Hybridschaltungen. Dünn - und Dickschichttechnologie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3982-9

Rónyai, Lajos (1987) Algebrai algoritmusok. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (196). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-225-7

Rózsa, György (1987) Schlachtenbilder aus der Zeit der Befreiungsfeldzüge. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4471-7

Rózsa, Sándor (1987) Radiometrische Messungen in der Industrie. Grundlagen und Messmethoden. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4022-3

Soltész, Katalin (1987) Arany János verselése. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4027-4

Somogyi, Sándor (1987) Magyarország természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (40). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963 7322 639

Stein, Peter (1987) Die NS-Gaupresse 1925-1933 : Forschungsbericht, Quellenkritik, neue Bestandsaufnahme. Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung (42). K.G. Saur, München : New York : London : Oxford : Paris. ISBN 3-598-21299-2

Szabó, András György (1987) Marxizmus és etika. Történeti-kritikai tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4384-2

Szabó, Imre (1987) Ember és jog. Jogelméleti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4241-2

Szacsvay, Éva (1987) Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4217-X

Szakács, Ferenc (1987) Intelligenciadeficit típusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4388-5

Szentiványi, Iván (1987) Finanzrechtliche Verantwortung in der Wirtschaft. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4456-3

Szepessy, Tibor (1987) Héliodóros és a görög szerelmi regény. Fejezet az antik regény történetéből. Apollo könyvtár (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4578-0

Szántay, Csaba and Sóti, Ferenc and Incze, Mária (1987) Anyarozs-alkaloidok és szintézisük. A kémia újabb eredményei (66). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4460-1

Szőke, Béla Miklós and Vándor, László and Kiszely, István (1987) Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3831-8

Sárközy, Tamás (1987) Zu den rechtswissenschaftlichen Grundlagen der sozialistischen Unternehmensrechtstheorie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4469-5

T. Somogyi, Magda (1987) A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4542-X

Takács, Lajos (1987) Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4224-2

Takács, Lajos (1987) Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága, 1806-1875. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 14 . Veszprém Egyházmegye Történelmi Munkaközösség, Veszprém. ISBN 963-00-1215-4

Takáts, Péter (1987) A szabványszerződések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4240-4

Taxner-Tóth, Ernő (1987) A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (17/92). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-23-9

Telegdi, László (1987) Bináris változók struktúrájának vizsgálata. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (195). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-239-7

Tóth, Pál Péter (1987) Messiások. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4455-5

Vajkai, Aurél (1987) Szentgál. Egy bakonyi falu folklórja. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4273-0

Vásáry, István (1987) Az Arany Horda kancelláriája. Keleti értekezések, 3 . Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963 01 8090 1

Vértes, Attila and Kiss, István (1987) Nuclear chemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4063-0

Vértes, O. András (1987) Bevezetés a magyar hangstilisztikába. Nyelvtudományi értekezések (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4571-3

Vörös, Imre (1987) Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Modern filológiai füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4541-1

Weinbrenner, Rudolf (1987) Itt a világvége? 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4492-X

Weltner, Andor (1987) Weltner Andor emlékkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3680-3

Williams, Gareth (1987) Dictionary of weeds of Eastern Europe. Their common names and importance in Latin, Albanian, Bulgarian, Czech, German, English, Greek, Hungarian, Polish, Romanian, Russian, Serbo-Croat and Slovak. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4392-3

Winkler, Michael (1987) Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts : Aufzeichnungen von Michael Winkler in den Pfarrchroniken von Szakadát, Bonyhád und Gödre. Studia Hungarica (34). Trofenik, München. ISBN 3878281757

Winkler, Oszkár (1987) Alvar Aalto. Architektura-német (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4518-7

Zimányi, Vera (1987) Economy and society in sixteenth and seventeenth century Hungary, 1526-1650. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (188). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4404-0

Zsilka, János (1987) Tautologikus egységek a nyelvben. Nomen abstractum - a szerves rendszer bomlása: N(abstr.)-S. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4181-5

sine, nomine (1987) Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn, 1800-1850. Budapester Beiträge zur Germanistik (17-18). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

É. Kiss, Katalin (1987) Configurationality in Hungarian. Studies in natural language and linguistic theory . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 90-277-1907-1

This list was generated on Sun Jun 16 19:06:40 2024 CEST.