REAL-EOD

Items where Year is 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 249.

Kanyar, József, ed. (1982) A Dunántúl településtörténete IV. A Dunántúl településtörténete, 4 . MTA VEAB, MTA PAB.

Farkas, Gábor, ed. (1982) A Dunántúl településtörténete V/I. A Dunántúl településtörténete, 5/1 . MTA VEAB, MTA PAB.

Görög, Sándor, ed. (1982) Advances in steroid analysis. Proceedings of the Symposium on the analysis of steroids. Eger, May 20-22, 1981. Advances in steroid analysis (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-444-99711-3

Láng, József, ed. (1982) Ady Endre összes prózai művei 11. 1913. január-1918. december. Ady Endre összes művei (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2431-7

Dán, Róbert and Pirnát, Antal, eds. (1982) Antitrinitarianism in the second half of the 16th century: proceedings of the international colloquium held on the 400th anniversary of Ferenc David's death in Siklós, 1979. Studia humanitatis (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2852-5

Hay, Louis and Nagy, Péter, eds. (1982) Avant-texte, après-texte. Colloque international de textologie à Mátrafüred 1978. Akadémiai Kiadó - Editions du CNRS, Budapest. ISBN 963-05-2910-6

Bakáts, Tiborné, ed. (1982) Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság 1972-1982 között megjelent kiadványainak tárgy-, helységnév mutatója (indexe) és bibliográfiája. MTA VEAB, Veszprém.

Lenkei, Júlia, ed. (1982) Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz : Egy szövetség dokumentumai. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (1). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-3624-4

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1982) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1981. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Surján, L. and Bodó, Gy., eds. (1982) Borderline problems in otorhinolaryngology. Proceedings of the XIIth World congress of otorhinolaryngology. Budapest 21-27 June 1981. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3021-X

Napalkov, N. P. and Eckhardt, S., eds. (1982) Cancer control in the countries of the Council of Mutual Economic Assistance. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3036-8

Niessen, Manfred and Peschar, Jules, eds. (1982) Comparative research on education. Overview, strategy and application in Eastern and Western Europea. Akadémiai Kiadó - Pergamon Press, Budapest. ISBN 963-05-3013-9

Dezső, László, ed. (1982) Contrastive studies - Hungarian-English. Studia comparationis linguae Hungaricae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2719-7

Erdődy, Gábor, ed. (1982) Demographie, Bevölkerungs- und Agrarstatistik. Beiträge der ersten wissenschaftlichen Tagung der Ungarisch-Österreichischen Historikerkommission. Budapest, September 1978. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2830-4

Ivics, József, ed. (1982) Doklady simpoziumov provodimyh 23-28 aprelâ 1979 goda v Vajsige i 5-10 maâ 1980 goda v Višegrade po vremâ soveŝanij NKS SÈV po teme 1-15.1. : "Teoriâ avtomatov i eë priloženiâ k proektirovaniû diskretnyh ustrojstv i sistem". Tanulmányok (MTA SZTAKI) (137). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-145-5

Farkas, Gábor, ed. (1982) A Dunántúl településtörténete V/II. A Dunántúl településtörténete, 5/2 . MTA VEAB, MTA PAB.

Csányi, Vilmos, ed. (1982) Etológiai szemináriumok 1979. Biológiai tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2790-1

Bolla, Kálmán, ed. (1982) Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2628-X

Ritoók, Zsigmond, ed. (1982) Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez. Görögül és magyarul. Görög és latin írók (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1262-9

Lovász, György, ed. (1982) Földrajzi dokumentáció 6. : A folyóvizek átirányításának tervei és várható természeti környezetei hatásai a Szovjetunióban. Szovjet földrajz (23). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Mádl, Antal and Tarnói, László, eds. (1982) Goethe-Studien. Budapester Beiträge zur Germanistik (9.). Lorand Eötvös University, Budapest.

Gunst, Péter and Hoffmann, Tamás, eds. (1982) Grand domaine et petites exploitations en Europe au moyen âge et dans les temps modernes. Rapports nationaux. Large estates and small holdings in Europe in the Middle Ages and modern times. National reports. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3160-7

Popper, Péter, ed. (1982) Kreativitás és deviáció. Pszichológiai műhely (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2726-X

Kríza, Ildikó, ed. (1982) Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2596-8

Láng, István and Berényi, József, eds. (1982) Környezeti kár, gazdasági veszteség a Balaton-régió vizsgálata alapján. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 8 (17). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. ISBN 963-7121-30-7

Stegena, Lajos, ed. (1982) Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2683-2

Péteri, Zoltán and Lamm, Vanda, eds. (1982) Legal development and comparative law 1982. Évolution du droit et droit comparé 1982. Selected essays for the 11th Congress of Comparative Law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3179-8

Keresztesi, Béla, ed. (1982) Magyar erdészet 1954-1979. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3018-X

Juhász, Gyula and Fejes, Judit, eds. (1982) Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig, 1940-41. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Sz. Garai, Judit and Rejtő, István, eds. (1982) Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok 26. 1888 jan-jún. Mikszáth Kálmán összes művei Cikkek és karcolatok (76). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2598-4

Lissák, Kálmán, ed. (1982) Motivation and the neural and neurohumoral factors in regulation of behaviour. Recent development of neurobiology in Hungary (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2993-9

Marx, György, ed. (1982) Nuclear physics, nuclear power. Seminar on the teaching of physics in schools. Balatonfüred, 6-12 September 1981. Akadémiai Kiadó - KFKI, Budapest. ISBN 963-05-3105-4

Goff, Jacques le and Köpeczi, Béla, eds. (1982) Objet et méthodes de l'histoire de la culture. Actes du colloque franco-hongrois de Tihany 10-14 octobre 1977. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2934-3

Bolla, Kálmán, ed. (1982) Orosz hangalbum : A beszédhangok képzési és hangzási sajátságai. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (11). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 17 9

Mózes, Gyula, ed. (1982) Paraffin products. Properties, technologies, applications. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2680-8

Sih, G. C. and Czoboly, E. and Gillemot, F., eds. (1982) Proceedings of an International symposium on absorbed specific energy and/or strain energy density criterion. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2941-6

Szejtli, J., ed. (1982) Proceedings of the First International Symposium on Cyclodextrins. Budapest, 1981. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3056-2

Pécsi, Márton, ed. (1982) Quaternary studies in Hungary. Elmélet, módszer, gyakorlat (24). Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7321-93-4

Lissák, Kálmán, ed. (1982) Results in neuroanatomy, neurochemistry, neurophysiology and neuropathology. Recent development of neurobiology in Hungary (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2947-5

Beluszky, Pál, ed. (1982) Területi kutatások, 5. Elmélet, módszer, gyakorlat (22). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Vas-Zoltán, Péter, ed. (1982) Tudomány- és műszaki politika a fejlett és közepesen fejlett országokban. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2800-2

Köpeczi, Béla and Sárközy, Péter, eds. (1982) Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo. Rapporti italo-ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione Francese. Atti del IV. Convegno di Studi Italo-Ungheresi. Budapest 1979. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2959-9

Bolla, Kálmán, ed. (1982) A beszéd akusztikai analízise és szintézise. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (10). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 16 0

Veress, Endre and Domokos, Sámuel, eds. (1982) A budai Egyetemi Nyomda román kiadványainak dokumentumai 1780-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2616-6

Vágvölgyi, András, ed. (1982) A falu a mai magyar társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2635-2

Szujkó-Lacza, J., ed. (1982) The flora of the Hortobágy National Park. Natural history of the national parks of Hungary (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2893-2

Szépfalusy, Péter and Tél, Tamás, eds. (1982) A káosz. Véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3208-5

Czakó, József, ed. (1982) Állattenyésztési kísérletek tervezése és értékelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2779-0

Kiss, István, ed. (1982) A rendszerszemlélet mint társadalmi igény. Rendszerkutatási tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2855-X

Kourilsky, Chantal and Rácz, Attila and Schäffer, Heinz, eds. (1982) The sources of law. A comparative empirical study. National systems of sources of law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3197-6

Szabó, Bálint, ed. (1982) A szocializmus útján. A népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája, 1944. szeptember - 1980. április. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2318-3

Filyó, Mihály and Gazda, István and Mayer, Rezső and Palló, Gábor and Sipka, László and Zika, Klára, eds. (1982) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1983. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Aitken, Martin Jim (1982) Fizika és régészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2923-8

Ambrózy, András (1982) Electronic noise. Akadémiai Kiadó - McGraw-Hill, Budapest. ISBN 963-05-2665-4

Bakonyi, Imre (1982) Amorphous alloys bibliography, 1976-1981. KFKI Reports (82-28). MTA KFKI.

Bakos, Ferenc (1982) A magyar szókészlet román elemeinek története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2620-4

Balakian, Anna (1982) The symbolist movement in the literature of the European languages. A comparative history of literatures in European languages (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Jolán (1982) Varadinum. Művészettörténeti füzetek (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2900-9

Balás, Géza (1982) Kertészeti kártevők. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2534-8

Balázs, Judit (1982) A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében. Nyelvtudományi értekezések (114). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3040-6

Balázs, Sándor (1982) Termesztett gombáink. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2894-0

Barabás, Miklós and Tőkés, Szabolcs (1982) A lézer printer képalkotási hibái és optikai korrekciójuk. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (130). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-153-6

Barta, János (1982) A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg- és a Hohenzollern-monarchiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2619-0

Bauer, E. S. (1982) Teoretičeskaâ biologiâ. Perepečatka izdaniâ 1935. g., dopolnennaâ predisloviem, biografičeskim očerkom i kritičeskoj stat'ej = Theoretical Biology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3014-7

Beluszky, Pál (1982) Magyarország falutípusai. Elmélet, módszer, gyakorlat (25). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bencze, Pál (1982) Fizikai meteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2822-3

Benedek, S. and Gadó, János and Perneczky, László (1982) A Paksi Atomerőmű biztonsági analíziséhez használt számítógépi programok áttekintése. KFKI Reports (82-12). MTA KFKI.

Benkő, Loránd (1982) Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Nyelvtudományi értekezések (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3110-0

Berend, T. Iván (1982) The European periphery and industrialization 1780-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2911-4

Bernáth, Jenő and Tischner, Tibor and Ábrányi, Andor (1982) Növénykörnyezet és szabályozása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3016-3

Bethlenfalvy, Géza (1982) A hand-list of the Ulan Bator manuscript of the Kanjur Rgyal-rtse them spaṅs-ma. Debter, Deb-ther, Debtelin - Materials for Central Asiatic and Altaic Studies (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3260-3

Bisztray-Balku, Sándor and Bozóky, László and Koblinger, László (1982) A sugárvédelem fejlődése Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2965-3

Bonta, János (1982) Skidmore, Owings és Merrill. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3038-4

Botka, Ferenc (1982) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945 Személyi rész A - K. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2174-1

Botos, Balázs and Papanek, Gábor (1982) Az ipari termelési szerkezet fejlesztése. Ipargazdasági értekezések (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2856-8

Braun, Tibor (1982) Analitikai kémia a tudománymetria tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3103-8

Bánóczy, Jolán (1982) Oral leukoplakia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2787-1

Bárczi, Géza (1982) A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Nyelvészeti tanulmányok (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2904-1

Bárdossy, György (1982) Karst bauxites. Bauxite deposits on carbonate rocks. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2480-5

Bárány, Ferenc (1982) A viharsarki munkásmozgalom az ellenforradalmi rendszer első évtizedében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2704-9

Békési, Imre (1982) Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Magyar újsághíranyag alapján. Nyelvészeti tanulmányok (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2626-3

Castiglione, László (1982) Az ókor nagyjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3027-9

Csapody, Vera and Tóth, Imre (1982) A colour atlas of flowering trees and shrubs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2783-9

Csató, Katalin (1982) A fogyasztási struktúra szerepe F. Quesnay újratermelési elméletében a gazdasági táblázatok alapján. Közgazdasági értekezések (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2857-6

Csernai, László Péter (1982) Fragment emission in relativistic heavy-ion reactions. KFKI Reports (82-31). MTA KFKI.

Csilléry, Klára (1982) A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2246-2

Csányi, Vilmos (1982) General theory of evolution. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2823-1

Czimber, Gy. (1982) A kerti zsázsa - Lepidium sativum L. (VI/7.). Magyarország kultúrflórája (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3065-1

Dezső, László (1982) Studies in syntactic typology and contrastive grammar. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2819-3

Drobni, Sándor (1982) Bélsebészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2924-6

Dudits, Dénes (1982) Fuzionált sejtek, hibrid növények. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3058-9

Dulácska, Endre (1982) Az altalaj és az építmény kölcsönhatása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2883-5

Dán, Róbert (1982) Matthias Vehe-Glirius: life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings. Studia humanitatis (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2510-0

Dávid, Géza (1982) A simontornyai szandzsák a 16. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2643-3

Dús, Magdolna and Perneczky, László (1982) A STESTA/KFKI program és alkalmazása a Paksi Atomerőmű primer hűtőkörére. KFKI Reports (82-10). MTA KFKI.

Ember, Győző (1982) Levéltári terminológiai lexikon. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2599 2

Erdélyi, István (1982) Az avarság és kelet a régészeti források tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2705-7

Erdős, Péter (1982) Wages, profit, taxation. Studies on controversial issues of the political economy of capitalism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2453-8

Ernst, Ervin (1982) International commodity agreements. The system of controlling the international commodity market. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2886-X

Farkas, János (1982) A tudomány társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2858-4

Farkas, Vilmos (1982) Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Nyelvészeti tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2634-4

Farkas, Vilmos (1982) A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése. Nyelvtudományi értekezések (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3004-X

Fehér, György (1982) A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon, 1869-1914. Agrártörténeti tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2994-7

Fehér, Géza (1982) A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2872-X

Fekete, János (1982) Back to the realities. Reflections of a Hungarian banker. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2987-4

Forgács, Péter and Horváth, Zalán and Palla, László (1982) On the linearization of source free gauge field equations. KFKI Reports (82-30). MTA KFKI.

Forgács, Sándor (1982) Bones and joints in diabetes mellitus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2649-2

Gellai, Borbála (1982) Determination of molecular symmetry coordinates using circulant matrices. KFKI Reports (82-112). MTA KFKI.

Gergely, András (1982) Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-29173

Gerle, György (1982) Tervszerű környezetfejlesztés. Az alkalmazás indítékai, lehetőségei és korlátai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2853-3

Gladkih, Irina and Zimányi, Magdolna (1982) FORMAC programozási nyelv matematikai kifejezések szimbolikus kezelésére. KFKI Reports (82-24). MTA KFKI.

Gondor, Tibor and Harangozó, László (1982) Lehetőségek a favédelmi permetezőgépek üzemeltetésének fejlesztésére. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3043-0

Gossányi, András and Párkányi, T. and Szabó, G. and Végh, Endre (1982) Error diagnostics and recovery procedure in a dual-processor computer system. KFKI Reports (82-71). MTA KFKI.

Granasztói, Pál (1982) Építészet, városépítés, társadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2964-5

Griffit, Kh. and Nagy, Á.Z. and Zemplén-Papp, Éva and Bakos, László (1982) Primenenie nejtronnogo generatora dlja opredelenija soderzhanija fosfora v steklovidnykh metallakh. KFKI Reports (82-15). MTA KFKI.

Gránásy, László and Kemény, Tamás (1982) Comment on the Kavesh's model of ribbon formation during melt-spinning. KFKI Reports (82-32). MTA KFKI.

Gáspár, Dorottya (1982) Eskü a rómaiaknál és a sacramentum militiae. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2898-3

Görömbei, András (1982) A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980. Irodalomtörténeti könyvtár (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2905-X

Hajdu, Lajos (1982) II József igazgatási reformjai Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2715-4

Hajdú, Mihály (1982) A Csepel-sziget helynevei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2906-8

Hajtó, János and Jánossy, István and Forgács, Gábor (1982) Laser induced optical anisotropy in self supporting amorphous GeSe(2) films. KFKI Reports (82-29). MTA KFKI.

Halász, Elődné (1982) A 20. századi családtörténeti regény. Modern filológiai füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2861-4

Hamza, Gábor (1982) Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2720-0

Herner, János and Keveházi, Katalin and Kokas, Károly and Bariska, István and Kovács, József László and Ötvös, Péter and Tirnitz, József (1982) Könyvtártörténeti füzetek : 2., Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-231-7

Hill, R. D. (1982) Agriculture in the Malaysian region. Geography of world agriculture (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2825-8

Hiltunen, E. and Takács, László (1982) Crystallization of Fe-P amorphous alloys as studied by EDXD method. KFKI Reports (82-73). MTA KFKI.

Hirschberg, Jenő (1982) Pathological cry, stridor and cough in infants. A clinical-acoustic study. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2820-7

Hoffmann, Zsuzsanna K. (1982) Az 1526-os mohácsi csata 1976-ban feltárt tömegsírjainak embertani vizsgálata = Anthropologische Untersuchung der Skelettreste aus den im Jahre 1976 freigelegten Massengräbern der Schlacht bei Mohács 1526. Biológiai tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2981-5

Holl, Imre and Parádi, Nándor and Matolcsi, János (1982) Das mittelalterliche Dorf Sarvaly | Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15-16. Jahrhundert. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2936-X

Honti, László (1982) Geschichte des oburgischen Vokalismus der ersten Silbe. Bibliotheca Uralica (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2539-9

Horváth, Iván (1982) Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2636-0

Hársfalvi, Péter (1982) Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2918-1

Hársing, László (1982) Scientific reasoning and epistemic attitudes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3003-1

Házi, Jenő (1982) Soproni polgárcsaládok, 1535-1848 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2421-X

Jakab, István (1982) A magyar igekötő szófajtani útja. Nyelvtudományi értekezések (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3005-8

Jenser, Gábor (1982) Tripszek = Thysanoptera. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 5 (152). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2980-7

Juhász, A. Zoltán (1982) Szilikátok mechanikai aktiválása finomőrléssel. Szilikátkémiai monográfiák (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kahánné László, Ilona (1982) Zur Biochemie des Auges. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2829-0

Kassai, Tibor (1982) Handbook of Nippostrongylus brasiliensis (Nematode). Akadémiai Kiadó - CAB, Budapest. ISBN 963-05-2976-9

Kiss, Arthur (1982) Marxism and democracy. A contribution to the problems of the Marxist interpretation of democracy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2958-0

Kiss, Endre (1982) A világnézet kora. Nietzsche abszolútumokat relativizáló hatása a századelőn. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2703-0

Kiss, Jenő (1982) A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2702-2

Knuth, Előd and Rónyai, Lajos (1982) Osnovy âzyka zaprosa bazy dannyh SDLA/SET = Az SDLA/SET adatbázis lekérdező nyelv alapjai. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (134). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-142-0

Korach, Mór (1982) A műszaki kémia mint tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2821-5

Kovács, László (1982) Számítógép-hálózati protokollok formális specifikálása és verifikálása. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (138). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-147-1

Kozma, Ferenc (1982) Economic integration and economic strategy. Akadémiai Kiadó - Nijhoff, Budapest. ISBN 963-05-2782-0

Koós, Judith (1982) Horti Pál élete és művészete 1865-1907. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2896-7

Kriza, Ildikó (1982) A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2610-7

Kulcsár, Kálmán (1982) People's assessors in the courts. A study on the sociology of law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2849-5

Kulin, Ferenc (1982) Hódíthatatlan szellem. Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről. Irodalomtörténeti füzetek (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2796-0

Kun, Miklós (1982) Útban az anarchizmus felé. Mihail Bakunyin politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2875-4

Köpeczi, Béla (1982) Döntés előtt. Az ifjú Rákóczi eszmei útja. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2788-X

Köteles, György (1982) X-ray diagnosis in neonates. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3061-9

Kürti, Jarmila (1982) Tervek, hipotézisek, stratégiák a 9-14 éves gyermekek gondolkodásában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2970-X

Lencsés, Ferenc (1982) Mezőgazdasági idénymunkások a negyvenes években. Agrártörténeti tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2925-4

Levendel, László (1982) Asztmás betegek gyógykezelése és gondozása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3023-6

Lipka, István (1982) Fémforgácsoló szerszámgépek pontosságának elméleti vizsgálatai. A geometriai és megmunkáló pontosság. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3002-3

Lukács, György (1982) Wie ist Deutschland zum Zentrum der Reaktionären ideologie geworden? Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3115-1

Lukács, György (1982) Wie ist Deutschland zum Zentrum der reaktionären Ideologie geworden? A Lukács Archívum és Könyvtár kiadványa/Lukács György hagyatékából - Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3115-1

Lukács, György (1982) Wie ist die faschistische philosophie is Deutschland entstanden? Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2799-5

László, Dezső (1982) Typological studies in old Serbo-Croatian syntax. Slavistische Forschungen (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1849-X

Lénárd, Ferenc (1982) Az absztrakció kialakítása kisiskolás korban. Pszichológia a gyakorlatban (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2845-2

Lénárd, Ferenc (1982) A gondolkodás hétköznapjai. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2971-8

Lévay, Botondné (1982) A Kner-nyomda, kiadványainak tükrében 1882-1944 I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2921-1

MTA, SZTAKI (1982) Nekotorye zadači avtomatizacii proektirovanie : Rezulʹtaty dostignutye pri sovmestnoj rabote po teme "Rešenie matematičeskih voprosov proektirovaniâ elektronnyh ustrojstv na bolʹših i srednih integralʹnyh shemah s pomoŝ. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (135). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-143-9

MTA, SZTAKI (1982) RG-11 / KNVVT Sistemy upravleniâ bazami dannyh i informacionnye sistemy : tom 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (131). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-128-5 ; Össz.: 963-311-154-4

MTA, SZTAKI (1982) RG-11 / KNVVT Sistemy upravleniâ bazami dannyh i informacionnye sistemy : tom 2. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (132). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-129-3 ; Össz: 963-311-154-4

MTA, SZTAKI (1982) RG-11 / KNVVT Sistemy upravleniâ bazami dannyh i informacionnye sistemy : tom 3. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (133). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-138-2 ; Össz.: 963-311-154-4

Magasi, Péter (1982) Surgery of the neurogenic bladder. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2892-4

Magyar, Balázs (1982) Guide-lines to planning atomic spectrometric analysis. Studies in analytical chemistry (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-444-99699-0

Magyari Beck, István (1982) Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-29033

Majkuth, Jenő and Hajdú, József and Papp, Tamás and Mészáros, Győző and Nagy, Lajos Ferenc (1982) Magajáró szecskázók összehasonlító vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (48). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2953-X

Major, Máté (1982) Vágó Péter. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3147-X

Makkay, János (1982) A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Az időrend és a népi azonosítás kérdései. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2939-4

Mann, Miklós (1982) Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2874-6

Mezei, Gyula (1982) A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2916-5

Mező, András (1982) A magyar hivatalos helységnévadás. Nyelvészeti tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2608-5

Miettinen, Jaakko and Perneczky, László (1982) Módosított szivattyú és gőzfejlesztő modell alkalmazása a Paksi Atomerőmű biztonsági analíziséhez. KFKI Reports (82-09). MTA KFKI.

Mohilla, Rezső (1982) Chemical process dynamics. Akadémiai Kiadó - Elsevier, Budapest. ISBN 963-05-2459-7

Mojzer, Miklós (1982) Pictures, sculptures and tapestries from the Christian Museum Esztergom. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2848-7

Mollay, Károly (1982) Német - magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Nyelvészeti tanulmányok (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2863-0

Mádl, Antal (1982) Auf Lenaus Spuren. Beiträge zur österreichischen Literatur. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2685-9

Mádl, Ferenc (1982) The law of international transactions. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2932-7

Máthé, Gábor (1982) A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867-1875. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2716-2

Mészáros, Rezső (1982) A falusi átalakulás alapvető térfolyamatai a Dél-Alföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3148-8

Nyilas, József (1982) World economy and its main development tendencies. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2878-9

Németh, József (1982) A műszaki értelmiség a felszabadulás után 1945-1948. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2768-5

Ouanphanivanh, Somdy (1982) Szemestermények egyes fizikai tulajdonságainak vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2952-1

Palotás, Emil (1982) Az Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikája a berlini kongresszus után 1878-1881. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2868-1

Perneczky, László (1982) A RELAP4 program alkalmazásának néhány kérdése. KFKI Reports (82-40). MTA KFKI.

Perneczky, László and Vigassy, József (1982) Hidegütés és szabályzó köteg kilökődés. I.rész. KFKI Reports (82-13). MTA KFKI.

Peschka, Vilmos (1982) Die Theorie der Rechtsnormen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3019-8

Pintér, S. and Grigorieva, V.P. and Kecskeméty, Károly and Kudela, K. (1982) Observation of solar radio bursts of type II and III at kilometer wavelengths from Prognoz-8 during stip interval XII. KFKI Reports (82-20). MTA KFKI.

Pohl, Artúr (1982) Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters, 1300-1540. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2679-4

Popély, Gyula (1982) A pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület. Nemzetiségi füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2966-1

Preisich, Gábor (1982) Walter Gropius. Architektura-német (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2793-6

Pritz, Pál (1982) Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, 1932-1936. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2859-2

Puskás, Julianna (1982) Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880-1940. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2776-6

Romsics, Ignác (1982) A Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2769-3

Román, Zoltán (1982) Productivity and economic growth. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2786-3

Rubin, Péter (1982) Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819-1849). Irodalomtörténeti füzetek (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2764-2

Ruttkay, Péter (1982) A permetezőgépek területteljesítményének és munkaminőségének optimalizálása. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2968-8

Rényi, Alfréd (1982) Tagebuch über die Informationstheorie. Wissenschaft und Kultur (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2887-8

Róna-Tas, András (1982) Chuvash studies. Bibliotheca orientalis Hungarica (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2851-7

Rózsa, György (1982) A Magyar Tudományos Akadémia palotája. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 50 X

Rózsa, Károly and Rubin, György and Jánossy, Mihály and Apai, Pál and Kan-Ichi, Fujii (1982) On the glow-to-arc transition in high current al hollow cathode discharges. KFKI Reports (82-97). MTA KFKI.

Schram, Ferenc (1982) Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. 3. Magyarországi boszorkányperek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2624-7

Schubert, András and Zsindely, Sándor and Glanzel, Wolfgang and Braun, Tibor (1982) A tudományos publikációs tevékenység mutatószámai az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutatóhelyein. 1976-1980. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 2 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 45 3

Sinaj, Jakov Grigorjevič (1982) Theory of phase transitions: rigorous results. Akadémiai Kiadó - Pergamon Press, Budapest. ISBN 963-05-2678-6

Sinor, Dénes (1982) Tanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2795-2

Somló, János (1982) Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irányítási problémái. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (136). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-144-7

Steinmann, Henrik (1982) Függelék, mutatók = Appendix, indices. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 20 (150). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2996-3

Surányi, Sándor (1982) Az indiai agrárkérdés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2802-9

Szabados, László (1982) A PMK-NVH berendezés. KFKI Reports (82-14). MTA KFKI.

Szabó, János (1982) Karl Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa. Modern filológiai füzetek (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2862-2

Szabó, L. (1982) A zab - Avena sativa L (IX/1). Magyarország kultúrflórája (52). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3126-7

Szabóky, Csaba (1982) A Bakony molylepkéi = Die Microlepidoptera des Bakony-Gebirges, Ungarn. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 15 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Szatmáry, Zoltán (1982) A VVER-440 típusú atomerőművek neutronfizikai üzemviteli adatainak a rendszere, az RFIT-ed program. KFKI Reports (82-70). MTA KFKI.

Szejtli, József (1982) Cyclodextrins and their inclusion complexes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2850-9

Szikszai Fabricius, Balázs (1982) Halotti beszéd Balsaráti Vitus János életéről és haláláról. In: Janus Pannonius versei – Magyarországi humanisták. Magyar remekírók . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, pp. 942-974.

Szilágyi, István (1982) Aris Konstantinidis. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2951-3

Sáfrán, Györgyi (1982) Arany János-gyűjtemény. Petőfi Sándor - Szendrey Júlia kéziratok (K 501 - 527, K 531). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-46-1

Sántha, Pál (1982) Az iskola és a közművelődési intézmények. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2865-7

Sütő, András and Yalcin, T. and Gruber, C. (1982) A probabilistic approach to the models of spin glasses. KFKI Reports (82-83). MTA KFKI.

Takács, László and Hargitai, Csaba (1982) Hyperfine fields and local environment in iron-boron metallic glasses. KFKI Reports (82-46). MTA KFKI.

Tamás, Pál (1982) A tudománypolitika modelljei. A tudománypolitika szociológiai vizsgálatának dilemmáiról. Szociológiai tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2860-6

Tokody, Gyula (1982) Deutschland und die Ungarische Räterepublik. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (183). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2854-1

Troughton, Michael J. (1982) Canadian agriculture. Geography of world agriculture (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2653-0

Tószegi, Péter and Jóri J., István and Zombori, János (1982) Nagytraktoraink alkalmazási feltételei. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3042-2

Tóth, Gábor (1982) Ellenzéki politikai mozgalmak a Tiszántúlon a harmincas években, 1929-1939. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2873-8

Tóth, László (1982) Holyvák II. = Staphylinidae II. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (151). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2979-3

Udovecz, Gábor (1982) A harmonikus fejlődés főbb kérdései az élelmiszer-termelésben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2770-7

Ujházy, Mária (1982) Herman Melville's world of whaling. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3011-2

Vajda, Ferenc (1982) Recent developments in the applications of microprogramming. KFKI Reports (82-18). MTA KFKI.

Varga, János (1982) Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2909-2

Varjas, Béla (1982) Paleográfiai útmutató : 15-17. századi magyar nyelvű kéziratok olvasásához. ELTE Könyvtártudományi Tanszék - OSZK-KMK, Budapest.

Varjas, Béla (1982) A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2706-5

Viski, László (1982) Road traffic offenders and crime policy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2841-X

Voit, Pál (1982) Franz Anton Pilgram. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2780-4

Végh-Neubrandt, E. (1982) Triassische Megalodontaceae. Entwicklung, Stratigraphie und Paläontologie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2659-X

Winkler, Oszkár (1982) Alvar Aalto. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2950-5

Zalai, Béla (1982) Allgemeine Theorie der Systeme. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-4102-7

Zombori, Lajos (1982) Levéldarázs-alkatúak II. = Tenthredinoidea II. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 11 (153). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3099-6

Zsilka, János (1982) De constructione. Történet és állapot egysége a nyelvben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2876-2

Zsámboky, János (1982) Emblemata : Antverpiae, 1564. Bibliotheca Hungarica antiqua (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2432-5 (fakszimile kiadás) ; 963-05-2433-3 (melléklet)

Zágoni, Miklós (1982) A VVER-440 típusú atomerőművi reaktorok számítására készült BIPR-5K program ismertetése. KFKI Reports (82-07). MTA KFKI.

sine, nomine (1982) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1981. évi beszámoló jelentése és 1982. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ézsöl, György and Maróti, László and Perneczky, László and Szabados, László and Tóth, Iván and Trosztel, István (1982) Balesethez vezető üzemzavari állapotok vizsgálata a Paksi Atomerőmű balesetelhárítási intézkedési tervének (BEIT) elkészítéséhez. KFKI Reports (82-11). MTA KFKI.

Ördög, Miklós (1982) Árrugalmassági becslések. Közgazdasági értekezések (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2866-5

This list was generated on Sat May 18 17:03:56 2024 CEST.