REAL-EOD

Items where Year is 1894

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 92.

Szilágyi, Sándor, ed. (1894) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1679-1682. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1894) Kaufmann B 269 - ha-Ḥoqer = Revue hébraïque ; études littéraires, historiques et critiques sur le judaïsme. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra’qa’.

UNSPECIFIED, ed. (1894) Kaufmann B 336 - Sefer yetsira : ha-meyuḥas le-Avraham avinu = Sepher Yetzirah (The Book of Creation). Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus Y. Magilnitsqi ve-aḥiv, London.

UNSPECIFIED, ed. (1894) Kaufmann B 337 - ha-Yeqev : maʼasef sifruti u-madaʻi : peras le-ḥoteme ha-Melits = Gaiekev" : Sbornik" literaturnyh" i naučnyh statej. Kaufmann Dávid könyvtárából . Berman u-Rabinovits, St. Peterburg.

UNSPECIFIED, ed. (1894) Kaufmann B 378 - ’Aḥi’asaf : luaḥ `am sifruti ve-šimmuši = Ahiasaf" : evrejskij illûstrirovannyj literaturno-praktičeskij kalendar’. Kaufmann Dávid könyvtárából . ha-’Aḥim Šuldberg, Va’rša’.

Goldblum, Isidore Israel, ed. (1894) Kaufmann B 435 - Mi-ginzei Yisra'el be-Pariz = Trésors d'Israel à Paris. Kaufmann Dávid könyvtárából . Maurice Knoepflmacher, Vienne.

Buber, Salomon, ed. (1894) Kaufmann B 437 - Midraš Zuṭa' = Midrasch Suta. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowsky, Berlin.

Königsberger, Bernhard, ed. (1894) Kaufmann B 623 - Sifre Zuṭa' = Sifré Suta. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Kaufmann, Frankfurt a. M..

UNSPECIFIED, ed. (1894) Kaufmann B 959 - Talmud bavli u-Maseḵtot qeṭanot yerušalemiyot : `im peruš Raši, Rašbam (`al Pesaḥim u-Bava Batra), ha-Ran (`al Nedarim), Tiqlin ḥadetin (`al Šeqalim) ve-`od ... = Talmud" Babilonskíj. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ḥayyim Ya`aqov Sefṭil, Berdiṭšov.

Radisics, Jenő and Szendrei, János, eds. (1894) Magyar műkincsek. Műbarátok Köre, Budapest.

Lakits, Ferencz and Prochnov, József, eds. (1894) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1894. július 2-6-ig Pécsett tartott XXVII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Vajda, Emil, ed. (1894) A vargyasi Daniel család közpályán és a magánéletben. Franklin, Budapest.

'Avraham ben 'Eliyahu mi-Vilna, (1894) Kaufmann B 780 - Rav pe`alim = Sefer'' Rav'' poolim''. Kaufmann Dávid könyvtárából . Alter Wissenschaft, Va'rša'.

Acsády, Ignác (1894) Két pénzügy-történelmi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignác (1894) A pozsonyi és szepesi kamarák : 1565-1604. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1894) Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bacher, Simon (1894) Kaufmann B 862 - Ša`ar Šim`on = Hebräische Dichtungen von Simon Bacher. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. Alkalay, Wien.

Balás, György (1894) Az 1866. évi osztrák-porosz háború. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bedő, Albert (1894) Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai, kérdésekben és feleletekben. Magyar Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) La question de l'éducation physique. [s.n.], [Paris].

Bloch, Mózes (1894) Kaufmann B 871 - Ša`are torat ha-taqanot = Die Institutionen des Judenthums nach der in den Talmudischen Quellen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

Boncz, Ferenc (1894) A vallás körüli felségjogok. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Brody, Heinrich (1894) Kaufmann B 478 - Maṭmone mistarim : ašer mats’ati be-kitve ha-yad ašer be-vattei `eqev ha-sefarim be-Berlin. London ve-Oxford = Literarhistorische Mitteilungen aus den Handschriften der Bibliotheken zu Berlin, London und Oxford. Kaufmann Dávid könyvtárából . Mekize Nirdamim : Josef Fischer, Qra’qa’.

Brody, Heinrich (1894) Kaufmann B 532 - Quntres ha-piyuṭim = Kuntras ha-Pijutim nach der Machsor Vitry Handschrift. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Békefi, Remig (1894) A czikádori apátság története. [Szerző], Pécs.

Csányi, Ferenc (1894) Adatok a pribérdi és vuchini Jankovich-család történetéhez. Mizsur Nyomda, Marcali.

Czékus, László (1894) A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Bernovits Nyomda, Kassa.

Daday, Jenő (1894) Rovartani műszótár. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Dedek Crescens, Lajos (1894) Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról. Szent István Társulat, Budapest.

Demkó, Kálmán (1894) A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. Dobrowsky és Franke, Budapest.

Dunaš ben Labraṭ, (1894) Kaufmann B 162 - Rabi Dunaš ben Labrat : kovets širav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Achiasaf, Varsava :.

Emerson, Ralph Waldo (1894) Az emberi szellem képviselői. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Falaquera, Šem Ṭov ben Yosef (1894) Kaufmann B 519 - Sefer ha-ma`alot = Das Buch der Grade ; nach Handschriften herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Venetianer. Kaufmann Dávid könyvtárából . Calvary, Berlin.

Falk, Joshua ben Alexander (1894) Kaufmann B 749 - Qunṭres me-ha-ga'on ha-gadol Valq Ka'ts ... ba`al ha-S.M.`A. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag von Abr. Hochman, Qra'qa'.

Farkasfalvi, Imre (1894) Rima-Szombat szabadalmas város története. Eggenberger, Budapest.

Georgius, (1894) Georgius de Hungaria arithmetikája 1499-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gracza, György (1894) Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc története. Lampel, Budapest.

Grossberg, Menasche (1894) Kaufmann B 477 - Maṭeh Menašeh : bo yedubar me-`inyane qiduš ha-ḥodeš...= Matte Menasche : Kritische Untersuchungen über die Neumonds-Verkündigung in talmudischer Zeit und die Begründung des zweiten Festtages. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Gyulai, Rudolf (1894) Törökvilág Komárom megyében. Stark, Komárom.

Győrffy, Gyula (1894) Győrffy Gyula Országgyűlési beszédei 1884-1894. Révai Leó, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, Sándor (1894) Az adóeszmény : Tudományos és gyakorlati szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1894) Az energiatan alapjairól. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) Kossuth és kora. Athenaeum, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) A balavásári szünet : történeti rajz a kötélkorból. Magyar Nyomda, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1894) Az oláhok története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (18-19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hüppe, Siegfried (1894) A lengyel alkotmány története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ibn Yaḥya, David ben Solomon (1894) Kaufmann B 56 - Sefer ’oryan telita’y = Sefer orjein tlisui. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag Marcus Chajes : Druck v. Josef Fischer, Kraków.

Ibn `Ezra’, ’Avraham (1894) Kaufmann B 6 - Qovetz ḥoḵmat Rabbi ’Avraham Ibn `Ezra’ : širav u-melitzotav ḥiddotav. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Aḥim Šuldberg, Varšava.

Ibn Ḥen, Aharon Tsevi (1894) Kaufmann B 546 - Sefer Miqdaš Aharōn = Mikdoš'' Aaron'', t. e. svâtiliŝe Aarona. Kaufmann Dávid könyvtárából . Berman i Rabinovič, St. Peterburg.

Katona, Mór (1894) A magyar családi hitbizomány. Franklin, Budapest.

Katz, Benzion (1894) Kaufmann B 458 - Mi-zekenim etbonen o davar be-`ito : perakim gedolim ʻim heʻarot rabot u-neḥutsot be-ḵol miqtseʻot ha-Torah ... = Mizkenim" Esbonen". Kaufmann Dávid könyvtárából . Šuldberg, Va’rša’.

Kazinczy, Ferenc (1894) 1807. május 1.-1808. junius 30. Kazinczy Ferencz levelezése (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, János (1894) Pozsony város joga a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klebersperg, Zdenkó (1894) Felvilágositó jegyzetek az ifj. Gróf Teleki Domokos ellen, a budapesti "Nemzeti Kaszinó" Méltóságos Igazgatóságához beadott Kirekesztési inditványhoz. Nemzeti Casino anyagai . Botschar, Beszterczén.

Kosutány, Tamás (1894) A különböző eredetű Saccharomycesek befolyása a bor képződésére. Értekezések a természettudományok köréből (23. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőszeghy, Pál (1894) Bercsényi házassága : történeti ének 1695-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lanciani, Rudolf (1894) A régi Róma, a legújabb ásatások megvilágításában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, György (1894) A franczia közigazgatás szervezete. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Maimonides, Moses (1894) Kaufmann B 510 - Maseḵet pe’ah ma`a šarḥ ha-rav rabbenu Mošeh ben rabbi Maymon = Maimonides’ Commentar zum Tractat Peah ; Zum ersten Male im arabischen Urtext herausgegeben, mit verbesserter hebräischer Uebersetzung und mit Anmerkungen versehen von David Herzog. Kaufmann Dávid könyvtárából . S. Calvary, Berlin.

Meskó, Márton (1894) A felső-kubini Meskó család leszármazása és történeti emlékei : XL oklevéllel. Kner Nyomda, Mező-Berény.

Meyer, Alfred Gotthold (1894) Szent Simon ezüstkoporsója Zárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Victor (1894) Gróf Csáky Albin élet- és jellemrajzi vázlat. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Mortara, Marco (1894) Kaufmann B 651 - Ruaḥ Yisra'el = Il pensiero israelitico. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra'qa'.

Munkácsi, Bernát (1894) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor füzetek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferenc (1894) Magyar tengerjog : akadémiai székfoglaló. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferencz (1894) Magyar tengerjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván (1894) Balassa Gyarmat : (az 1858. évi első kiadásnak javított rövidétménye). Darvai Ármin, Balassagyarmat.

Némethy, Ludovicus (1894) Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis. Buzárovits Gusztáv, Strigonii.

Pecz, Vilmos (1894) Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pines, Yehiel Michael (1894) Kaufmann B 355 - Sefer ha-Koaḥ = Physik. Kaufmann Dávid könyvtárából . Avraham Mošeh Lunz, Yerušalayim.

Rabbinowicz, Israel Michel (1894) Kaufmann B 409 - Mavo' ha-Talmud = Mevo gatalmud''. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rosenkreutz, Vilna'.

Rabbinowitz, Saul Pinehas (1894) Kaufmann B 341 - Motsa'e golah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Aḥi'asaf, Va'rša'.

Richter, W. (1894) A görögök és rómaiak játékai. Bernovits Nyomda, Kassa.

Réthy, Mór (1894) Folyadék-sugarak. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Kálmán (1894) Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért : 1550-1650. Hornyánszky, Budapest.

Schaffer, Károly (1894) Az intrahypnotikus reflexcontracturák morphológiája és a suggestionak behatása ezekre. Értekezések a természettudományok köréből (23. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönherr, Gyula (1894) Hunyadi Corvin János : 1473-1504. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Semmelweis, Ignác (1894) Lettre du prof. I. Semmelweis en 1860. Franklin, Budapest.

Szamota, István (1894) A schlägli magyar szójegyzék : a XV. század első megyedéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly (1894) Gróf Gvadányi József : 1725-1801. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tibád, Antal (1894) A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika. Grill, Budapest.

Téglás, Gábor (1894) Újabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya Dacia történetéhez egészen Traianus felléptéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1894) Újgörög munkák ismertetése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1894) Adatok az emberszabású lények koponyaátalakulásához : egy fiatal gorillakoponyáról : 1. általános rész. Értekezések a természettudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Verbőczy, István (1894) Werbőczy István Hármaskönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vigoroux, Fulcran (1894) A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában. Történeti nép- és földrajzi könyvtár, 67-70 . Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagybecskerek.

Vigyázó, Ferenc (1894) A pragmatica sanctio : (közjogi értekezés). Európa Nyomda, Budapest.

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. Boruth E. Könyvnyomdája, Budapest.

Zolnai, Gyula (1894) Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Tue May 21 17:26:38 2024 CEST.