REAL-EOD

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QL Zoology / állattan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Š
Number of items at this level: 116.

A

Abafi Aigner, Lajos (1907) Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. Athenaeum, Budapest.

Abafi Aigner, Lajos (1898) A lepkészet története Magyarországon. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Ali, Mohamed Ali Mohamed (1979) Ecological and physiological studies on the alfalfa ladybird. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1702-7

Andrássy, István (1976) Evolution as a basis for the systematization of nematodes. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-273-00968-0

B

Babos, Sándor (1964) Die Zeckenfauna Mitteleuropas. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, János (1958) Lebensgemeinschaften der Landtiere. Ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung der zoozönologischen Arbeitsmethoden. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, János (1972) The Oribatid genera of the world. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, János (1953) A zoocönológia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, János and Mahunka, S. (1983) Primitive Oribatids of the Palaearctic Region. The soil mites of the world (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2978-5

Batizfalvy, Sámuel (1853) Utasítás madarak, emlősök, hüllők és halak bőrének lefejtésére, kitömése- és fentartására. Lukács László, Pest.

Berinkey, László (1966) Halak. Pisces. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bökönyi, Sándor (1984) Animal Husbandry and Hunting in Tác-Gorsium : The Vertebrate Fauna of a Roman Town in Pannonia. Studia Archaeologica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3152 6

Bökönyi, Sándor (1974) History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0251-8

Bölsche, Wilhelm (1910) A bacillustól a majomemberig. Természettudományi könyvtár . Athenaeum, Budapest.

C

Chernel, István (1899) Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre. Franklin, Budapest.

Chernel, Kálmán (1877) Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja : 1. rész, Jelenkor; 2. rész, Multkor. Seiler, Szombathely.

Chyzer, Kornél and Kulczyński, Ladislao (1891) Araneae Hungariae : secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptae a Cornelius Chyzer et Ladislaus Kulczyński. Academia Scientiarum Hungarica, Budapestini.

Cserey, Adolf (1903) Az állatok természetrajza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (134). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Bogárhatározó vagyis Hazánkban gyakrabban előforduló bogárnemeknek és a gyakori valamint monotyp fajoknak megismerésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (96/98.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Lepkehatározó, vagyis Hazánkban előforduló nagylepkék nemeinek és gyakrabban előforduló fajainak megismerésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (87/89.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Rovargyűjtő vagyis A rovarok megismerése és begyűjtésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (76.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cuvier, Georges (1841) Az állat-ország fölosztva alkotása szerint : Alapul szolgálandó az állatok természetleirásához s bevezetésül az összehasonlitó bonctanhoz. 1. kötet. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

D

Daday, Jenő (1894) Rovartani műszótár. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Daday, Jenő (1891) A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag. Természettudományi Társulat, Budapest.

Daday, Jenő (1888) A magyarországi cladocerák magánrajza = Crustacea cladocera faunae Hungaricae. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Daday, Jenő (1900) A magyarországi kagylósrákok magánrajza : Ostrapoda Hungariae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dietzel, Gyula (1997) A Bakony nappali lepkéi = The Butterflies of the Bakony region. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 21 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Dohy, János (2000) Biotechnológia és állatnemesítés - Új eredmények, kihívások, kilátások. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 196 0

Dudich, Endre (1958) A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Endrődi, Sebő (1985) The Dynastinae of the world. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3288-3

F

Frivaldszky, János (1891) Aves Hungariae : Enumeratio systematica avium Hungariae cum notis brevibus biologicis, locis inentionis virorumque a quibus orintur : e mandato Commissionis hungaricae secundi ornithologorum universalis congressus. Franklin Társulat, Budapest.

Frivaldszky, János (1867) A magyarországi egyenesröpüek magánrajza (Monographia Orthopterorum Hungariae). Értekezések a természettudományok köréből (1. 12). Eggenberger, Pest.

G

Gelei, József (1912) Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gorka, Sándor (1913) Anatomiai és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei működésének megítéléséhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Győrfi, János (1957) Erdészeti rovartan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gál, János and Farkas, Szilvia and Vincze, Zoltán (2014) Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme. MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szombathely. ISBN 978-93-89970-3-6

Gánóczy, Sándor (2014) Állati ember, emberi állat. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-768-6

Géczy, Barnabás (1995) A magyarországi őslénytan története : akadémiai székfoglaló : 1994. február 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6897-7

H

Hankó, Béla (1943) Magyar háziállataink. Kincsestár (49.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hanák, János (1849) Az állattan története és irodalma Magyarországban. Lukács és Társa, Pest.

Herman, Ottó (1876) Magyarország Pók-faunája. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Herman, Ottó (1901) A madarak hasznáról és káráról. Franklin-Társulat, Budapest.

Horn, Péter (2004) Agrárgazdaság – EU-kitekintéssel | Hungarian Agriculture — European Union Outlook. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 19-37. ISBN 963 09 4551 7

Horváth, Géza (1875) Magyarország bodobácsféléinek magánrajza. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

K

Kassai, Tibor (1982) Handbook of Nippostrongylus brasiliensis (Nematode). Akadémiai Kiadó - CAB, Budapest. ISBN 963-05-2976-9

Keve, András (1969) Das Vogelleben der mittleren Donau. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keve, András (1970) A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága = Das Vogelleben des Keszthelyer Gebirges und des Kleinen Bakony. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 6 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Keve, András (1984) Magyarország madarainak névjegyzéke. Biológiai tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3653-6

Keve, András and Sági, Károly Jenő (1970) Keszthely és környékének madárvilága = Die Vogelwelt von Keszthely und ihre Umgebung. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 7 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Keve, András and Tapfer, Dezső (1978) A Balaton-felvidék madárvilága (Balaton-felvidék térképmelléklet) = Die Vogelwelt des Balaton-Hochlandes. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 11 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Kontschán, Jenő and Ujvári, Zsolt (2012) A Dunántúli-középhegység szabadon élő korongatkái és nyűgatkái (Acari: Mesostigmata: Uropodina, Gamasina, Sejina és Anntenophorina). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 32 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. ISBN 978 963 86984 3 8

Korányi, Sándor (1885) A szemlencse fejlődésének első mozzanatairól a gerinczeseknél. Értekezések a természettudományok köréből (15. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kosztarab, Mihály (1988) Scale insects of Central Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4458-X

Kovács, György (1991) Állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslése. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5812-2

Kovács, Lajos (1965) Araszolólepkék 1. - Geometridae 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovácsy, Béla and Monostori, Károly (1892) A ló és tenyésztése : kézikönyv lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák számára. Koczányi - Vitéz, Kassa.

Kriesch, János (1879) Az állatok társadalmi viszonyairól : két előadás. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kubinyi, Ferenc (1862) A teve és ló : állat- és őslénytani, s a magyarok keletről eljövetelére vonatkozólag történelmi, tekintetben : képatlasz. Eggenberger, Pesten.

Kádár, Zoltán and Priszter, Szaniszló (1992) Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban : a magyar biológia rövid kultúrtörténete a kezdetektől a reformkorig (-1829). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6372-X

Kóssa, Gyula (1904) Magyar állatorvosi könyvészet 1472-1904. Állatorvosi Kézi Könyvtár (8). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

L

Lakatos, Károly (1882) Magyarország nappali orvmadarai : erdészek, vadászok és gyűjtők számára. Burger Gusztáv, Szeged.

Lakatos, Károly (1891) Vadászati és madarászati emlékeimből. Engel Adolf, Szeged.

Lovassy, Sándor (1931) Az ecsedi láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

Madarász, Gyula (1903) Magyarország madarai. Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest.

Margó, Tivadar (1879) Budapest és környéke állattani tekintetben : a budapesti fauna átalános jellemzése s rövid rendszeres átnézete, a fajok lelhelyeivel és azokra vonatkozó jegyzetekkel. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Budapest.

Marián, Miklós (1988) A Bakony hegység kétéltű- és hüllőfaunája. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 20 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Medvegy, Mihály (1987) A Bakony cincérei = Longicornes of Bakony mountains. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 19 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Mihalkovics, Géza (1873) Adatok a madárszem fésüjének (pecten) szerkezetéhez és fejlődéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Pest.

Mihályi, Ferenc (1963) Magyarország csípő szúnyogjai. Leírásuk, életmódjuk és az ellenük való védekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mocsáry, Sándor (1889) Földünk fémdarázsainak magánrajza. Monographia chrysidarum orbis terrarum universi. Franklin, Budapest.

Mocsáry, Sándor (1882) A magyar fauna fémdarázsai = Chrysididae faunae Hungaricae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Méhely, Lajos (1900) Magyarország denevéreinek monographiája. Hornyánszky, Budapest.

Méhely, Lajos (1909) A földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ormay, Sándor (1890) Újabb adatok Erdély bogárfaunájához = Recentiora supplementa faunae coleopterorum in Transilvania. Rudnyánszky A., Pest.

P

Papp, József (1971) A Bakony állattani bibliográfiája = Zoologische Bibliographie des Bakony-Gebirges. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 8 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Papp, László (1993) A repülő rovarok abundanciájáról : a légyfogás elmélete : akadémiai székfoglaló : 1991. április 30. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6473-4

Patkó, Ferenc (2004) A Hargita hegység holyvafaunája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8019-5

Pellérdy, László (1969) Catalogue of Eimeriidea. Protozoa, Sporozoa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pellérdy, László (1963) Catalogue of Eimeriidea. Protozoa, Sporozoa. Supplementum. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Podlussány, Attila (2007) A Bakony ormányosbogár-faunája (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae) = The weevil fauna of the Bakony (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 30 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

R

Regős, János (1987) Die grüne Hölle - ein bedrohtes Paradies. Bericht aus dem Regenwald. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4253-6

Regős, János (1989) Zelenyj ad-isčezaûŝij raj. Reportaž iz tropičeskogo doždevogo lesa. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5255-8

Rézbányai, László (1979) Az Északi-Bakony nappali nagylepkefaunája. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 12 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

S

Schenk, Jakab (1931) A madarak világának tanulmányozása. Kincsestár (48.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Scsegolev, V. N. (1951) Mezőgazdasági rovartan. A termesztett növények kártevői és az ellenük való védekezés módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simonkai, Lajos (1893) Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Soós, Lajos (1943) A Kárpát-medence Mollusca-faunája. Magyarország természetrajza 1., Állattani rész . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Steinmann, Henrik (1989) World catalogue of Dermaptera. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4819-4

Steinmann, Henrik (1981) An atlas of insect morphology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2213-6

Steinmann, Henrik (1984) A morphological atlas of insect larvae. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3417-7

Stohl, Gábor (1981) Emlős háziállatok. Mammalia domestica. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (147). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2824-X

Szabóky, Csaba (1982) A Bakony molylepkéi = Die Microlepidoptera des Bakony-Gebirges, Ungarn. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 15 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Székely, György (1988) Az idegi szerveződés néhány problémája : akadémiai székfoglaló : 1986. január 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4497-0

Székessy, Vilmos (1953) Bátorliget élővilága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőcs, József (1977) Lepidoptera-aknák és -gubacsok. Hyponomia et cecidia lepidopterorum. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1125-8

Sótonyi, Péter Tamás (2006) Az állatok mozgásának elemzése. A csirke kikelésétől a Spanyol Lovasiskoláig | An Analysis of the Movement of Animals – From the Hatching of a Chicken to the Spanish Riding School. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 185-208. ISBN 963-09-4889-3

T

Tapfer, Dezső (1966) A Keleti-Bakony madárvilága = Die Vogelwelt aus dem Ost-Bakony Gebirge. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 3 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Tersztyánszky, Gábor (1986) A mezőgazdaságilag művelt talajok gyakori rovarlárváinak határozója. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4064-9

Topál, György (1969) Denevérek. Chiroptera. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (93). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Sándor (1980) A Bakony-hegység szitakötő-faunája (Insecta: Odonata). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 13 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Tóth, Sándor (2015) A Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája (Amphibia – Reptilia). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 34 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Tóth, Sándor (2012) A Bakonyvidék fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 31 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Tóth, Sándor (2001) A Bakonyvidék zengőlégy faunája. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 25 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Tóth, Sándor (2005) A Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája (Insecta: Odonata). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 29 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

V

Varga, Zoltán (2005) Populációk és gének vándorúton. Faunatörténeti és evolúciós folyamatok Európában és a Kárpát-medencében | Populations and Genes on the Move. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 41-60. ISBN 963 09 4678 5

W

Wagner, János (1952) Die Raublungenschneckengattungen Daudebardia, Testacella und Poiretia. Eine systematische, zoogeographische, ökologische und entwicklungsgeschichtliche Studie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zilahi-Sebess, Géza (1960) Fonalascsápúak 1. Nematocera 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1939) Háziállatok anatómiája. [s.n.], Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1913) A lovasszobrok lovai : adatok a ló plasztikus ábrázolásához. Pátria Nyomda, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1938) Anatómiai gyakorlatok háziállatokon : útmutatás anatómiai gyakorlatokhoz az anatómiai nomenklatúrával. [s.n.], Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1941) Háziállatok anatómiája és élettana gazdák számára. [s.n.], Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1942) Háziállatok anatómiájának kézi atlasza. [s.n.], Budapest.

Á

Ábrahám, Ambrus (1964) Die mikroskopische Innervation des Herzens und der Blutgefässe von Vertebraten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ábrahám, Ambrus (1969) Microscopic innervation of the heart and blood vessels in vertebrates including man. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, László (2004) A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 28 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Š

Šmidt, Georgij Aleksandrovič (1954) Állatfejlődéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 20 17:26:29 2024 CEST.