REAL-EOD

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 83.

Kovács, Zsuzsa, ed. (1985) Az Erdélyi Consilium leveleskönyve és iratai : 1705, 1707-1710. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 02 6

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1985) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1984. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Kalász, Huba, ed. (1985) Chromatography : the state of the art : proceedings of the Budapest Chromatography Conference : june 1-3, 1983, Budapest, Hungary. Symposia biologica Hungarica (27.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4081-9

Pécsi, Márton, ed. (1985) Environmental and dynamic geomorphology : case studies in Hungary : contribution to the First International Geomorphological Conference, Manchester, Sept. 1985. Studies in geography in Hungary (17.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4226 9

Bolla, Kálmán, ed. (1985) Hangtani értekezések. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (15). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 23 3

Salánki, János, ed. (1985) Heavy metals in water organisms : [proceedings of a symposium held at the Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences in Tihany 2nd-8th Sept., 1984]. Symposia biologica Hungarica (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4195 5

Pécsi, Márton, ed. (1985) Loess and the Quaternary : Chinese and Hungarian case studies. Studies in geography in Hungary (18.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4227 7

Gregorovicz, Anikó, ed. (1985) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1984. évi beszámoló jelentése és 1985. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ádám, László, ed. (1985) Mérnökgeomorfológiai térképezés. Elmélet, módszer, gyakorlat (33). Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Kretzoi, Miklós and Pécsi, Márton, eds. (1985) Problems of the Neogene and Quaternary in the Carpathian Basin : geological and geomorphological studies : contribution to the VIIth Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Budapest, 1985. Studies in geography in Hungary (19.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4228 5

Gábor, László and Kende, László, eds. (1985) Szegénység, depriváció, szociálpolitika. Szociálpolitikai Értesítő (1985/4). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Dövényi, Zoltán, ed. (1985) Területi kutatások, 7. Elmélet, módszer, gyakorlat (36). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bolla, Kálmán, ed. (1985) A finn beszédhangok atlasza : beszédhangok képzési és hangzási jellemzői. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (14). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 22 5

Béládi, Miklós and Jankovics, József and Nyerges, Judit, eds. (1985) A magyar vers : Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : 1981. augusztus 10-14. Hungarológiai kongresszusok . Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest. ISBN 963-01-5541-9

Mess, Béla and Rúzsás, Csilla and Tima, Lajos and Pévet, Paul, eds. (1985) The pineal gland : Current state of pineal research : Proceedings the Third Colloquium of the European Pineal Study Group : Pécs, Hungary, August 13-17, 1984. Symposia biologica Hungarica (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4082-7

Endrei, Walter and Gazda, István and Palló, Gábor and Sipka, László, eds. (1985) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1986. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Alföldi, Lajos (1985) Baktérium protoplasztok fúziója, perspektívák és problémák : akadémiai székfoglaló : 1982. november 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3968-3

Antal, Jánosné and Sáfrán, Györgyi and Tőzsér, Ágnes (1985) Arany János akadémiai kézirataiból. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7 301 58 5

Bauer, Hilda (1985) Emlékeim. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (5). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6164-8

Bolla, Marianna (1985) Mátrixok spektrálfelbontásának és szinguláris felbontásának módszerei. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (174). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-195-1

Borbély, Imre and Lukács, Béla (1985) The deviation functional of phoneme recognition. KFKI Reports (85-42). MTA KFKI.

Borsányi, Julián (1985) A magyar tragédia kassai nyitánya : az 1941. junius 26-i bombatámadás dokumentációja. Studia Hungarica (28). Trofenik, München.

Bél, Mátyás (1985) Az újabbkori Magyarország földrajzi-történelmi ismertetése : Moson vármegye. Mosonmagyaróvári helytörténeti füzetek (4). Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság, Mosonmagyaróvár. ISBN 963 00 0842 4

Böszörményi, László and Kovács, László and Martos, Balázs and Szabó, Miklós (1985) Liliputh. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (168). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-206-0

Csapodi, Csaba (1985) Catalogus collectionis codicum Latinorum et Graecorum (K 393 - K 500). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (16). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9637302085

Csetverikov, Dimitrij and Főglein, János and Solt, Péter (1985) Számítógépes képfeldolgozási és alakfelismerési kutatók találkozója = Meeting of the researchers in image processing and pattern recognition : Budapest, 1985. június 3-4. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (176). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-198-6

Czeglédy, Károly (1985) Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest oriental reprints. Series A (3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 9637302050

Djotyan, G.P. and Bakos, J.S. and Juhász, T. (1985) Generation of frequency tuned picosecond pulses by four-wave mixing. KFKI Reports (85-76). MTA KFKI.

Font, Zsuzsa and Herner, János and Katona, Tünde and Keveházi, Katalin and Kiss, Éva and Kokas, Károly and Latzkovits, Miklós and Monok, István and Rideg, László and Varga, András (1985) Könyvtártörténeti füzetek : 4., Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben, 1533-1721 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-567-7

Gayer, Gyuláné and Krausz, Éva and Hatos, Gyula and Tóth, Zsuzsa and Szilvási, Jelena (1985) Helyzetkép a középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal felnőttekről. Szociálpolitikai Értesítő (1985/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Grastyán, Endre (1985) A játék neurobiológiája : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4039-8

Gyárfás, András (1985) Problems from the world surrounding perfect graphs. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (177). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-274-5

Hahn, István (1985) Álomfejtés és társadalmi valóság : Artemidorus Daldianus mint társadalomtörténeti forrás : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3981-0

Hannák, László and Radó, Péter (1985) Adatmodellek, adatbázis-filozófiák. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (175). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-197-8

Herman, József (1985) Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának vizsgálatában : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4096-7

Horváth, Mátyás (1985) Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése : Doktori disszertáció. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (169). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-189-7

Huszár, Miklós (1985) Addition theorems for the spherical functions of the Lorentz group. KFKI Reports (85-78). MTA KFKI.

Huszár, Tibor (1985) Új kérdések, megválaszolatlan dilemmák az értelmiségkutatásban : Akadémiai székfoglaló : 1983. február 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4042-8

Iglói, Ferenc and Kapor, D.V. and Skrinjar, M. and Sólyom, Jenő (1985) Series expansion study of first- and second-order phase transitions in a model with multispin coupling. KFKI Reports (85-52). MTA KFKI.

Iglói, Ferenc and Vanderzande, C. (1985) Renormalization group study of the Hamiltonian version of the Potts model. IV. First order transition without discontinuity fixed point in three dimensions. KFKI Reports (85-31). MTA KFKI.

Izsák, Éva and Pór, Gábor and Valkó, János (1985) A PAE 1. blokkján 1984-ben, stacionárius üzemállapotokban elvégzett reaktor zajdiagnosztikai mérésekről. KFKI Reports (85-34). MTA KFKI.

Jobst, Kázmér (1985) Az anorganikus ionok és biológiai rendszerünk : Akadémiai székfoglaló : 1983. február 8. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3969-1

Kacsukné Bruckner, Lívia (1985) Mozgáspálya generálás bonyolult geometriájú felületek 21/2D-S NC megmunkálásához. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (173). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-194-3

Keresztesi, Béla (1985) Az erdészetfejlesztés fő irányai az elmúlt három évtizedben : Akadémiai székfoglaló : 1983. március 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4085-1

Keszthelyi, Lajos (1985) Fehérjék és elektromos jelenségek : akadémiai székfoglaló : 1983. március 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3918-7

Kisfaludy, Lajos (1985) Az elmélet és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában : akadémiai székfoglaló : 1982. október 20. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3970-5

Kosáry, Domokos (1985) Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4095-9

Leindler, László (1985) Ortogonális sorok szummálhatósága : akadémiai székfoglaló : 1983. április 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3979-9

Lempert, Károly (1985) Szerves halogénszármazékok néhány szokatlan reakciója nukleofilekkel : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3913-6

Lukács, Béla and Martinás, Katalin and Pacher, T. (1985) Extended thermodynamics in the early Universe. KFKI Reports (85-03). MTA KFKI.

Lukács, Béla and Pacher, T. (1985) Cosmology and the large mass problem of the Kaluza-Klein theory. KFKI Reports (85-74). MTA KFKI.

Lukács, György (1985) Demokratisierung heute und morgen. Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4065-7

Lukács, György (1985) Dostojewski Notizen und Entwürde. Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3957 8

Lukács, József (1985) A mítosz ideje : Akadémiai székfoglaló : 1983. május 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4016-9

Martin, A. and Szőke, József (1985) Molecules in molecules (MIM) elektronszínkép számító program. KFKI Reports (85-101). MTA KFKI.

Meskó, László and Glöckler, Oszkár (1985) Az erőművi mérések interpretációját segítő elméleti reaktordiagnosztikai kutatásokról az 1984. évben. KFKI Reports (85-38). MTA KFKI.

Mezősi, Gábor (1985) A természeti környezet potenciáljának felmérése a Sajó-Bódva-köze példáján. Elmélet, módszer, gyakorlat (37). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322426

Márkus, Gábor (1985) Algoritmus mátrix alapú logaritmus kiszámítására kriptográfiai alkalmazásokkal. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (170). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-191-9

Mészáros, János (1985) Az állatállományok fertőző betegségektől való mentesítésének lehetőségei : akadémiai székfoglaló : 1983. február 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4041-X

Mócsy, András (1985) A római név mint társadalomtörténeti forrás : Akadémiai székfoglaló : 1983. április 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4087-8

Petri, Gábor (1985) A sebészet biztonsága : akadémiai székfoglaló : 1983. március 25. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3953-5

Petróczy, Judit (1985) Publikációk = Publications : 1984. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (178). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-201-X

Praveczki, Endre (1985) Critical behaviour of the 2D Heisenberg model. II. Critical exponents from series expansions. KFKI Reports (85-53). MTA KFKI.

Prékopa, András (1985) Studies in applied stochastic programming : 1. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (167). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-188-9 ; Össz.: 963-311-205-2

Pálfalvi, József (1985) Neutron spektrum és dóziseloszlás vizsgálatok számítással és méréssel elliptikus fantomban néhány radioaktív neutron forrásra és egy nehézvízzel moderált kritikus rendszerre. KFKI Reports (85-32). MTA KFKI.

Pálfalvi, József and Horváth, E. (1985) (n, alpha) magreakción alapuló szilárdtest nyomdetektorokból felépített személyi albedo neutron doziméter hitelesítése fantomon különféle neutronforrások felhasználásával. KFKI Reports (85-33). MTA KFKI.

Pócs, Éva (1985) Magyar ráolvasások. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 07 7össz

Radványi, Ladislaus (1985) Der Chiliasmus : Ein Versuch zur Erkenntnis der chiliastischen Idee und des chiliastischen Handelns. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (6). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6589-9

Radó, Péter (1985) Információs rendszerek számítógépes tervezése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (166). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-187-0

Reviczky, János (1985) A számítógépes grafika területkitöltő algoritmusai. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (172). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-193-5

Sipos, Aladár (1985) Az agrár-ipari szféra vállalati kapcsolati rendszerei : Akadémiai székfoglaló : 1983. május 27. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4086-X

Szabó, Ferenc (1985) Atomenergia-programunk reaktorkutatási háttere : Akadémiai székfoglaló : 1983. március 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4084-3

Szentpétery, Imre (1985) A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963 02 3036 4

Szépfalusy, Péter (1985) Univerzális törvényszerűségek nemlineáris rendszerek dinamikájában : Akadémiai székfoglaló : 1983. március 30. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4083-5

Tariska, István (1985) A vírus encephalitisek szöveti reakciói : akadémiai székfoglaló 1983. április 12. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3971-3

Tóth, Iván and Bandurski, Thomas and Perneczky, László and Szabados, László (1985) Kísérlet-előkészítő számítások a PMK-NVH berendezésre. KFKI Reports (85-13). MTA KFKI.

Urbán, János (1985) Számítógéppel vezérelt egésztest scanner mérésvezérlő és adatforgalmi szoftverjének fejlesztése. KFKI Reports (85-16). MTA KFKI.

Vasáros, László and Berei, Klára (1985) General properties of astatine. KFKI Reports (85-25). MTA KFKI.

Várady, Tamás (1985) Integration of free-form surfaces into a volumetric modeller. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (171). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-192-7

sine, nomine (1985) Idősekről, különféle megközelítésekben. Szociálpolitikai Értesítő (1985/3). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

sine, nomine (1985) A szociális munkáról : Elvek és színterek. Szociálpolitikai Értesítő (1985/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Éber, Nándor and Jákli, Antal (1985) A continuum theory of chiral smectics C*. Pt.I. Electro- and thermodynamics of polarized media. KFKI Reports (85-40). MTA KFKI.

Égető, Melinda (1985) Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból : szöveggyüjtemény. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 03 4

This list was generated on Tue Mar 2 21:48:01 2021 CET.