REAL-EOD

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QL Zoology / állattan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | O | P | S | V | Z
Number of items at this level: 50.

A

Abafi Aigner, Lajos (1907) Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. Athenaeum, Budapest.

Abafi Aigner, Lajos (1898) A lepkészet története Magyarországon. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

B

Batizfalvy, Sámuel (1853) Utasítás madarak, emlősök, hüllők és halak bőrének lefejtésére, kitömése- és fentartására. Lukács László Könyvnyomdája, Pest.

Bökönyi, Sándor (1984) Animal Husbandry and Hunting in Tác-Gorsium : The Vertebrate Fauna of a Roman Town in Pannonia. Studia Archaeologica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3152 6

Bölsche, Wilhelm (1910) A bacillustól a majomemberig. Természettudományi könyvtár . Athenaeum, Budapest.

C

Chernel, Kálmán (1877) Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja : 1. rész, Jelenkor; 2. rész, Multkor. Seiler, Szombathely.

Chyzer, Kornél and Kulczyński, Ladislao (1891) Araneae Hungariae : secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptae a Cornelius Chyzer et Ladislaus Kulczyński. Acad. Scintiarum Hungariae, Budapestini.

Cserey, Adolf (1903) Az állatok természetrajza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (134). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Bogárhatározó vagyis Hazánkban gyakrabban előforduló bogárnemeknek és a gyakori valamint monotyp fajoknak megismerésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (96/98.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Lepkehatározó, vagyis Hazánkban előforduló nagylepkék nemeinek és gyakrabban előforduló fajainak megismerésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (87/89.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Rovargyűjtő vagyis A rovarok megismerése és begyűjtésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (76.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cuvier, Georges (1841) Az állat-ország fölosztva alkotása szerint : Alapul szolgálandó az állatok természetleirásához s bevezetésül az összehasonlitó bonctanhoz. 1. kötet. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

D

Daday, Jenő (1894) Rovartani műszótár. K. M. Természettudományi Társulat, Budapest.

Daday, Jenő (1891) A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag. Természettudományi Társulat, Budapest.

Daday, Jenő (1888) A magyarországi cladocerák magánrajza = Crustacea cladocera faunae Hungaricae. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Daday, Jenő (1900) A magyarországi kagylósrákok magánrajza : Ostrapoda Hungariae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Frivaldszky, János (1867) A magyarországi egyenesröpüek magánrajza (Monographia Orthopterorum Hungariae). Értekezések a természettudományok köréből (1. 12). Eggenberger, Pest.

G

Gelei, József (1912) Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gorka, Sándor (1913) Anatomiai és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei működésének megítéléséhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gál, János and Farkas, Szilvia and Vincze, Zoltán (2014) Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme. MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szombathely. ISBN 978-93-89970-3-6

Géczy, Barnabás (1995) A magyarországi őslénytan története : akadémiai székfoglaló : 1994. február 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6897-7

H

Hankó, Béla (1943) Magyar háziállataink. Kincsestár (49.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hanák, János (1849) Az állattan története és irodalma Magyarországban. Lukács Ny., Pest.

Horn, Péter (2004) Agrárgazdaság – EU-kitekintéssel | Hungarian Agriculture — European Union Outlook. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 19-37. ISBN 963 09 4551 7

Horváth, Géza (1875) Magyarország bodobácsféléinek magánrajza. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

K

Kovácsy, Béla and Monostori, Károly (1892) A ló és tenyésztése : kézikönyv lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák számára. Koczányi - Vitéz, Kassa.

Kriesch, János (1879) Az állatok társadalmi viszonyairól : két előadás. a Királyi Magyar Természettudományi Társaság, Budapest.

Kubinyi, Ferenc (1862) A teve és ló : állat- és őslénytani, s a magyarok keletről eljövetelére vonatkozólag történelmi, tekintetben : képatlasz. Eggenberger, Pesten.

Kóssa, Gyula (1904) Magyar állatorvosi könyvészet 1472-1904. Állatorvosi Kézi Könyvtár (8). Magyar Országos Állatorvos-egyesület, Budapest.

L

Lakatos, Károly (1882) Magyarország nappali orvmadarai : erdészek, vadászok és gyűjtők számára. Burger Gusztáv, Szeged.

Lakatos, Károly (1891) Vadászati és madarászati emlékeimből. Engel Adolf, Szeged.

Lovassy, Sándor (1931) Az ecsedi láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

Margó, Tivadar (1879) Budapest és környéke állattani tekintetben : a budapesti fauna átalános jellemzése s rövid rendszeres átnézete, a fajok lelhelyeivel és azokra vonatkozó jegyzetekkel. a magyar királyi egyetemi könyvnyomda, Budapest.

Mihalkovics, Géza (1873) Adatok a madárszem fésüjének (pecten) szerkezetéhez és fejlődéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Pest.

Mocsáry, Sándor (1889) Földünk fémdarázsainak magánrajza. Monographia chrysidarum orbis terrarum universi. Franklin, Budapest.

Mocsáry, Sándor (1882) A magyar fauna fémdarázsai = Chrysididae faunae Hungaricae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Méhely, Lajos (1909) A földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ormay, Sándor (1890) Újabb adatok Erdély bogárfaunájához = Recentiora supplementa faunae coleopterorum in Transilvania. Rudnyánszky, Pest.

P

Papp, László (1993) A repülő rovarok abundanciájáról : a légyfogás elmélete : akadémiai székfoglaló : 1991. április 30. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6473-4

S

Schenk, Jakab (1931) A madarak világának tanulmányozása. Kincsestár (48.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Simonkai, Lajos (1893) Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Soós, Lajos (1943) A Kárpát-medence Mollusca-faunája. Magyarország természetrajza 1., Állattani rész . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Székely, György (1988) Az idegi szerveződés néhány problémája : akadémiai székfoglaló : 1986. január 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4497-0

Sótonyi, Péter Tamás (2006) Az állatok mozgásának elemzése. A csirke kikelésétől a Spanyol Lovasiskoláig | An Analysis of the Movement of Animals – From the Hatching of a Chicken to the Spanish Riding School. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 185-208. ISBN 963-09-4889-3

V

Varga, Zoltán (2005) Populációk és gének vándorúton. Faunatörténeti és evolúciós folyamatok Európában és a Kárpát-medencében | Populations and Genes on the Move. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 41-60. ISBN 963 09 4678 5

Z

Zimmermann, Ágoston (1939) Háziállatok anatómiája. [s.n], Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1913) A lovasszobrok lovai : adatok a ló plasztikus ábrázolásához. Pátria Nyomda, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1938) Anatómiai gyakorlatok háziállatokon : útmutatás anatómiai gyakorlatokhoz az anatómiai nomenklatúrával. [s.n], Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1941) Háziállatok anatómiája és élettana gazdák számára. [s.n], Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1942) Háziállatok anatómiájának kézi atlasza. [s.n], Budapest.

This list was generated on Sun Apr 18 17:12:35 2021 CEST.