REAL-EOD

Items where Year is 1994

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 81.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1994) Comenius és a magyar művelődés. Bibliotheca Comeniana (5). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-02-0

Szilágyi, Ferenc, ed. (1994) Csokonai Vitéz Mihály: Költemények 4. 1797-1799. Csokonai Vitéz Mihály összes művei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6679 6

Monok, István and Németh, Noémi and Varga, András, eds. (1994) Erdélyi könyvesházak : 3., 1563-1757 : a Bethlen-család és környezete, az Apafi-család és környezete, a Teleki-család és környezete : vegyes források. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-20-3

Németh, István and Vizkelety, András, eds. (1994) Ex libris et manuscriptis. Quellen, Editionen, Untersuchungen zur österreichischen und ungarischen Geistesgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6680-X

Köpeczi, Béla and Barta, Gábor and Bóna, István and Makkai, László and Szász, Zoltán, eds. (1994) History of Transylvania. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6703-2

Fűrészné Molnár, Anikó and Somorjai, József, eds. (1994) Híres iskolák, neves pedagógusok. Tudományos Füzetek, 10 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata.

Pritz, Pál, ed. (1994) Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 67 87 3

Ehrlich, Éva and Révész, Gábor and Tamási, Péter, eds. (1994) Kelet-Közép-Európa: honnan - hová? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6818-7

Grüll, Tibor and Keveházi, Katalin and Kovács, József László and Monok, István and Ötvös, Péter and Szende, Katalin G. and Ötvös, Éva, eds. (1994) Lesestoffe in Westungarn : 1., Sopron (Ödenburg) : 1535-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (18/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-16-5

Mátyás, Antal, ed. (1994) Magyar közgazdászok a két világháború között. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6788-1

Székely, György, ed. (1994) Magyar színházművészeti lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6635-4

Kenyeres, Ágnes, ed. (1994) Magyar életrajzi lexikon : 1978-1991. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6422-X

Font, Zsuzsa, ed. (1994) A Marosvásárhelyi Református Kollégium diáksága, 1658-1848. Fontes rerum scholasticarum (6). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-978-8

Klaniczay, Tibor and Jankovics, József, eds. (1994) Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. Studia humanitatis (10). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 7873 72 4

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor, eds. (1994) Meteor csillagászati évkönyv 1995. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Takács, Imre and Mikó, Árpád, eds. (1994) Pannonia regia : művészet a Dunántúlon, 1000-1541 : Magyar Nemzeti Galéria, 1994 október - 1995 február. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai (1994/3). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Kiefer, Ferenc and Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia, eds. (1994) Papers in computational lexicography, COMPLEX '94 : [proceedings of the 3rd International Conference on Computational Lexicography, COMPLEX '94, Budapest, Hungary]. Computational lexicography, Complex . Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-8461-78-0

Keresztes, László and Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor and Perry, Christoph, eds. (1994) Probleme des spracherwerbs. Hungarologische Beiträge (2). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0426-9

Tverdota, György, ed. (1994) Regards sur Attila József. Evolutions parallèles et relations bilatérales France-Hongrie XXe siècle. Cahiers d'études hongroises (6). Sorbonne Nouvelle Paris III - CIEH; Balassi Kiadó; Institut Hongrois, Paris; Budapest.

Dományházi, Edit and Font, Zsuzsa and Latzkovits, Miklós and Pintér, Gábor, eds. (1994) Szatmári diákok, 1610-1852. Fontes rerum scholasticarum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-979-6

Veress, József, ed. (1994) A gazdaságpolitika változó súlypontjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6772-5

Kemény, Gábor and Kardos, Tamás, eds. (1994) A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (16). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Fűrészné Molnár, Anikó and Somorjai, József, eds. (1994) Érték a fotóban. Tudományos Füzetek, 9 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata.

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Kiss, Csongor and Nagy, Ferenc and Pénzes, István, eds. (1994) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1995. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Bakonyi, Géza and Drótos, László and Kokas, Károly (1994) Navigáció a hálózaton : információforrások a számítógépes hálózatokon. Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest.

Bazin, Louis (1994) Les turcs, des mots, des hommes. Bibliotheca orientalis Hungarica (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6812-8

Bjorn Andersen, Zsuzsanna (1994) The Voice from Outside : A Study in the Reception of Georg Brandes in Hungary. Officina Hungarica (3). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 03 2

Boros, Zsuzsanna (1994) Vichy-Franciaország, 1940-1942 : a francia állam születése és a "Nemzeti forradalom" első időszaka. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (116). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brody, Michael (1994) Phrase structure and dependence. Working Papers in Linguistics, 1 (1). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Bugán, Antal (1994) Érték és viselkedés. Az érték- és emberfelfogás alakulása 12 és 16 éves fiatalok, szüleik és pedagógusok vizsgálatában. Pszichológia a gyakorlatban (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6794-6

Bálint, Mihály (1994) Az őstörés. A regresszió terápiás vonatkozásai. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6789-X

Bánréti, Zoltán (1994) Modularity in Sentence Parsing : Grammaticality Judgments by Broca’s Aphasics. Working Papers in Linguistics, 1 (4). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Bócsa, I. (1994) A tarka koronafürt - Coronilla varia L. (III/9/a.). Magyarország kultúrflórája (66). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6785-7

Bócsa, Iván (1994) Nemesítés a lucerna antinutritív anyagai ellen : akadémiai székfoglaló : 1991. szeptember 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6685-0

Czeizel, Endre (1994) Az érték - még mindig - bennünk van. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6749 0

Deák, Anikó (1994) Les indefinis en hongrois : inventaire et fonctionnement. Officina Hungarica (4). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 04 0

Egri, Péter (1994) Érték és képzelet. Shelley, Turner, Field és Chopin. Modern filológiai füzetek (52). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6744-X

Endes, Miklós (1994) Csík-, Gyergyó-, Kászon-Székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6689-3

Fekete, Gézáné (1994) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1993. évi beszámoló jelentése és 1994. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Fülei-Szántó, Endre (1994) A verbális érintés. Linguistica, Series C. Relationes (7). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Gabányi, János (1994) Magyar várak legendái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6694-X

Gaffin, Adam and Drótos, László (1994) Nagy internet kalauz mindenkinek : v. 2.31. IIF Információs füzetek (1). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963 7843 24 8

Gunda, Béla (1994) Hagyomány és európaiság : akadémiai székfoglaló : 1991. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6690-7

Ivanics, Mária (1994) A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6740-7

Kiss, Lajos (1994) Kniezsa István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, É. Katalin (1994) Generic and Existential Bare Plurals and the Classification of Predicates. Working Papers in Linguistics, 1 (2). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kornai, András (1994) On hungarian morphology. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (14). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kovács, László (1994) Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. Varia archaeologica Hungarica (6). Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest. ISBN 963-506-002-5

Kálmán, László (1994) Conditionals, Quantification and Bipartite Meanings. Working Papers in Linguistics, 1 (3). Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE) ; Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kármán, Tódor (1994) Örvények és repülők : Kármán Tódor élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6764-4

Kónya, Sándor (1994) "...Magyar akadémia állíttassék fel..." : akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek, 1827-1990. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (32/107). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-89-1

Kőrös, Endre (1994) Egy új szemléletmód térhódítása a kémiai dinamikában : akadémiai székfoglaló : 1993. október 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-68160

Lukács, György (1994) Versuche zu einer Ethik. Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6656-7

Lábadi, Károly (1994) Istennek hajlékai a Drávaszögben. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 5 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9638299002

Madaras, László (1994) Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Jászapáti. Avar Corpus füzetek, 2 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Maróth, Miklós (1994) Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6645-1

Meskó, Attila (1994) Rugalmas hullámok a földben. A szeizmikus kutatórendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6693-1

Millard, Alan (1994) A bibliai idők kincsei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6720-2

Márkus, György (1994) A "rendszer" után : a filozófia a tudományok korában : akadémiai székfoglaló : 1992. május 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6684-2

Mérei, F. Tibor (1994) Környey István. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6819-5

Raggett, Jenny and Bains, William (1994) Mesterséges intelligencia, A-Z. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6784-9

Rényi, Alfréd (1994) Dialógusok a matematikáról. Typotex, Budapest. ISBN 963 7546 43 X

Rényi, Alfréd (1994) Levelek a valószínűségről. Typotex, Budapest. ISBN 963 7546 44 8

Schivelbusch, Wolfgang (1994) Írástudók alkonya : a frankfurti értelmiség a húszas években. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6687-7

Schwarcz, Katalin (1994) A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (6). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-21-1

Seidler, Wolfram (1994) Buchmarkt und Zeitschriften in Wien, 1760-1785 : Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts. Olvasmánytörténeti dolgozatok (Klsz.1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-17-3

Sisa, József (1994) Szkalnitzky Antal: egy építész a kiegyezés korabeli Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6760-1

Stein, Aurél (1994) Old routes of Western Iran. Budapest oriental reprints. Series B. . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7302-88-3

Stewart, Michael Sinclair (1994) Daltestvérek : az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. Szociálpolitikai Értesítő (1994/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Szabó, Júlia (1994) Budapest : A Magyar Tudományos Akadémia épülete. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára (493). TKM Egyesület, Budapest.

Szemerkényi, Ágnes (1994) Közmondás nem hazug szólás. A proverbiumok használatának lehetőségei. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6678-8

Takács, Béla (1994) A balmazújvárosi "Testvér közösség" története: Egy paraszt szektamozgalom a századforduló idején. UNSPECIFIED, Debrecen.

Tomcsányi, Pál (1994) Goods analysis and product strategy in marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6796-2

Tóth, Béla (1994) Maróthi György. Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB), Debrecen. ISBN 963-7064-14-1

Török, Gyula (1994) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Solymár. Avar Corpus füzetek, 1 . Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen-Budapest.

Uzonyi, Pál (1994) Einführung in die Computerlinguistik. Budapester Beiträge zur Germanistik (25.). Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. ISBN 963-462-844-3

Vértes, Attila (1994) Pozitronkémia : akadémiai székfoglaló : 1994. március 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6763-6

Wagner, Francis Stephen (1994) Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6790-3

sine, nomine (1994) Curriculumevaluation der Deutschlehrerausbildung aus didaktischer Sicht : Dokumentation der Tagung am 16.-17.09. 1993 an der Eötvös-Loránd-Universität. Budapester Beiträge zur Germanistik (25). Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. ISBN 963-462-844-3

sine, nomine (1994) Rilke, die Donaumonarchie und ihre Nachfolgestaaten : Vorträge der Jahrestagung der Rilke-Gesellschaft 1993 in Budapest. Budapester Beiträge zur Germanistik (26). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-900-8

sine, nomine (1994) Textverstehen - Textarbeit - Textkompetenz : Beiträge zum Workshop am 9.-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Univers ität. Budapester Beiträge zur Germanistik (27). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-953-9

This list was generated on Wed Jul 24 17:51:34 2024 CEST.