REAL-EOD

Items where Year is 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 238.

Láng, B., ed. (1970) 6th Hungarian pharmacopoeia. Pharmacopoeia Hungarica 6. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, László, ed. (1970) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Vol. 14. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1950-X

Csizmadia, Andor and Kovács, Kálmán, eds. (1970) Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péteri, Zoltán, ed. (1970) Droit hongrois - droit comparé = Hungarian Law - Comparative Law. International Congress of Comparative Law (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Köpeczi, Béla and Sőtér, István, eds. (1970) Eszmei és irodalmi találkozások .Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lovász, Görgy, ed. (1970) Földrajzi tanulmányok a Dél-Dunántúl területéről : [Értekezések, 1969.1.]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

T. Mérey, Klára, ed. (1970) Földrajzi tanulmányok a Dél-Dunántúl területéről : [Értekezések, 1969.2.]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kézdi, Árpád, ed. (1970) Handbuch der Bodenmechanik 2. Bodenmechanik im Erd-, Grund und Strassenbau. Handbuch der Bodenmechanik (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0695-5

Káldy-Nagy, Gyula, ed. (1970) Harács-szedők és ráják. Török világ a XVI. századi Magyarországon. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babos, Ernő and Károly, Sándor, eds. (1970) Idegen nyelv, anyanyelv. A nyelvészet és a nyelvoktatás kölcsönhatása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nyírő, Lajos, ed. (1970) Irodalomtudomány : Tanulmányok a XX századi irodalomtudomány irányzatairól. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarnóc, Márton, ed. (1970) Magyar Iustus Lipsius (Laskai János válogatott művei ). Régi magyar prózai emlékek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dercsényi, Dezső and Gólya, József and Entz, Géza, eds. (1970) Magyar műemlékvédelem 1967-1968. Országos Műemléki Felügyelőség kiadványai (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schram, Ferenc, ed. (1970) Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. 1. Magyarországi boszorkányperek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2624-7

Schram, Ferenc, ed. (1970) Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. 2. Magyarországi boszorkányperek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2624-7

Király, Z., ed. (1970) Methods in plant pathology with special reference to breeding for disease resistance. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hopp, Lajos, ed. (1970) Mikes Kelemen: Mulatságos napok és más fordítások. Mikes Kelemen összes művei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0233-X

Ligeti, Lajos, ed. (1970) Mongolian studies. Bibliotheca orientalis Hungarica (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos, ed. (1970) Monuments Préclassiques 1: XIIIe et XIVe siècles 1. Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hardy, Gyula, ed. (1970) Műanyagok. Műszaki értelmező szótár (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Polinszky, Károly, ed. (1970) Műszaki lexikon 1. köt. A-F. Műszaki lexikon (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Végh, József, ed. (1970) Névtudományi előadások : Névtudományi Konferencia, 2. : [Budapest, 1969. szept. 2-4.]. Nyelvtudományi értekezések (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukácsy, Sándor and Varga, János, eds. (1970) Petőfi és kora. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton, ed. (1970) Problems of Relief Planation. Studies in geography in Hungary (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pouba, Zdeněk and Stemprok, Miroslav, eds. (1970) Problems of hydrothermal ore deposition. The origin, evolution and control of ore-forming fluids. Symposium organized by the International Association on the Genesis of Ore Deposits, St. Andrews, Scotland, 1967. International Union of Geological Sciences (A.2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somogyi, Antal, ed. (1970) Proceedings of the 11th International Conference on Cosmic Rays. Budapest, August 25-September 4, 1969. Acta physica Academiae Scientiarum Hungaricae, Supplementum (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beck, Mihály, ed. (1970) Proceedings of the 3rd Symposium on Coordination Chemistry. Debrecen, 3-5 Sept. 1970. 1. vol. Contributed papers. Proceedings of the Symposium on Coordination Chemistry . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Buzás, Ilona, ed. (1970) Proceedings of the III. analytical chemical conference. August 24-29, 1970. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5468-2

Bognár, Géza, ed. (1970) Proceedings of the fourth Colloquium on Microwave Communication, Budapest 21-24 April, 1970. Proceedings of the colloquium on microwave communication (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárfalvi, Béla, ed. (1970) Recent population movements in the East European countries. Studies in geography in Hungary (7.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pamlényi, Ervin, ed. (1970) Social-economic researches on the history of East-Central Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, I., ed. (1970) Some methodological achievements of the Hungarian hybrid maize breeding. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varjas, Béla, ed. (1970) Szombatos énekek. Régi magyar költők tára. XVII. század (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Lajos and Ákos, Károly, eds. (1970) Tanulmányok az iskola előtti és a kisiskolás korcsoport pszichológiájának köréből. Pszichológia a gyakorlatban (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dezső, L and Hajdu, P, eds. (1970) Theoretical problems of typology and the Northern Eurasian languages. Szeged 28-30 Aug 1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Miklóssy, János, ed. (1970) Vajda János: Politikai röpiratok. Vajda János összes művei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1970) A gravimetria mint a kémiai analizis alapja. A kémia újabb eredményei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Máté, ed. (1970) A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében : 1849-től 1945-ig. Gondolat Kiadó, Budapest.

Gábor, Sándorné and Mucsi, Ferenc, eds. (1970) A magyarországi Tanácsköztársaság 50 évfordulója. Nemzetközi Tudományos Ülésszak Budapest 1969 márc 17-19. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1970) A modern szervetlen kémia eredményei. A kémia újabb eredményei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Imre, ed. (1970) A nephrológia haladása. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros, István, ed. (1970) "A szent a várt szélvész". Tanulmányok a Tanácsköztársaság közoktatásügyéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Bálint, ed. (1970) A szocializmus útján A felszabadulást követő negyedszázad kronológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petri, Edit, ed. (1970) A szovjet földrajzi folyóiratok 1969. II. félévi anyagának összefoglaló ismertetése. Szovjet földrajz (14). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete Gazdaságföldrajzi Részlegének Kiadványsorozata, Budapest.

Niederhauser, E. and Rozsnyói, Á. and Szűcs, J., eds. (1970) Études historiques 1970. : 13. Congrès International des Sciences Historiques. Études historiques hongroises (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Acsády, György (1970) History of human life span and mortality. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Averbuh, Revekka Abramovna (1970) A magyar nép szabadságküzdelme 1848-49-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Sándor (1970) Die Geschichte Ungarns nach dem zweiten Weltkrieg in der marxistischen Geschichtsliteratur. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balsay, István (1970) Siemens-Martin-acélgyártás. Vaskohászati enciklopédia (7/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs, Györgyné (1970) Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barla, Gyula (1970) Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. Irodalomtörténeti füzetek (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Antal (1970) Barbarian and early feudal societies on the fringes of Europe. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beck, Mihály (1970) Chemistry of complex equilibria. The Van Nostrand Reinhold series in analytical chemisty . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Becsky, György (1970) Hosszú lejáratú tőkemozgások Nyugat-Európában, különös tekintettel az Európai Gazdasági Közösség helyzetére a hatvanas években. Közgazdasági értekezések (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, T. Iván and Ránki, György (1970) Ekonomicseszkijroszt i izmenenija ekonomicseszkoj sztrukturü v szocialiszticseszkih sztranah….. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bihari, Ottó (1970) Socialist representative institutions. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bizám, Lenke (1970) Kritikai allegóriák Dickensről és Kafkáról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bokorné Szegő, Hanna (1970) New states and international law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boros, Ferenc (1970) Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boros, Ádám (1970) A kapor = Anethum Graveolens L. Magyarország kultúrflórája (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borsányi, György (1970) Socialističeskie dviženiâ v Vengrii v period meždu dvumâ mirovymi vojnami. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (78). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brovman, E.G. and Solt, György (1970) Role of three-body forces in the dynamical properties of white tin. KFKI Reports (70-03). MTA KFKI.

Bródy, András (1970) Proportions prices and planning. A mathematical restatement of the labor theory of value. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Burger, Anna (1970) Economic problems of consumers' services. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, A. (1970) Protein growth by plant breeding. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóna, Ervin (1970) A tudomány néhány elméleti kérdése. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csáki, Frigyes (1970) Korszerű szabályozáselmélet. Nemlineáris optimális és adaptív rendszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csáki, Frigyes (1970) Szabályozások dinamikája. Lineáris szabályozáselmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cukor, György (1970) A fejlődő országok iparosításának néhány kérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diósdi, György (1970) Ownership in ancient and preclassical Roman law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diószegi, István (1970) Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in der internationalen Politik im letzten drittel des 19. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolmányos, István (1970) Herzen. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domé, Györgyné (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dézsi, István (1970) Proceedings of the Conference on the application of the Mössbauer effect. Tihany 17-21 June 1969. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Egri, Péter (1970) Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében. Déry modernsége. Modern filológiai füzetek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1970) Connaissance historique - conscience sociale. Quelques tendances de l'historiographie et de la philosophie de l'histoire, leur influence sur la pensée contemporaine. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ember, Győző (1970) Über die historische Statistik. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erényi, Tibor (1970) Die Sozialdemokratische Partei Ungarns und die Aussenpolitik der Österreichisch-Ungarischen Monarchie in den Jahren 1908-1914. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eörsi, Gyula (1970) Fundamental problems of socialist civil law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Tibor (1970) Corrosion week. Manifestation of the European Federation of Corrosion 41 Budapest 7-12 Oct 1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, István and Andrási, Andor and Makra, Zsigmond (1970) Ten years of the Health Physics Department of the Central Research Institute for Physics. KFKI Reports (70-38/). MTA KFKI.

Fejér, Lipót (1970) Összegyűjtött munkái = Gesammelte Arbeiten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feyér, Piroska (1970) Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Frenkel, Andor (1970) Introduction to the current-current theory of the weak interaction. KFKI Reports (70-24/). MTA KFKI.

Garancsy, Gabriella (1970) A munkajogviszony megszűnése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombás, Pál and Szondy, T. (1970) Solutions of the simplified self-consistent field for all atoms of the periodic system of elements from Z 2 to Z 92. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gozmány, László (1970) Bagolylepkék I. = Noctuidae I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 (102). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gunst, Péter (1970) A mezőgazdasági termelés története Magyarországon, 1920-1938. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gyenes, István (1970) Titrationen in nichtwässrigen Medien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gáthy, Vera (1970) Gandhi. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

H. Boros, Vilma (1970) Stein Aurél ifjúsága : Hirschler Ignác és Stein Ernő levezése Stein Aurélról 1866-1891. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (61). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Hajdu, Tibor (1970) Károlyi Mihály. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hankiss, Elemér (1970) Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Modern filológiai füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hartmann, Nicolai (1970) Teleológiai gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hazay, István (1970) Adjusting calculations in surveying. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gusztáv (1970) Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedüs, András (1970) Változó világ. Szociológiai tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heller, Ágnes (1970) A mindennapi élet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Aurél (1970) Physikalisch-chemische Berechnungen in der Metallurgie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hoóz, István (1970) Népesedéspolitika és népességfejlődés Magyarországon a két világháború között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczefi, Géza (1970) Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata : Makó környékének földrajzi nevei alapján. Nyelvészeti tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Issekutz, Béla (1970) Die Geschichte der Arzneimittelforschung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1970) Jaures. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1970) Reflection on the symptoms of the separation of the „ultras” and the „majority” social-chauvinists (1914-1917). Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1970) Tom Mann. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jolsvay, Alajos and Förgeteg, Sándorné (1970) A kézirat és a korrektúra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, János (1970) Probleme der Interferenz. Akadémiai Kiadó - Max Hueber, Budapest.

Juvancz, Iréneusz (1970) Vorträge der Ungarischen Biometrischen Konferenz. Budapest 19-22 März 1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1970) Egy az isten (1876-77). Jókai Mór összes művei. Regények (69-70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1970) Görögtűz. Jókai Mór összes művei. Regények (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jóri, János (1970) A vallás kialakulásának kezdetei. Filozófiai tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Józsa, Antal (1970) Háború, hadifogság, forradalom. Magyar internacionalista hadifoglyok az 1917-es oroszországi forradalmakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kara, György (1970) Chants d'un barde mongol. Bibliotheca orientalis Hungarica (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kara, György (1970) Kőrösi Csoma Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Lajos (1970) A Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság 3 tudományos jubileumi nagygyűlése. 1970 nov 3-4. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katus, László (1970) Musztafa Kemál Atatürk. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, József (1970) A mondatszók a magyar nyelvben. Nyelvészeti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keve, András (1970) A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága = Das Vogelleben des Keszthelyer Gebirges und des Kleinen Bakony. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 6 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Keve, András and Sági, Károly Jenő (1970) Keszthely és környékének madárvilága = Die Vogelwelt von Keszthely und ihre Umgebung. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 7 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Kiss, Jenő (1970) A rábaközi Mihályi igeképzői. Nyelvtudományi értekezések (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (1970) Hatvanhét szómagyarázat. Nyelvtudományi értekezések (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klein, Sándor (1970) Kísérlet egy új típusú intelligencia-teszt kialakítására. Pszichológia a gyakorlatban (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Koltay-Kastner, Jenő (1970) Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Az irodalomelmélet klasszikusai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Korting, Günter Waldemar (1970) Gyermek- és fiatalkori bőrbetegségek. Színes atlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (1970) Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, László M. (1970) HECTIC-II, computer program for heat transfer analysis of gas or liquid cooled reactors. KFKI Reports (70-33/). MTA KFKI.

Kubinszky, Mihály (1970) Adolf Loos. Architektura-német (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kubovics, Imre (1970) Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kurnik, Ernő (1970) Étkezési és abraktakarmány-hüvelyesek termesztése. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, Béla (1970) Öntöző gazdaságok vetésszerkezetének kialakítása. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Káldy-Nagy, Gyula (1970) Magyarországi török adóösszeírások. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1970) Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kázmér, Miklós (1970) A "falu" a magyar helynevekben, XIII-XIX. század. Nyelvészeti tanulmányok (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kókay, György (1970) A magyar hírlap-és folyóiratirodalom kezdetei, 1780-1795. Irodalomtörténeti könyvtár (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kóta, József and Perjés, Zoltán (1970) All stationary vacuum metrics with shearing geodesic eigenrays. KFKI Reports (70-30/). MTA KFKI.

Lackó, Miklós (1970) K vopröszü o fasizme v jugo -vosztocsnoj evrope. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lederer, Emma (1970) Feudalism as a structure and form of society. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lissák, Kálmán (1970) The 34th annual conference of the Hungarian Physiological Society. Debrecen 4-6 july 1968 Abstracts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Littmann, Imre (1970) Brûšnaâ hirurgiâ. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, Imre (1970) Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a 2. világháborút követő években. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőcsei, Béla (1970) Molten silicates and their properties. Akadémiai Kiadó, Budapest.

M. Zemplén, Jolán and Egyed, László (1970) Eötvös Loránd. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Imre (1970) Korányi Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mahunka, Sándor (1970) Atkák V. = Acari V. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 18 (101). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Máté (1970) Breuer Marcel. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Máté (1970) Pier Luigi Nervi. Architektura-német (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makhult, Mihály (1970) Schwingungstechnische Bemessung von Maschinenlagerungen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marosi, Sándor (1970) Belső-Somogy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi tanulmányok (11.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Medzihradszky, Kálmán and Markó, László and Speier, Gábor (1970) A természetes peptidek szintézisének legújabb eredményei. A kémia újabb eredményei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mess, Béla (1970) Differentiation and function of the hypophyseal-target organ system in chicken embryos. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezei, Ferenc and Zawadowski, Alfréd (1970) Change in the electron density of states due to Kondo scattering II. KFKI Reports (70-02). MTA KFKI.

Mikszáth, Kálmán (1970) Cikkek és karcolatok 10. 1880-1881. Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok. 1880-1881 (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1970) Cikkek és karcolatok 11. 1881 jan-júl. Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok. 1881. január - július (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Ferenc (1970) Economic growth and recessions in the USA. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Imre (1970) Peremlyukkártyás dokumentációs rendszerek létesítése kutatóintézeti könyvtárban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (60). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Molnár, Kálmán (1970) Mételyek I. : közvetlen fejlődésű mételyek = Trematodes I. : Monogenea. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 2 (100). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1970) Byzantium and the magyars. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mándy, György (1970) Pflanzenzüchtung - kurz und bündig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Máté, Pál (1970) Richard Neutra. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mócsy, András (1970) Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Elemér and Telbisz, Ferenc and Vesztergombi, György (1970) A method for determination of neutral decay points without track reconstruction in space. KFKI Reports (70-08/). MTA KFKI.

Nagy, I. and Pál, Lénárd (1970) Electrical resistivity and thermoelectric power of Ni near the Curie point. KFKI Reports (70-01). MTA KFKI.

Nemes, Dezső (1970) Lenin ist mit uns. Zur 100. Jahresfeier seiner Geburt. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Niederhauser, Emil (1970) Botev. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, Gyula (1970) Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. Bibliotheca orientalis Hungarica (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, Géza and Gellai, Borbála and Jancsó, Gábor (1970) Application of the minimax approximation to the reduced partition function of isotopic molecules. KFKI Reports (70-15 ). MTA KFKI.

Pach, Zsigmond Pál (1970) The role of East-Central Europe in international trade 16th and 17th centuries. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, Géza (1970) A XVII. század énekelt dallamai. Régi magyar dallamok tára (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Paraicz, Ervin and Szénásy, József (1970) Nevrologičeskie i nejrohirurgičeskie issledovaniâ v grudnom i detskom vozraste. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perényi, Imre (1970) Die moderne Stadt Gedanken über die Vergangenheit und Zukunft der Städteplanung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Popper, Péter (1970) A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1970) Geomorphological regions of Hungary. Studies in geography in Hungary (6.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, Mihály (1970) Tvardovszkij poémáinak költői nyelve. Modern filológiai füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1970) Kormányzati politika és parlamenti ellenzék 1910-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest.

R. Várkonyi, Ágnes (1970) Historical personality, crisis and progress in 17th century Hungary. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, Károly (1970) Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, László (1970) Lückenhafte Polynome über endlichen Körpern. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rényi, Alfréd (1970) Probability theory. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, George (1970) Some considerations of the role of scientific libraries in the age of the scientific and technical revolution : an essay and approach to the problem. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (50). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Sajó, Géza and Soltész, Erzsébet (1970) Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarlós, Béla (1970) Deák és Vukovics. Két igazságügy-miniszter. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sebestyén, Ákos (1970) On the geodesics of certain symmetric spaces. KFKI Reports (70-36/). MTA KFKI.

Sellei, Camillo (1970) Chemotherapy of neoplastic diseases. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Selye, János (1970) In vivo. A szupramolekuláris biológia védelmében Hat kötetlen illusztrált előadás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sinkovics, István (1970) Die akademische Bildung in Ungarn im XVII. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sipos, Péter (1970) Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Solt, Andor (1970) Dramaturgiai irodalmunk kezdetei, 1772-1826. Irodalomtörténeti könyvtár (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György (1970) Le grand jour, le 15 mars 1848. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinmann, Henrik (1970) Rovarok : általános bevezetés = Insecta. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 5 (99). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinmann, Henrik (1970) Tegzesek = Trichoptera. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (98). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sz. Garai, Judit and Újhelyi, Gabriella (1970) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet cserekapcsolatainak vázlatos története | Očerki istorii knigoobmena Biblioteki Vengerskoj akademii nauk s russkimi i sovetskimi bibilotekami. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (59). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Sz. Gyivicsán, Mária (1970) Bibliographie d'oeuvres choisies de la science historique hongroise 1964-1969, = Bibliografiâ izbrannyh proizvedenij vengerskoj istoričeskoj literatury. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (83). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabados, László and Tóth, Iván (1970) FOURIER-I, a computer program for fuel element thermal design. KFKI Reports (70-32/). MTA KFKI.

Szabolcsi, Bence (1970) Tanzmusik aus Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Musicologia Hungarica. N. F. (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szekeres, József (1970) A magyar bányamunkásság harcai, 1934-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szelei, László (1970) A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai Könyvtárban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (58). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Szemes, Lajos (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szepesy, László (1970) Gas chromatography. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szesztay, András (1970) Az egyetem után... Szociológiai tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigetvári, Sándor (1970) Az induktiv és a deduktiv következtetések kapcsolata az empiria sikján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, György (1970) Árstatisztika a makroökonómiában. Közgazdasági értekezések (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szinyagin, Iraklij I. (1970) Nyolcnyelvű mezőgazdasági szótár : Orosz bolgár cseh lengyel magyar román német angol. 1-2. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szobor, Albert (1970) Crises in myasthenia gravis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szontágh, Ferenc (1970) Mechanism of action of oral progestogens. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székyné Fux, Vilma (1970) Telkibánya ércesedése és kárpáti kapcsolatai. Kőzetfejlődés és ércesedés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széll, Zsuzsa (1970) Válság és regény. Kísérlet Rilke, Kafka, Musil és Broch epikájának értelmezéséhez. Modern filológiai füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szénássy, Barna (1970) A magyarországi matematika története. A legrégibb időktől a XX sz elejéig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőkefalvi-Nagy, Béla (1970) Harmonic analysis of operators on Hilbert space. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szűcs, Jenő (1970) A nemzet histórikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge. Hozzászólás egy vitához. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T. Erdélyi, Ilona (1970) Irodalom és közönség a reformkorban. Regélő Pesti Divatlap. Irodalomtörténeti füzetek (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács, Béla (1970) Parádi üvegművészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Takács, Marianna (1970) Magyarországi udvarházak és kastélyok XVI-XVII század. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács, Pál (1970) A szénkémiai kutatások magyar úttörői. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Anna (1970) Az Életképek 1846-1848. Irodalomtörténeti füzetek (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Ferenc and Pál, Imre (1970) Phase equilibria spatial diagrams. Phase diagrams their interpretation and anglyph representation. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, László (1970) A nagyüzemi szőlőtermelés néhány gazdasági kérdése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarnói, László (1970) Joseph Görres zwischen Revolution und Romantik. Budapester Beiträge zur Germanistik (1.). ELTE, Budapest.

Thomas, Edit B. (1970) King David leaping and dancing. A Jewish marble from the Roman imperial period. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tilkovszky, Loránt (1970) Balásházy János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1970) Der Weg der grossdeutschen Geschichtsschreibung zum Faschismus. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, Kálmán (1970) Oscillation of conduction electron density near the solute atoms in dilute Cu-Mn alloy. KFKI Reports (70-31 ). MTA KFKI.

Tétényi, Péter (1970) Infraspecific chemical taxa of medicinal plants. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, A. Ernő (1970) A háztáji és kisegítő gazdaságok, földhasznosításuk gazdasági kérdései : a zártkertek és a személyi tulajdonú földek hasznosítása. Közgazdasági értekezések (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Károly (1970) The epidemiology of dental caries in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1970) Szabó József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajda, György (1970) Szigetelések villamos erőterei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vámos, Ferenc (1970) Lajta Béla. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vámos, Tibor (1970) Nagy ipari folyamatok irányítása. A számítógépes irányítás kezdő lépései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vértes, Péter (1970) Calculation of multigroup spectra of neutrons transmitted through multilayer shielding. KFKI Reports (70-37/). MTA KFKI.

Weltner, Andor (1970) Fundamental traits of socialist labour law, with special regard to Hungarian legislation. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Weszprémi, István (1970) Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Orvostörténeti könyvek = Libri Historiae Medicae . Medicina, Budapest.

Wittman, Tibor (1970) Andean nations in the making. Ecnomic conditions and independencia. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wollemann, Mária (1970) Métabolisme des médiateurs chimiques du système nerveux. A l'état physiologique et pathologique. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoltai, Dénes (1970) Ethos und Affekt. Geschichte der philosophischen Musikästhetik von den Anfängen bis zu Hegel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoványi, István (1970) Mezőgazdasági vállalatok építési tevékenysége. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1970) A propos de la discussion sur la notion et l'interprétation de la démocratie chrétienne. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1970) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1969. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ádám, Magda (1970) Magyarország külpolitikája, 1938-1939. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

This list was generated on Wed Jun 12 08:46:22 2024 CEST.