REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D4 Modern History / újkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items at this level: 151.

A

Andics, Erzsébet (1961) A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi magyarországi cári intervenció diplomáciai előtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Arató, Endre (1971) Kelet-Európa története a XIX. század első felében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Asserman, Ferenc (1868) Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Osterlamm Károly, Pest.

B

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Jenő (1934) Az igazi Tisza István. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Balogh, Jenő (1921) Gróf Tisza István emlékezete : Emlékbeszéd a M. Tud. Akadémia 1920. május 9-én tartott közülésén. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Balázs, Mihály (1988) Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. Humanizmus és reformáció (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4685-X

Barkóczy-Klopsch, Béla (1923) Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után. A Kis Akadémia Könyvtára (43). Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T., Budapest.

Berend, T. Iván (1982) The European periphery and industrialization 1780-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2911-4

Berend, T. Iván and Ránki, György (1977) East Central Europe in the 19th and 20th centuries. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1309-9

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Epilog a háborús előadásokhoz : a háború eddigi mérlege. Hadi beszédek (29). Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Quel che s'impara dalla guerra : lettera da Budapest. Armani und Stein, Roma.

Bibó, István (1979) A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (8/83). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 64 X

Billnitzer, Ernő (2017) Két világháború emlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9824-8

Bitskey, István (1979) Humanista erudíció és barokk világkép : Pázmány Péter prédikációi. Humanizmus és reformáció (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bohdaneczky, Imre (1907) Magyarország pénz- és súlyviszonyai az Anjouk alatt. Globus Műintézet, Budapest.

Botta, István (1978) Melius Péter ifjúsága. Humanizmus és reformáció (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, Sándor (1975) Szeged reneszánsz kori műveltsége. Humanizmus és reformáció (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0685-8

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Béki, Ernő (1987) A szociáldemokrácia az első világháború után. A berni nemzetközi munkás- és szocialista konferencia, 1919. február 3-10. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4128-9

C

Carlyle, Thomas (1875) A franczia forradalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csapodi, Csaba (1981) A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Humanizmus és reformáció (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2611-5

Csapodi, Csaba (1942) A magyar barokk. Kincsestár (16.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Csonka, Rózsa (1974) Agrárproblémák parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpolitikája 1919-1929. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0437-5

D

Dessewffy, Emil (1847) Fizessünk! : Mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért. Landerer és Heckenast, Pest.

Dessewffy, Emil (1856) Über die Schwebenden Österreichischen Finanzfragen. Verlag von C. A. Hartleben, Pest; Wien; Leipzig.

Dessewffy, Emil (1856) A fenforgó ausztriai pénzügyi kérdésekről. Hartleben K. A., Pest.

Dessewffy, Emil (1847) A magyar vám és kereskedési ügy és annak végeligazítási módja. Landerer és Heckenast, Pest.

Diószegi, István (1974) Österreich-Ungarn und der französisch-preussische Krieg 1870-1871. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0118-X

Dán, Róbert (1987) Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Humanizmus és reformáció (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4003-7

Dán, Róbert (1973) Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Humanizmus és reformáció (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Eckhardt, Sándor (1924) A francia forradalom eszméi Magyarországon. Ember és természet (7). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Eisen, George (1990) Árnyak játékai. Gyerekek a Holocaustban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5542-5

Evlia, Cselebi (1908) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1664-1666. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Fehér, István (1988) A magyarországi németek kitelepítése, 1945-1950. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630547252

Fejes, Judit (1981) Magyar - német kapcsolatok, 1928-1932. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2602-6

Fodor, István (1990) Oláh Miklós Hungáriája : Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Humanizmus és reformáció (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1919) Die Ungarische Regierung und die Entstehung des Weltkrieges : Auf Grund aktenmäßiger Forschung. Verlag von L. W. Seidel & Sohn, Wien.

Fraknói, Vilmos (1922) A Habsburg-ház trónöröklési jogának megállapítása az 1687/8-ik évi országgyűlésen. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) Kritische Studien zur Geschichte des Dreibundes 1882-1915. Friedrich Kilians Nachfolger, königl. ungar. Universitätsbuchhandlung, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1880) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Papa Innocenzo XI (Odescalchi) e la Liberazione dell' Ungheria dal Giogo Ottomano : In Base di Documenti Diplomatici dell'Archivio Vaticano. Bernardo Seeber Librajo-Editore, Firenze.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

G

Gabányi, János (1909) Az orosz-japán háború 1904-05. Vitéz Nyomda, Kassa.

Galántai, József (1989) Hungary in the First World War. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 903-05-4879-X

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

Grabolle, Harro (2005) Verdun and the Somme. Philosophiae Doctores (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8192-2

Gömöri, Endre (1989) "A ""vezércsel"". Franco és Hitler: a hintapolitika iskolája". Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5317-1

H

Hajnal, István (1988) Az újkor története. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4941-7

Haraszti, Éva (1974) Treaty-breakers or „realpolitiker”? The Angolo-German naval agreement of June 1935. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haraszti, Éva (1983) The invaders. Hitler occupies the Rhineland. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2869-X

Hegyesi, Márton (1898) Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Franklin-Társulat, Budapest.

J

Jemnitz, János (1966) A háború veszélye és a 2. Internacionálé, 1911-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1980) The international labour movement between 1914 and 1917. The efforts of socialists in the entente countries to convene the Stockholm conference. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (163). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2576-3

Jemnitz, János (1975) A nemzetközi munkásmozgalom az első világháború éveiben : 1914-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0510-X

Józsa, Antal (1970) Háború, hadifogság, forradalom. Magyar internacionalista hadifoglyok az 1917-es oroszországi forradalmakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

K

Karsai, Elek (1962) Iratok a Gömbös - Hitler találkozó (1933. jún. 17-18.) történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kathona, Géza (1974) Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Humanizmus és reformáció (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0295-X

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Kennedy, Paul (1992) A nagyhatalmak tündöklése és bukása : gazdasági változások és katonai konfliktusok, 1500-2000. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6076-3

Kerekes, Lajos (1966) Ausztria története. 1918-1955. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Király, Erzsébet (1989) Tasso és Zrínyi : A "Szigeti veszedelem" olasz epikai modelljei. Humanizmus és reformáció (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Gyula (1944) A szombathelyi németség a XVII. században : Családtörténeti tanulmány = Deutsche in Steinamanger im XVII. Jahrhundert : Familienkundlich. Német Nyelvészeti Dolgozatok (12). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kléh, István (1848) A Pesti forradalom története 1848-ban. Beimel, Pest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Koltay-Kastner, Jenő (1960) A Kossuth-emigráció Olaszországban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromi, Ferencz (1849) Vésznapok a Székelyföldön Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Kali Simon, Marosvásárhely.

Kornis, Gyula (1938) Hungary and European Civilisation. Royal Hungarian University Press, Budapest.

Kornis, Gyula (1929) Nemzeti megújhodás. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Kornis, Gyula (1941) Széchenyi és a magyar költészet. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Ungarische Kulturideale 1777-1848. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig.

Kornis, Gyula (1938) Ungarn in der Europäischen Kultur. Königl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kossuth, Lajos (1880) Irataim az emigráczióból. Athenaeum R.T., Budapest.

Kovács, Endre (1967) A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1971) Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháború között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1976) Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0906-7

Kulcsár, Péter (1973) Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése. Humanizmus és reformáció (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Köpeczi, Béla (1982) Döntés előtt. Az ifjú Rákóczi eszmei útja. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2788-X

Köpeczi, Béla (1971) La France et la Hongrie au début du XVIIIe siecle. Étude d'histoire des relations diplomatiques et d'histoire des idées. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Köpeczi, Béla (1966) A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Köpeczi, Béla (1991) A bujdosó Rákóczi. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5933-1

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

Kövics, Emma (1992) Az európai egység kérdése és Németország, 1919-1933. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6201-4

L

Lech, Szczucki (1980) Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Jacobus Palaeologus és Christian Francken). Humanizmus és reformáció (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, Béla (1871) Az 1848-49-ki Pénzügy. a forradalmi időszak pénzügyének, hitelműveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján. Athenaeum, Pest.

Lukács, Lajos (1981) A Vatikán és Magyarország, 1846-1878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és levelezése Magyarországról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2526-7

Lónyay, Menyhért (1870) Lónyay Menyhért nevezetesebb országgyűlési beszédei : Az 1861-1865/8 és 1869/72-diki korszakból. Ráth Mór, Pest.

M

Matuz, József (1990) Az Oszmán Birodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5387-2

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

Mihálik, András (2020) Kalotaszegi meggyőződésünk, magyar öntudatunk seregszemléje... Europrint, Cluj-Napoca.

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Morley, John (1916) Tanulmányok: Carlyle, Robespierre, Macaulay, Joseph de Maistre, Anglia terjeszkedése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Morzsányi, Sándor (1871) 7000 igazolt, s életbenlévő 1848/49-diki honvédtiszt névjegyzéke. Minerva, Pest.

Mályusz, Elemér (1940) Iratok a türelmi rendelet történetéhez. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Mályusz, Elemér (1939) A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az újkor és legújabb kor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

Mészáros, István (1981) XVI. századi városi iskoláink és a »studia humanitatis«. Humanizmus és reformáció (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

N

N. Szegvári, Katalin (1988) Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon a zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4717-1

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Nagy, László (1969) Bethlen Gábor a független Magyarországért. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, László (1972) Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nyyssönen, Heino (1997) Historia poliittisena argumenttina : Vuoden 1956 tulkinnat Unkarissa Kadarin ajasta monipuoluevaaleihin. Hungarologische Beiträge (10). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0242- 0

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

Nándori, Pál (1972) A Marseille-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Némethy, Gyula (1915) Háború és festőművészet. Szent László Nyomda, Nagyvárad.

O

Obermann, Karl (1971) Die ungarische Revolution von 1848-49 und die demokratische Bewegung in Deutschland. Kommission der Historiker der Deutschen Demokratische Republik und der Volksrepublik Ungarn (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Olasz, Lajos (2007) A kormányzóhelyettesi intézmény története, 1941-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8512-5

Ormos, Mária (1980) Faschismus und Krise. Über einige theoretische Fragen der europäischen faschistischen Erscheinungen. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (173). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2586-0

Ormos, Mária (1969) Franciaország és a keleti biztonság, 1931-1936. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ormos, Mária (1990) From Padua to the Trianon, 1918-1920. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5328-7

P

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pozder, Károly (1932) Leiningen-Westerbug Károly gróf éIetrajza 1848/49-i honvéd tábornok. saját kiadás, Balassagyarmat.

Puskás, Julianna (1982) Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880-1940. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2776-6

R

Roberts, Martin (1992) Európa története: 1789-1914 : az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6099-2

Roberts, Martin (1992) Európa története: 1900-1973 : az új barbárság kora? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6246-4

Récsi, Emil (1861) Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest.

S

Simonyi, Ernő (1871) Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Második osztály, Diplomatia (1-3.). Eggenberger, Budapest.

Somogyi, Éva (1983) Vom Zentralismus zum Dualismus. Der Weg der deutsch-österreichischen Liberalen zum Ausgeleich von 1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2977-7

Somogyi, Éva (1976) A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az osztrák-német liberálisok útja a kiegyezéshez. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0856-7

Szabó, György (1974) Abafáji Gyulay Pál. Humanizmus és reformáció (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0114-7

Szalay, Ladislas (1849) Lettres sur la Hongrie. Orell, Füssli et Comp., Zürich.

Szalay, Ladislaus (1862) Das Rechtsverhältniss der Serbischen Niederlassungen zum Staate in den Ländern der Ungarischen Krone. Lauffer és Stolp, Leipzig; Pest.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) Fiume a magyar országgyülésen. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) A horvát kérdéshez. Lauffer és Stolp, Pest.

Szilágyi, Sándor (1848) Forradalmi mozgalmak. Bécs,Pest,Kolosvárt (1848-ban). Tilts János, Kolozsvár.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után. Heckenast Gusztáv, Pest.

T

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Taylor, Alan John Percivale (1988) Az első világháború képes krónikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4566-7

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Tilkovszky, Loránt (1981) Ungarn und die deutsche „Volksgruppenpolitik”, 1938-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2262-4

Toynbee, Arnold (1909) Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században. Magyar Közgazdasági Könyvtár (9). Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Téglásy, Imre (1988) A nyelv - és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig). Humanizmus és reformáció (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Pál (1931) A francia forradalom története. Kincsestár (19.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

V

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Vásárhelyi, Judit (1985) Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. Humanizmus és reformáció (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zachar, József (1981) Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és politikai hatalom 1861 -1881. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2614-X

Zoványi, Jenő (1977) A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Humanizmus és reformáció (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1237-8

Zrínyi, Miklós (1932) Siralmas panasz. Magyar irodalmi ritkaságok (12.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Á

Ádám, Magda (1966) Allianz Hitler-Horthy-Mussolini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik, 1933-1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, Magda (1989) A kisantant és Európa, 1920-1929. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4999-9

This list was generated on Mon May 20 01:34:46 2024 CEST.