REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D4 Modern History / újkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 45.

A

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Asserman, Ferenc (1868) Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Osterlamm Károly, Pest.

B

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Bibó, István (1979) A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (8/83). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 64 X

Bohdaneczky, Imre (1907) Magyarország pénz- és súlyviszonyai az Anjouk alatt. Globus Műintézet, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

C

Carlyle, Thomas (1875) A franczia forradalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csapodi, Csaba (1942) A magyar barokk. Kincsestár (16.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

E

Evlia, Cselebi (1908) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1664-1666. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gabányi, János (1909) Az orosz-japán háború 1904-05. Vitéz Ny., Kassa.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

H

Hegyesi, Márton (1898) Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Franklin-Társulat, Budapest.

K

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Kléh, István (1848) A Pesti forradalom története 1848-ban. Beimel, Pest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Komáromi, Ferencz (1849) Vésznapok a Székelyföldön Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Kali Simon, Marosvásárhely.

Kossuth, Lajos (1880) Irataim az emigráczióból. Athenaeum R. Társulat, Budapest.

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

L

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, Béla (1871) Az 1848-49-ki Pénzügy. a forradalmi időszak pénzügyének, hitelműveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján. Atheneum, Pest.

M

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Morley, John (1916) Tanulmányok: Carlyle, Robespierre, Macaulay, Joseph de Maistre, Anglia terjeszkedése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Morzsányi, Sándor (1871) 7000 igazolt, s életbenlévő 1848/49-diki honvédtiszt névjegyzéke. Minerva, Pest.

Márki, Sándor (1910) Az újkor és legújabb kor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

N

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nyyssönen, Heino (1997) Historia poliittisena argumenttina : Vuoden 1956 tulkinnat Unkarissa Kadarin ajasta monipuoluevaaleihin. Hungarologische Beiträge (10). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0242- 0

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

P

Pozder, Károly (1932) Leiningen-Westerbug Károly gróf éIetrajza 1848/49-i honvéd tábornok. saját kiadás, Balassagyarmat.

R

Récsi, Emil (1861) Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest.

S

Simonyi, Ernő (1871) Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Második osztály, Diplomatia (1-3.). Eggenberger, Budapest.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szilágyi, Sándor (1848) Forradalmi mozgalmak. Bécs,Pest,Kolosvárt (1848-ban). Tilts János, Kolozsvár.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után. Heckenast Gusztáv, Pest.

T

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Török, Pál (1931) A francia forradalom története. Kincsestár (19.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

V

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Z

Zrínyi, Miklós (1932) Siralmas panasz. Magyar irodalmi ritkaságok (12.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

This list was generated on Sun Mar 29 00:22:47 2020 CET.