REAL-EOD

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 159.

UNSPECIFIED (2013) Angol nyelvű összefoglalók = English abstracts of the papers. In: Vámos, Éva and Vámosné Vigyázó, Lilly, (eds.) Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben témában (a 2012. évi ankét anyaga) = Recent Results from the Domain of the Hungarian H. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 215-225.

Bogár, Judit, ed. (2013) Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (4). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-102-0

Papp, Klára and Balogh, Judit, eds. (2013) Bethlen Gábor képmása. Speculum Historiæ Debreceniense, 15 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634736226

Fundárková, Anna and Fazekas, István, eds. (2013) Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (8). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-08-5

Horváth, Katalin, ed. (2013) Epistemische Modalität im Deutschen und Ungarischen. Budapester Beiträge zur Germanistik (66.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-356-8

Petőfi S., János and Csűry, István, eds. (2013) Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project. Officina Textologica, 18 . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9634721710 | ISSN 1417–4057

Györkös, Attila and Kiss, Gergely, eds. (2013) Francia–magyar kapcsolatok a középkorban. Speculum Historiæ Debreceniense, 13 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789633183588

Fazekas, István and Scheutz, Martin and Szabó, Csaba and Winkelbauer, Thomas and Pichlkastiner, Sarah, eds. (2013) Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie : Adel und Wiener Hof, Konfessionalisierung, Siebenbürgen. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (7). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-04-7

Kötél, Emőke and Szoták, Szilvia, eds. (2013) Hagyomány és jövőkép : Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés. Határhelyzetek, 4 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-963-87423-7-7

Fenyvesi, Kristóf and Lahdelma, Tuomo, eds. (2013) Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban : a Jyväskyläi egyetem magyarságtudományi programjának első húsz éve = Institutions, tendencies and research in the international Hungarian studies : the first twenty years of the Jyväskylä University's Hungarian studies program. Spectrum Hungarologicum (7). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs. ISBN 978-951-39-5581-6

Balázs, Imre József, ed. (2013) Kortárs magyar kisebbségi irodalmak : posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure : a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.). Hungarológiai kongresszusok . Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár.

Pieldner, Judit and Pap, Levente and Tapodi, Zsuzsa and Forisek, Péter and Papp, Klára, eds. (2013) Kulturális identitás és alteritás az időben. Speculum Historiæ Debreceniense, 16 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634736318

Kiss, Csongor, ed. (2013) Magyar himnusz : Isten, áldd meg a magyart! Nagy Ferenc, Budapest. ISBN 978-963-08-7690-2

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2013) Meteor csillagászati évkönyv 2014. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Bogár, Judit, ed. (2013) Misztika a 16–18. századi Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (5). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-125-9

Pléh, Csaba and Gurova, Lilia and Ropolyi, László, eds. (2013) New perspectives on the history of cognitive science. Neurocognitive Development and Impairments . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8797-6

Hatos, Pál, ed. (2013) PhD konferencia 2013. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma PhD-konferenciájának tanulmányaiból . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-09-2

UNSPECIFIED (2013) Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére (Címnegyed, ajánlás, tabula). In: Ajkay, Alinka and Bajáki, Rita, (eds.) Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 1-12. ISBN 978-963-87596-6-5

UNSPECIFIED (2013) Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére (Melléklet, névmutató). In: Ajkay, Alinka and Bajáki, Rita, (eds.) Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 489-512. ISBN 978-963-87596-6-5

Kiss, György, ed. (2013) Recent developments in labour law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9392-2

Fésüs, László, ed. (2013) Science Ethics Code of the Hungarian Academy of Sciences. Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-508-677-1

Bárány, Attila and Matikainen, Satu, eds. (2013) Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Speculum Historiæ Debreceniense, 14 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen-Jyväskylä. ISBN 9789634736042

Szoták, Szilvia, ed. (2013) Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Határhelyzetek, 5 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-963-87423-4-6

Bertók, Krisztina, ed. (2013) Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián : 2001 : Matematikai és természettudományok. Akadémiai Műhely. Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V. Rada, Roberta, ed. (2013) Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache : Mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften von Euphemismen (2. unveränderte Auflage). Budapester Beiträge zur Germanistik (69.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-392-6

Kis, Éva, ed. (2013) Terresztrikus domborzatfejlődés a Vértes és a Gerecse környezetében a bérbaltaváriumtól a holocénig : Tanulmánykötet a 2013. szeptember 27-28. között rendezett Geomorfológiai Terepkonferencia tiszteletére. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-39-7

Bányai, Viktória and Fedinec, Csilla and Komoróczy, Szonja Ráhel, eds. (2013) Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Aposztróf Kiadó, Budapest.

V. Rada, Roberta, ed. (2013) "Und man zieht aus diesem Bruch stilistischen Gewinn" : Stilstisch motivierte typologische Intertextualität in deutschen und ungarischen Gebrauchstexten. Budapester Beiträge zur Germanistik (64.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-323-0

Szoták, Szilvia and Fedinec, Csilla, eds. (2013) Változó világ – változó közösségek a kárpát-medencében. Határhelyzetek, 6 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-11-5

Angi, István and Csákány, Csilla, eds. (2013) Zenei művelődésünk a változó régióban. A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai. Hungarológiai kongresszusok . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-70-7

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint, eds. (2013) Zsigmondkori oklevéltár XII. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (52). Magyar Országos Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 220 6

Papp, Klára and Püski, Levente, eds. (2013) A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiæ Debreceniense, 12 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634736059

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2013) A munka és a nevelés világa a tudományban. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, Budapest. ISBN 978-963-503-401-7

Vámos, Éva and Vámosné Vigyázó, Lilly, eds. (2013) A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections (Papers Presented at the Conference of the Year 2012). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest.

Ajkay, Alinka (2013) Egy hipotézis és néhány bizonyság. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 13-18. ISBN 978-963-87596-6-5

Antal, Gabriella and Borzsák, Veronika and Varga, Piroska (2013) BORSOD 2050 - Hajrá, ipari táj! Az ipari rehabilitáció lehetőségei észak-kelet Magyarországon. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 73-78.

Bajáki, Rita (2013) Mit üzen Pázmány? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 19-24. ISBN 978-963-87596-6-5

Balázs, Mihály (2013) Forgách Imre és Béza levélváltása. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 25-30. ISBN 978-963-87596-6-5

Barbier, Frédéric and Pasquale, Andrea De (2013) Un'istituzione dei Lumi: la biblioteca : Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi : Convegno Internazionale Parma, 20-21 maggio 2011. Museo Bodoniano, Parma.

Bartha, Lajos (2013) Égi jelenségek látványa régi magyarországi ábrázolásokon. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 107-113.

Bartók, István (2013) "Stabat mater" (?) — Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 35-40. ISBN 978-963-87596-6-5

Bene, Sándor (2013) Andreas Pannonius lélekfelfogásának forrásaihoz — Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 49-76. ISBN 978-963-87596-6-5

Berényi, Zsuzsanna Ágnes (2013) Képi ábrázolás az első magyar tűzzománc jelvénygyár jelvényeiben. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 151-153.

Bitskey, István (2013) Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-670-2

Bitskey, István (2013) Pázmány prédikációi és a Tridentinum. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 77-86. ISBN 978-963-87596-6-5

Bitskey, István (2013) A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-669-6

Blaskó, Gábor (2013) Tizenhét év az EGIS Gyógyszergyár kutatás-fejlesztésének az élén. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-676-4

Blum, Paul Richard (2013) Péter Pázmánys Seelenlehree. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 87-94. ISBN 978-963-87596-6-5

Bocsi, Veronika (2013) Az idő a campusokon. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-03-2

Bogár, Judit (2013) Pázmány Péter alakja a 18. századi protestáns irodalomtörténet-írásban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 95-102. ISBN 978-963-87596-6-5

Borhidi, Attila and Kevey, Balázs and Lendvai, Gábor (2013) Plant communities of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9278-9

Bálint, Csanád (2013) "Mi" az avar? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-682-5

Bán, Izabella (2013) Pázmány bűnbánati zsoltárai a prédikációk tükrében. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 31-34. ISBN 978-963-87596-6-5

Bárdi, Nándor (2013) Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Spectrum Hungarologicum (6). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs. ISBN 978-951-39-5396-6

Báthory, Orsolya (2013) A lúd, a hattyú és a Felelet. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 41-48. ISBN 978-963-87596-6-5

Bélyácz, Iván (2013) Van-e még szerepe a benső értéknek a befektetések piaci árazásában? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-672-6

Bélyácz, Iván (2013) A kockázat változó szerepe az értékszámításban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-671-9

Clairvaux, Bernard, de (2013) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-098-6

Csaba, László (2013) Módszertan és relevancia a közgazdaságtanban: a mai közgazdaságtan és a társtudományok. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-689-4

Csaba, László (2013) Átmenettan és közgazdaságtan. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-690-0

Csorba, Dávid (2013) Kálvinista Kalauzok. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 103-112. ISBN 978-963-87596-6-5

Cságoly, Ferenc (2013) Környezetünk állapota és az építészet felelőssége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-767-9

Csörsz, Rumen István (2013) Gúnyos-gúnytalan — Közelítések a 18. századi magyar közköltészet humorához. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 113-120. ISBN 978-963-87596-6-5

Czigány, Tibor (2013) Kompozit szerkezeti anyagok tönkremenetele, avagy Az anyag hal(l)hatatlan hangja. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-688-7

Di Francesco, Amedeo (2013) Pázmány képe Márai Sándor műveiben. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 121-128. ISBN 978-963-87596-6-5

Draskóczy, István (2013) Középkori sóbányászatunk egyes technikatörténeti kérdései. „cum fodina seu puteo salis”. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 193-200.

Drótos, László (2013) Technikatörténeti emlékeink hasznosítása. A látványt és a belső tartalmat rögzítő képgyűjtemények szerepe a civilizáció fejlődésében és a szemléletformálásban. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 67-72.

Dávidházi, Péter (2013) "Harmadnap" Arany János és a Feltámadás költészete. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-683-2

Dóbék, Ágnes (2013) Pázmány-recepció és intertextualitás XX. századi művekben. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 129-138. ISBN 978-963-87596-6-5

Emődi, András (2013) A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén : 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/4). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-215-9

Finta, Gábor (2013) A múlt különbözősége — Babits Mihály Októberi ájtatosság. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 159-166. ISBN 978-963-87596-6-5

Forgács, Lajos (2013) Az orvostechnikai (clinical engineering) oktatás története Magyarországon. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 185-190.

Forgó, András (2013) Pázmány Péter a 18. század végi vallásügyi vitában — Egy röpirat tanulságai. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 167-170. ISBN 978-963-87596-6-5

Forrai, Judit (2013) Összehasonlító vizsgálatok a fogászati beavatkozások képi ábrázolásában a 17-18. és a 20. században. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 175-183.

Fridvaldszky, János (2013) Értekezés a Szkumpiáról, avagy a Cotinus Coriaria növényről Erdély nagyfejedelemségben végzett különböző kísérletekkel. Primaware, Budapest. ISBN 978-963-306-101-5

Gazda, István (2013) Új orvostörténeti internetes adatbázisok a Magyar Tudománytörténeti Intézet összeállításában. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 27-32.

Gebei, Sándor (2013) II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9406-6

Gidó, Attila (2013) Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között. Erdélyi tudományos füzetek (276). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Goldziher, Ignác (2013) A klasszikus arab irodalom története. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (16.). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9789637451232

Guitman, Barnabás (2013) Szükségesnek tartotta-e Pázmány Péter Erdély önálló államiságát? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 177-182. ISBN 978-963-87596-6-5

Gulyásné Gömöri, Anikó (2013) Száz évesek az „Óbudai Gyártelep” megmaradt épületei. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 133-136.

Gábor, Csilla (2013) Elmélet a gyakorlatban: Pázmány prédikációja az elmélkedésről és az imádságról. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 171-176. ISBN 978-963-87596-6-5

Gábor, Miklós (2013) Pharmacology and dermatopharmacology of mouse ear inflammation. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9277-2

Gáll, Erwin (2013) Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (6). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-197-8

H. Kakucska, Mária (2013) Vivesz János Lajos, Pázmány Péter, Juan Luis Vives (Orczy Lőrinc) és Hargittay Emil. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 225-230. ISBN 978-963-87596-6-5

Hajdu, Judit (2013) A szabadalmi rendszer jövője. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 23-25.

Halabuk, József (2013) Fénykép - a műszerek élete az Elektromosipari Szakiskolában. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 137-139.

Horváth, Csaba Péter (2013) Hogyan írt prédikációt Telegdi Miklós és Pázmány Péter? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 183-192. ISBN 978-963-87596-6-5

Horváth, Kornélia (2013) A nyelv reflexiója az irodalmi szövegben (Ottlik Géza Minden megvan). In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 193-198. ISBN 978-963-87596-6-5

Hubert, Ildikó (2013) Szaicz Leó, Szép és ritkább magyar mondások. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 199-206. ISBN 978-963-87596-6-5

Illik, Péter (2013) „Kétszáz ezer Magyar héjával vagyon Magyar Ország ez tizenhárom esztendő alatt...” — Apokaliptikus túlzás vagy szomorú realitás? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 207-210. ISBN 978-963-87596-6-5

Imre, László (2013) Az irodalomtudomány lehetőségeinek és feladatainak a kérdéséhez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-684-9

Imre, László (2013) Szellemtörténet és nemzeti önszemlélet. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-685-6

J. Újváry, Zsuzsanna (2013) „De látom az Isten igéjének éhségét” — Adatok a szatmári jezsuita misszió rendházalapításának történetéhez. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 449-460. ISBN 978-963-87596-6-5

Jancsó, Árpád (2013) Az Oravica-Anina hegyi vasút története. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 7 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-86-6

Jankovich, B. Dénes (2013) Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. Varia archaeologica Hungarica (28). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-43-7

Jelenits, István (2013) Pázmány és Szent Tamás imádságai. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 211-218. ISBN 978-963-87596-6-5

Jeszenszky, Sándor (2013) A Műegyetem egykori ívlámpáinak tárgyi és képi emlékei. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 59-63.

Juhász, Szandra (2013) Két „kompilációs” levél a Lochner-hagytékban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 219-224. ISBN 978-963-87596-6-5

Kapronczay, Katalin (2013) „Album comique de pathologie pittoresque” - betegek, betegségek, gyógymódok 19. századi humoros francia litográfiákon. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 165-172.

Kapronczay, Károly (2013) Adatok a hazai orvosi fényképezés kezdetéhez. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 33-35.

Kardeván Lapis, Gergely (2013) Ha úr ír — Egy századvégi hírlapi vita mentalitástörténeti nézőpontból. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 231-242. ISBN 978-963-87596-6-5

Kecskeméti, Gábor and Szekler, Enikő (2013) Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 243-246. ISBN 978-963-87596-6-5

Keresztury, Tibor (2013) Petri György és a századvég magyar költészete. Spectrum Hungarologicum (5). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä - Pécs. ISBN 978-951-39-5155-9

Kiczenko, Judit (2013) Arany János és a Szent István-rend. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 247-258. ISBN 978-963-87596-6-5

Kilián, István (2013) Pázmány és színjáték. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 259-282. ISBN 978-963-87596-6-5

Kiss, Jenő (2013) A nyelvi változás, kutatói dilemmák. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-675-7

Knapp, Éva (2013) Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 283-304. ISBN 978-963-87596-6-5

Korinek, László (2013) Tendenciák korunk bűnözésében, bűnüldözésében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-693-1

Korinek, László (2013) Út a statisztikától a rendészet elméletéig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-692-4

Krasznainé Kováss, Enikő (2013) Régi fényképek szerepe az Órás-, majd Elektromosipari Szakiskolában. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 141-150.

Krisztián, Béla (2013) 230 éve született az életmentésre alkalmas légzőkészülék feltalálója, Kőszeghy-Mártony Károly. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 103-106.

Kroó, Norbert (2013) A 21. század tudománya. In: Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben témában (a 2012. évi ankét anyaga) = Recent Results from the Domain of the Hungarian H. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 7-15.

Kulcsár Szabó, Ernő (2013) Laudáció Imre László rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kun, Miklós (2013) Oroszország válaszúton. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9285-7

Loyolai, Ignác, Szent (2013) Loyolai Szent Ignác, lelkigyakorlatok (Magyar fordítás 1663-ból). Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 2 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Lázár, István Dávid (2013) Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 305-310. ISBN 978-963-87596-6-5

Maczák, Ibolya (2013) Három ómódi hattyú — Pázmány Péter alakja a kortárs szépirodalomban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 311-314. ISBN 978-963-87596-6-5

Martí, Tibor (2013) Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: Három kiadatlan Pázmány-levél. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 315-322. ISBN 978-963-87596-6-5

Medgyesy S., Norbert (2013) Fidelis defensor, Patriae, Deo, Imperatori ac Populis — Iskoladráma Pázmány kortársáról, Esterházy Miklós nádorról. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 323-330. ISBN 978-963-87596-6-5

Molnár, Erzsébet (2013) Kerekek és kocsik ábrázolása nem papír alapú tárgyakon. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 117-124.

Munkácsy, Katalin (2013) A trónörökös mértankönyve. Das Geometriebuch des Kronprinzen. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 127-131.

Nemes, József (2013) Irodalmi művek és művészi ábrázolások alkalmazása a technikaszakos tanárképzésben. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 81-89.

Náray-Szabó, Gábor (2013) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2012. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (33). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Németh, József and Veress, Gábor (2013) Dr. Vámos Endréné dr. Vigyázó Lillyt köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 2-4.

Osváth, Zsolt (2013) A történeti tudat alakulása és az intézménytörténet kutatás helyzete a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 91-99.

Paládi-Kovács, Attila (2013) Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. Életmód és tradíció, 11 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-508-679-5

Prickler, Harald (2013) Eisenstädter bildende Künstler und Handwerker der Barockzeit : biographische Daten und Werke. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Kultur, Wissenschaft und Archiv, Eisenstadt.

Radvánszky, Anikó (2013) „Hol vagytok Lutheránusok, hogy protestáljatok?” — Adalék az eperjesi vésztörvényszék történetéhez Zrínyi Ilona Radvánszky Jánosnak címzett levele alapján. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 337-352. ISBN 978-963-87596-6-5

Réger, Ádám (2013) Réger Ádám: Pázmány-hivatkozások Kájoni János Hymnariumában. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 353-366. ISBN 978-963-87596-6-5

S. Varga, Pál (2013) A valóság mint nyelvi konstrukció a 19. századi magyar irodalomban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-673-3

Schiller, Vera (2013) Az alexandriai Szarapeion. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 157-163.

Schubert, Gabriella (2013) A színek jelentősége az ember tájékozódásában és mindennapi élete szervezésében összehasonlító szemlélet alapján. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-695-5

Sipka, László (2013) A temetőkről, mint sajátos képzőművészeti gyűjteményekről. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 125-126.

Sipos, Lajos (2013) Babits Mihály és az „ellenkultúra” képviselői a Tanácsköztársaságban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 367-374. ISBN 978-963-87596-6-5

Somfai, László (2013) A zenetörténeti kánon: konzervatív muzsikusképzés, progresszív zenetudomány? : a művészet kutatása a modern tudományok szorításában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-686-3

Szabó, András (2013) A büntetőjogi hagyomány időszerűsége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-780-8

Szabó, Ferenc SJ (2013) Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 375-384. ISBN 978-963-87596-6-5

Szelestei N., László (2013) Adatok Pázmány Péter prédikációinak 17. századi használatához, I. — Kuzmics Péter kanonok Szent György-napi prédikációja. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 385-394. ISBN 978-963-87596-6-5

Szelestei Nagy, László (2013) Irodalom és lelkiség. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (6). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-180-8

Szilágyi, András (2013) Illusztrált díszcímlapok Pázmány Péter Kalauz című művéhez és Káldi György bibliafordításához. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 395-408. ISBN 978-963-87596-6-5

T. Erdélyi, Ilona (2013) Peregrináció és tudásvágy — Somosi János sárospataki tanár úti naplója 1814-ből. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 139-146. ISBN 978-963-87596-6-5

T. Fazakas, Gergely and Tamás–Száraz, Orsolya (2013) „a’ mint ezt Pázmány Péter Cardinál szépen meg mutattya” — Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1630). In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 147-158. ISBN 978-963-87596-6-5

Tarjányi, Eszter (2013) Ars poetica-szerű szonettek, szonett-szerű ars poeticák — Arany János: Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 409-424. ISBN 978-963-87596-6-5

Teszelszky, Kees (2013) A magyar toposzok használata a kora újkori Németalföldön — Szent Gellért, Szent István, Szűz Mária és a magyar korona megjelenése a németalföldi irodalomban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 425-434. ISBN 978-963-87596-6-5

Thimár, Attila (2013) „A méret a lényeg?” — Gondolatok a Kalauz könyvformájáról. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 435-440. ISBN 978-963-87596-6-5

Tusor, Péter (2013) Ki lehetett Pázmány jezsuita feljelentője? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 441-448. ISBN 978-963-87596-6-5

Tóth, Sándor László (2013) Gyűjteményi képi ábrázolások - faiparosok, erdészeti oktatás. In: Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben témában (a 2012. évi ankét anyaga) = Recent Results from the Domain of the Hungarian H. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 201-213.

Ullrich, Axel (2013) Molecular medicine, 1977-2013. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-674-0

Veress, Gábor (2013) Jel, kép, tudomány. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 17-21.

Viskolcz, Noémi (2013) A mecenatúra színterei a főúri udvarban : Nádasdy Ferenc könyvtára. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (8). Szegedi Tudományegyetem, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Szeged, Budapest. ISBN 978-963-482-755-9

Vizkelety, András (2013) Irodalmak születése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-691-7

Voigt, Vilmos (2013) Meglepetés: Pázmány imádságos könyvének proverbium-használata. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 481-488. ISBN 978-963-87596-6-5

Vámos, Hanna and Vadai, István (2013) Pázmány Péter és I. Rákóczi György titkosírása. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 461-480. ISBN 978-963-87596-6-5

Vámos, Éva (2013) Ami a Retorta Sziporkából ránk maradt. In: A tudomány-, technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben (a 2012. évi ankét anyaga) = Visual Representation of the Themes and Objects of Science, Technology and Medicine in Collections. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 39-57.

Weszprémi, István (2013) Weszprémi István levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (6). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-688-8

Zvara, Edina (2013) Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (9). Szegedi Tudományegyetem, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Szeged, Budapest. ISBN 978-963-306-238-8

sine, nomine (2013) Javaslat az Akadémikusok Gyűlése számára, a 2013. évi rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok választására. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Őze, Sándor (2013) A nem birodalmi német protestantizmus álláspontja a török kérdésben a reformáció első időszakában. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 331-336. ISBN 978-963-87596-6-5

This list was generated on Sun Jun 16 11:17:32 2024 CEST.