REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > G Geography (General) / Földrajz általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 232.

A

Agostini, Alberto Maria de (1920) Tíz esztendő a Tűzföldön. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Almásy, György (1903) Vándor-utam Ázsia szivébe. Természettudományi Társulat, Budapest.

Anderson, James Richard (1973) A geography of agriculture in the United States' Southeast. Geography of world agriculture (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Asztalos, István (1978) A Dunántúli-középhegység talajainak szervesanyag-utánpótlása. Elmélet, módszer, gyakorlat (17.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Asztalos, István and Enyedi, György and Sárfalvi, Béla and Simon, László (1966) Geographical types of Hungarian agriculture. Studies in geography in Hungary (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Baktay, Ervin (1939) Hindusztán. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Baktay, Ervin (1940) Királyfiak földjén : Rádzsputána és Gudzsarát. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Baktay, Ervin (1937) A Pandzsáb : az öt folyó országa. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin Társulat, Budapest.

Baktay, Ervin (1934) A boldog völgy országa : barangolások Kasmírban. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Baktay, Ervin (1930) A világ tetején : Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain a nyugati Tibetbe. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Balázs, Judit (1984) Die Türkei. Das Phänomen des abhängigen Kapitalismus. Akadémiai Kiadó - Klaus Schwarz, Budapest. ISBN 963-05-3676-5

Bartsch, Eduárd (1846) Sáros megye helyirata. Redlitz Mihály, Eperjes.

Beluszky, Pál (1983) Tipologiâ selʹskih naselennyh punktov Vengrii : processy formirovaniâ naselennyh punktov v selʹskih mestnostâh strany. Elmélet, módszer, gyakorlat (28). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Beluszky, Pál and Berényi, István (1974) Beszámoló. Az "Elmaradott területek kutatása és fejlesztési problémái" c. témában végzett munkáról és az elért eredményekről. Elmélet, módszer, gyakorlat (12). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bendefy, László (1976) Mikoviny Sámuel megyei térképei : Különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (71-72). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-19-4

Benkő, Károly (1869) Marosszék ismertetése. Római Katholikus Lyceum Nyomda, Kolozsvár.

Berg, Lev Semenovič (1953) Éghajlat és élet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bergman, Sten (1931) Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Berkeszi, István (1900) Temesvár sz. kir. város kis monographiája. Uhrmann Henrik Nyomda, Temesvár.

Berzeviczy, Albert (1917) Délen : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1914) Griechische Reiseskizzen aus dem Sommer 1912. Duncker & Humblot, München [etc.].

Berzeviczy, Albert (1913) Görögországi útirajzok. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1913) Impressions de Grèce : (I. Olympie, II. Athènes, III. Eleusis, IV. Argolide, V. Delphes). Imprimerie de la Société Anonyme Athenaeum, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1924) Itália : úti rajzok és tanulmányok : 1-2. köt. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1899) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Voyageurs hongrois en Italie dans la première moitié du dernier siècle. Pátria, Budapest.

Bodor, Antal (1908) Temesvár és Délmagyarország. Moravetz testvérek kiadása, Temesvár.

Bontz, József (1896) Keszthely város monográfiája. Farkas János Könyvnyomda, Keszthely.

Borovszky, Samu (1900) A nagylaki uradalom története. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bozóky, Endre (1901) Kis meteorológia : meteorológiai észleletek, klimatológia és időprognózis. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (99.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Brassai, Sámuel (1834) Bevezetés a világ, föld és státusok esmeretére. Tilsch és Fia, Kolozsváratt.

Bulla, Béla (1940) Az Alföld. Kincsestár (116.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bulla, Béla (1943) Erdély. Kincsestár (119.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bulla, Béla (1941) A nyugati országrészek. Kincsestár (117.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bunyitay, Vince (1892) Biharvármegye oláhjai s a vallás-unió. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánhidi, Antal (1936) A Gerle 13 útja : Bánhidi Antal úti naplója. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Bárdossy, György (1998) A laterit- és karsztbauxitképződés tudományos és gyakorlati vonatkozásai : akadémiai székfoglaló : 1993. november 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7456-X

Békefi, Remig (1899) A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bél, Mátyás (1892) Notitia Hungariae novae geographico-historica. Imp. Eugenii Zichy de Zich et Vásonykeő, Budapestini.

Bíró, Lajos (1932) Újguineai utazásom emlékei. Népszerű természettudományi könyvtár (13.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Bölöni Farkas, Sándor (1943) Nyugateurópai utazás. Erdélyi ritkaságok (11). Minerva, Kolozsvár.

C

Chernel, Kálmán (1877) Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja : 1. rész, Jelenkor; 2. rész, Multkor. Seiler, Szombathely.

Cholnoky, Jenő (1930) Afrika. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1937) Balaton. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1942) Erdélyi képek. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1940) A Földközi-tenger. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1935) Égen, földön : földrajzi értekezések. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1903) A levegő fizikai földrajza. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (2.1.). Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1923) Általános földrajz. Tudományos Gyűjtemény (2). Danubia, Pécs; Budapest.

Cholnoky, Jenő (1935) A sárkányok országából : [Kína]. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1913) A sárkányok országából : életképek és útirajzok Khinából. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (15.). Lampel, Budapest.

Cholnoky, Jenő and Littke, Aurél and Treitz, Péter and Papp, Károly (1906) A Föld : a Föld múltja, jelene és felfedezésének története. A műveltség könyvtára (4). Athenaeum, Budapest.

Chun, Karl (1902) Mélytengerek világa. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Csapodi, Csaba (1959) Der geographische Begriff im Katalogsystem der Bibliothek. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (16). Akadémiai Kiadó, Wien.

Csorba, József (1857) Somogy vármegye ismertetése. Emich Gusztáv, Pest.

Csánki, Dezső (1893) Körösmegye a XV-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csánki, Dezső (1890) Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czeizel, Gábor (1900) Nyitra multja és a Nyitravármegyei monografia. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

D

Dankovszky, Gergely (1826) A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben. Belnay, Pozsony.

Detrekői, Ákos (2005) A gömbtől a geoidig: a Föld és az űrkutatás | From Sphere to Geoid – The Earth and Space Technology. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 321-342. ISBN 963 09 4678 5

Dudich, Endre (1932) Az aggteleki cseppkőbarlang és környéke. Népszerű természettudományi könyvtár (12.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Dávid, Katalin (1974) Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája. Művészettörténeti füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0173-2

di Savoia, Luigi (1922) A Ruvenzori : a keletafrikai nagy tavak hegyóriásának kikutatása és csúcsainak első megmászása. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

E

Ecsedi, István (1914) A Hortobágy puszta és élete. Debrecen Város Könyvnyomda, Debrecen.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű földleírás két földképpel, történet-és törvénytan, magyar nyelvtan és írásmód. Eggenberger és fia, Pesten.

Egervári, Ödön (1863) Sáros vármegye leírása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Enyedi, György (1984) Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása : akadémiai székfoglaló 1982. december 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3674-9

Erdősi, Ferenc (1987) A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3885-7

Etherton, P. T. (1934) A Mount Everest átrepülése. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

F

Fabritius, Károly (1878) Erdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fehér, Géza (1932) Kanitz Fülöp Félix "a Balkán Kolumbusa" élete és munkássága : 1829-1904. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Fekete, Lajos (1942) A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fink, J. (1965) Löszkutatás története, irányzatai : INQUA lösz-sztratigráfiai konferencia vitaanyaga. Természetföldrajzi Dokumentáció (5). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Fodor, Ferenc (1942) A Jászság életrajza. Szent István Társulat, Budapest.

Fodor, István (1981) A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2669-7

Forbáth, László (1934) A megújhodott Mongólia. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Fényes, Elek (1857) Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi leírása : 1-2. köt. Heckenast, Pest.

Fényes, Elek (1847) Magyarország leirása. Beimel, Pest.

Fényes, Elek (1854) A török birodalom leirása, történeti, statisztikai és geogrraphiai tekintetben : a török birodalom földabroszával. Heckenast Gusztáv, Pest.

G

Gegő, Elek (1838) A moldvai magyar telepekről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Genetz, Arvid (1879) Orosz-lapp utazásomból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ghimessy, László (1980) A tájpotenciál meghatározásának energetikai alapon történő megközelítése. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Gogolák, Lajos (1935) Csehszlovákia. Kincsestár (29.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Goldziher, Ignác (1886) Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gregor, Howard F. (1974) An agricultural typology of California. Geography of world agriculture (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0174-0

Gubányi, Károly (1915) Ausztrália. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (17.). Lampel, Budapest.

Góczán, László (1976) Metodologičeskij èksperiment èkologičeskoj ocenki zemel'nyh resursov vengrii. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Góczán, László (1984) A természeti környezet tényezőinek relatív értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (31.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-32-9

H

Hajdú, Mihály (1982) A Csepel-sziget helynevei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2906-8

Havass, Rezső (1922) Emlékezés a Magyar Földrajzi Társaság 50 éves múltjára. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Havass, Rezső (1893) Magyar földrajzi könyvtár : A magyar birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Franke, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1937) Ma Csung-Jin menekülése. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1938) A vándorló tó. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1902) Ázsia sivatagjain keresztül. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (1.). Lampel, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1906) Ázsia szívében : tízezer kilométernyi úttalan utazás. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (7-8). Lampel, Budapest.

Hegedűs, István (1900) Általános földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (58.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hegyi, József (1903) Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei : segédkönyv a magyar történelem tanulásához... Sima Ny., Gyöngyös.

Hill, R. D. (1982) Agriculture in the Malaysian region. Geography of world agriculture (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2825-8

Hodinka, Antal (1898) Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hodor, Károly (1837) Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése. Barra Gábor Könyvkereskedése, Kolozsvártt.

Hodor, Károly (1837) Doboka vármegye' természeti és polgári esmértetése. Barra Gábor Könyvkereskedése, Kolozsvártt.

Horner, István (1863) Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geografiai leírása : különös tekintettel vagyontalanabb hazámfiaira. Trattner-Károlyi, Pest.

Hunfalvy, János (1867) Az osztrák birodalom rövid statistikája különös tekintettel a magyar államra. Emich Gusztáv, Pest.

Hunfalvy, János (1884) Egyetemes földrajz különös tekintettel a néprajzi viszonyokra. 1. köt., Dél-Európa. Athenaeum, Budapest.

Hunfalvy, János (1872) Jelentés az Antwerpiában 1871-ik évi augusztus 13–22-éig tartott nemzetközi geografiai congressus munkálatairól. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Pest.

Hunfalvy, János (1859) Ujabb utazások és kalandok : A magyar ifjúság könyvtára ; 2. Lauffer és Stolp, Pest.

Hunfalvy, János (1873) Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz. Athenaeum, Pest.

Hunfalvy, János (1863) A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. Emich, Pest.

Hunfalvy, Pál (1890) Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1871) Utazás a Balt-tenger vidékein. Ráth Mór, Pest.

Höhnel, Ludwig Ritter von (1892) A Rudolf és Stefánia tavakhoz: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Ráth Mór, Budapest.

I

Iványi, István (1885) A tiszai határőrvidék 1686-1750. Aigner Lajos, Budapest.

Iširkov, Anastas Todorov (1917) Bulgária : föld- és néprajz. Turáni könyvtár (1). Magyar Keleti Kulturközpont, Budapest.

K

K. Nagy, Sándor (1884) Bihar-ország : útirajzok. Hügel, Nagyvárad.

Kampp, Aage Hjalmar Hansen (1975) An agricultural geography of Denmark. Geography of world agriculture (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0673-4

Karácsonyi, János (1897) A puszta-szeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Sándor (1975) Budapest : Guide. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Katona, Sándor (1974) A természetföldrajzi környezet adottságainak értékelése urbanogén tájtervezéshez (szintézis). Elmélet, módszer, gyakorlat (11). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Kelecsényi, Ágnes (2007) A Selyemút rejtett kincsei : Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-14-0

Kelemen, Pál (1939) Az istenek csatatere. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kemény, Lajos (1893) Száz év Kassa legrégibb történetéből. Ries Lajos Könyvnyomó Intézet, Kassa.

Kenessey, Albert (1877) Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kiss, Lajos (1980) Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2277-2

Koch, Antal (1877) A dunai trachytcsoport jobbparti részének (Sz.Endre-visegrád-esztergomi hegycsoport) földtani leírása a hegy- és vízrajzi viszonyok előrebocsátásával : részletes jelentés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Komáromy, András (1896) Ugocsa vármegye keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kreitner, Gustav von (1881) Im fernen Osten : Reisen des Grafen Bela Széchenyí in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren 1877-1880 : mit ...Original-Holzschnitten und ... Karten. Hölder, Wien.

Kriesch, János (1874) A természetrajz elemei. Athenaeum R.T., Budapest.

Kuti, László (2009) Agrogeology. Dura Stúdió. ISBN 978-963-87295-5-2

Kuun, Géza (1873) Adalékok Krím történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Budapest.

Kósa, Mózes (1847) A vizaknai kamarai iblanyos sósforrások. Closius György, N.Szebenben.

Kövesligethy, Radó (1899) A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (1). Kogutowitz és Társa Magyar Földrajzi Intézete, Budapest.

Kőváry, László (1853) Erdély földe ritkaságai. Tilsch János tulajdona, Kolozsvártt.

L

Lackó, László (1973) Gondolatok a gazdaságföldrajz és a területi tervezés kapcsolatáról. Elmélet, módszer, gyakorlat (9). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Lakatos, István (1942) Székelyudvarhely legrégibb leírása. Erdélyi ritkaságok (6). Minerva, Kolozsvár.

Lassú, István (1829) Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai, és históriai leírása. Magyar Kir. Universitás, Buda.

Leidenforst, Gyula (1930) Keserű tenger. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Lukács, Károly (1941) A Balaton. Kincsestár (114.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Lóczy, Lajos (1886) A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása : gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom fölhasználásával : kétszáz rajzzal és egy térképmelléklettel. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 26 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

M

Magyar, László (1859) Magyar László délafrikai utazásai 1849-57. években. Eggenberger, Pest.

Marosi, Sándor (1986) Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai eredmények különböző nagyságú és adottságú hazai típusterületeken ... Elmélet, módszer, gyakorlat (35). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő (1963) A természeti földrajzi tájértékelés módszertani kérdései, különös tekintettel a dombsági tájak értékelésére. Vitaindító előadás. Elmélet, módszer, gyakorlat (2). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Matheika, Március (1988) A településhálózat-vizsgálat elméleti és gyakorlati vonatkozásáról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5288-4

Mendöl, Tibor (1940) A Felvidék. Kincsestár (118.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mendöl, Tibor (1963) Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezősi, Gábor (1985) A természeti környezet potenciáljának felmérése a Sajó-Bódva-köze példáján. Elmélet, módszer, gyakorlat (37). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322426

Michalkó, Gábor (1999) A városi turizmus elmélete és gyakorlata. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-85-7

Miller, G.P. (1980) A hegyvidéki és hegylábi területek tájkutatása. Szovjet földrajz (22). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Mittelholzer, Walter (1926) Repülőgépen az Északi sark felé. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Mohl, Adolf and Balics, Lajos (1892) Lövő története. Nitsmann József Könyvnyomdája, Győr.

N

Nendtvich, Károly (1885) Magyarország ásványvizei. Értekezések a természettudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ondvári, Árpád (1983) Kiinduló helyzetkép természeti erőforrásainkról. Elmélet, módszer, gyakorlat (27/a.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1884) Egy állitólagos római mediterrán-út Pannoniában. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1891) Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIV = e tabulis rationes collectorum pontificiorum. [s.n.], Budapest.

Ortvay, Tivadar (1882) Magyarország régi vízrajza : a XIII-ik század végéig. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1876) Margum és Contra-Margum (Castra Augusto Flavanensia vagy Constantia) helyfekvése. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Osváth, Pál (1896) Biharvármegyében kebelezett Kis-MÁria (Kismarja) Nagyközség Nagymáriai puszta leírása. Fritz Ármin Könyvnyomda, Budapest.

P

Paládi-Kovács, Attila (1976) Fényes Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1041-3

Papp, István (1938) Finnország. Kincsestár . Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Papp, Sándor (1976) Helyzetkép a szovjet tájkutatások jelenlegi állásáról. Természetföldrajzi Dokumentáció (9). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Pesty, Frigyes (1888) Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága, Budapest.

Pfizenmayer, Eugen Wilhelm (1930) Kelet-Szibiria ősvilága és ősnépei : tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Posewitz, Tivadar (1904) A Magas Tátra és a Szepesi Középhegység : gyakorlati utmutató a természet kedvelői részére. Maurer Adolf, Kassa.

Potemkin, Ödön (1863) Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Prinz, Gyula (1926) Magyarország földrajza : A magyar föld és életjelenségeinek oknyomozó leírása. Tudományos Gyűjtemény (15). Danubia, Pécs.

Priszter, Szaniszló (1985) A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 7. Kiegészítések és mutatók az I-VI. kötethez. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2130-X

Probáld, Ferenc (1974) Budapest városklímája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0163-5

Pálfy, József (2014) 200 milló éves történet: a föld a Tiász-Jura határon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-777-8

Pécsi, Márton (1966) Evolution of the floodplain levels of the Danube and their principal bearings on the geography of agriculture. Elmélet, módszer, gyakorlat (8). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Pécsi, Márton (1991) Geomorfológia és domborzatminősítés. Elmélet, módszer, gyakorlat (53). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-26-1

Pécsi, Márton (1996) Geomorphological regions in Hungary. Studies in geography in Hungary (28.). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-7395-74-1

Pécsi, Márton (1970) Geomorphological regions of Hungary. Studies in geography in Hungary (6.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1960) Magyarország földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1993) Negyedkor és löszkutatás. Elmélet, módszer, gyakorlat (54). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6470-X

Pécsi, Márton (1997) Szerkezeti és váztalajképződés Magyarországon tekintettel a deráziós - korráziós - domborzatalakulásra, talajhordalék- és üledékképződésre a negyedidőszak során. Elmélet, módszer, gyakorlat (57). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7395-80-6

Pénzes, István (1967) A magyar fűszerpaprika termesztésének természeti és gazdasági földrajzi alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Rahman, Mushtaqur (1988) Agriculture in Pakistan. Geography of world agriculture (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4608-6

Ratzel, Friedrich (1887) A föld és az ember: anthropo-geographia vagy a földrajz történeti alkalmazásának alapvonalai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réső Ensel, Sándor (1861) A helynevek magyarázója : 1-4. füz. : [A-D betűvel kezdődő helynevek]. UNSPECIFIED, Pest.

Rétvári, László (1983) Kiinduló helyzetkép természeti erőforrásainkról és azok hasznosításáról : hivatalos használatra. Elmélet, módszer, gyakorlat (27). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Rétvári, László (1990) A természeti erőforrások földrajzi értelmezése és értékelése : Rétvári László doktori értekezése 1988. június 8-án megrendezett nyilvános vitájának krónikája. Elmélet, módszer, gyakorlat (49). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Rétvári, László (1989) A természeti erőforrások földrajzi értelmezése és értékelése. Földrajzi tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5361-9

S

Scott, Robert Falcon (1923) Scott utolsó útja : Scott naplója és útitársainak feljegyzései. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Somogyi, Sándor (1987) Magyarország természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (40). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963 7322 639

Stein, Aurél (1935) Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában : előadás Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1908) Homokba temetett városok : Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. Lampel, Budapest.

Stein, Aurél (1925) Legbelsőbb Ázsia : földrajzának hatása a történetben : a M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén vetített képekkel bemutatott előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1936) Ősi ösvényeken Ázsiában : három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Steinen, Karl von den (1913) Közép-Brazília természeti népei között : a 2. Singu-expedíció 1887-1888 útjának vázolása és eredményei. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (16.). Lampel, Budapest.

Steiner, Lajos (1931) Az időjárás. Kincsestár (83.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, József (1883) Észak-Amerikai utam vonala, természeti, etnográfiai és kulturai viszonyok. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szamota, István (1891) Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten : 1054-1717. Olcsó könyvtár (290.). Franklin, Budapest.

Szauskin, Ju. G. (1975) Ju. G. Szauskin állásfoglalása D. Harwey: Tudományos magyarázat a földrajzban című munkáról. Elmélet, módszer, gyakorlat (13). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1903) Konstantinápoly magyar emlékei. Magyar Királyi Államvasutak Központi Menetjegyirodája, Budapest.

Szávay, Gyula (1896) Győr : Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével. Győr Város Törvényhatósága, Győr.

Sándor, István (1942) Székelyhoni utazás a két Homoród mellett. Erdélyi ritkaságok (7-8). Minerva, Kolozsvár.

Sárkány, Oszkár (1935) A tájeszmény változásai a magyar költészetben Petőfiig. Kertész József, Budapest.

sine, nomine (1964) Colloque de geographie franco-hongrois : guide d'excursion. Academia Scientiarum Hungarica Institutum Geographicum, Budapest.

sine, nomine (1962) Economic Geographical Lectures = Ökonomische Geographische Vorträge. Hungarian Geographical Society and the Institute of Geography of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest - Balatonvilágos.

sine, nomine (1825) Történeti előadása azoknak, mellyek a' Sárvíz, Sió és Kapos folyóvizek motsárjainak kivántt sikerrel téendő kiszárítására, az erre kegyelmessen rendeltt Királyi Biztosságnak igazgatása és intézetei által elhatároztattak, történtek és végrehajtattak... [s.n.], Pozsony.

sine, nomine (1968) The geomorphological and nomenclature problems of the denudation features of middle mountains and their pediments : symposium, Budapest, April 16-20, 1968 : guide = Die Geomorphologischen und Nomenklatur-Probleme der Abtragunsformen der Mittelgebirge und ihrer Pedimente. Hungarian Academy of Sciences Institute of Geography, Budapest.

T

Takács, Béla (1966) A zempléni-hegység üveghutái. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Tardy, Lajos (1988) Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kezdetektől 1848-ig. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4919-0

Tasnádi Kubacska, András (1945) Franz baron Nopcsa. Leben und Briefe ungarischer Naturforscher (1). Ung. Naturwissensch. Museum, Budapest.

Taylor, Merlin Moore (1926) A kannibálok földjén : barangolás Pápua szívében. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Temesy, Győző (1938) Sasok országában : [Albánia]. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1933) Felső Dunántúl. Kellner Ernő Könyvnyomda, Budapest.

Torma, Károly (1880) A Limes Dacicus felső része. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Troughton, Michael J. (1982) Canadian agriculture. Geography of world agriculture (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2653-0

Tucci, Giuseppe and Ghersi, E. (1934) Kincses Tibet : az 1933. évi Tucci-féle nyugat-tibeti tudományos kutatóút krónikája : (Cronaca della missione scientifica Tucci nel Tibet occidentale 1933). A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Téglás, Gábor (1899) Herodotos Daciára vonatkozó földrajzi adalékainak kritikai méltatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóbiás, László (1996) Magyarországi kisvasutak idegenforgalmi földrajzi adottságai. Elmélet, módszer, gyakorlat (55). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7395-76-8

Tóth, József (2004) Kell nekünk régió? | DoWe Need Regions? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 193-212. ISBN 963 09 4606 8

Tóth, Miklós (1988) A természeti erőforrások potenciálja és igénybevétele gazdasági értékelésének elvi-módszertani kérdései. Elmélet, módszer, gyakorlat (44). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322698

Török, József (1848) A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei. Beimel József, Pesten.

Török, Tamás (2002) Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. Philosophiae Doctores (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7958-8

V

Vasil’ev, V. (1895) Geografija Tibeta. UNSPECIFIED, Szanktpeterburg.

Vass, Klára (1929) Buda német utcanevei : a Vár és Újlak utcanevei 1696-1872. Német philologiai dolgozatok (39). Pfeifer, Budapest.

Verebélyi, József (1840) Hydrotechnikai jegyzetek, és jelesen a' folyóvizek', és vidékjük' földjének természetéröl. Wéber S. Lajos, Pozsony.

Villani, Lajos (1935) A mai Olaszország. Kincsestár (30.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Vállas, Antal (1840) Az égi és földtekék' használata : előre bocsátatik a' világegyetem' és a' Föld ismerete : három tábla rajzzal. Sollinger J. P., Bécsben.

Vámbéry, Ármin (1873) Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt Vámbéry Ármin, a Magyar Tud. Akadémia tagja. Athenaeum, Pest.

Vámbéry, Ármin (1865) Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspitenger keleti partján Khivába és Szamarkandra. Tett és leírt Vámbéry Ármin. Emich Gusztáv, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1867) Vándorlásaim és élményeim Persiában. Heckenast Gusztáv, Pest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vörös, Márton (1934) A szerencsés expedíció : Hans W. Ahlmann kutató útja az északi jégvilágba. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

W

Wenzel, Gusztáv (1879) Tata fénykora : 1412-1542. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Z

Zichy, Ágost (1881) A Boro-Budur Jáva szigetén. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zipser Kr., Endre (1842) Besztercze és vidéke. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Zoltai, Lajos (1911) A Hortobágy : a legnagyobb magyar puszta ismertető leírása térképpel és 23 szövegképpel. Debrecen Város Könyvnyomda, Debrecen.

Zoltai, Lajos (1925) Települések. Egyházas és egyháztalan falvak.Debrecen város mai határa külső birtokai területén a XI—XV-ik századokban. Méliusz Könyvkereskedés Könykiadó Vállalat, Debrecen.

This list was generated on Mon May 27 09:58:41 2024 CEST.