REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 73.

Csákvári, Béla, ed. (1970) A modern szervetlen kémia eredményei. A kémia újabb eredményei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1970) A gravimetria mint a kémiai analizis alapja. A kémia újabb eredményei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Medzihradszky, Kálmán and Markó, László and Speier, Gábor (1970) A természetes peptidek szintézisének legújabb eredményei. A kémia újabb eredményei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földiák, Gábor (1971) Szénhidrogén rendszerek radiolízise. A kémia újabb eredményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wolfram, Ervin (1971) Kontakt nedvesedés. A kémia újabb eredményei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Zoltán and Márta, Ferenc (1971) Inhibiciós jelenség gázreakciókban. A kémia újabb eredményei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varsányi, György (1971) Adszorbeált molekulák infravörös spektruma. A kémia újabb eredményei (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csányi, László (1972) A kémiai indukció vizsgálatának újabb eredményei. A kémia újabb eredményei (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Holló, János and László, Elemér (1972) A keményítő bioszintézisének és enzimes degradációjának kémiai folyamatai. A kémia újabb eredményei (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szekér, Gyula (1972) A kémia eredményei az iparfejlesztésben. A kémia újabb eredményei (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beck, Mihály (1972) Újabb eredmények a komplex egyensúlyok vizsgálatában. A kémia újabb eredményei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1973) A forrógyök-hipotézis. A kémia újabb eredményei (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pungor, Ernő and Tóth, Klára and Fehér, Zsófia (1973) Indikátorelektród mint a kémiai ipari automatizálás egyik alapja. A kémia újabb eredményei (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1973) A peroxivegyületének kémiájának újabb eredményei. A kémia újabb eredményei (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Almásy, Gedeon and Benedek, Pál and Farkas, Margit and Pallai, Iván and Simon, Ferenc and Szepesváry, Pál and Sztanó, Tamás (1973) Bonyolult műveleti egységek matematikai szimulációja. A kémia újabb eredményei (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1973) Komponensátadással kapcsolatos néhány vegyipari műveletről. A kémia újabb eredményei (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1974) Citosztatikus hatású vegyületek kémiája. A kémia újabb eredményei (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1974) Elegyadszorpció folyadék/szilárd és folyadék/gőz határfelületen. A kémia újabb eredményei (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tétényi, Pál and Guezi, László and Paál, Zoltán and Babernics, Lajos (1974) Fémekkel katalizált heterogén szénhidrogén-reakciók. A kémia újabb eredményei (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földiák, Gábor and Cserép, György and György, István and Róder, Magda and Wojnárovits, László (1974) Szénhidrogének sugárhatás-kémiai reakcióinak összefüggése molekulaszerkezetükkel. A kémia újabb eredményei (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1974) A diazovegyületek és alkalmazásuk a fotó- és híradástechnikai iparban. A kémia újabb eredményei (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0464-2

Hargittai, Magdolna and Hargittai, István (1974) Koordinációs vegyületek gőzfázisú molekulageometriája. A kémia újabb eredményei (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1974) Olefinek katalitikus kettőskötés-izomerizációjának mechanizmusa. A kémia újabb eredményei (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szekér, Gyula (1975) Az alumínium jelentősége a műszaki fejlesztésben. A kémia újabb eredményei (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0549-1

Szarvas, Pál and Győri, Béla and Emri, József (1975) A bórkémia újabb haladásáról. A kémia újabb eredményei (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0679-3

Kovács, Kálmán and Halmos, Miklós (1975) Újabb eredmények a szteroidok kémiájában. A kémia újabb eredményei (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0738-2

Vértes, Attila (1975) Oldatszerkezeti vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával. A kémia újabb eredményei (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0757-9

Csákvári, Béla, ed. (1976) Indukciós reakciók a kémiai analízisben. A kémia újabb eredményei (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0758-7

Csákvári, Béla (1976) Szervetlen vegyületek molekulageometriája. a vegyértékelektronpár taszítási elmélet alapján. A kémia újabb eredményei (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0860-5

Csákvári, Béla, ed. (1976) A hidrogénkötés. A kémia újabb eredményei (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0889-3

Csákvári, Béla, ed. (1976) Gőznyomás izotópeffektus és intermolekuláris kölcsönhatások. A kémia újabb eredményei (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0918-0

Szántay, Csaba and Novák, Lajos (1976) Prosztaglandinok szintézise. A kémia újabb eredményei (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1092-8

Csákvári, Béla, ed. (1976) Az aktivációs analízis alkalmazása a kozmokémiában. Meteoritok és holdminták analízise. A kémia újabb eredményei (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1105-3

Csákvári, Béla, ed. (1977) Protonátugrás oldatokban. A kémia újabb eredményei (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1142-8

Csákvári, Béla, ed. (1977) Nemvizes oldatok koordinációs kémiája. A kémia újabb eredményei (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1258-0

Csákvári, Béla, ed. (1977) Di- és poliszacharidok térszerkezeti kérdései. A kémia újabb eredményei (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1347-1

Liszi, János (1977) Nemelektrolit folyadékok dielektromos tulajdonságai. A kémia újabb eredményei (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1422-2

Csákvári, Béla, ed. (1978) A számítástechnika alkalmazásai lehetőségeinek néhány elvi és gyakorlati kérdése a fermentációs kutatásban. A kémia újabb eredményei (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1423-0

Csákvári, Béla, ed. (1978) A szennyvíztisztítási technológia néhány méretnövelési kérdése. A kémia újabb eredményei (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1426-5

Csákvári, Béla, ed. (1978) Számítástechnikai módszerek fázisegyensúlyok és kémiai egyensúlyok vizsgálatára. A kémia újabb eredményei (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1586-5

Hronszky, Imre and Varga, Miklós (1978) Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról. A kémia újabb eredményei (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1649-7

Csákvári, Béla, ed. (1978) Cianátok, izocianátok és tioszármazékaik molekulaszerkezete. A kémia újabb eredményei (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dévay, József (1979) Passzivitás, réskorrózió, lyukkorrózió. A fémek feszültségkorróziója. A kémia újabb eredményei (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1979) Tömegspektroszkópia ma és holnap. A kémia újabb eredményei (45). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2075-3

Csákvári, Béla, ed. (1980) Hidrogén-izotópeffektus kémiai reakciókban. A kémia újabb eredményei (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bajusz, Sándor (1980) Peptidszintézis. A kémia újabb eredményei (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2293-2

Havas, Jenő (1980) Ion- és molekulaszelektív elektródok biológiai rendszerekben. A kémia újabb eredményei (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1980) Fémek korróziósebességének meghatározása a polarizációs ellenállás mérése alapján. A kémia újabb eredményei (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hargittai, István (1981) Illékony kénvegyületek szerkezete. A kémia újabb eredményei (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2654-9

Nemes, László (1981) A molekulageometria meghatározása forgási spektroszkópiával. A kémia újabb eredményei (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2816-9

Csákvári, Béla, ed. (1981) Hidrogénhidas anionkomplexek. A kémia újabb eredményei (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kapolyi, László (1983) A dikalcium-ortoszilikátok polimorfizmusa és alkalmazása a komplex ásványvagyon-gazdálkodásban. A kémia újabb eredményei (55). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3015-5

Csákvári, Béla, ed. (1983) A konduktometriás és oszcillometriás elemzések. A kémia újabb eredményei (56). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3202-6

Szabó, Antal and Morvay, József (1984) Analitikai módszerek a klinikai kémiában. A kémia újabb eredményei (57). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3395-2

Sohár, Pál (1984) Válogatott fejezetek a modern NMR-spektroszkópiából. A kémia újabb eredményei (58). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3443-6

Sohár, Pál (1984) Szénrezonancia-spektroszkópia. A kémia újabb eredményei (59). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3506-8

Szekér, Gyula (1984) Ipar és műszaki fejlesztés hazánkban az 1980-as években. A kémia újabb eredményei (60). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6544-7

Csákvári, Béla, ed. (1985) Az oxa-cikloalkánok kémiája. A kémia újabb eredményei (62). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3923-3

Csákvári, Béla, ed. (1986) Diolok dehidratálása. A kémia újabb eredményei (63). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4100-9

Csákvári, Béla, ed. (1986) Szénhidrogének gyűrűzáródási reakciói fémkatalizátorokon. A kémia újabb eredményei (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csákvári, Béla, ed. (1987) A fotográfiai emulziók spektrális érzékenyítése. A kémia újabb eredményei (65). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4289-7

Szántay, Csaba and Sóti, Ferenc and Incze, Mária (1987) Anyarozs-alkaloidok és szintézisük. A kémia újabb eredményei (66). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4460-1

Csákvári, Béla, ed. (1987) Vegyipar és kemizálás hazánkban az 1980-as években. A kémia újabb eredményei (67). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4576-4

Guczi, László and Margitfalvi, József and Schay, Zoltán (1988) A szén-monoxid katalitikus aktiválása. A kémia újabb eredményei (68). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4911-5

Csákvári, Béla, ed. (1989) Szilatránok szerkezete és tulajdonságai. A kémia újabb eredményei (69). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4935-2

Zimmer, Károly and Heltai, György and Flórián, Károly and Veress, Gábor (1989) Színképfelvételek kiértékelése. A kémia újabb eredményei (70). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5346-5

Horányi, György (1990) Elektrokatalízis. A kémia újabb eredményei (71). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5576-X

Földiák, Gábor (1991) Szénhidrogének impulzusradiolizise. A kémia újabb eredményei (72). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5739-8

Csákvári, Béla, ed. (1991) Biokatalízis a szintetikus kémiában. A kémia újabb eredményei (73). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5865-3

Csákvári, Béla, ed. (1992) Térkémiai tényezők szerepe az alkánok és a cikloalkánok fémkatalizátorokon végbemenő átalakulásaiban. A kémia újabb eredményei (74). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6309-6

Bata, Imre and Hermecz, István (2000) Kombinatorikus kémia. A kémia újabb eredményei (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7733-X

Keserű, György Miklós and Kolossváry, István (2006) Bevezetés a számítógépes gyógyszertervezésbe. A kémia újabb eredményei (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8424-7

Finta, Zoltán and Baán, Zoltán and Hermecz, István (2007) Ionos folyadékok alkalmazása szerves kémiai reakciókban. A kémia újabb eredményei (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8499-9

This list was generated on Sat Jun 22 21:39:34 2024 CEST.