REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 112.

Hajnal, István (1957) A Batthyány-kormány külpolitikája. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1957) Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (2-3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wittman, Tibor (1957) Az „árforradalom” és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai 1566-1618. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berlász, Jenő (1958) Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1958) Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848/49-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lackó, Miklós (1958) Adalékok a budapesti munkásság összetételéhez az 1920-as évek végén. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maksay, Ferenc (1958) Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

V. Windisch, Éva (1958) Közlöny 1848-1849. A forradalom és szabadságharc hivatalos lapjának története. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1958) A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

M. Kondor, Viktória (1959) Az 1875-ös pártfúzió. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Zoltán (1959) Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom 1790-1848. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1959) Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európa tervei 1890-1918. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdu, Tibor (1959) Március huszonegyedike. Adatok a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gusztáv (1960) Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gonda, Imre (1960) Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolmányos, István (1960) Mezőfi és a koalíció. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markó, Árpád (1960) Egy elfelejtett magyar író-katona : (Jakkó László huszárkapitány, 1781-1833). Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mucs, Sándor (1960) A magyar néphadsereg megszervezése 1944. december 21 - 1945. május 8. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1961) Az 1926. évi angol általános sztrájk előzményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hermann, Zsuzsanna (1961) Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Adalék a Habsburgok magyarországi uralmának előtörténetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerics, József (1961) Legkorábbi gesta-szerkesztéseinek keletkezésrendjének problémái. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diószegi, István (1961) Ausztria-Magyarország és Bulgária a San Stefanó-i béke után 1878-1879. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Lajos (1962) Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

G. Soós, Katalin (1962) A nyugat-magyarországi kérdés 1918-1919. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1962) Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentgyörgyi, Mária (1962) Jobbágyterhek a XVI-XVII. századi Erdélyben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárközi, Zoltán (1963) Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perjés, Géza (1963) Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a XVII. század második felében 1650-1715. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Serfőző, Lajos (1963) A KMP tevékenysége a munkás kultúr- és sportmozgalomban 1925-1945. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Irinyi, Károly (1963) A Naumann-féle „Mitteleurópa”-tervezet és a magyar politikai közvélemény. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ormos, Mária (1964) Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kanyar, József (1964) Elsikkasztott földreform, megvalósult földosztás Somogyban 1920, 1945. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tolnai, György (1964) A paraszti szövő-fonóipar és a textilmanufaktúra Magyarországon 1840-1849. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1964) Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919-1945 között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Dezső (1965) A két forradalom Bihar megyei történetéhez 1917-1919. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bácskai, Vera (1965) Magyar mezővárosok a XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1966) Bécs Debrecen ellen. Vázlatok Domokos Lajos (1728-1803) életéből és működéséből. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogány, Mária (1966) Tőkés vállalkozók és kubikus bérmunkások a Tisza-szabályozásnál a XIX. sz. második felében. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Paulinyi, Oszkár (1966) A vállalkozás kezdeti formái a feudáliskori nemesércbányászatban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, János (1967) A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-1849. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szokolay, Katalin (1967) Az osztrák - magyar kormány lengyel politikája az első világháború idején. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szendrey, István (1968) Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somogyi, Éva (1968) Választójog és parlamentarizmus Ausztriában 1861-1907. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, János, ed. (1968) Vita a feudális kori magyar történelem periodizációjáról. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, József (1968) Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a milleniumig, 1867-1895. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lengyel, Márta (1969) Reformersors Metternich Ausztriájában. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakács, Sándor (1969) Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakály, Ferenc (1969) Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, András (1969) A magyarországi szociáldemokrata párt és az ellenforradalmi rendszer 1919. augusztus - 1921. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szűcs, Jenő (1970) A nemzet histórikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge. Hozzászólás egy vitához. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Káldy-Nagy, Gyula (1970) Magyarországi török adóösszeírások. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gusztáv (1970) Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarlós, Béla (1970) Deák és Vukovics. Két igazságügy-miniszter. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György, ed. (1971) Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről 1969. okt. 10. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gál, Éva (1971) Ujházy László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1971) Az V. István-kori gesta. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borosy, András (1971) A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentgyörgyi, Mária (1972) Kővár vidékének társadalma. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Zsuzsa (1972) A budapesti liberális ellenzék 1919-1944. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haraszti, Éva (1972) Szerződésszegők. Az angol-német flottaegyezmény, 1935. június. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, András (1972) Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1972) A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György and Szűcs, Jenő, eds. (1972) Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőcs, Sebestyén (1972) A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, István (1973) A parasztság művelődése a két világháború között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barta, János (1973) Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kende, János (1973) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1973) A birtokrendezési periratok. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerekes, Lajos (1973) Az első osztrák köztársaság alkonya. Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kávássy, Sándor (1973) Latinca Sándor. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jordáky, Lajos (1974) A Román Nemzeti Párt megalakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (72). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0434-0

Koroknai, Ákos (1974) Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és a tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (73). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0430-8

Sárközi, Zoltán (1974) Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (74). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0487-1

Simon, Róbert (1975) A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (75). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0501-0

Bánkúti, Imre (1975) A kurucok első dunántúli hadjárata 1704. január-április. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (78). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0752-8

Trócsányi, Zsolt (1976) Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései. Adalékok az erdélyi rendiség történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (76). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0843-5

Spira, György and Szűcs, Jenő, eds. (1976) A negyvennyolcas forradalom kérdései. Tudományos ülésszak, 1973. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (77). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0932-6

Szabó, Dániel (1976) A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében 1915-1918. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (79). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0907-5

Zimányi, Vera (1976) Magyarország az európai gazdaságban 1600-1650. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (80). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1037-5

Islamov, Tofik Muslim (1976) Politikai küzdelmek Magyarországon az első világháború előtt 1906-1914. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (81). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1038-3

Fügedi, Erik (1977) Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (82). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1152-5

Engel, Pál (1977) Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban 1387-1437. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (83). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1151-7

Jemnitz, János (1978) A háború és a gyarmati kérdés a II. Internacionálé 1907. és 1910. évi kongresszusán. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (84). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1409-5

Vigh, Károly (1979) Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikai nézeteinek alakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (85). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1687-X

Teke, Zsuzsa (1979) Velencei-magyar kereskedelmi kapcsolatok a XIII-XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (86). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1706-X

Pintér, István (1979) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1707-8

Ladányi, Andor (1979) Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben 1919-1921. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1873-2

Kirschner, Béla (1980) A Kommunisták Magyarországi Pártja stratégiai irányvonalának alakulása 1919-1921. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1908-9

Pogány, Mária (1980) Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában, 1845-1873. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2060-5

Benczédi, László (1980) Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664-1685. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2326-4

Salamon, Konrád (1980) A márciusi front. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2366-3

Fejes, Judit (1981) Magyar - német kapcsolatok, 1928-1932. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2602-6

Varga, J. János (1981) Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2696-4

Németh, József (1982) A műszaki értelmiség a felszabadulás után 1945-1948. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2768-5

Romsics, Ignác (1982) A Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2769-3

Hársfalvi, Péter (1982) Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2918-1

Gergely, András (1982) Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-29173

Bolla, Ilona (1983) A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (100). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3276-X

Magyar, Eszter (1983) A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban, 1255-1747. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3301-4

Tóth, Tibor (1983) A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. Kísérlet néhány matematikai-statisztikai eljárás alkalmazására. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3402-9

Baksay, Zoltán (1983) A munkaerőhelyzet alakulása és a munkanélküliség felszámolása Magyarországon, 1945-1949. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3132-1

Sipos, Péter (1984) A szakszervezetek és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1890-1930. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3460-6

Palotás, Emil (1984) A nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-monarchia diplomáciájában, 1856-1883. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3535-1

Heiszler, Vilmos (1984) Az osztrák katonai vezetés és az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 1867-1882 között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3528-9

Solt, László (1985) 1787, az amerikai történetírás évszázados vitájának újabb állomásai. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3840-7

Miskolczy, Ambrus (1987) A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetítő szerepe, 1780-1860. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4375-3

Erdődy, Gábor (1988) A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4784-8

Fogarassy, László (1988) A magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4968-9

Zinner, Tibor (1989) Az ébredők fénykora, 1919-1923. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5241-8

Csapó, Mária (1989) Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5248-5

Pók, Attila (1990) A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A „Huszadik század” társadalomszemlélete, 1900-1907. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5596-4

Krausz, Tamás (1991) Pártviták és történettudomány. Viták „az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól”, különös tekintettel az 1920-as évekre. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5864-5

This list was generated on Mon May 27 15:39:25 2024 CEST.