REAL-EOD

Items where Subject is "U Military Science / hadtudomány > U1 Military Science (General) / hadtudomány általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 64.

A

Asbóth, Lajos (1863) A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Heckenast Gusztáv, Pest.

B

Balogh, János (1896) Nagykanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása. Fischel Fülöp Könyvkereskedése, Nagykanizsa.

Balás, György (1894) az 1866. évi osztrák-porosz háború. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balássy, Ferenc (1875) Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Pest.

Barthos, Kálmán (1902) Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Gámán János örököse, Kolozsvár.

Beniczky, Lajos (1924) Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról. Magyarország újabbkori történetének forrásai. Emlékiratok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Benkóczy, Emil (1936) Heves vármegye vitézei. Kapisztrán-Nyomda, Vác.

Berend, Miklós (1916) Dr. Berend Miklós harctéri naplója. Singer és Wolfner, Budapest.

Bánlaky, József (1897) Magyarország 1848/49 évi függetlenségi harczának katonai története. Márkus Samu, Budapest.

Bánlaky, József (1925) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Hadtörténelmi Levéltár, [Budapest].

Bárczay, Oszkár (1895) A hadügy fejlődésének története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (21-22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Chappon, Lajos (1848) A párbaj szabályai. Bagó Ny., Budán.

Czékus, Zoltán (1925) Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Szerző, Budapest.

D

Demkó, Kálmán (1884) Lőcsének erődítése védelmi rendszere. Kiss József T. Könyvnyomdája, Lőcse.

Denison, György (1884) A lovasság története a legrégebbi időktól jelenkorig. Aigner Lajos, Budapest.

Dongó Gyárfás, Géza (1909) A zempléni nemes hadak 1809-ben. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

F

Fruin, Róbert (1916) Tíz év a németalföldi szabadságharcból : 1588-1598. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága, Budapest.

Gál, Sándor (1848) A pest-városi nemzeti őrsereg ideiglenes oktatás, gyakorlat- és szolgálati szabályzata. Müller, Pest.

Görgey, István (1867) A moóri csata : történet-kritikai tanulmány. Osterlamm, Pest.

H

Heltai, Ferenc (1903) A magyarság érvényesülése a hadseregben : négy törvény országgyűlési tárgyalása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Hoffmann, Arnold (1906) Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Vitéz Nyomda, Kassa.

J

Jakab, Elek (1868) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre : egy honvéd magánjegyzetei. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

Jakab, Elek (1884) Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kalmári Váradi, János (1830) A' régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Belnay, Pozsony.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Komáromi, Ferencz (1849) Vésznapok a Székelyföldön Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Kali Simon, Marosvásárhely.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornemann, Ernst (1934) Die unsichtbaren Grenzen des Römischen Kaiserreiches. Veröffentlichungen des Ungarischen Nationalen Ausschusses für internationale geistige Zusammenarbeit (2). Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.

Kápolnai Pauer, István (1881) A hadtudomány viszonya a többi tudományokhoz. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1935) A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

N

Nagy, László (1911) Magyar fegyverek 1630-1662. Művelődéstörténeti értekezések (60). Csanádegyházmegye, Temesvár.

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

O

Ortvay, Tivadar (1910) A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei : egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

R

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein, Győr.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Ráth, Károly and Thaly, Kálmán (1868) II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-1711. Ráth Mór, Pest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Az ujabbkori hadviselés történelme : a magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Taneszközök a magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia számára . Pallas Részvénytársaság Nyomdája, Budapest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Rajzmellékletek Az újabbkori hadviselés történelme czímű műhöz. Pallas, Budapest.

S

Soós, Elemér (1916) Ráhó végvár története hadi- és műleírása. Fráter és Társa Nyomda, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin-Társulat, Budapest.

Szederkényi, Nándor (1896) A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágitásban. Athenaeum, Budapest.

Szendrei, János (1896) Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Kereskedelmi M. Kir. Minister, Budapest.

Szentirmai, Imre (1909) Magyar csapatnevek a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentirmai, Imre (1908) Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1885) A dunai hajóhadak története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv tulajdona, Pest.

Szurmay, Sándor (1898) A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig : 1868-1898. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, Budapest.

Szécsi, Mór (1893) Az osztrák-olasz háború 1866-ban : tizenkét vázlattal. Magyar hadtörténelmi könyvtár (1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1919) Zrínyi-kiállítás, 1618-1918 : gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia. Hornyánszky, Budapest.

T

Takáts, Sándor (1922) Régi magyar kapitányok és generálisok. Stádium Nyomda, Budapest.

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Teleki, Domokos (1877) A székely határőrség története. Franklin, Budapest.

Thaly, Kálmán (1883) Az 1683-iki táborozás történetéhez : Hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és levelezése nyomán. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Téglás, Gábor (1904) Az alföldi sáncok maros-dunaközi csoportjának helyrajza és technikai szerkezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1901) Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről : a rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Vaszary, Kolos (1864) A várnai csata. Vigyázó könyvtár . Szent István Társulat, Pest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17.10.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zrínyi, Miklós (1891) Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Aug 16 21:31:15 2018 CEST.