REAL-EOD

Items where Year is 1964

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 194.

Koczkás, Sándor and Vezér, Erzsébet, eds. (1964) Ady Endre összes prózai művei 3. 1902 március-december. Ady Endre összes művei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2458-9

Vezér, Erzsébet, ed. (1964) Ady Endre összes prózai művei 4. 1903 január-december. Ady Endre összes művei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2458-9

Pécsi, Márton and Sárfalvi, Béla, eds. (1964) Applied geography in Hungary. Studies in geography in Hungary (2.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc, ed. (1964) Atlas of human anatomy (angol). Anatómiai Atlasz (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gunst, Péter, ed. (1964) Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1960-1961. Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kézdi, Árpád, ed. (1964) Bodenmechanik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarján, Gusztáv, ed. (1964) Bányászat. Műszaki értelmező szótár (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1964) Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aistleitner, J., ed. (1964) Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras Schamra. Bibliotheca orientalis Hungarica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1964) Ember és világ. Tudomány és emberiség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sík, Endre, ed. (1964) Fekete-Afrika története 1. Fekete-Afrika története (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sík, Endre, ed. (1964) Fekete-Afrika története 2. Fekete-Afrika története (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ábel, Péter, ed. (1964) Film kislexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargyas, Lajos, ed. (1964) Folk music research in Hungary, 1964. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sík, Endre, ed. (1964) Histoire de l'Afrique Noire 2. Histoire de l'Afrique Noire (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Antal, Helen, ed. (1964) Hungarian Academy of Sciences. Akadémiai Nyomda, Budapest.

Barta, István and Kozma, László, eds. (1964) Híradástechnika. Műszaki értelmező szótár (23-5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

IGU, Comission on Periglacial Morphology in Hungary, ed. (1964) IGU session of the Commission on Periglacial Morphology in Hungary : guide. Természetföldrajzi Dokumentáció, 2 (2). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Hőnig, Wilhelm, ed. (1964) Internationale Konferenz für Traumatologie. Budapest, 19-21 Okt. 1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Ferenc, ed. (1964) Internationale Konferenz für Urologie. Budapest, 22-24. november 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székely, Gy. and Fügedi, E., eds. (1964) La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie 1450-1650. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István and Süpek, Ottó, eds. (1964) Littérature hongroise, littérature européenne. études de littérature comparée publiées. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babics, András, ed. (1964) A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete : értekezések : 1963. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dercsényi, Dezső and Gólya, József and Entz, Géza, eds. (1964) Magyar műemlékvédelem 1959-1960. Országos Műemléki Felügyelőség kiadványai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vámos, György, ed. (1964) Papíripar. Műszaki értelmező szótár (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, József and V. Nyilassy, Vilma and H. Törő, Györgyi, eds. (1964) Petőfi Sándor levelezése. Petőfi Sándor összes művei (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Törő, Imre, ed. (1964) Physiologie (Bewegung) der Spermien : Symposion in Budapest, Oktober 1960. Symposia biologica Hungarica (4.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobó, János, ed. (1964) Proceedings of the 1962 Tihany Symposium Radiation Chemistry. Tihany, Sept. 16-20. 1962. Proceedings of the Tihany Symposium Radiation Chemistry (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gábor, ed. (1964) Proceedings of the Conference on Signal Recording on Moving Magnetic Media. Berichte der Konferenz über die Signalspeicherung auf bewegten magnetischen Medien. Budapest, 15-18. Okt. 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Backhausz, R., ed. (1964) Proceedings of the IV. Congress of the Hungarian Association of Microbiologists. Budapest, 30. Sept. - 3. Oct. 1964. Proceedings of the Congress of the Hungarian Association of Microbiologists (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fuchs, László and Schmidt, Eligius Tamás, eds. (1964) Proceedings of the colloquium on Abelian groups. Tihany, Sept. 1963. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szántó, Gy., ed. (1964) Regeneration and wound healing : Budapest, November 1960. Symposia biologica Hungarica (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fejes Tóth, László, ed. (1964) Regular figures. International series of monographs on pure and applied mathematics (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogel, Mária, ed. (1964) Röntgenatlas der Unfallheilkunde. Baleseti röntgen atlasz . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabady, Egon, ed. (1964) Studies on fertility and social mobility. Proceedings of the International Demographic Symposium. Budapest, Nov. 20-30. 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vértes, László, ed. (1964) Tata. Eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica, Series nova (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor, ed. (1964) Természettudományi lexikon 1. köt. A-C. Természettudományi lexikon (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1964) Tolkovij anatomicseszkij szlovar. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bisztray, Gyula, ed. (1964) Tompa Mihály levelezése 1839-1862. 1. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bisztray, Gyula, ed. (1964) Tompa Mihály levelezése 1863-1868. 2. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc, ed. (1964) Távlati üzemi tervezés a mezőgazdaságban : Solt község és a Szikra Termelőszövetkezet gazdasági fejlesztése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vágó, József, ed. (1964) A nagyüzemi baromfitartás néhány jövedelmezőségi kérdése. Pecsenyecsirke-nevelés és tojástermelés. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bencze, Imre, ed. (1964) A párizsi körzet gazdasági földrajzáról, illetve a decentralizáció kérdéseiről és módszereiről. Gazdaságföldrajzi dokumentáció, 3 (3). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Rados, Kornél, ed. (1964) Építési anyagok, terhelések, szerkezetek, …. Ipartelepek építészete (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1964) Hivatali iratok 2. Arany János összes művei (14.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babics, Antal (1964) Clinical and theoretical pictures of some renal diseases. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babos, Sándor (1964) Die Zeckenfauna Mitteleuropas. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Katalin (1964) Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Béla (1964) Principles of comminution. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, Iván (1964) A mezőgazdasági beruházások gazdaságossága. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berkovits, Ilona (1964) Mihály Zichy : Leben und Werk : 1827-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berkovits, Ilona (1964) Zichy Mihály élete és munkássága : 1827-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bogyay, Tamás (1964) Bayern und die Kunst Ungarns. Studia Hungarica (1). Schnell u. Steiner, München.

Bornemisza, Péter (1964) Enekec harom rendbe: kuloemb kueloemb felec. Bibliotheca Hungarica antiqua (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boros, Ádám (1964) A turbolya = Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Kultúrflóra (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boskovits, Miklós (1964) Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bródy, András (1964) Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büky, Béla (1964) A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témamegoszlási statisztikák készítése és alkalmazása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (43). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Clauss, Günter (1964) Gyermekpszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1964) Beatrix királyné könyvtára. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (41). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Cukor, György (1964) Az energiaszükséglet és távlati tervezése. Közgazdasági értekezések (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dévényi, György and Geleji, Sándor (1964) Az acél képlékeny alakítása I. Vaskohászati enciklopédia (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dévényi, Tibor (1964) Fehérjék primér szerkezet-kutatásának problémái és eredményei. Biológiai tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dömötör, Tekla (1964) Naptári ünnepek - népi színjátszás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Enyedi, György (1964) A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajza. Földrajzi monográfiák (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, László (1964) Der Anfang der Erkenntnis Kritische Analyse des ersten Kapitels der hegelschen Logik. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey, László (1964) Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse 1. Theoretischer Teil. Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey, László (1964) Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse 2. Bestimmung der Metalle. Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey, László (1964) Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse 3. Bestimmung der Nichtmetalle. Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, József (1964) Fémfürkészek III. = Chalcidoidea III. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, József (1964) Fémfürkészek VII. = Chalcidoidea VII. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Gábor (1964) A Bakony növénytakarója = Die Pflanzendecke des Bakony-Gebirges. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 1 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Fogel, Mária (1964) Baleseti röntgenatlasz. Baleseti röntgen atlasz . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogel, Mária (1964) Rentgenovszkij atlasz po travmatologii. Baleseti röntgen atlasz . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földes, Éva (1964) Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Gergely (1964) Tolnai Lajos pályája : egy fejezet a magyar regény történetéből. Irodalomtörténeti könyvtár (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gosztonyi, Péter (1964) Der Kampf um Budapest 1944/45. Studia Hungarica (2). Schnell u. Steiner, München.

Grezsa, Ferenc (1964) Juhász Gyula egyetemi évei 1902-1906. Irodalomtörténeti füzetek (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gábori, Miklós (1964) A késői paleolitikum Magyarországon. Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gálfi, Béla (1964) Munkaterápia a pszichiátriai gyakorlatban. Pszichológia a gyakorlatban (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Havas, Katalin (1964) Az azonosság törvénye a hagyományos és a modern formális logikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hinfner, Kálmán (1964) Atlas chorób i szkodnikow zbóz i kukurydzy. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, László Gábor (1964) Az időjárási egyéni érzékenység és a farmakopszichikus hatások. A közlekedésmeteorofarmako-pszichológia tényei és törvényszerűségei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Zoltán (1964) Teleki László 1810-1861. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horánszky, András (1964) Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges. A magyar tájak növénytakarója (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1964) A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczédy, János (1964) Analytische Anwendungen von Ionenaustauschern. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Iuvenalis, Decimus Iunius (1964) D. Iuni Iuvenalis Saturae = Decimus Iunius Iuvenalis Szatírái : latinul és magyarul. Görög és latin írók (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, Gyula (1964) A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1964) Az arany ember (1872). Jókai Mór összes művei. Regények (24-25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1964) Bálványosvár. Jókai Mór összes művei. Regények (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1964) Enyim, tied, övé (1875). Jókai Mór összes művei. Regények (29-30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1964) Fekete gyémántok. Jókai Mór összes művei. Regények (20-21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1964) Szép Mikhál. Jókai Mór összes művei. Regények (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1964) A kőszívű ember fiai (1869). Jókai Mór összes művei. Regények (27-28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kalocsai, Dezső (1964) Descartes etikája. Filozófiai tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kanyar, József (1964) Elsikkasztott földreform, megvalósult földosztás Somogyban 1920, 1945. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, Endre (1964) Physical diagnosis of acute abdominal diseases and injuries. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerekes, Károly (1964) Tables for emission spectrographic analysis of rare earth elements. With an intr. in English, French, German and Spanish. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerpel-Fronius, Ödön (1964) Patologiâ i klinika vodno-solevogo obmena. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kispéter, András (1964) Tömörkény István. Irodalomtörténeti könyvtár (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiszely, György and Pósalaky, Zoltán (1964) Mikrotechnische und histochemische untersuchungsmethoden. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kitov, Anatolij Ivanovics (1964) Elektronikus digitális számítógépek és programozása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1964) Marxizmus és irodalomtudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1964) Zrínyi Miklós. Irodalomtörténeti könyvtár (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Knapp, Oszkár (1964) Szilikátüvegek kristályosodása. Szilikátkémiai monográfiák (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromy, László (1964) Dissection of the brain. A topographical and technical guide. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovacsics, József and Ila, Bálint (1964) Veszprém megye helytörténeti lexikona 1. Magyarország helytörténeti lexikona (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1964) A krakkói egyetem és a magyar művelődés. Adalékok a magyar-lengyel kapcsolatok XV-XVI. századi történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (1964) A magyar jogi terminológia kialakulása. Nyelvészeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kurucz, János (1964) A caverna és környezete röntgenelemzésének kórbonctani alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kővágó, László (1964) A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lehoczky, Tibor (1964) Animal experiments on the aetiology of myelopathy. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lengyel, Béla (1964) Szovjet irodalom Magyarországon, 1919-1944. Irodalom, szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lettrich, Edit (1964) Esztergom a dorogi iparvidék városa. Földrajzi tanulmányok (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Locke, John (1964) Értekezés az emberi értelemről. Filozófiai írók tára, Új folyam (26-27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lányi, Miklós (1964) Mycobacteriosis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markovits, Györgyi (1964) Üldözött költészet. Kitiltott, elkobzott, perbefogott kötetek, versek a Horthy-korszakban. Irodalomtörténeti füzetek (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marót, Károly (1964) Az epopeia helye a hősi epikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mencsinszkaja, N. A. and Kalmikova, Z. J. and Jakobszon, P. M. (1964) Az ismeretek alkalmazása a tanulók iskolai gyakorlatában. Pszichológia a gyakorlatban (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihóczy, László (1964) A keringés ballistokardiográphiás vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mika, József (1964) Metallurgische Analysen. Chemische Untersuchung von technisch wichtigen Metallen und Erzen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1964) Cikkek és karcolatok 1. 1869-1874. Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok. 1869-1874 (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1964) Cikkek és karcolatok 2. 1874-1875. Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok. 1874-1875 (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1964) Elbeszélések 3. 1877. Mikszáth Kálmán összes művei (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mokk, László (1964) Prefabricated concrete for industrial and public structures. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mádl, Ferenc (1964) A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mándy, György (1964) A burgonya = Solanum tuberosum L. Kultúrflóra (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mándy, György (1964) A répa (Beta vulgaris L.) és rokonai (takarmány-, cukorrépa, cékla, mangold). Kultúrflóra (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mócsy, János (1964) Zoohigiena. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Péter (1964) Szabó Dezső. Irodalomtörténeti könyvtár (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ormos, Mária (1964) Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1964) Die ungarische Agrarentwicklung im 16-17. Jahrhundert. Abbiegung vom westeuropäischen Entwicklungsgang. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pálné (1964) Vector and tensor analysis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1964) Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. Nyelvtudományi értekezések (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pellérdy, László (1964) Spórás véglények II. = Sporozoa II. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 1 (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Proszt, János and Cieleszky, Vilmos and Győrbiró, Károly (1964) Polarográfia, különös tekintettel a klasszikus módszerekre. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1964) Ten years of physicogeographic research in Hungary. Studies in geography in Hungary (1.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pólay, Elemér (1964) Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radnót, Magda (1964) Atlas der Augenkrankheiten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rozsnyai, Ervin and Kalocsai, Dezső and Tordai, Zádor (1964) Etudes sur Descartes. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rusznyák, István (1964) Physiologie et pathologie de la circulation lymphatique. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ruzsás, Lajos (1964) A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György (1964) Hagyomány és korszerűség : az Akadémiai Könyvtár távlati fejlesztéséről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Rózsa, György (1964) Részvételünk és lehetőségek a nemzetközi társadalomtudományi dokumentációban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (40). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Rózsa, Ilona (1964) Estadistica general. Terra, Budapest.

Salamon, Jenő (1964) Gyermekek gondolkodása a cselekvésben. Az elemi konstruáló tevékenység fejlődése 6-10 éves korban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simon, László (1964) Néhány vízföldtani törvényszerűségről. Elmélet, módszer, gyakorlat (5). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Simon, László (1964) A belterjes mezőgazdaság területi kérdései Magyarországon. Földrajzi tanulmányok (1.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soó, Rezső (1964) Die regionalen Fagion-Verbände und Gesellschaften Südosteuropas. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, László (1964) A melanorezinit kőszénkémiai és szénkőzettani vizsgálata. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György (1964) 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinmann, Henrik (1964) Szitakötő lárvák = Larvae odonatorum. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 5 (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1964) Társadalom és jog. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szalay, László (1964) Víziatkák = Hydracarina. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 18 (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1964) Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919-1945 között. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1964) Barnakőszenek szénkőzettani gyorselemzése és a lápöves rendszer. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1964) Private international law in the European people's democracies. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőkefalvi-Nagy, Béla (1964) Introduction to real functions and orthogonal expansions. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sós, József (1964) Die Pathologie der Eiweissernährung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Süle, Sándor (1964) Kisszántói Pethe Ferenc. 1763-1832. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács, Lajos (1964) A dohánytermesztés Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Aladár (1964) A 100 % : a KMP legális folyóirata, 1927-1930. Irodalom, szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Attila (1964) Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Irodalomtörténeti füzetek (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, György (1964) Die wissenschaftliche Definition. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamássy, István (1964) A kertészeti növények ellenállóságra való nemesítése irányított neveléssel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Thomas, Edit (1964) Römische Villen in Pannonien. Beiträge zur pannonischen Siedlungsgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tildi, István (1964) Az öntözéses gyepgazdálkodás szervezési és gazdaságossági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tolnai, György (1964) A paraszti szövő-fonóipar és a textilmanufaktúra Magyarországon 1840-1849. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Aischylos. Klasszikus arcképek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Aristophanés. Klasszikus arcképek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Cicero. Klasszikus arcképek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Homéros. Klasszikus arcképek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Horatius. Klasszikus arcképek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Hésiodos. Klasszikus arcképek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Menandros. Klasszikus arcképek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Sophoklés. Klasszikus arcképek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Terentius. Klasszikus arcképek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1964) Vergilius. Klasszikus arcképek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gábor (1964) A Börzsöny-vidék nyelvjárástörténetének települési háttere. Nyelvtudományi értekezések (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Törő, Imre (1964) Az ember normális és patológiás fejlődése 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Törő, Imre and Csaba, György and Ács, Tamás (1964) A biológia és az orvostudomány egyes filozófiai problémái. Társadalomtudományi kismonográfiák (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajda, György (1964) A szigetelések romlása és romlásuk vizsgálata az erősáramú elektrotechnikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varró, Vince (1964) Achlorhydria. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Verő, József (1964) Az ipari vasötvözetek metallográfiája II. Vaskohászati enciklopédia (9/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vogler, Paul (1964) Physiotherapie. Klinisches Lechrbuch für Studenten, Ärzte, Krankengymnasten und Masseure. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vásárhelyi, István (1964) Restitution in international law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zemplén, Jolán (1964) A magyarországi fizika története a XVIII. században. A fizika szaktudománnyá válik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoltán, Imre (1964) A császármetszés a mai szülészet keretében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1964) Zur deutschen Frage 1918-1923. Die wirtschaftlichen und internationalen Faktoren der Wiederbelebung des deutschen Imperialismus und Militarismus. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1964) Colloque de geographie franco-hongrois : guide d'excursion. Academia Scientiarum Hungarica Institutum Geographicum, Budapest.

sine, nomine (1964) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1964. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ábrahám, Ambrus (1964) Die mikroskopische Innervation des Herzens und der Blutgefässe von Vertebraten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, László (1964) A Szekszárdi-dombvidék kialakulása és morfológiája. Földrajzi tanulmányok (2.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Tue May 21 11:28:54 2024 CEST.