REAL-EOD

Items where Year is 1955

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 110.

Földessy, Gyula and Koczkás, Sándor, eds. (1955) Ady Endre összes prózai művei 1. 1897. szeptember - 1901. május. Ady Endre összes művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhardt, Sándor, ed. (1955) Balassi Bálint összes művei 2. : Prózai művek : pótlások az 1. kötethez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horler, Miklós, ed. (1955) Budapest műemlékei I. Magyarország műemléki topográfiája (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Julow, Viktor and Kéry, László, eds. (1955) Fazekas Mihály összes művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József and Szabolcsi, Miklós, eds. (1955) József Attila: Versek, 1922-1928. József Attila összes művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József and Szabolcsi, Miklós, eds. (1955) József Attila: Versek, 1929-1937. József Attila összes művei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dégh, Linda, ed. (1955) Kakasdi népmesék 1. köt. Palkó Józsefné meséi. Új magyar népköltési gyűjtemény (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerékjártó, Béla, ed. (1955) Les fondements de la géometrie 1. La construction élémentaire de la géometrie euclidienne. Les Fondements de la géometrie (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1955) Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Zenetudományi tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, Jenő, ed. (1955) Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1-50. kötetéhez. Folyóirat mutatók (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán and Maksay, Ferenc, eds. (1955) Ráday Pál iratai 1. 1703-1706. Ráday Pál iratai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ronkay, Ferenc, ed. (1955) Villamos szabadvezetékek zúzmaraterhelése. A Villamos Energetikai Kutató Intézet kutatási eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1955) A magyar zene történetéből. Zenetudományi tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Czeglédy, Károly and Hajdú, Péter, eds. (1955) A magyar őstörténet kérdései : a Magyar Nyelvtudományi Társaság vitaülése 1953. december 1. Nyelvtudományi értekezések (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andrássy, István (1955) Gyűrűsférgek I. = Annelida I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 3 (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arató, Endre (1955) A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. A történettudomány kérdései (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babos, Sándor (1955) Buzogányfejű férgek = Acanthocephala. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 3 (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Béla and Vikár, Tamás (1955) A hajók elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd (1955) Helyesírásunk időszerű kérdései. Nyelvtudományi értekezések (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bornemisza, Péter (1955) Ördögi kísértetek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borzsák, István (1955) Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza (1955) A Magyar Nyelvatlasz munkarendszere - tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóka, László (1955) Ady Endre élete és művei. 1. Ady Endre pályakezdése. Bevezetés az Ady-kérdésbe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Claus, Alajos (1955) Nyersvasgyártás. Vaskohászati enciklopédia (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1955) Magyarázat helyesírási szabályzatunk 10. kiadásához. Nyelvőr füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1955) A központosító politika belső erőforrásai a XV. század második felében. A történettudomány kérdései (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, József (1955) Fémfürkészek = Chalcidoidea I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Lajos (1955) Die Siyagat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung : Beitrag zur türkischen Paläographie. Bibliotheca orientalis Hungarica (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1955) Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza. Irodalomtörténeti füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feuerné Tóth, Rózsa (1955) Margitsziget. Műemlékeink . Képzőművészeti Alap, Budapest.

Forgács, László (1955) Bajza és Belinszkij. Irodalomtörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garas, Klára (1955) Magyarországi festészet a XVIII. században. Magyarországi barokk festészet (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gel'fand, Izrail' Moiseevič (1955) Előadások a lineáris algebráról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geleji, Sándor (1955) Die Berechnung der Kräfte und des Arbeitsbedarfs bei der Formgebung in: bildsamen Zustande der Metalle. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombás, Pál (1955) Az atom statisztikus elmélete és alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gozmány, László (1955) Molylepkék III. = Microlepidoptera III. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Greguss, Pál (1955) Identification of living gymnosperms on the basis of xylotomy. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Greguss, Pál (1955) Xylotomische Bestimmung der heute lebenden Gymnospermen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Györffy, Jenő (1955) Cickányormányosok = Apionidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

H. Balázs, Éva (1955) A parasztság helyzete és mozgalmai, 1780-1787. A történettudomány kérdései (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hanák, Péter (1955) A dualizmus válságának elmélyülése a XX. század első éveiben. A történettudomány kérdései (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1955) Esztétikai előadások. Filozófiai írók tára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herczeg, Gyula (1955) Függelék Herczeg Gyula olasz-magyar szótárához - Supplemento al vocabolario italiano-ungherese di Giulio Herczeg. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heyrovský, Jaroslav (1955) Bevezetés a gyakorlati polarográfiába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hille, Alfréd (1955) Repülési meteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1955) Vitás verstani kérdések. Nyelvtudományi értekezések (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hume-Rothery, William (1955) Elektronok, atomok, fémek és ötvözetek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

I'só, István (1955) A csicsóka termesztése és nemesítése. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Incze, Miklós (1955) Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jancsó, Miklós (1955) Speicherung Stoffanreicherung im Retikuloendothel und in der Niere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, László (1955) Tóth Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Tibor (1955) A magyarországi humanizmus kora. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kaszab, Zoltán (1955) Különböző csápú bogarak : lágytestű bogarak = Diversicornia I. : Malacodermata. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 8 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kniezsa, István (1955) A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kossuth, Lajos (1955) Kossuth Lajos 1848/49-ben 5.. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai : 1849. április 15. - augusztus 15. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kostonjac, H. Sz. (1955) Az összehasonlító élettan alapjai 1. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovalovszky, Miklós (1955) Műszaki tudományos terminológiánk alakulása és fejlesztésének főbb kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Ferenc and Zsebők, Zoltán (1955) Les fondements anatomo-radiologiques de l'investigation pulmonaire. A tüdő röntgenanatómiája . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kuros, A. G. (1955) Csoportelmélet/Csoportok általánosított szabad szorzatai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kárpáti, István and Kárpáti, Istvánné and Takáts, Lajos and Jávorka, Sándor and Mándy, György and Vizer, Jakab (1955) Az ebír és a baltacim. Kultúrflóra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Környey, István (1955) Histopathologie und klinische Symptomatologie der anoxisch-vasalen Hirnschädigungen - Hisztopatológia és az oxigénhiányos-vazális agyi sérülések klinikai szimptomatológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lackó, Miklós (1955) Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lelley, János and Rajháthy, Tibor (1955) A búza és nemesítése. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos (1955) A magyar tudomány tíz éve, 1945-1955. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Liska, József (1955) Villamos áramkörök vektorábrái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lordkipanidze, D. O. (1955) K. D. Usinszkij pedagógiai tanítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, Sándor (1955) A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza. Földrajzi monográfiák (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lányi, Béla (1955) Elektrotermikus eljárások. Akadémiai Kiadó, Budapest.

László, Gyula (1955) Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avars. Archaeologia Hungarica, Series nova (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : a középkori laikus nőmozgalom : az ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezey, László (1955) Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpádkor végén. A középkori laikus nőmozgalom, az Ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihályi, Ferenc (1955) Igazi szúnyogok = Culicidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 14 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1955) Problemü etnogeneza i drevnej istorii vengerskovo naroda. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mándy, György (1955) A paprika = Capsicum annuum L. Kultúrflóra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mátyás, Jenő (1955) Mikroskopische Untersuchungen der biologischen Resorptionen in den Röhrenknochen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

N. Bajári, Erzsébet (1955) Tőrösdarázs alkatúak = Scolioidea. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 13 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Niederhauser, Emil (1955) Szovjet történeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nyikityin, N. I. (1955) A fa kémiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1955) A dualizmus rendszerének első évei Magyarországon. A történettudomány kérdései (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1955) Nyelvünk a reformkorban. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1955) A magyar ly hang kérdéséhez. Nyelvtudományi értekezések (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petrovskij, Ivan Georgievič (1955) Előadások a parciális differenciálegyenletekről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pontrâgin, L. S. (1955) Kombinatorikus topológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Porpáczy, Aladár (1955) A dió = Juglans regia L. Kultúrflóra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, László (1955) Espersit János, 1879-1931. Ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez. Irodalomtörténeti füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radocsay, Dénes (1955) A középkori Magyarország táblaképei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rimay, János (1955) Rimay János összes művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rusznyák, István and Földi, Mihály and Szabó, György (1955) A nyirokkeringés élet- és kórtana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révai, József (1955) Études historiques. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sedlmayr, Kurt (1955) A len = Linum usitatissimum L. Kultúrflóra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sinkovics, József (1955) A víruskutatás alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Lajos (1955) Kagylók = Lamellibranchia. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 19 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Árpád (1955) Bábtojó legyek = Muscidae pupiparae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Surányi, János (1955) A kukorica = Zea mays L. Kultúrflóra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1955) A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szokolov, A. (1955) Klasszikus térelmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1955) Geokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1955) Miscellania. Egy 18. századi versgyűjtemény ismertetése. Irodalomtörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchy, Károly (1955) Gedenkbuch für Prof. J. Jáky. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőkefalvi-Nagy, Béla (1955) Prolongements des transformations de l'espace de Hilbert qui sortent de cet espace. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Turóczi-Trostler, József (1955) Lenau. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1955) Elemző földtan. Bevezetés a földtanba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vavilov, Sz. I. (1955) A fény mikrostruktúrája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Verő, József (1955) Általános metallográfia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vlaszov, V. F. (1955) Vákuumcsövek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wellmann, Imre (1955) A parasztság helyzete az 1767. évi úrbérrendezés előtt. A történettudomány kérdései (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Whitehouse, W. J. (1955) Radioaktív izotópok. Bevezetés a radioaktív izotópok előállításába, mérésébe és alkalmazásába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Williams, Glen Garfield (1955) The theology of Barnardino Ochino. UNSPECIFIED.

sine, nomine (1955) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1955. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Čudakov, Evgenij Alekseevič (1955) A gépkocsi elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Wed Jun 12 08:47:08 2024 CEST.