REAL-EOD

Items where Year is 1886

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 97.

Book

Szilágyi, Sándor, ed. (1886) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1649-1658. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz, ed. (1886) Három Karagöz-játék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tagányi, Károly, ed. (1886) Jegyzéke az Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udv. kancelláriák fölállításáig található herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek. Magyar Kir. Országos Levéltár, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1886) Kaufmann B 204 - Halaḵot pesuqot, o Hilḵot re’u. Kaufmann Dávid könyvtárából . Cerf et Fils, Versailles.

Berliner, Abraham, ed. (1886) Kaufmann B 717 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Meqitse Nirdamim, Berlin.

Kammerer, Ernő, ed. (1886) Magyarországi török kincstári defterek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óváry, Lipót and Mircse, János, eds. (1886) Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Halász, Ignácz, ed. (1886) Svéd-lapp nyelv. II. Jemtlandi lapp nyelvmutatványok. Ugor füzetek (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignác (1886) Magyarország Budavár visszafoglalása korában. Méhner, Budapest.

Alexandros (ho Aphrodisieus), (1886) Kaufmann B 399 - Ma’amar ’Aleḵsander al-’Afrodisi ba-seḵel = Die Abhandlung Alexanders von Aphrodisias über den Intellekt. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Avicenna, (1886) Kaufmann B 275 - Iggeret Ḥay ben Mekits le-ibn Sina : ʻim peruš talmido Ibn Vilo : haʻtakat R’ Mošeh B"r ... Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Berlin.

Balassa, József (1886) A phonetika elemei különös tekintettel a magyar nyelvre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bernát, István (1886) Észak-Amerika : közgazdasági és társadalmi vázlatok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1886) A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bogisich, Mihály (1886) Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekes könyve 1674. év. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budenz, József (1886) Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára vagyis "A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet" cz. II. értekezésére. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cserei, József (1886) Néhány vonás az ógörögök szellemi életének fejlődéséből. Fischel Fülöp, Nagy-Kanizsa.

Dankó, József (1886) A franczia könyvdísz a renaissance korban : székfoglaló értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1886) Rövid észrevételek Kemény János önéletleírásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két kútforrásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1886) A kolozsvári ötves legények strikeja 1573-ban és 1576-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudás, Gyula (1886) Bács-Bodrogh vármegye régészeti emlékei. Schvarcz Sándor, Zenta.

Emden, Ya`aqov (1886) Kaufmann B 335 - Yatsiv pitgam : ... ve-hu deruš ve-hesped mar ... ʻal ... Tsevi Hirš Aškenazi ... ve-nilvah la-zeh sefer Megillat sefer ... ve-hu toldot ... ha-gaʼon Tsevi = Jziw pisgom. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Kolomea.

Eötvös, József (1886) Emlék- és ünnepi beszédek. Eötvös József összes munkái . Ráth, Budapest.

Feinstein, Aryeh Loeb (1886) Kaufmann B 636 - `Ir tehilla = Ir'' tegilo : istoriâ goroda Brest'' Lito. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus Me'ir Yeḥi'el Halter, Varša.

Fodor, József (1886) Újabb kísérletek erekbe fecskendezett bacteriumokkal. Értekezések a természettudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Két magyarországi egyházi író a XV=15. századból : Andreas Pannonius, Nicolaus de Mirabilibus. Irodalomtörténeti emlékek (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Pázmány Péter 1570-1637. Magyar történeti életrajzok (5). Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (1524-1526). Verlag von Wilhelm Lauffer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól. Szent István Társulat, Budapest.

Friedmann, Aron (1886) Kaufmann B 709 - Patšegen ketav tešuvah `al davar nusaḥ ha-geṭ ha-'arami ha-nahug = Exemplar epistolae responsi in qua de conceptione Aramaica libelli repudii ut apud Judaeos in usu est. Kaufmann Dávid könyvtárából . Typis M. Knöpflmacher, Vindobonae.

Gide, Pál (1886) A nők joga : tanulmány a nő magánjogi helyzetéről a régi és új korban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignác (1886) Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gruber, Lajos (1886) A földnehézség meghatározása Budapesten 1885-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Győrffy, Lajos (1886) Az Esztergomi Bazilika története és leírása a régi vár és főszékesegyházak története Esztergom egyéb nevezetességeinek leírásával. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1886) A bronzkor emlékei Magyarhonban. Országos Régészeti és Embertani Társulat, Budapest.

Haraszti, Gyula (1886) A naturalista regényről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Révai, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1886) A német irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hellebrant, Árpád (1886) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában lévő ősnyomtatványoknak jegyzéke = Catalogus librorum saeculo XV° impressorum quotquot in Bibliotheca Academiae Litterarum Hungaricae asservantur. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Herman, Ottó (1886) Kossuth és Erdély ügye. Franklin-Társulat, Budapest.

Horváth, Mihály (1886) Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848. Ráth, Budapest.

Ibn Paqudah, Baḥya ben Yosef (1886) Kaufmann B 951 - Torot ha-nefeš. Kaufmann Dávid könyvtárából . Imprimerie J. Levinsohn-Kilemnik, Paris.

Ibn `Ezra', Moše (1886) Kaufmann B 642 - Sefer ha-`anaq = Tarschisch. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tsvi Hirsch Itzkowsky, Berlin.

Ibn `Ezra’, ’Avraham (1886) Kaufmann B 165 - Divan = Diwân des Abraham ibn Esra mit seiner Allegorie Hai ben Mekiz. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Ibn Ğanāḥ, Abū l-Walīd Marwān al-Qurṭubī (1886) Kaufmann B 373 - Kitāb al-luma` : wa-huwa al-ğuz al-’awwal min Kitāb al-Tanqīḥ = Le livre des parterres fleuris : grammaire hébraïque en arabe Abou’l-Walid Merwan ibn Djanah de Cordoue. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yitsḥaq GoldmanF. Vieweg, Paris.

Imber, Naftali Herz (1886) Kaufmann B 130 - Sefer Barqa’i : širim `al Yisra’el = Barkai : Nationale Klänge u Dichtungen von Naftali Herz Imber aus Zloczow. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Meyuḥas, Yerûšalayim.

Ipolyi, Arnold (1886) A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Iványi, István (1886) Szabadka szabad királyi város története. Bittermann József Könyvnyomdája, Szabadka.

Konkoly, Miklós (1886) 855 állócsillag spectruma : a déli öv átkutatásának 3. része : 0 foktól 15 fokig : hora 12-18. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1886) Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1885-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lendl, Adolf (1886) Adatok a pókok boncz- és fejlődéstanához különös tekintettel a végtagokra. Értekezések a természettudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, Mihály (1886) Ritkább boncztani rendellenességek. Értekezések a természettudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, Ödön (1886) Nyíregyháza, szabad, kiváltságolt város története. Jóba Elek, Nyíregyháza.

Láng, Lajos (1886) A középoktatás hazánkban (1867-1886). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lóczy, Lajos (1886) A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása : gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom fölhasználásával : kétszáz rajzzal és egy térképmelléklettel. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 26 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Marcziányi, György (1886) Nemesség : Kézi könyv nemesi ügyekben. Franklin Társulat, Budapest.

Menyhárt, János (1886) Az apostoli levelek. [s.n.], Debreczen.

Milleker, Bódog (1886) Versecz szab. kir. város története. Ráth Mór, Budapest.

Nagy, Imre and Véghely, Dezső and Nagy, Gyula (1886) Zala vármegye története : oklevéltár. Franklin, Budapest.

Nyáry, Albert (1886) A heraldika vezérfonala. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Oltványi, Pál (1886) A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája : a piaristák Szegeden 1720-1886. (Papp János) czímű könyvnek bírálatául. Bába Sándor Könyvnyomda, Szeged.

Ortvay, Tivadar (1886) A praehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pap, János (1886) A piaristák Szegeden : (1720-1886). Engel Adolf, Szeged.

Pecz, Vilmos (1886) A kisebb görög tragikusok tropusai miveltségtörténeti és költészeti szempontból : adalékok a költészet összehasonlító tropikájához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Polak, Gavri’el (1886) Kaufmann B 202 - Hilḵot Qedem : širim u-zemirot šeʼelot ʼel ḥaḵamey dorenu ha-mefoʼarim ʻim tešuvotehem ha-niḵebadot batorah ve-ḥoḵema, qorot qademoniyot liveney Yešurun ba-golah ve-liquṭey gedoley Israʼel ʼanešey šem ha-neʻelamim ʻad henah = Oostersche Wandelingen : bevattende gedichten, lofzangen, en briefwisselingen met geleerde vrienden, omtrent belangrijke archeologische onderwerpen. Kaufmann Dávid könyvtárából . D. Proops Jacobszoon, Amsterdam.

Pór, Antal (1886) Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. Stampfel, Pozsony [etc.].

Ranke, Lipót (1886) A római pápák : az utolsó négy században. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rapoport, Šelomoh Yehudah Leib (1886) Kaufmann B 24 - ʼIgrôt Šir : ašer herits harav Šir ʼel rašdal mi-šenat 593 `ad šenat 620 = S. L. Rappoport’s hebräische Briefe an S.D. Luzzatto (1833-1860). Kaufmann Dávid könyvtárából . Hotsi la-or Še’alti’el Ayziq Graeber, Przemyśl.

Roboz, Zoltán (1886) Adatok a Gregarinák ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sa`adyah ben Yosef, Ga’on (1886) Kaufmann B 705 - Pešer davar : kolel pitron tiš`im milot bodedot le-R. Sa`adya Ga’on meqor be’uran hi’ mi-Mišnah u-gemara’. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bet ’Otsar ha-Sifrut, Przemysl.

Scherschewsky, Benjamin (1886) Kaufmann B 357 - Mišnat `olam qaṭan = Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Avraham Mošeh Lunz, Yerušalayim.

Schvarcz, Gyula (1886) Gondolatszabadság és Ódon tömeguralom. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Schvarcz, Gyula (1886) Melyik görög állam közelitette meg a képviseleti rendszer alapgondolatát? Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Schvarcz, Gyula (1886) További adalék a görögök politikai irodalmának kritikai történetéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonkai, Lajos (1886) Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata = Enumeratio florae Transsilvanicae vesculosae critica. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szabó, Károly (1886) Kun László : 1272-1290. Magyar történeti életrajzok (6). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szarvas, Gábor (1886) A régi magyar nyelv szótára. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szendrei, János (1886) Miskolcz város története és egyetemes helyirata. Forster, Miskolc.

Szentkláray, Jenő (1886) A becskereki vár. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1886) Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1886) XVI. századbeli magyar költők művei. 4. köt. Radán Balázs, Dézsi András, Sztárai Mihály ; 154?-1560. Régi Magyar Költők Tára (5). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1886) Felső-Vadászi Rákóczy Zsigmond : 1622-1652. Magyar történeti életrajzok (8.). Méhner, Budapest.

Szádeczky, Gyula (1886) A magyarországi Obsidiánok, különös tekintettel geológiai viszonyaikra. Értekezések a természettudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1886) Lapok egy kis város múltjából. Ziegler, Komárom.

Thanhoffer, Lajos (1886) Közlemények az állatorvosi élettani intézetből : II. Eszközök és vizsgálatok. Értekezések a természettudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1886) Éloge de François Guizot. Gazette de Hongrie, Budapest.

Tsidqiyahu ben ʼAvraham, ha-Rofeʼ (1886) Kaufmann B 808 - Sefer Ševile ha-leqet ha-šalem kolel pisqe dinim ve-halaḵot, gam ḥidušim mi-geʼonim Qadmonim u-ferušim ʻal maʼamre Ḥazal ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Romm, Vilna.

Télfy, Iván (1886) Heraclius : Rankavis Kleon Hellén drámája, nyelvészeti jegyzetekkel. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1886) Emlékbeszéd Zsoldos Ignácz, a M. T. Akadémia r. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1886) Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra Rómában 1886. nov. 16-24. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vágner, József (1886) A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai és régi nyomtatványai. Schempek és Huszár, Nyitra.

Végh, Arthur (1886) Lachaud védbeszédei. Magyar jogászegyleti értekezések (28). Franklin Társulat, Budapest.

Yosef ben Qalonimos, ha-Naqdan (1886) Kaufmann B 307 - Ṭa`amei ’MT ba-ḥaruzim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rosenstein et Hildesheimer, Berlin.

Zsilinszky, Mihály (1886) Az 1646-ki tokaji tanácskozmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644-45-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1886) Törös János szerepe a linczi békekötésben : 1645. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Jenő (1886) A homerosi Demeter-hymnusról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Fri Jul 19 12:25:46 2024 CEST.